Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Rozpravy
Čtvrtek, 31. ledna 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

1. Zahájení zasedání
PV
  

(Zasedání bylo zahájeno v 9:00.)

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. (IT) Obdržel jsem žádost pana Hannana o bod jednání týkající se interpretace článku 19 našeho jednacího řádu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Pane předsedající, včera pan předseda oznámil výklad článku 19, který toto shromáždění staví do pozice, kdy se dopouští očividného porušení svých vlastních předpisů. Odchýlili jsme se nyní od právního řádu a udělili jsme předsedajícímu pravomoc podle vlastního uvážení roztrhat náš jednací řád a postupovat tak, jak to považuje za vhodné. Podle našich vlastních předpisů je to naprosto nelegální. Tato sněmovna je sice svrchovaná, přesto ale musí dodržovat svá vlastní pravidla.

Tento výklad Výboru pro ústavní záležitosti bude dnes napaden. Může být předložen tomuto Parlamentu k hlasování. Pokud budeme společně hlasovat pro, vzdáváme se tak pravidel, na základě kterých jednáme. Jsem téměř nakloněn použít přirovnání ke zmocňovacímu zákonu z roku 1933, ale myslím, že by to bylo nepřiměřené a snad i trochu nezdvořilé vůči našemu předsedajícímu, který je odhodlaným demokratem a slušným člověkem.

Dovolte mi místo toho citovat praotce britského odporu proti totalitarismu, Edmunda Burkeho. „Musí být více než slepí, ti, kdo nevidí, s jakou neochvějnou pravidelností systému, v tomto případě a ve všech případech, plní svůj plán až k naprostému zničení každé nezávislé moci. ... Jejich vůle je zákon, nejenom doma, ale také ve vztahu k záležitostem každého národa. ... Smetli samotná zřízení, podle kterých zákonodárci jednali.“

(Předsedající řečníka přerušil)

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. (IT) Děkuji vám. Vaše připomínky jsem si poznamenal, ale jak víte, k tomuto bodu jednání, který se týká interpretace jednacího řádu, je již plánováno hlasování na 11:00, takže budeme v tomto směru pokračovat.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí