Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2106(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0003/2008

Predložena besedila :

A6-0003/2008

Razprave :

PV 30/01/2008 - 22
CRE 30/01/2008 - 22

Glasovanja :

PV 31/01/2008 - 8.10
CRE 31/01/2008 - 8.10
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0033

Razprave
Sreda, 30. januar 2008 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

22. Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti (razprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. Naslednja tema je poročilo Fione Hall v imenu odbora za industrijo, raziskave in energijo o akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti (2007/2106(INI)) (A6-0003/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, poročevalka. − Gospod predsednik, zahvaljujem se poročevalcem v senci za njihovo dobro sodelovanje pri tem poročilu.

Energetska učinkovitost je ključna za zmanjševanje emisij ogljika, krepitev varnosti oskrbe in povečanje gospodarske učinkovitosti. Komisija je oktobra 2006 pripravila akcijski načrt za energetsko učinkovitost, ki predlaga 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 in določitev desetih prednostnih področij ukrepanja. Ta zajemajo naprave, zgradbe, prevoz, ozaveščanje o energetski učinkovitosti in še več. Voditelji držav Evropske unije so akcijski načrt Komisije podprli marca lani, medtem ko je energetska učinkovitost prišla na naslovnice, ker je kanclerka Merklova izjavila, da je treba neučinkovite žarnice z žarilno nitko prepovedati.

Zdaj je za ocenitev akcijskega načrta na vrsti Parlament. Upam, da bo naše poročilo poslalo resno opozorilo o željah poslancev EP glede energetske učinkovitosti. Prvo opozorilo v zvezi s tem poročilom je, da nekateri predlogi Komisije niso preveč zadovoljivi. Navajam tri primere. Prvič, predlog o reviziji direktive o energetski učinkovitosti stavb: Komisija predlaga najmanjše zahteve energetske učinkovitosti stavb in gradbenih sestavin, kar je koristno. Stavbe so ključne pri zmanjševanju povpraševanja po energiji. Več kot 40 % energije, ki jo uporabljamo, se porabi v stavbah, 75 % današnjih stavb se bo ohranilo tudi do leta 2050, zato moramo obravnavati energetsko učinkovitost obstoječih stavb in tudi novih. Vendar praga 1 000 m2 v direktivi o energetski učinkovitosti stavb ne moremo le zniževati; vsega skupaj bi se morali znebiti in direktivo uporabljati za vse stavbe, ki se ogrevajo in hladijo, ne glede na velikost. Predložiti moramo tudi rok za standard pasivne hiše za stanovanjske in nestanovanjske stavbe po Evropi. Ni dovolj dobro, da to jemljemo le kot srednjeročni cilj.

Drugič, glede naprav poročilo Parlamenta pozdravlja predlog o uvedbi najmanjših zahtev energetske učinkovitosti skupaj z dinamičnim sistemom označevanja z energijskimi nalepkami, da se za napredkom tehnologije ne zaostaja. Vendar naše poročilo poziva Komisijo, da predloži zahtevo po učinkovitosti enega vata za stanje pripravljenosti in izvede analizo potencialnega varčevanja z energijo na podlagi popolne odprave stanja pripravljenosti. V poročilu tudi pozivamo Komisijo, da določi časovni okvir, da s trga popolnoma odpravi nekatere energetsko zelo neučinkovite predmete, kot so grelniki za zunanje ogrevanje.

Tretjič, poročilo zahteva, da se več pomoči nameni podjetjem, ki jih prizadene zlasti zvišanje cen goriv in potrebujejo energetsko učinkovitost. Na žalost so programi financiranja EU in nacionalni programi financiranja zapleteni. Koristno je, če imate veliko družbo, vendar če ste mikropodjetje s peščico zaposlenih, potem ne morete dostopati do zapletenih programov. Mala podjetja je treba obravnavati kot domača gospodinjstva in jim ponuditi enostavne programe ter predhodna sredstva.

Torej prvo sporočilo poročila je, da moramo stopiti korak naprej. Drugo pomembno sporočilo je, da Komisiji in nacionalnim vladam ni uspelo izvesti veljavne zakonodaje o energetski učinkovitosti. Akcijski načrt Komisije za prihranitev 20 % energije do leta 2020 ni samostojen načrt. Zelo temelji na prejšnji zakonodaji, katere izvajanje je sramotno. Direktivo o stavbah je ustrezno preneslo le nekaj držav članic. Šest mesecev po preteku roka 30. junija tretjina držav članic še vedno ni predložila svojih akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost. Komisija ni pripravila vseh 20 dodatnih oseb, ki bi bile potrebne za izpolnitev obveznosti glede energetske učinkovitosti, zaradi česar se je časovni okvir o akcijskem načrtu iztekel.

Komisiji se vseeno zahvaljujem za pozitiven in konstruktiven odziv na pripombe iz tega poročila ter zlasti za izmenjavo pisem med komisarjem Piebalgsom in gospo Niebler, kar je Parlamentu ponovno predstavilo položaj.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, komisar. − Gospod predsednik, zahvaljujem se gospe Hall za pravočasno in pomembno poročilo.

Svoje prizadevanje gotovo usmerjamo ne le na izvajanje veljavne zakonodaje, ampak tudi na dejansko izvajanje programa o akcijskih načrtih za energetsko učinkovitost. Omenil bi, da smo bili tudi zelo uspešni. Ta teden smo ustanovili združenje županov, v katerem zdaj sodeluje več kot sto mest. V kolegiju smo zdaj sprejeli direktivo o obnovljivih virih energije, ki posredno izboljšuje energetsko učinkovitost. Sprejeli smo predlog o zmanjšanju CO2 v sektorju, ki ni v sistemu za trgovanje z emisijami. Sprejeli smo predlog o emisijah iz avtomobilov. Navedem lahko še nekaj pomembnih ukrepov, pri katerih je pomagala Komisija. Nismo se oprli le na vprašanja zakonodaje. Teden trajnostne energije je dober primer, kako politika Komisije prinaša rezultate glede spodbujanja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.

Menim, da moramo okrepiti izvajanje. Komisija je sprožila 59 postopkov za ugotavljanje kršitev nepravočasnega izvajanja. Danes poteka 42 postopkov za ugotavljanje kršitev. Komisija bo to delo nadaljevala in preverila tudi vso zakonodajo o skladnosti. Evropska komisija je na to močno osredotočena. Menim, da bodo z zdajšnjim zakonodajnim predlogom o sistemu za trgovanje z emisijami in sektorje, ki v ta sistem niso vključeni, ter o obnovljivih virih energije države članice več poudarka namenile energetski učinkovitosti.

V zvezi z akcijskimi načrti za energetsko učinkovitost smo začeli precej negotovo. Pisal sem ministrom, ki sem jih opozoril na njihovo dolžnost, da poročajo in oblikujejo kakovostne načrte; zdaj je to opravilo 21 od 27 držav članic. Opravili smo predhodno analizo akcijskih načrtov energetske učinkovitosti, ki so del svežnja, včasih pa jih nekoliko zasenči zakonodajno delovanje. Menim, da je prav, da to nadaljujemo.

Glede vprašanj, ki jih je omenila gospa Hall, je prenova direktive o stavbah v letošnjem delovnem načrtu. Zdaj smo v zadnji fazi opredeljevanja energetske učinkovitosti pri napravah. Spremenili bomo tudi direktivo o označevanju. Dejansko upoštevamo vse zahteve Evropskega parlamenta.

Vendar menim, da ta direktiva ponuja tudi zelo dobre smernice za Komisijo, ki jih mora upoštevati, saj je zelo konkretna. Tako se v nekaterih primerih stvari izboljšujejo, medtem ko se v drugih poslabšujejo. Zares menim, da smo pozorni, ampak lahko smo še bolj. Zagotovo nam bo uspelo. To poročilo ne bo ležalo na polici, ampak ga bomo uporabili kot delovni dokument. O napredku na področju energetske učinkovitosti bom Parlament redno obveščal.

 
  
MPphoto
 
 

  Evangelia Tzampazi (PSE), pripravljalka mnenja odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. – (EL) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, poročilo je popolno in skladno. Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane meni, da smo izpostavili pomembna vprašanja. Na splošno velja, da je izboljšanje energetske učinkovitosti najhitrejši, najbolj trajnosten in gospodaren način za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in izboljšanje energetske učinkovitosti. Spodbujati moramo raziskave in ekološke inovacije z razvojem energetsko učinkovitih tehnologij, pri čemer moramo upoštevati potrebe po spremembi navad potrošnikov. Z izbiro energetsko učinkovitih izdelkov in storitev smo poudarili potencialno vlogo javnega sektorja pri doseganju evropskih ciljev.

Poudariti moram, da lahko kot evropski državljani z vsakodnevnimi odločitvami prispevamo k prizadevanju, tako v smislu oblikovanja politik kot v smislu izvajanja veljavne zakonodaje.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle, v imenu skupine PPE-DE. – Gospod predsednik, strinjam se z gospo Hall, ko v svojem poročilu poudarja, da je energetska učinkovitost najbolj stroškovno učinkovito in takoj dostopno orodje v boju za omejitev emisij toplogrednih plinov.

Da, Komisija ima prav, ko v svojem akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost navaja, da sta bolj kot ostalo potrebna politična volja in sodelovanje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, če se cilji želijo doseči.

Celotno poročilo je izražalo pripombe glede Komisije in držav članic, ker se niso bolj potrudile za izvajanje veljavne zakonodaje o energetski učinkovitosti. Posledica tega pritiska je bila, da je komisar povečal število svojega osebja na področju energetske učinkovitosti in ustanovil posebno skupino za spremljanje načrta energetske učinkovitosti, poudaril je prednost, ki jo Komisija končno daje energetski učinkovitosti, da se zmanjšajo emisije CO2 in rešujejo pomembna vprašanja o podnebnih spremembah.

Kljub temu poročilo Parlamenta kaže, da je napredek držav članic pri predložitvi njihovih nacionalnih načrtov energetske učinkovitosti še vedno obžalovanja vredno počasen, medtem ko bi Komisijo pozvala, da še naprej izvaja pritisk nanje.

Celo na Baliju je bila Evropa deležna kritik, ker področju energetske učinkovitosti in prizadevanju za zmanjšanje emisij CO2 ni namenila dovolj pozornosti. Potrebujemo mešanico zakonodajnih in tržnih odzivov. Na primer, če bi celotna osvetljava EU prešla na novo tehnologijo, bi bili prihranki energije ogromni. Prihranilo bi se petdeset milijonov sodčkov nafte, medtem ko bi se emisije CO2 zmanjšale za 28 milijonov ton na leto.

Čakamo, da Komisija letos revidira direktivo o označevanju energetske učinkovitosti, ker sedanji sistem od A do G za gospodinjske aparate ne dopušča dodatnega prostora za večjo energetsko učinkovitost in medtem ko je ta jasen in prijazen potrošniku, zdaj povzroča tržne težave resnično učinkovitejšim izdelkom, ker je dosegel svojo mejo. Veliko naprav je razvrščenih kot A+ ali A++, to so kategorije, ki sploh ne obstajajo. Po drugi strani je v Evropski uniji trenutno 188 milijonov gospodinjskih aparatov, ki so stari več kot 10 let in so zastrašujoče neučinkoviti.

Zahvaljujem se gospe Hall za obsežno poročilo in ga priporočam kolegom.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek, v imenu skupine PSE. (PL) Gospod predsednik, komisar, poročilo gospe Hall, ki ji čestitam za obsežen pristop, opozarja, da države članice in Komisija znatno zamujajo z izvajanjem veljavne zakonodaje na tem področju.

Učinkovita poraba primarne energije je odvisna od učinkovitejše pretvorbe te energije v električno energijo, uvedbe standardov za minimalno končno porabo energije, razširjenosti toplotne posodobitve stavb, razširjenosti uvedbe soproizvodnje z odpravo upravnih ovir ter od zmanjšanja izgub pri prenosu energije in izgub zaradi trenja.

Poročilo prav tako poudarja globalno razsežnost težave in potrebo po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Porabo stanovanjskih zgradb, ki zajema okrog 40 % celotne porabe energije, bi lahko s toplotno posodobitvijo zmanjšali za polovico, tj. za 20 %. Poleg tega lahko soproizvodnja, vključno z zmanjšanjem izgub pri prenosu energije, podvoji energetsko učinkovitost. Tako ocenjujemo, da možen prihranek primarne energije, dosežen z uporabo znanih tehnologij, in sicer toplotne posodobitve in soproizvodnje, znaša okrog 25–30 %, kar velja tudi za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida.

Nesmiselno pri tem je, da bi lahko izvajanje teh načrtov zavirali poznejši predpisi Evropske komisije, zlasti strogi standardi v zvezi z emisijami ogljikovega dioksida, zaradi katerih se v primeru starejših elektrarn in toplarn, potrebnih posodobitve, zvišajo stroški proizvodnje in zmanjšajo možnosti za naložbe v posodobitev.

Drugi globalni vidik težave je določitev skupnih standardov okoljske ustreznosti, ki bodo veljali v EU in njenih partnerskih državah. To je pogoj za uspešno sodelovanje in pošteno konkurenco na svetovnih trgih.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis, v imenu skupine ALDE. – (DE) Gospod predsednik, najprej se želim zahvaliti in čestitati kolegici Fioni Hall, ki je predložila pravilen odgovor na zelo pomembno in razumno temeljno pobudo Komisije. Pohvaliti moram komisarja Piebalgsa za vodenje tistih, ki so zavezani energetski učinkovitosti, kajti energetska učinkovitost je nedvomno eden od glavnih virov samozadostnosti na področju oskrbe z energijo. To je tudi vir inovativnosti, ker bomo z vidika inovativnosti in ciljev lizbonskega postopka prevzeli vodilni položaj, tudi na globalni ravni, če bomo uresničili vse predloge v poročilu.

Kakor koli že, presenečen sem nad ostro kritiko življenjskega sloga ljudi na določenih mestih v poročilu. Navedel bom en primer: odstavek 16 določa, da mora Komisija določene naprave umakniti s trga. Izrecno so navedeni grelniki za zunanje ogrevanje ali Heizpilze – „grelna goba“, kot jih nekateri imenujejo v Nemčiji. Histerija glede podnebnih sprememb včasih povzroči prave totalitarne poteze.

Komaj nam je uspelo kadilce pregnati iz gostinskih lokalov. Menim, da smo ravnali ustrezno in nimam nič proti temu ukrepu. Veliko lastnikov se je znašlo in pred gostinske lokale namestilo grelnike za zunanje ogrevanje. Razvila se je nova kultura. Ljudje so začeli preživljati družabne večere zunaj, kjer lahko kadijo, in nato se evropski politiki, nas nekaj posameznikov tukaj, odločijo, da bodo 490 milijonom ljudem narekovali, kako lahko preživljajo prosti čas. Znova poskušamo spreminjati življenjski slog. Menim, da državljani tega ne bodo več dolgo prenašali.

Prav je, da so cilji varovanja podnebja obsežni, vendar se moramo vprašati, ali je naš namen urejati podrobnosti življenjskega sloga ljudi. In ali želimo prepovedati grelnike za zunanje ogrevanje na božičnih tržnicah, kot to poznajo v Nemčiji in – da, Claude – v Luksemburgu, Belgiji in Avstriji? Ne smemo pozabiti na naše državljane in na to, da se moramo izogibati vmešavanju v tako prijeten vidik družbe, kot je osebno življenje ljudi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, v imenu skupine UEN. – (PL) Gospod predsednik, komisar, homo sapiens je že od nekdaj povzročal veliko škodo okolju, najpomembnejši element katerega je prav človek sam. Pomemben vzrok je poraba energije, zato pozdravljam poročilo gospe Hall o razumni porabi energije.

Zlasti cenim to, da poročilo obravnava zahteve glede stavb. Najvišji standardi energetske učinkovitosti in toplotne izolacije morajo veljati tako za nove kot za prenovljene stavbe.

Nadalje je treba za osvetljevanje uporabljati svetleče diode, ki imajo večji izkoristek in so dolgotrajnejše. Veliko hišnih električnih naprav bi porabilo manj električne energije, izogibati pa se je treba tudi izgubi električne energije zaradi puščanja naprav v stanju pripravljenosti.

Podpiram davčne olajšave za razumno porabo energije. Ozaveščanje javnosti o energetskih vprašanjih je tudi zelo pomembno in bi se moralo začeti že v otroštvu. To so stvari, ki jim moramo storiti, če želimo, da bo naš planet imel prihodnost.

 
  
  

PREDSEDUJOČA: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Podpredsednica

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, v imenu skupine Verts/ALE. – Gospa predsednica, poročilo gospe Hall sproža alarm. Smo sredi tedna trajnostne energije in ne glede na pozitivnost tega dogodka, se pozornost ne sme odvrniti od dejstva, da je to, kar so vlade dosegle zlasti v zadnjih dveh ali treh letih na področju energetske učinkovitosti, zelo pod pričakovanji. Neizvajanje zakonodaje, pošiljanje akcijskih načrtov o energetski učinkovitosti, ki niso akcijski načrti, ampak le nekakšna sestavljanka – to je absurdno.

Trkam na vest predsednikov vlad. Dajte no, predsedniki vlad. V Bruselj ste prišli marca, eno leto po zgodovinskem vrhu, na katerem ste imeli veliko govorov o energetski učinkovitosti kot prednosti vseh prednostnih nalog, nato pa pridete eno leto pozneje in kot vlada niste dosegli skoraj ničesar.

Menim, da moramo združiti vse moči, da vlade še naprej pozivamo. Komisija mora tudi odobriti in sprejeti nove pobude o krepitvi soproizvodnje toplote in električne energije ter označevanju prihrankov električne energije.

Nazadnje o mojem dobrem prijatelju Schatziju:

(DE) Edini neumnež tukaj ste vi, kajti božični sejmi so obstajali veliko pred izumom grelnikov za zunanje ogrevanje, in menim, da je popolnoma v pristojnosti Parlamenta vsaj izpostaviti, kako nedosledni smo glede podnebnih sprememb. Ne gre za vmešavanje v življenjski slog ljudi, ampak za ustrezno ukrepanje, kar mora ta Parlament storiti, če se želi uspešno spopasti s težavo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, v imenu skupine IND/DEM.(SV) Gospa predsednica, v EU velja splošno soglasje, da moramo zmanjšati emisije toplogrednih plinov, če želimo ustaviti podnebne spremembe, vendar to ne sme voditi k birokratski družbi brez svobode in razgibanosti.

Pri tem veljata dve osnovni načeli: določiti moramo cilje za emisije za vsako državo ter nato dosego teh ciljev s prosto konkurenco prepustiti državam in trgu ter vračunati stroške emisij z določitvijo dovolj visokih cen za pravice do emisij. Emisije bodo tako samodejno upoštevane pri neštetih gospodarskih odločitvah, ki jih gospodinjstva in podjetja po svetu sprejemajo vsak dan. Gospodinjstva se bodo sama odločila za nakup varčnih žarnic, proizvajalci avtomobilov bodo izdelovali avtomobile z nizko porabo goriva, nepremičninska podjetja bodo gradila pasivne hiše, proizvajalci energije bodo proizvajali energijo z nizko stopnjo emisij. Šele takrat se bosta izvajanje raziskav in razvoj na tem področju obrestovala.

Vendar EU ne sme uvesti prepovedi in podrobnih predpisov. Zato moramo zavrniti prepoved grelnikov za zunanje ogrevanje, davčne olajšave za rušenje stavb in javno financiranje varčevanja z energijo.

 
  
MPphoto
 
 

  Anni Podimata (PSE). – (EL) Gospa predsednica, komisar, najprej čestitam poročevalki gospe Hall za njen drzni in celoviti pristop k vprašanju energetske učinkovitosti, ki presega predloge Evropske komisije.

Glede na trenutno stanje na področju energije je energetska učinkovitost najučinkovitejše orodje za boj proti podnebnim spremembam, ker sistem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov še ni prinesel želenih rezultatov.

Kar zadeva energetsko učinkovitost, se je treba osredotočiti na gradbeni sektor, ki porabi več kot 40 % vse energije. V Grčiji gradbeni sektor porabi okrog eno tretjino celotne energije in prispeva 40 % emisij ogljikovega dioksida. Vendar Grčija direktive o energetski učinkovitosti zgradb še ni vključila v nacionalno zakonodajo, zaradi česar je nedavno prejela ukor Sodišča Evropskih skupnosti in bila uvrščena na seznam desetih držav, ki še niso pripravile nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost. Toda čeprav je uskladitev nacionalne zakonodaje z zakonodajo Skupnosti bistvena, za dosego želenih ciljev ne zadostuje. Vesel sem komisarjevega poudarka, da mora EU čim bolj vztrajati pri tem, da morajo države članice skladneje izvajati energetske cilje.

Ukrepi in spodbude, ki jih predlaga poročilo, kot so dostop do sredstev strukturnih skladov za financiranje energetske učinkovitosti, zvišanje minimalnega odstotka, dodeljenega iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada, in predvsem znižanje DDV za energetsko učinkovite hiše ter mala in srednje velika podjetja, lahko izredno pripomorejo k temu.

Cilja podnebnih sprememb ne moremo doseči brez sodelovanja vseh držav članic. Če želimo, da bo EU še naprej igrala vodilno vlogo na tem področju in se odločno pogajala z drugimi državami, mora biti naša prednostna naloga zmanjševanje odstopanja med državami, ki igrajo vodilno vlogo, in tistimi, ki zaostajajo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Komisar, čestitam vam za sprejete ukrepe. Najpomembnejša težava, s katero se Evropa trenutno srečuje, je poraba energije in njen vpliv na podnebje. Brez dvoma je za Evropo ta težava trenutno pomembnejša od proizvodnje hrane. Po natančnem pregledu sem ugotovil, da je zadnjih osem predsedstev EU to težavo uvrstilo na seznam prednostnih nalog, nekatera od njih celo na sam vrh seznama. Toda če so energetska vprašanja tako pomembna, jim je treba zagotoviti ustrezno finančno podporo. Drugače bo ostalo le pri praznih besedah.

Vemo, kakšno dodano vrednost lahko v Evropi dosežemo, če združimo moči. Z izmenjavo izkušenj, izbiro in združitvijo najboljših rešitev bomo zagotovo dosegli velik napredek. Torej vprašanje je: ali smo pripravljeni skupna evropska sredstva nameniti za raziskave, tehnologije, inovacije in razvoj na področju energetskega sektorja?

Energetska učinkovitost, o kateri razpravljamo – primernost in prihranki je celo pomembnejša od obnovljivih virov energije ali čistega premoga. Toda iz proračuna v višini tisoč milijard eurov je bilo v sedmih letih za raziskovalne in razvojne programe namenjenih le nekaj sto milijonov eurov.

Pozivam komisarja, Evropsko komisijo in Evropski svet, da preučijo zadevo in dajo prednost hitremu tehnološkemu razvoju pred uvedbo strogih standardov za emisije.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimir Urutchev (PPE-DE). – V tem parlamentu danes znova razpravljamo o pomembnih energetskih vprašanjih, kar dokazuje, da je obravnava energetskih težav v povezavi s podnebnimi spremembami ena od najpomembnejših prednostnih nalog evropskih institucij.

Energetska učinkovitost je zagotovo eden od stebrov, ki bo v prihodnje krepil energetsko politiko. Evropski državljani se zavedajo svoje vloge in vloge energetske učinkovitosti pri doseganju ciljev za ustalitev podnebja in zagotovitev varne oskrbe z energijo v prihodnosti. Zato ob podpori javnosti in ugodnih političnih razmerah spodbujam Komisijo, da poda še večjo pobudo, uporabi vse mehanizme za vplivanje na obnašanje ter tako zagotovi dosego ambicioznega cilja 20 odstotkov in omogoči, da bo prednosti energetske učinkovitosti občutil vsak Evropejec.

Hkrati je treba preostalim 80 odstotkom nameniti ustrezno pozornost, če želimo rešiti planet pred uničujočimi podnebnimi spremembami ter obenem zagotoviti konkurenčno Evropo z varno oskrbo energije na globalnem trgu. Teh 80 odstotkov vključuje jedrsko energijo, ki je trenutno podcenjena in so jo v preteklih dveh desetletjih zaznamovale zaskrbljenost in dogma. Združiti moramo modrost in zdrav razum ter začeti odkrito in jasno razpravljati o jedrski energiji kot o poslu in priložnosti, ki si je človeštvo in Evropa ne moreta privoščiti zamuditi. Politična odgovornost nas vseh v tem parlamentu je zagotoviti, da se bo to uresničilo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – (NL) Zelo sem vesel, da lahko govorim v okviru postopka prijave k razpravi. Razprava o poročilu gospe Hall je pokazala, da moramo ukrepati hitreje. Za energetsko učinkovitost je veliko priložnosti. Na Nizozemskem temu pravimo „nizko viseč sadež“. Če bomo izkoristili te priložnosti, bomo lahko zelo hitro pomagali doseči skupne cilje, ki smo si jih zastavili, jih znova poudarili na Baliju ter nato potrdili v svežnju predlogov Komisije z dne 23. januarja. Gospod Piebalgs je pri tem igral pomembno vlogo.

V odboru za regionalno politiko smo ugotovili, gospod Buzek je to omenil, da se je lahko prednost do leta 2006 v sklopu ciljev strukturnih skladov namenila energiji in energetski učinkovitosti, toda dejansko je bilo za to porabljenih le 1,16 % sredstev. Gospa Hübner je v razpravi z odborom za regionalno politiko pretekli teden napovedala, da je treba revidirati predpise in dati večjo prednost tem vprašanjem v programih 2007–2013. Moj sklep v zvezi s tem je, da moramo ukrepati hitreje in bolje izkoristiti veljavne instrumente na evropski ravni.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, komisar. − Gospa predsednica, zahvaljujem se poslancem za zelo stvarno razpravo. Kot sem omenil, si Komisija prizadeva za spremljanje akcijskega načrta za energetsko učinkovitost. Vem, da si včasih želite, da bi napredovali hitreje, vendar moramo sprejeti tudi nekaj drugih ukrepov – boljša ureditev, javno posvetovanje in ocena učinka. Za vse je potreben čas. Menim, da potrebujemo razpravo o ureditvi in spodbudah. Oboje mora biti uravnoteženo in oba instrumenta se morata uporabiti.

Danes sem srečal črnogorskega ministra. Do leta 2025 imajo zelo dobro razvito energetsko strategijo, vendar sem ga pozval, naj si močno prizadevajo za ureditev, ker bo v tej državi vse več stavb. Čeprav postavijo zelo strogo zahtevo glede takojšnje ponovne vključitve obnovljivih virov energije, to ne bo odvrnilo vlagateljev. Vsi standardi in država bodo zaradi tega imeli korist. V nasprotnem primeru bodo davkoplačevalci tisti, ki bodo plačali dodatno oskrbo z energijo.

Zato menim, da so želje potrebne. Glede proračunskega vprašanja smo določili nove smernice. Veliko bolj si moramo prizadevati za njihovo oblikovanje, če se uporabijo državna pomoč za nove tehnologije, energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije. Sodelujemo tudi pri mednarodni platformi za energetsko učinkovitost, ki lahko ustvarja sinergijo na mednarodni ravni. Za proračunski organ sta tako pristojna Komisija in Parlament.

Hvaležen sem za delo, ki ga je gospod Buzek opravil za sedmi okvirni program. Mislim, da imamo še vedno znatna sredstva. To je tudi del dobrega dela in dela tega parlamenta. Povečanje proračuna ali prerazporeditev je veliko bolj zapleteno vprašanje, na katero ni lahko odgovoriti. Ne bi nasprotoval dodatnim sredstvom v proračunu mojega kolega gospoda Potočnika ali v proračunu za zunanje odnose, vendar je treba v razpravi o proračunu to obravnavati skupno.

Mislim, da je to izjemno poročilo. Ni vedno prijazno do Komisije, vendar tu ne gre za prijaznost. Govorimo o energetski učinkovitosti in želje bodo gotovo velike tudi pri Komisiji.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, poročevalka. − Gospa predsednica, zahvaljujem se kolegom za njihove pozitivne in spodbudne ugotovitve in ponavljam, da cenim konstruktivnost Komisije pri odzivanju na pripombe Parlamenta.

Povzela bi še dve točki. Prvič, mislim, da je bilo zares sramotno, da se ni več pozornosti namenilo oceni Komisije glede akcijskih načrtov za energetsko učinkovitost, ki so izšli skupaj z energetskim svežnjem prejšnji teden, ker je bila ta ocena zelo skrb vzbujajoče pesimistična. Jasno je, da nacionalne vlade v svojih akcijskih načrtih še niso dovolj ambiciozne. Ne usmerjajo se k cilju 20 % in če citiram Komisijo, v državah članicah obstaja „precejšnja vrzel med politično zavezanostjo energetski učinkovitosti ... in sprejetimi ukrepi“. Menim, da je to skrb vzbujajoče.

Drugič, dejstvo, da zdaj imamo direktivo o obnovljivih virih in v njej določene cilje, pomeni, da energetska učinkovitost še nikoli ni bila tako pomembna. Če bomo v Evropski uniji dosegli zavezujoči cilj 20 %, moramo povpraševanje po energiji ohraniti pod nadzorom. Cilj 20 % lahko dosežemo le, če se 100 % celotne količine porabe energije zmanjšuje in se povečanje ne dopusti.

Upam, da to poročilo pomeni nov začetek in da označuje začetek odprave vrzeli med politično retoriko o energetski učinkovitosti in njenim dejanskim izvajanjem.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednica. – Ta razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo jutri, v četrtek, 31. januarja 2008.

Pisne izjave (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), v pisni obliki.(RO) Pozdravljam pripravo tega poročila in predlagani globalni pristop k energetski učinkovitosti v Evropski uniji v smislu obravnavanih tem in geografije. Pomembno je, da danes razpravljamo o akcijskem načrtu in njegovih podrobnostih, kar dokazuje, da sprejemamo konkretne ukrepe v tej smeri.

Kot poročevalec o regionalnem sodelovanju v črnomorski regiji želim poudariti pomembnost energetske učinkovitosti v tej regiji za dosego cilja varne oskrbe z energijo in zmanjšanje odvisnosti od energetskih virov.

Cenim tudi mednarodni pristop k tej temi in preučitev globalnih izzivov. Pozdravljam zavedanje Evropskega parlamenta, da Rusija v prihodnosti ne bo mogla zadostiti notranjemu povpraševanju po plinu in povpraševanju na podlagi pogodbe ter da v zvezi s tem izraža svojo zaskrbljenost.

Zato moramo evropskim institucijam znova poudariti pomembnost dveh najpomembnejših ciljev: v večji meri zamenjati uvoz energije EU z drugimi viri, učinkoviti načini zagotavljanja varne oskrbe z energijo ter pospeševanje energetskih reform v črnomorski regiji in v sosednjih državah EU za oblikovanje preglednega in trajnostnega energetskega sektorja.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), v pisni obliki. – Cilj akcijskega načrta je bila 20-odstotna učinkovitost do leta 2020, to je ambiciozen načrt, vendar je nujen. Po drugi strani je nekoristno določati cilje, če ni volje, da bi jih dosegli. Na primer, od skupno 21 načrtov, ki naj bi bili končani do leta 2007, so bili popolnoma uresničeni le trije. To kaže na slabo stanje. Res je, da veliko drugih napreduje, vendar delež pod 15 % dokončanih projektov ni nekaj, na kar bi bili lahko ponosni.

Sramujem se, da se vprašanje v moji državi Malti ni obravnavalo resno. Na otoku, na katerem imamo veliko sonca in vetra, bi lahko pričakovali, da bomo ta dva elementa popolnoma izkoristili.

Sončno energijo, ki je alternativni vir energije, izkorišča zelo malo zasebnih, poslovnih in javnih stavb.

Energija vetra je bila na kmetijskih območjih bolj priljubljena v preteklosti. Vlada se usmerja v uvedbo vetrnih elektrarn na morju ne glede na to, da tehnologija ni primerna za globine malteških voda. Glavnemu projektantu, ki je čakal na postavitev štirih mlinov na veter za proizvodnjo energije, je dala vedeti, da dovoljenje ne bo podeljeno zaradi estetskih razlogov.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), v pisni obliki. (HU) Najočitnejša rešitev za zmanjšanje emisij škodljivih snovi je izboljšanje energetske učinkovitosti. Skupno ukrepanje na tem področju tudi lahko prispeva k odpravi odvisnosti Evrope od oskrbe z energijo.

Največjo priložnost za prihranek energije morda predstavljajo učinkovite industrijske in stanovanjske stavbe. To zlasti velja za nove države članice Unije. Socialistični objekti težke industrije in stanovanjske stolpnice, v katerih živi na sto tisoče ljudi in ki so značilni za regijo, so postali simbol izgube energije. Dobrodošlo je, da je Evropska komisija v svojem akcijskem načrtu priznala poseben položaj nekdanjih socialističnih držav in da kot prednostni cilj določa pospeševanje energetske učinkovitosti v novih državah članicah.

Menimo, da je neprimerno, da več držav članic ne izpolnjuje svojih obljub glede izvajanja zakonodaje o energetski učinkovitosti. Na primer, madžarska vlada, ki navidezno podpira ukrepe za varovanje podnebja, že več mesecev odlaša s sprejetjem nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost.

Hkrati pozdravljamo, da nekatere skupnosti kljub temu izkoriščajo priložnost. Dober primer je program v največjem okrožju Budimpešte Óbudi, v skladu s katerim bodo v prihodnjih letih s pomočjo Skupnosti obnovili veliko stanovanjskih stolpnic.

Prepričani smo, da lahko igra Evropa pri vprašanju energetske učinkovitosti vodilno vlogo. To je tudi njen glavni interes. Učinkovitejša poraba energije prav tako pomeni učinkovitejše gospodarstvo, nova delovna mesta, boljšo konkurenčnost in ne nazadnje tudi za bivanje primernejše okolje.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), v pisni obliki. – Najprej pozdravljam iniciativno poročilo gospe Hall. Dejstvo je, da se je to poročilo pojavilo v času, v katerem je treba vse pobude za krepitev dejanskih ukrepov za večjo energetsko učinkovitost toplo pozdraviti. Energetska učinkovitost je zares najučinkovitejši cilj, s katerim se zagotavljajo že dostopna tehnološka orodja za pravo in hitro obravnavanje izzivov globalnega segrevanja in omejenih fosilnih virov. Lotevamo se načrta za zmanjšanje porabe energije, vendar je bistveno, da cilje dosežemo pravočasno. Seveda bo tak načrt zahteval velike stroške in gospodarska odrekanja. Ti stroški in odrekanja bodo zlasti zelo velik izziv za države z nižjimi proračuni in manj razvitimi gospodarstvi. Bistveno je, da cilji energetske učinkovitosti ne bodo poslabšali razmer najšibkejših gospodarstev in industrij v najrevnejših državah članicah. Zato so za preprečitev tržnih pomanjkljivosti potrebni začasni prehodni ukrepi, da se pri izvajanju zakonodaje podpirajo najranljivejši sektorji in države. Seveda dolgoročno obstaja velik stroškovno učinkovit potencial za varčevanje z energijo, medtem ko bi se z okrepljeno politiko energetske učinkovitosti verjetno izkoristil trg dela v Uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) , v pisni obliki. – (FI) Verjetno je le malo po učinku tako daljnosežnih in samoizključujočih odločitev, kot je tridelni načrt Sveta o podnebni politiki, predložen spomladi 2007: zmanjšanje emisij za 20 %, 20-odstotni prihranek energije in 20-odstotni delež obnovljivih virov energije, vse do leta 2020. Tretji zavezujoči cilj žal grozi s pospešitvijo podnebnih sprememb. Dokler tega ne bomo dojeli, lahko koristi za podnebje dosežemo le na podlagi prvih dveh ciljev.

Varčevanje z energijo za izboljšanje energetske učinkovitosti je seveda eno od najučinkovitejših orodij v boju proti podnebnim spremembam. Parlament se s tem in z vsebino poročila strinja in zahvaljujem se gospe Hall, da je to omogočila.

Neoporečne v tem poročilu so predlagane možnosti in razumevanje razsežnosti vprašanja: vztrajanje pri energetski učinkovitosti mora vplivati na celotno družbo. Nanašati se mora na vse načrtovanje in vse dejavnosti na vseh ravneh. Cilji energetske učinkovitosti in zadevna pravila morajo enako veljati za opremo, stavbe, proizvodnjo in prenos energije, prevoz in navade potrošnikov.

Ukrepati moramo takoj. Zato je obžalovanja vredno, da mora Parlament spomniti Komisijo, da zakonodaja na tem področju že obstaja. Do sedaj izvajanje v državah članicah ni bilo zadovoljivo, na kar se mora Komisija osredotočiti.

Za izboljšanje energetske učinkovitosti je treba vložiti veliko truda, pri čemer se najboljši rezultati glede podnebja dosežejo z upoštevanjem tržnih pogojev. Primer za to so različni sistemi standardizacije. Pozorni moramo biti na neprilagodljivo zakonodajo: če je najboljša razpoložljiva tehnologija na voljo po sistemu nagrad in kazni, potem je prizadevanje zadostno. Pikolovsko vmešavanje zakonodajalca v načine in sredstva samo utrudi zadevne organizacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN), v pisni obliki. (PL) Gospa predsednica, komisar, čeprav se strinjam z glavnimi argumenti poročevalke, gospe Hall, bi v tej razpravi o razumni porabi energije želel opozoriti na nekatera vprašanja, ki so izjemno pomembna za nove države članice.

1. Da bi nove države članice zmanjšale razlike med seboj in najbolj razvitimi državami EU, se morajo od njih razvijati dvakrat do trikrat hitreje, tj. letna stopnja rasti BNP mora znašati vsaj 6 %. Takšna stopnja rasti pomeni znatno povečanje emisij ogljikovega dioksida, kar Evropska komisija v predloženih predlogih v sklopu paketa o energiji in podnebnih spremembah ni upoštevala.

2. Predlogi Komisije so jasno usmerjeni k omejevanju porabe premoga, kar bo najbolj prizadelo gospodarstva, kot je poljsko, pri katerem proizvodnja energije temelji predvsem na zgorevanju različnih vrst premoga.

3. Zaradi predloga, da bo morala industrija, ki proizvaja energijo, po letu 2013 na dražbi kupiti pravice do emisij ogljikovega dioksida, se bodo cene energije znatno zvišale, kar bodo najbolj občutila domača gospodarstva. Trenutno poljska industrija, ki proizvaja energijo, na dražbi kupi le 10 % pravic do emisij, vendar se je cena električne energije leta 2007 zvišala za približno 15 % in se bo v naslednjih letih zvišala še za 20 % do 30 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), v pisni obliki.

Če upoštevamo svojo zaskrbljenost glede podnebnih sprememb in potrebe po soočenju z omejenimi viri energije fosilnih goriv, je to poročilo o energetski učinkovitosti pravočasno.

Odprava izgube energije je pozitivna sama po sebi in s popolnoma sebičnega stališča; z izboljšanjem energetske učinkovitosti se morajo tako zmanjšati stroški za gospodinjstva in podjetja.

Veliko posameznikov se zaveda, da je treba energijo uporabljati bolj zavestno. Veliko jih že ve, da televizor v stanju pripravljenosti porabi 45 % električne energije delujočega televizorja, da električna oprema v stanju pripravljenosti porabi 10 % energije gospodinjstev v EU ter da se z vklopljenimi polnilniki za telefon zavrže 95 % energije.

Medtem ko vsi lahko izključimo električne naprave, bi bilo učinkoviteje, če bi proizvajalci oblikovali opremo tako, da bi odpravili nepotrebno trošenje energije.

Kombinacija novega razvoja v proizvodnji in večje ozaveščenosti med potrošniki bo prinesla rezultate, vendar industrija potrebuje spodbude za razvoj novih izdelkov, pri katerih se upošteva energetska učinkovitost, medtem ko javnost potrebuje pozitivna sporočila, da se jo poduči o obsegu energije, ki jo je mogoče prihrani doma in v službi.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE), v pisni obliki. (HU) Kot poročevalec skupine PPE-DE o zeleni knjigi o izboljševanju energetske učinkovitosti („Narediti več z manj“) v odboru za okolje, pozdravljam dolgotrajno in obsežnejše prizadevanje Skupnosti na tem področju.

Hkrati sem razočaran, da medtem ko si Evropska komisija in Parlament prizadevata oblikovati sporazumna pravila in pripraviti izvedljive načrte, je odnos držav članic do izvajanja teh nesprejemljiv.

Nekatere države članice so za več mesecev presegle rok za pripravo akcijskih načrtov, na primer sedem držav še do danes ni predložilo načrtov, čeprav bi to morale storiti že pred sedmimi meseci.

Toda to ni edina težava. O teh načrtih ni bil dosežen socialni sporazum, medtem ko so načrti, ki so bili pripravljeni, pogosto neizraziti ter v veliko primerih niso realno zastavljeni in ne vsebujejo realnega sistema instrumentov za doseganje skupnih ciljev.

Zato lahko rečemo, da mnoge države članice Unije le navidezno podpirajo energetsko učinkovitost, varčen in končen cilj družbe z nizkimi emisijami ogljika, torej kakšna je prihodnost gospodarstva, gospodinjstev in prometa brez emisij ogljikovega dioksida?

Dobro bi bilo, če bi Komisija, kot varuh zakonodaje Unije, včasih pripravila povzetek analiz in ocen o kakovosti predloženih nacionalnih načrtov in o tem, koliko države članice te načrte izvajajo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), v pisni obliki. – Najprej pozdravljam iniciativno poročilo gospe Hall. Dejstvo je, da se je to poročilo pojavilo v času, v katerem je treba vse pobude za krepitev dejanskih ukrepov za večjo energetsko učinkovitost toplo pozdraviti. Energetska učinkovitost je zares najučinkovitejši cilj, s katerim se zagotavljajo že dostopna tehnološka orodja za pravo in hitro obravnavanje izzivov globalnega segrevanja in omejenih fosilnih virov. Lotevamo se načrta za zmanjšanje porabe energije, vendar je bistveno, da cilje dosežemo pravočasno. Seveda bo tak načrt zahteval velike stroške in gospodarska odrekanja. Ti stroški in odrekanja bodo zlasti zelo velik izziv za države z nižjimi proračuni in manj razvitimi gospodarstvi. Bistveno je, da cilji energetske učinkovitosti ne bodo poslabšali razmer najšibkejših gospodarstev in industrij v najrevnejših državah članicah. Zato so za preprečitev tržnih pomanjkljivosti potrebni začasni prehodni ukrepi, da se pri izvajanju zakonodaje podpirajo najranljivejši sektorji in države. Seveda dolgoročno obstaja velik stroškovno učinkovit potencial za varčevanje z energijo, medtem ko bi se z okrepljeno politiko energetske učinkovitosti verjetno izkoristil trg dela v Uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), v pisni obliki. – Najprej čestitam gospe Hall za zares obsežno poročilo, ki se posveča izboljšavi energetske učinkovitosti in poziva države članice, ki zaostajajo z izvajanjem veljavne zakonodaje, da sprejmejo vse potrebne ukrepe.

Drugič, rad potrdim, da se s poročilom niso poudarili načini, na katere le industrijski potrošniki varčujejo z energijo, ampak tudi mali potrošniki – zlasti z ozaveščanjem potrošnikov in zagotavljanjem zanesljivih informacij o najbolj okolju prijaznih možnostih. Opozoriti je treba, da poraba v gospodinjstvih znaša 40 % celotne porabe energije. Zato je vsak posameznik odgovoren, da prispeva k povečanju energetske učinkovitosti.

Tretjič, poraba energije se postopno povečuje kot tudi izdatki za energijo. Na podlagi jasnega zdravega razuma je treba izboljšati ukrepe za energetsko učinkovitost, da se ustvari optimalna uporaba proizvodnih sredstev.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), v pisni obliki. – Gospod predsednik, čestitam gospe Hall za to poročilo, ki vsebuje številne ponujene, razumne in uresničljive predloge za spodbujanje energetske učinkovitosti. Sredi razburjenja o proizvajanju in varnosti oskrbe lahko pozabimo na dejstvo, da bo s spremembami na področju standardov gradnje in opreme ter tudi z načinom uporabe energije omogočen večji izkoristek energije. Rad podprem to poročilo in upam, da bo to izhodišče za več ukrepov v tej smeri.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov