Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 30 januari 2008 - Bryssel EUT-utgåva

10. Invändning mot giltigheten av mandatet för en ledamot av Europaparlamentet: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy