Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Μια ευρωπαϊκή στρατηγική έναντι των Ρομά (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Δήλωση της Προεδρίας
 9.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών
 10.Αμφισβήτηση της ισχύος της εντολής ενός ευρωπαίου βουλευτή: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Κατάσταση στο Ιράν (συζήτηση)
 15.Υποδοχή
 16.Κατάσταση στο Ιράν (συνέχεια της συζήτησης)
 17.Κατάσταση στη Γάζα (συζήτηση)
 18.Σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών (συζήτηση)
 19.Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (συζήτηση)
 20.Αποτελέσματα της Διάσκεψης για τις κλιματικές αλλαγές (Μπαλί) (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 22.Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού (συζήτηση)
 23.Πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία (συζήτηση)
 24.Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (984 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1077 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου