Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0046/2008

Keskustelut :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Äänestykset :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Hyväksytyt tekstit :


Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 31. tammikuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

8.8. - Iranin tilanne (äänestys)
Pöytäkirja
  

- Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).(ES) Arvoisa puhemies, haluaisin vain sanoa, että ryhmäni tukee niitä ryhmiä, jotka ovat laatineet yhteisen päätöslauselmaesityksen, sekä tukee esitystä.

 
  
  

– Ennen 6 kohdasta toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, pahoittelen, että tarkistukseni esitetään näin erityisellä tavalla teknisten ongelmien takia. Pyydän tukea yhden sanan korvaamiselle. Eli ”mahdollinen sotilaallinen käyttö” muuttuisi muotoon ”mahdollinen sotilaallinen yhteys”.

 
  
  

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

– Ennen 9 kohdasta toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). – hemies, tämäkin on hyvin yksinkertaista. Lisätään yksi sana: ”rehellinen yhteistyö”.

 
  
  

(Suullista tarkistusta ei hyväksytty.)

– Ennen tarkistuksesta 9 toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, joudun valitettavasti ilmoittamaan parlamentille, että Zamel Bawi, jonka teloituksen pyysimme perumaan, teloitettiin eilen kello neljältä aamulla Karoonin vankilassa Ahvazissa. Näin ollen ehdotan Salafranca Sánchez-Neyran esittämään tarkistukseen suullista tarkistusta, jonka toivon hänen hyväksyvän. Suullinen tarkistus koskee kyseistä teloitusta, ja siinä todetaan, että yksi kuolemaantuomituista on Syyriassa siepattu Euroopan unionin kansalainen. Kaksi muuta ovat UNHCR:n pakolaisiksi toteamia henkilöitä, jotka ovat jo saaneet turvapaikan Norjasta.

Suullinen tarkistus on seuraava: ”esittää voimakkaan vastalauseensa ahwazeihin kuuluneen poliittisen aktivistin Zamel Bawin teloituksesta Iranissa 30. tammikuuta 2008 kello neljältä aamuyöllä paikallista aikaa – Bawi oli järjestyksessä 19. viimeisen 12 kuukauden aikana teloitetuista awhaziaktivisteista – ja kehottaa Iranin viranomaisia pidättymään teloittamasta ihmisoikeusaktivisti Faleh Abdulah al-Mansouria, joka on Alankomaiden kansalainen, ja UNHCR:n rekisteröimiä pakolaisia Rasoul Ali Mazreaa ja Said Sakia, joiden uudelleen sijoittaminen Norjaan on varmistunut, sekä sallimaan heidän siirtymisensä maahan, jonka kansalaisia he ovat tai jossa heille on myönnetty turvapaikka.” Jatko on sama kuin aiemmin: ”kehottaa myös vapauttamaan kuolemaan tuomitut kurditoimittajat Abdolvahed "Hiwa" Butimarin ja Adnan Hassanpourin”.

 
  
  

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

– Ennen 15 kohdasta toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, ehdotan, että mainitessamme kaikki kidutusmuodot lisäämme kohdan ”mukaan lukien äärimmäisen epäinhimilliset teloitukset”, koska niitä tehdään, esimerkiksi kidutetaan kuoliaaksi.

 
  
  

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

– Ennen 17 kohdasta toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, tämä liittyy olemassa olevaan tekstiin. Testissä todetaan jo ”vaatii, että kaikkien vähemmistöjen on saatava harjoittaa Iranin perustuslaissa vahvistettuja oikeuksia”. Edes maan oman perustuslain mukaisia oikeuksia ei kuitenkaan ole vahvistettu. Ehdotankin, että tekstin viimeisen osan pitäisi alkaa: ”kehottaa Iranin viranomaisia toimimaan perustuslain edellyttämällä tavalla ja poistamaan lainsäädännöstä ja käytännöstä kaikki syrjinnän muodot”. Loppuosa pysyisi ennallaan. Heidänhän pitäisi toimia oman perustuslakinsa mukaisesti, mutta sitä ei noudateta.

 
  
  

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

– Ennen 19 kohdasta toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, hyväksyn tämän suullisen tarkistuksen poistamisen, koska se täydentää jo saavuttamaamme yhteisymmärrystä. Kohdassa 19 todetaan, että neuvosto ja komissio ovat sivuuttaneet yhteisöjen tuomioistuimen tuomion. Tämä on jo hyväksytty kompromississa, joten peruutan sen.

 
  
  

– Ennen tarkistuksesta 3 toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE).(ES) Arvoisa puhemies, olemme vakuuttuneita siitä, että poliittisesti näin merkittäville päätöslauselmille on hyödyllistä saada parlamentilta mahdollisimman laaja tuki ja hyväksyntä.

Tätä ajatellen ehdotamme suullista tarkistusta, joka poistaisi kaiken arvottamisen alkuperäisestä tarkistuksesta ja tekisi siitä pelkän viittauksen erityiseen tosiseikkaan, jota voisimme liittyen päätöslauselman aiheeseen kutsua ”olennaiseksi tosiseikaksi”, mutta joka, toistan, poistaisi kaiken arvottamisen mahdollisimman laajan tuen saavuttamiseksi parlamentissa.

Suullinen tarkistus korvaisi tarkistustekstin, joka kuuluu seuraavasti: ”ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 12. joulukuuta 2006 antaman tuomion,”. Toisin sanoen olennainen tosiseikka vain mainitaan sitä arvottamatta.

 
  
  

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

– Ennen johdanto-osan C kappaleesta toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, pyydän anteeksi. Teknisen ongelman vuoksi tarkistukseni esitetään niin erikoisella tavalla. En ole mikään enfant terrible kiduttaakseni teitä täällä.

Mutta kun nämä tarkistukset on kerran jätetty, minun on nyt esiteltävä ne. Kyse on erään lisäpöytäkirjan täytäntöönpanosta, joka Irania on kehotettu panemaan täytäntöön mahdollisimman pian. Ehdotan lisättäväksi ”näin ei vielä ole”.

 
  
  

(Suullista tarkistusta ei hyväksytty.)

– Ennen johdanto-osan H kappaleesta toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, julkisissa hirttämisissä käytetään epämiellyttävällä tavalla nostokurkia, erityisesti kidutusta sisältävissä hirttämisissä. Ehdotan siis, että sanojen ”usein julkinen hirttäminen” jälkeen lisätään ”käyttämällä länsimaisten yritysten toimittamia nostokurkia”.

Emme ole mielissämme tästä. Tuskin kukaan on mielissään tästä.

 
  
  

(Suullista tarkistusta ei hyväksytty.)

– Johdanto-osan R kappaleen jälkeen

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergs (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, tämä on hyvin tärkeä tarkistus, johon pyydän parlamentin huomiota, koska omien maidemme ihmiset ja EU:n kansalaiset ovat vaarassa eräiden toimien takia.

Eli uusi johdanto-osan kappale: ”ottaa huomioon, että useat EU:n jäsenvaltiot osallistuvat kansainvälisiin toimiin demokratian rakentamiseksi Irakissa ja sen kansan suojelemiseksi terroristeilta, joita myös ulkovallat, kuten Iran, kouluttavat ja varustavat, mikä tarkoittaa, että EU:n jäsenvaltioiden sotilaat – EU:n kansalaiset – kärsivät sellaisten terrori-iskujen aiheuttamista menetyksistä ja vammoista, joihin Iran on kytköksissä”.

Olkaa ystävällisiä ja tukekaa tätä.

 
  
  

(Suullista tarkistusta ei hyväksytty.)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö