Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 30 januari 2008 - BrysselEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 4.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 5.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 6.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 7.En europeisk strategi för romer (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 8.Uttalande av ordförandeskapet
 9.Justering av protokollet
 10.Invändning mot giltigheten av mandatet för en ledamot av Europaparlamentet: se protokollet
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 12.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Situationen i Iran (debatt)
 15.Välkomsthälsning
 16.Situationen i Iran (fortsättning på debatten)
 17.Situationen i Gaza (debatt)
 18.Förenta staternas antimissilsystem (debatt)
 19.Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (debatt)
 20.Resultatet från konferensen på Bali om klimatförändringar (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna (debatt)
 23.En politik för att minska oönskade bifångster och stoppa bruket att kasta fångst överbord inom EU:s fiske (debatt)
 24.Europeiska grupperingen för territoriellt samarbete (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (556 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1381 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy