Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 23 januari 2008 - Bryssel EUT-utgåva

4. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy