Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

13. Διάταξη των εργασιών
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το τελικό κείμενο του σχεδίου ημερήσιας διάταξης για την τρέχουσα περίοδο συνόδου, όπως καταρτίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της Πέμπτης, 17 Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με τα άρθρα 130 και 131 του Κανονισμού, έχει διανεμηθεί. Έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Περίοδος συνόδου των Βρυξελλών:

Κατόπιν αίτησης της Ομάδας ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ και με τη συναίνεση όλων των Ομάδων, προτείνω οι δηλώσεις του κ. Χαβιέρ Σολάνα, Υπάτου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, ο οποίος βρίσκεται ήδη μαζί μας και στον οποίο απευθύνω θερμό καλωσόρισμα, και της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης ως στοιχείο 2, μετά τις δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν.

(Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.)

Έχει επίσης ζητηθεί να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με την κατάθεση προτάσεων ψηφισμάτων, οι ψηφοφορίες επί των οποίων θα διεξαχθούν την περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου έχει προτείνει τη διεξαγωγή συζήτησης επί του θέματος για τους ίδιους λόγους για τους οποίους προτείναμε επίσης την έγκριση ψηφίσματος τον Φεβρουάριο. Θέλουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να ακούσουμε τον κ. Σολάνα και, στη συνέχεια, το Κοινοβούλιο να αναπτύξει τη θέση του, για τρεις λόγους.

Ο πρώτος είναι, βεβαίως, το θέμα του αποκλεισμού της Γάζας, ο οποίος αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, συλλογική τιμωρία η οποία είναι απολύτως απαράδεκτη από ανθρωπιστική άποψη, αντιπαραγωγική από πολιτική άποψη και αναποτελεσματική όσον αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ. Ο δεύτερος λόγος είναι η νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά το άνοιγμα των συνόρων από τον πληθυσμό της Γάζας. Τρίτον, και κυριότερο, η ευρωπαϊκή αντίδραση στο ζήτημα του τι μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι το άνοιγμα αυτό θα συνεχιστεί με ελεγχόμενο και σταθερό τρόπο και ότι το εν λόγω βήμα προόδου θα αποτελέσει τμήμα της συνολικής ειρηνευτικής διαδικασίας.

Φρονώ ότι θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε τώρα τι έχει να πει ο κ. Σολάνα και να συζητήσουμε το θέμα, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση με ένα ψήφισμα τον Φεβρουάριο.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση.)(1)

(Εγκρίνεται η διάταξη των εργασιών όπως τροποποιήθηκε.)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, δυνάμει των άρθρων 173, 19, παράγραφος 1, 161 και 171, η απόφαση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων την οποία επικαλεστήκατε προ ολίγου μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι συνιστά απομάκρυνση του Κοινοβουλίου από κάθε έννοια νομιμότητας ή κράτους δικαίου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ζητήσατε, και η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σας παραχώρησε, τη διακριτική ευχέρεια να εφαρμόσετε αυθαιρέτως και εσφαλμένα τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις απόψεις σας. Ο Κανονισμός δεν επιτρέπει τέτοια ελαστικότητα. Επικαλεστήκατε το άρθρο 19, παράγραφος 1. Επιτρέψτε μου να σας το διαβάσω: «Ο Πρόεδρος διευθύνει, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, το σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου και των οργάνων του». Ο Κανονισμός δεν σας παραχωρεί τη διακριτική ευχέρεια να αγνοείτε τις διατάξεις του απλώς και μόνον επειδή δεν σας αρέσουν οι απόψεις των ανθρώπων που καταθέτουν τροπολογίες ή αιτήσεις οι οποίες, όπως παραδεχτήκατε στην επιστολή σας, «στηρίζονταν στους τύπους και πληρούσαν τις προϋποθέσεις του… Κανονισμού».

Τι σας ώθησε σε μια τέτοια συμπεριφορά, κύριε Πρόεδρε; Ποια ενέργεια σας οδήγησε στο ακραίο σημείο να καταστρατηγήσετε τους ίδιους τους κανόνες σας αντί να ακολουθήσετε το γράμμα του νόμου; Μήπως ήταν κάποια απόπειρα παρακώλυσης της διαδικασίας; Μάλλον όχι! Όσοι ζητούμε τη διενέργεια δημοψηφίσματος είμαστε περίπου 40 ή 50 σε σύνολο 785 βουλευτών. Αποτελούμε μικρή μειονότητα. Το χειρότερο που θα μπορούσαμε να πετύχουμε θα ήταν να καθυστερήσουμε λίγο το γεύμα σας εκφωνώντας ομιλίες ενός λεπτού, όμως ούτε και αυτό δεν μπορείτε να ανεχθείτε!

Μήπως ο λόγος για τον οποίο ενεργήσατε με αυτόν τον αυθαίρετο τρόπο, καταστρατηγώντας το κράτος δικαίου, είναι ότι εκτονώνετε επάνω μας την περιφρόνηση που αισθάνεστε για τα εθνικά εκλογικά σώματα που επιμένουν να ψηφίζουν «Όχι» στη Συνθήκη της Λισαβόνας όποτε τους δίνεται η ευκαιρία;

Αν σφάλλω, αποδείξτε μού το διοργανώνοντας τα δημοψηφίσματα που άλλοτε υποστηρίζατε, όταν νομίζατε ότι μπορείτε να τα κερδίσετε. Υποβάλετε τη Συνθήκη της Λισαβόνας στην κρίση του λαού. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Hannan, όταν παραθέτετε διατάξεις, η αξιοπιστία σας θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν τις παραθέτετε ολόκληρες. Στην πραγματικότητα, στη συνέχεια το άρθρο 19 ορίζει ότι ο Πρόεδρος «διαθέτει όλες τις εξουσίες για την προεδρία των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής τους». Προκειμένου να εκτιμήσω τη νομική κατάσταση και να διασφαλίσω ότι οι αποφάσεις μου δεν είναι μονομερείς και αβάσιμες, ακολούθησα τη δημοκρατική οδό και συμβουλεύτηκα το όργανο που γνωρίζει καλύτερα τα θέματα που άπτονται του Κανονισμού, ήτοι την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Η επιτροπή γνωστοποίησε σε εμένα, ως Πρόεδρο, και στους αντιπροέδρους μου την ερμηνεία στην οποία στηρίχθηκε η διαδικασία που εφαρμόσαμε. Μου είναι αδύνατο να αντιληφθώ πώς αυτό μπορεί να θεωρηθεί αντιδημοκρατικό, καθόσον εν προκειμένω ακολουθούμε μια δίκαιη και δημοκρατική κοινοβουλευτική διαδικασία.

(Χειροκροτήματα)

 
  

(1)Για περαιτέρω τροποποιήσεις της διάταξης των εργασιών: βλ. συνοπτικά πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου