Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 30. januar 2008 - BruxellesEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter): se protokollen
 4.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 5.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 6.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 7.En europæisk strategi for romaer (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 8.Erklæring fra formanden
 9.Godkendelse af protokollen
 10.Indsigelse mod gyldigheden af et medlems mandat: se protokollen
 11.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 12.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.Situationen i Iran (forhandling)
 15.Velkomstord
 16.Situationen i Iran (fortsat forhandling)
 17.Situationen i Gaza (forhandling)
 18.USA's antimissilforsvarssystem (forhandling)
 19.Det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (forhandling)
 20.Resultaterne fra konferencen om klimaændringer (Bali) (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Handlingsplan for energieffektivitet (forhandling)
 23.Uønskede bifangster og udsmid i europæisk fiskeri (forhandling)
 24.Europæisk gruppe for territorialt samarbejde (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (540 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1348 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik