Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2112(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0495/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0495/2007

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 23
CRE 30/01/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0034

Συζητήσεις
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

23. Πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α6-0495/2007), του κ. Carl Schlyter, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία (2007/2112(ΙΝΙ)).

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, εισηγητής. – (SV) Κυρία Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων στον σκιώδη εισηγητή για τη βοήθεια που μας προσέφερε προκειμένου να καταρτίσουμε μια επιτυχημένη έκθεση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Borg διότι επιτέλους –επιτέλους!– πρότεινε αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της απόρριψης ιχθύων και των ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

Σήμερα έχουμε μια αλιευτική πολιτική η οποία αδειάζει τους ωκεανούς του κόσμου, λεηλατεί τους βυθούς, καταστρέφει οικοσυστήματα και οδηγεί στην κατάρρευση των αλιευτικών αποθεμάτων. Ακόμη και θαλάσσια πτηνά σκοτώνονται από την τρέχουσα αλιευτική μας πολιτική. Αν η ίδια καταστροφή είχε συμβεί στην ξηρά –αν είχαμε μεταχειριστεί τα δάση μας με τον τρόπο που μεταχειριζόμαστε τις θάλασσες– θα βλέπαμε διαδηλώσεις στους δρόμους, όμως η καταστροφή των ωκεανών συντελείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σιωπηρά. Το βιβλίο «Σιωπηλή άνοιξη» της Rachel Carson είχε ισχυρό αντίκτυπο το 1962 και αφύπνισε πολλούς ώστε να ενδιαφερθούν για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της φύσης. Τώρα διανύουμε την περίοδο της «Σιωπηλής θάλασσας». Πέρυσι μάλιστα, η δημοσιογράφος Isabella Lövin δημοσίευσε ένα βιβλίο με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Είναι καιρός να εντείνουμε τον αγώνα έτσι ώστε να διασώσουμε τις μελλοντικές γενιές αλιευμάτων και αλιέων.

Πράγματι, οι προτάσεις της Επιτροπής θα οδηγήσουν σε τερματισμό των συστημάτων ποσοστώσεων και των λεπτομερών ρυθμίσεων, οι οποίες στην πράξη ενθάρρυναν τους αλιείς να αδειάζουν τις θάλασσες και να ξαναρίχνουν στο νερό νεκρούς τους μη αποδοτικούς οικονομικώς ιχθύες, και στο πλαίσιο των οποίων ο σχεδιασμός του αλιευτικού εξοπλισμού αποσκοπούσε κυρίως στο να αδειάζει όλο και μεγαλύτερο όγκο ζωντανών οργανισμών από τις θάλασσες. Αντιμέτωποι με την απειλή να γεμίζουν τα σκάφη τους με ιχθύες που δεν τους αποφέρουν κέρδος, οι αλιείς στην ΕΕ θα ενθαρρυνθούν να αλιεύουν περισσότερο επιλεκτικά.

Μια επιτυχής πολιτική, όμως, χρειάζεται και καρότα εκτός από μαστίγια. Μπορούμε, για παράδειγμα, να αυξήσουμε τις επιτρεπόμενες ημέρες αλιευτικής δραστηριότητας για τα σκάφη με επιλεκτικό εξοπλισμό, ή να τους προσφέρουμε πρόσβαση σε περιοχές οι οποίες είναι κλειστές για σκάφη χωρίς επιλεκτικό αλιευτικό εξοπλισμό.

Είναι σημαντικό, για κάθε είδος αλιείας, να θεσπίσουμε ετήσιους στόχους μείωσης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και των απορρίψεων και να διεξαγάγουμε διάλογο με τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θετικά παραδείγματα προσφέρουν ο Βισκαϊκός Κόλπος, ο Κατεγάτης και ο Σκαγεράκης. Στις περιοχές αυτές αλιείς από τη Γαλλία και τη Σουηδία χρησιμοποιούν πλέγματα διαλογής με μεγάλη επιτυχία για την αλιεία της καραβίδας (Nephrops). Με αυτόν τον τρόπο έχουν πρακτικά εξαλείψει τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα.

Με λίγη περισσότερη ελευθερία και λογοδοσία για τον αλιευτικό στόλο, ίσως να μπορέσει να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των αλιέων, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με τη βελτίωση των στοιχείων σχετικά με τα είδη ιχθύων που αλιεύονται. Πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες εφαρμογής συστημάτων που θα χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μητρώα και πιθανώς επιτήρηση με βίντεο, προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να αναπτύξουμε μια καλή λύση για τη διατήρηση της προσωπικής ακεραιότητας.

Μια άλλη σημαντική πτυχή αφορά τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για τους ιχθύες που θα εκφορτώνονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα εφόσον ισχύσει απαγόρευση των απορρίψεων. Είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους με κάποιον τρόπο, ενώ συγχρόνως το επίπεδο της αποζημίωσης θα είναι αρκετά χαμηλό ώστε να μην αποτελεί κίνητρο για τη σκόπιμη αλιεία παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

Εύχομαι και πιστεύω ότι η Επιτροπή θα ολοκληρώσει γρήγορα μια πρόταση που θα μπορεί να εφαρμοστεί. Μια τέτοια πρόταση θα καταστεί σημαντική συνιστώσα της προσπάθειας καταπολέμησης της υπεραλίευσης και επίτευξης της βιωσιμότητας του αλιευτικού τομέα. Ασφαλώς, αυτό δεν αρκεί – απαιτούνται επίσης γενικές μειώσεις της αλιευτικής προσπάθειας στις περιπτώσεις που αφορούν επαπειλούμενα είδη, ίσως όμως να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα κάποια άλλη στιγμή.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλα τα μέλη της Επιτροπής Αλιείας για το εξαίρετο έργο τους.

Όλοι συμφωνούμε με την άποψη ότι οι απορρίψεις συνιστούν, αν μη τι άλλο, άσκοπη σπατάλη χρήσιμων φυσικών και οικονομικών πόρων στην οποία πρέπει να τεθεί τέρμα. Εντούτοις, κάθε επιμέρους αλιευτικός τομέας είναι διαφορετικός και απαιτεί προσαρμοσμένες λύσεις. Έχουμε λοιπόν επιλέξει μια προσέγγιση βάσει αποτελεσμάτων, γεγονός που σημαίνει ότι θέτουμε στόχους για τη μείωση του όγκου των απορρίψεων στο πλαίσιο συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και, στη συνέχεια, αφήνουμε ελεύθερους τους ενδιαφερόμενους αλιείς να επιλέξουν τους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχουν αυτούς τους στόχους – τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να είναι η αύξηση του μεγέθους των ματιών στα δίχτυα, η χρήση μηχανισμών επιλογής, οι απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο, οι περιορισμένες αλλαγές δραστηριότητας και όποιο άλλο πρόσφορο μέτρο ή συνδυασμός μέτρων.

Στρέφομαι τώρα ειδικότερα στα θέματα που θίγονται στην έκθεση. Ως προς τα κοινοτικά σχέδια δράσης για τα θαλάσσια πτηνά και τους καρχαρίες, θέλω να σας ενημερώσω ότι το δεύτερο βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία, ενώ για το πρώτο οι υπηρεσίες μου συλλέγουν πληροφορίες και επιστημονικές συμβουλές με σκοπό την ολοκλήρωση του σχεδίου έως τα τέλη του 2009.

Συμφωνώ ιδιαίτερα με την άποψη ότι η πολιτική απορρίψεων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη παρέμβαση αλλά ως τμήμα της γενικής προσέγγισης με σκοπό την επίτευξη του στόχου της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Συμφωνούμε επίσης όσον αφορά την κατά περίπτωση προσέγγιση του θέματος και τη σημασία της συμμετοχής και της διαβούλευσης με τους εκπροσώπους του τομέα σε όλα τα επίπεδα. Επ’ αυτού σημειώνω με ενδιαφέρον την πρότασή σας να δοκιμαστούν νέες μορφές παρακολούθησης των πρακτικών που εφαρμόζονται κατά τις απορρίψεις όπως έχει συμβεί σε ορισμένες τρίτες χώρες.

Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κίνητρα ανταμείβουν πραγματικές μειώσεις των απορρίψεων. Πρέπει συνεπώς να αξιολογούνται προσεκτικά, έτσι ώστε να μην επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις. Άλλωστε, τα κράτη μέλη έχουν ήδη τη δυνατότητα να ευνοούν καθαρότερες μορφές αλιείας μέσω της κατανομής των ποσοστώσεων. Τούτου λεχθέντος, έχω την άποψη ότι οι διάφορες φάσεις της διαδικασίας υλοποίησης πρέπει να συνοδεύονται από κίνητρα, προκειμένου να προωθηθεί η μεταβολή της συμπεριφοράς μέχρις ότου επιτευχθεί ο τελικός στόχος.

Όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής, συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τις συστάσεις σας, με κάποια διαφοροποίηση όμως. Πρέπει να θέσουμε ως στόχο την απαγόρευση των απορρίψεων σε επιμέρους τομείς της αλιείας όπου αυτό είναι δυνατό εξαρχής, και όχι ως ύστατο μέτρο όπως φαίνεται να προτείνετε. Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να διευκρινίσω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση των απορρίψεων στο απολύτως ελάχιστο δυνατό επίπεδο.

Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, λοιπόν, ως προς τη διαδικασία αυτή; Βάσει των επιστημονικών συμβουλών που αναμένονται προσεχώς, θα επιλέξουμε αλιευτικούς τομείς για τη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ενώ συγχρόνως θα σχεδιάσουμε έναν οδικό χάρτη που θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για τις προτάσεις που θα ακολουθήσουν –συν τω χρόνω– για όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής αλιείας.

Παράλληλα, όπως αποφασίστηκε στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, τα κράτη μέλη θα δοκιμάσουν τη μείωση των απορρίψεων στην αλιεία λευκοκορέγονου στη Βόρεια Θάλασσα με στόχο τη μείωση των απορρίψεων νταουκιού κατά 30%. Για τον γάδο, η δέσμευση που έχει αναληφθεί σε συνεργασία με τη Νορβηγία είναι να μειωθούν οι απορρίψεις σε ποσοστό λιγότερο του 10%. Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την πρόταση για τη λήψη τεχνικών μέτρων στον Ατλαντικό, την πρόταση για ένα αναθεωρημένο σχέδιο αποκατάστασης του γάδου, την αναθεώρηση του κανονισμού ελέγχου και αρκετές μελέτες και εκτιμήσεις αντικτύπου για τις νομοθετικές προτάσεις.

Τέλος, μπορώ να συμφωνήσω με τις τροπολογίες 1, 3, 5, 6, 8 και 10 έως 12. Οι τροπολογίες 2 και 7 είναι συναφείς και μπορώ να συμφωνήσω με το περιεχόμενό τους εφόσον αναδιατυπωθούν ελαφρώς. Όσον αφορά την τροπολογία 9, απαιτείται σύνεση δεδομένου ότι οι τεχνικές αυτές πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. Τίθενται προβλήματα υψηλού κόστους και αξιοπιστίας.

Τέλος, δεν μπορώ να στηρίξω την τροπολογία 4 καθαυτή. Όσον αφορά τις τροπολογίες 13, 14 και 15, θέλω να σκεφτώ περισσότερο, καθόσον το όλο ζήτημα των κατάλληλων κινήτρων για τους αλιείς προκειμένου να ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν μια αποτελεσματική πολιτική απορρίψεων πρέπει να μελετηθεί και να αξιολογηθεί περαιτέρω προτού ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αυτήν την παρέμβαση επαναλαμβάνοντας την επείγουσα ανάγκη ανάληψης νομοθετικής δράσης για το θέμα αυτό, προσβλέπω δε στη συνεχιζόμενη συνεργασία μαζί σας για τον σχεδιασμό αυτής της πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η απόρριψη ιχθύων στα ευρωπαϊκά ύδατα καταστρέφει πάνω από ένα εκατομμύριο τόνους αλιευμάτων ετησίως, ιδίως κατά την ταυτόχρονη αλιεία πολλών ειδών. Παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας του ΟΗΕ, εκατομμύρια τόνοι ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ρίχνονται πάλι στο νερό κάθε χρόνο. Αυτό έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της μελλοντικής αλιείας και στην υγεία των θαλασσίων οικοσυστημάτων. Η εν λόγω πρακτική είναι ανήθικη, αντιδεοντολογική και στερείται πλήρως βιωσιμότητας, ενώ αποτελεί ευθέως αποτέλεσμα της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία τιμωρεί τους αλιείς για την εκφόρτωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, υποχρεώνοντάς τους έτσι να προβούν στην απόρριψή τους – αλιείς οι οποίοι πασχίζουν να κερδίσουν τα προς το ζην αντιμέτωποι με τη διαρκή μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων.

Απώτερος στόχος μας πρέπει να είναι η μείωση αυτών των ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και η πρακτική εξάλειψη των απορρίψεων μέσω της απαγόρευσής τους, με την παροχή κινήτρων που να διασφαλίζουν ότι όλα τα ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα πρέπει να εκφορτώνονται. Το πώς και το πότε, όμως, θα προχωρήσουμε σε αυτήν την απαγόρευση πρέπει να εξεταστεί από όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής, των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων (ΠΓΣ), των αλιέων, των εμπειρογνωμόνων, των εθνικών κυβερνήσεων και των ΜΚΟ, ανά αλιευτικό τομέα αν χρειαστεί. Ο αρνητικός φαύλος κύκλος της μικροδιαχείρισης πρέπει να αποφευχθεί και η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να τροποποιηθεί δραστικά, καθώς το ζήτημα των απορρίψεων πλήττει σοβαρά την αξιοπιστία της. Η επίλυση του προβλήματος των απορρίψεων θα ωφελήσει όλους τους ενδιαφερόμενους, κυρίως δε τους αλιείς. Όπως καταδεικνύουν τα παραδείγματα της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, η εφαρμογή των απαγορεύσεων είναι εφικτή.

Χαίρομαι διότι στην έκθεση δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι οι αλιείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναλάβουν μέρος της ευθύνης και του ελέγχου της πολιτικής για την εξάλειψη των απορρίψεων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν νέοι τρόποι παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών, όπως ηλεκτρονικά μητρώα και τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος στην περίμετρο των αλιευτικών σκαφών, μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί πειραματικά στον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία με κάποιο βαθμό επιτυχίας. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί η εφαρμογή τυχόν απαγόρευσης των απορρίψεων είναι να συμμετάσχουν οι αλιείς στην παρακολούθηση και τον έλεγχο και, πάνω από όλα, να ασκηθεί πίεση μεταξύ ομοτίμων προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη συνεργασία του και γι’ αυτήν την ισορροπημένη έκθεση, την υπερψήφιση της οποίας συνιστώ στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι απορρίψεις αποτελούν απαράδεκτη σπατάλη. Τεράστιες ποσότητες ιχθύων απορρίπτονται κάθε χρόνο από την ευρωπαϊκή αλιευτική βιομηχανία ανά τον κόσμο: μέχρι και επτά έως οκτώ εκατομμύρια τόνοι. Δεν είναι δυνατόν να μην λάβουμε μέτρα για τη μείωση των απορρίψεων, και τώρα έχουμε στη διάθεσή μας την έκθεση Schlyter ως μια απάντηση ιδίας πρωτοβουλίας στην ανακοίνωση της Επιτροπής το 2007.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτη, παρά την καθυστέρηση, καθώς η Επιτροπή σκοπεύει τώρα να αναλάβει αμέσως δράση, ενώ ορισμένες πτυχές θα συμπεριληφθούν σε έναν νέο κανονισμό περί τεχνικών μέτρων το 2008.

Σε έναν ιδανικό κόσμο θα προχωρούσαμε αμελλητί στην πλήρη και άμεση απαγόρευση των απορρίψεων. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετη. Στην έκθεση του κ. Schlyter αναγνωρίζεται πόσο σύνθετη είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της απόρριψης ιχθύων, και πραγματικά επικροτώ την επιλογή του να λάβει υπόψη όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στην έκθεση υπογραμμίζονται πρακτικές πτυχές όπως το κόστος της αντιμετώπισης των απορρίψεων και οι πιθανές χρήσεις των ανεπιθύμητων αλιευμάτων που εκφορτώνονται, το κόστος χρησιμοποίησης πιο επιλεκτικού εξοπλισμού, οι συνέπειες για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα και το καθεστώς των ποσοστώσεων εφόσον απαγορευθεί η απόρριψη, καθώς και η ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους αλιείς προκειμένου να αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους με πιο βιώσιμο τρόπο. Αναγνωρίζεται δε ότι, δεδομένου ότι και οι αιτίες των απορρίψεων και τα απαιτούμενα μέτρα για τη μείωσή τους ποικίλλουν ανάλογα με το είδος των αλιευμάτων, δεν υπάρχει ενιαία λύση η οποία να μπορεί να ισχύσει για το σύνολο της Κοινότητας.

Η αμνηστία όσον αφορά τις απορρίψεις δεν είναι λύση καθόσον ενδέχεται να δημιουργήσει μια αγορά για τη διάθεση των απορριπτέων αλιευμάτων αντί να ενθαρρύνει τους αλιείς να εφαρμόζουν βιώσιμες μεθόδους. Ενόψει των επιπέδων της υπεραλίευσης και των ανησυχιών σχετικά με αλιευτικά αποθέματα όπως ο γάδος και ο ερυθρός τόνος, συνεχίζει να είναι αναγκαία η ορθή διαχείριση των υφιστάμενων αποθεμάτων.

Στην έκθεση το θέμα των απορρίψεων τοποθετείται επίσης στο ευρύτερο πλαίσιο του προβλήματος των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλασσίων πτηνών και καρχαριών, ενώ ζητείται η εφαρμογή ευρέος φάσματος πιλοτικών προγραμμάτων για τις απορρίψεις με γεωγραφική διάδοση.

Καλώ όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν αυτήν την έκθεση, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του ονείδους των απορρίψεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη χαιρετίζει θερμά το περιεχόμενο της έκθεσης του κ. Schlyter, η οποία είναι άξια επαίνων για την ευαίσθητη, αλλά και εξαιρετικά πρακτική, προσέγγιση που υιοθετεί.

Είναι σχεδόν αδύνατο για τους πολίτες να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να συλλαμβάνονται ιχθύες οι οποίοι απορρίπτονται στη συνέχεια νεκροί στη θάλασσα. Και οι ίδιοι οι αλιείς προβληματίζονται σοβαρά για το γεγονός ότι, μέχρις ενός βαθμού, η πρακτική αυτή τους έχει επιβληθεί, καθόσον ο σημερινός συνδυασμός κανόνων και τεχνικών δυνατοτήτων σημαίνει ότι ορισμένοι ιχθύες είναι, απλούστατα, ανεπιθύμητοι στο σκάφος. Ενίοτε αυτό οφείλεται στο ότι είναι περιορισμένης οικονομικής αξίας. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες γρήγορα και συντονισμένα ώστε αν αποτρέψουμε το είδος των απορρίψεων που οφείλονται στις προσπάθειες αύξησης της αξίας των αλιευμάτων. Υποπτεύομαι ότι ο πειρασμός για την υιοθέτηση αυτής της πρακτικής είναι μικρότερος στις περιπτώσεις των αλιευμάτων για τα οποία οι ημέρες αλιείας είναι περιορισμένες.

Ορισμένες φορές, όμως, η απόρριψη είναι αποτέλεσμα συνθηκών τις οποίες επιβάλλουμε εμείς οι ίδιοι, όπως τα ελάχιστα μεγέθη εκφόρτωσης, καθώς και οι περιορισμοί των ποσοστώσεων. Βεβαίως, αν επιθυμούμε σοβαρά τη διατήρηση, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα είναι επιβεβλημένα. Κατά τη γνώμη μου, όμως, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε προκειμένου να περιορίσουμε την αλιεία εντός των ορίων που καθορίζονται βάσει αυτών των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων, προκειμένου να καθορίσουμε, μεταξύ άλλων, σε ποιον ακριβώς βαθμό υπάρχει σύνδεση μεταξύ της θέσπισης ποσοστώσεων και του προβλήματος των απορρίψεων, ειδικότερα όσον αφορά τη μικτή αλιεία.

Αυτό, καθώς και η υιοθέτηση των μέτρων που προτείνονται στην έκθεση, πρέπει βεβαίως να πραγματοποιηθούν με την πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Διαφορετικά, δεν μπορούμε να ελπίζουμε στην επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος. Η αλιευτική βιομηχανία μας δείχνει ήδη τον δρόμο. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τους Σκωτσέζους, και για το εθελοντικό τους σύστημα απαγόρευσης της αλιείας σε πραγματικό χρόνο. Πρέπει να προσφέρουμε κατάλληλα κίνητρα για θετικές πρωτοβουλίες αυτού του είδους, καθόσον μένουν ακόμη να γίνουν πολλά. Ευελπιστώ ότι το Κοινοβούλιο θα παράσχει την πλήρη στήριξή του σε αυτήν την έκθεση και ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα προωθήσουν μέτρα σύμφωνα με τις συστάσεις της.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (GA) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω τη στήριξή μου για την έκθεση αυτή· κατά τη γνώμη μου, ο εισηγητής έχει επεξεργαστεί μια πρακτική, εμπεριστατωμένη προσέγγιση για το πρόβλημα των απορρίψεων αλιευμάτων στη θάλασσα. Η κατάσταση όμως δεν είναι τόσο εύκολη, καθώς όλοι προσπαθούμε να σκεφτούμε ποιες είναι οι νέες μέθοδοι που πρέπει να εφαρμοστούν.

Είναι καιρός να σταματήσουν οι ατέρμονες συζητήσεις για το θέμα αυτό και να ληφθούν μέτρα. Υπάρχουν πολλές πρακτικές προτάσεις στην έκθεση και μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή. Η μόνη επιλογή που δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση είναι η αδράνεια. Πρέπει να αναλάβουμε δράση όσο οι απορρίψεις αλιευμάτων αποτελούν πρόβλημα.

Θέλω επίσης να ζητήσω από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αλιείς μικρής κλίμακας δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο κόστος λόγω των μέτρων για την επίλυση του προβλήματος αυτών των απορρίψεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) έχει αποτύχει οικτρά. Απέτυχε στη διατήρηση των αποθεμάτων, απέτυχε στη συντήρηση των κοινοτήτων μας που εξαρτώνται από την αλιεία και απέτυχε να κερδίσει τη στήριξη του κοινού και να φανεί αξιόπιστη.

Μία από τις βασικές αιτίες είναι το σκάνδαλο των απορρίψεων. Το ίδιο το σύστημα ποσοστώσεων της ΚΑΠ ευθύνεται άμεσα για τις απορρίψεις. Δεν μετρά την ποσότητα των συλληφθέντων αλιευμάτων, αλλά μόνο την ποσότητα των αλιευμάτων που εκφορτώνονται.

Τούτου λεχθέντος, επικροτώ εν γένει αυτήν την έκθεση του κ. Schlyter. Ειδικότερα, συμφωνώ ιδιαιτέρως με την αρχή των θετικών κινήτρων, τα οποία θα αμείβουν τους αλιείς οι οποίοι λαμβάνουν μέτρα μείωσης ή εξάλειψης των απορρίψεων.

Συμφωνώ επίσης με τη θέση ότι τα μέτρα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στους διάφορους τύπους αλιευμάτων. Επί μακρόν, ένα από τα σοβαρότερα μειονεκτήματα της ΚΑΠ ήταν το γεγονός ότι ήταν υπερβολικά συγκεντρωτική και ανελαστική. Εφιστώ την προσοχή στην παράγραφο 15, στην οποία επικροτείται το σύστημα εθελοντικών απαγορεύσεων αλιείας σε πραγματικό χρόνο που θεσπίστηκε στη Σκωτία, το οποίο αποτελεί θαυμάσιο παράδειγμα των πρωτοβουλιών που πρέπει να ενθαρρύνονται και για τις οποίες πρέπει να παρέχονται κίνητρα από την ΚΑΠ, για όσο τουλάχιστον είμαστε υποχρεωμένοι να την χρησιμοποιούμε ως μέσο διαχείρισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι απορρίψεις είναι μία μόνο πτυχή του εφιάλτη που φέρει το όνομα «κοινή αλιευτική πολιτική». Η ΕΕ, μέσω της άστοχης πολιτικής της, καταστρέφει τα μέσα βιοπορισμού αναπτυσσόμενων εθνών σε όλο τον κόσμο. Η εξαγωγή ιχθύων είναι πολύ πιο σημαντική για τον αναπτυσσόμενο κόσμο από εμπορικής πλευράς σε σύγκριση με προϊόντα όπως το ρύζι, ο καφές και το τσάι.

Η Μαυριτανία, λόγου χάρη, εξαρτάται από την αλιευτική της βιομηχανία για το ήμισυ των εξαγωγών της, οι οποίες αντιστοιχούν στο 15% του ΑΕγχΠ της. Ωστόσο, αφού έχει καταστρέψει τα ύδατα της Μαυριτανίας, η Επιτροπή θέλει τώρα να υποχωρήσει από τη συμφωνία της. Δεν θεωρεί ότι τα στείρα πλέον ύδατα αυτής της χώρας αξίζουν 86 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτή η καταγγελία μιας αλιευτικής συμφωνίας υποτίθεται ότι είναι μυστική· ε, λοιπόν, δεν είναι πια. Θεωρώ ότι οι λαοί της Αφρικής πρέπει να γνωρίζουν τα άδικα και ανέντιμα σχέδια της ΕΕ. Πρόκειται για αποικιοκρατία στη χειρότερη μορφή της, και κατηγορώ αυτά τα θεσμικά όργανα για ρατσισμό και εκμετάλλευση ευάλωτων κοινωνιών. Η μη αυτοκρατορική αυτοκρατορία του Προέδρου Barroso δεν είναι όσο καλόβολη θα ήθελε να πιστεύουμε· αν θέλετε, λοιπόν, να προοδεύσουμε, ξεφορτωθείτε τον Giscard και τη Συνθήκη της Λισαβόνας, και καταργήστε την ΚΑΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI).(EN) Κυρία Πρόεδρε, το σκάνδαλο των απορρίψεων οφείλεται στις αποφάσεις της ίδιας της ΕΕ. Επιβάλλονται ανέφικτες ποσοστώσεις και περιορισμοί στη μικτή αλιεία, αναπόδραστα συλλαμβάνονται απαγορευμένα αλιεύματα και, κατά συνέπεια, ρίχνονται και πάλι –νεκρά– στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, σε πολλές περιοχές του κόσμου επικρατεί η πείνα.

Για πολλά χρόνια η ΕΕ εκφράζει τη θλίψη της γι’ αυτή την κατάσταση, ειλικρινά όμως δεν έκανε το παραμικρό για να την αποτρέψει. Αυτά τα αλιεύματα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να εκφορτώνονται· πρέπει να πωλούνται σε καθορισμένη τιμή, αρκετά χαμηλή ώστε να αποθαρρύνεται η σκόπιμη αλίευσή τους και αρκετά υψηλή ώστε η εκφόρτωσή τους να αξίζει τον κόπο.

Επίσης, είναι εύλογο και σωστό να ανταμείβουμε τη χρήση πιο επιλεκτικού αλιευτικού εξοπλισμού. Ωστόσο, απορρίπτω κατηγορηματικά κάθε συνολική απαγόρευση των απορρίψεων, καθόσον θα αποτελούσε μία ακόμη μέθοδο που θα υποχρέωνε τους περισσότερους από τους αλιείς μας να εγκαταλείψουν την αλιεία.

Αυτό το ζήτημα μας έχει απασχολήσει για πολλά χρόνια. Ήταν καιρός, επιτέλους, να κάνουμε κάτι για την αντιμετώπισή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez (PPE-DE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, σε γενικές γραμμές στηρίζω την πρόταση του εισηγητή ως μια έκφραση της μακροχρόνιας ανησυχίας για την ακαμψία της κοινής αλιευτικής πολιτικής όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που είναι εδραιωμένα στο σύστημά μας διαχείρισης της αλιείας, εκ των οποίων οι απορρίψεις είναι απλά ακόμη ένα παράδειγμα.

Υποστηρίζω ιδιαίτερα τις παραγράφους που προωθούν την εισαγωγή μειώσεων των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και απορρίψεων και τη σταδιακή τους εξάλειψη ανά είδος αλιείας, και η οποιαδήποτε απαγόρευση να εισαχθεί μόνο όταν έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση, όπως είπαν το Συμβούλιο και όλα τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια.

Δεν θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε μια άλλη προσέγγιση και δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε σε μια ολοκληρωτική απαγόρευση των απορρίψεων στο πλαίσιο ενός συστήματος διαχείρισης που τις ενθαρρύνει, τόσο μέσω του άκαμπτου συστήματος των μέγιστων επιτρεπόμενων αλιευμάτων και των ποσοστώσεων που είναι σε ισχύ, όσο και μέσω της απουσίας κατάλληλων τεχνικών μέτρων τα οποία αποτελούν έναν βασικό παράγοντα για την πρόληψη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, την αναθεώρηση των οποίων περιμένουμε εδώ και χρόνια ούτως ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν για τον Ατλαντικό.

Αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ, κυρία Πρόεδρε, είναι η τροπολογία 10, η οποία θα επέτρεπε τη δημιουργία μιας παράλληλης αγοράς αλιείας βασισμένης στις απορρίψεις, και η οποία θα ήταν επομένως παράνομη. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στην υπεράσπιση της αρχής της μη διάθεσης των απορρίψεων όπως ορίζει η παράγραφος 32 της έκθεσης, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών με μεγαλύτερη παράδοση σε αυτό το θέμα όπως η Νορβηγία.

Τα κίνητρα για την πρόληψη των απορρίψεων πρέπει να είναι διαφορετικού είδους: για παράδειγμα, κίνητρα που αποσκοπούν στη μείωσή τους στο ελάχιστο μέσω της χρήσης πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων. Είναι πολύ καλύτερο ένας γόνος να συνεχίσει να ζει στη θάλασσα και να μεγαλώνει τρέφοντας ανθρώπους ή άλλα ψάρια αντί να απορρίπτεται και να είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων για την παραγωγή ιχθυάλευρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Αρναουτάκης (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το σχέδιο της έκθεσης που αφορά την απόρριψη αλιευμάτων και να τονίσω ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς αλιείας.

Θα ήθελα να προσθέσω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση. Πιστεύω ότι εκτός από τα προτεινόμενα σημεία θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ενιαία πολιτική για την τελική εξάλειψη των απορρίψεων. Μια πολιτική που θα προκύπτει από τη μελέτη του ζητήματος σε όλους τους αλιευτικούς χώρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και που θα ενσωματώνει όλες τις εθνικές μελέτες και τις παγκόσμιες έρευνες.

Για να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει άμεσα να χρηματοδοτήσει και να αναθέσει σε εξειδικευμένα ερευνητικά ιδρύματα τη μελέτη για κάθε αλιευτικό εργαλείο, για κάθε είδους αλιεία, για κάθε είδους αλίευμα. Έτσι θα μπορέσει να επιβάλει κεντρικά, με κανονισμούς, στα κράτη μέλη τις καλύτερες και αποδοτικότερες λύσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, φοβάμαι ότι το ζήτημα θα εντοπίζεται και θα παραπέμπεται στο μέλλον, ενώ η καταστροφή θα επεκτείνεται ανεξέλεγκτα σε όλους τους αλιευτικούς πληθυσμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon (ALDE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την υποστήριξή μου στην προσέγγιση που πρότεινε ο εισηγητής μας για να διορθωθεί η δικαίως επικρινόμενη σπατάλη πόρων με την παρούσα πρακτική των απορρίψεων.

Κατά τη σύνταξη της έκθεσής του, ο κ. Schlyter συνειδητοποίησε τις συνέπειες τις οποίες μια άμεση εφαρμογή συνολικής απαγόρευσης των απορρίψεων θα είχε, πρωτίστως, στην εύθραυστη οικονομική ισορροπία των εργαζομένων στον συγκεκριμένο τομέα, και, δεύτερον, στην παρακολούθηση της εφαρμογής της από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, υποχρεώνοντάς τα να καταστήσουν αυστηρότερες τις μεθόδους επιτήρησης οι οποίες δεν συνάδουν με τη δημοσιονομική αυστηρότητα που απαιτείται από αυτά.

Για το λόγο αυτόν, έκρινε σκοπιμότερο να προτείνει τη βαθμιαία θέσπιση σειράς μέτρων για να ενθαρρυνθούν οι ίδιοι οι αλιείς να αλλάξουν τις αλιευτικές μεθόδους και τον εξοπλισμό τους, μια προσέγγιση που ενέκρινε σθεναρά η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Struan Stevenson (PPE-DE).(EN) (ο ομιλητής δεν ακούγεται) … εξαρχής, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά φιλόδοξη. Θέλω επίσης να συγχαρώ τον κ. Schlyter και την κ. Doyle για τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλαν για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης.

Στηρίζω ευχαρίστως την πολιτική της κ. Doyle για την εκφόρτωση όλων των αλιευμάτων, βάσει της οποίας οι αλιείς θα υποχρεούνται να εκφορτώνουν οτιδήποτε αλιεύουν. Προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Οι επιστήμονες θα αποκτήσουν πολύ σαφέστερη εικόνα για το είδος των ιχθύων που αλιεύονται και τις περιοχές στις οποίες εντοπίζονται, γεγονός που θα καταστήσει δυνατό τον σχεδιασμό ακριβέστερων σχεδίων διατήρησης και αποκατάστασης. Επίσης, όταν εκφορτώνονται νεαροί, μικρού μεγέθους ιχθύες, οι επόπτες αλιείας θα μπορούν αμέσως να ζητήσουν την προσωρινή απαγόρευση της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές για την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης των άωρων αλιευμάτων.

Βάσει αυτής της πολιτικής, οι μικρού μεγέθους ιχθύες και άλλα είδη που προηγουμένως θα είχαν απορριφθεί θα μπορούν να πουληθούν στον μεταποιητικό τομέα, ο οποίος έχει μεγάλη ανάγκη πρώτων υλών για τον εφοδιασμό της βιομηχανίας ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων. Στους αλιείς θα καταβάλλεται –μέσω ενός περιφερειακού ταμείου αποζημιώσεων– ένα συμβολικό ποσό, ας πούμε 50 ευρώ περίπου ανά τόνο, το οποίο δεν θα είναι αρκετό για να ενθαρρύνει τη στόχευση αυτών των ψαριών και τη δημιουργία της μαύρης αγοράς την οποία φοβάται η κ. Fraga Estévez, αλλά θα είναι ικανοποιητικό ώστε να μην τα ξαναρίχνουν, νεκρά, στη θάλασσα.

Το όλο εγχείρημα μπορεί να εποπτεύεται με την προσαρμογή υδατοστεγών καμερών κλειστού κυκλώματος σε κάθε σκάφος. Σε μια βιομηχανία στην οποία ισχύουν ήδη περιορισμοί σχετικά με τον αριθμό των ημερών που επιτρέπεται να βρίσκεται ένα σκάφος στη θάλασσα, ο χρόνος που δαπανάται για την αλίευση και διαλογή ιχθύων χωρίς εμπορική αξία θεωρείται από τους αλιείς σπατάλη πολύτιμου χρόνου. Πιστεύω, λοιπόν, ότι οι αλιείς θα υποστηρίξουν αυτήν την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). – (ES) Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Schlyter για το έργο του και χαίρομαι ιδιαίτερα που αρκετές από τις τροπολογίες που υπέβαλα έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο της έκθεσης που συζητάμε σήμερα.

Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις τροπολογίες που δηλώνουν ότι οι απορρίψεις δεν σχετίζονται μόνο με τη χρήση ενός συγκεκριμένου εργαλείου αλίευσης, αλλά επηρεάζονται επίσης από τον χαρακτήρα της αλιείας, όπως στην περίπτωση της ευρωπαϊκής αλιείας, η οποία είναι σχεδόν στο σύνολό της πολυειδική, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος απορρίψεων να είναι υψηλότερος. Επομένως, οποιοδήποτε μέτρο υιοθετείται πρέπει να προσαρμόζεται κατά περίπτωση.

Επίσης χάρη στις τροπολογίες μου μπορούμε να δούμε από την έκθεση ότι οι απορρίψεις προκαλούνται από μια σειρά παραγόντων, όπως η υπερβολική αλιευτική προσπάθεια, και η τρέχουσα προσέγγιση όσον αφορά τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα η οποία απαιτεί απορρίψεις αλιευμάτων που δεν υπόκεινται σε ποσοστώσεις. Επομένως, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη των υποχρεωτικών απορρίψεων αναπόφευκτα αλιευόμενων ειδών νόμιμου μεγέθους λόγω της έλλειψης ποσόστωσης για τα εν λόγω είδη.

Κατόπιν αυτού, θα ήθελα να προειδοποιήσω τον κ. Schlyter να προχωρήσει προσεχτικά, διότι μετά την κριτική που έκανε στην παρέμβασή του στους αλιείς και στην ανιδιοτελή πανάρχαια παράδοση της αλιείας, δεν είμαι σίγουρη τι κάνουμε εδώ ή αν ο κ. Schlyter πρόκειται να αφήσει τον Επίτροπο, τα μέλη της Επιτροπής Αλιείας και τους αλιείς χωρίς δουλειά. (Αυτό είναι ένα αστείο, κυρία Πρόεδρε).

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά τον κ. Schlyter για την έκθεσή του. Κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετική. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη δήλωσή του στην αρχική του ομιλία, σύμφωνα με την οποία προσανατολίζεται στην απαγόρευση των απορρίψεων, διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι έχω συνομιλήσει πολλές φορές μαζί του, όπως και άλλοι συνάδελφοι στο Σώμα, σχετικά με την απαγόρευση των απορρίψεων, και φρονώ ότι είναι καιρός να εγκρίνουμε ένα τέτοιο μέτρο.

Θεωρώ επίσης ότι, εν τέλει, αν μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα αλιευτικά αποθέματα, η κατάσταση θα είναι στην πραγματικότητα καλύτερη για τους αλιείς σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, διότι χρειαζόμαστε βιώσιμα αλιευτικά αποθέματα. Βεβαίως, οι επιστημονικές συμβουλές που χρησιμοποιούμε πολλές φορές ενδέχεται να είναι εσφαλμένες. Συνεπώς, η εκφόρτωση όλων των αλιευμάτων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων έτσι ώστε να μπορούν να μελετηθούν λεπτομερώς θα μας επιτρέψει να διαμορφώσουμε πολύ καλύτερη εικόνα του τι υπάρχει στη θάλασσα. Πιστεύω δε ότι ορισμένες από τις πρακτικές που οδηγούν σε τεράστιες ποσότητες παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, όπως η αλιεία με ζεύγη τρατών και άλλες, θα χρησιμεύσουν επίσης στην υπογράμμιση της κατάστασης. Ασφαλώς, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την παγίδευση δελφινιών, καρχαριών, φώκαινων και πολλών άλλων ειδών μεταξύ των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που θα εκφορτώνονται. Συνεπώς, αν προσφέρουμε αρκετά κίνητρα ώστε να ενθαρρύνουμε την εκφόρτωση αλλά όχι αρκετά ώστε να ενθαρρύνουμε τη σκόπιμη σύλληψη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, πιστεύω ότι θα επιτύχουμε αποτελέσματα. Επικροτώ, λοιπόν, την υποστήριξη που εξέφρασε ο Επίτροπος για την έκθεση αυτή, επικροτώ την ίδια την έκθεση, και θεωρώ ότι πρέπει όλοι να την στηρίξουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τα ενδιαφέροντα σχόλιά τους, τα οποία καταδεικνύουν για μία ακόμη φορά ότι έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο της εξάλειψης αυτής της απαράδεκτης πρακτικής.

Όπως επεσήμανα νωρίτερα, η πρότασή μας θα είναι σταδιακή αλλά αποτελεσματική. Αν εξετάσουμε το θέμα ρεαλιστικά, είναι απλούστατα αδύνατον να επιτύχουμε εν μία νυκτί την απαγόρευση των απορρίψεων. Εντούτοις, όπως ανέφερε ένας από τους ομιλητές, η αδράνεια δεν αποτελεί αποδεκτή επιλογή. Αναμφίβολα δε, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε καταρτίσει τρεις νομοθετικές προτάσεις για τη μείωση των απορρίψεων σε συγκεκριμένους τομείς της αλιείας, εκτός από την παροχή κινήτρων και την ενθάρρυνση των κρατών μελών να καταρτίσουν πιλοτικά προγράμματα, με τα οποία θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τη μείωση των απορρίψεων ή ακόμη, ενδεχομένως, και την απαγόρευσή τους.

Το παράδειγμα της Σκωτίας, το οποίο υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο από το Συμβούλιο, ήταν πολύ αξιέπαινο.

Ως προς την επισήμανση σχετικά με την παροχή θετικών κινήτρων, συμφωνώ ότι αυτά είναι σημαντικά, όμως πρέπει να εξεύρουμε την κατάλληλη ισορροπία και τα ενδεδειγμένα επίπεδα, ειδάλλως ενδέχεται να αποβούν αντιπαραγωγικά και να καταλήξουμε να ενθαρρύνουμε την αλιεία μεγαλύτερων ποσοτήτων τη στιγμή που, για λόγους βιωσιμότητας, επιδιώκουμε τη μείωσή τους σε βαθμό που να επιτύχουμε το όριο μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

Θέλω επίσης να επισημάνω ότι συμφωνώ απολύτως με την άποψη ότι οι προτάσεις μας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στους επιμέρους τομείς της αλιείας, να προσφέρουν εγγενή κίνητρα, όπως ανέφερα, και να στηρίζουν τις αλλαγές που πρέπει να υιοθετήσουν οι αλιείς ως προς τη συμπεριφορά τους.

Ήδη δε, στον κανονισμό μας για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα και τις ποσοστώσεις, υιοθετήσαμε κίνητρα προκειμένου οι αλιείς να στρέφονται σε πιο επιλεκτικές μεθόδους, αποφεύγοντας έτσι τις απορρίψεις.

Στην πρώτη κιόλας παρέμβαση και σε παρεμβάσεις που ακολούθησαν, διατυπώθηκε η άποψη ότι οι απορρίψεις προκαλούνται από την κοινή αλιευτική πολιτική. Θέλω να διευκρινίσω ότι αυτό δεν είναι ακριβές, καθότι οι απορρίψεις μπορεί να οφείλονται στην προσπάθεια αύξησης της τιμής των αλιευμάτων από τους αλιείς, με την επιλογή ιχθύων καλύτερης ποιότητας, κάτι που γίνεται ανεξάρτητα από τις ποσοστώσεις, καθώς και στη σύλληψη νεογνών, που επίσης είναι ανεξάρτητη από τις ποσοστώσεις. Το πρόβλημα δημιουργείται μόνο όταν υπάρχει υπέρβαση των ποσοστώσεων, και πάλι όμως εξαρτάται, διότι αν η αλιεία είναι καθαρή και υπερβαίνει την ποσόστωση, η ποσόστωση υπάρχει για λόγους βιωσιμότητας.

Στην πραγματικότητα, όταν υπάρχουν μικτά αλιεύματα, τα οποία περιλαμβάνουν τους τύπους αλιευμάτων για τους οποίους ισχύει χαμηλή ποσόστωση για λόγους βιωσιμότητας, μαζί με τα επιθυμητά είδη αλιευμάτων, τότε η απόρριψη ιχθύων είναι αποτέλεσμα των κανονισμών για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα και τις ποσοστώσεις.

Αυτές είναι οι πτυχές που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε για να χρησιμοποιείται πιο επιλεκτικός εξοπλισμός, έτσι ώστε τα αλιεύματα να είναι ακόμη πιο καθαρά – και αυτή είναι μία από τις μεθόδους για την επίτευξη της αποτελεσματικής μείωσης των απορρίψεων.

Θέλω επίσης να επισημάνω ότι, βάσει εκτιμήσεων του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας του ΟΗΕ, οι απορρίψεις εντός των κοινοτικών υδάτων ανέρχονται περίπου σε ένα εκατομμύριο τόνους. Παγκοσμίως ανέρχονται σε περίπου οκτώ εκατομμύρια τόνους. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι μάλιστα πολύ συντηρητικές. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι το σύστημα που εμείς διαχειριζόμαστε παράγει λιγότερο από το ένα δέκατο των συνολικών απορρίψεων –συνυπολογίζοντας τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα και τις ποσοστώσεις– νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στις απορρίψεις πέρα από το σύστημα που διαχειριζόμαστε βάσει της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Τούτου λεχθέντος, αναζητούμε τρόπους και μέσα βελτίωσης της διαχείρισης, έτσι ώστε τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα και οι ποσοστώσεις να λειτουργούν με τρόπο που να περιορίζουν τις απορρίψεις στο απολύτως ελάχιστο ή να τις καταργούν εντελώς.

Τέλος, ως προς το θέμα της Μαυριτανίας που έθιξε ένας ομιλητής, θέλω να διευκρινίσω ότι μόλις υπογράψαμε νέο μνημόνιο συμφωνίας με τη Μαυριτανία, το οποίο θα οδηγήσει στην υπογραφή νέου πρωτοκόλλου που θα εγγυάται στη Μαυριτανία το ίδιο ποσό που κέρδιζε βάσει του ισχύοντος πρωτοκόλλου, αλλά θα αντιστοιχεί με πιο ρεαλιστικό τρόπο στις υφιστάμενες αλιευτικές δυνατότητες.

Έτσι, θα προσφέρουμε χρηματοδότηση στη Μαυριτανία για να την βοηθήσουμε να ενισχύσει τις αλιευτικές της υποδομές και την οικονομία της εν γένει στο πλαίσιο των αναπτυξιακών ταμείων, οπότε η χώρα αυτή εξασφαλίζει το σύνολο του ποσού που της αναλογεί. Τουλάχιστον, όμως, το ποσό που θα καταβάλλουμε για τα αλιεύματα θα αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία των αλιευμάτων που μπορούν να συλληφθούν στα μαυριτανικά ύδατα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, εισηγητής. – (SV) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, κύριε Επίτροπε, υπάρχουν σαφώς πολλοί λόγοι για τους οποίους τα αλιεύματα ρίχνονται ξανά στη θάλασσα, εξακολουθώ όμως να πιστεύω ότι η πρακτική αυτή έχει οξυνθεί λόγω ορισμένων πτυχών της αλιευτικής μας πολιτικής.

Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι: πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί τάσσεστε κατά της τροπολογίας 4 τη στιγμή που κινείται προς την κατεύθυνση που και εσείς ο ίδιος θέλετε να ακολουθήσετε. Στην έκθεση αναφέρεται επί του παρόντος ότι η απαγόρευση των απορρίψεων πρέπει να εφαρμοστεί αφού πρώτα δοκιμαστούν άλλα μέτρα. Η εν λόγω τροπολογία συνεπάγεται ότι η απαγόρευση των απορρίψεων θα εφαρμοστεί μόνον αφού δοκιμαστούν πρώτα άλλα αντικίνητρα. Συνεπώς, αν εγκριθεί η τροπολογία 4, ξεκινούμε από την ίδια αρχή, ότι δηλαδή υιοθετούμε μια πολιτική απαγόρευσης των απορρίψεων η εφαρμογή της οποίας όμως εξαρτάται από τις συνθήκες σε καθέναν από τους επιμέρους τομείς της αλιείας. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί είπατε ότι διαφωνείτε με την τροπολογία 4, ίσως όμως να μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε και πάλι το θέμα αργότερα.

Εκείνο που με κάνει αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι, παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα είδος συναινετικής θέσης. Έχω συζητήσει τόσο με ερευνητές όσο και με αλιείς. Επικρατεί ικανοποιητική συναίνεση εν προκειμένω όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, οι δε αλιείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις συμφωνούν επίσης μαζί μας. Αυτό με κάνει αρκετά αισιόδοξο. Ίσως όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συνεργαστούν και να επιτύχουμε όντως θετικά αποτελέσματα.

Έχει ζητηθεί η διενέργεια ψηφοφορίας κατά τμήματα για την τροπολογία αριθ. 10. Έτσι θα είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη η επισήμανση της κ. Fraga Estévez εφόσον μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ του πρώτου και κατά του δεύτερου σκέλους.

Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όσους μετείχαν στη συζήτηση και στις προσπάθειες που καταβάλαμε. Ήταν ευχαρίστησή μου που ασχολήθηκα με την εκπόνηση αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη, 31.1.2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), γραπτώς. – (PL) Κυρίες και κύριοι, οι ποσότητες των ιχθύων που απορρίπτονται, οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εισηγητή ενδέχεται να φτάνουν και το ένα τέταρτο των συνολικών αλιευμάτων, είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Η κλίμακα του φαινομένου σημαίνει ότι η ανεύθυνη ανθρώπινη παρέμβαση προκαλεί τεράστια σπατάλη πόρων και βλάπτει σοβαρά τη βιοποικιλότητα.

Η περιορισμένη τροποποίηση των κανόνων δεν πρόκειται να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η κατάσταση απαιτεί πολύ ευρύτερη δράση· απαιτεί συνολική αλλαγή της προσέγγισης και του τρόπου σκέψης μας ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να καθορίσουμε τους στόχους μας με σαφήνεια, να θεσπίσουμε αντιστοίχως συνεκτικά μέσα στο πλαίσιο της ΚΑΠ και να εξασφαλίσουμε την αναγκαία χρηματοδότηση. Πρέπει να αποφύγουμε τη σημερινή κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας οι παρενέργειες ορισμένων νομοθετικών μέσων απλούστατα αγνοούνται. Η επιβολή συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων ή ελάχιστων μεγεθών ιχθύων που επιτρέπεται να εκφορτώνονται (ιδίως όταν πρόκειται για μικτά αλιεύματα), είναι χαρακτηριστική αυτού του φαινομένου, καθώς οδηγεί σε απορρίψεις.

Συμφωνώ πλήρως με την άποψη του εισηγητή ότι η προσέγγισή μας όσον αφορά τον περιορισμό των απορρίψεων πρέπει να συνίσταται εν πολλοίς στην παροχή κινήτρων στους αλιείς προκειμένου να αναζητούν νέες, καινοτόμες λύσεις όσον αφορά τις μεθόδους αλιείας και τον αλιευτικό εξοπλισμό. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο η πείρα τους και η γνώση της επιστημονικής κοινότητας.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι μια αποτελεσματική εκστρατεία ενημέρωσης θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής. Αν δεν κατανοήσει η αλιευτική βιομηχανία τη θεμελιώδη σημασία της εξάλειψης των υπερβολικών απορρίψεων, και αν οι ίδιοι οι αλιείς δεν προσφέρουν τη γενικευμένη στήριξή τους, η στρατηγική είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου