Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0046/2008

Arutelud :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Hääletused :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Vastuvõetud tekstid :


Arutelud
Neljapäev, 31. jaanuar 2008 - Brüssel EÜT väljaanne

8.8. Olukord Iraanis (hääletus)
PV
  

– Enne hääletust

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). (ES) Hr president, tahaksin vaid öelda, et minu fraktsioon toetab fraktsioone, kes tegid ettepaneku ühisresolutsiooniks ning et meie fraktsioon toetab nimetatud resolutsiooni.

 
  
  

– Enne hääletust lõike 6 üle

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Hr president, vabandan, et minu muudatusi tehniliste probleemide tõttu sellisel erilisel moel liigutatakse. Palun toetust ühe sõna asendamisel. Nii asendataks „võimalik sõjaline kasutus” väljendiga „võimalik sõjaline seos”.

 
  
  

( Suuline muudatusettepanek võeti vastu.)

– Enne hääletust lõike 9 üle

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Hr president, see on kõik väga lihtne. Ühe sõna lisamine: „siiras koostöö”.

 
  
  

( Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu.)

– Enne hääletust 9. muudatusettepaneku üle

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE). – Hr president, pean kahetsusega parlamendile teatama, et hr Zamel Bawi, kelle hukkamise palusime peatada, hukati eile varahommikul kell 4 Karooni vanglas Ahwazis. Seega esitan ma suulise muudatuse lisaks hr Salafranca Sánchez-Neyra kehtivale muudatusele, mille kohta ma loodan saada tema nõusoleku. Suuline muudatus on seotud kõnealuse hukkamisega ja väidab ka, et üks surmamõistetud vangidest on tegelikult Süüriast röövitud Euroopa kodanik. Teised kaks on UNHCRi põgenikud, kes olid juba Norras varjupaiga leidnud.

Suuline muudatus on järgmine: „Protesteerib jõuliselt Ahwazi aktivisti Zamel Bawi hukkamise vastu Iraanis kohaliku aja järgi kell 4 2008. aasta 30. jaanuari hommikul, kes on 19. viimase 12 kuu jooksul hukatud Ahwazi aktivist, ning soovitab Iraani valitsusel tungivalt loobuda Madalmaade kodaniku ja inimõiguste aktivisti Faleh Abdulah al-Mansouri ning UNHCRis registreeritud põgenike Rasoul Ali Mazrea ja Said Saki hukkamisest, kelle ümberasumine Norrasse on kindel, ning lubada neil suunduda riikidesse, mille kodanikud nad on või kus nad varjupaika saavad”. Seejärel jätkub muudatus nagu enne: „nõuab surmamõistetud kurdi ajakirjanike Abdolvahed “Hiwa” Butimari ja Adnan Hassanpouri vabastamist”.

 
  
  

( Suuline muudatusettepanek võeti vastu.)

– Enne hääletust lõike 15 üle

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Hr president, kõigist piinamisviisidest rääkimisel teen ettepaneku lisada „kaasa arvatud äärmiselt ebainimlikud hukkamised”, sest neid tuleb ette, eriti piinamisega hukkamisi.

 
  
  

( Suuline muudatusettepanek võeti vastu.)

– Enne hääletust lõike 17 üle

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Hr president, see seondub kehtiva tekstiga. Tekstis on juba kirjas „nõuab, et vähemustel oleks võimalik teostada kõiki Iraani põhiseaduse kehtestatud õigusi”. Kuid inimestele ei võimaldata isegi nende oma põhiseadusega kehtestatud õigusi. Seega soovitan, et teksti viimane osa algaks järgmiselt: „soovitab tungivalt Iraani võimudel käituda põhiseaduslikult ja elimineerida nii seadustes kui praktikas kõik diskrimineerimise vormid”. Muu tekst jääks samaks. Nii peaksid nad käituma vastavalt omaenda põhiseadusele, mida ei järgita.

 
  
  

( Suuline muudatusettepanek võeti vastu.)

– Enne hääletust lõike 19 üle

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Hr president, olen nõus kõnealuse suulise muudatuse tagasi võtma, kuna see täiendab juba kehtestatud konsensust. Artikkel 19 räägib nõukogu ja komisjoni poolsest Euroopa Kohtu otsuse eiramisest. Antud küsimuses on juba kompromissile jõutud ja ma olen nõus muudatuse tagasi võtma.

 
  
  

– Enne hääletust 3. muudatusettepaneku üle

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE). (ES) Hr president, oleme veendunud, et sellise poliitilise tähtsusega resolutsiooni puhul on väga kasulik omada parlamendis nii palju toetust ja kokkuleppeid kui võimalik.

Seda silmas pidades esitame suulise muudatusettepaneku, mis kõrvaldaks algsest muudatusettepanekust väärtushinnangud ja viitaks lihtsalt konkreetsele asjaolule, mida me võiksime nimetada resolutsiooni sisuga seonduvaks „asjakohaseks faktiks”, kuid, ma kordan, kõrvaldades väärtushinnangud parlamendilt suurima võimaliku toetuse saamiseks.

Suuline muudatusettepanek asendaks muudatusettepaneku teksti alljärgnevalt: „märgib ära Euroopa Ühenduste esimese astme kohtu 2006. a 12. detsembri otsuse.” Teisisõnu, asjakohase fakti lihtne väärtushinnanguteta äramainimine.

 
  
  

(Suuline muudatusettepanek võeti vastu.)

– Enne põhjenduse C osas hääletust

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Hr president, ma vabandan. Tehnilise probleemi tõttu ilmusid mu muudatused sellisel veidral moel. Ma ei ole selline enfant terrible ega taha teid siin piinata.

Aga kuna muudatused on nüüd laual, pean ma need ette kandma. See puudutab lisaprotokolli rakendamist, mida Iraanil soovitati tungivalt rakendada nii kiiresti kui võimalik. Teen ettepaneku lisada väljend „mida ei ole veel tehtud”.

 
  
  

(Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu.)

– Enne põhjenduse H üle hääletust

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Hr president, on väga ebameeldiv, et avalikeks hukkamisteks, eriti piinamist sisaldavateks hukkamisteks kasutatakse kraanasid. Teen ettepaneku lisada väljendi „sageli avalikuks hukkamiseks” järele järgmine väljend: „milleks kasutatakse Lääne ettevõtete hangitud kraanasid”.

Meie ei ole asjade sellise käiguga üldse rahul. Ma olen veendunud, et keegi ei ole.

 
  
  

(Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu.)

– Pärast hääletust põhjenduse R üle

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – Hr president, see on oluline muudatus, millele palun parlamendil tähelepanu pöörata, kuna teatud tegevused ohustavad meie oma inimesi ja ELi kodanikke.

Uus versioon oleks järgmine: „samas kui mitmed ELi liikmesriigid osalevad rahvusvahelises tegevuses, mille eesmärgiks on kehtestada Iraagis demokraatia ja kaitsta selle elanikke terroristide eest, keda koolitavad ja varustavad välised jõud, kaasa arvatud Iraan, mis tähendab, et ELi liikmesriikidest pärit sõjaväelased – ELi kodanikud – kannavad kaotusi ja saavad vigastada terroristide rünnakutes, millega Iraanil on seos”.

Palun andke sellele muudatusele oma toetus.

 
  
  

(Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu.)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika