Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 23 stycznia 2008 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Powitanie
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz protokół
 5.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 6.Wnioski w sprawie energii i zmian klimatu (debata)
 7.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 8.Przerwa w sesji
Debaty
Wydanie Dz.U. (123 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (361 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności