Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 31. januára 2008 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Oznámenie spoločných pozícií Rady: pozri zápisnicu
 4.Výročná rozprava o pokroku dosiahnutom v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (články 2 a 39 Zmluvy o EÚ) (rozprava)
 5.Spolupráca osobitných zásahových jednotiek členských štátov (rozprava)
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Výklad rokovacieho poriadku (článok 19 ods. 1) (hlasovanie)
  8.2.(A6-0511/2007, Michael Cashman) Zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach EÚ (hlasovanie)
  8.3.(A6-0509/2007, Panayiotis Demetriou) Zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach EÚ (Švajčiarsko a Lichtenštajnsko) (hlasovanie)
  8.4.(A6-0001/2008, Philippe Morillon) Štatistika akvakultúry (hlasovanie)
  8.5.(A6-0507/2007, Armando França) Spolupráca osobitných zásahových jednotiek členských štátov (hlasovanie)
  8.6.(A6-0005/2008, Umberto Guidoni) Európsky výskumný priestor: nové perspektívy (hlasovanie)
  8.7.(A6-0505/2007, Markus Ferber) Dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (hlasovanie)
  8.8.Situácia v Iráne (hlasovanie)
  8.9.Výsledky konferencie o klimatických zmenách (Bali) (hlasovanie)
  8.10.(A6-0003/2008, Fiona Hall) Akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu (hlasovanie)
  8.11.(A6-0495/2007, Carl Schlyter) Politika zníženia množstva nežiaducich vedľajších úlovkov a odstraňovania odpadu v rámci európskeho rybného hospodárstva (hlasovanie)
  8.12.Európska rómska stratégia (hlasovanie)
 9.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 15.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (317 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (713 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia