Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 31. ledna 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

8.1. Výklad jednacího řádu (čl.19 odst.1) (hlasování)
Zápis
  

– Před hlasováním

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, jménem skupiny IND/DEM. – Pane předsedající, přerušuji zasedání podle čl.170 odst. 4, abych namítl, že tento návrh, o kterém máme hlasovat, dává předsedovi Parlamentu takové svévolné a diktátorské pravomoci, že by je nikdo, kdo věří v demokracii, nikdy dokonce ani nevzal v úvahu. Ale jistě nemůže být správné, když je člověk žádán, aby o tom hlasoval, když politické skupiny v tomto parlamentu neměly ani čas to projednat. Žádám proto, aby bylo toto hlasování odročeno na další dílčí zasedání ve Štrasburku, aby lidé skutečně dostali možnost pochopit obrovské důsledky tohoto hlasování, pokud bude schváleno.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Pane Farage, zaprvé máte právo požádat o odročení věci. Nikdo toto právo nezpochybňuje. Podstatu této záležitosti jsme včera krátce projednávali, ale poté, co pan Hannan požádal o slovo. Rád bych vám velmi jasně řekl, že podstata vašeho prohlášení, ve kterém se odvoláváte na diktátorská opatření, je na tomto místě nepatřičná. Přijměte většinové rozhodnutí Parlamentu, přijměte většinové rozhodnutí Výboru pro ústavní záležitosti! Vše zde probíhá řádně, v souladu se zákonem, a vy byste měli být dobří demokraté a přijmout to.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, jménem skupiny PSE. – (DE) Pane předsedající, naše skupina tuto věc velmi důkladně projednala. Jsme přesvědčeni, že by předsedající měl před rozhodnutím Parlament ještě jednou konzultovat, zejména co se týče způsobu, jakým je vypracována přepracovaná verze, protože obvinění z autoritářského jednání jsou naprosto neoprávněná. Ani zdaleka tomu tak není! Neexistuje naprosto žádný důvod v tomto ohledu používat formulace tak, jak to učinil poslední řečník. Můžeme tedy prosím pokračovat v hlasování tak, jak jste navrhl.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Byl jsem příliš rychlý. Byl předložen formální návrh. Jeden poslanec může mluvit ve prospěch návrhu a druhý proti. Vyslechli jsme řečníka, který je k návrhu kritický. Nyní může mluvit někdo, kdo je pro návrh. Mám za to, že pan Hannan chce podpořit pana Farage. Z tohoto důvodu má slovo jen a jen on. Prosím, ujměte se ho, pane Hannane.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). – Pane předsedající, nadpoloviční většina není totéž jako právní stát. Uznávám, že v tomto shromáždění je menšina, která je pro referendum, a že v tomto shromáždění je menšina, která je proti ratifikaci Lisabonské smlouvy.

Toto shromáždění nicméně musí dodržovat svá vlastní pravidla. A zrušit pravidla, podle kterých jednáme, všeobecným manifestačním hlasováním, je činem svévolné a despotické vlády. Pouze respekt, který k vám chovám, pane předsedající, a mé osobní sympatie k vám, mi brání to spojovat se zmocňovacím zákonem z roku 1933, který byl také schválen hlasováním parlamentní většiny.

Žádám, aby toto shromáždění o této záležitosti nehlasovalo, dokud nebudeme mít...

(Protesty)

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Pane Hannane, jsem skutečně přesvědčen, že k takovým přirovnáním bychom neměli sahat.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul (PPE-DE).(FR) Pane předsedající, byl jsem trpělivý několik dnů, několik týdnů. Ale platí zde určité meze. V rámci naší skupiny jsme ještě nepřijali žádné rozhodnutí. Tuto připomínku nelze tolerovat. Chystáme se přijmout vnitřní sankce v rámci skupiny a požádám o to, aby byl pan Hannan ze skupiny vyloučen.

(Potlesk)

 
  
  

(Parlament odmítl žádost pana Farage na odložení hlasování).

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí