Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Съобщаване на общите позиции на Съвета: вж. протокола
 4.Годишен дебат относно напредъка, постигнат в Пространството на свобода, сигурност и правосъдие (членове 2 и 39 от ДЕС) (разискване)
 5.Сътрудничество между специалните звена за намеса в държавите-членки (разискване)
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 8.Време за гласуване
  8.1.Тълкуване на Правилника за дейността на ЕП (член 19, параграф 1) (вот)
  8.2.(A6-0511/2007, Michael Cashman) Опростен режим за контрол на лица на външните граници (вот)
  8.3.(A6-0509/2007, Panayiotis Demetriou) Опростен режим за контрол на лица на външните граници (Швейцария и Лихтенщайн) (вот)
  8.4.(A6-0001/2008, Philippe Morillon) Статистически данни за аквакултури (вот)
  8.5.(A6-0507/2007, Armando França) Сътрудничество между специалните звена за намеса в държавите-членки (вот)
  8.6.(A6-0005/2008, Umberto Guidoni) Европейското научноизследователско пространство: нови перспективи (вот)
  8.7.(A6-0505/2007, Markus Ferber) Вътрешен пазар на пощенски услуги в Общността (вот)
  8.8.Положението в Иран (вот)
  8.9.Резултати от Конференцията в Бали по изменението на климата (вот)
  8.10.(A6-0003/2008, Fiona Hall) План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (вот)
  8.11.(A6-0495/2007, Carl Schlyter) Политика за намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов (вот)
  8.12.Европейска стратегия за ромите (вот)
 9.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 12.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 14.График на следващите заседания: вж. протокола
 15.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (413 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (588 kb)
Правна информация - Политика за поверителност