Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

21. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE-DE).(HU) Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής είναι πολύ σημαντικά για τα νέα κράτη μέλη, καθόσον οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών είναι πολύ σημαντικές γι’ αυτά. Η χώρα μου, η Ρουμανία, μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση άνω των 20 δισ. ευρώ για την περιφερειακή ανάπτυξη έως 2013. Ένα έτος μετά την προσχώρησή μας, η εμπειρία αποδεικνύει ότι έχει βελτιωθεί η ικανότητα άντλησης πόρων με σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη, όμως απέχουμε ακόμη αρκετά από την επίτευξη των στόχων μας. Είναι κρίσιμο να αυξήσουν οι περιφέρειες της Ρουμανίας την ικανότητά τους να αντλούν πόρους από τα εν λόγω ταμεία, χρησιμοποιώντας τους αποτελεσματικά και εξασφαλίζοντας συστηματική λογοδοσία ως προς τη χρήση τους.

Για να το επιτύχει αυτό, η Ρουμανία χρειάζεται τα ανάλογα μέσα, όπως λόγου χάρη ένα αποτελεσματικό και ολοένα και πιο αποκεντρωμένο σύστημα θεσμών δημόσιας διοίκησης, καθώς και μια νέα κατάτμηση σε περιφέρειες οικονομικής ανάπτυξης, καθόσον οι υφιστάμενες περιφέρειες δεν είναι κατάλληλες για τον σκοπό αυτόν, ούτε είναι άλλωστε αποτελεσματικές, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέες περιφέρειες από τη βάση, κατόπιν ενδεδειγμένων κοινωνικών συμφωνιών, οι οποίες πρέπει να διοικούνται από εκλεγμένες περιφερειακές κυβερνήσεις. Η νέα κατάτμηση της Ρουμανίας σε περιφέρειες οικονομικής ανάπτυξης δεν πρέπει να καθυστερήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE).(BG) Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με καταστροφές και ατυχήματα στη θάλασσα. Αυτά συζητούνται συνήθως όταν προκύπτουν, όμως ακόμη και τότε ο χρόνος απομακρύνει πολύ γρήγορα τις τραγωδίες από τη μνήμη μας. Τα ατυχήματα στη θάλασσα, ωστόσο, είναι τμήμα της κοινής θαλάσσιας πολιτικής. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την αντιμετώπισή τους όπως ακριβώς είμαστε έτοιμοι για την πραγματοποίηση μεταφορών.

Το βουλγαρικό πλοίο Vanessa ναυάγησε προσφάτως στην Αζοφική Θάλασσα. Τους περασμένους μήνες σημειώθηκε σειρά ατυχημάτων στον κόλπο του Kerch σε συνθήκες κακοκαιρίας. Ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους, άλλοι αγνοούνται, ενώ προκλήθηκαν ζημίες αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Η Αζοφική και η Βαλτική Θάλασσα ρυπάνθηκαν από πετρέλαιο. Η κοινή θαλάσσια πολιτική πρέπει να προβλέπει μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων και θέσπισης ναυτιλιακών συμφωνιών για τη μείωση των ατυχημάτων. Χρειαζόμαστε ένα λεπτομερές σύστημα ταχείας αντίδρασης και πραγματοποίησης επιχειρήσεων επείγουσας διάσωσης. Χρειαζόμαστε εξοπλισμό που να μπορεί να λειτουργήσει σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι γεωγραφικά κατανεμημένος κατά τρόπο που να καθίσταται δυνατή η ταχεία μεταφορά του στον τόπο των ατυχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η παχυσαρκία πλήττει περισσότερο από τον μισό πληθυσμό των περισσότερων κρατών μελών. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι κάθε έτος περισσότερα από 400 000 παιδιά στην Ευρώπη γίνονται παχύσαρκα. Ένα από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προς την καταπολέμηση της παχυσαρκίας είναι η αποτελεσματική σήμανση των προϊόντων διατροφής. Δυστυχώς, οι ετικέτες στα ευρωπαϊκά τρόφιμα εξακολουθούν να μην προσφέρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται οι καταναλωτές ώστε να προβαίνουν σε υγιεινές και ασφαλείς αποφάσεις.

Συνεπώς, χαιρετίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων διατροφής και εμμέσως τη θέσπιση ενός απλουστευμένου συστήματος σήμανσης, σύμφωνα με το οποίο οι πληροφορίες θα τοποθετούνται σε ετικέτες στο μπροστινό τμήμα της συσκευασίας των τροφίμων. Εκφράζω, ωστόσο, τη λύπη μου για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει σύστημα σήμανσης με τη χρήση κώδικα χρωμάτων, ο οποίος θα καταδεικνύει με σαφήνεια τη διατροφική αξία του προϊόντος (χαμηλή, μεσαία, υψηλή). Η σήμανση πρέπει να είναι προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών, ενώ ένας καλά πληροφορημένος καταναλωτής προβαίνει σε συνετές διατροφικές επιλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το επικείμενο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία σχετικά με τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, θέλω να δώσω μια εικόνα της σημασίας αυτού του ζητήματος από οικονομική άποψη, διότι η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, αν μη τι άλλο, έχει ως στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αποτελεσματική ως προς την ικανότητά της να λαμβάνει αποφάσεις, κάτι που από μόνο του μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική επιτυχία και αυξημένη ανάπτυξη. Από τη σκοπιά της Ιρλανδίας, το περασμένο έτος πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις αξίας 2,6 δισ. ευρώ στην ιρλανδική βιομηχανία και τις ιρλανδικές επιχειρήσεις· δημιουργήθηκαν 9 000 νέες θέσεις απασχόλησης· η αξία των εξαγωγών υπερέβη τα 80 δισ. ευρώ· πάνω από το 80% του συνόλου των προϊόντων που παράχθηκαν στην Ιρλανδία προορίζονταν για εξαγωγή, κυρίως στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μέσοι μισθοί στην Ιρλανδία ανέρχονται σε 44 000 ευρώ ετησίως, ενώ η κυβέρνηση λαμβάνει περισσότερα από 3 δισ. ευρώ μέσω της φορολόγησης των επιχειρήσεων. Τα θέματα αυτά –η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης ανάπτυξης από οικονομική άποψη, καθώς και από την άποψη της απασχόλησης, αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης και της διαχείρισης του πλούτου– καθιστούν τόσο σημαντική τη συγκεκριμένη διαδικασία. Γι’ αυτό επιδιώκουμε όλοι τη θετική ψήφο στο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Ενώ η ανεργία στην Πορτογαλία έχει ανέλθει σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 ετών, πλήττοντας ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους νέους, μία ακόμη πολυεθνική εταιρεία ασκεί πιέσεις στους εργαζόμενους για την ακύρωση των συμβάσεων απασχόλησής τους. Η εν λόγω εταιρεία είναι η Yasaki Saltano, η οποία επιδιώκει να διακόψει την παραγωγή καλωδίων στο Serzedo, του δήμου Gaia. Σκοπεύει να συνεχίσει τη μεταφορά της παραγωγής της σε άλλες χώρες, κυρίως της Ασίας και της Αφρικής, ενώ έχει ήδη πραγματοποιήσει δραστικές περικοπές στο εργατικό της δυναμικό. Η εν λόγω πολυεθνική απασχολούσε περισσότερους από 6 000 εργαζόμενους στα εργοστάσιά της στο Ovar και το Serzedo, και γι’ αυτό είχε λάβει εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή κοινοτικών ενισχύσεων. Εντούτοις, πάνω από τα δύο τρίτα αυτών των θέσεων απασχόλησης έχουν πλέον περικοπεί.

Πρέπει, συνεπώς, να υπογραμμίσουμε για μία ακόμη φορά την ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων αποτροπής αυτών των μετεγκαταστάσεων της παραγωγής, αντί να προσφέρουμε απλά παυσίπονα όπως το τρέχον ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση για τους εργαζόμενους που πλήττονται από τις μετεγκαταστάσεις πολυεθνικών, ιδίως στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της παραγωγής ανταλλακτικών για οχήματα, με παραδείγματα την Opel Πορτογαλίας, τη Johnson Controls και την Alcoa Fujikura, οι οποίες έχουν πλέον κλείσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM).(PL) Κύριε Πρόεδρε, στην προηγούμενη σύνοδο δεν μου επετράπη να λάβω τον λόγο, και γι’ αυτό διαμαρτύρομαι σήμερα, από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για μια υπόθεση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσβολής της αξιοπρέπειας του ατόμου.

Κατά τη διάρκεια πτήσης με προορισμό το Μπουένος Άιρες κατόπιν πρόσκλησης της πολωνοαμερικανικής κοινότητας, όπου μεταφέραμε και υπερασπιστήκαμε τις καθολικές ευρωπαϊκές αξίες μαζί με τον διευθυντή ενός ρωμαιοκαθολικού ραδιοφωνικού σταθμού που είναι σεβαστός σε εκατομμύρια ακροατές, υποστήκαμε παρενοχλήσεις από δημοσιογράφους του ιδιωτικού, εμπορικού τηλεοπτικού δικτύου TVN, οι οποίοι προσπάθησαν να μας αναγκάσουν να παραχωρήσουμε συνεντεύξεις, ενώ προσέβαλαν προσωπικά τόσο τον κληρικό όσο και εμένα, μια βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η ψυχολογική βία, η οποία έθεσε σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική μας υγεία κατά τη διάρκεια της δεκατετράωρης πτήσης, αποσοβήθηκε από αρκετές παρεμβάσεις του πληρώματος πτήσης της Lufthansa, αλλά συνεχίστηκε μετά την προσγείωσή μας.

Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή στον κίνδυνο της παροχής πληροφοριών σε τρίτους σχετικά με τις πτήσεις, τους αριθμούς θέσεων και τις ξενοδοχειακές κρατήσεις, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, καθόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες κάθε είδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Baco (NI).(SK) Κυρίες και κύριοι, στις ομιλίες τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι ούγγροι συνάδελφοί μας επιτίθενται τακτικά και αδικαιολόγητα στη Σλοβακία. Η πιο πρόσφατη επίθεση συνίστατο σε ψευδείς καταγγελίες σχετικά με την κατάργηση του εθνικού ραδιοφωνικού δικτύου στη Σλοβακία και σε προκλητικές δηλώσεις σχετικά με το ότι η Σλοβακία πρέπει να συνεργαστεί με την Ουγγαρία για την εξομάλυνση της προστασίας των υδάτων της νησίδας Little Rye στον Δούναβη.

Άλλωστε, έχουμε ήδη συνάψει συμφωνία για το καθεστώς των υδάτων στο σύνολο της περιοχής του Δούναβη. Η τελευταία συμφωνία είχε τη μορφή μιας Συνθήκης την οποία συνήψαν αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας το 1998 –ήμουν επικεφαλής της σλοβακικής αντιπροσωπείας– και θυμάμαι πολύ καλά ότι η εν λόγω Συνθήκη κάλυπτε τις ουγγρικές απαιτήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη περιοχή. Η κυβέρνηση της Σλοβακίας έχει επικυρώσει αυτήν τη Συνθήκη και την τηρεί· τώρα, είναι επιτέλους καιρός να την επικυρώσει και να αρχίσει να την τηρεί και η ουγγρική κυβέρνηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγήτρια για την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για τη συμφωνία της Βουλγαρίας στις 18 Ιανουαρίου 2008 να συμμετάσχει και να στηρίξει το ρωσικό ενεργειακό πρόγραμμα South Stream.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί διττή πρόκληση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, η στήριξη του προγράμματος από ένα κράτος μέλος έρχεται σε αντίθεση με τον πρωταρχικό στόχο της διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων της Ένωσης. Το μόνο που θα κατορθώσει το πρόγραμμα South Stream είναι να αυξήσει την εξάρτηση της ΕΕ από μία και μόνη πηγή ενέργειας. Δεύτερον, με την ύπαρξή του και μόνον, το πρόγραμμα South Stream υποσκάπτει το πρόγραμμα NABUCCO, το οποίο θεωρείται ότι έχει στρατηγική σημασία για την επιτυχία της πολιτικής της ΕΕ για την ενεργειακή της ασφάλεια.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η συμφωνία αυτή μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ρωσίας συνήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έκθεση σχετικά με τη συνεργασία στον Εύξεινο Πόντο.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE).(RO) Θα προτιμούσα να μην χρησιμοποιήσω την πρώτη ενός λεπτού παρέμβασή μου για να αναφερθώ σε κάτι αρνητικό, όμως τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελέσουν προειδοποίηση για όλους μας.

Στις 21 και 22 Ιανουαρίου, ομάδες ουκρανών πολιτών εμπόδισαν τη διέλευση οχημάτων από τον συνοριακό σταθμό Siret-Porubnoe, μεταξύ της Ρουμανίας και της Ουκρανίας, εκφράζοντας έτσι τη δυσφορία τους για την απαίτηση να καταβάλλουν πληρωμή προκειμένου να τους χορηγηθεί θεώρηση εισόδου στην επικράτεια της Ρουμανίας, ενώ οι υπήκοοι της Ρουμανίας, από 1ης Ιανουαρίου 2008, δεν έχουν πλέον ανάγκη θεώρησης για να μεταβούν στην Ουκρανία.

Ως κράτος μέλος, η Ρουμανία οφείλει να συμμορφώνεται προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες που διέπουν την έκδοση θεωρήσεων για υπηκόους χωρών εκτός της ΕΕ και δεν επιτρέπεται να προσφέρει προτιμησιακή μεταχείριση στην Ουκρανία. Γι’ αυτό θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να ζητήσουν από την Ουκρανία να τηρήσει πιο συνεπή στάση, ως μέσο επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής της προοπτικής...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επιστήσω την προσοχή σε μια πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος για την ποιότητα των υδάτων στην Ιρλανδία. Παρότι έχουμε επενδύσει σημαντικά ποσά στην αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης των λυμάτων στο πλαίσιο της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, δεν έχουμε ακόμη επιτύχει ορισμένους στόχους που αφορούν την ποιότητα των υδάτων.

Επ’ αυτού, θέλω να θίξω ένα θέμα που έχουμε παραμελήσει και συνεχίζουμε να αγνοούμε στην Ιρλανδία: το θέμα της αφιέρωσης σημαντικών πόρων για την αναβάθμιση και την ανακαίνιση των σηπτικών δεξαμενών στην Ιρλανδία, ιδίως σε περιοχές της υπαίθρου. Είναι δε πολύ έντονη η τάση να μεμφόμαστε τις σηπτικές δεξαμενές για την επαπειλούμενη ρύπανση του πόσιμου νερού στην Ιρλανδία. Στον βαθμό, όμως, που υπάρχει όντως πρόβλημα, η ιρλανδική κυβέρνηση επιβάλλεται να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα υποβοηθούμενο από ενισχύσεις με σκοπό την εξέταση και, όπου είναι αναγκαίο, την αναβάθμιση των υφιστάμενων σηπτικών δεξαμενών.

Ενδέχεται, όμως, να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα η οποία αποτρέπει τις επενδύσεις για αναβάθμιση των σηπτικών δεξαμενών, προκειμένου να μπορέσει στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί αυτό ως μέσο επιβάρυνσης του πληθυσμού της υπαίθρου. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, η στάση αυτή είναι κοντόφθαλμη και πλήρως αντίθετη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι ναπολιτάνοι πολιτικοί έχουν τη συνήθεια να στέλνουν τα σκουπίδια τους σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα τα σκουπίδια έχουν φτάσει ώς το Quirinale, όπου ο βρώμικος Μπολσεβίκος Napolitano έδωσε την εντολή να παρασχεθούν διευκολύνσεις ώστε να παραταθεί η επιθανάτια αγωνία των ομοτράπεζών του, χωρίς να νοιάζεται καθόλου για τη δημοκρατία ή για την επιθυμία του λαού να ψηφίσει για την εκλογή νέου κοινοβουλίου. Δεν πρέπει, όμως, να περιμένει κανείς τίποτε περισσότερο από έναν άνθρωπο που τάχθηκε υπέρ της σοβιετικής εισβολής στην Ουγγαρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτήν την ευκαιρία για να καταγγείλω ενώπιον της Ολομέλειας την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Kader Şahin, μια νεαρή ακτιβίστρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας η οποία κρατείται κατόπιν απόφασης των τουρκικών αρχών από τον Ιανουάριο του 2007, χωρίς να έχουν αιτιολογηθεί οι εις βάρος της κατηγορίες, ή το γεγονός ότι έχει προφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης της.

Η Kader Şahin συνελήφθη όταν μια συνέντευξη Τύπου στην οποία καταγγελλόταν η καταπίεση που υφίσταντο τούρκοι πολιτικοί κρατούμενοι τον Δεκέμβριο του 2000 διακόπηκε βίαια από την τουρκική αστυνομία. Έχοντας υπόψη ότι μια ακροαματική διαδικασία για την υπόθεσή της έχει προγραμματιστεί για τις 5 Φεβρουαρίου, εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας για την κατάσταση αυτή και καλούμε τις τουρκικές αρχές να την απελευθερώσουν αμέσως και να αποσύρουν τις εις βάρος της ανυπόστατες κατηγορίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ο Alexander Litvinenko κατέθεσε στην επιτροπή Mitrokhin στην Ιταλία και μου κατήγγειλε προσωπικά ότι ο Romano Prodi υπήρξε με κάποιο τρόπο πράκτορας της KGB. Ο Mario Scaramella, μέλος της επιτροπής Mitrokhin, μετέβη σε μεταγενέστερο στάδιο στο Λονδίνο για να προειδοποιήσει τον κ. Litvinenko για τις απειλές κατά της ζωής του. Λίγο αργότερα, ο κ. Litvinenko δολοφονήθηκε.

Ο κ. Scaramella επέστρεψε στην Ιταλία, όπου και συνελήφθη αμέσως. Κρατείται τους τελευταίους 13 μήνες βάσει κατασκευασμένων κατηγοριών, χωρίς δίκη και χωρίς πρόσβαση στον έξω κόσμο. Ο κ. Scaramella έχει χάσει το εισόδημά του και το σπίτι του, ενώ δεν έχει επαφή με τα παιδιά του και η υγεία του κινδυνεύει. Ο Mario Scaramella είναι πολιτικός κρατούμενος. Η συνεχιζόμενη κράτησή του αποτελεί σκάνδαλο στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μόνο αδίκημα που διέπραξε, αν μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο, ήταν ότι συνέβαλε στο να φωτιστούν ορισμένες σκοτεινές γωνιές της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής. Όλοι οι δημοκράτες έχουν καθήκον να ζητήσουν την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωσή του.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (NI).(HU) Καθόσον διανύουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα σχέδιο νόμου του ρουμανικού Συντηρητικού Κόμματος το οποίο επιφέρει σοβαρές διακρίσεις και το οποίο, εφόσον εγκριθεί, θα τιμωρήσει τα άτομα που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και δεν μιλούν την επίσημη γλώσσα της Ρουμανίας με απώλεια της ιθαγένειάς τους. Αυτός ο περί γλώσσας νόμος στρέφεται πρωτίστως κατά της ουγγρικής κοινότητας που ζει στην ιστορική κοιτίδα της στην Τρανσυλβανία. Μέχρι σήμερα, ούτε ένα από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Ρουμανίας δεν έχουν αντιταχθεί στο εν λόγω σχέδιο νόμου, ενώ για την έγκρισή του έδωσε το πράσινο φως ακόμη και το Εθνικό Συμβούλιο για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων. Συγχρόνως, το ρουμανικό κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εγκρίνει ένα ακόμη νομοθέτημα που εισάγει διακρίσεις, τον νόμο περί παιδείας. Θα έρθουμε σε επαφή με τον Leonard Orban, τον ρουμάνο Επίτροπο που είναι αρμόδιος για την πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τα θέματα αυτά πολύ σύντομα, καθότι είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ρουμανία οφείλει να ακολουθήσει τη δημοκρατική πρακτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την περί γλώσσας νομοθεσία της.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να θίξω ένα ζήτημα που σχετίζεται με τη Σύμβαση για την Υιοθεσία Παιδιών, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1967. Τέσσερις δεκαετίες μετά, είναι παρωχημένη και πρέπει να αντικατασταθεί.

Το 2002 το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε ότι απαιτείται η μεταβολή της. Κατατέθηκαν προτάσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία το 2004. Το κείμενο της νέας σύμβασης συμφωνήθηκε το 2007 από τους νομικούς εμπειρογνώμονες. Εντούτοις, φαίνεται ότι μία χώρα θέτει τώρα εμπόδια και δεν επιτρέπει την έγκριση του κειμένου από την Επιτροπή Υπουργών.

Φρονώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στείλει σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να διορθωθεί το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να τεθεί σε ισχύ μια νέα σύμβαση η οποία θα ανταποκρίνεται στις αλλαγές που έχουν επέλθει σε επιμέρους χώρες και θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ζητώ να σταλεί σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, το κόστος των θεωρήσεων για πολίτες κρατών εκτός της ΕΕ έχει αυξηθεί μετά τη διεύρυνση της ζώνης Σένγκεν. Οι Λευκορώσοι, για παράδειγμα, πρέπει τώρα να καταβάλλουν 12πλάσιο ποσό για την έκδοση θεώρησης – 60 ευρώ αντί για 5 ευρώ. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με την αμοιβή ενός πρωτοδιόριστου γιατρού στη Λευκορωσία. Εξήντα ευρώ είναι το ένα τρίτο του μέσου μηνιαίου μισθού. Για πολλούς Λευκορώσους αποτελεί φραγμό ο οποίος τους εμποδίζει να αποκτήσουν θεώρηση προκειμένου να επισκεφθούν τους γείτονές τους στην ΕΕ.

Η Ένωση εμποδίζει την άμεση επαφή μεταξύ πολιτών την ίδια περίοδο που κατοχυρώνει μια πολιτική καλής γειτονίας στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Η αύξηση των τιμών των θεωρήσεων αποτελεί, ως εκ τούτου, οδυνηρό παράδοξο. Είναι επίσης ένα θαυμάσιο δώρο στον Πρόεδρο Λουκασένκο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι Λευκορώσοι δεν πρέπει να περιμένουν τίποτε από την Ευρώπη.

Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει. Ζητώ να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση του κόστους των θεωρήσεων για τους πολίτες της Λευκορωσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, εχθές η χρηματοδοτούμενη από κρατικούς πόρους ρωσική οργάνωση νεολαίας «Νάσι» δημοσίευσε κατάλογο των Εσθονών που επιθυμεί να κηρυχθούν ανεπιθύμητα πρόσωπα στη Ρωσία. Μεταξύ αυτών, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Εσθονίας, Toomas-Hendrik Ilves, πρώην βουλευτή του ΕΚ, βρίσκεται και ο φίλος και συνάδελφός μου, Tunne Kelam, μέλος της αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας.

Η οργάνωση «Νάσι», η οποία στηρίζει το αντιδημοκρατικό καθεστώς του Προέδρου Πούτιν, περιγράφει τον κ. Kelam ως συνεπή ρωσόφοβο, που είναι γνωστός για τη νευρικότητά του και για τον νοσηρό εγχώριο εθνικισμό του.

Όλοι όσοι γνωρίζουμε καλά τον κ. Kelam, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοί οι σκληροί χαρακτηρισμοί είναι εντελώς ανυπόστατοι. Κατά τη γνώμη μου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αντιδράσει σε αυτήν την προσβολή. Από την άλλη πλευρά, όμως, το να είναι κανείς εχθρός των εχθρών της δημοκρατίας στη Ρωσία αποτελεί μεγάλη φιλοφρόνηση για τον κ. Kelam και τις προσπάθειές του.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, μία από τις βασικές αρχές που θεωρούνται σημαντικές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων. Σε πολλά έγγραφα υπάρχουν αναφορές στην ανάγκη για ιδιαίτερη προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ο κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του στην κοινωνική ένταξη, εκτιμάται επίσης ιδιαιτέρως. Ορισμένες χώρες της ΕΕ υιοθετούν τώρα νομοθεσία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε αθλητές και πρώην αθλητές, ιδίως πρώην συμμετέχοντες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν υλικές δυσχέρειες. Αυτό είναι θετικό. Είναι δύσκολο, όμως, να γίνει δεκτό το γεγονός ότι στο πλαίσιο αυτό αγνοούνται οι αθλητές με αναπηρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Desislav Chukolov (NI).(BG) Τα τελευταία 20 χρόνια, η Βουλγαρία θα έπρεπε να είναι μια χώρα στην οποία επικρατεί το κράτος δικαίου, όμως αυτό δεν ισχύει. Οι νεοκομμουνιστές στη χώρα μας δεν ορρωδούν προ ουδενός. Ο Georgi Pirinski, πρόεδρος του βουλγαρικού κοινοβουλίου, περιορίζει την ελευθερία λόγου επιβάλλοντας απαγορεύσεις στους δημοσιογράφους, και μην επιτρέποντάς τους έτσι να επιτελέσουν το έργο τους. Συγχρόνως, φαίνεται ότι ο κ. Pirinski είναι πολίτης των ΗΠΑ και σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία δεν είναι δυνατόν να είναι βούλγαρος πολίτης. Από την άλλη πλευρά, ένας από τους πιο διαβόητους διακινητές ναρκωτικών στην Ευρώπη, ο Budimir Kujovic, έχει αποκτήσει τη βουλγαρική υπηκοότητα επειδή του εξέδωσαν διαβατήριο κορυφαίοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε να μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα σε όλη την Ένωση και να κάνει τις δουλειές του. Η Εισαγγελία διενήργησε έρευνα, κανείς δεν ευθύνεται, όμως το διαβατήριο είναι γεγονός.

Επιπλέον, το κόμμα που ασκεί την πιο δυναμική αντιπολίτευση στη χώρα μου, το Ataka, υφίσταται καθημερινές επιθέσεις από τους ισχυρούς της χώρας. Η σύζυγος του ηγέτη μας, η Kapka Siderova, υπέστη αποβολή επειδή η εναντίον της παρενόχληση έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε να της απαγγελθούν κατηγορίες στο πλαίσιο μιας κατασκευασμένης πολιτικής δίκης. Τέλος, συνιστώ στον κ. Pöttering να κάνει κάτι, αντί να παρακολουθεί απαθής και να στηρίζει τους νεοκομμουνιστές στη Βουλγαρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE).(CS) Ήδη από το 2000, το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέφρασε την επιθυμία του να μετατραπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός 10 ετών, στην πιο δυναμική και ανταγωνιστική περιοχή του κόσμου. Έκτοτε, δηλώνεται επανειλημμένα ότι για κάποιους λόγους δεν επιτυγχάνουμε αυτόν τον στόχο.

Δεν έχει γίνει τίποτε ουσιαστικό για τη νομοθεσία σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το όλο περιβάλλον μας στον τομέα της καινοτομίας δεν διαθέτει επαρκή δυναμισμό.

Η τροποποιημένη στρατηγική της Λισαβόνας δεν προσφέρει τίποτε ιδιαιτέρως καινοτόμο. Ίσως οι στόχοι που θέτει είναι ελαφρώς πιο μετριοπαθείς. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε στόχους που είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν. Κατά τη γνώμη μου, οι στόχοι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν την απλούστευση της νομοθεσίας και την κατάργηση περιττών κανόνων σε όλους τους τομείς στους οποίους αυτό είναι δυνατό.

Η μείωση του αυξημένου όγκου νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια μέθοδος που υπόσχεται αποτελέσματα. Η εισαγωγή της αρχής της «ασυνέχειας» στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι σίγουρα ωφέλιμη προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα αποτελούσε θετικό βήμα αν οι νομοθετικές προτάσεις που δεν έχουν κατατεθεί μπορούσαν να εγκαταλείπονται με τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα έγινε παρουσίαση του νομοθετικού πακέτου για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια. Οφείλουμε να χαιρετίσουμε το πνεύμα των προτάσεων της Επιτροπής. Τα θέματα αυτά αφορούν μεγάλο αριθμό τομέων, ιδιαίτερα δε τη στέγη και ειδικότερα την κοινωνική στέγη. Διαπιστώνουμε ότι μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος της Ένωσης θα επηρεαστεί από αυτές τις αναγκαίες αλλαγές. Οι χρεώσεις που αφορούν τη θέρμανση, για παράδειγμα, αποτελούν σημαντική δαπάνη για τους ενοίκους και χρειάζονται ρύθμιση, ακόμη και μείωση. Οι αλλαγές στην κοινωνική στέγη αποτελούν μέρος των δικών μας πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης και απαιτούν κατάλληλη χρηματοδότηση προκειμένου να ικανοποιήσουν αυτές τις νέες απαιτήσεις. Έως τώρα, η Επιτροπή έχει επικεντρώσει τη χρηματοδότηση στα νέα κράτη μέλη, τα οποία έτσι έλαβαν σημαντική στήριξη. Τα παλαιότερα κράτη μέλη δεν έχουν λάβει τέτοια στήριξη. Οι εθνικές στεγαστικές πολιτικές χρειάζονται σταθερή οικονομική στήριξη για να επιταχύνουν τις αλλαγές στην κοινωνική στέγη Προκειμένου οι πολιτικές που περιγράφονται εδώ να είναι αξιόπιστες, οι δράσεις πρέπει να συμβαδίζουν με τα λόγια. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την απαραίτητη δράση παρακολούθησης και να χρηματοδοτήσει τις αλλαγές στην κοινωνική στέγη σε κάθε περιοχή της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω εδώ ένα περιστατικό που συνέβη σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια. Υπό την προεδρία του κ. Pöttering, ο αρχηγός της Ομάδας των σοσιαλιστών κ. Martin Schulz μου φώναξε από την πρώτη σειρά τόσο δυνατά και καθαρά ώστε να μπορεί να ακουστεί ως εδώ «Βούλωστο, ηλίθιε!». Αυτή η συμπεριφορά είναι πραγματικά απαράδεκτη, είναι προσβλητική, αλλά και δυσφημιστική. Περιμένω να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, ειδικά επειδή ο εν λόγω κύριος φιλοδοξεί να καταλάβει τη θέση που κατέχει τώρα ο κ. Pöttering. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι ένα κοινοβούλιο. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα επειδή, την ίδια ώρα, απομονώθηκαν τυχαία ορισμένοι βουλευτές του Σώματος γιατί είχαν το θάρρος να ζητήσουν δημοψήφισμα και, στη συνέχεια, απειλήθηκαν με παράλογες κυρώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE).(BG) Το δεύτερο έτος από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να αποδειχθεί μοιραίο για πολλούς βούλγαρους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι υψηλές τιμές των ζωοτροφών, οι χαμηλές τιμές αγοράς του γάλακτος στο αγρόκτημα και η έλλειψη πόρων για τη διατροφή των ζώων κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, καθώς και η απουσία μιας εστιασμένης κυβερνητικής πολιτικής για την κτηνοτροφία είναι παράγοντες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ρευστοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και σε χρεοκοπία πολλούς κτηνοτρόφους στη Βουλγαρία. Σήμερα, καθώς η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να λάβουμε υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του αγροτικού τομέα και στα νέα κράτη μέλη. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στις χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα και που οφείλονται στις προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αγρότες της Βουλγαρίας, όπως και οι συνάδελφοί τους στην υπόλοιπη Ευρώπη, αναμένουν συνετές αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών επιχειρήσεων της Κοινότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE).(ET) Κυρίες και κύριοι, η παρενόχληση του κ. Kinnock, διευθυντή των γραφείων του Βρετανικού Συμβουλίου στην Αγία Πετρούπολη, καθώς και των συναδέλφων του, σε βαθμό μάλιστα να ανακριθούν από τις ρωσικές αρχές, απαιτεί την αμέριστη προσοχή μας. Οι κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν κατά του Βρετανικού Συμβουλίου είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα στην οποία ανήκουν οι διαδικτυακές επιθέσεις κατά της Εσθονίας, η παρεμπόδιση των εξαγωγών πολωνικών προϊόντων διατροφής και η ραδιενεργός επίθεση στο Λονδίνο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε αθώα ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό.

Κυρίες και κύριοι, όταν ο αριθμός των μεμονωμένων περιστατικών είναι τόσο μεγάλος σημαίνει ότι το φαινόμενο είναι συστηματικό. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κ. Lavrov, δήλωσε ξεκάθαρα την περασμένη Πέμπτη ότι η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής στον τομέα της ασφάλειας αποτελεί προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας για το 2008. Η Ρωσία επιθυμεί τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπο που να παραλύσει την εξωτερική μας πολιτική και να μας παγιδεύσει σε έναν ενεργειακό κλοιό μεταξύ του North Stream και του South Stream.

Καθώς δεν επιθυμούμε να γίνουμε ανυπεράσπιστος στόχος μιας ισχυρής ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι με ισχυρούς δεσμούς αλληλεγγύης. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να καταδικάσουμε την παρενόχληση του Βρετανικού Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE).(RO) Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να επιστήσω την προσοχή του Κοινοβουλίου στην κατάσταση που επικρατεί στη Ρουμανία σχετικά με τη θεμελιώδη αυτή αρχή. Αμέσως μετά την προσχώρηση, η ρουμανική κυβέρνηση αποφάσισε να υιοθετήσει ένα τέλος πρώτης ταξινόμησης για τα οχήματα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στη συνέχεια την πρόθεσή της να διακόψει την εφαρμογή αυτού του τέλους, το οποίο η Επιτροπή θεωρεί ότι αποτελεί παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου, προκειμένου να αποτρέψει τη συνέχιση της διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε εις βάρος της Ρουμανίας. Ωστόσο, οι ρουμανικές αρχές δεν δέχονται να αποζημιώσουν πολίτες για τα τέλη που έχουν ήδη καταβάλει, παρότι η υποχρέωση αυτή κατοχυρώνεται βάσει της νομολογίας του ΔΕΚ.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των ίσων δικαιωμάτων για όλους τους ευρωπαίους υπηκόους θα υλοποιηθεί πλήρως μόνον εφόσον όλα τα κράτη μέλη μεταφέρουν στο εσωτερικό τους και συμμορφωθούν πλήρως με τα δικαιώματα που καθορίζονται στη Συνθήκη. Θέλω να σας ενημερώσω ότι έχω ξεκινήσει μια γραπτή δήλωση και να σας ζητήσω να την υπογράψετε και εσείς, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Η στρατηγική της Λισαβόνας εκφράζει τη δέσμευση της ΕΕ να καταστεί η πιο ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης παγκοσμίως. Μεταξύ των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας περιλαμβάνονται η αύξηση των επενδύσεων για την έρευνα, η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης.

Δυστυχώς, είναι θλιβερά μικρός ο αριθμός των κρατών μελών που έχουν επενδύσει το 3% του ΑΕγχΠ τους στην έρευνα. Τα δύο τρίτα αυτών των πόρων πρέπει να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα, σε μια περίοδο που συζητούμε για τη μείωση της αλλαγής του κλίματος, τις βιώσιμες πηγές ενέργειας, τα πιο οικολογικά οχήματα, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης διαφόρων βιομηχανιών, τη στροφή στην ψηφιακή τεχνολογία κλπ., οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας πρέπει να αποτελούν μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Δυστυχώς, παρά τη διάθεση εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων για την έρευνα, η σύνδεση μεταξύ της βασικής έρευνας και της βιομηχανικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της παραμένει πολύ περιορισμένη.

Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης που θα επιτρέπουν σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα της έρευνας. Έχω την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης και στην ανάπτυξη μιας οικονομίας με βάση τη γνώση.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να θίξω ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για τη διατήρηση της ποικιλίας των τοπικών προϊόντων και την προστασία των παραδοσιακών προϊόντων, ειδικότερα της «České pivo» (τσεχική μπύρα).

Αυτή η ονομασία, «České pivo», δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, και συνοδευόταν από την πρόταση κατοχύρωσής της ως προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

Η «České pivo» είναι μοναδική όχι μόνο σύμφωνα με τους καταναλωτές της, αλλά και σύμφωνα με εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας ειδών ζυθοποιίας και τους αξιωματούχους της Επιτροπής. Λόγω του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκε στο παρελθόν η τσεχική ζυθοποιία, οι τύποι βύνης και λυκίσκου και οι διαδικασίες παρασκευής του ζύθου που χρησιμοποιούνται έχουν προσφέρει στην «České pivo» γεύση διαφορετική από ευρωπαϊκές μπύρες όπως οι Heineken ή Stella Artois.

Η Τσεχική Δημοκρατία ασκούσε πιέσεις για την κατοχύρωση αυτής της ονομασίας για περισσότερα από τρία χρόνια. Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα ήταν αποτέλεσμα μακρών και εξαντλητικών διαπραγματεύσεων.

Θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τους εμπειρογνώμονες από την Τσεχία για την υπεύθυνη στάση τους στο θέμα αυτό. Φρονώ ότι από τώρα και στο εξής τίποτε δεν θα εμποδίσει την «České pivo» να καταστεί τμήμα της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να θίξω το θέμα της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (COPD), μιας νόσου η οποία έως το 2020 θα αποτελεί την τρίτη σημαντικότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια σκότωσε 2,7 εκατομμύρια άτομα το 2000. Έως και τρία τέταρτα των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο δυσκολεύονται να επιτελέσουν ακόμη και απλές λειτουργίες όπως το να ανέβουν μια σκάλα. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια συνδέεται με πολλά άλλα προβλήματα υγείας, και το κάπνισμα δεν είναι ο μόνος παράγοντας κινδύνου: η εισπνοή καπνού από το περιβάλλον και η ρύπανση συνδέονται επίσης με τη νόσο αυτή. Καθώς ο πληθυσμός θα γηράσκει, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια θα καθίσταται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα. Απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους να υπογράψουν τη γραπτή δήλωση 0102/2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE).(HU) Κύριε Πρόεδρε, μιλώ στη μητρική μου γλώσσα, την ουγγρική, κάτι που δεν μπορώ να πράξω στην πατρίδα μου. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που εδώ έχω αυτήν τη δυνατότητα. Σε σχέση με το ζήτημα των Ρομά, είναι καθήκον όλων μας να εκτονώσουμε τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν προσφάτως μεταξύ των εθνοτήτων και να εμποδίσουμε την εξάπλωση των αισθημάτων κατά των Ρομά. Πρέπει να αναζητήσουμε μια επείγουσα λύση στο πρόβλημα της οικονομικής μετανάστευσης.

Η κοινοτική στρατηγική για τους Ρομά αποτελεί, ωστόσο, βάση για την επεξεργασία μιας πολιτικής για τις νέες και τις παραδοσιακές εθνοτικές μειονότητες στο εσωτερικό της ΕΕ. Το Κοσσυφοπέδιο μας υπενθύμισε και πάλι ότι το ζήτημα των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων έχει καταστεί διεθνές, ευρωπαϊκό ζήτημα. Είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός της ΕΕ. Σήμερα, σε ένα από τα κράτη μέλη μας, δεν ανακινείται θέμα κοινοτικών δικαιωμάτων αλλά κοινοτικών εγκλημάτων. Στη Ρουμανία, ο νόμος για τη γλώσσα θα αφαιρέσει από αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα την υπηκοότητά τους. Αναφέρουμε αυτό το ζήτημα επειδή είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις χώρες μας, για τους γείτονές μας, καθώς και για το σύνολο της Ευρώπης. Αυτή η ευθύνη δεν υφίσταται μόνο στις εκλογές, αλλά εξακολουθεί να είναι παρούσα στην καθημερινή μας εργασία, και στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας καταπραϋντικής λύσης στο ζήτημα των Ρομά. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE).(SK) Η κατάσταση στο σλοβακικό κοινοβούλιο είναι τεταμένη και ασυνήθιστη. Επίκειται η λήψη απόφασης σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, όμως οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν σκοπεύουν να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά ενός αντιδημοκρατικού νόμου περί Τύπου. Η είδηση προκαλεί έκπληξη, τι κρύβεται όμως πίσω από αυτήν;

Η κυβέρνηση του Robert Fico εξακολουθεί να υιοθετεί μέτρα τα οποία αντίκεινται στις βασικές αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο πρωθυπουργός αγνοεί την αντιπολίτευση και, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος επανειλημμένα, ο βασικός παράγοντας της αντιπολίτευσης είναι κατά τη γνώμη του τα μέσα ενημέρωσης. Ο νόμος περί Τύπου είναι περιοριστικός και ο τρόπος με τον οποίο περιστέλλει την ελευθερία λόγου και την ελευθεροτυπία είναι απαράδεκτος. Αυτό υπογραμμίστηκε όχι μόνο από το Συνδικάτο Δημοσιογράφων της Σλοβακίας αλλά και από τον ΟΑΣΕ, ο οποίος μάλιστα απηύθυνε έντονη έκκληση στο κοινοβούλιο να απορρίψει την επίμαχη πρόταση.

Εκ μέρους της συντριπτικής πλειονότητας των βουλευτών της αντιπολίτευσης, μπορώ να πω ότι στηρίζουμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας και εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι τα μέσα διαμαρτυρίας της σλοβακικής αντιπολίτευσης κατά του επαίσχυντου αυτού νόμου περί Τύπου είναι περιορισμένα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τον αγώνα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα τιμώντας με το βραβείο Ζαχάρωφ τον κουβανό αντιφρονούντα Oswaldo Payá Sardiñas το 2002 και τις Γυναίκες στα Λευκά το 2005· η αλληλεγγύη όμως, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυτό.

Ο λαός της Κούβας, ο οποίος μπορεί να ονειρεύεται μόνο την ελευθερία ενώ αντιμετωπίζει την απειλή της καταστολής και της φυλάκισης, χρειάζεται κάτι παραπάνω από αλληλεγγύη. Οι «Κυρίες στα Λευκά» χρειάζονται συγκεκριμένη βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα για την απελευθέρωση των συζύγων τους, αντιπάλων του δικτατορικού καθεστώτος, η υγεία των οποίων έχει επιδεινωθεί εξαιτίας των απάνθρωπων συνθηκών κράτησής τους και οι οποίοι κινδυνεύουν να πεθάνουν στη φυλακή.

Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ να συμβάλετε ώστε να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση του 45χρονου Antonio Ramón Díaz Sánchez, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 27 ετών το 2003. Ο Antonio, την οικογένεια του οποίου υποστηρίζουμε, και τον οποίο έχω συμβολικά υιοθετήσει μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές Peter Šťastný και Milan Gaľa, ασθενεί σοβαρά και χρειάζεται επειγόντως βοήθεια: χωρίς τη βοήθεια αυτή θα υποκύψει στην ασθένειά του στη φυλακή.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE).(HU) Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα, εδώ στο Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος Barroso παρουσίασε τον οδικό χάρτη της Επιτροπής για την επίτευξη του φιλόδοξου ευρωπαϊκού στόχου για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Την επομένη, το Συμβούλιο του Trebišov στη Σλοβακία απέρριψε ομοφώνως σχέδιο για τη δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας που θα εξέπεμπε 4 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, κατά του οποίου εκδηλώνονταν ευρύτατες διαμαρτυρίες για ενάμισι έτος, με την υποβολή αναφορών και την επιβολή προστίμων και στις δύο πλευρές των συνόρων. Θα μπορούσαμε να πούμε «Ζήτω! Η δημοκρατία, η επικουρικότητα και το θάρρος των πολιτών έχουν αποτελέσματα». Υπάρχει, όμως, και μια άλλη πτυχή σε αυτό το θέμα. Πώς είναι δυνατόν ακόμη και να εξετάζει το σλοβακικό υπουργείο Περιβάλλοντος το ενδεχόμενο να στηρίξει και να προτείνει μια τέτοια μονάδα παραγωγής ενέργειας; Αυτό, κατ’ εμέ, σημαίνει ότι ορισμένες χώρες διαθέτουν ακόμη μεγάλες ποσοστώσεις εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα από την Επιτροπή. Καλώ, λοιπόν, την Επιτροπή να αναθεωρήσει το πλαίσιο βάσει του οποίου χορήγησε στη Σλοβακία ποσοστώσεις εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, καθότι, αν η σλοβακική κυβέρνηση εξετάζει τη δημιουργία μιας γιγάντιας μονάδας παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα χρησιμοποιώντας παρωχημένη τεχνολογία το 2008, αυτό σημαίνει ότι το σύστημα κινήτρων της Ένωσης δεν λειτουργεί. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE).(SK) Στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2008, η ομάδα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών δηλώνει ότι αφότου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την οδηγία για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Κοινότητας οι χρεώσεις των κλήσεων περιαγωγής μειώθηκαν και οι πάροχοι δεν έχουν επιχειρήσει να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους αυξάνοντας τις χρεώσεις σε άλλους τύπους κλήσεων.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι, ως προς τις κλήσεις περιαγωγής, η υπερτιμολόγηση από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην ΕΕ μπορεί να ανέρχεται ακόμη και σε ποσοστό 20% λόγω των τελών τηλεφωνίας: οι κλήσεις περιαγωγής χρεώνονται ανά λεπτό συνομιλίας. Εκτιμώ τις προσπάθειες της Επιτρόπου Reding, η οποία ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα αναζητήσει τρόπους αντιστάθμισης αυτής της κατάστασης.

Κατά τη γνώμη μου, οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας επιβάλλεται να προσφέρουν στους καταναλωτές χρεώσεις των κλήσεων περιαγωγής ανά δευτερόλεπτο, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε εθνικό επίπεδο. Συνιστώ δε το έγγραφο που καταρτίζεται να αναφέρεται επίσης το κόστος των υπηρεσιών γραπτών μηνυμάτων και δεδομένων περιαγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η συνετή απόφαση που έλαβε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο, να επιτρέψει την εισαγωγή βραζιλιάνικου βοδινού μόνο από εγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις, προέβλεπε την κατάρτιση έως την 1η Φεβρουαρίου θετικού καταλόγου περίπου 300 εκμεταλλεύσεων, βάσει προηγούμενων επιθεωρήσεων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων.

Επικρατεί μεγάλη σύγχυση μετά από μια δήλωση στην οποία προέβη σήμερα ο Επίτροπος Κυπριανού και σύμφωνα με την οποία θα ισχύσει απαγόρευση από την προσεχή Παρασκευή, καθώς οι αρχές της Βραζιλίας παρουσίασαν κατάλογο 2 600 εκμεταλλεύσεων, δημιουργώντας έτσι σοβαρές αμφιβολίες, γεγονός που σημαίνει ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για τον έλεγχό τους. Ο Επίτροπος όμως συνέχισε τη δήλωσή του –και παραθέτω αυτολεξεί– λέγοντας ότι «Δεν υπάρχει κάποιος θετικός κατάλογος προς το παρόν... ασφαλώς, όμως, αυτό μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ημέρες».

Θα ισχύσει, λοιπόν, ή δεν θα ισχύσει απαγόρευση; Θα αποτελέσουν οι 300 περίπου εκμεταλλεύσεις που έχουν την έγκριση του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων de facto θετικό κατάλογο, όσο εκκρεμούν οι επιθεωρήσεις των υπολοίπων; Γιατί δεν εκδόθηκε σήμερα ανακοίνωση Τύπου από κάποια πηγή του κ. Κυπριανού; Οι καταναλωτές και οι κτηνοτρόφοι των χωρών μας έχουν δικαιούνται διευκρινίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να γνωστοποιήσω στο Σώμα μια πολύ σημαντική έκθεση την οποία δημοσίευσε εχθές η Επιτροπή σχετικά με τις ζωές περισσότερων του ενός εκατομμυρίου Ευρωπαίων που ζουν σε ιδρύματα. Όλα αυτά τα άτομα πάσχουν από αναπηρίες, και τα συμπεράσματα που περιγράφονται στην έκθεση δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Η ποιότητα ζωής σε αυτά τα ιδρύματα ποικίλλει σημαντικά, και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων που ζουν εκεί δεν είναι πάντα εγγυημένη.

Η ιδρυματική φροντίδα είναι συχνά απαράδεκτα χαμηλής ποιότητας. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους βουλευτές στο Σώμα να διαβάσουν την έκθεση που αφορά τη χώρα τους, διότι αυτό μπορεί πραγματικά να μας ξυπνήσει. Γνωρίζω ότι η κατάσταση στη Βουλγαρία συγκέντρωσε προσφάτως την ιδιαίτερη προσοχή των μέσων ενημέρωσης, και πολλοί από εμάς ανησυχούμε, όμως ακόμη και στη δική μου χώρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα.

Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στην κοινότητα δεν είναι πιο δαπανηρές από την ιδρυματική φροντίδα αν λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων και την ποιότητα της ζωής τους.

Τέλος, θέλω να αναφέρω το Κέντρο Δέλτα που επισκέφθηκα την περασμένη εβδομάδα στο Carlow της Ιρλανδίας. Αποτελεί πρότυπο βέλτιστης πρακτικής για ενήλικες με αναπηρίες που μπορούν να ζουν στην κοινότητα και να επισκέπτονται το εν λόγω κέντρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, το θέμα των Ρομά αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο τη Ρουμανία. Η Ένωση έχει διαθέσει σημαντικά ποσά για τη διασφάλιση της προώθησης των ίσων ευκαιριών. Έχουν δεσμευτεί κονδύλια για την εξάλειψη του διαχωρισμού των Ρομά· εξακολουθούν, όμως, να υπάρχουν προβλήματα. Φρονώ ότι η εκτέλεση αυτών των ευρωπαϊκών κονδυλίων πρέπει να παρακολουθείται, ειδικότερα δε πρέπει να παρακολουθείται η βιωσιμότητα των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Οι νοοτροπίες δύσκολα αλλάζουν. Ωστόσο, η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την αλλαγή τους. Συνεπώς, θεωρώ ότι απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση για προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αθλητικών εκδηλώσεων, εκπαίδευσης «δεύτερης ευκαιρίας», εκπαίδευσης σχετικά με την υγεία κλπ., που να προωθούν την ένταξη των Ρομά σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Υπογραμμίζω την ανάγκη παρακολούθησης αυτών των προγραμμάτων, κυρίως δε της βιωσιμότητάς τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Οι παρεμβάσεις ενός λεπτού, οι οποίες σήμερα διήρκεσαν λίγο περισσότερο, έληξαν. Νομίζω ότι ήταν οι εκτενέστερες ομιλίες ενός λεπτού στην ιστορία του Κοινοβουλίου. Κάποια στιγμή έπρεπε να συμβεί και αυτό.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου