Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 30. tammikuuta 2008 - BrysselEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.2 - Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 4.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 5.5 - Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 6.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 7.Unionin romanistrategia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 8.8 - Puhemiehen julkilausuma
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Parlamentin jäsenen valtuutuksien pätevyyteen liittyvä muistutus: ks. pöytäkirja
 11.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 12.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Iranin tilanne (keskustelu)
 15.Tervetulotoivotukset
 16.Iranin tilanne (jatkoa keskustelulle)
 17.Gazan tilanne (keskustelu)
 18.Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmä (keskustelu)
 19.Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräinen toteuttaminen (keskustelu)
 20.Ilmastonmuutosta käsittelevän konferenssin tulokset (Bali) (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma - Mahdollisuuksien toteuttaminen (keskustelu)
 23.Ei-toivottujen sivusaaliiden vähentäminen ja poisheittämisen lopettaminen Euroopan kalastuksessa (keskustelu)
 24.Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (keskustelu)
 25.Porządek dzienny następnego posiedzenia: Patrz protokól
 26.Zamknięcie posiedzenia
Puheenvuorot
EUVL-painos (562 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1284 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö