Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2008 m. sausio 30 d. - Briuselis Tekstas OL

21. Vienos minutės kalbos svarbiais politikos klausimais
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. Kitas punktas yra vienos minutės kalbos.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE-DE) (HU). Dėkoju, Pirmininke. Regioninės plėtros ir Sanglaudos fondai yra labai svarbūs naujoms valstybėms narėms, nes skirtumai regionuose yra labai reikšmingi. Mano valstybė Rumunija gali teikti paraiškas dėl daugiau nei 20 mld. eurų regioninei plėtrai iki 2013 m. Praėjus metams po mūsų prisijungimo prie ES, patirtis parodė, kaip geriau paskirstyti lėšas regioninei plėtrai , bet vis dar nepasiekėme to, ko norime. Rumunijos regionams svarbu, kad jie vis geriau sugeba naudotis fondais, juos veiksmingai panaudoti ir teikti ataskaitas

Rumunijoje reikia efektyvios ir vis labiau decentralizuotos viešojo administravimo institucijų sistemos ir naujo paskirstymo, nes dabartiniai regionai neatitinka tikslo ir nėra veiksmingi, todėl pagal principą „iš apačios į viršų“ būtina sukurti naujus regionus, kuriuos valdytų renkama regioninė valdžia. Naujas Rumunijos pasiskirstymas ekonominio vystymosi regionais turi vykti nedelsiant. Labai dėkoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE) (BG). Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kurias problemas, susijusias su nelaimėmis ir nelaimingais atsitikimais jūroje. Paprastai jos aptariamos atsiradus, o paskui tragedijas laikas greitai ištrina iš atminties. Tačiau nelaimingi atsitikimai jūroje yra bendros jūrų politikos dalis. Turime pasiruošti jiems, taip pat kaip ruošiamės įgyvendinti perkėlimą.

Bulgarijos laivas Vanessa neseniai sudužo Azovo jūroje. Per praėjusius kelis mėnesius dėl blogo oro daug nelaimingų atsitikimų įvyko Kerčės įlankoje. Vieni jūreiviai žuvo, kiti dingo be žinios, o nuostoliai siekė milijonus eurų. Azovo jūra ir Juodoji jūra buvo užterštos nafta. Bendroje jūrų politikoje būtina numatyti priemones, kad būtų sumažintas pavojus ir nustatytos navigacinės priemonės, kurios sumažins nelaimingų atsitikimų skaičių. Mums reikia greito reagavimo plano ir skubios pagalbos tarnybų operacijų vykdymo sistemos. Mums reikia įrangos, su kuria galima būtų dirbti blogomis oro sąlygomis ir kuri būtų taip įrengta, kad ją galima būtų greitai išdėstyti nelaimingo atsitikimo vietose.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE) (RO). Pone Pirmininke, ponios ir ponai: nutukimas kamuoja daugiau kaip pusę gyventojų daugumoje valstybių narių. Dar labiau neramu, kad kasmet daugiau kaip 400 000 Europos vaikų turi antsvorį. Vienas iš klausimų, į kurį būtina atkreipti dėmesį kovojant su nutukimu, yra maisto produktų žymėjimas. Deja, Europos maisto etiketėse dar nėra nurodoma vartotojams reikalinga informacija.

Teigiamai vertinu Europos Komisijos pasiūlymą peržiūrėti Direktyvą dėl maisto produktų ženklinimo ir netiesioginį supaprastintos ženklinimo, kuris būtų spausdinamas ant maisto produktų pakavimo priekio, sistemos kūrimą. Tačiau apgailestauju, kad Komisijos pasiūlyme neįtraukta spalva koduojama ženklinimo sistema, aiškiai nurodanti maistinę produkto vertę (maža, vidutinė, didelė). Ženklinimas turi būti naudingas gamintojams ir vartotojams, o gerai informuotas vartotojas išmintingai pasirinks mitybą.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). Pone Pirmininke, dėl artėjančio referendumo Airijoje dėl Reformos sutarties, norėčiau pabrėžti ekonominę svarbą, nes Reformos sutartimi, jeigu būtų įmanoma kita priemone, siekiame sukurti Europos Sąjungos veiksmingesnius sprendimų priėmimo gebėjimus, kurie savaime lems didesnį ekonominį pasisekimą ir didesnį augimą. Į Airijos pramonę ir verslą pernai buvo investuota 2,6 mld. eurų; sukurtos 9 000 naujų darbo vietų; eksportas siekė 80 mld. eurų; daugiau kaip 80 proc. visų Airijoje pagamintų produktų buvo eksportuojami daugiausia į Europos Sąjungos rinkas. Airijoje vidutiniai atlyginimai siekia 44 000 eurų per metus, o daugiau kaip 3 mld. eurų įmonių pelno mokesčių surinko Vyriausybė. Būtent klausimai – užtikrinti besitęsiantį ekonominį augimą ir turto valdymą ekonominiu ir užimtumo požiūriu – yra labai svarbūs. Štai todėl visi siekiame, kad būtų balsuojama „taip“ už referendumą Airijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) (PT). Kai nedarbas Portugalijoje siekė vieną aukščiausių lygių per praėjusius 20 metų, ypač paveikė moteris ir jaunimą, dar kita tarptautinė organizacija daro spaudimą darbuotojams, kad panaikintų darbo sutartis. Aptariama organizacija yra įmonė Yasaki Saltano, kuri nori palikti kabelių gamybą Serzede, Gajoje. Ji ketina toliau perleisti gamybą kitose šalyse, ypač Azijoje ir Afrikoje, jau ir taip drastiškai sumažinus darbo jėgą. Šioje tarptautinėje organizacijoje buvo įdarbinti daugiau kaip 6 000 darbuotojų (jos gamyklose Ovare ir Serzede), ji už tai gavo milijonus eurų Bendrijos pagalbos. Tačiau dabar šios darbo vietos sumažintos daugiau kaip dviem trečdaliais.

Turime dar kartą pabrėžti veiksmingų priemonių poreikį, o ne tik lengvinančių priemonių poreikį, pvz., dabartinį globalizacijos fondą darbuotojams, paveiktiems tarptautinių įmonių perkėlimo, ypač automobilių ir automobilių dalių sektoriuje, pavyzdžiui, įmonių Opel Portugal, Johnson Controls ir Alcoa Fujikura, kurios dabar uždarytos, kad užkirstume kelia šiems gamybos perkėlimams.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM) (PL). Pone Pirmininke, paskutinėje sesijoje man neleido kalbėti, todėl šiandien protestuoju Europos Parlamente, nes pažeidžiamos žmogaus teisės ir žeidžiamas asmens orumas.

Skrydžio į Buenos Aires metu, Amerikos lenkų bendruomenės kvietimu, kartu su milijonų klausytojų gerbiamos katalikiškos radijo stoties direktoriumi perdavėme ir gynėme visuotines Europos vertybes, mes buvome trukdomi žurnalistų iš privataus televizijos tinklo TVN, kurie bandė priversti mus duoti interviu ir asmeniškai įžeidė dvasininką ir mane, Europos Parlamento narį. Šį psichologinį smurtą, kuris keturiolika valandų trunkančio skrydžio metu kėlė grėsmę mūsų protinei ir fizinei gerovei, sušvelnino oro linijų Lufthansa skrydžio ekipažas, bet jis tęsėsi po to, kai nusileidome.

Taip pat atkreipčiau dėmesį į pavojų teikiant trečiajai šaliai informaciją apie skrydžius, vietos numerius ir viešbučio rezervavimą, kai tai prieštarauja galiojantiems teisės aktams, nes ja gali pasinaudoti visokios pobūdžio teroristai.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Baco (NI) (SK). Ponios ir ponai, Vengrijos kolegos savo kalbose Europos Parlamente nuolat be jokio pagrindo puola Slovakiją. Paskutinį kartą buvo meluojama apie nacionalinio radijo transliavimo tinklo panaikinimą Slovakijoje ir klausiama, kaip Slovakija turėtų bendradarbiauti su Vengrija dėl Mažosios rugio salos (angl. Little Rye Island) Dunojuje.

Galiausiai jau pasiekėme susitarimą dėl vandens režimo visame Dunojaus regione. Paskutinį susitarimą pasiekėme 1998 m., kai buvo sudaryta Vengrijos ir Slovakijos Vyriausybių delegacijų sutartis, o aš vadovavau Slovakijos delegacijai ir gerai atsimenu, kad ši sutartis taip pat buvo suderinta su Vengrijos reikalavimais dėl šios srities. Slovakijos Vyriausybė ratifikavo šią sutartį ir gerbia ją, dabar taip pat ją turi ratifikuoti ir gerbti Vengrijos Vyriausybė.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE) (RO). Pone Pirmininke, kaip pranešėja dėl regioninio bendradarbiavimo Juodosios jūros regione norėčiau išreikšti susirūpinimą dėl Bulgarijos 2008 m. sausio 18 d. susitarimo dalyvauti ir remti Rusijos Pietų srauto energetikos projektą.

Šis projektas kelia dvigubą iššūkį Europos Sąjungos energijos saugumui. Valstybių narių parama šiam projektui prieštarauja pirminiam Sąjungos energijos išteklių įvairinimo tikslui. Pietų srauto projektas tik padidintų ES priklausomybę nuo vieno šaltinio. Pats Pietų srauto projekto sudarymas kenkia NABUCCO projektui, kuris, manoma, yra strateginės reikšmės, kad pasisektų Europos Sąjungos energijos saugumo politika.

Leiskite jums priminti, kad šis Bulgarijos ir Rusijos susitarimas buvo sudaromas, kai Europos Parlamentas balsų dauguma patvirtino pranešimą dėl Juodosios jūros bendradarbiavimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE) (RO). Norėjau, kad mano vienos minutės kalboje nebūtų neigiamos temos, bet tai, kas įvyko praėjusią savaitę prie Europos Sąjungos rytų sienos, turi būti įspėjimas mums visiems.

Sausio 21–22 d. Ukrainos piliečių grupės blokavo automobilių prieigą prie Siret-Porubnoje pasienio tarp Rumunijos ir Ukrainos kontrolės punkto, nes jų netenkino reikalavimas mokėti už vizas į Rumunijos teritoriją, tuo tarpu Rumunijos piliečiams daugiau nereikia vizų į Ukrainą nuo 2008 m. sausio 1 d..

Kaip valstybė narė, Rumunija turi laikytis Europos reglamentų dėl vizų ne Europos Sąjungos piliečiams ir greičiausiai negali suteikti lengvatų Ukrainai. Todėl, manau, kad Parlamentas ir Komisija turi prašyti Ukrainos nuoseklesnių veiksmų.

(Pirmininkas pertraukia pranešėją)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE) Pone Pirmininke, noriu atkreipti dėmesį į naujausią Aplinkos apsaugos agentūros pranešimą dėl vandens kokybės Airijoje. Nors investavome į nuotekų vandens sistemų atnaujinimą pagal Vandens pagrindų direktyvą, vis dar turime siekti vandens kokybės.

Noriu paminėti klausimą, kurį ignoravome ir toliau ignoruojame Airijoje: klausimas dėl išteklių skyrimo rezervuarų atnaujinimui Airijoje, ypač Airijos kaimuose. Vyrauja tendencija kaltinti rezervuarus dėl jų keliančios grėsmės Airijos geriamojo vandenio taršai. Bet, tiek kiek jie kelia problemų, būtina, kad Airijos Vyriausybė įgyvendintų dotacijomis grindžiamą programą, kad nagrinėtų ir, jeigu būtina, atnaujintų esančius rezervuarus.

Bet galbūt čia yra susitarta neinvestuoti į rezervuarų atnaujinimą, o paskui jais naudotis kaip vėzdu, kuriuo būtų baudžiami kaimo gyventojai. Jeigu taip, tai trumparegiškas požiūris ir visiškai priešingas Europos teisės aktams.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN) (IT). Pone Pirmininke, ponios ir ponai, neapoliečių politikai turi įprotį mėtyti savo šiukšles visoje Europoje. Šiandien atliekos siekia Kvirinalą, nes purvinas bolševikas Giorgio Napolitano įsakė pataikauti, kad pratęstų jo sugėrovų mirtiną agoniją, nesirūpindamas demokratija arba žmonių troškimu balsuoti už naują Parlamentą. Tik to ir galėtume tikėtis iš to, kuris kalbėjo sovietų invazijos į Vengriją naudai.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL) (PT). Norėčiau pasinaudoti šia galimybe kalbėti plenariniame posėdyje, kad atskleisčiau jaunos Turkijos komunistų partijos aktyvistės Kader Shahin padėtį. Ją 2007 m. sausio mėn. Turkijos valdžios institucija suėmė nenurodydama kaltinimų arba jos laikymui pagrindo prevencinėje kalinimo įstaigoje laukiant teismo.

Kader Shahin buvo areštuota, kai 2000 m. gruodžio mėn. Turkijos politinių kalinių represiją demaskuojančią spaudos konferenciją sužlugdė Turkijos policija. Turėdami omenyje, kad kitas jos bylos nagrinėjimas numatytas vasario 5 d., išreiškiame savo nerimą šioje situacijoje ir reikalaujame Turkijos valdžios institucijų nedelsiant ją išlaisvinti ir panaikinti nepagrįstus kaltinimus prieš ją.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). Pone Pirmininke, Alexandras Litvinenko davė parodymus Mitrokhino komisijai Italijoje ir man asmeniškai tvirtino, kad Romano Prodi buvo kažkokio KGB atstovas. Vėliau Mitrokhino komisijos atstovas Mario Scaramella atvyko į Londoną įspėti Alexandrą Litvinenko dėl grasinimų žmogžudyste. Alexandras Litvinenko buvo greitai nužudytas.

Mario Scaramella grįžo į Italiją, kur buvo nedelsiant areštuotas. Paskutinius 13 mėnesių jis buvo be teismo suimtas pagal sufabrikuotą bylą, jam draudžiama palaikyti ryšius su išoriniu pasauliu. Mario Scaramella prarado pajamas, namus, yra atskirtas nuo vaikų, o jo sveikatai gresia pavojus. Mario Scaramella yra politinis kalinys. Jo tebesitęsiantis suėmimas yra Europos Sąjungos skandalas. Jeigu taip galima pavadinti, jo vienintelis nusikaltimas buvo padėti įžiebti šviesą supuvusiose Europos politikos problemose. Visi demokratai turi reikalauti jį nedelsiant, besąlygiškai išlaisvinti.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (NI) (HU). Šiais Europos kultūrų dialogo metais norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į nepaprastai diskriminuojantį Rumunų konservatorių partijos įstatymo projektą, kuriuo, jeigu bus priimtas, bus baudžiami žmonės, kurie priklauso tautinėms mažumoms ir nekalba valstybine Rumunijos kalba. Šis kalbos įstatymas pirmiausia skiriamas Vengrijos bendruomenei, gyvenančiai Transilvanijoje. Iki šiol nė viena Rumunijos parlamentinė partija neprieštaravo jam, Nacionalinė kovos su diskriminacija taryba net parodė jam žalią šviesą. Tuo pačiu metu Rumunijos Parlamentas ruošiasi priimti kitą diskriminuojantį Švietimo įstatymą. Labai greitai susisieksime su už daugiakalbystę Europos Komisijoje atsakingu Rumunijos Komisijos nariu Leonardu Orbanu dėl šių klausimų, nes esame įsitikinę, kad Rumunija turi sekti demokratine Europos Parlamento praktika.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). Pone Pirmininke, noriu iškelti klausimą dėl Konvencijos dėl vaikų įvaikinimo. Ją 1967 m. priėmė Europos Taryba. Praėjus keturiems dešimtmečiams ji paseno ir turi būti pakeista.

2002 m. Europos Taryba nusprendė, kad ji turi būti pakeista. 2004 m. buvo derinami pasiūlymai. Teisės ekspertai sutarė dėl konvencijos teksto 2007 m. Tačiau, atrodo, kad viena valstybė užkerta kelią ir trukdo ją pristatyti Ministrų komitetui.

Manau, Parlamento aiškus pranešimas turi būti nusiųstas Europos Tarybai, kad šis klausimas būtų kaip galima greičiau iš dalies keičiamas, nes būtina priimti naują konvenciją, ją atnaujinant atskirų įvykių šalyse pagrindu ir taip pat atsižvelgiant į Žmogaus Teisių Teismo sprendimus. Paprašyčiau nusiųsti aiškų pranešimą Europos Tarybai.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE) (PL). Pone Pirmininke, vizų kainos ne ES piliečiams po Šengeno erdvės išplėtimo padidėjo. Pavyzdžiui, Baltarusijos piliečiai dabar turi mokėti 12 kartų daugiau už vizas, t. y. 60 eurų vietoj 5 eurų. Tai yra tiek pat, kiek jaunesnysis gydytojas uždirba Baltarusijoje. Šešiasdešimt eurų yra trečdalis vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Daugeliui Baltarusijos piliečių tai yra kliūtis, kuri neleidžia jiems gauti vizų ir aplankyti kaimynus.

Kaip tik tuo metu, kai Sąjunga puoselėja gero draugiškumo politiką Lisabonos sutartyje, ji trukdo gyventojams palaikyti tiesioginį kontaktą. izų kainų didėjimas yra skausmingas. Tai puiki dovana Prezidentui Aleksandrui Lukašenkai, kuris teigia, kad Baltarusijos piliečiai nieko negali tikėtis iš Europos.

Ponios ir ponai, tai turi pasikeisti. Reikalauju imtis visų priemonių sumažinti vizų kainas Baltarusijos piliečiams.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). Pone Pirmininke, vakar Rusijos valstybės finansuojama jaunimo organizacija Nashi paskelbė Estijos piliečių sąrašą ir siūloma juos paskelbti nepageidaujamais asmenimis Rusijoje. Greta Estijos Respublikos prezidento Toomaso-Hendriko Ilveso tarp jų yra buvęs EPN, mano draugas ir kolega, ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto delegacijos narys Tunne Kelam.

Nedemokratinį prezidento Vladimiro Putino režimą remianti organizacija Nashi apibūdina Tunną Kelamą kaip rusofobą, kuris garsėja savo nervingumu ir nesveiku liaudišku nacionalizmu.

Visi, kas gerai pažįsta Tunną Kelamą, labai gerai žino, kad šie žodžiai yra visiškas melas. Mano nuomone, Europos Parlamentas turi reaguoti į šį įžeidimą. Kita vertus, Tunnui Kelamui ir jo pastangoms tai yra komplimentas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN) (PL). Pone Pirmininke, vienas iš svarbiausių principų, vertinamų visoje Europos Sąjungoje, yra diskriminacijos nebuvimas. Daugelyje dokumentų nurodoma būtinybė ypač saugoti asmenų su negalia teises. Socialinis sporto vaidmuo, įskaitant jo vaidmenį socialinėje integracijoje, yra taip pat vertinamas. Kai kurios ES valstybės dabar priima teisės aktus dėl socialinės pagalbos sportininkams ir buvusiems sportininkams, ypač buvusiems olimpiniams dalyviams, esant sunkioms materialinėms aplinkybėms. Tuo geriau. Bet sunku pritarti, kad sportininkai su negalia turi būti ignoruojami.

 
  
MPphoto
 
 

  Desislav Chukolov (NI) (BG). Jau 20 metų Bulgarija turėjo būti teisinė valstybė, bet taip nėra. Mūsų valstybėje neokomunistų niekas nesustabdys. Bulgarijos Parlamento pranešėjas Georgi Pirinski riboja žodžio laisvę, pareikšdamas draudimus žurnalistams, tokiu būdu neleisdamas jiems dirbti darbo. Pasirodo, kad Georgi Pirinski yra JAV pilietis, o pagal Bulgarijos teisės aktus jis yra visai ne Bulgarijos pilietis. Kita vertus, vienas iš žinomiausių narkotikų prekeivių Europoje, Budimir Kujovic, turi Bulgarijos pilietybę, nes Vidaus reikalų ministerijos vadovai jam išdavė pasą, kad jis galėtų laisvai keliauti po visą Sąjungą ir plėsti savo verslą. Prokuratūra atliko tyrimą, bet, deja, kaltų nėra.

Mūsų valstybėje stipriausių opozicinių pažiūrų partija Ataka kasdien puldinėjama valdžios atstovų. Mūsų vadovo žmona Kapka Siderova patyrė persileidimą, nes puldinėjimais taip toli nueita, kad buvo daromas spaudimas sufabrikuotame politiniame teisme. Siūlau Hansui-Gertui Pötteringui imtis priemonių, o ne apatiškai sėdėti ir remti neokomunistus Bulgarijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE) (CS). Dar 2000 m. Europos Taryba išreiškė savo norą per 10 metų paversti Europos Sąjungą dinamiškiausia ir konkurencingiausia pasaulio dalimi. Nuo tada nuolat teigiama, kad kažkaip mums nesiseka.

Nieko nenuveikta dėl patentų teisės aktų, o mūsų visai naujovių aplinkai trūksta dinamiškumo.

Lisabonos strategija kas nors labai naujo nebus sukurta. Galbūt joje numatyti tikslai yra truputį paprastesni. Mano nuomone, tai apima teisės aktų supaprastinimą ir nereikalingų reglamentų panaikinimą visose įmanomose srityse.

Didelės Europos teisės aktų proporcijos ribojimas yra daug žadantis metodas. „Pertraukiamumo“ principo diegimas Europos Parlamento darbe tikrai būtų naudingas. Tai būtų teigiamas žingsnis, jeigu teisėkūros pasiūlymai, kurie nebuvo pateikti, galėtų būti atmesti, kai tik parlamentinės peržiūros termino galiojimas baigiasi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE) (FR). Pone Pirmininke, praėjusią savaitę buvo pateiktas teisės akto dėl klimato kaitos ir energijos paketas. Turime teigiamai vertinti Komisijos pasiūlymus. Šie klausimai daro įtaką daugumai sričių, būtent apgyvendinimo ir ypač socialinio apgyvendinimo srityse. Suprantame, kad Sąjungoje didelei apgyvendinimo išteklių daliai įtakos turės šie būtinieji pakeitimai. Pavyzdžiui, su šildymu susiję skundai yra pagrindinės nuomininkų išlaidos ir jos turi būti reguliuojamos ir net mažinamos. Socialiniai apgyvendinimo pakeitimai sudaro mūsų tvaraus vystymosi politikos krypčių dalį ir jais reikalaujama teikti atitinkamą finansavimą, kad atitiktų šituos naujus reikalavimus. Iki šiol Komisija kreipė dėmesį į naujų narių finansavimą. Senesnės valstybės narės jos negavo. Nacionalinėms apgyvendinimo politikos kryptims reikia nuoseklios finansinės paramos, kad pagreitintų pakeitimus socialinio apgyvendinimo srityje. Jeigu apibūdintos politikos kryptis turi būti patikimos, veiksmai turi atitikti žodžius. Komisija turės imtis būtinų tolesnių veiksmų ir finansuoti pakeitimus socialinio apgyvendinimo srityje visoje Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI) (DE). Pone Pirmininke, noriu pranešti apie šią popietę rūmuose įvykusį incidentą. Kai Pirmininkas Hans-Gert Pöttering pirmininkavo, socialistų frakcijos pirmininkas Martin Schulz kreipėsi į mane iš priekinės eilės taip garsiai, kad čia viršuje jį galima buvo suprasti. Jo žodžiai buvo „uždaryk savo srėbtuvę, tu idiote!.“ Tai įžeidžiantis ir šmeižikiškas elgesys. Tikiuosi, kad bus imtasi atitinkamų veiksmų, ypač kai aptariamas asmuo trokšta užimti Hanso Pötteringo pareigas. Tai nėra būdas vadovauti Parlamento veiklai. Tuo pačiu metu kai kurie nariai buvo pasmerkti todėl, kad jie turėjo drąsos reikalauti referendumo, jiems buvo grasinama absurdiškomis nuobaudomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE) (BG). Antrieji Bulgarijos narystės Europos Sąjungoje metai bus lemtingi daugeliui Bulgarijos pienininkystės ūkininkų. Didelės pašarų kainos, mažos pieno supirkimo kainos ir lėšų stygius, nes sunku iššerti gyvulius per žiemą, trūksta vyriausybės gyvulininkystės politikos, todėl gali tekti naikinti galvijus – tais sukeltų daugelio Bulgarijos ūkininkų bankrotą. Šiandien, vykdant bendrosios žemės ūkio politikos reformą, tai ypač svarbi tema Europos Sąjungai, todėl turime atsižvelgti į dabartinę agrarinio sektoriaus padėtį naujose valstybėse narėse. Negalime ignoruoti sunkumų, su kuriais susiduria ūkininkai naujose valstybėse ir kuriuos lemia prisitaikymas, kad atitiktų Europos standartus. Bulgarijos ūkininkai, kaip ir jų Europos kolegos, tikisi išmintingų sprendimų žemės ūkio verslo ateičiai.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE) (ET). Ponios ir ponai, reikia atkreipti visų mūsų dėmesį į Britų tarybos Sankt Peterburgo biuro vadovo Glenyso Kinnocko ir jo kolegų padėtį, kuri prilygsta Rusijos valdžios institucijų apklausai. Britų tarybai pareikšti kaltinimai yra susiję su puolimais prieš Estiją, Lenkijos maisto produktų blokada ir radioaktyviais išpuoliais Londone. Kiekvienu atveju Kremlius tvirtino, kad incidentai nesusiję.

Ponios ir ponai, tokia dauguma nesusijusių incidentų patvirtina sistemą. Praėjusį ketvirtadienį Rusijos užsienio reikalų ministras Sergej Lavrov aiškiai pasakė, kad Europos saugumo sistemos reforma yra 2008 m. Rusijos užsienio politikos prioritetas. Rusija nori reformuoti Europos Sąjungą, paralyžiuodama mūsų užsienio ir energetikos politiką.

Kadangi nenorime tapti neginamu stiprios Rusijos užsienio politikos taikiniu, turime laikytis išvien. Mes Europos Parlamente turime pasmerkti veiksmus prieš Britų tarybą.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE) (RO). Laisvas prekių judėjimas yra vienas iš Europos Sąjungos principų. Norėčiau atkreipti Parlamento dėmesį į situaciją, susijusią su šiuo pagrindiniu principu Rumunijoje. Prisijungiant prie Europos Sąjungos, Rumunijos Vyriausybė nusprendė priimti pirmąjį registravimo mokestį motorinėms transporto priemonėms. Tada Vyriausybė paskelbė savo ketinimą nutraukti šio mokesčio taikymą, kurį Komisija vertina kaip pažeidžiantį acquis communautaire, siekiant nutraukti teisminį pažeidimo procesą, pradėtą prieš Rumuniją. Tačiau Rumunijos valdžios institucijos atsisako grąžinti piliečiams jau sumokėtus mokesčius, nors šis įsipareigojimas yra įtvirtintas ETT teismo praktikoje.

Pone Pirmininke, ponios ir ponai, Europos pilietybės ir lygių teisių visiems Europos piliečiams sąvoka bus tik tuomet visiškai suprantama, kai visos valstybės narės perkels į savo nacionalinę teisę Sutartyje apibrėžtas teises ir jų laikysis. Norėčiau jus informuoti, kad pradėjau rengti rašytinį pareiškimą ir norėčiau paprašyti, kad jūs jį pasirašytumėte, jog išvengtume tokių situacijų ateityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) (RO). Lisabonos strategija išreiškiamas ES įsipareigojimas tapti konkurencingiausia žiniomis grindžiama ekonomika. Lisabonos strategijos tikslai apima didėjančias investicijas į mokslinius tyrimus, informacinės visuomenės vystymąsi ir labai kvalifikuotų darbo vietų kūrimą.

Deja, vos kelios valstybės narės investavo 3 proc. savo BVP į mokslinius tyrimus. Du trečdaliai šių lėšų turi būti surenkama iš privataus sektoriaus. Šiandien, kai kalbame apie klimato kaitos mažinimą, tvarius energijos išteklius, ekologiškesnes transporto priemones, įvairių pramonės šakų efektyvaus energijos vartojimo didinimą, perėjimą prie skaitmeninių technologijų ir t. t., investicijos į mokslinius tyrimus turi būti vienu iš mūsų prioritetų. Deja, nepaisant nacionalinių arba Europos lėšų paskirstymo moksliniams tyrimams, ryšys tarp pagrindinių mokslinių tyrimų ir jų rezultatų pritaikymo pramonėje yra vis dar labai silpnas.

Raginu Europos Komisiją parengti strategiją ir veiksmų planą, suteikiantį galimybes visiems Europos piliečiams gauti naudą iš mokslinių tyrimų rezultatų. Esu tikra, kad taikomųjų mokslinių tyrimų vystymasis lems aukštų kvalifikuotų darbo vietų kūrimą ir žiniomis pagrįstos ekonomikos vystymąsi.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).(CS) Ponios ir ponai, leiskite man pasakyti svarbia tema regioninių produktų įvairovės išlaikymo ir tradicinių produktų, būtent „České pivo“ (čekiško alaus), išsaugojimo klausimu.

Būtent šių metų sausio viduryje šis pavadinimas „České pivo“ buvo paskelbtas Oficialiajame Europos Sąjungos leidinyje kartu su pasiūlymu jį užregistruoti kaip saugomą geografinę nuorodą.

Pavadinimas „České pivo“ yra unikalus ne tik pasak jo vartotojų, bet taip pat ir pasak alaus pramonės ekspertų ir Komisijos pareigūnų. Dėl to, kaip Čekijos alaus pramonė vystėsi praeityje, alaus gamybos procese naudojamos salyklo ir apynių rūšys suteikė „České pivo“ skonį, kuris skiriasi nuo Europos alaus, pvz., alaus Heineken arba Stella Artois.

Čekijos Respublika reikalavo registracijos daugiau kaip trejus metus. Ilgomis ir varginančiomis derybomis pasiekta, kad pavadinimas paskelbtas oficialiajame leidinyje.

Norėčiau padėkoti Europos Komisijos pareigūnams, taip pat Čekijos ekspertams už jų atsakingą požiūrį šiuo klausimu. Manau, kad nuo dabar niekas nesutrukdys alui „České pivo“ tapti Europos kultūros paveldo dalimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). Pone Pirmininke, norėjau iškelti lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (angl. COPD), kuri iki 2020 m. bus trečia didžiausia mirties priežastis visame pasaulyje, klausimą. Dėl COPD 2000 m. mirė 2,7 mln. Žmonių. Daugelis žmonių, sergančių COPD, patiria sunkumų atlikdami paprasčiausius veiksmus, pvz., lipdami laiptais į viršų. COPD yra susijusi su daugeliu kitų sveikatos sutrikimų, o rūkymas nėra vienintelis rizikos veiksnys: aplinkoje esantys tabako dūmai ir tarša yra taip pat susiję su COPD. Kadangi gyventojai senėja, COPD taps didesne problema. Raginu kolegas pasirašyti deklaraciją 0102/2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE) (HU). Pone Pirmininke, kalbu savo gimtąja vengrų kalba. Negaliu taip kalbėti namie. Esu patenkintas, kad čia galima kalbėti. Keliu romų klausimą, mūsų visų pareiga yra sušvelninti įtampą, kuri neseniai padidėjo tarp etninių grupių ir sustabdyti prieš romus nukreipto požiūrio plitimą. Turime rasti skubų sprendimą dėl ekonominės migracijos.

Žinoma, Europos Sąjungoje kartu su romų strategija formuojamas pagrindas kurti politiką naujoms ir tradicinėms nacionalinėms mažumoms. Kosovas vėl mums priminė, kad žmogaus ir mažumos teisių klausimas tapo tarptautiniu, Europos klausimu. Esame atsakingi už tai, kas vyksta Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Šiandien vienoje iš mūsų valstybių narių yra atgaivinamos ne Bendrijos teisės, bet Bendrijos nusikaltimai. Rumunijoje pagal kalbos įstatymą būtų panaikinta piliečių teisė į savo kalbą keliems šimtams tūkstančių piliečių. Mes visi atsakingi už mūsų valstybes, už kaimynus ir už visą Europą. Šios atsakomybės jausmas negali trukti tik rinkimų metu, bet jis ir toliau turi būti išlaikomas mūsų kasdieniniame darbe ir ieškant iš naujo užtikrinančio sprendimo dėl romų klausimo. Dėkoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE) (SK). Situacija Slovakijos Parlamente yra įtempta ir neįprasta. Sprendimas priimamas dėl Lisabonos sutarties, bet protestuodami prieš antidemokratinį spaudos įstatymą opozicijos nariai neketina dalyvauti balsavime. Tai stebina, bet kas už to slypi?

Robert Fico Vyriausybė ir toliau priima sprendimus, kurie prieštarauja pagrindiniams demokratijos ir teisinės valstybės principams. Ministras Pirmininkas ignoruoja opoziciją ir, kaip jis ne kartą teigė, svarbiausia opozicija, jo nuomone, yra žiniasklaida. Spaudos įstatymas apriboja, o būdas, kuriuo ribojama žodžio laisvė ir spaudos laisvė, yra nepriimtinas. Tai pabrėžė ne tik Slovakijos žurnalistai, bet ir ESBO; pastaroji net kreipėsi į Parlamentą, kad atmestų prieštaringą pasiūlymą.

Didžiosios daugumos Parlamento narių opozicijos vardu galiu pasakyti, kad remiame Lisabonos sutartį ir apgailestaujame, kad Slovakijos opozicijos protestavimo prieš tokį gėdingą spaudos įstatymą priemonės yra suvaržytos.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE) (SK). Europos Parlamentas pripažino kovą dėl žmogaus teisių Kuboje, apdovanodamas Sacharovo premija Kubos disidentą Oswaldą Payį Sardińasą 2002 m. ir judėjimą Ladies in White 2005 m.; tačiau, ponios ir ponai, čia yra daug daugiau negu solidarumas.

Kubos žmonėms, kurie tik gali svajoti apie laisvę, grasinant represijomis ir įkalinimu, reikia daugiau negu solidarumo. Šiandien judėjimui „Damas de Blanco“ reikia konkrečios Europos Parlamento pagalbos, kad išvaduotų savo vyrus, diktatoriško režimo priešininkus, kurių sveikata blogėja dėl nežmoniškų sąlygų kalėjime ir kuriems gresia pavojus mirti kalėjime.

Pone Pirmininke, prašau, kad padėtumėte užtikrinti, kad 45 metų Antonio Ramón Díaz Sánchez, kuris buvo nuteistas 27 metams kalėti2003 m., būtų paleistas. Antonio Ramón Díaz Sánchez, kurio šeimą mes rėmėme ir kurį aš kartu su savo bičiuliais Peteriu Šťastný ir Milanu Gaľu simboliškai įvaikinome, rimtai serga ir jam nedelsiant reikalinga pagalba: be jos jis mirs kalėjime.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE) (HU) Labai dėkoju Pirmininke. Praėjusią savaitę Pirmininkas Jose Manuel Barroso pristatė Komisijos planą, kaip sumažinti anglies dioksido išmetimą Europoje. Kitą dieną Trebišovo taryba Slovakijoje vieningai atmetė planą statyti jėgainę, kuri išskirtų 4 mln. tonų anglies dioksido kasmet. Prieš šią jėgainę pusantrų metų vyko protestai, rašytos peticijos, skirtos baudos abiejose sienų pusėse. Galėtume sakyti „Valio! Demokratija, subsidiarumas ir pilietinė drąsa veikia“. Tačiau neduoda ramybės kitas klausimas. Kaip kyla mintis Slovakijos aplinkos ministerijai remti tokią jėgainę ir rekomenduoti jos statybą? Tai reiškia, kad kai kurios valstybės vis dar turi daug neišnaudotų Komisijos anglies dioksido kvotų. Todėl raginu Komisiją peržiūrėti anglies dioksido kvotas Slovakijai, nes jeigu Slovakijos vyriausybė svarsto milžiniškos anglimis kūrenamos jėgainės naudą 2008 m., tai reiškia, kad Sąjungos skatinamoji sistema neveikia. Dėkoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE) (SK). 2008 m. sausio 17 d. paskelbtoje ataskaitoje Europos reguliavimo grupė teigia, kad Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus Direktyvą dėl tarptinklinių ryšių per viešuosius mobiliojo ryšio tinklus, Bendrijoje tarptinklinių ryšių skambučių mokesčiai sumažėjo, o operatoriai nebandė kompensuoti savo nuostolių didindami mokesčius kitokio pobūdžio skambučiams.

Taip pat nustatyta, kad Europos Sąjungos mobiliojo ryšio tinklo kainos gali būti didinamos 20 proc. dėl skambučių tarifų: tarptinklinių ryšių skambučiai apmokestinami pagal minutes. Vertinu Komisijos narės Vivianos Reding pastangas, kuri paskelbė, kad Komisija tikisi ištaisyti šią situaciją.

Mano nuomone, mobiliojo ryšio operatoriams būtina siūlyti vartotojams tarptinklinių ryšių skambučius, apmokestinamus pagal sekundes taip, kaip jie tai daro nacionaliniu lygiu. Toliau rekomenduoju, kad ruošiamame dokumente taip pat būtų atkreiptas dėmesys į SMS ir tarptinklinių ryšių duomenų paslaugų kainas.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). Pone Pirmininke, Komisijos išmintingame gruodžio sprendime leisti importuoti Brazilijos jautieną tik iš patvirtintų įmonių buvo numatyta iki vasario 1 d. tpaskelbti apie 300 ūkių sąrašą ankstesnių Maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimų pagrindu.

Painiava išaiškėjo šiandien Komisijos nariui Markosui Kyprianou padarius pareiškimą, kad nuo šio penktadienio bus nustatytas draudimas, nes Brazilijos valdžios institucijos pristatė 2 600 ūkių sąrašą, kuris kelia abejonių, todėl prireiks daugiau laiko, kad juos patikrintų. Bet Komisijos narys tęsė, cituoju: „šiuo metu nėra jokio tikslaus sąrašo ..., bet, žinoma, jis gali pasikeisti per kelias ateinančias dienas.“

Taigi, bus nustatytas draudimas ar ne ? Ar de facto tikslus sąrašas bus iš 300 arba MVT patikrintų įmonių, laukiant kitų patikrinimų? Kodėl šiandien nebuvo jokio pareiškimo spaudai iš Markoso Kyprianou šaltinio? Mūsų vartotojai ir mūsų ūkininkai nusipelnė paaiškinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). Pone Pirmininke, ar galėčiau atkreipti dėmesį į labai svarbų vakar Komisijos paskelbtą pranešimą apie daugiau kaip milijono socialinėse įstaigose gyvenančių Europos piliečių gyvenimus? Šie piliečiai turi negalią. Gyvenimo kokybė šiose įstaigose labai skiriasi, o ten gyvenančių žmonių orumas yra ne visada užtikrinamas.

Socialinė rūpyba dažnai yra prastos kokybės. Ar galiu paprašyti visų perskaityti ataskaitą? Žinau, kad žiniasklaida atkreipė dėmesį į situaciją Bulgarijoje, nes daugumai mūsų ji kelia nerimą, bet net mano valstybėje galėtume pagerinti neįgaliųjų gyvenimą.

Tai susiję ne vien tik su pinigais. Paslaugos bendruomenėje nėra brangesnės negu socialinė rūpyba, jeigu atsižvelgiame į gyventojų poreikius ir jų gyvenimo kokybę.

Galiausiai paminėsiu Delta centrą, kurį aplankiau Karlove Airijoje praėjusią savaitę. Tai yra geriausias pavyzdys, kaip turi gyventi suaugusiejisu negalia, jie gali gyventi bendruomenėje ir lankytis socialiniame centre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE) (RO). Pone Pirmininke, romų klausimas kelia nerimą visai Europos Sąjungai, ne tik Rumunijai. Sąjunga skyrė finansavimą, kad užtikrintų lygių galimybių skatinimą. Lėšos buvo skirtos romų segregacijos panaikinimui; tačiau problemų vis dar liko. Manau, kad šių Europos lėšų panaudojimas turi būti stebimas.

Mentalitetą sunku pakeisti. Tačiau švietimas atlieka svarbų vaidmenį jį keičiant. Todėl manau, kad papildomas finansavimas yra būtinas švietimui, kultūrinei ir meninei veiklai, sporto renginiams, mokyklos nelankančių asmenų švietimui, sveikatos priežiūrai ir t. t.. Norėčiau pakartoti, kad reikia stebėti šias programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. Baigėsi vienos minutės pasisakymai, kurie buvo šiek tiek ilgesnės negu paprastai. Manau, kad tai buvo ilgiausi vienos minutės pasisakymai šio Parlamento istorijoje. Vieną dieną tai turėjo įvykti.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika