Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel EUT-utgåva

8. Uttalande av ordförandeskapet
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Mina damer och herrar! Efter Ungerns ratificering av Lissabonfördraget ratificerade Slovenien och Malta fördraget i går.

(Applåder)

Det slovenska parlamentet röstade för en ratificering med stor majoritet. Det maltesiska parlamentet antog fördraget enhälligt. Detta är en viktig politisk signal där medlemsstaterna tydligt visar att de vill ha ett snabbt ratificeringsförfarande så att fördraget kan träda i kraft den 1 januari 2009 som planerat.

Jag gratulerar Slovenien och Malta till detta avgörande beslut.

(Applåder)

Av inrikesskäl bestämde som ni vet det slovakiska parlamentet att senarelägga omröstningen. Jag ber alla politiska ledare i Slovakien att ta sitt politiska ansvar.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy