Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 31. ledna 2008 - BruselVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Sdělení společných postojů Rady: viz zápis
 4.Výroční rozprava o pokroku dosaženém v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 SEU) (rozprava)
 5.Spolupráce mezi zvláštními zásahovými jednotkami členských států (rozprava)
 6.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 8.Hlasování
  8.1.Výklad jednacího řádu (čl.19 odst.1) (hlasování)
  8.2.(A6-0511/2007, Michael Cashman) Kontrola osob na vnějších hranicích (hlasování)
  8.3.(A6-0509/2007, Panayiotis Demetriou) Kontrola osob na vnějších hranicích na základě jednostranného uznání určitých povolení k pobytu vydávaných Švýcarskem a Lichtenštejnskem členskými státy (hlasování)
  8.4.(A6-0001/2008, Philippe Morillon) Statistiky týkající se akvakultury (hlasování)
  8.5.(A6-0507/2007, Armando França) Spolupráce mezi zvláštními zásahovými jednotkami členských států (hlasování)
  8.6.(A6-0005/2008, Umberto Guidoni) Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy (hlasování)
  8.7.(A6-0505/2007, Markus Ferber) Úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (hlasování)
  8.8.Situace v Íránu(hlasování)
  8.9.Výsledky konference o změně klimatu (Bali) (hlasování)
  8.10.(A6-0003/2008, Fiona Hall) Akční plán pro energetickou účinnost: Využití možností (hlasování)
  8.11.(A6-0495/2007, Carl Schlyter) Snížení nežádoucích vedlejších úlovků a eliminaci výmětů v evropském rybolovném odvětví (hlasování)
  8.12.Evropská strategie pro Romy (hlasování)
 9.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 13.Předání přijatých textů během schůze: viz zápis
 14.Harmonogram nadcházejících zasedání: viz zápis
 15.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (299 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (680 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí