Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 30. januára 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

21. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom rokovania sú jednominútové vystúpenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE-DE) - (HU) Ďakujem vám veľmi pekne, pán predsedajúci. Fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond sú pre nové členské štáty veľmi dôležité, pretože rozdiely medzi jednotlivými regiónmi majú veľký význam. Moja krajina, Rumunsko, môže do roku 2013 použiť viac ako 20 miliárd EUR. Jeden rok po našom vstupe do Únie nám prax ukazuje, že sa zlepšilo čerpanie fondov určených na regionálny rozvoj. No ešte stále sme ďaleko od dosiahnutia našich zámerov. Pre rumunské regióny je nesmierne dôležité, aby zvýšili svoju schopnosť čerpať fondy tým, že ich budú využívať účinne a že ich budú systematicky dokladovať.

Rumunsko na túto činnosť potrebuje nástroje, akými je napríklad účinný a čoraz viac decentralizovaný systém verejných administratívnych inštitúcií a nové rozdelenie na oblasti ekonomického rozvoja, keďže súčasné regióny nie sú na tento účel vhodné ani použiteľné. Z toho dôvodu sa musia v súlade s príslušnými sociálnymi dohodami od základov vytvoriť nové regióny, ktoré by spravovali volené regionálne vlády. Nové rozdelenie Rumunska na oblasti ekonomického rozvoja sa nesmie odkladať. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). - (BG) Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na niektoré problémy týkajúce sa katastrof a nehôd na mori. Diskutuje sa o nich väčšinou vtedy, keď sa stanú, a potom čas veľmi rýchlo vymaže tieto tragédie z našej pamäte. Nehody na mori sú však súčasťou spoločnej námornej politiky. Musíme sa na ne pripraviť rovnako, ako sa pripravujeme na uplatňovanie prevodu.

Bulharská loď Vanessa nedávno stroskotala v Azovskom mori. Počas posledných niekoľkých mesiacov došlo v Kerčskom prielive kvôli zlému počasiu k viacerým nehodám. Niekoľko námorníkov zomrelo, iní sú nezvestní a škody boli vyčíslené vo výške niekoľko miliónov eur. Azovské more a Čierne more boli znečistené ropou. Spoločná námorná politika musí poskytovať opatrenia na minimalizáciu rizík a musí vytvoriť navigačné postupy, ktoré by znižovali počet nehôd. Potrebujeme komplexný systém na rýchlu reakciu a riadenie núdzových záchranných operácií. Potrebujeme zariadenia, ktoré dokážu fungovať aj za zlých poveternostných podmienok a ktoré by boli umiestnené tak, že by ich bolo možné rýchlo nasadiť v miestach nehôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). - (RO) Pán predsedajúci, dámy a páni, obezita sa týka viac ako polovice obyvateľstva vo väčšine členských štátov. Ešte viac znepokojivá je skutočnosť, že v Európe každoročne pribudne viac ako 400 000 nových detí, ktoré majú nadváhu. Jednou z oblastí, na ktoré by sme sa pri boji proti obezite mali zamerať, je účinné označovanie potravinových výrobkov. Európske označenie potravín zatiaľ, bohužiaľ, neposkytuje spotrebiteľom dostatočné informácie na to, aby mohli urobiť zdravé a bezpečné rozhodnutia.

Z toho dôvodu som privítal návrh Európskej komisie na revíziu smernice o označovaní potravín a s ním nepriamo súvisiace zavedenie zjednodušeného systému označovania, ktorý by bol vytlačený na prednej strane obalu potravín. Mrzí ma , že návrh Komisie neobsahuje farebne odlíšený systém označovania, ktorý by jednoznačne označoval výživovú hodnotu výrobku (vysoká, stredná, nízka). Označovanie by malo byť výhodné pre obe strany – pre výrobcov aj pre spotrebiteľov. Dobre informovaný spotrebiteľ môže robiť rozumné stravovacie rozhodnutia.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley. (UEN) – Pán predsedajúci, v súvislosti s nadchádzajúcim referendom v Írsku týkajúcom sa reformnej zmluvy by som chcel uviesť do súvislosti dôležitosť tejto zmluvy z ekonomického hľadiska, pretože reformná zmluva je, ak už o ničom inom, aspoň o zefektívnení rozhodovacej schopnosti Európskej únie, ktorá sama osebe bude viesť k väčšiemu hospodárskemu úspechu a vyššiemu rastu. Keď sa na to pozeráme z pohľadu Írska, v minulom roku boli do írskeho priemyslu vložené investície vo výške 2,6 miliardy EUR; bolo vytvorených 9 000 nových pracovných miest; výška exportu dosiahla takmer 80 miliárd EUR; vyše 80 % všetkých produktov vyrobených v Írsku bolo určených na export, predovšetkým na trhy Európskej únie. Priemerný ročný plat v Írsku je 44 000 EUR a vyše 3 miliardy EUR vyberá vláda vo forme dane z príjmu právnických osôb. Tieto otázky – zabezpečiť nepretržitý rast ekonomických ukazovateľov, ukazovateľov zamestnanosti, v oblastiach hospodárskeho rastu a hospodárenia s majetkom – sú nesmierne dôležité. Preto sa usilujeme, aby ľudia hlasovali v otázke referenda v Írsku „áno“ .

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) V čase, keď nezamestnanosť v Portugalsku dosiahla jednu z najvyšších úrovní za posledných 20 rokov, pričom tento stav ovplyvňuje predovšetkým ženy a mladých ľudí, ďalšia nadnárodná spoločnosť vyvíja tlak na zamestnancov, aby odstúpili od svojich pracovných zmlúv. Spoločnosť, o ktorej je reč, je Yasaki Saltano, ktorá plánuje ukončiť výrobu káblov v meste Serzedo, dištrikt Gaia. Zamýšľa pokračovať v presúvaní výroby do iných krajín, predovšetkým do Ázie a Afriky, dokonca aj potom, čo už vykonala drastické zníženie svojej pracovnej sily. Táto nadnárodná spoločnosť zamestnávala vo svojich továrňach v Ovare a Serzede vyše 6 000 ľudí, za čo dostala milióny eur v podobe pomoci Spoločenstva. Tieto pracovné miesta však teraz boli zredukované o viac než dve tretiny.

Preto musíme znovu zdôrazniť potrebu účinných opatrení, ktoré by zabránili podobnému premiestňovaniu výroby, a nie iba zmierňovali výslednú situáciu, ako to robí napríklad súčasný globalizačný fond pre zamestnancov, ktorí boli zasiahnutí presídľovaním nadnárodných spoločností. Týka sa to predovšetkým automobilového sektora a sektora automobilových komponentov, kde môžeme ako príklad spoločností, ktoré neskôr zatvorili svoje brány, uviesť Opel Portugal, Johnson Controls a Alcoa Fujikura.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM) - (PL) Pán predsedajúci, počas poslednej schôdze som nedostala možnosť prehovoriť, a z toho dôvodu by som chcela protestovať dnes, na pôde Európskeho parlamentu, proti porušeniu ľudských práv a útoku na ľudskú dôstojnosť.

Počas letu do Buenos Aires na pozvanie poľskej komunity v Amerike, kde sme spoločne s riaditeľom katolíckeho rádia, ktorého si vážia milióny poslucháčov, hlásali a bránili univerzálne európske hodnoty, sme boli obťažovaní novinármi zo súkromnej komerčnej televíznej stanice TVN, ktorí sa nás snažili prinútiť poskytnúť im rozhovor a slovne urážali duchovného aj mňa, poslankyňu Európskeho parlamentu. Psychické násilie, ktoré ohrozovalo náš duševný aj telesný stav počas štrnásťhodinového letu, bolo niekoľkokrát zmiernené zásahmi zo strany posádky leteckej spoločnosti Lufthansa, a pokračovalo aj po našom pristátí.

Chcela by som tiež upozorniť na nebezpečenstvo poskytovania informácií o letoch, čísle sedadla a hotelových rezerváciách tretím osobám, ktoré je v rozpore s platnou legislatívou, lebo informácie môžu byť zneužité teroristami.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Baco (NI). – Dámy a páni, maďarskí kolegovia vo svojich vystúpeniach v Európskom parlamente neopodstatnene a pravidelne atakujú Slovensko. Naposledy to boli nepravdy o rušení národného rozhlasového vysielania na Slovensku a podpichnutie, že Slovensko by malo spolupracovať s Maďarskom na normalizácii ochrany vôd Malého Žitného ostrova na Dunaji.

O vodnom režime celého okolia Dunaja sme sa predsa už niekoľkokrát dohodli. Naposledy o tom hovorí dohoda, ktorú uzatvorili vládne delegácie Maďarska a Slovenska v roku 1998 – slovenská delegácia, ktorú som viedol – a dobre si pamätám, že sa v tejto dohode vyhovelo maďarským požiadavkám aj pre toto územie. Slovenská vláda túto dohodu schválila a rešpektuje ju a treba, aby ju konečne schválila a rešpektovala aj maďarská vláda.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE) - (RO) Pán predsedajúci, ako spravodajkyňa pre regionálnu spoluprácu pre oblasť Čierneho mora by som chcela vyjadriť svoje obavy v súvislosti s dohodou, ktorú Bulharsko uzavrelo dňa 18. januára 2008 a súhlasilo v nej podporovať a zúčastniť sa na ruskom energetickom projekte South Stream.

Tento projekt prináša hneď dva problémy pre energetickú bezpečnosť Európskej únie. Po prvé, podpora tohto projektu zo strany členského štátu je v rozpore s prioritnými cieľmi diverzifikácie energetických zdrojov Európskej únie. Projekt South Stream by ešte zvýšil závislosť EÚ na jedinom zdroji. Po druhé, projekt South Stream svojou samotnou existenciou podkopáva projekt NABUCCO, ktorý sa pokladá za strategicky dôležitý pre úspech energetickej bezpečnostnej politiky EÚ.

Dovoľte mi, aby som vám pripomenula, že dohoda medzi Bulharskom a Ruskom prišla v čase, keď Európska únia väčšinou hlasov prijala správu o spolupráci v oblasti Čierneho mora.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE). - (RO) Bol by som radšej, keby sa moje prvé jednominútové vystúpenie nemuselo zaoberať negatívnou témou. Ale to, čo sa minulý týždeň odohralo na východnej hranici Európskej únie, by malo nám všetkým poslúžiť ako varovný signál.

V dňoch 21. a 22. januára skupiny ukrajinských občanov zablokovali vjazdy pre automobily na hraničnom prechode Siret - Porubnoe medzi Rumunskom a Ukrajinou, pretože boli nespokojní s tým, že zatiaľ, čo rumunskí občania už od 1. januára 2008 nepotrebujú na vstup do Ukrajiny víza, oni musia platiť za víza na vstup na rumunské územie.

Rumunsko, ako členský štát, musí plniť európske predpisy v súvislosti s vízami pre občanov krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, a jednoducho nemôže Ukrajine poskytovať žiadne osobitné výhody. Z toho dôvodu sa domnievam, že Parlament a Komisia by mali požiadať Ukrajinu o dôslednejšie kroky z jej stany, ktorými by potvrdila svoju európsku orientáciu ...

(Predseda prerušil rečníka)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Pán predsedajúci, chcem upriamiť pozornosť na nedávnu správu Agentúry pre ochranu životného prostredia o kvalite vody v Írsku. Aj keď sme investovali značné prostriedky do zlepšenia systémov odpadových vôd podľa rámcovej smernice o vode, stále ešte musíme dosiahnuť určité ciele v súvislosti s kvalitou vody.

V tejto súvislosti chcem spomenúť otázku, ktorú sme doposiaľ v Írsku ignorovali a neustále ignorujeme: otázku vloženia značných zdrojov do zlepšenia a renovácie septikov v Írsku, predovšetkým vo vidieckej časti Írska. Existuje prílišná tendencia viniť septiky v súvislosti s nebezpečenstvom znečistenia pitnej vody v Írsku. Je však nevyhnutné, aby írska vláda – v rámci rozsahu daného problému – zaviedla grantový podporný program na preskúmanie a vylepšenie stavu jestvujúcich septikov v tých prípadoch, kde je to potrebné.

Možno existuje agenda, na základe ktorej sa odporúča neinvestovať do zlepšenia stavu septikov a následne využiť danú situáciu ako palicu, ktorou budeme biť vidiecke obyvateľstvo. Ak je to tak, potom je táto politika krátkozraká a úplne v rozpore s európskymi právnymi predpismi.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (UEN). - (IT) Pán predsedajúci, dámy a páni, neapolskí politici majú vo zvyku šíriť svoje nezmysly po celej Európe. Dnes tento odpad zasiahol Quirinale, kde sprostý boľševik Napolitano prikázal rozdávať lichôtky, aby sa predĺžila smrteľná agónia jeho alkoholických priateľov, a to bez ohľadu na demokraciu alebo vôľu ľudu hlasovať za nový parlament. Od človeka, ktorý rečnil v prospech sovietskej invázie do Maďarska, však nemožno ani nič iné očakávať.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). - (PT) Chcel by som túto príležitosť prehovoriť na plenárnej schôdzi využiť na to, aby som verejne odsúdil neprijateľnú situáciu Kader Şahin, mladej aktivistky Komunistickej strany Turecka, ktorá je od januára 2007 na základe rozhodnutia tureckých orgánov držaná vo väzbe bez toho, aby boli preložené akákoľvek dôvody na obvinenia voči jej osobe alebo na jej držanie v ochrannej väzbe, kde čaká na súdne pojednávanie.

Kader Şahin bola zatknutá, keď turecká polícia násilne prerušila tlačovú konferenciu, na ktorej sa verejne odsudzovalo utláčanie tureckých politických väzňov v decembri 2000. Vzhľadom na to, že na 5. februára je naplánovaný ďalší výsluch týkajúci sa jej prípadu, vyjadrujeme naše zdesenie nad touto situáciou a vyzývame turecké orgány, aby ju okamžite prepustili a stiahli všetky nepodložené obvinenia voči jej osobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Pán predsedajúci, Alexander Litvinenko dosvedčil Mitrochinovej komisii v Taliansku a zároveň to potvrdil aj mne osobne, že Romano Prodi bol agentom určitého typu KGB. Mario Scaramella z Mitrochinovej komisie neskôr prišiel do Londýna varovať pán Litvinenka pred hrozbou atentátu voči jeho osobe. Pán Livninenko bol krátko na to zavraždený.

Pán Scaramella sa vrátil do Talianska, kde bol okamžite zatknutý. Posledných 13 mesiacov je držaný vo väzbe na základe falošných obvinení bez súdneho procesu a bez možnosti komunikovať s vonkajším svetom. Pán Scaramella prišiel o svoj príjem, o svoj dom, bol oddelený od svojich detí a jeho zdravotný stav je ohrozený. Mario Scaramella je politickým väzňom. Jeho pokračujúce zadržiavanie vo väzbe predstavuje škandál v srdci Európskej únie. Jeho jediným previnením, ak sa to tak vôbec dá nazvať, bolo to, že sa pokúsil vniesť trochu svetla do skazených kútov európskej politiky. Všetci demokrati by sa mali dožadovať jeho okamžitého a bezpodmienečného prepustenia.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (NI) - (HU) V tomto Európskom roku medzikultúrneho dialógu by som chcel vašu pozornosť upriamiť na nesmierne diskriminačný návrh zákona Konzervatívnej strany Rumunska, ktorý, ak bude prijatý, bude trestať ľudí patriacich k národnostným menšinám a nehovoriacich rumunským štátnym jazykom stratou občianstva. Tento jazykový zákon je v prvom rade zameraný proti maďarskej komunite v jej starobylom domove, v Transylvánii. Až doposiaľ proti nemu nevystúpila ani jedna rumunská parlamentná strana a Národná rada pre boj s diskrimináciou mu dokonca dala zelenú. Rumunský parlament sa spolu s týmto zákonom chystá prijať aj ďalší diskriminačný zákon - zákon o vzdelávaní. Ohľadom týchto záležitostí budeme v krátkom čase kontaktovať pána Leonarda Orbana, rumunského komisára zodpovedného v Európskej komisii za viacjazyčnosť, pretože sme presvedčení, že Rumunsko musí v súvislosti so svojimi vlastnými jazykovými zákonmi dodržiavať demokratické postupy Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Pán predsedajúci, rád by som upozornil na otázku súvisiacu s Európskym dohovorom o osvojení detí. Tento bol prijatý Radou Európy v roku 1967. O štyri desaťročia neskôr je však zastaraný a potrebuje byť nahradený.

V roku 2002 Rada Európy rozhodla, že by sa mal pozmeniť. V roku 2004 boli odsúhlasené návrhy. Text nového dohovoru bol v roku 2007 odsúhlasený právnymi expertmi. Avšak, zdá sa, že jedna krajina ho v súčasnosti blokuje a nedovoľuje, aby bol predložený Výboru ministrov.

Myslím si, že Parlament by mal Rade Európy vyslať jasný signál, že táto záležitosť sa musí zmeniť a doplniť v čo najskoršom termíne a že sa musí zaviesť nový dohovor, ktorý bude upravený o aktuálne informácie, ktoré sa odohrali v jednotlivých krajinách a v ktorom sa tiež budú brať do úvahy rozhodnutia Súdu pre ľudské práva. Chcel by som požiadať, aby bol Rade Európy vyslaný jasný odkaz.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). - (PL) Pán predsedajúci, poplatok za udelenie víz pre obyvateľov krajín, ktoré nepatria do Európskej únie, sa po rozšírení schengenského priestoru zvýšil. Napríklad Bielorusi musia teraz za víza zaplatiť dvanásťkrát toľko – 60 EUR namiesto pôvodných 5 EUR. Tento poplatok sa rovná mesačnému platu začínajúceho lekára v Bielorusku. Šesťdesiat eur je jedna tretina priemernej mesačnej mzdy. Pre mnohých Bielorusov to predstavuje bariéru, ktorá im bráni v získaní víz a v návšteve svojich susedov v EÚ.

Únia ohrozuje priamy kontakt medzi obyvateľmi práve v dobe, keď politiku dobrých susedských vzťahov zaraďuje do Lisabonskej zmluvy. Nárast vízových poplatkov sa preto javí ako bolestivý paradox. Je tiež dokonalým darom pre prezidenta Lukašenka, ktorý tvrdí, že Bielorusi nemôžu od Európy očakávať vôbec nič.

Dámy a páni, toto sa musí zmeniť. Vyzývam na podniknutie všetkých potrebných krokov na zníženie vízových poplatkov pre obyvateľov Bieloruska.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE) – Pán predsedajúci, včera ruská, štátom dotovaná mládežnícka organizácia Nashi zverejnila zoznam Estóncov, ktorých navrhujú v Rusku vyhlásiť za personae non gratae (nežiaduce osoby). Medzi týmito osobami sa okrem mena Toomas-Hendrik Ilves, prezidenta Estónskej republiky a bývalého poslanca Európskeho parlamentu, spomína aj meno môjho priateľa a kolegu Tunne Kelama, člena delegácie Parlamentného výboru pre spoluprácu EÚ – Rusko.

Organizácia Nashi, ktorá podporuje nedemokratický režim prezidenta Putina, opisuje pána Kelama ako zásadového rusofóba, ktorý je známy svojou nervozitou a nezdravým domácim nacionalizmom.

Všetci z nás, ktorí dobre poznajú pána Kelama, si uvedomujú, že tieto bezcitné slová sú úplné klamstvá. Podľa môjho názoru by mal Európsky parlament reagovať na takúto urážku. Ale, na druhej strane, to, že pán Kelam je nepriateľom nepriateľov demokracie v Rusku, predstavuje pre neho a pre jeho úsilie znamenitý kompliment.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Pán predsedajúci, jednou z hlavných zásad, ku ktorej sa hlási celá Európska únia, je zásada nulovej diskriminácie. V mnohých dokumentoch na nachádzajú vyhlásenia súvisiace s potrebou osobitnej ochrany práv postihnutých osôb. Oceňuje sa aj spoločenská úloha športu, vrátane úlohy, ktorú zohráva pri spoločenskom začlenení. Niektoré krajiny EÚ v súčasnosti prijímajú právne predpisy súvisiace s pomocou športovcom a bývalým športovcom, predovšetkým bývalým účastníkom olympiád, ktorí sa ocitli v ťažkej materiálnej situácii. O to lepšie. Je však ťažké pripustiť, že by mali postihnutí športovci zostať v tejto súvislosti nepovšimnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Desislav Chukolov (NI) - (BG) Počas posledných 20 rokov malo byť Bulharsko krajinou právneho štátu, to sa však nestalo. Neokomunisti v našej krajine sa nezastavia pre ničím. Pán Georgi Pirinski, hovorca bulharského parlamentu, obmedzuje slobodu prejavu vytváraním zákazov pre novinárov, čím im bráni robiť si svoju prácu. Zároveň vysvitlo, že pán Pirinski je občanom Spojených štátov. Podľa bulharských právnych predpisov teda nie je občanom Bulharska. Na druhej strane Budimir Kujovic, jeden z najznámejších obchodníkov s drogami, má bulharské občianstvo, pretože mu bol vydaný pas vrcholnými predstaviteľmi ministerstva vnútra, aby mohol slobodne cestovať po Európskej únii a venovať sa svojim obchodom. Generálna prokuratúra viedla vyšetrovanie, nikto nebol obvinený. Vydaný pas však zostáva faktom.

V rovnakom čase je najopozičnejšia strana v krajine, Ataka, cieľom každodenných útokov zo strany úradujúcej moci. Kapka Kiderova, manželka nášho vodcu, potratila, pretože obťažovanie jej osoby zašlo tak ďaleko, že voči nej boli vznesené obvinenia vo vymyslenom politickom súdnom procese. Nakoniec by som chcel pánovi Pötteringovi odkázať, že by mal robiť aj niečo viac, než sa len nezaujato prizerať a podporovať neokomunistov v Bulharsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). – Už v roku 2000 vyslovila Európska rada želanie zmeniť Európsku úniu v priebehu desiatich rokov na najdynamickejšiu a konkurencieschopnú časť sveta. Odvtedy sa opakovane skonštatovalo, že sa nám to akosi nedarí.

Nič podstatné sa neudialo s legislatívou v oblasti patentov, a tiež celé naše inovačné prostredie trpí nízkou dynamikou.

Pripravovaná modifikácia Lisabonskej stratégie neprináša v zásade nič nové. Stanovuje snáď len o niečo skromnejšie ciele. O to viac by sme sa mali snažiť o plnenie takých cieľov, ktoré sú jednoduchšie splniteľné. Myslím, že k nim patrí zjednodušenie legislatívy a  zrušenie zbytočných regulácií vo všetkých oblastiach, kde je to možné.

Sľubnú cestu predstavuje zabrzdenie vysokého európskeho legislatívneho tempa. Tomu by nesporne prospelo, keby sme do činnosti Európskeho parlamentu zaviedli princíp diskontinuity. Bolo by skutočne dobré, keby sa neprerokované legislatívne návrhy po skončení volebného obdobia prepadli pod stôl.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). - (FR) Pán predsedajúci, minulý týždeň bol predstavený legislatívny balík pre klimatické zmeny a energiu. Povahu návrhov Komisie treba privítať. Tieto otázky ovplyvňujú veľký počet oblastí, predovšetkým bývanie a ešte konkrétnejšie sociálne bývanie. Uvedomujeme si, že spomenuté nevyhnutné zmeny zasiahnu väčšinu bytového fondu v Európskej únii. Napríklad poplatky za vykurovanie predstavujú veľkú nákladovú položku pre obyvateľov. Je potrebné ich regulovať a dokonca znížiť. Zmeny v sociálnom bývaní tvoria súčasť našich politík pre trvalo udržateľný rozvoj. Splneniu nových požiadaviek si vyžaduje primerané financovanie. Až doposiaľ Komisia koncentrovala financovanie do nových členských štátov, ktorým bola poskytnutá významná podpora. Staršie členské štáty takúto podporu nedostali. Národné politiky bývania potrebujú neustálu finančnú podporu na urýchlenie zmien v sociálnom bývaní. Ak sú popísané politiky dôveryhodné, potom potrebujeme prejsť od slov k činom. Komisia bude musieť postupne vykonať potrebné kroky a financovať zmeny v sociálnom bývaní v celej Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI) - (DE) Pán predsedajúci, chcel by som pred týmto fórom hovoriť o incidente, ktorý sa odohral v snemovni dnes popoludní. V čase, keď sedel v predsedníckom kresle predseda Pöttering, na mňa Martin Schulz, predseda socialistickej skupiny, zakričal z predného radu tak hlasno a zrozumiteľne, že ho bolo rozumieť až tu hore. Jeho slová boli: „Zavri si zobák, ty idiot!“. To je skutočne neprijateľné správanie, ktoré je urážkou a nactiutŕhaním. Očakávam, že sa podniknú príslušné kroky, predovšetkým preto, že sa dotyčná osoba uchádza o post, ktorý momentálne zastáva pán Pöttering. Takto sa v parlamente jednoducho pracovať Situáciu zhoršil aj fakt, že niektorí poslanci boli vybraní náhodne, pretože mali odvahu dožadovať sa referenda, pričom následne museli čeliť vyhrážkam o absurdných sankciách.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). - (BG) Druhý rok členstva Bulharska v Európskej únii bude osudový pre mnohých bulharských chovateľov dobytka na produkciu mlieka. Vysoké ceny krmiva, nízke výkupné ceny mlieka, nedostatok finančných prostriedkov na kŕmenie zvierat počas zimných mesiacov a chýbajúca vládna politika pre oblasť chovu dobytka sú faktory, ktoré by mohli mať za následok likvidáciu hospodárskych zvierat a bankrot mnohých bulharských poľnohospodárov. Dnes, keď je reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky obzvlášť dôležitou témou v Európskej únii, by sme mali vziať do úvahy súčasnú situáciu v poľnohospodárskom sektore v nových členských štátoch. Nemôžeme si nevšímať problémy, ktorým musia čeliť poľnohospodári z nových členských štátov, a ktoré sú zapríčinené snahou pripraviť sa na plnenie európskych noriem. Bulharskí poľnohospodári, podobne ako ich európski partneri, očakávajú rozumné rozhodnutia pre budúcnosť poľnohospodárstva v Spoločenstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). - (ET) Dámy a páni, obťažovanie pána Kinnocka, riaditeľa kancelárie Britskej rady v Petrohrade, a jeho kolegov, ktoré zašlo až tak ďaleko, že boli vypočúvaní ruskými orgánmi, si vyžaduje našu plnú pozornosť. Obvinenia namierené proti Britskej rade sú ohnivkom v reťazi, ku ktorej partia aj počítačové útoky proti Estónsku, blokáda poľských potravinových výrobkov a rádioaktívny útok v Londýne. V každom prípade Kremeľ nevinne tvrdil, že išlo o izolovaný incident.

Dámy a páni, takýto vysoký počet izolovaných incidentov však naznačuje systém. Ruský minister zahraničných vecí, pán Lavrov, sa minulý štvrtok výslovne vyjadril, že reforma európskych bezpečnostných štruktúr je prioritou ruskej zahraničnej politiky pre rok 2008. Rusko chce reformovať Európsku úniu tak, že paralyzuje našu zahraničnú politiku a vtlačí nás do energetického zveráka medzi North Stream a South Stream.

Keďže sa nechceme stať nechráneným cieľom silnej ruskej zahraničnej politiky, musíme jej odolávať spoločne, solidárne. Európsky parlament musí odsúdiť obťažovanie Britskej rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). - (RO) Slobodný pohyb tovaru je jedným zo základných kameňov Európskej únie. Chcel by som Parlament upozorniť na situáciu, ktorá sa v súvislosti s touto základnou slobodou deje v Rumunsku. Pri vstupe do EÚ sa rumunská vláda rozhodla prijať prvý registračný poplatok pre motorové vozidlá. Vláda neskôr oznámila, že plánuje zrušiť tento poplatok, ktorý Komisia považuje za porušenie acquis communautaire, aby zabránila pokračovaniu konaní o porušení práva, ktoré sa začali proti Rumunsku. Rumunské orgány však odmietajú odškodniť občanov za poplatky, ktoré už boli zaplatené, hoci je táto povinnosť obsiahnutá v judikatúre Európskeho súdneho dvora.

Pán predsedajúci, dámy a páni, koncepcia európskeho občianstva a rovnosti práv pre všetkých európskych štátnych občanov sa naplno uskutoční až vtedy, keď všetky členské štáty transponujú a dodržia práva, ktoré sú definované v zmluve. Rád by som vás informoval, že som predložil písomné vyhlásenie. Chcel by som vás poprosiť, aby ste ho podpísali, aby sme zabránili vzniku podobných situácií v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Lisabonská stratégia vyjadruje záväzok EÚ, stať sa najkonkurencieschopnejším hospodárstvom založeným na vedomostiach. Ciele lisabonskej stratégie zahŕňajú zvýšené investície do výskumu, rozvoj informačnej spoločnosti a vytváranie vysokokvalifikovaných pracovných miest.

Len žalostne málo členských štátov však, bohužiaľ, investovalo 3 % svojho HDP do výskumu. Dve tretiny týchto finančných prostriedkov by mali pochádzať zo súkromného sektora. Dnes, keď tu diskutujeme o zmierňovaní klimatických zmien, trvalo udržateľných zdrojoch energie, ekologickejších dopravných prostriedkoch, prechode k digitálnym technológiám atď., by investovanie do výskumu malo byť jednou z našich priorít. Napriek vyčleneniu národných alebo európskych finančných prostriedkov na výskum je však, bohužiaľ, prepojenie medzi výskumom a priemyselnou aplikáciou jeho výsledkov len veľmi slabé.

Vyzývam Európsku komisiu, aby pripravila stratégiu a akčný plán, ktorý by všetkým európskym občanom umožnili využívať výhody výsledkov výskumu. Som presvedčená, že rozvoj aplikovaného výskumu povedie k vytvoreniu vysokokvalifikovaných pracovných miest a rozvoju hospodárstva založeného na vedomostiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vystúpil na tému, ktorá je veľmi dôležitá pre udržanie regionálnych rôznorodostí a ochranu tradičných výrobkov − a tou je téma českého piva.

Práve označenie „české pivo“ bolo totiž v polovici januára tohto roku uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie s návrhom na registráciu na chránené zemepisné označenie.

České pivo je nielen podľa jeho konzumentov, ale aj podľa pivovarníckych expertov a úradníkov Komisie unikátne. Historický vývoj českého pivovarníctva, používané odrody jačmeňa a chmeľu, metódy práce pivovarníckych majstrov spôsobili, že chuť českého piva je iná, než u európskych pív ako je Heineken či Stella Artois.

O možnosť zápisu sa Česká republika usilovala vyše tri roky. Zverejnením v Úradnom vestníku boli tieto dlhé a náročné rokovania zavŕšené.

Rád by som sa na tomto mieste poďakoval úradníkom Európskej komisie a českým expertom za zodpovedný prístup k tejto problematike a verím, že teraz už nebude nič brániť tomu, aby sa „české pivo“ stalo súčasťou európskeho kultúrneho bohatstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE) – Pán predsedajúci, chcela by som upozorniť na otázku chronickej obštrukčnej choroby pľúc (COPD), ochorenia, ktoré bude do roku 2020 predstavovať tretiu najväčšiu príčinu úmrtí na svete. COPD zabila v roku 2000 2,7 milióna ľudí. Až tri štvrtiny ľudí, ktorí trpia touto chorobou, má problémy aj s jednoduchými úkonmi, ako je vyjsť po schodoch. COPD sa spája s mnohými ďalšími zdravotnými problémami a fajčenie nie je jediným rizikovým faktorom: environmentálny tabakový dym a znečistenie sa tiež spájajú s COPD. S tým, ako naša populácia starne, bude COPD predstavovať čoraz väčší problém. Vyzývam svojich kolegov, aby podpísali písomné vyhlásenie č. 0102/2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE) - (HU) Pán predsedajúci, rozprávam vo svojom materinskom jazyku, po maďarsky. Doma to však robiť nemôžem. Som veľmi rád, že to môžem robiť tu. Čo sa týka otázky Rómov, je povinnosťou každého z nás, zmierniť napätie, ktoré v poslednej dobe narástlo medzi etnikami, a zastaviť šírenie názoru zameraného proti Rómom. Musíme nájsť urýchlené riešenie ekonomickej migrácie.

Stratégia Európskej únie pre riešenie rómskej otázky však vytvára základy pre vypracovanie politiky pre nové a tradičné národnostné menšiny v rámci EÚ. Kosovo nám znova pripomenulo, že otázka ľudských práv a práv menšín sa stala medzinárodnou otázkou, európskou otázkou. Sme zodpovední za to, čo sa deje vnútri aj mimo EÚ. V súčasnej dobe sa však v jednom z našich členských štátov nedá hovoriť o právach Spoločenstva, ale skôr o zločinoch zameraných proti Spoločenstvu. Rumunský jazykový zákon by pripravil o štátnu príslušnosť niekoľko stotisíc ľudí. Spomíname to preto, že sme všetci zodpovední za svoju krajinu, za svojich susedov, aj za celú Európu. Táto zodpovednosť nie je prítomná len počas volieb, ale je prítomná aj v každodennom živote a v hľadaní prijateľného riešenia rómskej otázky. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). – V slovenskom parlamente je napätá a nezvyčajná situácia. Má sa rozhodovať o Lisabonskej zmluve, ktorej hlasovania sa opoziční poslanci nemienia zúčastniť na protest proti antidemokratickému tlačovému zákonu. Je to prekvapujúca správa, ale čo je v pozadí?

Vláda Róberta Fica rad-radom robí také kroky, ktoré sú v rozpore so základnými princípmi demokracie a právneho štátu. Premiér ignoruje opozíciu, ale ako sa sám viackrát vyjadril, za hlavnú opozíciu pokladá médiá. Predložený zákon je reštriktívny a neprijateľným spôsobom obmedzuje slobodu slova a tlače. Na tento skutok upozornil nielen Slovenský syndikát novinárov, ale aj OBSE, ktorá dokonca rázne žiadala Parlament, aby zamietol kontroverzný návrh.

Za rozhodujúcu väčšinu opozičných poslancov môžem povedať, že sme zástancami Lisabonskej zmluvy a je nám ľúto, že slovenská opozícia má obmedzené prostriedky na protest proti takému hanebnému tlačovému zákonu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Európsky parlament síce ocenil úsilie boja za ľudské práva na Kube Sacharovovou cenou kubánskemu disidentovi Oswaldovi Payá Sardiñasovi v roku 2002 a Ženám v bielom v roku 2005, ale solidarita, vážení kolegovia, si vyžaduje oveľa viac.

Kubánci potrebujú nielen solidaritu s tými, ktorí o slobode môžu snívať iba pod hrozbou represálií a väzenia. „Damas de Blanco“ dnes potrebujú konkrétnu pomoc Európskeho parlamentu pri prepustení ich manželov, oponentov diktátorského režimu, ktorých väznenie v neľudských podmienkach pripravilo o zdravie a vo väzení im hrozí smrť.

Vážený pán predseda, prosím Vás o Vašu pomoc pri prepustení 45-ročného Antonia Ramóna Díaza Sáncheza odsúdeného v roku 2003 na 27 rokov väzenia. Antonio, ktorého rodinu spolu s kolegami Petrom Štastným a Milanom Gaľom dlhodobo podporujeme na báze adopcie, je vážne chorý a potrebuje urgentnú pomoc. Inak podľahne svojej chorobe vo väzení.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). - (HU) Ďakujem vám veľmi pekne, pán predsedajúci. Minulý týždeň nám predseda Barroso tu v Parlamente predstavil plán Komisie na dosiahnutie ambicióznych európskych cieľov v oblasti zníženia emisií oxidu uhličitého. V nasledujúci deň mestské zastupiteľstvo v Trebišove na Slovensku jednohlasne zamietlo plán na vybudovanie elektrárne, ktorá by ročne produkovala 4 milióny ton emisií oxidu uhličitého, a proti ktorej prebiehali po dobu jeden a pol roka rozsiahle protesty s petíciami a pokutami na oboch stranách hranice. Mohli by sme povedať: „Hurá! Demokracia, subsidiarita a občianska odvaha fungujú.“ Je tu však ešte jedna otázka. Ako vôbec môže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky napadnúť, aby navrhlo a podporilo takúto elektráreň? To mi naznačuje, že niektoré krajiny majú ešte stále Komisiou povolené príliš voľné kvóty pre oxid uhličitý. Z toho dôvodu vyzývam Komisiu, aby opätovne posúdila dôvody pre kvóty oxidu uhličitého, ktoré boli udelené Slovensku. Pretože ak si slovenská vláda láme v roku 2008 hlavu v súvislosti s obrovskou, uhlím poháňanou elektrárňou s použitím zastaralej technológie, potom to znamená, že systém stimulov Európskej únie nefunguje. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – Európska skupina regulátorov v správe zverejnenej 17. januára 2008 uvádza, že od schválenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných sieťach v rámci Spoločenstva ceny roamingových hovorov klesli a operátori sa nesnažia kompenzovať svoje straty zvýšením cien pri iných hovoroch.

Taktiež sa zistilo, že pri roamingovom telefonovaní v mobilných sieťach Európskej únie dochádza k predražovaniu až o 20 % a že takéto predražovanie vzniká na základe minútovej tarifikácie roamingových hovorov. Oceňujem aktivitu komisárky Reding, ktorá ohlásila, že Komisia bude riešiť vzniknutý stav.

Považujem za potrebné, aby mobilní operátori pôsobiaci na trhu poskytli spotrebiteľom roamingové hovory v sekundovej tarifikácii tak, ako to robia na národnej úrovni. Odporúčam, aby sa pripravovaný dokument taktiež venoval cenám SMS a dátových služieb roamingu.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Pán predsedajúci, múdre decembrové rozhodnutie Komisie povoliť dovoz brazílskeho hovädzieho mäsa len od schválených výrobcov predpokladá do 1. februára pozitívny zoznam približne 300 fariem, založený na základe predchádzajúcich inšpekcií vykonaných Potravinovým a veterinárnym úradom.

Dnešné vyhlásenie, ktoré urobil komisár Kyprianou, v ktorom sa hovorí, že od dnešného piatku bude platiť zákaz, spôsobilo všeobecný zmätok, keďže brazílske úrady poskytli zoznam 2 600 fariem. To vyvolalo vážne pochybnosti, a preto bude treba viac času na ich preverenie. Komisár však pokračoval, citujem: „Doposiaľ neexistuje žiadny pozitívny zoznam... táto situácia sa však môže, samozrejme, v priebehu niekoľkých dní zmeniť“.

Znamená to teda, že žiadny zákaz nebude? Bude tých približne 300 výrobcov preverených Potravinovým a veterinárnym úradom tvoriť de facto pozitívny zoznam, s tým, že inšpekcie u ďalších výrobcov budú naďalej prebiehať? Prečo dnes nevyšla žiadna tlačová správa zo zdroja komisára Kyprianou? Naši spotrebitelia a farmári si zasluhujú vysvetlenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE) – Pán predsedajúci, mohla by som Parlament upozorniť na veľmi dôležitú správu, ktorú včera uverejnila Komisia, o živote vyše milióna Európanov, ktorí žijú v ústavoch? Ide o osoby so zdravotným postihnutím a závery tejto správy sa nečítajú veľmi príjemne. Kvalita života v týchto ústavoch je veľmi rozdielna a dôstojnosť ľudí, ktorí v nich žijú, nie je vždy zaručená.

Inštitucionálna starostlivosť je často na neprijateľne nízkej úrovni. Chcela by som poprosiť svojich kolegov v Parlamente, aby si prečítali správu týkajúcu sa ich vlastnej krajiny, pretože to by nás všetkých mohlo prebudiť. Viem, že situácia v Bulharsku sa nedávno dostala do pozornosti médií a mnohí z nás sú touto situáciou znepokojení, ale aj v mojej krajine potrebujeme urobiť zlepšenia.

Nie je to len otázka peňazí. Služby v komunite nie sú drahšie než inštitucionálna starostlivosť, ak vezmeme do úvahy potreby jej obyvateľov a kvalitu ich života.

Na záver by som chcela spomenúť zariadenie Delta Center, ktoré som len minulý týždeň navštívila v meste Carlow v Írsku. Predstavuje vzor osvedčených postupov pre dospelé osoby so zdravotným postihnutím, ktoré môžu žiť v komunite a navštevovať toto zariadenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE). - (RO) Pán predsedajúci, rómska otázka sa týka celej Európskej únie, nielen Rumunska. Únia uvoľnila značné finančné prostriedky na podporu rovnakých príležitostí. Vyčlenili sa finančné prostriedky na zrušenie rasovej segregácie Rómov. Problémy však aj naďalej pretrvávajú. Domnievam sa, že použitie európskych fondov by sa malo monitorovať, a že je v prvom rade potrebné monitorovať trvalú udržateľnosť projektov financovaných EÚ.

Mentalita sa dá len veľmi ťažko zmeniť. Vzdelanie však zohráva dôležitú úlohu pri zmene mentality. Z toho dôvodu sa domnievam, že potrebujeme dodatočné financovanie pre medzikultúrne vzdelávanie, kultúrne a umelecké aktivity, športové podujatia, vzdelávanie „druhej šance“, vzdelávanie v oblasti zdravotnej starostlivosti atď., ktoré by viedlo k integrácii Rómov vo všetkých európskych spoločenstvách. Ešte raz by som chcela zopakovať potrebu monitorovania týchto programov, predovšetkým z pohľadu ich trvalej udržateľnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Týmto uzatváram jednominútové vystúpenia, ktoré trvali o niečo dlhšie než zvyčajne. Myslím, že to bolo najdlhšie jednominútové vystúpenie v histórii tohto Parlamentu. Jedného dňa sa to muselo stať.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia