Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 30 stycznia 2008 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Dokumenty otrzymane: patrz protokół
 3.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (przedstawienie): patrz protokół
 4.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 5.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 6.Niedopuszczalne oświadczenia pisemne: patrz protokół
 7.Europejska strategia wobec Romów (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 8.Oświadczenie przewodniczącego
 9.Zatwierdzenie protokołu
 10.Spór dotyczący ważności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego: patrz protokół
 11.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 12.Interpretacja Regulaminu: patrz protokół
 13.Porządek prac
 14.Sytuacja w Iranie (debata)
 15.Powitanie
 16.Sytuacja w Iranie (kontynuacja debaty)
 17.Sytuacja w Gazie (debata)
 18.Amerykański system obrony przeciwrakietowej (debata)
 19.Urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (debata)
 20.Wyniki Konferencji w sprawie zmian klimatu (Bali) (debata)
 21.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 22.Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: Sposoby wykorzystania potencjału (debata)
 23.Ograniczenie niepożądanych przyłowów i eliminacja odrzutów w rybołówstwie europejskim (debata)
 24.Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (debata)
 25.Porządek dzienny następnego posiedzenia: Patrz protokół
 26.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (584 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1389 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności