Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2510(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0059/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0059/2008

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 20
CRE 30/01/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0032

Συζητήσεις
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

20. Αποτελέσματα της Διάσκεψης για τις κλιματικές αλλαγές (Μπαλί) (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα της διάσκεψης του Μπαλί για τις κλιματικές αλλαγές.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Podobnik, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (SL) Είναι τιμή μου που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας σήμερα για να σας παρουσιάσω, ως Προεδρεύων του Συμβουλίου, την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε πολύ ενεργό ρόλο και συμμετείχε στη συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος. Ισχυρή αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρό του, κ. Vidal-Quadras, και αποτελούμενη από ορισμένους εξέχοντες εκπροσώπους του, έδωσε επίσης το «παρών» στη Διάσκεψη του Μπαλί.

Επιθυμώ επίσης να εκφράσω τη στήριξή μου για την πρώτη ενδιάμεση έκθεση για την αλλαγή του κλίματος που παρουσιάστηκε την προηγούμενη Δευτέρα στην επιτροπή σας για την αλλαγή του κλίματος. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, οι εργασίες των τελευταίων ημερών της Διάσκεψης διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα, ούτως ειπείν, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα αβεβαιότητας. Ενώ διαφαινόταν ότι θα αποτύγχαναν οι διαπραγματεύσεις και ότι δεν θα επιτυγχανόταν συμφωνία, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ban Ki-moon, παρενέβη προσωπικά, και η παρέμβασή του υπήρξε καταλυτική.

Το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις παρατάθηκαν κατά μία ημέρα και ότι διεξήχθησαν και κατά τις δύο τελευταίες νύκτες αποδεικνύει τη δυσκολία τους. Η τελική συμφωνία οδήγησε σε απόφαση μακροπρόθεσμης συνεργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης υπό τον τίτλο «σχέδιο δράσης του Μπαλί». Σε εφαρμογή του εν λόγω εγγράφου, οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν ήδη από τον Μάρτιο ή Απρίλιο και, μέχρι το τέλος του προσεχούς έτους, αναμένεται να καταλήξουν σε πλήρη παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος μετά το 2012.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένα ουσιαστικά στοιχεία της εν λόγω συμφωνίας: καταρχάς, το τμήμα που σχετίζεται με τα διεθνή μέτρα για τη βελτίωση, δηλαδή τη μείωση, των εκπομπών αερίων. Στην εν λόγω συμφωνία τονίζεται ότι οι προσπάθειες όλων των ανεπτυγμένων χωρών να μειώσουν τις εκπομπές αερίων πρέπει να είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι θα συμπεριληφθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στη μείωση των εκπομπών. Εν προκειμένω, οφείλουμε να τονίσουμε ότι, αντίθετα με το Πρωτόκολλο του Κυότο για τα έτη 2008-2012, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν εξασφαλίζει καμία ποσοτική υποχρέωση.

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Και εν προκειμένω η στήριξη από τις ανεπτυγμένες χώρες, με τη μεταφορά τεχνολογίας και την κατάλληλη χρηματοδότηση, είναι πολύ σημαντική. Η μείωση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος θα περιλαμβάνει επίσης μέτρα και θετική ενθάρρυνση για την αποτροπή της αποψίλωσης και καταστροφής των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες ευθύνονται αρκετά για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο.

Το τρίτο στοιχείο συνίσταται σε βελτιωμένα μέτρα προσαρμογής που να περιλαμβάνουν τη διεθνή συνεργασία. Το τέταρτο περιλαμβάνει βελτιωμένα μέτρα για την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογιών που επιτρέπουν την προσαρμογή και τη μείωση των επιπτώσεων σε συνάρτηση με την οικονομική ανάπτυξη. Για αποτελεσματικότερη μείωση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος, και προσαρμογή σε αυτήν, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η ευκολότερη πρόσβαση των αναπτυσσόμενων χωρών σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Η πέμπτη απόφαση αναφέρεται στη βελτιωμένη χρηματοδότηση και επένδυση για τη μείωση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος. Προβλέπεται έτσι στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών για την υλοποίηση των εθνικών μέτρων για τη μείωση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν.

Θα διεξαχθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα της νεοπαγούς ad hoc ομάδας εργασίας για τη μακροπρόθεσμη συνεργασία στο πλαίσιο της Σύμβασης. Θα υπάρξουν τέσσερις συναντήσεις φέτος. Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων θα είναι εντατική και οι διαπραγματευτές θα χρειαστεί να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες. Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των ανεπτυγμένων χωρών που υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Κυότο για την περίοδο μετά το 2012 θα συνεχιστούν. Και αυτές οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του προσεχούς έτους. Θα διεξάγονται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του Μπαλί.

Κατά την άποψή μας, οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη Διάσκεψη του Μπαλί είναι ορθές. Περιλαμβάνουν ουσιαστικά στοιχεία για τα οποία πασχίζουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα σημαντικότερα επιτεύγματα ανήκει η συμμετοχή όλων των χωρών, ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων, για την από κοινού μείωση των εκπομπών αερίων. Αναγνωρίζουμε την ισότητα της προσαρμογής χωρίς αποκλεισμούς χωρών. Αναμένουμε από το σχέδιο δράσης του Μπαλί να άρει το υφιστάμενο αδιέξοδο ως προς τη μεταφορά τεχνολογιών που είναι φιλικές για το κλίμα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Κυρίες και κύριοι, η διάσκεψη μας παρείχε ένα ευρύ πλαίσιο για διεξαγωγή περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Αυτός ο συμβιβασμός είναι, κατά κάποιον τρόπο, ό,τι καλύτερο μπορούσε να επιτευχθεί, δεδομένης της σημερινής κατάστασης ως προς την παγκόσμια συναίνεση. Οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις θα είναι τεχνικά και πολιτικά απαιτητικότατες. Είμαστε της άποψης ότι θα έχουν επιτυχή έκβαση εάν κατορθώσουμε να διατηρήσουμε την κεκτημένη τάση που διαφάνηκε καθ’ όλο το προηγούμενο έτος, κατά το οποίο η αλλαγή του κλίματος απασχολούσε διαρκώς περισσότερο την πολιτική ημερήσια διάταξη.

Για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής διεθνούς συμφωνίας, θα χρειαστούμε αντοχή και υπομονή, καθώς και πολλή πολιτική βούληση. Ενίοτε, τα πλέον αναγκαία μέτρα γίνονται αποδεκτά μόνο στο τέλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. – Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου αρχίζοντας να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δίδεται να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για τις κλιματικές αλλαγές, που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί στα τέλη της περασμένης χρονιάς, καθώς και το τι πρόκειται να ακολουθήσει μετά την επίτευξη συμφωνίας για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισε και τη στήριξη που παρείχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο πριν από τη Διάσκεψη όσο και κατά τη διάρκειά της. Οι επαφές και οι συναντήσεις που είχαμε με την αντιπροσωπεία σας σε όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης, αποδείχτηκαν εξαιρετικά χρήσιμες. Θα ήθελα να τονίσω ειδικότερα, τον πολύ σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ενημέρωση υπευθύνων παραγόντων από άλλες χώρες. Αναμφίβολα χρειάζεται αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ μας για την επικοινωνία και ευρύτερη διάδοση των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο για τη διατήρηση του ηγετικού μας ρόλου. Αυτό ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στο Μπαλί και θα αποδειχτεί ακόμη χρησιμότερο την επόμενη διετία.

Για να έρθουμε τώρα στα αποτελέσματα του Μπαλί, θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι το Μπαλί αποτελεί αναμφισβήτητη επιτυχία, αφού συμφωνήθηκε η έναρξη διαπραγματεύσεων με όλες τις σημαντικές χώρες για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές για την περίοδο μετά το 2012. Μια συμφωνία η οποία πρόκειται να οριστικοποιηθεί το 2009 και θα καλύπτει όλα τα βασικά στοιχεία που επεδίωξε σθεναρά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με άλλα λόγια μας δίνει τη βάση –αλλά και την ώθηση που χρειαζόμαστε επειγόντως– για την έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο μια συμφωνία σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, η οποία θα βρίσκεται στο δικό μας επίπεδο φιλοδοξιών, δηλαδή μια συμφωνία που θα οδηγεί σε δραστικές μειώσεις των παγκόσμιων εκπομπών, σε πρώτη φάση έως το 2020 και σε ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις στη συνέχεια. Έτσι, σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα αυτό μας ικανοποιεί και είναι πλήρως συμβατό με τους στόχους που είχαμε καθορίσει όλοι μαζί για το Μπαλί.

Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν στις συζητήσεις στο Μπαλί αποτελεί σαφή ένδειξη ότι προτίθενται πλέον να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Από την άλλη πλευρά, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι στις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Μπαλί, τονίζεται για πρώτη φορά η ανάγκη να αναλάβουν ενεργό δράση οι αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο ηγετικός αλλά και ο διαμεσολαβητικός ρόλος που διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με τον διορατικό και εποικοδομητικό ρόλο ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η Βραζιλία ή η Νότιος Αφρική, ήταν αποφασιστικής σημασίας για τη διασφάλιση αυτού του αποτελέσματος. Τώρα πλέον, στόχος μας είναι να επιτευχθεί συμφωνία για ένα μελλοντικό πλαίσιο για τις κλιματικές αλλαγές στη Διάσκεψη των μερών στην Κοπεγχάγη το 2009. Κα μάλιστα, να επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία να βρίσκεται στο επίπεδο φιλοδοξιών εκείνων που χρειαζόμαστε με βάση αυτό που μας λέει η επιστήμη.

Ας μην κρυβόμαστε, ο δρόμος για την Κοπεγχάγη θα είναι μακρύς και δύσκολος. Πρώτα απ’ όλα κάτι που έχει χρήσιμη σημασία: η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο, όπως έπραξε με επιτυχία στην προετοιμασία της Διάσκεψης του Μπαλί, ανοίγοντας τα χαρτιά της πριν από τη διάσκεψη, δείχνοντας το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουμε και πείθοντας για τις απόψεις της πριν από αυτή τη σημαντική συνάντηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αξιοσημείωτη επιρροή στη θετική έκβασή της. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό δίδαγμα εν όψει της Κοπεγχάγης.

Οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που υιοθετήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, κάνουν αυτό ακριβώς και αποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει. Βασίζομαι στην υποστήριξή σας και την αποφασιστικότητά σας στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας που αρχίζει, ώστε η δέσμη μέτρων να εγκριθεί πριν από τη λήξη της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου και πολύ πριν από την Κοπεγχάγη. Ζωτικής σημασίας για την επόμενη διετία είναι η διατήρηση αυτής της μεγάλης πολιτικής σημασίας του θέματος, κάτι που αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιμο το 2007. Θα χρειαστεί να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ατονήσει η προσοχή που δίδεται στο θέμα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά –και πιο σημαντικό- στο διεθνές επίπεδο.

Μια συμφωνία πριν από το τέλος του 2009, είναι προφανές ότι θα απαιτήσει να συνεργαστούμε στενότερα και ακόμη πιο στρατηγικά με τους βασικούς εταίρους μας. Με τους εταίρους μας από τις αναπτυγμένες χώρες πρώτα απ’ όλα, διότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα δείξουν μεγαλύτερη προθυμία να προχωρήσουν πιο αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της δραστικής μείωσης των εκπομπών. Χωρίς τις προσπάθειες αυτές γνωρίζουμε ότι θα είναι δύσκολο να πείσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να δεσμευτούν για την ανάληψη περαιτέρω δράσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα διεθνή βήματα, μεταξύ των οποίων τις συνόδους του G8, τις συναντήσεις των μεγάλων οικονομιών, αλλά και τους διμερείς διαλόγους, ώστε να εξασφαλίσουμε και ενδυναμώσουμε τη συναίνεσή τους και να τους στρέψουμε αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Όλοι γνωρίζουμε ότι ορισμένοι από τους εταίρους μας δεν θα πεισθούν εύκολα. Υπάρχει ακόμη μεγάλη απροθυμία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν εξελίξεις τη στιγμή αυτή σε επίπεδο πολιτειών, στους επιχειρηματικού κύκλους και γενικότερα στον τρόπο που αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη το θέμα. Οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν πλέον κεντρικό ζήτημα της πολιτικής συζήτησης, όπως βλέπουμε στην προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κλίμα και η ενέργεια θα είναι μεταξύ των θεμάτων προτεραιότητας στην ημερήσια διάταξη της φετινής συνόδου των G8 υπό Ιαπωνική Προεδρία. Αυτό αναμένεται, όχι μόνο να βοηθήσει στη διακήρυξη της μεγάλης πολιτικής του σημασίας, αλλά και να προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν για ανταλλαγή απόψεων με τους εταίρους μας των βιομηχανικών χωρών. Τη στιγμή αυτή διεξάγεται στην Ιαπωνία έντονος διάλογος σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή για να τους πλησιάσουμε και να προβάλουμε πειστικά ότι το να είμαστε φιλόδοξοι δεν είναι ασυμβίβαστο με την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Μια παρατήρηση σε σχέση με αυτές τις παράλληλες διαδικασίες είναι σαφές ότι ο ΟΗΕ θα παραμείνει το κύριο διαπραγματευτικό βήμα για μια συμφωνία σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές μετά το 2012 και είναι εκεί όπου θα πρέπει να επιτευχθεί η τελική συμφωνία. Πιο συγκεκριμένα, μάλιστα, έχοντας υπόψη τους περιορισμένους πόρους και μέσα στη διάθεσή μας, καθώς και το πολύ μικρό χρονικό διάστημα που απομένει, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα διεθνή βήματα και οι διαδικασίες θα χρησιμοποιηθούν στρατηγικά για την υποστήριξη και συμπλήρωση της διαδικασίας του ΟΗΕ, και όχι για τη με καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπονόμευσή της. Δεν έχουμε, απλούστατα, την πολυτέλεια να έχουμε επικαλύψεις προσπαθειών και να χάνουμε χρόνο τη στιγμή που η διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών έχει πλέον δρομολογηθεί.

Χρειάζεται επίσης να συνεργαστούμε στενότερα με τους εταίρους μας από τις αναπτυσσόμενες χώρες για να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες ιδέες σχετικά με τη συμμετοχή τους και τη συμβολή τους σε μια μελλοντική συμφωνία. Όπως έγινε ακόμη σαφέστερο στο Μπαλί, το θέμα της ανάπτυξης θα βρεθεί στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, και από την άποψη αυτή αντιμετωπίζουμε την κύρια πρόκληση της οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, τουλάχιστον οι πιο προηγμένες, είναι πρόθυμες να αναλάβουν δράση. Εάν, και μόνον εάν, οι αναπτυγμένες χώρες ανταποκριθούν στις υφιστάμενες και στις νέες δεσμεύσεις τους τόσο από την άποψη της μείωσης των εκπομπών όσο και από την άποψη των διαθέσιμων μέσων έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών, είτε πρόκειται για πρόσβασης την τεχνολογία, είτε για χρηματοδότηση γενικότερα.

Έχοντας αυτά κατά νου, θα χρειαστεί να συνεργαστούμε στενά με τις αναδυόμενες οικονομίες για να βρούμε τον πιο σωστό συνδυασμό μέσων και κινήτρων, ώστε να εξασφαλίσουμε αρκούντως φιλόδοξες συνεισφορές από αυτές τις οικονομίες, κάτι που θα οδηγήσει περαιτέρω σε ακόμη πιο σοβαρές προσπάθειες εκ μέρους τους μετά το 2020. Καίριας σημασίας θα είναι η διμερής συνεργασία και ο διάλογος με σημαντικές χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, δείχνει την αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε από τα λόγια στα έργα, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι αυτό μπορεί να γίνει με δίκαιο και οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο, κάτι που θα δώσει ευκαιρίες να βγουν όλοι κερδισμένοι. Αυτός, πιστεύω, είναι ο καλύτερος τρόπος να επηρεάσουμε θετικά τους εταίρους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ομάδα που είχατε στο Μπαλί ήταν εξαίρετη. Εργάζονταν μέχρι να εξαντληθούν, και σας ζητώ να μεταβιβάσετε τις ευχαριστίες μου στο προσωπικό σας. Ως ευρωπαίος πατριώτης, πιστεύω ότι η πραγματική επιτυχία του Μπαλί έγκειται στις απόλυτα καθοριστικές αποφάσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον περασμένο Μάρτιο για τις τρεις μειώσεις της τάξεως του 20%, και αυτή είναι η βάση για τη ζωή μας σε αυτήν την ήπειρο τα επόμενα χρόνια.

Δεν θα αναφερθώ τώρα στις διάφορες επιτυχίες του Μπαλί, διότι αυτό αναμφίβολα θα το κάνουν οι συνάδελφοι. Χαίρομαι διότι, πέρα από την πρόοδο με τις ΗΠΑ, καταφέραμε επίσης να εξασφαλίσουμε ότι εκτός από τις 38 χώρες που υπέγραψαν ήδη το Πρωτόκολλο του Κυότο, τώρα δεσμεύθηκαν και οι χώρες της G77 να κάνουν κάτι και όχι μόνο να παραπονούνται διαρκώς γιατί κάθε κυβέρνηση περιμένει να ενεργήσουν πρώτα οι άλλες. Τελείωσε αυτό το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Παρεμπιπτόντως, αυτή η αλλαγή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ.

Κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, επιτρέψτε μου να πω τώρα λίγα λόγια για τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτήν τη συζήτηση. Στο Μπαλί μάθαμε ότι είναι λάθος να περιορίζουμε τις συζητήσεις μας στο CO2. Πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουμε πολύ μεγαλύτερη επίγνωση για τη συζήτηση για την αειφορία, και φάνηκε επίσης ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνο μια κρίση που αφορά το κλίμα, αλλά και μια κρίση πρώτων υλών, αλλά ακόμα και αυτό μπορεί να μετατραπεί σε κάτι θετικό.

Πιστεύω ότι πρέπει να περιλάβουμε περισσότερο την έννοια της αειφορίας στους στόχους μας στον τομέα αυτόν για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση. Φυσικά, όμως, αυτό με οδηγεί κατευθείαν στο Συμβούλιο, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου. Βλέπουμε ήδη ότι τα κράτη μέλη μας αρχίζουν να αντιδρούν στους στόχους του 20-20-20 και να κινούν γη και ουρανό για να αποφύγουν την υποχρέωση επίτευξής τους. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζετε μια εντελώς ιδιαίτερη πρόκληση επιδιώκοντας, μαζί με εμάς, την υλοποίηση αυτών των στόχων, διότι όταν το θέμα μεταφερθεί στο Πόζναν και αργότερα σε κάποια άλλη βόρεια χώρα, θα πρέπει να εμμείνουμε στις θέσεις μας. Ελπίζω ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα είναι οι εγγυητές της περαιτέρω προόδου στο θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιθυμώ κατ’ ευθείαν να δηλώσω ότι συμφωνώ απολύτως με τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν προ ολίγου ο υπουργός Podobnik και ο Επίτροπος Δήμας. Τους βλέπουμε διαρκώς συχνότερα, και σύντομα θα μπορούμε να επικοινωνούμε με ματιές και νοήματα, χωρίς να μιλούμε και χωρίς τους διερμηνείς, διότι έχω την εντύπωση ότι κατανοούμε κάλλιστα ο ένας τον άλλον.

Συμφωνώ επίσης με ό,τι είπαν σχετικά με το γεγονός ότι οι πρόσθετες ευθύνες που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη Διάσκεψη του Μπαλί μας υποχρεώνουν να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας με ακόμη περισσότερη συνέπεια από ό,τι πριν. Ωστόσο, σήμερα συζητούμε το Μπαλί και επ’ αυτού του ζητήματος οφείλουμε να κάνουμε μια ανάπαυλα προς στιγμήν, δεδομένου ότι, ενδεχομένως ακόμη και αύριο, θα εγκρίνουμε ένα ψήφισμα που είναι, νομίζω, αρκετά καλογραμμένο.

Η ακριβέστερη άποψη που διάβασα σχετικά με το Μπαλί ήταν εκείνη που έγραψε ο κ. de Boer, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της σύμβασης πλαισίου. Έγραψε για την πτώση του «Τείχους του Βερολίνου των κλιματικών αλλαγών». Η συγκεκριμένη έκφραση μου φαίνεται εξαιρετικά εύστοχη αφού, στο Μπαλί, όπως έχει υπενθυμιστεί, αποφασίστηκε ένας οδικός χάρτης προς την Κοπεγχάγη, με αρκούντως ακριβή στάδια και περίγραμμα. Συγκεκριμένα, και θέλω να το τονίσω αυτό, συζητήθηκε το ζήτημα της προσαρμογής, ακόμη και πριν από το 2012, όπως και της αυξημένης χρηματοδότησης. Συζητήθηκε συγκεκριμένα η μεταφορά τεχνολογίας, συμπεριλήφθηκε το ζήτημα της αποψίλωσης των δασών, αλλά προπαντός, και για μένα τούτο αποτελεί το σημαντικότερο και πιο ελπιδοφόρο ζήτημα, το εμπόδιο –εξ ου και η έκφραση «Τείχος του Βερολίνου»– του Παραρτήματος 1 υπερνικήθηκε μεταξύ βιομηχανικών και αναπτυσσόμενων χωρών σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει, στον οποίον αρκετές από εκείνες τις χώρες που ήταν αναπτυσσόμενες διανύουν πλέον περίοδο πολύ έντονης ανάπτυξης.

Εν συνόψει, η πρακτική των ΗΠΑ, της Ινδίας και της Κίνας να μεταθέτουν τις ευθύνες τους, προκειμένου να αποφύγουν τη λήψη μέτρων, έχει, ούτως ειπείν, αποκαλυφθεί, και για τον λόγο αυτόν έχει επέλθει μια κατάσταση στην οποία οι δύσκολες διαπραγματεύσεις –και θα είναι οπωσδήποτε δύσκολες– έχουν μεγάλη πιθανότητα να έχουν επιτυχή έκβαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι ο κ. υπουργός εύλογα υποστηρίζει ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία και ότι μπορούμε να συγχαρούμε όσους συνέβαλαν στη διασφάλισή της.

Δεν υποτιμώ τις δυσκολίες που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι την Κοπεγχάγη το 2009· εκτός από άλλα ζητήματα –τα ζητήματα των τροπικών δασών και της μεταφοράς τεχνολογίας– υπάρχουν κάθε είδους εμπόδια καθ’ οδόν.

Οφείλουμε επίσης να έχουμε επίγνωση ότι η αλλαγή του κλίματος πρόκειται να συμβεί ούτως ή άλλως, οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων. Το συνειδητοποίησα όταν παραβρέθηκα στη δέηση υπέρ της Ημέρας Μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Λίβερπουλ την Κυριακή: πώς θα αντιδράσουν η Ευρώπη, οι λαοί μας, οι πολιτικοί μας όταν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε κατάσταση οξείας λειψυδρίας, με διαρκώς περισσότερη κινητικότητα, με διαρκώς περισσότερη μετανάστευση στον πλανήτη; Τι είδους αντίδραση θα υπάρξει; Πόση μισαλλοδοξία θα προκληθεί από αυτήν την αναπόφευκτη συνέπεια;

Οφείλουμε να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν. Διατηρώ υψηλές προσδοκίες από τις διαπραγματεύσεις για την εμπορία εκπομπών. Νομίζω ότι κάθε φορά βελτιώνονται και ότι το σύστημα δικαιωμάτων εμπορίας με ανώτατα όρια εκπομπών μας επιτρέπει πράγματι να διαχειριστούμε μεγάλο ποσοστό των αερίων. Η τεχνολογία, επίσης, βελτιώνεται και προωθείται. Είχα μια υπέροχη συνάντηση σήμερα το απόγευμα σχετικά με τη μείωση του CO2 στα αυτοκίνητα, όπου η ώθηση που έχει δώσει η θέσπιση νομοθεσίας φαίνεται να μεταμορφώνει ήδη στάσεις και να διανοίγει ευκαιρίες. Ίσως να μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς χωρίς να χρειαστούμε τα βιοκαύσιμα. Μπορούμε να τους θέσουμε για τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Όσον αφορά δε τη διαχώριση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι στους στόχους μας. Νομίζω ότι μπορούμε να τους μεταθέσουμε πιο μπροστά κατά τρία ή τέσσερα έτη και να προσπαθήσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή ρεαλιστικά προγράμματα αρκετά πριν από το 2020.

Κατά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής εφέτος την άνοιξη πρέπει να εξασφαλίσουμε ορισμένες ισχυρές δεσμεύσεις από τις κυβερνήσεις. Επιπλέον, η εν λόγω ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής φρονώ ότι πρέπει να εστιαστεί στην ανανεώσιμη ενέργεια και την εξοικονόμηση ενέργειας – νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διολισθήσουν επ’ αυτού οι κυβερνήσεις, να μην αντεπεξέλθουν, να θεωρήσουν πολιτικά δύσκολο να επιφέρουν τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές, και νομίζω ότι η Επιτροπή πρέπει να ασκήσει όσο το δυνατόν περισσότερη πίεση για τον στιγματισμό των παραβατών, να εξεύρει νέους μηχανισμούς, να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τους στόχους επί των οποίων έχουν πλέον συμφωνήσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Οι κλιματικές μεταβολές είναι συνδεδεμένες με την ανθρωπότητα καθ’ όλη την ιστορία της. Κατά την άποψη πολλών επιφανών επιστημόνων, ωστόσο, η ανθρώπινη επίδραση στις μεταβολές αυτές δεν είναι πολύ μεγάλη. Η εν λόγω άποψη εκφράζεται, για παράδειγμα, στην ανοικτή επιστολή εκατό επιστημόνων από ολόκληρο τον κόσμο προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να μην έχει καμία ενημέρωση για τη συγκεκριμένη πτυχή του ζητήματος, και αντί να ενεργεί προς την κατεύθυνση της μείωσης των παραγόντων που συντελούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, αναλαμβάνει δράση εναντίον πραγμάτων που δεν σχετίζονται καθόλου με την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η Επιτροπή επιδιώκει πλέον να επιβαρύνει τους πολίτες της Ευρώπης με τεράστιες δαπάνες για μια δράση που έχει εφεύρει από τον χώρο της επιστημονικής φαντασίας – στην πραγματικότητα, περισσότερο της φαντασίας παρά της επιστήμης. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, κάθε οικογένεια θα καταβάλλει περισσότερα από 50 ευρώ τον μήνα για τη δράση αυτήν, τα αποτελέσματα της οποίας ενδέχεται να διαφανούν σε 100 περίπου χρόνια. Η πραγματική έκβαση, ωστόσο, θα είναι η επιδείνωση των οικονομιών των νέων κρατών μελών τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια. Μια τόσο δραστική μείωση των εκπομπών αερίων CO2 θα προξενήσει σοβαρή ύφεση στην Πολωνία, για παράδειγμα, η οποία αντλεί την ενέργειά της κυρίως από τον άνθρακα.

Εάν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να προσεγγίσουν πρακτικά τη μείωση του CO2, πρέπει να ξεκινήσουν από αυτά τα ίδια. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι 20 000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα εκλύονται στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο αποκλειστικά λόγω των άσκοπων μεταβάσεων στις συνεδριάσεις του Στρασβούργου.

 
  
MPphoto
 
 

  Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FI) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Διάσκεψη του Μπαλί για το κλίμα ήταν επιτυχής και μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τον ρόλο της ΕΕ σε αυτήν. Ξεκίνησαν επισήμως οι συνομιλίες για το μέλλον του Κυότο, και έχουν τεθεί επί τάπητος όλα τα ουσιαστικά ζητήματα. Δεν έχει παραλειφθεί ούτε ένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν, λοιπόν, να περιορίσουν τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες πρόκειται να είναι δύσκολες, όπως ειπώθηκε και εδώ.

Ωστόσο, το κύριο μήνυμα που μπορεί πλέον να δώσει στον κόσμο η Ευρώπη σχετίζεται με την εσωτερική πολιτική μας για το κλίμα. Ο καλύτερος τρόπος να επισπευσθεί η δύσκολη διεθνής διαδικασία είναι να θεσπίσουμε φιλόδοξη νομοθεσία για την εμπορία εκπομπών αερίων, την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση.

Χαίρομαι που η Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα εξέλαβε την προστασία του κλίματος ως μια θετική οικονομική επιλογή – ως τη νέα βιομηχανική επανάσταση. Το πώς θα μπορέσουμε να παραμείνουμε στο προσκήνιο της ανάπτυξης καθαρής νέας ενεργειακής τεχνολογίας είναι αποφασιστικής σημασίας για το οικονομικό μέλλον μας.

Πρέπει να αντιληφθούμε επίσης ότι ο πραγματικός γόρδιος δεσμός ως προς τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα είναι η αμεροληψία. Ο πλανήτης δεν μπορεί να σωθεί εάν οι μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, δεν μειώσουν και αυτές τις εκπομπές αερίων τους. Για να μπορέσουν να αποδεχτούν κάτι τέτοιο, πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι η όποια λύση κατόπιν διαπραγμάτευσης θα είναι έντιμη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, με διάφορους τρόπους, να αποζημιώσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες για το γεγονός ότι οι δικές μας κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων είναι κατά πολύ υψηλότερες από εκείνες στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο συμβιβασμός της τελευταίας στιγμής στο Μπαλί, μας δίνει έναν οδικό χάρτη μέχρι την Κοπεγχάγη το 2009, όμως, φανέρωσε και τις δυνάμεις που αντιδρούν και που θα υπονομεύσουν την αναγκαία συμφωνία. Έως τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει και να μείνει στην πρωτοπορία για μια ευρύτερη συμφωνία με συγκεκριμένες φιλόδοξες δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα. Τα οφέλη που θα προκύψουν από μια τέτοια συμφωνία υπερβαίνουν κατά πολύ το οικονομικό κόστος.

Η πολιτική μου ομάδα αλλά και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Νοέμβριο του 2007, θέτει πιο φιλόδοξους και δεσμευτικούς στόχους από τους στόχους που παρουσίασε πριν από λίγες μέρες η Επιτροπή τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τα κράτη μέληζητώντας πιο γενναία βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως, κύριε Επίτροπε, προσοχή! Το παραδοσιακό βιομηχανικό λόμπι έχει, ήδη, αρχίσει να ροκανίζει την πρόταση της Επιτροπής και ταυτόχρονα το πυρηνικό λόμπι έχει φορέσει την οικολογική προβιά για να υποκαταστήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες με πυρηνική ενέργεια. Αυτά πρέπει να τα προσέξετε.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετέβη στο Μπαλί έμπλεη καλών προθέσεων να επιτύχει την καλύτερη δυνατή έκβαση. Δεν πέτυχε όλους τους στόχους που έθεσε, αλλά είμαι παρά ταύτα αισιόδοξος.

Καταρχάς, χαίρομαι, ασφαλώς, που όλες οι συμμετέχουσες χώρες κατόρθωσαν να προσυπογράψουν το σχέδιο δράσης του Μπαλί, και ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Είναι κρίμα που δεν συμπεριλήφθηκε καμία συγκεκριμένη προδιαγραφή εκπομπών αερίων στο τελικό κείμενο του σχεδίου δράσης, ωστόσο σημειώθηκε πρόοδος σε άλλους τομείς, όπως στη δημιουργία ενός προγράμματος για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της αποψίλωσης των δασών. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρθηκαν νέα ανησυχητικά κρούσματα αποψίλωσης στη Βραζιλία. Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι οι δυτικές χώρες πρόκειται να παράσχουν περισσότερη στήριξη προς αναπτυσσόμενες χώρες για τη χρήση βιώσιμης τεχνολογίας.

Τέλος, ένα πρόβλημα που δεν έχει επιλυθεί είναι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Η σύνθετη φύση του εξαιρετικά ρυπαίνοντος αυτού τομέα επιτάσσει μια συνολική προσέγγιση. Πρέπει να ασκηθεί πίεση στον ΔΝΟ, ώστε να καταρτίσει μια αποτελεσματική πολιτική επ’ αυτού το ταχύτερο δυνατόν. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα στηρίξουμε την προσέγγισή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI).(EN) Κυρία Πρόεδρε, πληροφορούμαι ότι την ημέρα που ξεκίνησε η Διάσκεψη του Μπαλί για το κλίμα, υπήρχαν τόσα ιδιωτικά αεριωθούμενα που δεν μπορούσαν να χωρέσουν στους χώρους σταθμεύσεως του αεροδρομίου του Μπαλί. Μάλλον, λοιπόν, τα επιτεύγματά μας υπολείπονται των φιλοδοξιών μας.

Η Διάσκεψη του Μπαλί αναμενόταν να προλειάνει το έδαφος για τη συναίνεση μετά το Κυότο, ωστόσο το ίδιο το Κυότο απέτυχε. Όχι μόνον αποτύχαμε να δεσμεύσουμε μερικές από τις χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων στον κόσμο, αλλά εδώ στην Ευρώπη μόνο μια χούφτα κράτη μέλη θα εκπληρώσουν όντως τις δεσμεύσεις τους ως προς το Κυότο. Στην πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες διασύρουμε επειδή δεν επικυρώνουν το Πρωτόκολλο του Κυότο, έχουν καλύτερες επιδόσεις από την ΕΕ ως προς την εξέλιξη των εκπομπών. Ωστόσο, στο Μπαλί δεν καταφέραμε τίποτε παραπάνω από το να συνεχίσουμε τη συζήτηση προσπαθώντας να αντικαταστήσουμε μια αποτυχημένη συνθήκη για το κλίμα με μιαν άλλη.

Θα προτιμούσα να δείχνουμε ότι ανησυχούμε λιγότερο για την αλλαγή του κλίματος και περισσότερο για την ενεργειακή ασφάλεια. Καλό είναι να αρχίσουμε να ασχολούμαστε λιγότερο με τα αιολικά πάρκα και τις εκπομπές αερίων των οχημάτων και να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας σε επενδύσεις για αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς πόρους και σε αποτεφρωτήρες αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE).(SL) Νομίζω ότι το ψήφισμα που κατήρτισε η επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος εκφράζει τις ουσιαστικές αποφάσεις των διαπραγματεύσεων στο Μπαλί, καθώς και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκτίμησή μου για το χρονοδιάγραμμα του Μπαλί, δηλαδή την προθεσμία όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την περίοδο μετά το 2012, είναι ιδιαίτερα θετική. Μόνο ένα σαφές πρόγραμμα εργασιών μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια μετά τη λήξη του Πρωτοκόλλου του Κυότο, την οποία επιδιώκει αδιαλείπτως το παρόν Σώμα.

Χαίρομαι που οι αναπτυσσόμενες χώρες ανέλαβαν επίσης μέρος της ευθύνης για τη μείωση των εκπομπών CO2 και δεσμεύτηκαν ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό συνεπάγεται, ασφαλώς, την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων. Εύχομαι ειλικρινά ότι οι ήδη ισχύοντες και οι υπό εφαρμογή μηχανισμοί στην Ευρώπη, όπως η αγορά άνθρακα, θα μεταφερθούν επιτυχώς σε διεθνές επίπεδο. Εντούτοις, πρέπει να τους απλουστεύσουμε και να μην επιτρέψουμε να καταστούν υπέρμετρα γραφειοκρατικοί σε σχέση με τα δυνητικά πλεονεκτήματά τους. Μόνον έτσι μπορούμε να αναμένουμε την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.

Θεωρώ ότι η τρέχουσα κατάσταση αποτελεί πρωτίστως ευκαιρία. Κατά τη γνώμη μου, η επιτυχής, βιώσιμη ανάπτυξη εξαρτάται κυρίως από την ενίσχυση των δυνατοτήτων στον τομέα της έρευνας. Για παράδειγμα, οι παγκόσμιες επενδύσεις για την έρευνα σχετικά με την προμήθεια ενέργειας έχουν μειωθεί κατά 40% από τη δεκαετία του 1980. Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ιδιαιτέρως καλύτερη. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα και πιο καλά εκπαιδευμένους και δημιουργικούς ανθρώπους. Συγχαίρω τους διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευελπιστώ ότι, στο μέλλον, θα εκπροσωπούμαστε πάντα από τέτοιους επίμονους, οξύνοες και επιτυχημένους διαπραγματευτές. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι, συνήθως, όταν εξετάζουμε το θέμα της αλλαγής του κλίματος, όλα τα βλέμματα στρέφονται στους πολιτικούς, όμως οι παρεμβάσεις στον τομέα της αλλαγής του κλίματος δεν αφορούν μόνο τους πολιτικούς. Είναι καιρός να αντιδράσουν επίσης εποικοδομητικά η βιομηχανία, ο επιχειρηματικός κόσμος και οι ερευνητές.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE).(PT) Στο ψήφισμα επί του οποίου θα ψηφίσουμε αύριο, το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει την πολιτική σημασία της Διάσκεψης του Μπαλί. Η εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης έχει οδηγήσει στην πολιτική βούληση για την ανάληψη δράσης, και ώς το 2009 όλες οι χώρες, ανεπτυγμένες, αναδυόμενες ή αναπτυσσόμενες, θα δεσμευτούν υπέρ της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος θέτοντας διαφορετικούς αλλά συγκεκριμένους στόχους.

Αντίθετα με μερικούς συναδέλφους, θα προτιμούσα να έβλεπα περισσότερη συμμετοχή από ορισμένους εταίρους, ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μπαλί όσο και στο Κυότο. Ένα θετικό, ωστόσο, στοιχείο είναι ότι το Μπαλί αντιστάθμισε τις αδυναμίες του Κυότο σε τομείς όπως η διαχείριση των δασών, η ανάγκη στήριξης της προσαρμογής ειδικότερα των πλέον φτωχών χωρών, ο ρόλος της τεχνολογίας και η επέκταση της ευθύνης για το κλίμα σε οικονομίες οι οποίες δεν θεωρούνται συνήθως ανεπτυγμένες.

Ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης ήταν σαφής, και το ψήφισμα αυτό καταδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο σκοπεύει να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να αναλάβει ακόμη πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις. Το σχετικό πρόγραμμα εργασίας είναι απαιτητικό και το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να το διεκπεραιώσει.

Προς τον σκοπό αυτόν, και σε προσωπικό επίπεδο, επικροτώ την Επιτροπή για το σύνολο των αποφάσεων που ελήφθησαν στις 23 Ιανουαρίου. Η μετατροπή της πολιτικής βούλησης σε μέσα πολιτικής προσδίδει αξιοπιστία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα χρειαστεί λεπτομερέστατη ανάλυση, όμως η ποσοτικοποίηση των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποσαφήνιση των κριτηρίων βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα και η αναθεώρηση των οικονομικών μέσων που σχετίζονται με το κλίμα, για παράδειγμα, είναι στοιχεία ευπρόσδεκτα. Προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για την αλλαγή του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων, μέσω της εγκατάλειψης της εθνικής προσέγγισης και της υιοθέτησης μιας προσέγγισης τομεακής, όμως νομίζω ότι η συμβατότητά του με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα πρέπει να βελτιωθεί επειγόντως πριν από το 2009. Η ανάπτυξη του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων σε διεθνές επίπεδο, βάσει συμφωνιών για τους κύριους τομείς μεταξύ των μεγαλύτερων παγκόσμιων παραγωγών, είναι μια οδός που αξίζει να διερευνηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Holger Krahmer (ALDE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, εξετάζοντας τη Διάσκεψη του Μπαλί δεν μπορούμε παρά να συμπεράνουμε ότι ήταν η πιο μεγάλη, η πιο δαπανηρή και η πιο περίπλοκη διάσκεψη για το κλίμα που έγινε ποτέ και ότι ουσιαστικά είχε μόνο ένα αποτέλεσμα, συγκεκριμένα μια συμφωνία για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Για να πούμε την αλήθεια, δεν είχε κανένα άλλο αποτέλεσμα.

Μια ειλικρινής εκτίμηση μετά από το Μπαλί μας αναγκάζει να αναλύσουμε ως εξής τη διάσκεψη: πρώτα από όλα, η Διεθνής Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος κατάφερε να πείσει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τα σενάριά της για το κλίμα, δεν ήταν όμως σε καμία περίπτωση εξίσου πειστική σχετικά με τα συμπεράσματα που πρέπει να συναχθούν από τη σημερινή κατάσταση. Δεύτερον, ενώ η Ευρώπη προχωρεί μόνη της προς τα εμπρός, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα δείγμα προθυμίας στη διεθνή κοινότητα για σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για τη μείωση του CO2. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία και πολλές άλλες χώρες. Μια ματιά στους τέσσερις εναπομείναντες υποψήφιους που έχουν πραγματικά ελπίδες να εκλεγούν πρόεδροι των ΗΠΑ δείχνει ξεκάθαρα ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει προοπτική για συμμετοχή σε διαδικασία του ΟΗΕ στον τομέα τη πολιτική για το κλίμα.

Πρέπει να επανεξετάσουμε –εννοώ η ΕΕ– τη στρατηγική μας. Τι θα γίνει αν καταλήξει σε αποτυχία η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης το 2009; Υπάρχουν οικονομικά αποδοτικές εναλλακτικές για μια διεθνή συμφωνία, όπως η μεταφορά τεχνολογίας, ένα λογικό σύστημα κινήτρων για την προστασία των τροπικών δασών, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και η επέκταση της πυρηνικής ενέργειας. Τελικά, ο νόμος της έλλειψης πόρων θα αναγκάσει ακόμα και τις ΗΠΑ και την Κίνα σε εξοικονόμηση ενέργειας και αποφυγή των εκπομπών CO2.

Η νέα βιομηχανική επανάσταση θα έρθει όταν ανέβει η τιμή του πετρελαίου. Δεν υπάρχει λόγος να το επιβάλουμε αυτό με νέους νόμους.

 
  
MPphoto
 
 

  Madeleine Jouye de Grandmaison (GUE/NGL). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, η Διάσκεψη του Μπαλί μας θύμισε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί πρόκληση για την ανάπτυξη. Υπάρχει ο κίνδυνος η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη να μεγαλώσει το χάσμα μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών× δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτές θα επηρεαστούν περισσότερο από τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για νησιά, τα οποία είναι ευάλωτα σε πλείονες του ενός παράγοντες, ειδικά έναντι των κυκλώνων και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Κατά συνέπεια, κατά την άποψή μου, η βοήθεια προς αυτές τις χώρες για προσαρμογή και μεταφορά των κατάλλήλων τεχνολογιών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Η δράση κατά των κλιματικών αλλαγών έχει καταστεί αλληλένδετη με τη μείωση της φτώχειας και την επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας. Αυτό το βλέπω ως τον καλύτερο τρόπο για επίτευξη της στήριξης της ομάδας G-77. Αν θέλουμε η διαδικασία που οδηγεί στην Κοπεγχάγη το 2009 να πετύχει και να γίνουν προσθήκες στον μέτριο οδικό χάρτη που συντάχθηκε στο Μπαλί,, είναι απολύτως ουσιώδες να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Βλέπω ότι η Ένωση έχει στρέψει την προσοχή της προς αυτήν την κατεύθυνση, γεγονός που χαιρετίζω, αλλά θα ήθελα να επιστήσω όλως ιδιαιτέρως την προσοχή σας στο θέμα των νησιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI).(SK) Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Ο οδικός χάρτης του Μπαλί που συμφωνήθηκε στη διεθνή διάσκεψη και το νεοπαγές Ταμείο Προσαρμογής υποχρεώνουν αμφότερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ηγετικές πρωτοβουλίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει, όμως, να εξετάσει αντικειμενικά και να αποτιμήσει τα ανεκτά επίπεδα της μείωσης. Η πρόταση για μείωση των εκπομπών κατά 25% έως 40% μέχρι το 2020 συγκριτικά προς το 1990, ή ακόμη και κατά 50% μέχρι το 2050, μου δίνει την εντύπωση τυχαίων ποσοστών χωρίς να υπάρχει επίγνωση του δυνατού εύρους μείωσης των εκπομπών. Μοιάζει με τυχερό παιχνίδι βασιζόμενο σε ποσοστά τοις εκατό: ένα απρομελέτητο και ανεδαφικό παιχνίδι εξαγωγής αριθμών από ένα καπέλο. Επιπροσθέτως, εάν δεν συμμετάσχουν οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία, καμία προσπάθεια της ΕΕ δεν πρόκειται να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς δεν μπορούμε να επιλύσουμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα από μόνοι μας.

Εάν θέσουμε τον πήχη υπερβολικά ψηλά, κάποια χώρα δεν θα εκπληρώσει τον στόχο, μετά κάποια άλλη χώρα δεν θα εκπληρώσει τον στόχο και στο τέλος θα αντιληφθούμε ότι αποτύχαμε όλοι. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, θα έλεγα ότι, εάν είμαστε λιγότερο αισιόδοξοι πλην πραγματιστές όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, θα επιτύχουμε μια εύλογη λύση. Αρκεί απλώς να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ανταποκριθεί στους στόχους της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, επικριτές των ΜΜΕ χαρακτήρισαν τη συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων μερών του Μπαλί «συζητήσεις με ηλιοθεραπεία». Ωστόσο, έχοντας παρακολουθήσει τις πέντε τελευταίες συνεδρίες της συνδιάσκεψης των συμβαλλομένων μερών, θεωρώ ότι το Μπαλί είχε αποτελέσματα. Καταρτίστηκε ένας διετής οδικός χάρτης, ο οποίος περιλαμβάνει πλατφόρμες διαπραγμάτευσης ώστε να ανταποκριθούν όλες οι χώρες στην πρόκληση της αλλαγής του κλίματος.

Βεβαίως, είναι κρίμα που οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι δεν υφίσταται ακόμη παγκόσμιος δεσμευτικός στόχος και είμαστε ακόμη μόνοι μας σε αυτήν την προσπάθεια. Τουλάχιστον, όμως, υπάρχει μια θεωρητική πιθανότητα να έχουμε σε δύο χρόνια ένα ευρύτερο μέτωπο από το ένα τέταρτο μόνο των χωρών που εκπέμπουν αέρια.

Αρκετά σύντομα μετά τα αποτελέσματα του Μπαλί, ορισμένοι αισιόδοξοι ήδη έθεσαν το ερώτημα εάν πλέον αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι το μέτωπο είναι αρκετά ευρύ για τις μειώσεις κατά 30%, όπως συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου, εφόσον η ΕΕ δεν ενεργεί μόνη της.

Η απάντηση, ωστόσο, είναι: όχι ακόμη εντελώς. Αυτό οφείλεται όχι μόνο σε οικονομικούς αλλά και σε περιβαλλοντικούς λόγους. Για την ΕΕ, έχει πολιτική σημασία να είναι πρωτοπόρος, ελπίζοντας ότι θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, αλλά η μονομερής μας προσπάθεια –έτσι είναι ακόμη– μειώνει την ανταγωνιστικότητά μας στις παγκόσμιες αγορές, δίνοντας πλεονέκτημα στους ρυπαίνοντες.

Αυτό αποκαλείται διαρροή διοξειδίου του άνθρακα, όπως έχω τονίσει πολλές φορές. Το παγκόσμιο κεφάλαιο απλώς θα μετακινείται εκεί όπου δεν υπάρχει κόστος εκπομπών CO2. Η μεταφορά της ρύπανσης δεν ισοδυναμεί με περιορισμό της.

Η μονομερής κλιματική πολιτική πλήττει περισσότερο τις βιομηχανίες που αντλούν κυρίως από την ενέργεια και την απασχόληση, με αποτέλεσμα η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» να μετατρέπεται σε πολιτική του «ο ρυπαίνων κερδίζει» ή «ο ρυπαίνων μετεγκαθιστά». Ευτυχώς, η Επιτροπή έχει αντιληφθεί αυτόν τον κίνδυνο, όπως εσείς, Επίτροπε Δήμα, εκθέσατε μόλις σαφέστατα, και σας ευχαριστώ γι’ αυτό. Όπως δήλωσε προσφάτως ο Επίτροπος Verheugen, περιγράφοντας τους κινδύνους των μονομερών μειώσεων: «Εξάγουμε μόλυνση και εισάγουμε ανεργία. Δεν είναι βλακώδες αυτό;».

Έχει δίκαιο. Οφείλουμε, συνεπώς, να επινοήσουμε έναν μηχανισμό πραγματικά βασιζόμενο στην παγκόσμια αγορά, πιστεύω δε ότι η εξισορρόπηση αυτού του τριγωνικού διλήμματος του ενεργειακού εφοδιασμού, της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και της διατήρησης παγκόσμια ανταγωνιστικών βιομηχανιών για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού μας αποτελεί την κύρια προτεραιότητα για μια νεοπαγή δέσμη για το κλίμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Riitta Myller (PSE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, το καλύτερο αποτέλεσμα των συνομιλιών στο Μπαλί ήταν το γεγονός ότι ξεκίνησαν διεθνείς διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία μετά το Κυότο. Σημαντικό επίσης ήταν ότι ορίσαμε μια προθεσμία, δηλαδή το 2009 στην Κοπεγχάγη.

Ορισμένοι εδώ εξέφρασαν έκπληξη για τα ποσοστά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συμφωνία του Μπαλί. Είναι τα ίδια ποσοστά που παρουσίασε η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος στους απολογισμούς της και υποδεικνύουν το είδος των μειώσεων που χρειάζεται να επιτύχουμε στην Ευρώπη –και παγκοσμίως– για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος χωρίς να γίνουν θυσίες ευρείας κλίμακας. Σε λιγότερο από δύο χρόνια οφείλουμε να καταρτίσουμε μια συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας θα αναλαμβάνεται η δέσμευση να μην αυξηθεί η θερμοκρασία της Γης πάνω από δύο βαθμούς. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρειαζόμαστε τους πάντες: χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείχνει τον δρόμο, χρειαζόμαστε τις ανεπτυγμένες χώρες και χρειάζεται να καταβάλουμε κοινή προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες.

Προς το παρόν έχουμε να επιτελέσουμε το δικό μας έργο. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι νόμοι τους οποίους πρότεινε η Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα θα προσλάβουν όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξο περιεχόμενο στο Κοινοβούλιο και θα εφαρμοστούν στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, αντικαταστήστε το «Μπαλί» με το «Κυότο» ή το «Ρίο 1992» και θα δείτε ότι οι περισσότερες από τις αγορεύσεις που έγιναν εδώ είναι παρόμοιες. Και γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου; Αφού η πατρίδα σας είναι μικρή, θα μπορείτε ίσως να διαγνώσετε γιατί δεν καταλήγουμε ποτέ σε λύσεις. Φταίει η δύναμη των μεγάλων επιχειρήσεων και των οικονομικών συμφερόντων, ή το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το διεθνές σύστημα, ή φταίει η έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού; Πιστεύω ότι η έλλειψη ευαισθητοποίησης δεν είναι πλέον πρόβλημα, τουλάχιστον όσον αφορά τους φορείς λήψης αποφάσεων.

Όλα περιορίζονται στις επιχειρήσεις και την πολιτική, και πιστεύω ότι στους τομείς αυτούς γίνονται πολλά λάθη. Αν δεν αρχίσουμε από τους εαυτούς μας, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τρόπο αξιόπιστο με τη διαδικασία αυτή και να βρούμε πραγματικά εποικοδομητικές λύσεις. Αυτό στην πράξη σημαίνει απλά να μειώσουμε τις εκπομπές του CO2 που προκύπτουν από πολιτικές δραστηριότητες.

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με το οποίο θα μπορούσαν να ασχοληθούν οι Σλοβένοι είναι το εξής: αν εγκαταλείπαμε το Στρασβούργο και διεξάγαμε όλες μας τις συναντήσεις εδώ στις Βρυξέλλες, αυτό θα ήταν ένα μικρό μήνυμα τόσο για το θέμα του CO2 όσο και για άλλες πτυχές. Αυτό ασφαλώς θα μπορούσε να το επιτύχει η Προεδρία σας, σε αντίθεση με τα μείζονα σχέδια που θα πρέπει να περάσουν έτσι και αλλιώς σε κάποιον άλλο μετά από το εξάμηνο της θητείας σας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Podobnik, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (SL) Επιτρέψτε μου μια σύντομη απάντηση σε ορισμένες απόψεις που ακούστηκαν κατά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Εν τέλει, ακούσαμε ότι δεν έχουμε επιτύχει κανένα αποτέλεσμα. Οι γνώμες της Προεδρίας και του Προέδρου του Συμβουλίου διαφέρουν. Τα πράγματα εξελίσσονται και επιτυγχάνουμε αποτελέσματα. Εν τέλει, η διάσκεψη του Μπαλί και η συμφωνία που συνήφθη από μη ανεπτυγμένες αλλά και από τις πλέον ανεπτυγμένες χώρες ήταν στην πραγματικότητα μια μεγάλη επιτυχία, αλλά η επιτυχία θα ολοκληρωθεί μόνο στην Κοπεγχάγη. Γι’ αυτό τα δύο επόμενα χρόνια θα είναι πολύ σημαντικά.

Θέλω επίσης να εκφράσω τη στήριξή μου για το ψήφισμα το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο. Το θεωρούμε φιλόδοξο και εμπεριστατωμένο, και μια πρόσθετη βοήθεια για την επίτευξη συμφωνίας μετά το 2012. Η Προεδρία στηρίζει επίσης την εκτίμησή σας, που ήδη εκφράστηκε εδώ, ότι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Ήταν άξια, ενωμένη και πολύ δυναμική. Και, τέλος, ήταν αξιόπιστη, κάτι που είναι πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειλικρινά μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ρόλο που επιτέλεσε στο Μπαλί, ιδίως για τη συνέπειά της.

Ειπώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πρωτοπόρο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Αυτό ίσως απαντά σε ορισμένους από τους δικαιολογημένους φόβους ή αμφιβολίες που εκφράστηκαν και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα δέσμη για την ενέργεια και το κλίμα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο αποτελεσματικά την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς, ωστόσο, θεωρούμε ότι αποτελεί επίσης ευκαιρία για νέες θέσεις εργασίας και οικολογικές καινοτομίες και ότι δεν πρέπει να εγείρει φόβους για την οικονομική ανάπτυξη.

Συμφωνούμε με την άποψη ότι δεν πρόκειται μόνο για πολιτικό ζήτημα, αλλά και για οικονομικό. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι. Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος αποτελεί εκ των πραγμάτων επιτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι μείζων πρόκληση όχι μόνο για την ευρωπαϊκή πολιτική και οικονομία, αλλά και για τους πολίτες. Στηρίζω σθεναρά τη θέση του Επιτρόπου ότι η στάση των μέσων ενημέρωσης είναι επίσης πολύ σημαντική. Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο εν προκειμένω. Η δέσμη που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα είναι το αποτέλεσμα μιας προσέγγισης ειδημόνων. Ενσωματώνονται σε αυτήν οι αρχές της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Καθώς διατηρεί σημαντικότατο ρόλο στην έγκριση αυτής της δέσμης, αναμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τον διαδραματίσει με ιδιαίτερο δυναμισμό.

Κάποιος ρώτησε γιατί χρειάστηκε να ταξιδέψουμε μέχρι το Μπαλί χρησιμοποιώντας μη αειφορικά μέσα μεταφοράς. Η μετάβαση στο Μπαλί γίνεται αναγκαστικά με διάφορα μέσα μεταφοράς. Η απάντησή μας, ωστόσο, είναι ότι υπήρξε καλή επιλογή προορισμού. Γιατί; Διότι ήταν ... η Ινδονησία είναι αναπτυσσόμενη χώρα. Μία από τις καίριες συγκυρίες για τη συμφωνία του Μπαλί ήταν ότι σε αυτήν την παγκόσμια συμφωνία συντάχθηκαν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Μια τέτοια συμφωνία ήταν ευκολότερο να συναφθεί στο Μπαλί της Ινδονησίας παρά οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη μας.

Επιθυμώ να καταλήξω με ένα ερώτημα σχετικά με το 20/20/20. Αυτοί οι στόχοι, πρόκειται να επιτευχθούν; Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, κυρίως επειδή κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου πέρυσι το φθινόπωρο, οι πρόεδροι και πρωθυπουργοί των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν ως προς το όραμα του 20/20/20. Η Προεδρία έχει δεσμευτεί επ’ αυτού και θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχει αυτούς τους στόχους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE-DE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν χρειάζεται να πω ότι συγχαίρω τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για το έργο που επιτέλεσαν στο Μπαλί.

Θα υιοθετήσω μια πιο ευρωκεντρική, πιο ευρωκεντρώα άποψη εξετάζοντας αυτό και συναφή θέματα, ως εξής:

Θέλω να αρχίσω λέγοντας όπως έχει λεχθεί, αν και κάπως διαφορετικά, ότι η ανάγκη προσφέρει ευκαιρίες. Όσο μεγαλύτερη η ανάγκη, τόσο μεγαλύτερη η ευκαιρία. Τι αντιμετωπίζουμε; Αντιμετωπίζουμε δύο ανάγκες: η μία είναι να καταπολεμήσουμε τις επιπτώσεις που προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος, κυρίως λόγω της ανάπτυξης και της αύξησης του πληθυσμού· η δεύτερη είναι να επιλύσουμε προβλήματα σχετικά με τον εφοδιασμό των παραδοσιακών πηγών ενέργειας η χρήση των οποίων είναι γεμάτη αβεβαιότητα είτε επειδή γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες είτε επειδή βρίσκονται σε περιοχές όπου η γεωπολιτική κατάσταση είναι περίπλοκη.

Ποια είναι η ευκαιρία που μας προσφέρεται; Έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε αποδοτικές μορφές ενέργειας που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, και οι οποίες είναι καθαρές μορφές ενέργειας και δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον· και επίσης να εγγυηθούμε τον εφοδιασμό επειδή είναι νέες μορφές ενέργειας.

Πού έγκειται το πρόβλημα; Κατά την άποψή μου, υπάρχει ένα έλλειμμα ηγεσίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, ένα έλλειμμα στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει ένας απλός λόγος γι’ αυτό, και αυτός είναι ότι δεν είμαστε ικανοί να εξηγήσουμε ότι η καθαρή ενέργεια αποτελείται τόσο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και από την πυρηνική ενέργεια.

Αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν εξηγείται, και είναι καθήκον των ηγετών να προωθήσουν λύσεις ακόμη και αν είναι δύσκολο να συζητηθούν αυτές σε μια δεδομένη στιγμή.

Θα βρεθούμε στην παράδοξη κατάσταση στην οποία η Κίνα, η Ινδία και άλλες αναδυόμενες οικονομίες θα έχουν πιο καθαρές μορφές ενέργειας επειδή έχουν αναπτύξει πυρηνικές πηγές ενέργειας και, επιπλέον, μπορούν να ανταγωνιστούν με χαμηλότερους μισθούς; Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει απλά να εξεταστεί, κύριε Επίτροπε.

Ελπίζω, επομένως, ότι το θέμα της πυρηνικής ενέργειας θα μπορέσει να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ήρεμα αλλά αποφασιστικά, καθώς το στριφογυρίζουμε διαρκώς και του γυρίζουμε συνεχώς την πλάτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, το Μπαλί ήταν απλώς η αρχή, ένα ευπρόσδεκτο πρώτο βήμα καθ’ οδόν προς μια διεθνή συμφωνία για το κλίμα το 2009. Η επιτυχία του την τελευταία στιγμή οφείλεται στην πρωτοπορία της Ευρώπης, συγχαίρω λοιπόν τον Επίτροπο Δήμα και την ομάδα του.

Τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί μια παγκόσμια συνδιάσκεψη στο Πόζναν. Αυτή θα είναι η επόμενη δοκιμασία της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει καθαρά με μία φωνή, και να ταχθεί δυναμικά υπέρ της λήψης αυστηρών μέτρων. Οφείλουμε να καταστήσουμε τη θέση μας πολύ σαφή στον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη επιθυμεί να μειώσει τα αέρια του θερμοκηπίου κατά 30% μέχρι το 2020. Αυτή εξακολουθεί να είναι η εναρκτήρια θέση μας στις διαπραγματεύσεις. Οι έντονες πιέσεις από μερικές κυβερνήσεις και μεγαλοβιομηχάνους κατά της δέσμης για την ενέργεια και το κλίμα έχουν αποστείλει λάθος μηνύματα.

Η ευρωπαϊκή πρωτοπορία σημαίνει επίσης ότι θα υλοποιήσουμε τις μειώσεις των εκπομπών που απαιτούμε από τις άλλες χώρες στα 27 κράτη μέλη μας. Είναι σημαντικό αυτό. Στο Πόζναν πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι πρόθυμη και ικανή να προχωρήσει πέρα από μια μείωση κατά 20%. Εάν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη συναίνεση που επιτεύχθηκε στο Μπαλί, οφείλουμε να ξεκινήσουμε με τουλάχιστον 25%. Οφείλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό χωρίς να θυσιάσουμε θέσεις εργασίας, είμαι δε απολύτως πεπεισμένη ότι το 2009 θα υπογραφεί μια ιστορικής σημασίας συμφωνία για το κλίμα. Για να γίνει, όμως, αυτό είναι απαραίτητη μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στο Μπαλί ήταν μια δοκιμασία για το κατά πόσον υπάρχει καθόλου η πιθανότητα παγκόσμιας συνεργασίας για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Είναι σαφώς ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για όλο τον κόσμο, αλλά ο πολιτικός στίβος στον οποίον κινούμαστε είναι πολυποίκιλος, και πρέπει να προσαρμόσουμε τα επιχειρήματά μας στην ποικίλη γεωπολιτική πραγματικότητα. Αν και δεν σημειώθηκαν θεαματικές επιτυχίες, έχουν επιτευχθεί περισσότερα από ποτέ. Κερδίσαμε σημαντικούς εταίρους.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αλλαγή του κλίματος αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας. Με απλά λόγια, κανείς δεν θέλει να μείνει χωρίς φως το σπίτι των παιδιών του. Ωστόσο, δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο τεχνικής προόδου όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και αυτή είναι άλλη μία πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πολωνία είναι μια χώρα όπου το 96% του ηλεκτρισμού παράγεται από την καύση άνθρακα, και για τον λόγο αυτόν η αναπροσαρμογή της ενεργειακής μας βιομηχανίας μέχρι το 2020 μάλλον αποτελεί αβάστακτη επιβάρυνση. Εμείς εδώ στις Βρυξέλλες, καθώς είμαστε υπεύθυνοι για την ευημερία των λαών της Ευρώπης συνολικά, οφείλουμε να λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη τις δυνατότητες των επιμέρους χωρών και να μην θέτουμε τον πήχη τόσο ψηλά που μόνο λίγοι να μπορούν να τον φτάσουν.

Όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων, η διαφοροποίηση των πόρων δεν αποτελεί τη μόνη δυνατή προσέγγιση. Η καύση άνθρακα χωρίς εκπομπές αερίων αξίζει επίσης να εξεταστεί. Άλλη μία δυνατότητα είναι η πυρηνική ενέργεια. Με την προϋπόθεση ότι, κατά τον σχεδιασμό της κατασκευής ενός πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας, υιοθετούνται συγκεκριμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση όλων των επακόλουθων ζητημάτων εκμετάλλευσής του, η πυρηνική ενέργεια είναι μία από τις καθαρότερες ενεργειακές πηγές.

Εν ολίγοις, πιστεύω ότι είναι κρίσιμο για το μέλλον μας να ασκήσουμε συγκεκριμένη πίεση στην ερευνητική κοινότητα, ώστε να αναπτύξει νέες τεχνολογίες που θα είναι αρκετά πιο συμφέρουσες και αποτελεσματικές για τον πλανήτη μας από αυτές που διαθέτουμε σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η δέσμη για την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος που προτείνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σύνθετο μωσαϊκό οργανωτικών και νομοθετικών μέτρων με στόχο την επίτευξη σημαντικής μείωσης των εκπομπών CO2. Τα φιλόδοξα σχέδια της Επιτροπής πηγάζουν από την παραδοχή ότι οι κλιματικές μεταβολές που συντελούνται στον κόσμο –οι οποίες αποτελούν γεγονός αδιαμφισβήτητο– είναι αποτέλεσμα των εκπομπών CO2, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί ούτε έγινε αποδεκτό στο Μπαλί. Όλες οι προβλέψεις επί του ζητήματος βασίζονται αποκλειστικά σε υπολογιστικές προσομοιώσεις και δεν συνιστούν απόδειξη.

Πρώτον, κύριε Επίτροπε, απαιτούνται πιο αξιόπιστα δεδομένα για την επίδραση των εκπομπών CO2 στο κλίμα. Το CO2 είναι το αναγκαίο υπόβαθρο για τη φωτοσύνθεση. Αποτελεί, επομένως, καταστρεπτικό παράγοντα; Σας παραπέμπω στην προαναφερθείσα επιστολή που απηύθυναν εκατό διακεκριμένοι επιστήμονες προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Δεκέμβριο.

Δεύτερον, η επιβολή περιορισμών στις εκπομπές CO2 από την Επιτροπή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την αντιμετώπιση του ζητήματος σε διεθνές επίπεδο θα οδηγήσει σε οικονομική ύφεση, με σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις.

Τρίτον και σημαντικότερο, στη δέσμη της για την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος, η Επιτροπή αγνόησε το κύριο συμπέρασμα της Διάσκεψης του Μπαλί που αφορά την προσαρμογή των κοινωνιών σε αναπόφευκτες κλιματικές μεταβολές, π.χ. τη στεποποίηση, την ερημοποίηση, τη λειψυδρία, τις πλημμύρες κλπ. Αυτοί είναι οι κύριοι στόχοι στους οποίους πρέπει να διατεθούν πραγματικά οι πόροι που σκοπεύει να αφιερώσει η Ένωση για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Strejček (PPE-DE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, στον διάλογο για τη λεγόμενη αλλαγή του κλίματος, λαμβάνουμε ως δεδομένα ορισμένα αμφισβητήσιμα προαπαιτούμενα. Πρώτον, ότι η αλλαγή του κλίματος είναι πραγματική και προκαλείται κυρίως από τον άνθρωπο. Δεύτερον, ότι τα συμπεράσματα της επιτροπής ΔΕΚΑ είναι τα μόνα έγκυρα αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν άλλες επιστημονικές ομάδες με διαφορετική γνώμη για την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος. Τρίτον, ότι ο κόσμος είναι πρόθυμος εν γένει να προεξοφλήσει το μέλλον του και να θυσιάσει τις σημερινές του βιοτικές συνθήκες. Τέταρτον, ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και εταιρείες θα επιβιώσουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, ακόμη και με υψηλότερο κόστος. Πέμπτον, ότι θα κατορθώσουμε να πείσουμε τον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθήσει τις δεσμεύσεις μας. Καθώς παρακολουθώ τον διάλογο, αντιλαμβάνομαι ότι αποτελώ μειονότητα στο Σώμα αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να εκθέσω τις θέσεις μου.

Πρώτον, τα συμπεράσματα της επιτροπής ΔΕΚΑ είναι υπερβολικά. Υπάρχουν άλλες ομάδες επιστημόνων που προβάλλουν διαφορετικές θέσεις για την αλλαγή του κλίματος και τις αιτίες της. Δεύτερον, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η ανθρωπότητα είναι η κύρια αιτία πρόκλησης κλιματικών αλλαγών. Τρίτον, η αλλαγή του κλίματος έχει καταστεί πολιτικό εργαλείο του συρμού για την ποδηγέτηση του κόσμου. Τέταρτον, η Διάσκεψη στο Μπαλί απέδειξε ότι δεν υπάρχει ευρεία στήριξη των υπερβολικών και πανάκριβων μέτρων για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Πέμπτον, οι ευρωπαίοι παραγωγοί θα πρέπει να ενσωματώσουν τις πολιτικές αποφάσεις στις τιμές, οι οποίες κατόπιν θα έχουν ως αποτέλεσμα αύξηση των τιμών και περαιτέρω υποχώρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Έκτον, τα φιλόδοξα σχέδια για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου θα βλάψουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, με αποτέλεσμα τη μεγέθυνση των διαφορών μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Τι πρέπει, επομένως, να γίνει; Καλά θα κάνουμε να μειώσουμε την περιβόητη ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να περιορίσουμε την παραγωγή νομοθεσίας σε υπερεθνικό επίπεδο και να αφήσουμε τον κόσμο να εργάζεται και να επινοεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Όλοι μας αρχίζουμε να αισθανόμαστε την αλλαγή του κλίματος, σε οποιαδήποτε ήπειρο ή χώρα και να κατοικούμε. Αντιμετωπίζουμε πλημμύρες, ερημοποίηση, λειψυδρίες, δασικές πυρκαγιές, τήξη των πάγων και μεταβολές στη χλωρίδα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κηρύξει το 2008 Διεθνές Έτος του Πλανήτη Γη. Η Διάσκεψη του Μπαλί είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη μιας συμφωνίας μετά το Κυότο για τον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει στην πρωτοπορία της δράσης με στόχο τη μείωση της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και η νέα δέσμη που παρουσιάστηκε πρόσφατα από την Επιτροπή για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Χαίρομαι που διεξάγουμε αυτήν τη συζήτηση κατά την ευρωπαϊκή εβδομάδα βιώσιμης ενέργειας. Οι μεταφορές ευθύνονται για το 30% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, οι δε αστικές μεταφορές για το 70% των εκπομπών. Η συμπερίληψη των εναερίων μεταφορών στο σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων εκπομπών αποτελεί μείζον βήμα προόδου. Άλλοι κοινοτικοί στόχοι πρέπει να είναι οι αποτελεσματικότερες αστικές μεταφορές και η προώθηση των σιδηροδρομικών και πλωτών μεταφορών, καθώς αυτές ρυπαίνουν λιγότερο.

Καλούμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν την αλλαγή του κλίματος στις προτεραιότητές τους, τόσο στις εσωτερικές υποθέσεις της ΕΕ όσο και στις διεθνείς της σχέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Διάσκεψη του Μπαλί ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους και την Επιτροπή για το αποτέλεσμα, που το θεωρώ καλό.

Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη έχει ήδη επιπτώσεις σε πολλά μέρη του κόσμου. Ως εκ τούτου, πρέπει οπωσδήποτε να εμμείνουμε στον στόχο του περιορισμού της θέρμανσης του πλανήτη το πολύ σε δύο βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου και να υποστηριχθούν με νέες καινοτομίες, επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και, κυρίως, επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Η κλιματική αλλαγή αφορά τη γεωργία από τρεις απόψεις. Πρώτον, η γεωργία είναι η τρίτη σε σημασία πηγή ρύπανσης μετά από τις μεταφορές και τη βιομηχανία. Δεύτερον, πλήττεται βαρύτερα από την κλιματική αλλαγή επειδή η γεωργική παραγωγή γίνεται στην ύπαιθρο, πράγμα που σημαίνει ότι εκτίθεται πιο άμεσα στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής από άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Τρίτον, οι αγρότες μπορούν επίσης να δουν την κλιματική αλλαγή σαν ευκαιρία και να την εκμεταλλευτούν. Νέες προοπτικές ανοίγονται για τους αγρότες ως παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως –στη δεύτερη και τρίτη γενιά– ως παραγωγούς υποκατάστατων των πετροχημικών προϊόντων, για να μην αναφέρω τις νέες μεθόδους καλλιέργειας. Πρέπει να υπογραμμίσω και πάλι τη σημασία που έχει η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και η εκπαίδευση, ειδικά στον γεωργικό τομέα. Η παραγωγή ανανεώσιμων πρώτων υλών, όμως, απαιτεί σε κάθε περίπτωση την ανάπτυξη και εφαρμογή κριτηρίων αειφορίας.

Κύριε Επίτροπε, η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που πλήττει ολόκληρες κοινωνίες και δεν περιορίζεται σε ορισμένους τομείς δραστηριοτήτων. Επομένως, αυτή η ευρεία πανευρωπαϊκή, παγκόσμια προσέγγιση είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισής της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό και υποστηρικτικό ρόλο στις προσπάθειες αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο δρόμος από το Μπαλί στην Κοπεγχάγη είναι πια ανοιχτός και νομίζω ότι δεν πρέπει να μας απασχολήσει τόσο πιεστικά. Τώρα πια, η έμφαση, η προτεραιότητά μας, πρέπει να είναι αυτή η νέα δέσμη των στόχων που υποβάλατε, τα τρία 20άρια για το 2020, όπως το λέω εγώ, «πακέτο Δήμα», όπως το λένε κάποιοι άλλοι. Όπως και να έχει όμως, πιστεύω ότι στους 18 μήνες που έρχονται μέχρι να τελειώσει η θητεία αυτού του Κοινοβουλίου, πρέπει αυτή η δέσμη πρωτοβουλιών να γίνει κοινοτική νομοθεσία. Αυτή είναι η έγνοια μας, αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Και το γεγονός ότι σας επέκριναν πολλοί, θεωρώντας αυτό το πακέτο ως πολύ φιλόδοξο, καθώς και άλλοι που το θεωρούν καθόλου φιλόδοξο, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος έπαινος ότι βρίσκεστε στο σωστό δρόμο.

Ένα δεύτερο που ήθελα να πω πολύ γρήγορα, είναι ότι πέρα από τις κυβερνήσεις και το Κοινοβούλιο τη δουλειά τους πρέπει να κάνουν και οι πολίτες. Πρέπει μέσα σε αυτή τη συλλογιστική να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Από τα μποτιλιαρίσματα, μέχρι το πώς σχεδιάζουμε και ζούμε στα κτίρια, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τους πολίτες. Όχι μόνο με τις κυβερνήσεις. Ευελπιστώ δε ότι θα βοηθήσετε σε αυτή τη συνειδητοποίηση των πολλών με τη δουλειά σας από τις Βρυξέλλες.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ακούγοντας τη σημερινή συζήτηση, πρόσεξα με έκπληξη ότι ο όρος «αειφόρος ανάπτυξη» δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά. Ήταν μια έννοια του συρμού, αν και κάπως φθαρμένη, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όπως φαίνεται από τη συμφωνία των κρατών που συμμετείχαν στη Διάσκεψη του Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992 για να προστατεύσουν το περιβάλλον με εύλογο τρόπο ενόσω το εκμεταλλεύονταν.

Κυρίες και κύριοι, η αειφόρος ανάπτυξη δεν αποτελεί παρωχημένη έννοια, μια περαστική μόδα των πολιτικών και των περιβαλλοντολόγων. Είναι μια έννοια που επιδιώκει να συμβιβάσει τα συμφέροντα της τεράστιας ομάδας πίεσης των οικολόγων με αυτά της ομάδας πίεσης των βιομηχάνων. Ας δούμε, λοιπόν, τα επιτεύγματα της Διάσκεψης του Μπαλί υπό το φως της παλαιάς αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, μιας αρχής που έχει ιδιαίτερη αξία όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας από την αλλαγή του κλίματος, αλλά όχι με τίμημα την καταστροφή της βιομηχανίας μας. Ας επιδιώξουμε έναν έξυπνο συμβιβασμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE).(PL) Κύριε Επίτροπε, παρακολούθησα τη Διάσκεψη του Μπαλί ως μέλος της πολωνικής αντιπροσωπείας. Ήταν μετρίως επιτυχής. Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πλέον υπεύθυνες για τις CoP14 και CoP15. Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πλήρη επιτυχία;

Κατά τη γνώμη μου, είναι η έλλειψη αποτελεσματικής, προσιτής φθηνής τεχνολογίας. Εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα βοηθούμε εμάς τους ίδιους και την οικονομία μας, και επίσης τους άλλους μέσω της μεταφοράς και ανταλλαγής τεχνολογιών αιχμής. Θα είναι κατά πολύ φθηνότερη λύση από την επιβολή στη βιομηχανία ακόμη πιο δραστικών περικοπών εκπομπών. Απαιτείται αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και μεταφορά πόρων. Ας αποφασίσουμε να το πράξουμε.

Εφέτος στο Πόζναν, στο πλαίσιο της CoP14, η πολωνική κυβέρνηση θα προτείνει την αναθεώρηση σε παγκόσμιο επίπεδο των βέλτιστων τεχνολογικών εφαρμογών. Οι κορυφαίες επιχειρήσεις και τα πλέον προηγμένα κράτη θα παρουσιάσουν τις καλύτερες τεχνολογικές λύσεις. Εάν επιθυμούμε να επιτύχει η Κοπεγχάγη το 2009, πρώτα πρέπει να επιτύχουμε στο Πόζναν το 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, έχοντας παρακολουθήσει την πέμπτη μου συνδιάσκεψη συμβαλλομένων μερών του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος, επέστρεψα από το Μπαλί διακατεχόμενη από ένα αίσθημα ικανοποίησης που για πρώτη φορά μπορώ να εκφράσω όσον αφορά το σημαντικότατο αυτό παγκόσμιο ζήτημα.

Ένα από τα σαφέστερα μηνύματα του Μπαλί είναι η επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης ενός μηχανισμού, ώστε η διασφάλιση της αποτροπής της αποψίλωσης και υποβάθμισης των δασών μας να καταστεί μέρος οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας μετά το 2012.

Επιθυμώ να είμαστε σε θέση να προσθέσουμε ακόμη 20% στη φόρμουλα «20/20/20 μέχρι το 2020». Εάν διαθέταμε ένα συμπεφωνημένο σύστημα μονάδων για την επιβράβευση ή αποζημίωση των αυτοχθόνων κοινοτήτων, μετριάζοντας έτσι τους σημερινούς ρυθμούς αποψίλωσης, ιδιαίτερα των τροπικών δασών –παρ’ όλη την τεράστια δυσκολία στη χαρτογράφηση μιας γεωδαιτικής βάσης για την υπάρχουσα δασοκάλυψη– θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% επιπλέον, συνεπώς στόχος μας πρέπει να είναι το «20/20/20/20 μέχρι το 2020».

Στο Μπαλί θεσπίστηκε ο οδικός χάρτης για μια παγκόσμια συμφωνία από την CoP15 το 2009 στην Κοπεγχάγη, με την ιδιαίτερα επάξια καθοδήγησή σας εκ μέρους της ΕΕ, και θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Επίτροπε, για την προσωπική σας συμβολή.

 
  
MPphoto
 
 

  Άννυ Ποδηματά (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρωτοπορία του αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σε αυτόν τον αγώνα είναι προφανές ότι εσείς διαδραματίζετε έναν ιδιαίτερο ρόλο. Για να παραμείνει όμως η Ένωση στην πρωτοπορία του αγώνα αυτού, δεν αρκούν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ούτε η εκπόνηση δεσμευτικών στόχων. Θα πρέπει η Ένωση να πρωτοστατεί και στην υλοποίηση των δεσμευτικών στόχων που έχει η ίδια θέσει, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνοχή. Παρατηρούμε, ότι μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζονται πολύ σοβαρές αποκλίσεις στην υλοποίηση των στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Γι’ αυτό περιμένουμε τώρα μέτρα, κίνητρα και πρωτοβουλίες που θα μειώσουν το χάσμα και θα καταστήσουν πιο συνεκτική την ανταπόκριση του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο στόχο αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Ως αναπληρωματικό μέλος της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, θέλω να τονίσω την τεράστια επιτυχία που σημείωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην παγκόσμια Διάσκεψη στο Μπαλί.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταστεί οραματιστής που να πιέζει ώστε η βιώσιμη ανάπτυξη να καταστεί μόνιμη. Τι πρέπει να πράξουμε έπειτα; Πρώτον, δεν μπορούμε να μειώσουμε τις προσπάθειές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη με στόχο την ανάπτυξη αποδοτικής τεχνολογίας η οποία να απαιτεί λιγότερη ενέργεια.

Δεν μπορούμε να μιλούμε αποκλειστικά για το CO2. Η θέσπιση ολοένα αυστηρότερων οικολογικών κριτηρίων δεν είναι η σωστή λύση: με αυτόν τον τρόπο, κινδυνεύουμε να υπονομεύσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να αντιστεκόμαστε σε νέες ιδέες όπως τη στρατηγική της συμβολής στην ανάκαμψη του κλίματος μέσω του νερού.

Μια ομάδα σλοβάκων και τσέχων επιστημόνων με επικεφαλής τον Michal Kravčík, διακεκριμένο επιστήμονα στον τομέα της χρήσης του νερού για την ανάκτηση άνυδρων αστικών εκτάσεων, έχουν καταρτίσει ένα νέο πρότυπο παράδειγμα για το νερό. Η συγκέντρωση του βρόχινου ύδατος σε υδροδεξαμενές αποτελεί απλή, ταχεία και αποτελεσματικότατη λύση. Φρονώ ότι η αποθήκευση του βρόχινου ύδατος για μελλοντική χρήση, αντί να διοχετεύεται στην αποχέτευση, είναι καλή στρατηγική λύση όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη. Ευελπιστώ ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα στηρίξουν τις ιδέες των καινοτόμων επιστημόνων και ότι η χρήση του νέου πρότυπου παραδείγματος για το νερό θα έχει τη δέουσα αποδοχή και στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι σημαντικό να ακούει κανείς έναν διάλογο και έπειτα να μπορεί να απαντά και να ακούει τις απόψεις εκείνων που μετέβησαν στο Μπαλί, διότι δεν λαμβάνουμε επαρκή πληροφόρηση σχετικά με το τι συμβαίνει εκεί έξω.

Επιτρέπεται να θίξω ένα συγκεκριμένο ζήτημα; Είναι του συρμού η συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος και, ενώ προς το παρόν ο κόσμος έχει πεισθεί, νομίζω ότι διατρέχουμε τον κίνδυνο να γίνουμε ανιαροί. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε αυτά που προτείνουμε και συνιστούμε να είναι εφικτά και να μπορούμε να επιδείξουμε πρακτικά αποτελέσματα προς επίρρωσή τους.

Σχετικά με τη γεωργία, την οποία έθιξε ιδίως η κ. Schierhuber: στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, 28% των εκπομπών μας προέρχονται από τη γεωργία. Πιστεύω ότι η γεωργία έχει ήδη επαρκή συμβολή. Χρειάζεται, πάλι, να προσέξουμε ώστε να μην απαιτούμε πάρα πολλά από τη γεωργία θέτοντας σε κίνδυνο την επισιτιστική μας ασφάλεια. Το πρόβλημα, συνεπώς, δεν είναι ευεπίλυτο. Έγινε αναφορά και στα δάση. Φρονώ ότι πρέπει να φροντίσουμε να ενθαρρύνουμε τις ηπείρους που διαθέτουν εκτεταμένες δασώδεις εκτάσεις ώστε να μην τις αποψιλώσουν, όπως ακριβώς προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους αγρότες μας να μην οργώνουν σε μόνιμους βοσκότοπους, λόγω των σημαντικών δεξαμενών αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα.

Ας πράξουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε στο παγκόσμιο προσκήνιο και ας ελπίσουμε όλοι ότι ο κόσμος πιστεύει στην πρωτοπορία της Ευρώπης, διότι διαφορετικά δεν πρόκειται να επιτύχουμε τους στόχους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. – Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πολύ θετικές παρεμβάσεις τους.

Βέβαια, απόψε ακούστηκαν και απόψεις οι οποίες, απετέλεσαν τα επιχειρήματα εκείνων οι οποίοι δεν ήθελαν να προχωρήσουν στην επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία. Οι απόψεις αυτές εν τω μεταξύ έχουν εγκαταλειφθεί, στη μεν Αυστραλία έγινε η επικύρωση του Κιότο, στις δε Ηνωμένες Πολιτείες τόσο σε ομοσπονδιακό, αλλά όσο και σε πολιτειακό επίπεδο οι απόψεις αυτές δεν γίνονται πλέον αποδεκτές.

Επίσης άκουσα μια ανακρίβεια, η οποία είμαι βέβαιος ότι καλοπίστως το μέλος του Κοινοβουλίου την εξέθεσε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως που προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν για το 2005, είναι ότι οι μεν Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 16,4%, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται καθ’ οδόν να επιτύχει το στόχο του Κιότο, και ήδη το 2005 ήταν στο σύνολό της 7,9% κάτω από το επίπεδο του 1990. Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του τι επιτυγχάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και του τι δεν επιτυγχάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σημειωτέον σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο που είχαν υπογράψει, αλλά δεν επικύρωσαν έπρεπε να μειώσουν κατά 7% τις εκπομπές τους. Αντί όμως για -7% είχαν το 2005 +16,4%, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο -8% και πρόκειται να τον πετύχει. Είναι δε ήδη κάτω από το επίπεδο του 1990.

Επίσης για την Ιρλανδία ήθελα να πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι η μεγάλη αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις συγκοινωνίες. Τα τελευταία χρόνια είχαμε 160% αύξηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Αναμφίβολα δε και η αγροτική παραγωγή παίζει μεγάλο ρόλο και εκεί υπάρχουν πολλές λύσεις. Η Νέα Ζηλανδία, π.χ. έχει αναπτύξει ειδικές τροφές οι οποίες συμβάλλουν κατά πολύ στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο δράσης του Μπαλί, το οποίο συμφωνήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τις συζητήσεις σχετικά με το μελλοντικό διεθνές καθεστώς για τις κλιματικές αλλαγές. Το βασικό επίτευγμα ήταν ότι αρχίσαμε επίσημες πλέον διαπραγματεύσεις και ότι υπάρχουν σαφείς αναφορές στο απαιτούμενο επίπεδο φιλοδοξιών για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, όσον αφορά τη συμφωνία για το κλίμα που καλύπτει την περίοδο μετά το 2012. Στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές εγκρίθηκε η δημιουργία μιας νέας ad hoc ομάδας, που θα διαπραγματευθεί τη μακροπρόθεσμη δράση συνεργασίας μαζί με την ad hoc ομάδα εργασίας που λειτουργεί ήδη υπό το Πρωτόκολλο του Κιότο. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις αυτές. Βασικό στοιχείο θα είναι και η αντιμετώπιση του ζητήματος της χρηματοδότησης του αγώνα μας κατά των κλιματικών αλλαγών. Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να επιταχύνουμε και να καταστήσουμε ακόμη πιο φιλικές προς το περιβάλλον τις ροές χρηματοδότησης και επενδύσεων –κάτι που θα αποβεί προς όφελος της καθαρής τεχνολογίας και των προσπαθειών για προσαρμογή στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με ροές μάλιστα που θα προέλθουν από το δημόσιο αλλά και σε μεγάλο βαθμό από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό αποτελεί κεντρικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων, αλλά επιτρέψτε μου επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία του να αναλάβουμε δράση το ταχύτερο δυνατόν και, ήδη από τώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ορθώς τονίζει το ψήφισμά σας, χρειάζεται μεταξύ άλλων να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση κλιματικών παραμέτρων στην αναπτυξιακή πολιτική μας.

Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε επίσης να επιτύχουμε ακόμη πιο πολλά σε ό,τι αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ άλλων και σε διμερές και σε περιφερειακό επίπεδο. Η περαιτέρω κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα, είναι επίσης ζωτικής σημασίας και πρέπει να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο.

Αναμφίβολα πολύ σημαντικό είναι το θέμα της αποτροπής της αποψίλωσης των δασών και, όπως σωστά είπατε, με σχετικά μικρότερες επενδύσεις μπορούμε να έχουμε οφέλη τόσο στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών όσο και στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας. Προς αυτή δε την κατεύθυνση θα κινηθούμε, δεδομένου ότι το θέμα της αποτροπής της αποψίλωσης των δασών μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και πριν από τη σύναψη της συμφωνίας ή την έναρξη της ισχύος της νέας συμφωνίας. Επομένως είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας τον οποίον πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συμβάλει ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την ηγετική θέση της στις νέες αυτές συζητήσεις σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς για τις κλιματικές αλλαγές και βασίζομαι πολύ στην υποστήριξή σας στο θέμα αυτό. Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή των διαπραγματεύσεων για τις μετά το 2012 πολιτικές που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Η ηγετική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της κλιματικής αλλαγής θα είναι καίριας σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί και θα αποδώσει θετικά αποτελέσματα ο διάλογος αυτός. Πρέπει όμως να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι η ηγετική μας θέση εξαρτάται και επηρεάζεται από τις πολιτικές και τα μέτρα που υιοθετούμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικών για το κλίμα και η ταχεία έγκριση της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, θα εξακολουθήσουν να έχουν καταλυτική σημασία αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο και να οδηγήσουμε τις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών σε ευτυχή κατάληξη.

Θέλω ξανά να τονίσω ότι προσβλέπω σε στενή, συνεχή συνεργασία με το Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Για την ολοκλήρωση της συζήτησης, έχω λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, μία πρόταση ψηφίσματος(1).

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, 31 Ιανουαρίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Λάβαμε προσφάτως ένα έγγραφο σχετικό με την αλλαγή του κλίματος που μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι μας. Το έγγραφο έφερε τον τίτλο «Μην αντιστέκεστε, προσαρμοστείτε – Πρέπει να εγκαταλείψουμε τις μάταιες απόπειρες καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος» και εστάλη ως ανοικτή επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως υποδηλώνει ο τίτλος του, 100 ειδήμονες μας παροτρύνουν να αποδεχθούμε την αλλαγή του κλίματος όχι στωικά αλλά με ενθουσιασμό, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι το CO2 είναι απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση.

Δεν είμαι χημικός ή βιολόγος, ωστόσο δεν έχω κατορθώσει να αγνοήσω τη δραστική αλλαγή του κλίματος που συντελείται τα τελευταία χρόνια. Παρατηρώ αναπόφευκτα ότι δεν υπάρχουν πια τέσσερις εποχές, αλλά δύο. Δεν πρόκειται να αποδεχθώ μοιρολατρικά την ιδέα ότι σε δέκα χρόνια από τώρα θα κάνω σκι σε εσωτερικούς χώρους, σε μια πλαγιά μήκους 100 περίπου μέτρων. Δεν πρόκειται να αποδεχθώ την ιδέα ότι θα μπορώ να κάνω ηλιοθεραπεία μόνο από τις 5 ώς τις 7 το πρωί, μην τυχόν προσβληθώ από καρκίνο του δέρματος. Σκέφτομαι, έτσι – δεν με νοιάζει η φωτοσύνθεσή τους· εγώ αυτό που θέλω είναι να μπορώ να πηγαίνω για σκι, να κάνω ηλιοθεραπεία και να ζω μια φυσιολογική ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς. – (HU) Η σύνοδος κορυφής που διοργανώθηκε από τον ΟΗΕ στο Μπαλί δεν απέφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα, ωστόσο άνοιξε τον δρόμο για μια νέα, παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα μετά το 2012. Δυστυχώς, οι χώρες με τις υψηλότερες εκπομπές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, εξακολουθούν να μην επιθυμούν να συμμετάσχουν στη σημαντική αυτή διαδικασία για το μέλλον της Γης. Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις μέχρι τώρα προετοιμασίες για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, έχουμε την ελπίδα να τις κερδίσει ένας υποψήφιος ο οποίος, αντίθετα με τη σημερινή ηγεσία, συναισθάνεται την ευθύνη για το μέλλον του πλανήτη μας. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσυπογράψουν τη συμφωνία για το κλίμα, θα είναι μάλλον ευκολότερο να μεταπεισθεί η Κίνα. Βεβαίως, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής κινεζικών προϊόντων και, συνεπώς, ως αγοραστές, συντελούμε και εμείς στις κινεζικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μπαλί ανέφεραν στις δηλώσεις τους μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 25-40%. Πέρυσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε μείωση των εκπομπών κατά 30%. Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής συνιστά πάλι μόνο μείωση κατά 20% στις εκπομπές μέχρι το 2020. Καλό θα ήταν να τακτοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, να στηρίξουμε τις ίδιες επιδιώξεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, εγώ δε από την πλευρά μου υποστηρίζω, φυσικά, την πιο φιλόδοξη μείωση κατά 30%.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), γραπτώς. – (RO) Το επιστέγασμα της Διάσκεψης του Μπαλί ήταν η υιοθέτηση ενός οδικού χάρτη για ένα ασφαλές κλιματικό μέλλον, ο οποίος αποτελεί μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2009, και η επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την υπερθέρμανση του πλανήτη μετά το 2012, αφού παρέλθει το πρώτο στάδιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

Το αποτέλεσμα της διάσκεψης ήταν η λήψη σημαντικών αποφάσεων για τη στήριξη του οδικού χάρτη: το Ταμείο Προσαρμογής, η μεταφορά οικολογικής τεχνολογίας από τις πλούσιες χώρες προς τις φτωχές, η λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών που προκαλούνται από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών είναι βασική προτεραιότητα της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, και μια συντονισμένη προσπάθεια από μέρους των κρατών μελών θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης του Μπαλί περιλαμβάνει στρατηγικές για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών καταστροφών και μέσα για την αντιμετώπιση των απωλειών και των ζημιών από την αλλαγή του κλίματος στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχή κατάληξη αυτής της διάσκεψης, διασφαλίζοντας ότι οι πιο πρόσφατες επιστημονικές συστάσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή ελήφθησαν δεόντως υπόψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE), γραπτώς. – (HU) Χαιρετίζω τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής του Μπαλί για την προστασία του κλίματος και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αλλαγή του Κλίματος.

Κατά τη γνώμη μου, ο συμβιβασμός του Μπαλί αποτελεί σημαντική εξέλιξη, διότι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να δώσουν εντολή διαπραγμάτευσης μιας νέας συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος η οποία θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κυότο που λήγει το 2012. Συγχρόνως, για πρώτη φορά, οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν επίσης να μειώσουν τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.

Η θέση της Ουγγαρίας είναι η ίδια με αυτήν των υπολοίπων κρατών μελών της ΕΕ. Τον Μάρτιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020 συγκριτικά με το επίπεδο του 1990. Για να αντεπεξέλθει στον φιλόδοξο αυτόν στόχο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε το σχέδιό της για μια δέσμη υπέρ της προστασίας του κλίματος και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίνοντας έτσι ένα παράδειγμα για άλλα εκβιομηχανισμένα κράτη.

Ελπίζω ότι η έκθεσή της για τη βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο, η οποία εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα συμβάλει επίσης στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος.

Θέλω να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί ήδη πραγματικό πρόβλημα στην Ουγγαρία, καθώς η ερημοποίηση απειλεί την περιοχή μεταξύ του Δούναβη και του Τίσα. Η περιβαλλοντική και κοινωνική διάβρωση της περιοχής Homokhátság πρέπει να ανασχεθεί, διότι θα οδηγήσει στα όρια της φτώχειας περίπου 800 000 ανθρώπους και θα εγκυμονήσει ακόμη σοβαρότερους κινδύνους.

Οφείλουμε να σταματήσουμε την ερημοποίηση του Homokhátság!

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.40 και συνεχίζεται στις 21.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  

(1)Βλ. συνοπτικά πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου