Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 30. ledna 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

Situace v Íránu(rozprava)
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, jménem skupiny Verts/ALE (DE) Pane předsedo, dovolte mi začít poděkováním panu Solanovi a paní Ferrero-Waldnerové za jejich velmi důkladnou přípravu uvedené návštěvy a za zapojení do konzultací a dialogu s námi jak před, tak po návštěvě.

Ráda bych zdůraznila – a nechť o tom není žádných pochyb –, že tuto rozpravu budou v Íránu poslouchat. Je to osvícená a pluralitní společnost, která se snaží získávat informace, které potřebuje, a my tuto snahu podporujeme prostřednictvím televizního zpravodajství v jazyce farsí. Víme, že vůdcové režimu prezidenta Ahmadinejada budou tuto rozpravu sledovat, a proto právě je správné prezidentu Ahmadinejadovi a jeho stoupencům jasně říci, že to velké množství kandidátů na 296 parlamentních křesel – je jich více než 7 000, z nichž 2 000 je zjevně vyloučeno – je pro nás jasný signál, že v domácí politice je v zoufalé situaci. Naše solidarita patří občanské společnosti, ženám, odborům a všem těm, kteří jsou ohroženi a jejichž jména nám byla před několika okamžiky přečtena.

(Potlesk)

Existuje také druhý důvod, proč jsme chtěli dnešní rozpravu, za což jsem skutečně vděčná. Írán je ve slepé uličce. Došel do mrtvého bodu a neví, jak dál; není s to předkládat nabídky. Zároveň však pochybuji o tom, zda jsme my Evropané skutečně již hráli všemi kartami. Poznatek z návštěvy, kterou v Íránu uskutečnila naše skupina vytvořená z různých politických stran, je, že musíme nalézt náš vlastní způsob vyjednávání, a to lze provést pouze bez předchozích podmínek, aniž bychom drželi komukoliv nůž u krku.

Jedna věc, kterou jsem pochopila velice jasně u všech lidí, se kterými jsme byli schopni se setkat a kteří potřebují naši podporu, byla, že sankce oslabují občanskou společnost a posilují prezidenta Ahmadinejada. Z tohoto důvodu není politickým řešením pokračovat jako dříve; nevyřeší to tuto bezvýchodnou situaci.

Dovolte mi proto, abych na závěr řekla, že nechceme jaderné zbraně v naprosto žádné zemi. Když budu mluvit za sebe, já nechci vůbec žádnou jadernou energii, ale pokud je politikou prezidenta Sarkozyho uzavírat všude smlouvy o jaderné energii bez jakýchkoliv záruk, jako jsou úmluvy o nešíření jaderných zbraní, stane se evropská zahraniční politika faktorem šíření jaderných zbraní, namísto aby pomáhala stavět hráze proti jejich přílivu.

(Potlesk)

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí