Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2008. gada 30. janvāris - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sesijas atsākšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 4.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 5.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 6.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)
 7.Eiropas stratēģija par romu stāvokli (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Sēdes protokola apstiprināšana
 10.Eiropas Parlamenta deputāta mandāta derīguma apstrīdēšana (sk. protokolu)
 11.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 12.Reglamenta interpretēšana (sk. protokolu)
 13.Darba kārtība
 14.Stāvoklis Irānā (debates)
 15.Apsveikšana
 16.Stāvoklis Irānā (debašu turpināšana)
 17.Stāvoklis Gazā (debates)
 18.Amerikas Savienoto Valstu pretraķešu aizsardzības sistēma (debates)
 19.Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide (debates)
 20.Klimata izmaiņu konferences (Bali) rezultāti (debates)
 21.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Energoefektivitātes rīcības plāns: potenciāla izmantošana (debates)
 23.Politika nevēlamu piezveju samazināšanai un izmetumu novēršanai Eiropas zvejniecībā (debates)
 24.Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (debates)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 26.Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (574 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1172 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika