Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 30 januari 2008 - Brussel Uitgave PB

9. Goedkeuring van de notulen
PV
  

(De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.)

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, de notulen van de vorige vergaderperiode vermelden uw toespraak waarin u sprak over gebeurtenissen die in december in Straatsburg hadden plaatsgevonden. Sinds dat moment hebt u op grond van artikel 147 van ons hooggeachte Reglement dertien leden van dit Parlement bij u op het matje geroepen.

Ik heb de indruk dat dit op nogal willekeurige basis is gebeurd. Ik betwijfel of één van diegenen die u bij zich heeft geroepen – mevrouw Sinnott van onze fractie – ooit in haar leven tegen ook maar iemand heeft geschreeuwd. Nog een lid dat zich bij u in de directeurskamer moest melden – een Oostenrijks lid – was op die dag in werkelijkheid in Frankfurt, dus die moet wel een enorm harde stem hebben, of niet?

Waarom slechts dertien? Wij waren met ongeveer tachtig personen betrokken bij deze zogenaamde ongeregeldheden. Bij de vergadering van de Conferentie van voorzitters noemde uzelf mij in feite als één van de oorzaken van de moeilijkheden, dus waarom word ik niet gestraft? Ik ben Spartacus!

(Kreten van “Ik ben Spartacus!” van leden van de IND/DEM-Fractie)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Ik had gevraagd om opmerkingen over de notulen. Ik had van de fractievoorzitter van de IND/DEM-Fractie eigenlijk verwacht dat hij de opmerkingen van de Voorzitter had begrepen en zich ook over de notulen uit zou laten. Dat heeft hij uitdrukkelijk niet gedaan, dus gaan we nu door.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid