Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0803(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0507/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0507/2007

Συζήτηση :

PV 31/01/2008 - 5
CRE 31/01/2008 - 5

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0028

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

5. Συνεργασία μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0507/2007) του κ. Armando França, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για τη βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Armando Franca, εισηγητής. – (PT) Το πρόσωπο της παλαιάς Ευρώπης έχει αλλάξει. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με 27 κράτη μέλη και σχεδόν 500 εκατομμύρια κατοίκους, αντιμετωπίζει σύνθετες και ενδιαφέρουσες προκλήσεις, που απαιτούν να υιοθετήσουμε μια ακόμα πιο ευρεία θεώρηση του κόσμου και μια στάση που να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα όπως η διατήρηση της ειρήνης, η ασφάλεια, η σταθερότητα, η ελευθερία και η άσκηση της δημοκρατίας. Όπως απαθανάτισε η σοφία του Βίκτορα Ουγκώ, το μυστικό της χρηστής διακυβέρνησης είναι να γνωρίζουμε πόσο από το μέλλον μπορούμε να παρουσιάσουμε στο παρόν. Συνεπώς, το πεδίο και η σημαντικότερη πρόκληση αυτής της έκθεσης –η πρόκληση της ασφάλειας των προσώπων και της ιδιοκτησίας στον χώρο της ΕΕ– αποτελεί ένα ζήτημα που αφορά την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. Αναφέρομαι στην ασφάλεια, συγκεκριμένα, σήμερα και αύριο, κάθε μέρα, στους δρόμους, στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο και στο σπίτι, στη ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα. Η ασφάλεια του κοινού μας χώρου είναι αυτή που, χωρίς να επιβάλλεται, διασφαλίζει και στηρίζει την ελευθερία σε μια ισορροπημένη κοινωνία.

Η ελευθερία είναι θεμέλιος λίθος, πρωταρχική αξία της Ένωσης· η ασφάλεια είναι μέσο στην υπηρεσία της ευημερίας, προσφέρει σταθερότητα και διασφαλίζει την ελευθερία. Η ελευθερία ως αξία και η ασφάλεια ως μέσο είναι εξαιρετικά σημαντικά για το ευρωπαϊκό σχέδιο. Η πρωτοβουλία της Αυστρίας, που συνεχίστηκε από την πορτογαλική Προεδρία και οδήγησε στην απόφαση του Συμβουλίου, προβλέπει τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης της ΕΕ σε καταστάσεις κρίσεως. Είναι μια καλή και απαραίτητη πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία συμπληρώνει ταυτόχρονα τη Συνθήκη του Προυμ, καθώς η τελευταία προβλέπει τη συνεργασία μόνο σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων. Η έκθεσή μου προτείνει 11 τροπολογίες στην πρόταση απόφασης που ορίζει επίσης ένα ελάχιστο γενικό πλαίσιο για ενδεχόμενη συνεργασία σε ανθρωπογενείς κρίσεις, πειρατείες, τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ.· δηλαδή, καταστάσεις ανθρωπογενών κρίσεων που συνιστούν σοβαρή άμεση υλική απειλή κατά προσώπων, ιδιοκτησίας, υποδομών ή οργανισμών.

Στην πρόταση, η συνεργασία σχετικά με την κατάρτιση, την προετοιμασία και τη δράση των ειδικών μονάδων επέμβασης αποτελεί πάντα ένα ενδεχόμενο και το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει ή να μην ζητήσει συνεργασία, αναφέροντας το είδος της βοήθειας που έχει ανάγκη. Η αποτελεσματικότητα και η αμεσότητα των επεμβάσεων θα εξαρτάται πάντα από τον βαθμό της προετοιμασίας, του συντονισμού, της σύνδεσης και της πρόβλεψης ομοιόμορφων μεθόδων στον τρόπο λειτουργίας των μονάδων επέμβασης, και γι’ αυτόν τον λόγο προτείνω, πρώτον, το ενδεχόμενο κοινής κατάρτισης και ασκήσεων και, δεύτερον, τη χρηματοδότηση της κατάρτισης και των ασκήσεων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 32 και 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι, κατά τη γνώμη μας, οι κανόνες για την αστική και ποινική ευθύνη που ισχύουν σε περίπτωση κοινών επιχειρήσεων πρέπει να είναι ίδιοι με αυτούς της Απόφασης Προυμ.

Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι βουλευτές, αυτή η απόφαση του Συμβουλίου είναι πολύ σημαντική. Είναι μια κοινή λύση σε κοινά προβλήματα και απειλές που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη. Είναι μια λύση που δίνει έμφαση στην ουσιώδη συνεργασία κατά την προετοιμασία και την ανταπόκριση σε ανθρωπογενείς κρίσεις, που είναι πάντα απρόβλεπτες, αλλά πάντα πιθανές. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη θεσμική και τεχνική συνεργασία και να επιστήσω την προσοχή στις τροπολογίες που πρότεινε ο κ. Diaz de Mera, ο κ. Δημητρίου και η κ. Iotova, οι οποίες βελτίωσαν και εμπλούτισαν το σχέδιο έκθεσης που υπέβαλα.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini , Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή αυτήν την αυστριακή πρωτοβουλία, που κινήθηκε εκ νέου με πολύ θετικό τρόπο από την πορτογαλική Προεδρία.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η πρακτική και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλητική κατάσταση.

Κατά πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. França, για την εξαιρετική εργασία του πάνω σε αυτόν τον φάκελο, καθώς και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στο σύνολό της, για τις πολύ χρήσιμες τροπολογίες που περιέχονται στην έκθεση.

Επικροτώ τις τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο και στοχεύουν στη βελτίωση της πρωτοβουλίας. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω τις τροπολογίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με την Απόφαση Προυμ ή τα ερωτήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των διατάξεων περί ευθύνης ή με τον επαναπροσδιορισμό και την αποσαφήνιση του όρου «καταστάσεις κρίσεως», ή μια τροπολογία που αναφέρεται στη δυνατότητα χρηματοδότησης για κοινά προγράμματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικές μονάδες επέμβασης λειτουργούν επί του παρόντος στο πλαίσιο του δικτύου ΑΤΛΑΣ. Η κατάρτιση και οι ασκήσεις τους είναι κοινές και εμείς χρηματοδοτούμε αυτά τα προγράμματα. Χρηματοδοτούμε αυτές τις δραστηριότητες από τον προϋπολογισμό μας από το 2006 και η πρότασή μου για το 2008 είναι να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση του ΑΤΛΑΣ στα 900 000 ευρώ.

Εν κατακλείδι, επαναλαμβάνω τη στήριξή μου προς αυτήν την έκθεση και επιθυμώ διακαώς την ταχεία πρόοδο αυτού του φακέλου και τη γρήγορη έγκρισή του και από το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihael Brejc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (SL) Αυτή η απόφαση σχετικά με τη συνεργασία των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών σε καταστάσεις κρίσης είναι ένα από πολλά τα έγγραφα που πρέπει να αυξήσουν την ετοιμότητα και την ικανότητα των κρατών μελών να ανταποκρίνονται επαρκώς σε καταστάσεις κρίσης, όπως είναι οι τρομοκρατικές ενέργειες. Η ανάληψη δράσης σε καταστάσεις κρίσης και στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας είναι ένα σύνθετο καθήκον που απαιτεί την καλή συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών.

Πολλά έχουν γίνει έως σήμερα όσον αφορά τη δημιουργία πολιτικών και νομικών βάσεων και τη λήψη πρακτικών προληπτικών μέτρων. Ωστόσο, δεν έχουμε αντιμετωπίσει επαρκώς τις αιτίες και τις ρίζες της τρομοκρατίας. Για τον λόγο αυτόν, επαναλαμβάνω την πρότασή μου ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στις ρίζες και τις αιτίες της τρομοκρατίας. Τα πρώτα βήματα που έγιναν στον τομέα της ανταλλαγής τώρα, η δυσκολία έγκειτο σε ουσιαστικά επίσημα εμπόδια που θα προέκυπταν εάν ένα κράτος μέλος σε κατάσταση κρίσης, για παράδειγμα μετά από τρομοκρατική επίθεση, ζητούσε τη συνδρομή άλλου κράτους μέλους.

Για την ανάληψη αποτελεσματικότερης δράσης σε καταστάσεις κρίσης, είναι απαραίτητο οι αρχές των κρατών μελών να συνεργάζονται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο οι ειδικές μονάδες τους να είναι εξοικειωμένες η μία με την άλλη και να συνεργάζονται. Η συγκεκριμένη απόφαση διευρύνει το πεδίο συνεργασίας στην περίπτωση των πιο σοβαρών τρομοκρατικών ενεργειών, δηλαδή σε πραγματικές καταστάσεις κρίσης. Επιτρέπει σε ένα κράτος, όταν του ζητηθεί, να παράσχει βοήθεια μέσω των ειδικών του μονάδων. Αυτό με κανέναν τρόπο δεν θα απειλήσει την κυριαρχία του άλλου κράτους, απλά και μόνο θα το βοηθά. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο λόγω των πρακτικών συνθηκών, αλλά και επειδή ενισχύει μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αλληλεγγύη. Η Ομάδα μου στηρίζει αυτήν την απόφαση και ευελπιστούμε να λάβει πολλές θετικές ψήφους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. França, για την πολύ καλή δουλειά του.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για τη βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν διαθέτει όλα τα μέσα, τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε ενδεχόμενη μορφή απειλής μεγάλης κλίμακας ή κατάστασης κρίσης που απαιτεί ειδική επέμβαση. Συνεπώς, είναι καίριας σημασίας κάθε κράτος μέλος να μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή άλλου κράτους μέλους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πρωτίστως, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και σε περίπτωση καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων.

Ελπίζω ακόμη, και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου, ότι η τροπολογία του Κοινοβουλίου θα εισαγάγει μια ουσιώδη διασφάλιση έναντι της μη εξουσιοδοτημένης επέκτασης αυτών των απλοποιημένων κανόνων συνεργασίας «κατ’ αναλογία» στις αλληλεπιδράσεις με τις υπηρεσίες τρίτων χωρών, προκειμένου να αποτραπούν καταχρήσεις σε αμφίβολες, για παράδειγμα, επεμβάσεις και προκειμένου να μην παραβιάζουν αυτές οι επεμβάσεις τα δικαιώματα των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, η Αυστριακή πρωτοβουλία και η έκθεση της Επιτροπής επιδιώκουν την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάληψη κοινών επιχειρήσεων στο έδαφος κάθε κράτους μέλους για την αντιμετώπιση, δήθεν, τρομοκρατικών επιθέσεων. Ήδη, αυτές οι επιχειρήσεις εντάσσονται στη Σύμβαση του Προυμ, σύμφωνα με την οποία αυτές οι αστυνομικές δυνάμεις θα έχουν πλήρεις και απόλυτες εξουσίες επέμβασης και διεξαγωγής καταδιωκτικών επιχειρήσεων στο έδαφος κάθε κράτους μέλους. Ακόμα και με τη χρήση όπλων.

Χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργεί ένα κλίμα τρομο-υστερίας, ανασφάλειας και τρόμου για έναν αόρατο εχθρό που στο όνομα της δήθεν αντιμετώπισής του, περιορίζονται δραστικά τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και οι δημοκρατικές ελευθερίες.

Ποιος είναι ο εχθρός, τελικά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Η τρομοκρατία ακούμε τόσα χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να θωρακίσει την πολιτική της, να θωρακίσει το οικονομικό και πολιτικό σύστημα κατά των αμφισβητήσεων από τους εργαζόμενους. Κι αυτό το ομολογεί και η ίδια η έκθεση. Όσα λέγονται περί τρομοκρατίας κλπ., είναι θεωρίες. Νομιμοποιεί τις επεμβάσεις και τις κοινές αστυνομικές επιχειρήσεις, ακόμη λέει και για την υποψία διάπραξης εγκληματικών πράξεων, ή την υποψία απειλής κατά της ιδιοκτησίας υποδομών ή οργανισμών του κράτους ή διάπραξης αόριστων αδικημάτων. Ακριβώς, με τέτοιες σκόπιμα αόριστες διατυπώσεις μπορεί να δικαιολογείται επέμβαση ακόμα και για την καταστολή παραδοσιακών μορφών λαϊκής κινητοποίησης και διαμαρτυρίας, όπως για παράδειγμα συμβολικές καταλήψεις δρόμων και δημοσίων κτηρίων, μεγάλες απεργίες, περιφρούρηση απεργιακών κινητοποιήσεων.

Πιστεύουμε πως αυτός είναι ο στόχος, γι’ αυτό και δεν συμφωνούμε. Είμαστε αντίθετοι, καταψηφίζουμε την πρωτοβουλία και την έκθεση, και καλούμε τους λαούς να προστατέψουν τα ατομικά και δημοκρατικά τους δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς η συνεισφορά των ειδικών που μπορούν να αναλάβουν αποστολές αυξημένου κινδύνου στην ασφάλεια είναι πολύτιμη –συμφωνούμε ως προς αυτό!–. όπως η σχεδιαζόμενη και βελτιωμένη συνεργασία είναι πλεονέκτημα σε περίπτωση τρομοκρατικής απειλής. Οι σημερινές εξελίξεις είναι ανησυχητικές από ορισμένες απόψεις, ακριβώς επειδή αυξάνεται το ποσοστό της εγκληματικότητας. Αστυνομικά τμήματα κλείνουν και ειδικές μονάδες μειώνονται, ενώ αντιμετωπίζουμε όλο και πιο συχνά εγκληματικές συμμορίες που είναι όλο και πιο ανάλγητες και τρίβουν τα χέρια τους με χαρά κάθε φορά που ανοίγουν νέα σύνορα. Στην κατάσταση αυτή, η ΕΕ εξακολουθεί να θέλει να είναι όσο γίνεται πιο δύσκολο για τους υπεύθυνους πολίτες να προστατεύσουν τον εαυτό τους με όπλα και συνέβαλε, με τα εσφαλμένα πολυεθνικά της οράματα, σε μια πολυ-εγκληματική κοινωνία με άβατες περιοχές και αυξημένη τάση για βία.

Φυσικά, είναι σημαντικό να μην πάσχει η καταπολέμηση της εγκληματικής δραστηριότητας για χάρη της ετοιμότητας αντιμετώπισης τρομοκρατικών ενεργειών. Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουμε την ανοησία να αποσπούμε αστυνομικούς σε αντιτρομοκρατικές μονάδες και να κλείνουμε λειτουργικές ειδικές μονάδες μόνο και μόνο για να δημιουργήσουμε νέες ειδικές μονάδες – για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση νεανικών συμμοριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σε αντίθεση με τους προηγούμενους ομιλητές, εγώ επικροτώ αυτήν την πρωτοβουλία και θα την προλόγιζα με την παροιμία «το καλό πράγμα αργεί!». Το λέω αυτό επειδή η αυστριακή πρωτοβουλία ανάγεται σε μια πρωτοβουλία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του 2004 και αναφέρεται στο πώς κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποστηριχθεί πιο καλά από ειδικές μονάδες σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης. Ως εκ τούτου, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα που έθιξε ο προηγούμενος ομιλητής, και δεν καταλαβαίνω την Ομάδα ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ που απλά απορρίπτει αυτό το είδος πρωτοβουλίας αμοιβαίας συνδρομής από ειδικές μονάδες.

Γνωρίζουμε ότι, στην πραγματικότητα, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να προστατεύεται διαρκώς για κάθε ενδεχόμενο. Συνεπώς, το Κοινοβούλιο προσπάθησε με αυτήν την πρωτοβουλία να βρει τρόπους για την καλύτερη δυνατή, κυρίως δε την πιο γρήγορη, διασυνοριακή συνδρομή σε τέτοιες ειδικές περιπτώσεις, ειδικά για τις περιπτώσεις τρομοκρατικής επίθεσης, ομηρίας ή απαγωγής.

Επικροτώ ιδιαίτερα τις πρόσθετες προτάσεις του Σώματος γιατί διευκολύνουν την απόφαση για το ποιος π.χ. θα καλύψει τελικά τις δαπάνες, δηλαδή το κράτος μέλος που ζητάει βοήθεια, ή ποιοι κανονισμοί πρέπει να εφαρμόζονται όταν δραστηριοποιούνται υπάλληλοι σε άλλο κράτος μέλος. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και κανόνες για την ευθύνη. Επικροτώ το γεγονός ότι υπάρχουν και κοινές εκπαιδεύσεις με σκοπό τον συνδυασμό αυτών των ειδικών μονάδων και τη βελτίωση της χρησιμοποίησής τους, εφόσον χρειαστεί. Συγχαίρω τον εισηγητή. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θα υποστηρίξει αυτήν την πρωτοβουλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Μπορώ να δώσω τον λόγο μόνο με τη διαδικασία « catch the eye » σε βουλευτές που δεν έχουν μιλήσει προηγουμένως κατά τη διάρκεια της συζήτησης, και δεν βλέπω κανέναν που δεν έχει μιλήσει να μου ζητάει τον λόγο.

Επιπλέον, ο κ. Frattini με έχει ενημερώσει ότι δεν προτίθεται να μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής. Επομένως, ας δώσουμε στον εισηγητή, κ. França, δύο λεπτά χρόνο ομιλίας για να κλείσει αυτήν τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Armando França, εισηγητής. – (PT) Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τις αναφορές που έγιναν στην εργασία μου, στην έκθεση και στους συναδέλφους στην επιτροπή της οποίας είμαι μέλος, στον κ. Frattini και στους υπόλοιπους βουλευτές που εξέφρασαν τη στήριξή τους για την έκθεση και για την πρωτοβουλία της Αυστρίας, καθώς και την απόφαση του Συμβουλίου και της πορτογαλικής Προεδρίας να την συνεχίσουν.

Θα ήθελα να τονίσω μια πτυχή που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική. Σε αυτόν τον τομέα, η ασφάλεια –επαναλαμβάνω– η ασφάλεια είναι μέσο, δεν είναι αξία· είναι ένα μέσο στην υπηρεσία της ελευθερίας και στην υπηρεσία της αποτελεσματικής και θετικής άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων συγκεκριμένα των πολιτών της ΕΕ. Και άλλη μια πτυχή μου πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντική είναι ότι αυτή η απόφαση δεν τάσσεται υπέρ οποιασδήποτε επέμβασης, όπως αναφέρθηκε εδώ· αυτή η απόφαση θα προαγάγει μια θεμελιώδη πτυχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και συγκεκριμένα τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, και επίσης θα προαγάγει τη συνεργασία στο πλαίσιο κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ασκήσεων, και ως εκ τούτου της πρόληψης. Μόνο όταν τα κράτη μέλη το ζητήσουν, θα υπάρχει η δυνατότητα να αναληφθεί δράση σε ειδικές καταστάσεις κρίσης που θα προκύψουν και αυτό πρέπει, φυσικά, να αξιολογηθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Πρότεινα επίσης τη στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κυρίως για να τονωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, καθώς και για να παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη που την χρειάζονται.

Τέλος, θα ήθελα να δηλώσω ότι είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε, να εκτελέσουμε και να επισπεύσουμε αυτήν την απόφαση, καθώς καταστάσεις κρίσης που απειλούν την ασφάλειά μας και, συνεπώς, την ελευθερία μας σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορούν να προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ημέρα και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη και των 500 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε França, συγχαρητήρια για την εξαιρετική έκθεσή σας.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 11.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE), γραπτώς. – (EN) Συνεργαζόμαστε για την ελαχιστοποίηση της αναγκαιότητας των ειδικών μονάδων επέμβασης. Όσο καλές και εάν είναι οι μονάδες και όσο καλή και εάν είναι η μεταξύ τους συνεργασία, η πρόληψη εξακολουθεί να είναι η καλύτερη θεραπεία.

Θεωρώ ότι η βεβαιότητα μιας συντονισμένης και ισχυρής αντίδρασης θα βοηθήσει σημαντικά την κατάσταση, δρώντας αποτρεπτικά για τους απαγωγείς, τους τρομοκράτες ή τους απελπισμένους εγκληματίες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιττά εμπόδια ή κίνητρα για υπονόμευση της ασφάλειάς μας χάριν των διαδικαστικών κανόνων.

Πιστεύω ότι το τρέχον προβλεπόμενο δίκτυο διμερών συμφωνιών θα ικανοποιήσει επαρκώς τις ανάγκες μας. Μόνο οι στενοί γείτονες μπορούν να εγγυηθούν ταχεία αντίδραση, η οποία τις περισσότερες φορές συνοδεύεται από την ανάγκη για ειδική επέμβαση.

Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που αρκετά κράτη μέλη δέχονται επιθέσεις ταυτόχρονα, κάτι που αποτελεί σαφές ενδεχόμενο όσον αφορά τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, χρειαζόμαστε διαφάνεια και συνεπείς ρυθμίσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος μιας πολύπλοκης εξίσωσης, το αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να αλλάζει όσο εισάγονται καινούργια δεδομένα. Δεν πρέπει να θεωρούμε την τρέχουσα ρύθμιση ως μόνιμη. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να μετατρέψουμε αυτήν τη συνεργασία σε κοινοτική πολιτική.

Τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.50 και συνεχίζεται στις 11.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, χθες ο Martin Schulz έκανε ένα σχόλιο με πολύ ιδιαίτερο περιεχόμενο προς ένα άλλο μέλος του Σώματος – τον Hans-Peter Martin. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να δεχτεί την ουσία αυτής της δήλωσης. Απορρίπτω και επικρίνω το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου