Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 31 januari 2008 - BrusselUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Bekendmaking gemeenschappelijke standpunten van de Raad: zie notulen
 4.Jaarlijks debat over de geboekte vooruitgang op het gebied van vrijheid, veiligheid en justitie (artikelen 2 en 39 van het VEU) (debat)
 5.Samenwerking tussen de speciale interventie-eenheden van de lidstaten (debat)
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Stemmingen
  8.1.Interpretatie van het Reglement (artikel 19, lid 1) (stemming)
  8.2.(A6-0511/2007, Michael Cashman) Vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen (stemming)
  8.3.(A6-0509/2007, Panayiotis Demetriou) Controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op eenzijdige erkenning door de lidstaten van bepaalde door Zwitserland en Liechtenstein afgegeven verblijfstitels (stemming)
  8.4.(A6-0001/2008, Philippe Morillon) Statistieken over aquacultuur (stemming)
  8.5.(A6-0507/2007, Armando França) Samenwerking tussen de speciale interventie-eenheden van de lidstaten (stemming)
  8.6.(A6-0005/2008, Umberto Guidoni) Europese Onderzoeksruimte: nieuwe perspectieven (stemming)
  8.7.(A6-0505/2007, Markus Ferber) Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap (stemming)
  8.8.Situatie in Iran (stemming)
  8.9.Resultaten van de Klimaat-conferentie (Bali) (stemming)
  8.10.(A6-0003/2008, Fiona Hall) Actieplan voor energie-efficiëntie – Het potentieel realiseren (stemming)
  8.11.(A6-0495/2007, Carl Schlyter) Een beleid om in de Europese visserij ongewenste bijvangsten te verminderen en de teruggooi uit te bannen (stemming)
  8.12.Een Europese strategie ten opzichte van de Roma’s (stemming)
 9.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 14.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 15.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (310 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (791 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid