Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel EUT-utgåva

9. Justering av protokollet
PV
  

(Protokollet från föregående sammanträde godkändes.)

***

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM). – (EN) Herr talman! I protokollet från den senaste sammanträdesperioden nämns det anförande i vilket ni tog upp några incidenter som inträffade i Strasbourg i december. Sedan dess har ni enligt artikel 147 i vår kära arbetsordning kallat till er tretton av parlamentets ledamöter för disciplinära åtgärder.

Jag får intrycket att skälen till detta är tämligen godtyckliga. Jag tvivlar på att en av dem ni har kallat, nämligen Kathy Sinnott från vår grupp – någonsin har skrikit på någon i hela sitt liv. En annan av de ledamöter ni har kallat till ett möte med rektorn – en österrikisk ledamot – befann sig faktiskt i Frankfurt den aktuella dagen, så han måste ha en sjuhelvetes röst, eller vad tror ni?

Och varför bara tretton? Vi var cirka åttio personer som var inblandade i dessa så kallade störande incidenter. Vid talmanskonferensen pekade ni själv ut mig som en av bråkstakarna, så varför ska inte jag också straffas? Jag är Spartacus!

(Ledamöter i IND-DEM-gruppen ropar ”Jag är Spartacus!”)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Jag har efterfrågat kommentarer om protokollet. Jag hade förväntat mig att ordföranden i IND/DEM-gruppen skulle förstå vad talmannen sa och fokusera sina anmärkningar på protokollet. Han gjorde uppenbarligen inte det, så vi kan gå vidare.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy