Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 30. tammikuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

13. Käsittelyjärjestys
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (DE) Puheenjohtajakokouksen torstaina 17. tammikuuta 2008 pitämässä kokouksessa työjärjestyksen 130 ja 131 artiklan mukaisesti laatima tämän istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu. Siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia:

Brysselin istuntojakso:

GUE/NGL-ryhmän pyynnöstä ja kaikkien ryhmien suostumuksella ehdotan, että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Javier Solanan, joka on jo paikalla ja jonka toivotan erittäin lämpimästi tervetulleeksi, ja komission antamat julkilausumat Gazan tilanteesta lisätään tämän päivän esityslistalle toiseksi kohdaksi Iranin tilanteesta annettujen julkilausumien jälkeen.

(Parlamentti hyväksyi pyynnön.)

On myös pyydetty, että keskustelun päätteeksi otetaan käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä ja näistä äänestetään helmikuun istuntojakson aikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, ryhmäni on ehdottanut keskustelua tästä asiasta samoista syistä kuin olemme ehdottaneet päätöslauselman antamista helmikuussa. Siten meillä on mahdollisuus kuunnella korkeaa edustajaa Solanaa, ja sitten parlamentti voi selittää oman kantansa kolmesta syystä.

Ensimmäinen on tietenkin kysymys Gazan saarrosta, joka tuntuu meistä joukkorangaistukselta, jota on täysin mahdotonta hyväksyä humanitaariselta kannalta katsottuna, joka vaikuttaa kielteisesti poliittisesti ja jolla ei ole vaikutusta Israelin turvallisuuteeen. Toinen syy on uusi tilanne sen jälkeen, kun gazalaiset avasivat rajan. Kolmantena ja tärkeimpänä syynä on Euroopan suhtautuminen kysymykseen, mitä voimme tehdä sen varmistamiseksi, että tämä avautuminen jatkuu valvotusti ja pysyvästi, ja tehdäksemme tästä edistysaskeleesta osan rauhanprosessia.

Mielestäni nyt olisi hyödyllistä kuulla, mitä korkealla edustajalla Solanalla on sanottavana, ja olisi hyödyllistä keskustella tästä asiasta ja päättää keskustelu helmikuussa annettavalla päätöslauselmalla.

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi pyynnön.)(1)

(Muutettu käsittelyjärjestys vahvistettiin.)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, työjäjestyspuheenvuorona huomautan, että 173 artiklan, 19 artiklan 1 kohdan, 161 ja 171 artiklan nojalla päätös, jota siteerasitte hetki sitten, edustaa valitettavasti sitä hetkeä, jolloin tämä parlamentti luopuu kaikista laillisuuspyrkimyksistä tai oikeusvaltioperiaatteista.

Viime viikolla te pyysitte ja perussopimusvaliokunta myönsi teille harkintavallan jättää mielivaltaisesti soveltamatta tämän parlamentin työjärjestystä oman näkökantanne mukaisesti. Työjärjestyksessä ei sallita tällaista toimintavapautta. Siteerasitte työjärjestyksen 19 artiklan 1 kohtaa. Luen teille mitä siinä sanotaan: ”Puhemies ohjaa kaikkia parlamentin ja sen elinten toimintoja tässä työjärjestyksessä määrätyin ehdoin.” Ne eivät anna teille harkintavaltaa olla välittämättä niistä vain, koska ette pidä sellaisten ihmisten mielipiteistä, jotka tekevät tarkistuksia tai pyyntöjä, joiden hyväksyitte kirjeessänne ”perustuvan muodollisesti työjärjestykseen ja täyttävän sen vaatimukset”.

Mikä on ajanut teidät tähän arvoisa puhemies? Mikä teko on ajanut teidät tähän äärimmäiseen tilanteeseen, että revitte kappaleiksi omat sääntönne mieluummin kuin noudatatte lain sanamuotoa? Joku jarruttajako esti tehtävän saamisen valmiiksi? Tuskin! Meitä, jotka pyydämme kansanäänestystä, on 785:stä ehkä 40 tai 50. Olemme pieni vähemmistö. Pahinta, mitä pystyimme tekemään, oli viivyttää hiukan lounastanne minuutin puheenvuoroillamme, mutta jopa tämä on teistä sietämätöntä!

Voisiko syy siihen, miksi olette toimineet tällä tavalla mielivaltaisesti repimällä kappaleiksi oikeussäännöt, olla se, että kostatte meille sen halveksinnan, jota tunnette kansallisia äänestäjiä kohtaan, jotka jatkuvasti äänestävät Lissabonin sopimusta vastaan aina, kun se on mahdollista?

Jos olen väärässä, todistakaa että olen väärässä pitämällä kansanäänestyksiä, joita teillä oli tapana kannattaa, kun luulitte voittavanne ne. Esittäkää Lissabonin sopimus ihmisille. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (DE) Hyvä jäsen Hannan, kun siteeraatte määräyksiä, uskottavuutenne lisääntyisi, jos siteeraisitte niitä lyhentämättömänä. Itse asiassa työjärjestyksen 19 artikla jatkuu toteamalla että ”Hänellä” – tarkoittaen puhemiestä – ”on ehdoton toimivalta parlamenttikäsittelyn johtamiseksi ja sen asianmukaisen kulun varmistamiseksi”. Varmistuakseni oikeudellisesta asemasta ja varmistaakseni, että en tehnyt yksipuolisia, tosiasioihin perustumattomia ratkaisuja, käytin demokraattista reittiä ja kysyin neuvoa niiltä, jotka tietävät parhaiten työjärjestykseen liittyvistä asioista, nimittäin perussopimusvaliokunnalta. Valiokunta tarjosi minulle, puhemiehelle, ja sijaisilleni tulkinnan, jonka pohjalta voimme jatkaa. En voi käsittää, miten tätä voidaan nimittää epädemokraattiseksi, sillä täällä toimitaan oikeudenmukaisen ja demokraattisen parlamentin käsittelyn mukaan.

(Suosionosoituksia)

 
  

(1)Käsittelyjärjestyksen lisätarkistukset (ks. pöytäkirja).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö