Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Razprave
Sreda, 30. januar 2008 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

13. Razpored dela
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Končna različica dnevnega reda tega delnega zasedanja, kot jo je pripravila konferenca predsednikov na seji v četrtek, 17. januarja 2008, na podlagi členov 130 in 131 Poslovnika, je bila razdeljena. Predlagane so bile naslednje spremembe:

Delno zasedanje v Bruslju:

Na zahtevo skupine GUE/NGL in ob soglasju vseh skupin predlagam, da se izjave gospoda Javierja Solane, visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko, ki je že prisoten in ga toplo pozdravljam, ter Komisije o razmerah v Gazi dodajo današnjemu dnevnemu redu pod točko 2, za izjavami o razmerah v Iranu.

(Parlament je zahtevo odobril.)

Predložena je bila tudi zahteva, da končamo razpravo z vložitvijo predlogov resolucij in o tem glasujemo na februarskem delnem zasedanju.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, v imenu skupine GUE/NGL. − Gospod predsednik, moja skupina je v zvezi s tem predlagala razpravo zaradi enakih razlogov, kot smo predlagali, da se februarja sprejme resolucija. Vse z namenom, da bi imeli možnost slišati govor gospoda Solane in nato razlago stališča Parlamenta o treh razlogih.

Prvi je seveda vprašanje blokade v Gazi, ki se nam zdi kot kolektivna kazen, kar je s humanitarnega vidika popolnoma nesprejemljivo, politično neproduktivno in neučinkovito v zvezi z varnostjo v Izraelu. Drugi razlog so nove razmere, ker so ljudje v Gazi odprli mejo. Tretji in najpomembnejši je evropski odziv na vprašanje, kaj lahko storimo, da se še naprej nadzorovano in stabilno zagotavlja odprta meja ter da pomeni to napredek v mirovnem procesu kot celoti.

Menim, da bi bilo koristno slišati gospoda Solano in razpravljati o vprašanju ter končati razpravo z resolucijo v februarju.

 
  
  

(Parlament je sprejel ta predlog.)(1)

(Spremenjeni razpored je bil sprejet.)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Gospod predsednik, glede vprašanja pravilnosti postopka iz člena 173, člena 19(1) ter členov 161 in 171 sklep odbora o ustavnih zadevah, ki ste ga ravnokar navedli, žal mi je, da to rečem, pomeni trenutek, ko ta parlament odstopa od kakršne koli pretveze o zakonitosti tega ali pravni državi.

Prejšnji teden ste odbor za ustavne zadeve zaprosili za diskrecijska pooblastila, ki vam dopuščajo razveljavitev Poslovnika tega parlamenta po svoji volji, kar je odbor odobril. Poslovnik ne dopušča takšne širine. Navedli ste člen 19(1). Naj preberem, kaj določa: „Predsednik vodi delo Parlamenta in njegovih teles pod pogoji, določenimi v tem poslovniku.“ Ne omogočajo vam diskrecijske pravice, da jih ne upoštevate, zgolj zato, ker vam ni všeč mnenje ljudi, ki pripravijo predloge sprememb ali zahteve, ki ste jih v pismu sprejeli z besedami „uradno temeljijo na izpolnjenih zahtevah … Poslovnika“.

Kaj vas je spodbudilo k temu, gospod predsednik? Kaj je povzročilo to, da ste strgali svoj pravilnik, namesto da bi upoštevali zakon? Ali je nekakšna obstrukcija preprečevala uveljavitev določenega zakona? Ne verjamem. Od 785 poslancev nas je morda 40 ali 50, ki zahtevamo referendum. Smo v manjšini. Najhuje, kar se vam je zgodilo zaradi nas, je, da ste zaradi naših enominutnih govorov rahlo zamudili kosilo, vendar je še to preveč za vas.

Ali je razlog, da ste ukrepali samovoljno in niste upoštevali zakonodaje, dejstvo, da smo mi deležni vašega prezira, ki ga čutite do nacionalnih volivcev, ki glasujejo proti lizbonski pogodbi vedno, kadar imajo priložnost za to?

Če se motim, dokažite, da se motim, tako da razpišete referendume, ki ste jih podpirali, ko ste verjeli, da lahko zmagate. Predajte lizbonsko pogodbo ljudem. Pactio Olisipio censenda est. (O lizbonski pogodbi je treba glasovati.)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Gospod Hannan, kadar citirate določbe, bi bila vaša verodostojnost večja, če bi jih citirali v celoti. Pravzaprav člen 19 določa, da ima „Predsednik […] vsa potrebna pooblastila za vodenje parlamentarnih postopkov in zagotavlja, da pravilno potekajo“. Za potrditev pravnega statusa in zagotovitev, da nisem sprejel nobene enostranske neutemeljene odločitve, sem izbral demokratičen način in se posvetoval s tistimi, ki najbolje poznajo zadeve v zvezi s Poslovnikom, in sicer z odborom za ustavne zadeve. Odbor je meni, predsedniku, in mojim namestnikom zagotovil razlago, na podlagi katere lahko nadaljujemo. Ne morem razumeti, kako je lahko to nedemokratično, ker se je upošteval pravičen in demokratični parlamentarni postopek.

(Ploskanje.)

 
  

(1)Nadaljnje spremembe po razporedu (glejte zapisnik).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov