Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 17. jaanuar 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Naiste roll tööstuses (arutelu)
 4.Teine Interneti valitsemise foorum Rio de Janeiros 12.–15. novembril 2007 (arutelu)
 5.Osaistungjärkude ajakava (vt protokoll)
 6.Hääletamine
  6.1.(A6-0514/2007, Michael Cashman) Euroopa Põhiõiguste Ameti 2007.–2012. aasta mitmeaastane raamistik (hääletus)
  6.2.(A6-0447/2007, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) EUROPOL (hääletus)
  6.3.(A6-0516/2007, Lydie Polfer) ELi tulemuslikum Lõuna-Kaukaasia poliitika (hääletus)
  6.4.(A6-0510/2007, Roberta Alma Anastase) Musta mere regionaalpoliitiline lähenemisviis (hääletamine)
  6.5.Kenya (hääletamine)
  6.6.(A6-0519/2007, Ilda Figueiredo) Naiste roll tööstuses (hääletus)
  6.7.Teine Interneti valitsemise foorum Rio de Janeiros 12.–15. novembril 2007 (arutelu)
 7.Osaistungjärkude ajakava (vt protokoll)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletamiskavatsused (vt protokoll
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine
  11.1.Hiina dissidendi Hu Jia arreteerimine (arutelu)
  11.2.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja vägistamine kui sõjakuritegu (arutelu)
  11.3.Egiptus (arutelu)
 12.Hääletamine
  12.1.Hiina dissident Hu Jia arreteerimine (hääletamine)
  12.2.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja vägistamine kui sõjakuritegu (hääletamine)
  12.3.Egiptus (hääletamine)
 13.Selgitused hääletamise kohta (jätkamine)
 14.Parlamendikomisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 16.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 17.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 18.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 19.Istungjärgu vaheaeg
 LISA (kirjalikud vastused)
Arutelud
EÜT väljaanne (430 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1039 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika