Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2106(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0003/2008

Pateikti tekstai :

A6-0003/2008

Debatai :

PV 30/01/2008 - 22
CRE 30/01/2008 - 22

Balsavimas :

PV 31/01/2008 - 8.10
CRE 31/01/2008 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0033

Diskusijos
Trečiadienis, 2008 m. sausio 30 d. - Briuselis Tekstas OL

22. Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą (diskusija)
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. Kitas punktas darbotvarkėje yra Fionos Hall pranešimas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu dėl efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano: išnaudoti potencialą (2007/2106(INI)) (A6-0003/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, pranešėja. Pone Pirmininke, norėčiau pradėti padėka pagalbiniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą dėl šio pranešimo.

Efektyvus energijos vartojimas yra svarbiausias siekiant sumažinti anglies dioksido emisiją, didinti energijos tiekimo saugumą ir skatinti ekonominį veiksmingumą. 2006 m. spalio mėn. Komisija pristatė efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planą, siūlydama 20 proc. pagerinti efektyvų energijos vartojimą iki 2020 m. ir išdėstydama 10 prioritetinių sričių. Jos apėmė nuo prietaisų iki pastatų ir transporto, taip pat apėmė finansines skatinimo priemones, informavimą apie efektyvų energijos vartojimą ir daug daugiau. Praėjusį kovą Europos Sąjungos valstybių vadovai patvirtino Komisijos veiksmų planą ir efektyvus energijos vartojimas ėmė figūruoti antraštėse, nes kanclerė Angela Merkel pareiškė, kad neefektyviai šviečiančios elektros lemputės turi būti uždraustos.

Dabar atėjo Parlamento eilė įvertinti veiksmų planą. Tikiuosi, kad mūsų pranešimas bus savotiškas signalas, ką EPN nori įgyvendinti efektyvaus energijos vartojimo programą. Kai kuriais Komisijos pasiūlymais siekiama gana nedaug. Norėčiau pateikti tris pavyzdžius. Pirma, pasiūlymas peržiūrėti Pastatų energinio naudingumo direktyvą: Komisija siūlo mažiausius energinio naudingumo reikalavimus pastatams ir pastatų blokams. Pastatai yra pagrindinis veiksnys mažinant energijos paklausą. Daugiau kaip 40 proc. energijos, kurią vartojame, sunaudojame pastatuose ir 75 proc. iki šiol pastatytų pastatų stovės iki 2050 m., todėl turėsime spręsti, kaip efektyviai naudoti energiją senuose pastatuose ir naujuose statiniuose. Bet neturime mažinti 1000 kv. m ribos Pastatų energinio naudingumo direktyvoje – turime atsikratyti jos apskritai ir taikyti Direktyvą visiems pastatams, kuriems reikia šildymo ir vėsinimo sistemų, nepriklausomai nuo dydžio. Mums taip pat reikia nustatyti galutinį standartą gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams visoje Europoje. Negerai, kad tai yra vidurio laikotarpio tikslas.

Antra, Parlamento pranešime teigiamai vertinamas pasiūlymas įgyvendinti mažiausius energinio naudingumo reikalavimus kartu su dinamiška energijos žymėjimo sistema, kad neatsiliktume nuo technologijų. Bet mūsų pranešime Komisija raginama nustatyti vieno vato naudingumo reikalavimą budėjimo režimui ir apskritai atlikti potencialaus energijos taupymo analizę panaikinant budėjimo režimą. Mūsų pranešime Komisija taip pat raginama nustatyti tvarką, kaip visiškai pašalintų iš rinkos kai kuriuos labai neefektyvaus energijos vartojimo įrenginius, pvz., kaip vidaus kiemo šildytuvus.

Trečia, pranešime reikalaujama teikti daugiau pagalbos mažoms įmonėms, kurios yra ypač paveiktos augančių kuro kainų ir kurioms reikia efektyvaus energijos vartojimo. Deja, Europos Sąjungos ir nacionalinio finansavimo sistemos yra sudėtingos. Puiku, jeigu jums priklauso didelė įmonė, bet jeigu jums priklauso mikroverslas su nedideliu skaičiumi darbuotojų, jūs neturite galimybių gauti paramą iš programų. Mažas įmones būtina vertinti kaip vidaus namų ūkius ir joms būtina siūlyti paprastas sistemas ir atvirus pinigus.

Taigi, turime siekti šiek tiek daugiau. Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms nepavyko įgyvendinti galiojančių efektyvaus energijos vartojimo teisės aktų. Komisijos veiksmų planas dėl 20 proc. taupymo iki 2020 m. nėra atskiras planas. Jis remiasi ankstesniais teisės aktais, o šių teisės aktų įgyvendinimas buvo tiesiog gėdingas. Pastatų direktyva buvo tinkamai perkelta į nacionalinę teisę kai kuriose valstybėse narėse. Praėjus šešiems mėnesiams po galutinio birželio 30 d. termino, trečdalis valstybių narių vis dar nepateikė savo nacionalinių efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planų. Komisija neįdarbino visų 20 papildomų darbuotojų, kurie, jos teigimu, buvo būtini įgyvendinti efektyvaus energijos vartojimo įsipareigojimus.

Norėčiau padėkoti Komisijai, kad labai teigiamu ir konstruktyviu būdu atsakė į kritiką, išreikštą šiame pranešime ir ypač už keitimąsi raštais tarp Komisijos nario Andriso Piebalgso ir Angelikos Niebler, kuri pristatė situacijos atnaujinimą Parlamentui.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Komisijos narys. Pone Pirmininke, labai norėčiau padėkoti Fionai Hall už labai svarbų pranešimą.

Mes neabejotinai skiriame savo pastangas ne tik galiojančių teisės aktų įgyvendinimui, bet iš tikrųjų mūsų efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planų darbotvarkės praktiniam įgyvendinimui. Norėčiau paminėti, kad taip pat pasiekėme nemažų laimėjimų. Šią savaitę mes pradėjome įgyvendinti merų susitarimą, kuriame dabar dalyvauja daugiau kaip šimtas miestų. Dabar kolegijoje priėmėme atsinaujinančios energijos direktyvą, kuri netiesiogiai stiprina efektyvus energijos vartojimas. Priėmėme pasiūlymą dėl CO2 mažinimo ne ETS (Emisijų leidimų sistemos) sektoriuje. Priėmėme pasiūlymą dėl automobilių emisijos. Galėčiau išvardinti labai stiprias priemones, kurias Komisija praktiškai įgyvendino. Mes ne tik įgyvendinome teisės aktus. Energijos taupymo savaitė yra geras pavyzdys, kaip Komisijos efektyvaus energijos ir atsinaujinančių energijų vartojimo skatinimo politika duoda vaisių.

Manau, kad turime sustiprinti įgyvendinimą. Komisija pradėjo bylas dėl 59 pažeidimo atvejų. Šiandien bylinėjamasi dėl 42 pažeidimų. Komisija tęs darbą šiuo klausimu ir tikrins visus, ar laikomasi teisės aktų. Europos Komisija yra sutelkusi dėmesį į šiuos klausimus. Manau, kad dabartinis teisėkūros pasiūlymas dėl ETS ir dėl atsinaujinančių energijų neabejotinai privers valstybes nares labiau kreipti dėmesį į efektyvų energijos vartojimą.

Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas iš pradžių buvo vykdomas vangiai Rašiau ministrams primindamas jiems apie pareigą rengti kokybinius planus, o dabar 21 iš 27 valstybių narių taip ir padarė. Atlikome preliminarią efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planų, kurie yra paketo dalis, analizę. Manau, teisinga, kad mes ir toliau tai darome.

Dėl Fionos Hall minėtų klausimų apie pastatus. Pastatų direktyvos nauja redakcija yra įtraukta į šių metų darbo planus. Taip pat pakeisime žymėjimo direktyvą. Iš tikrųjų atsižvelgiame į visus prašymus, kuriuos Europos Parlamentas mums pateikė.

Bet manau, kad šia direktyva taip pat siūlomos labai geros gairės, nes jos labai konkrečios. Galėčiau pasakyti, kad kai kuriais atvejais reikalai klostosi geriau, kai kuriais – blogiau. Iš tikrųjų manau, kad galėtume skirti dar daugiau dėmesio. Mes neabejotinai įgyvendinsime savo planus. Šis pranešimas negulės lentynoje, panaudosime jį kaip darbo dokumentą. Nuolat pateiksiu naujausią informaciją Parlamentui apie tai, kaip mes tęsiame darbą efektyvaus energijos vartojimo srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Evangelia Tzampazi (PSE), Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonės referentė (EL). Pone Pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, pranešimas yra išbaigtas ir nuoseklus. Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonėje, iškėlėme svarbius klausimus. Efektyvaus energijos vartojimo gerinimas yra greičiausias, tvariausias ir ekonomiškiausias būdas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir gerinti efektyvų energijos vartojimą. Turime skatinti mokslinius tyrimus ir ekologijos naujoves, tačiau nekeisdami vartotojų įpročių. Pabrėžėme potencialų visuomeninio sektoriaus vaidmenį siekiant Europos tikslų, pasirinkdami efektyvaus energijos vartojimo produktus ir paslaugas.

Turėčiau pabrėžti, kad kaip Europos piliečiai galime visi prisidėti prie pastangų planuoti politikos kryptis ir įgyvendinti galiojančius teisės aktus.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle, PPE-DE frakcijos vardu. Pone Pirmininke, pritariu Fionai Hall, kad efektyvus energijos vartojimas yra ekonomiškiausias ir nedelsiant pasiekiama priemonė, norint panaikinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją.

Taip, Komisija yra teisi, teigdama savo veiksmų plane dėl efektyvaus energijos vartojimo, kad būtina politinė valia ir įsipareigojimas nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu,, jeigu norima įgyvendinti tikslus.

Visame pranešime teisingai kritikuojama Komisija ir valstybės narės, kad nedaro daugiau, kad įgyvendintų galiojančius efektyvaus energijos vartojimo teisės aktus. Šis spaudimas padėjo ir Komisijos narys priėmė daugiau darbuotojų dirbti efektyvaus energijos vartojimo srityje ir, kaip suprantu, įkūrė ypatingą skyrių, kad sektų efektyvaus energijos vartojimo planą, pabrėždamas prioritetą, kurį Komisija pagaliau skiria efektyviam energijos vartojimui, siekiant prisidėti prie mūsų CO2 mažinimo ir padėti spręsti kritišką klimato kaitos klausimą.

Tačiau Parlamento pranešime nurodoma, kad pažanga dėl valstybių narių, pateikiančių nacionalinius efektyvaus energijos vartojimo planus, yra vis dar apgailėtinai lėta ir paprašyčiau Komisijos ir toliau daryti joms spaudimą.

Net Balyje Europa buvo kritikuojama už tai, kad nepakankamai pabrėžė efektyvų energijos vartojimą ir mūsų pastangas mažinti CO2 išmetimą. Mums reikia teisės aktų ir rinkos sąveikos Pavyzdžiu, jeigu visos Europos Sąjungos apšvietimą imtų reguliuoti naujos technologijos, būtų žymiai sutaupyta energija. Penkiasdešimt milijonų barelių naftos būtų sutaupyta ir CO2 būtų sumažinta 28 mln. tonų per metus.

Laukiame Efektyvumo energijos vartojimo žymėjimo direktyvos peržiūros šiais metais, nes pagal dabartinę A iki G sistemą dėl buitinių prietaisų nėra vietos padidintam efektyviam energijos vartojimui ir, nors labai aišku ir vartotojiška, dabar jis kuria rinkodaros problemas daugumai efektyviausių produktų, nes ji pasiekė ribą. Dauguma prietaisų yra klasifikuojami kaip A+ arba A++, t. y. pagal kategorijas, kurios net neegzistuoja. Kita vertus, šiuo metu yra 188 mln. buitinių prietaisų, kurie yra senesni kaip 10 metų ir bauginamai neefektyvūs.

Dėkoju Fionai Hall už jos plataus pobūdžio pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek, PSE frakcijos vardu (PL). Pone Pirmininke, Komisijos nary, Fionos Hall, kurią sveikinu už puikią kalbą, pranešimas patraukia dėmesį dėl reikšmingo valstybių narių ir Komisijos delsimo įgyvendinti galiojančius teisės aktus šioje srityje.

Efektyvus energijos vartojimas priklauso nuo mažiausių energijos galutinio vartojimo standartų nustatymo, nuo visuotinio pastatų šilumos modernizavimo, nuo visuotinio kombinuotos gamybos technologijų diegimo šalinant administracines kliūtis ir nuo energijos perdavimo nuostolių ir nuostolių dėl trinties mažinimo.

Pranešime taip pat pabrėžiamas globalinis problemos pobūdis ir būtinybė mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Apgyvendinimo sričiai priklauso apytiksliai 40 proc. viso energijos vartojimo, šilumos modernizavimas galėtų sumažinti vartojimą bent jau 20 proc. visos suvartotos energijos. Be to, kombinuotos gamybos technologijos kartu su energijos perdavimo nuostolių mažinimu gali padvigubinti efektyvų energijos vartojimą. Taikant kartu potencialus pirminės energijos taupymas pasiekiamas vartojant žinomas technologijas, būtent šilumos modernizavimą ir kombinuotos gamybos technologijas, gali būti vertinamas apie 25–30 proc. atitinkamai sumažinant CO2.

Tačiau paradoksas tas, kad šių planų įgyvendinimas gali būti stabdomas dėl vėlesnių Europos Komisijos reglamentų, būtent ribojamų CO2 standartų, kuriais remiantis senesnės jėgainės ir katilinės, kurias būtina atnaujinti, didintų gamybos išlaidas ir mažintų modernizavimo investicijų galimybę.

Kitas globalinio pobūdžio problemos aspektas yra būtinybė sudaryti bendrus aplinkosaugos tinkamumo standartus, taikomus Europos Sąjungoje ir jos valstybėse partnerėse. Tai yra išankstinė naudingo bendradarbiavimo ir sąžiningos konkurencijos pasaulio rinkose sąlyga.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis, ALDE frakcijos vardu (DE). Pone Pirmininke, ar galiu pradėti sveikinimais savo kolegei Fionai Hall, kuri pasiūlė teisingą atsakymą labai svarbiai ir protingai pagrindinei Komisijos iniciatyvai. Turiu pagirti Komisijos narį Andrisą Piebalgsą už vadovavimą tiems, kurie pritarė efektyviam energijos vartojimui, nes efektyvus energijos vartojimas yra neabejotinai vienas iš svarbiausių savarankiškų šaltinių energijos tiekimo atžvilgiu. Tai yra naujovių šaltinis, nes jeigu darome viską, ką siūlome pranešime, sutvarkysime šią sritį net pasauliniu mastu.

Jeigu taip būtų, būsiu kaltinamas nesaikinga žmonių gyvensenos kritika kai kurių pastebėjimų pranešime atžvilgiu. Leiskite man pateikti vieną pavyzdį: 16 dalyje atvirai tvirtinama, kad Komisija turi pašalinti iš rinkos tam tikrus prietaisus. Speciali nuoroda pateikiama į vidaus kiemo šildytuvus arba Heizpilze – „šildomus šungrybius“, kaip kai kurie žmonės juos vadina Vokietijoje.

Isterija dėl klimato kaitos išryškina kartais tikrus totalitarinius bruožus!

Mes sugebėjome iškeldinti rūkalius iš kavinių. Manau, kad tai buvo teisinga ir dėl to neturiu jokių problemų. Daug savininkų veikė įžvalgiai ir įmontavo šiuos vidaus kiemo šildytuvus lauke. Išsivystė nauja kultūra. Žmonės pradėjo rengti malonius vakarus lauke, kur gali rūkyti, o dabar atvyksta Europos politikai ir sako 490 mln. žmonių, kaip jie gali ir negali praleisti savo laisvalaikio. Mes vėl bandome keisti gyvenseną. Nemanau, kad mūsų piliečiai tai pakęs.

Teisinga, kad klimato apsaugos tikslai turi būti aiškiai išreikšti, bet mes iš tikrųjų turime paklausti savęs, ar turime siekti išsamiai reguliuoti žmonių gyvenseną. Ar norime uždrausti vidaus kiemo šildytuvus Kalėdų rinkose, kuriuos žinome Vokietijoje ir – taip, Claude – Liuksemburge, taip pat kaip Belgijoje ir Austrijoje? Mums visiems bus patarta neužmiršti mūsų piliečių ir vengti kištis į tokį malonų visuomenės aspektą kaip žmonių asmeniniai gyvenimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, UEN frakcijos vardu (PL). Pone Pirmininke, Komisijos nary, iki šios dienos homo sapiens daro rimtą žalą aplinkai, kurios pats yra svarbiausias elementas. Daugiauias taip yra dėl energijos vartojimo, o Fionos Hall pranešimas dėl racionalaus energijos vartojimo ypač teigiamai vertintinas.

Aš ypač vertinu, kad pranešime sprendžiamas su klausimas, susijęs su pastatais. Aukščiausi efektyvaus energijos vartojimo ir termoizoliacijos standartai turi būti taikomi ne tik naujiems pastatams, bet ir atnaujintiems.

Kitas klausimas yra šviesos diodai, pratoks apšvietimas būtų ekonomiškas ir ilgalaikis. Dauguma elektros prietaisų galėtų taip pat sunaudoti daug mažiau energijos, o energijos eikvojimas, kurį sukelia prietaisų laikymas budėjimo režimu, taip pat turi būti vengiamas.

Pritariu racionaliam energijos vartojimo mokesčių skatinimui. Visuomenės švietimas dėl energijos klausimų yra taip pat labai svarbus ir turi prasidėti vaikystėje. Tai yra veiksmai, kuriuos turime įgyvendinti, jeigu mūsų planeta turi ateitį.

 
  
  

PIRMININKAUJA
pirmininko pavaduotoja

RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, Verts/ALE frakcijos vardu. Ponia Pirmininke, Fionos Hall pranešime skamba pavojaus varpai. Esame Tvarios energijos savaitės viduryje ir, nepaisant šio teigiamo įvykio, tai neturi atitraukti dėmesio nuo to, kad nepaprastai nuvilia, kad tiek mažai vyriausybės pasiekė daugiau kaip per praėjusius dvejus arba trejus. Neįgyvendinami teisės aktai, o siuntinėjimai efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planų, kurie nėra veiksmų planai, bet tik kažkokia kompiliacija – tai juokinga!

Kreipiuosi į Ministrus Pirmininkus. Atvykstate į Briuselį kovo mėn., praėjus metams po istorinio aukščiausiojo lygio susitikimo, kuriame jūs pritarėte, kad prioritetų prioritetas yra efektyvus energijos vartojimas, o paskui atvykstate po metų nepasiekę beveik nieko!

Manau, kad turime visi suvienyti pastangas, kad ragintume vyriausybes veikti. Komisija turi taip pat pritarti ir imtis naujų iniciatyvų dėl KŠEG kūrimo ir elektros taupymo žymėjimo.

O dabar dėl mano gero draugo Schatzi:

(DE) Kalėdų rinkos jau buvo anksčiau negu išrasti vidaus kiemo šildytuvai, ir manau, kad Parlamentas tikrai turi teisę bent jau paklausti, kaip mes nederame su klimato kaita. Tai ne klausimas, susijęs su kišimusi į žmonių gyvenseną; tai yra klausimas, susiję su žaizdos užspaudimu, kurį šie rūmai privalo daryti, jeigu ketiname ją gydyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, IND/DEM frakcijos vardu (SV). Ponia Pirmininke, yra bendras susitarimas, kad turime sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją siekiant sustabdyti klimato kaitą, bet tai neturi privesti prie biurokratinės visuomenės.

Du pagrindiniai principai: turime nustatyti emisiją kiekvienai valstybei ir po to palikti toms valstybėms ir rinkai pačioms siekti tikslų laisvoje konkurencijoje. Turime priderinti emisijų kainas, įvertindami emisiją aukštu lygiu. Tada į emisiją bus automatiškai atsižvelgiama taikant ją namų ūkiams ir verslui priimant milijardus ekonominių sprendimų kiekvieną dieną visame pasaulyje. Tada namų ūkiai patys savaime pasirinks ekonomiškas elektros lemputes, automobilių gamintojai gamins transporto priemones, ryjančias mažiau degalų, statybininkai statys šiltus namus, energijos gamintojai teiks energiją su mažomis emisijomis. Tada bus skatinami moksliniai tyrimai.

Bet Europos Sąjunga neturi nustatyti draudimų ir išsamių reglamentų. Todėl turime sakyti „ne“ draudimui dėl vidaus kiemo šildytuvų ir sakome „ne“ pastatų griovimo mokesčių lengvatoms ir viešojo energijos taupymo finansavimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Anni Podimata (PSE) (EL). Ponia Pirmininke, Komisijos nary, visų pirma norėčiau pasveikinti pranešėją Fioną Hall už jos drąsų, vientisą požiūrį į efektyvaus energijos vartojimo klausimą, kuris peržengia Europos Komisijos pasiūlymo ribas.

Atsižvelgiant į šiandieninę energijos situaciją, efektyvus energijos vartojimas yra efektyviausia priemonė kovojant su klimato kaita, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema dar nedavė pageidaujamų rezultatų.

O kalbant apie efektyvų energijos vartojimą turi būti pabrėžiamas statybos sektorius, kuris yra atsakingas už daugiau kaip 40 proc. mūsų energijos vartojimo. Graikijoje statybos sektoriuje suvartojama apytiksliai vienas trečdalis visų energijos išteklių ir išmetama 40 proc. anglies dioksido. Vis dėlto Graikija turi dar perkelti į nacionalinę teisę Direktyvą dėl pastatų energinio naudingumo; už tai Europos Teisingumo Teismas neseniai smerkė ją ir ji taip pat buvo įrašyta į sąrašą tarp 10 valstybių, kurios dar nepateikė nacionalinio veiksmų plano dėl efektyvaus energijos vartojimo. Tačiau, nors nacionalinių teisės aktų derinimas su Bendrijos teisės aktais yra būtinas, jis yra nepakankamas, jeigu mes turime pasiekti pageidaujamus tikslus. Esu patenkintas, kad Komisijos narys pabrėžė, kad kiek įmanoma Europos Sąjunga turi primygtinai reikalauti nuoseklesnio visų valstybių narių energijos tikslų įgyvendinimo.

Pranešime siūlomos priemonės ir skatinimai, pvz., prieiga prie efektyvaus energijos vartojimo struktūrinių fondų finansavimo, mažiausios procentinės dalies paskirstytos pagal struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondo didinimas, mokesčių skatinimo priemonės ir, labiausiai, PVM mažinimas dėl ekonomiškų namų ir VMĮ, gali būti nepaprastai naudingi.

Klimato kaitos tikslas negali būti pasiektas atskirai, bet visoms valstybėms narėms veikiant išvien. Jeigu norime, kad ES ir toliau dėtų pastangas ir derėtųsi su kitomis valstybėmis, turime nustatyti prioritetą šalinti spragą tarp valstybių, atliekančių pagrindinį vaidmenį, ir atsiliekančių.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE) (PL).Komisijos nary, sveikinu jus už priemones, kurių ėmėtės. Šiandien Europos svarbiausia problema yra energijos vartojimas ir jo poveikis klimatui. Šiandien tai yra svarbiau Europai negu maisto gamyba – dėl to esame tikri. Po rūpestingo patikrinimo, išsiaiškinu, kad visos paskutinės aštuonios pirmininkaujančios valstybės nustatė jį prioritetu, o kai kurios jį nustatė pirmu prioritetu. Bet jeigu energijos klausimai yra tokie svarbūs, jiems turi būti skiriamas atitinkamas finansavimas. Kitaip toliau mėtysimės tuščiomis frazėmis be jokio pagrindo.

Žinome, kiek gali būti sukurta pridėtinės vertės, kai mes visi Europos Sąjungoje dirbame išvien. Jeigu dalinamės savo patirtimi, pasirenkame geriausius sprendimus ir juos sujungiame, galime būti tikri, kad pasieksime didelę pažangą. Taigi, klausimas toks: ar esame pasirengę skirti bendras Europos lėšas moksliniams tyrimams, technologijoms, naujovėms ir vystymuisi energetikos sektoriuje?

Kalbame apie efektyvų energijos vartojimą – tinkamumą ir taupymą, kurie yra net svarbesni negu atsinaujinanti energija arba švarios anglys. Tačiau iš viso milijardinio biudžeto daugiau kaip per septynerius metus tik keli šimtai milijonų yra paskirstyti bendrosioms Europos mokslinių tyrimų ir vystymosi programoms.

Raginu Komisijos narį, Europos Komisiją ir Europos Vadovų Tarybą dar kartą svarstyti šį klausimą ir pasirinkti greito technologinio vystymosi kelią prieš nustatant labai griežtus emisijos standartus.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimir Urutchev (PPE-DE). Šiandien šiuose Rūmuose dar kartą aptariame svarbius energetikos klausimus, kurie rodo, kad energetikos problemų orientavimas į jų sąveiką su klimato kaita yra vienas iš svarbiausių Europos institucijų prioritetų. Tai liudija Fionos Hall puikus ir išsamus pranešimas.

Efektyvus energijos vartojimas neabejotinai yra vienas iš ramsčių, kurie bus mūsų ilgalaikės energetikos politikos pagrindu. Europos piliečiai supranta savo vaidmenį ir efektyvaus energijos vartojimo vaidmenį siekiant klimato stabilizavimo ir didesnio energijos saugumo ateities tikslų. Todėl, esant viešajam palaikymui ir palankiai politiniai padėčiai, skatinu Komisiją rodyti net daugiau iniciatyvos, naudoti visus mechanizmus, kad darytų įtaką elgesiui, kad užtikrintų, jog ambicingi 20 procentų tikslai yra įgyvendinami ir kad efektyvaus energijos vartojimo naudą gali jausti kiekvienas Europos pilietis.

Tuo pačiu metu, jeigu mūsų galutinis tikslas yra apsaugoti planetą nuo katastrofiškos klimato kaitos, turint energetiškai saugią ir konkurencingą Europą pasaulinėje rinkoje, tuomet likusiems 80 procentų energijos turi būti skiriamas atitinkamas dėmesys. Šie 80 procentų apima branduolinę energiją, kuri šiuo metu nevertinama ir kurią daugiau kaip per praėjusius du dešimtmečius toliau nustelbia nuogąstavimai ir dogmos. Būtina sujungti visą mūsų išmintį ir sveiką protą, kad įveiktume tai ir pradėtume atvirai ir aiškiai aptarti branduolinę energiją kaip problemą ir galimybę, kurios žmonija ir Europa negali leisti sau prarasti. Mes visi šiuose rūmuose turime jausti politinę atsakomybę priversti tai vykdyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE) (NL). Esu labai patenkintas, kad man leista kalbėti. Šios diskusijos dėl Fionos Hall pranešimo aiškiai parodė, kad turime greičiau judėti. Tiek daug yra efektyvaus energijos vartojimo galimybių. Tai mes Nyderlanduose vadiname „žemai kabančiu vaisiumi“: jeigu pasinaudosime šiomis galimybėmis, galime labai greitai pasiekti bendrus tikslus, kuriuos nusistatėme ir kuriuos pakartojome Balyje ir vėl patvirtinome sausio 23 d. pakete. Andris Piebalgs čia atliko labai svarbų vaidmenį.

Regioninės politikos komitete sakėme, Jerzy Buzek minėjo, kad iki 2006 m. visiškai įmanoma teikti prioritetą energetikai ir efektyviam energijos vartojimui, finansuojant tai iš struktūrinių fondų, nes tik 1,16 proc. buvo iš tikrųjų skirti. Danuta Hübner diskusijose su Regioninės politikos komitetu praėjusią savaitę paskelbė, kad reglamentą būtina peržiūrėti, o didesnį prioritetą teikti šiems klausimams 2007–2013 programose. Taigi, mano išvada tokia, kad turime judėti greičiau ir geriau pasinaudoti galiojančiomis priemonėmis Europos lygiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Komisijos narys. Ponia Pirmininke, norėčiau padėkoti Parlamento nariams už labai turiningą diskusiją. Kaip sakiau, Komisijos siekis yra vadovautis efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planu. Žinau, kad kartais norite, jog judėtume greičiau, bet yra tam tikri žingsniai, t. y. geresnis reguliavimas, viešosios konsultacijos ir poveikio vertinimas, kuriuos turime taip pat žengti. Viskam reikia laiko. Manau, kad mums reikia diskusijos apie reglamentavimą ir skatinimą. Manau, kad abi priemonės turi būti suderintos, bet abi ir naudojamos.

Šiandien susitikau Juodkalnijos ministrą. Jie turi puikią energetikos strategiją iki 2025 m., bet raginau jį pereiti prie griežto reglamentavimo, nes tai yra valstybė, kurios pastatų skaičius žymiai didės. Jie neatbaidys investuotojų, jeigu nustatys nepaprastai griežtą reikalavimą iš naujo neatidėliotinai integruoti atsinaujinančias energijas. Visi standartai nustatyti, o valstybė turės naudą. Antraip mokesčių mokėtojai mokės už papildomą energijos tiekimą.

Taigi, manau, kad siekiai čia būtini. Nustatėme naujas biudžeto gaires. Turime dėti daug daugiau pastangų nustatyti, kada reikalinga valstybės pagalba naujoms technologijoms, efektyviam energijos vartojimui ir atsinaujinančioms energijoms. Mes taip pat dirbame dėl tarptautinės efektyvaus energijos vartojimo strategijos, kuri galėtų sukurti ryšius tarptautiniu lygiu. Tačiau biudžeto valdymo įgaliojimai priklauso ne tik Komisijai, bet ir Parlamentui.

Esu labai dėkingas už darbą, kurį Jerzy Buzek padarė septintai Pagrindų programai. Manau, kad vis dar turime puikių priemonių. Tai yra jūsų gero darbo ir šių rūmų darbo dalis. Biudžeto didinimas arba perskirstymas yra daug sudėtingesnis klausimas, į kurį vienas negaliu atsakyti. Neprieštaraučiau papildomiems pinigams savo kolegų biudžete – Janezo Potočniko biudžete arba išorės santykių biudžete – bet jie turi būti vertinami diskusijoje.

Taigi, manau, kad tai puikus pranešimas. Jis ne visada labai geras Komisijai, bet jis ir nėra apie gerumą. Kalbame apie efektyvų energijos vartojimą, aišku, Komisijos siekiai neabejotinai bus dideli.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, pranešėja. Ponia Pirmininke, norėčiau padėkoti kolegoms už jų teigiamas ir palaikančias pastabas, taip pat dar kartą pasakyti, kad vertinu, jog Komisija labai konstruktyviai atsakė į Parlamento kritiką.

Tik norėčiau pareikšti dvi pastabas. Pirma, manau, kad iš tikrųjų gėda, kad nebuvo daugiau dėmesio skiriama Komisijos efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planams, kurie buvo pristatyti kartu su energetikos paketu praėjusią savaitę, nes vertinimas kėlė nerimą ir buvo pesimistiškas. Aišku, kad valstybių narių vyriausybės vis dar neturi tvirtos nuomonės dėl savo veiksmų. Jie neatsižvelgia į tuos 20 proc. ir, remiantis Komisijos duomenimis, yra didelė spraga tam tikrose valstybėse narėse „tarp efektyvaus energijos vartojimo politinio įsipareigojimo … ir priimtų priemonių.“ Manau, kad tai kelia nerimą.

Antra, tai, kad dabar turime Atsinaujinančių energijų direktyvą ir joje nustatytus tikslus, reiškia, kad efektyvus energijos vartojimas niekada nebuvo toks svarbus. Jeigu ketiname pasiekti 20 proc. privalomąjį tikslą visoje Europoje, turime kontroliuoti energetikos paklausą. Galime pasiekti tik 20 proc., jeigu 100 proc. visos energijos vartojimo sumos bus sumažinta, o ne leidžiama didinti.

Taigi, tikiuosi, kad šis pranešimas tikrai žymi naują pradžią ir kad jis panaikins spragą tarp politinės retorikos dėl efektyvaus energijos vartojimo ir jo praktinio įgyvendinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. – Diskusija baigta.

Balsavimas vyks rytoj, 2008 m. sausio 31 d., ketvirtadienį.

Rašytiniai pareiškimai (142 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), pateikta raštu.(RO) Teigiamai vertinu šio pranešimo rengimą ir visuotinį požiūrį, kuris siūlomas jame, į efektyvų energijos vartojimą Europos Sąjungoje. Šiandien turime kalbėti apie veiksmų planą ir konkrečius veiksmus; tai rodo, kad žengiame tvirtais žingsniais šia kryptimi.

Kaip pranešėja dėl regioninio bendradarbiavimo Juodosios jūros regione, norėčiau pabrėžti efektyvaus energijos vartojimo svarbą šiame regione, siekiant įgyvendinti energijos saugumo tikslą ir sumažinti priklausomybę nuo energijos šaltinių.

Taip pat vertinu tarptautinį požiūrį į problemą ir pasaulinių iššūkių tikrinimą. Teigiamai vertinu, kad Europos Parlamentas įsisąmonino, jog ateityje Rusija negalės patenkinti vidaus ir sutartinės dujų paklausos ir kad jis reiškia savo susirūpinimą šiuo klausimu.

Tai skatina mus pakartoti Europos institucijoms dviejų pagrindinių tikslų svarbą: padidintas Europos Sąjungos energijos importo keitimas kitais šaltiniais, efektyvūs būdai užtikrinti tiekimo saugumą ir poreikis skatinti energijos reformą Juodosios jūros regione, kaimyninėse valstybėse siekti sukurti skaidrų ir tvirtą energetikos sektorių.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), pateikta raštu. Veiksmų plane numatytas 20 proc. efektyvumo planas iki 2020 m. yra ambicingas, bet būtinas. Kita vertus, nenaudinga nustatyti tikslus, jeigu nėra valios juos įgyvendinti. Pavyzdžiui, iš viso iki 2007 m. planuotų 21 punktų tik trys buvo visiškai baigti. Tai liūdni duomenys. Tiesa, daugelis kitų rodo pažangą, bet vis dėlto procentine dalimi, kuri yra mažesnė kaip 15 proc. baigtų projektų, nėra kuo didžiuotis.

Man gėda sakyti, kad mano valstybėje Maltoje šis klausimas nebuvo rimtai sprendžiamas. Saloje, kur skaisčiai šviečia saulė ir pučia vėjas, kiekvienas tikėtųsi, kad šie du elementai būtų visapusiškai išnaudoti.

Saulės energija naudojama labai nedaugelyje privačių, komercinių ir visuomeninių pastatų.

Vėjo energija anksčiau buvo populiaresnė žemės ūkyje. Vyriausybė ketina statyti ant kranto vėjo elektrines nepaisant to, kad nėra technologijos, atitinkančios Maltos vandenų gylį. Ir ne tik, bet tai yra žinoma pagrindiniam vykdytojui, kuris laukė energiją gaminančių keturių vėjo malūnų statybos, kuriai leidimas nebus suteiktas dėl estetinių priežasčių.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), pateikta raštu.(HU) Efektyvaus energijos vartojimo gerinimas yra akivaizdžiausias sprendimas, kad sumažintume kenksmingų medžiagų kiekį. Bendrais veiksmais šioje srityje taip pat galima praktiškai prisidėti prie Europos priklausomybės nuo energijos tiekimo panaikinimo.

Energijos taupymo didžiausia galimybė galbūt yra pramoninių ir gyvenamųjų pastatų efektyvumas. Tai vis labiau ir labiau pateisina naujos valstybės narės. Socialistinės sunkiosios pramonės įrenginiai ir aukšti namai, kurie yra šimtų tūkstančių piliečių namai, tapo energijos eikvojimo simboliais. Teigiamai vertinamas pasiekimas, kad Europos Komisija pripažino tam tikrą buvusių socialistinių valstybių padėtį ir nurodo efektyvaus energijos vartojimo skatinimą kaip prioritetinį tikslą naujose valstybėse narėse.

Jaučiame, kad kelios valstybės narės nevykdo savo pažadų, įgyvendindamos efektyvaus energijos vartojimo teisės aktus. Pavyzdžiui, Vengrijos vyriausybė, liaupsindama klimato apsaugos priemones, atidėjo nacionalinio efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano priėmimą mėnesiams.

Teigiamai vertinama, kad kai kurios bendruomenės naudojasi galimybėmis. Geras pavyzdys yra Obudoje, vienoje iš didžiausių Budapešto rajonų, pradėta programa, pagal kurią daug aukštų namų bus atnaujinti ateinančiais metais, naudojant Bendrijos paramą.

Esame tikri, kad Europa gali atlikti pagrindinį vaidmenį sprendžiant efektyvaus energijos vartojimo klausimą. Tai jos pagrindinis interesas. Efektyvus energijos vartojimas taip pat reiškia efektyvesnę ekonomiką, naujas darbo vietas, geresnį konkurencingumą ir galiausiai, bet ne mažiausiai, tinkamesnę gyventi aplinką.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), pateikta raštu. Visų pirma, norėčiau pasveikinti iniciatyvų Fionos Hall pranešimą. Iš tikrųjų šis pranešimas parengtas, kai visos iniciatyvos, skirtos sustiprinti konkrečius efektyvesnio energijos vartojimo veiksmus turi būti nuoširdžiai vertinamos. Efektyvus energijos vartojimas yra pagrindinis tikslas, teikiantis jau prieinamas technologines priemones, skirtas atkreipti dėmesį į pasaulinio atšilimo iššūkius. Dabar pradėjome mažinti energijos vartojimą ir būtina, kad įgyvendintume savo tikslus pagal tvarkaraštį. Bet, žinoma, tokiam planui prireiks didžiulių išlaidų ir ekonominių indėlių. Šios išlaidos pareikalaus tų valstybių pastangų, kurios turi mažiausią biudžetą ir ne tokią išvystytą ekonomiką. Būtina, kad efektyvaus energijos vartojimo tikslai tiesiog neblogintų silpniausių ekonomikos ir pramonės šakų padėties neturtingiausiose valstybėse narėse. Todėlad hoc pereinamojo laikotarpio priemonės, skirtos remti pažeidžiamiausius sektorius ir valstybes įgyvendinant teisės aktus, yra būtinos, kad išvengtume rinkos ydų. Žinoma, ateityje iš tikrųjų ypač ekonomiškai galima taupyti energiją, o stipresnė efektyvaus energijos vartojimo politika labai tikėtina duotų naudos darbo rinkai Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), pateikta raštu.(FI) Turbūt yra keli tokio ilgalaikio galiojimo sprendimai, kurie taip vienas kitam prieštarauja kaip Tarybos trijų krypčių planas dėl klimato politikos, kaip nurodyta 2007 m. pavasarį: emisijos mažinimas 20 proc., 20 proc. energijos taupymas ir 20 proc. atsinaujinančių energijų dalis, ir visa tai pasiekiama iki 2020 m.. Trečias minėtas privalomasis tikslas, deja, kelia pavojų pagreitinti klimato kaitą. Kol tai bus įsisavinta, bet kokia klimato nauda tik gali būti pasiekta pirmaisiais dviem tikslais.

Energijos taupymas, kad pagerintų efektyvų energijos vartojimą, yra, žinoma, vienas iš veiksmingiausių priemonių kovoje su klimato kaita. Dauguma tam pritaria, taip pat pranešimo turiniui Parlamente ir norėčiau padėkoti Fionai Hall už galimybių sudarymą.

Šiame pranešime pagirtina, kad jis rodo klausimo svarbos ir siūlomų pasirinkimų supratimą: primygtinis reikalavimas dėl efektyvaus energijos vartojimo turi turėti padarinius, kurie įsitvirtintų visoje visuomenėje. Jis turi sietis su visu planavimu ir veikla visais lygiais. Efektyvaus energijos vartojimo tikslai ir taisyklės turi vienodai apimti įrenginius, pastatus, energijos gamybą ir perdavimą, transportą ir vartotojų įpročius.

Tuoj pat turime imtis veiksmų. Todėl negerai, kad Parlamentas turi priminti Komisijai, kad jau yra priimti teisės aktai šioje srityje. Iki šiol įgyvendinimas valstybėse narėse buvo mažiau negu pakankamas, į tai Komisija ir turi sutelkti savo dėmesį.

Efektyvaus energijos vartojimo gerinimas yra susijęs su pastangomis, kai geriausi rezultatai, kalbant apie klimatą, yra pasiekti atsižvelgiant į rinkos sąlygas. Pavyzdžiui, įvairios standartizavimo sistemos. Turime būti apdairūs dėl nelanksčių teisės aktų: jeigu geriausias prieinamas technologijas kontroliuoja rimbo ir pažadų režimas, įdėtos pastangos yra pakankamos. Įstatymų leidėjo kišimasis šiais būdais ir priemonėmis tik vargina organizacijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN), pateikta raštu.(PL) Ponia Pirmininke, Komisijos nary, šioje diskusijoje dėl racionalaus energijos vartojimo, pritardamas svarbiausiems pranešėjos Fionos Hall argumentams, noriu atkreipti dėmesį į kai kuriuos klausimus, kurie turi tam tikrą reikšmę naujoms valstybėms narėms.

1. Siekiant sumažinti spragą tarp pačių valstybių ir labiausiai išsivysčiusių valstybių, naujos valstybės narės turi vystytis nuo dviejų iki trijų kartų greičiau negu pastarosios, t. y. mažiausiai metiniu 6 proc. BNP augimo rodikliu. Toks augimo rodiklis lems reikšmingą CO2 didėjimą, į kurį nebuvo atsižvelgta naujausiame Europos Komisijos energetikos ir klimato kaitos pakete pateiktuose pasiūlymuose.

2. Komisijos siūlymai aiškiai nukreipti riboti anglies naudojimą, o tai daugiausia smogs ekonomikai, pvz., Lenkijos, kurioje energijos gamyba grindžiama įvairių anglių rūšių deginimu.

3. Pasiūlymas, kad energijos gamybos pramonė turės pirkti visus CO2 leidimus nuo 2013 m., sukels didelį energijos kainų didinimą, kurį ypač skausmingai jaus nacionalinė ekonomika. Dabartiniu metu, kai Lenkijos energijos gamybos pramonė perka vos 10 proc. leidimų, elektros energijos kaina pakilo apytiksliai 15 proc. 2007 m. ir nustatyta ją toliau didinti 20–30 proc. per kelerius ateinančius metus.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), pateikta raštu.

Šis pranešimas dėl efektyvaus energijos vartojimo pateiktas laiku – atsižvelgiant į mūsų susirūpinimą dėl klimato kaitos ir poreikį susitaikyti su besibaigiančiais iškastinio kuro energijos ištekliais.

Bet energijos eikvojimo šalinimas yra savaime teigiamas veiksmas; efektyvaus energijos vartojimo gerinimas turi sumažinti namų ūkių ir įmonių išlaidas.

Daugelis žino, kaip reikia būti sąmoningesniems energijos naudojimui. Dauguma jau žino, kad televizorius budėjimo režimu naudoja 45 proc. visos televizoriaus naudojamos elektros, kad įrenginiai budėjimo režimu naudoja 10 proc. namų ūkio energijos ir kad paliekant telefonų kroviklius įjungtus naudojama energija, kurios 95 proc. yra eikvojama be naudos.

Ir nors mes galime visi išjungti elektros prietaisus, ar nebūtų efektyviau, jeigu gamintojai kurtų įrenginius su davikliais, skirtais šalinti energijos eikvojimą.

Naujovės gamyboje ir didesnis vartotojų informavimas duos rezultatus, bet pramonei reikia paskatinimų kurti naujus produktus, turint omenyje efektyvų energijos vartojimą, o visuomenei reikia žinių, kad galėtume auklėti juos taupyti namuose ir įstaigose.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE), pateikta raštu.(HU) Kaip EPP-ED pranešėjas Aplinkos apsaugos komitete dėl Žaliosios knygos dėl efektyvaus energijos vartojimo gerinimo (kaip mažesnėmis sąnaudomis sutaupyti daugiau energijos), teigimai vertinu pakartotines ir padidintas pastangas šioje srityje.

Tuo pačiu metu turiu išreikšti savo nusivylimą, kad, kai Europos Komisija ir Parlamentas deda pastangas sukurti taisykles ir paruošti planus, valstybių narių požiūris daugeliu atvejų neadekvatus.

Kai kurios valstybės narės, praleidusios galutinį terminą, mėnesiais arba daugiau vėlavo parengti veiksmų planus; pavyzdžiui, septynios šalys iki šiol vis dar nepateikė jų, nepaisant to, kad jau 7 mėnesius vėluoja.

Tai nėra vienintelė problema. Trūksta susitarimo dėl šių planų, o planai, kurie buvo paruošti, yra dažnai labai anemiški ir daugeliu atvejų neatspindi realaus plano ir priemonių sistemos, kad įgyvendintų bendrus tikslus.

Galime sakyti, kad daugumai Sąjungos valstybių narių efektyvus energijos vartojimas liko tik žodžiai, taupumas ir „anglies visuomenės“ pagrindinis tikslas, taigi, kokia ekonomikos, namų ūkių ir transporto ateitis su nulinėmis anglies dioksido emisijomis?

Būtų gerai, jeigu retkarčiais Sąjungos teisės aktų saugotoja Komisija ruoštų suvestines analizes ir vertinimus dėl pateiktų nacionalinių planų kokybės ir valstybių narių įgyvendinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), pateikta raštu. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Fioną Hall už iniciatyvų pranešimą. Iš tikrųjų, šis pranešimas parengtas tada, kai visos iniciatyvos, skirtos sustiprinti konkrečius veiksmus efektyvesniam energijos vartojimui, turi būti nuoširdžiai vertinamos. Efektyvus energijos vartojimas yra iš tikrųjų svarbus tikslas, teikiantis jau prieinamas technologines priemones, skirtas atkreipti dėmesį į pasaulinio atšilimo iššūkius. Dabar pradėjome mažinti energijos vartojimą ir būtina, kad įgyvendintume tikslus pagal planą. Bet, žinoma, tokiam planui prireiks didžiulių išlaidų ir ekonomikos indėlių. Šios išlaidos pareikalaus tų valstybių jėgų, kurios turi mažiausią biudžetą ir ne tokią išvystytą ekonomiką. Būtina, kad efektyvaus energijos vartojimo tikslai tiesiog neblogintų silpniausių ekonomikos ir pramonės šakų padėties neturtingiausiose valstybėse narėse. Todėl ad hoc pereinamojo laikotarpio priemonės, skirtos remti pažeidžiamiausius sektorius ir valstybes, įgyvendinant teisės aktus, yra būtinos, kad išvengtume rinkos ydų. Žinoma, ateityje iš tikrųjų ypač ekonomiškai galima taupyti energiją, o stipresnė efektyvaus energijos vartojimo politika labai tikėtina duotų naudos darbo rinkai Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), pateikta raštu. Norėčiau pasveikinti Fioną Hall už iš tikrųjų visapusišką pranešimą, skirtą gerinti efektyvų energijos vartojimą ir raginti valstybes nares, kurios atsilieka įgyvendindamos galiojančius teisės aktus, imtis visų būtinų priemonių.

Antra, esu patenkintas pripažindamas, kad pranešime ne tik parodomi būdai, kaip pramoniniams vartotojams taupyti energiją, bet taip pat mažiesiems vartotojams, ypač didinant vartotojų informavimą ir teikiant patikimą informaciją apie ekologiškiausius pasirinkimus. Atkreiptinas dėmesys, kad namų ūkis sunaudoja 40 proc. visos energijos. Todėl visi esame asmeniškai atsakingi, kad prisidėtume prie efektyvaus energijos vartojimo didinimo.

Trečia, energijos vartojimas progresyviai didėja ir tokiu būdu didėja išlaidos energijai. Reikia paprasčiausiai sveiko proto, kad priverstum vykdyti efektyvaus energijos vartojimo priemones ir optimaliai pasinaudotum gamybos būdais.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), pateikta raštu. Ponia Pirmininke, sveikinu Fioną Hall su šiuo pranešimu, kuriame yra daug populiarių, jautrių, pasiekiamų pasiūlymų, kad skatintų efektyvų energijos vartojimą. Dabartiniame sambrūzdyje dėl kartos ir tiekimo saugumo rizikuojame nepastebėti, kad pasikeitimai pastatų ir įrenginių standartuose, taip pat kaip vartojame energiją, savaime lems didelius energijos pajėgumus. Man malonu remti šį pranešimą ir tikiuosi, kad tai bus pradžia taikyti daugiau priemonių šia kryptimi.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika