Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 589k
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 3. Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 4. Ετήσια συζήτηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον Κοινό Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (άρθρα 2 και 39 της Συνθήκης ΕΕ) (συζήτηση)
 5. Συνεργασία μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών (συζήτηση)
 6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1. Ερμηνεία του κανονισμού (άρθρο 19, παράγραφος 1) (ψηφοφορία)
  8.2. (A6-0511/2007, Michael Cashman) Απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης (ψηφοφορία)
  8.3. (A6-0509/2007, Παναγιώτης Δημητρίου) Απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης (Ελβετία και Λιχτενστάιν) (ψηφοφορία)
  8.4. (A6-0001/2008, Philippe Morillon) Στατιστικά στοιχεία για την υδατοκαλλιέργεια (ψηφοφορία)
  8.5. (A6-0507/2007, Armando Franca) Συνεργασία μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών (ψηφοφορία)
  8.6. (A6-0005/2008, Umberto Guidoni) Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες προοπτικές (ψηφοφορία)
  8.7. (A6-0505/2007, Markus Ferber) Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  8.8. Κατάσταση στο Ιράν (ψηφοφορία)
  8.9. Αποτελέσματα της Διάσκεψης για τις κλιματικές αλλαγές (Μπαλί) (ψηφοφορία)
  8.10. (A6-0003/2008, Fiona Hall) Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού (ψηφοφορία)
  8.11. (A6-0495/2007, Carl Schlyter) Πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία (ψηφοφορία)
  8.12. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική έναντι των Ρομά (ψηφοφορία)
 9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Αιτιολογήσεις ψήφου
 11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Διακοπή της συνόδου


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Έλαβα αίτημα από τον κ. Hannan για ένα σημείο της ερμηνείας του άρθρου 19 του Κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE).– (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, εχθές ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μια ερμηνεία του άρθρου 19 του Κανονισμού, βάσει της οποίας το Σώμα θα παραβιάζει ευθέως τους ίδιους τους κανονισμούς του. Έχουμε πλέον απομακρυνθεί από το κράτος δικαίου και έχουμε εκχωρήσει την αυθαίρετη εξουσία στον Πρόεδρο να περιφρονεί τον κανονισμό λειτουργίας μας και να ενεργεί όπως κρίνει αυτός σωστό. Πρόκειται για κάτι που είναι σαφώς παράνομο σύμφωνα με τους κανονισμούς μας. Το Κοινοβούλιο μπορεί να είναι κυρίαρχο, αλλά οφείλει, παρ’ όλα αυτά, να τηρεί τους κανονισμούς του.

Αυτή η ερμηνεία από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πρόκειται να αμφισβητηθεί σήμερα. Μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. Εάν ψηφίσουμε υπέρ, συλλογικά, ψηφίζουμε την εγκατάλειψη των κανονισμών βάσει των οποίων λειτουργούμε. Παρά λίγο να μπω στον πειρασμό να συγκρίνω την ερμηνεία αυτή με το Ermachtigungsgesetz (εξουσιοδοτικό νόμο) του 1933, αλλά πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δυσανάλογο και ίσως κάπως αγενές προς τον Πρόεδρό μας, ο οποίος είναι ένας αφοσιωμένος δημοκράτης και ένας αξιοπρεπής άνδρας.

Αντ’ αυτού, επιτρέψτε μου να παραθέσω ένα απόσπασμα ενός από τους πατέρες της βρετανικής αντίστασης στον ολοκληρωτισμό, του Edmund Burke. «Πρέπει να είναι χειρότεροι από τους τυφλούς όσοι δεν βλέπουν την απαρέγκλιτη κανονικότητα του συστήματος, στην προκειμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση, μέσω της οποίας επιδιώκουν να υλοποιήσουν το σχέδιό τους για τον παντελή αφανισμό κάθε ανεξάρτητης εξουσίας. ... Η βούλησή τους είναι ο νόμος, όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και όσον αφορά τα ζητήματα κάθε έθνους. ... Διέλυσαν τον πυρήνα των δομών σύμφωνα με τις οποίες ενήργησαν οι νομοθέτες –»

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ. Σημείωσα τις παρατηρήσεις σας, αλλά σχετικά με αυτό το σημείο της ερμηνείας του Κανονισμού, όπως γνωρίζετε, έχει ήδη προγραμματιστεί ψηφοφορία στις 11, επομένως θα προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά πρακτικά

3. Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά

4. Ετήσια συζήτηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον Κοινό Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (άρθρα 2 και 39 της Συνθήκης ΕΕ) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση επί

- της προφορικής ερώτησης (O-0005/2008 - B6-0006/2008) του βουλευτή Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, προς το Συμβούλιο: Ετήσια συζήτηση του 2007 σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (Άρθρα 2 και 39 της Συνθήκης ΕΕ), και επί

- της προφορικής ερώτησης (O-0006/2008 - B6-0007/2008) του βουλευτή Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, προς την Επιτροπή: Ετήσια συζήτηση του 2007 σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (Άρθρα 2 και 39 της Συνθήκης ΕΕ).

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez, αναπληρωτής συντάκτης. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση που διεξάγουμε σήμερα λαμβάνει χώρα, όπως γνωρίζετε, σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από δύο ουσιώδη στοιχεία.

Το πρώτο από αυτά −δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω− είναι το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων. Χονδρικά, στην καλύτερη περίπτωση μας απομένουν 16 λειτουργικοί μήνες πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα βλέπετε ότι, με ένα τόσο περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε για τα θέματα που ελπίζουμε να οριστικοποιήσουμε από κοινού στον χρόνο που απομένει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα· θα χρειαστεί να επιλέξουμε και να παραμείνουμε στην απόφασή μας.

Το δεύτερο στοιχείο, κύριε Πρόεδρε, είναι ακόμη πιο σημαντικό κατά τη δική μας άποψη. Αυτό είναι ότι η προοπτική έναρξης ισχύος της νέας συνθήκης, το γνωρίζετε όπως και εμείς, θα οδηγήσει σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα της αρμοδιότητάς μας. Θα αναφέρω ιδιαίτερα την κατάργηση του τεχνητού διαχωρισμού των πολιτικών του πρώτου πυλώνα από αυτές του τρίτου πυλώνα, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα, συγκεκριμένα, τη θέσπιση της συναπόφασης και την υπαγωγή σε πραγματικό δικαστικό έλεγχο μέτρων τα οποία έως ώρα ήσαν προνομιακός χώρος του Συμβουλίου και δεν ενέπιπταν στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κατά συνέπεια, θα κατανοήσετε την ανυπομονησία μας να δούμε τη νέα Συνθήκη να τίθεται σε ισχύ το συντομότερο δυνατό, δεδομένου ότι αυτή αντιπροσωπεύει τόσο την ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου όσο και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών. Και θα κατανοήσετε επίσης υπό το πρίσμα αυτών των δύο κριτηρίων, τα οποία είναι −επαναλαμβάνω− η ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών, την επιφυλακτικότητα που αισθανόμαστε καταρχήν όσον αφορά το χειρισμό, με βάση τις ρυθμίσεις της ισχύουσας Συνθήκης, ευαίσθητων θεμάτων τα οποία θα έχουμε σύντομα τη δυνατότητα να χειριστούμε βάσει των διατάξεων της νέας Συνθήκης.

Αυτή η καταρχήν επιφυλακτικότητα είναι πολύ πραγματική. Είναι βαθιά, και την συμμερίζονται ευρέως οι διάφορες πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούντα τόσο στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων όσο και στο γενικότερο πλαίσιο της Συνέλευσής μας. Η επιφυλακτικότητα αυτή όσο και αν είναι βαθιά, είναι επίσης, τουλάχιστον σήμερα, πολύ μετρημένη. Δεν παρακινούμαστε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, από την παράλογη πρόθεση καθυστέρησης ανάληψης δράσης για σημαντικά θέματα που έχουν ωριμάσει και των οποίων ο επείγων χαρακτήρας δεν αμφισβητείται.

Το αντίθετο, είμαστε διατεθειμένοι να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα είδος συμφωνίας κυρίων, με πραγματικό διάλογο, η οποία θα παρείχε σε έκαστο από τα θεσμικά όργανά μας τις ασφαλιστικές δικλείδες και τις εγγυήσεις που αυτή θεωρεί απαραίτητες. Κατά την άποψή μας, θα ήταν δυνατόν να έλθουμε σε συμφωνία πολύ γρήγορα για κάποιου είδους διοργανικό νομοθετικό πρόγραμμα για το 2008 και το πρώτο εξάμηνο του 2009, το οποίο θα περιείχε περιορισμένο αριθμό κοινών προτεραιοτήτων σε ευαίσθητα θέματα, θα συμφωνείτο με αμοιβαίες δεσμεύσεις, και θα μας έδινε τη δυνατότητα να επωφεληθούμε από τις θετικές διατάξεις της νέας Συνθήκης, χωρίς αυτές να τεθούν σε ισχύ πρόωρα.

Το Κοινοβούλιο ήδη πρότεινε μια πιθανή μέθοδο απάντησης σε αυτό το αίτημα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην τελευταία Ολομέλεια στο Στρασβούργο σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης και των αποστολών της Europol. Πράγματι, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, με συντριπτική πλειοψηφία 537 ψήφων το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία που ορίζει ότι αυτή η απόφαση θα αναθεωρείτο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Φυσικά, ακόμη και αν έχει εγκριθεί με συντριπτική πλειοψηφία, αυτή η μονομερής τροπολογία δεν είναι δεσμευτική. Ωστόσο, όπως θα έχετε καταλάβει, αποτελεί μια πολύ σαφής εκδήλωση της πολιτικής βούλησής μας να αρχίσουμε τη συζήτηση και να βρούμε λύσεις. Στο πνεύμα αυτό, η επιτροπή μας επιβεβαιώνει τόσο την αποφασιστικότητά της όσο και τη διαθεσιμότητά της για έναν πραγματικό διοργανικό διάλογο.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragutin Mate, Προεδρεύων. − (SL) Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ και συμμετέχω σε μια τόσο σημαντική συζήτηση. Η υλοποίηση των πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων είναι εξαιρετικά σημαντική για τους πολίτες μας. Με την ανάπτυξη της κοινωνίας και των σύγχρονων τεχνολογιών, το θέμα της ασφάλειας έχει καταστεί ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα για τους πολίτες μας. Θεωρώ ότι, ως εκπρόσωποι του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, έχουμε κοινούς στόχους: να διασφαλίσουμε εκείνες τις συνθήκες για συνεργασία των κρατών μελών που θα προσφέρουν στους πολίτες μας κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας.

Πριν από δύο έτη, αρχίσαμε να συζητούμε δύο νομοθετικά μέτρα που επιδίωκαν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για ένα τεράστιο άλμα στην ποιότητα της συνεργασίας μας. Το πρώτο ήταν η απόφαση να μετατραπεί η Europol σε ευρωπαϊκή υπηρεσία, και το δεύτερο να ενσωματωθεί η Συνθήκη του Προυμ στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Σύμφωνα με τη νέα νομική βάση, η Europol θα μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις μεταβαλλόμενες τάσεις όσον φορά την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, ενώ θα βελτιωθεί περαιτέρω η δυνατότητά της για ανάλυση και η ικανότητά της να στηρίζει τα κράτη μέλη. Αυτό θα συμβάλλει σημαντικά σε έναν αποτελεσματικότερο αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και των τρομοκρατικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενσωμάτωση της Συνθήκης του Προυμ θα επιτρέψει την ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων από εθνικές βάσεις δεδομένων.

Οι δύο προηγούμενες Προεδρίες, της Γερμανίας και της Πορτογαλίας, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκριση και των δύο αυτών νομοθετικών μέτρων έως τη λήξη των τριών Προεδριών μας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρουσίασα στους συναδέλφους σας στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, προγραμματίζεται να επιτευχθεί συναίνεση και για τα δύο μέτρα έως φέτος τον Ιούνιο. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους, τυχόν καθυστέρηση της έγκρισής τους δεν θα ήταν δικαιολογημένη, ιδιαίτερα καθώς τα έχουμε ήδη εγκρίνει και εναρμονίσει στα κράτη μέλη και στα τρία θεσμικά όργανα σε αυτό το τρέχον επίπεδο. Όσον αφορά τη νομοθεσία για την οποία ακόμα αναμένεται να διεξαχθεί συζήτηση, η Προεδρία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο για κάθε μεμονωμένη περίπτωση και στο πνεύμα της κοινής ευθύνης για την ψήφισή της. Ως εκ τούτου, τα δύο θεσμικά όργανα θα μοιράζονται την ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ και για άλλους τομείς.

Το Συμβούλιο συζητά επί του παρόντος προτάσεις για νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος σχετικά με την καταπολέμηση όλων των μορφών οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας. Αυτό αφορά κυρίως τις διαδικασίες συγκέντρωσης και ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και τη συνεργασία εντός της Europol. Συζητούμε επίσης νομοθετικά μέτρα σχετικά με συγκεκριμένα προβλήματα και συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες.

Πέρα από την πρόταση ενσωμάτωσης της Συνθήκης του Προυμ και την απόφαση για την Europol, αναπτύσσουμε επί του παρόντος μέτρα για την αποτροπή της εισόδου ανεπιθύμητων προσώπων στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχω προσωπικά στις προσπάθειες για επίσπευση της ανάπτυξης της δεύτερης γενιάς του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν. Ετοιμαζόμαστε να επισπεύσουμε την έγκριση του νόμου ώστε να διευκολυνθεί η χρήση του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις. Στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, εργαζόμαστε σκληρά μαζί με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων και την Ρωσία για την προετοιμασία περιφερειακών αξιολογήσεων των απειλών από το οργανωμένο έγκλημα.

Αυτόν τον μήνα, το Συμβούλιο άρχισε να συζητά την πρώτη από τις δύο προτάσεις οδηγιών σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση. Μετά την πρώτη συνεδρίαση των ομάδων εργασίας, όπου η συζήτηση αφορούσε τους υψηλά ειδικευμένους εργαζόμενους, η Προεδρία έχει την αίσθηση ότι επετεύχθη ευρεία συναίνεση για την εφαρμογή της οδηγίας. Ευελπιστούμε ότι με περαιτέρω συζήτηση θα αντιμετωπιστούν τα καίρια πολιτικά ζητήματα έως τη λήξη της Προεδρίας μας, και στη συνέχεια θα παραδώσουμε τον φάκελο στη γαλλική Προεδρία ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν αποτελεσματικά οι εργασίες.

Εδώ και δύο έτη, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συζητούν την πρόταση οδηγίας σχετικά με την επιστροφή πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση επικεντρώνεται σε αρκετά ειδικά ζητήματα επί των οποίων οι απόψεις των θεσμικών οργάνων διαφέρουν πολύ. Η Προεδρία θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας με το Κοινοβούλιο ώστε να επιτραπεί η ταχύτερη δυνατή ψήφιση της οδηγίας, κατά προτίμηση σε πρώτη ανάγνωση. Ωστόσο, πρέπει να προσέξουμε να μην δυσχεράνει αυτή η οδηγία τις διαδικασίες επιστροφής και, με αυτόν τον τρόπο, να μειώσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας στον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης.

Στο πλαίσιο της εμβάθυνσης του διαλόγου αυτού με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, το Συμβούλιο θα συνεχίσει τον αγώνα για τη συνεχή υιοθέτηση παγκόσμιων προσεγγίσεων στα προβλήματα της μετανάστευσης, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και ότι πρέπει να επιτευχθεί γεωγραφική ισορροπία. Ως εκ τούτου, η προσοχή μας θα επικεντρωθεί στη βόρεια Αφρική και την νοτιοανατολική Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini , Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Deprez, για την εισαγωγή του.

Είναι σαφές ότι σήμερα δεν διενεργούμε απλώς μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 2007, τα οποία όσον αφορά συγκεκριμένα τον τομέα μας είναι, κατά τη γνώμη μου, θετικά: ανοίξαμε τα εσωτερικά σύνορα σε περισσότερους από 400 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ με τη διεύρυνση του χώρου Σένγκεν· ιδρύσαμε και θέσαμε σε λειτουργία τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· καταλήξαμε σε μια πολύ σημαντική συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις· εργαστήκαμε πάνω σε θέματα μετανάστευσης, όπως ανέφερε ο σλοβένος υπουργός κ. Mate , και τρομοκρατίας.

Για να δώσω απλώς ορισμένα στατιστικά στοιχεία, το 2007 οι προτάσεις που αφορούσαν το πεδίο της αρμοδιότητάς μου και τις οποίες σας παρουσίασα αντιστοιχούσαν στο 20% όλων των στρατηγικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που σημαίνει ότι αυτός ο τομέας ήταν και εξακολουθεί να είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικός. Επιτύχαμε όλα όσα περιλαμβάνονταν στο στρατηγικό πρόγραμμα.

Σήμερα, το 2008, αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση εξίσου σημαντική. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή όρισε 26 στρατηγικές προτάσεις για το 2008, εκ των οποίων οκτώ, δηλαδή περίπου το 30%, αφορούν τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Φέτος, θα ασχοληθούμε με τα εξωτερικά σύνορα: προβλέπεται να υποβληθεί μια δέσμη προτάσεων τον Φεβρουάριο για ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά μας σύνορα, στο ίδιο πνεύμα και χρησιμοποιώντας τα ίδια κριτήρια με αυτά του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν και του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις· θα διεξαγάγουμε αναλυτική αξιολόγηση του Frontex, η οποία θα επιτρέψει σε όλους μας να αποκομίσουμε διδάγματα και για το μέλλον· ευελπιστώ ότι θα υποβάλλουμε προοδευτικές και φιλόδοξες προτάσεις για θέματα αστικής δικαιοσύνης· συζητούμε με τη σλοβενική Προεδρία σχετικά με την αποκαλούμενη «ηλεκτρονική δικαιοσύνη», ή αλλιώς το πώς θα προσφέρουμε στους πολίτες μας καλύτερη πρόσβαση στην αστική και ποινική δικαιοσύνη μέσω της χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνολογιών.

Φυσικά, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τη μετανάστευση. Οι πρωτοβουλίες του περασμένου έτους, επί των οποίων επιτεύχθηκε ευρεία πολιτική συναίνεση, θα δρομολογηθούν και θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Φέτος, θα καταρτιστεί το σχέδιο δράσης για το άσυλο, τους αιτούντες άσυλο και το ευρωπαϊκό σύστημα για τη μεταχείριση των προσφύγων. Τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο θα έχουμε τις δύο ολοκληρωμένες προτάσεις.

Θα υποβάλουμε πρόταση για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, κάτι που αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες μιας πολιτικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· αυτό θα γίνει τον Ιούνιο.

Ωστόσο, πιστεύω ότι το πολιτικό θέμα που έθεσε ο κ. Deprez αξίζει μια πολιτική απάντηση, την οποία θα δώσω με μεγάλη ευχαρίστηση. Το 2008 είναι ένα μεταβατικό έτος. Είναι το έτος της μετάβασης στη Συνθήκη της Λισαβόνας και της επικύρωσής της, με σκοπό να τεθεί σε ισχύ –κάτι που θα επιθυμούσαμε όλοι μας– τον Ιανουάριο του 2009. Στη συνέχεια, είναι σαφές ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις τρεις απαιτήσεις, από τη μία να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για να συνδράμουμε σε αυτήν τη μετάβαση, και από την άλλη να μην επιβραδύνουμε τις πρωτοβουλίες που είναι έτοιμες να δρομολογηθούν και για τις οποίες υπάρχει συναίνεση, ενώ ταυτόχρονα να μην περιμένουμε τι θα υπαγορεύσει η Συνθήκη της Λισαβόνας όταν τεθεί σε εφαρμογή. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι μια διοργανική πολιτική συμφωνία είναι απαραίτητη.

Σαφώς, κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμφωνήσουν επί της μεθόδου εργασίας, ακόμα και προτού συμφωνήσουν επί των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. Εάν επιτευχθεί πολιτική συμφωνία επί της μεθόδου εργασίας, μπορούμε να ορίσουμε μαζί κοινές προτεραιότητες, και οι προτεραιότητες θα πρέπει να είναι πρωτοβουλίες που παρέχουν άμεση προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, συγκεντρώνουν επαρκή συναίνεση και επιτυγχάνουν την επιθυμητή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων που διακυβεύονται: ασφάλεια, διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και επίσης προαγωγή και προστασία των πολιτικών ελευθεριών – η συνήθης πράξη πολιτικής εξισορρόπησης που αποτελεί την πρόκληση που καλούμαστε όλοι μας να αντιμετωπίσουμε.

Πιστεύω ότι η καλύτερη μέθοδος εργασίας είναι αυτή που είχαμε ξεκινήσει να διερευνούμε με το Συμβούλιο: να μην εργαζόμαστε ανά εξάμηνες περιόδους, αλλά να συνεργάζεται η τριάδα των Προεδριών, κάτι που έκαναν η σημερινή και η προηγούμενη Προεδρία, εξετάζοντας τις πρωτοβουλίες σε διάστημα δεκαοκτώ μηνών και όχι έξι, καθώς είναι σαφές ότι εάν εργαζόμαστε μόνο με πρωτοβουλίες εντός περιορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεν θα διαθέτουμε τη διορατικότητα που οφείλουμε εύλογα –πιστεύω– να διαθέτουμε για να φτάσουμε τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2009, καθώς η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η μόνη, κατά τη γνώμη μου, πραγματική προθεσμία που πρέπει να λάβουμε υπόψη.

Έτσι, είμαι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο, είμαι προετοιμασμένος για πολιτικό διάλογο με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προκειμένου να εντοπίσουμε αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας ως άμεση απάντηση από τις προτεραιότητες του 2008 και του 2009, και αυτά που αξίζει να εξεταστούν λεπτομερέστερα. Με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι θα αποδείξουμε, με την επιφύλαξη της Συνθήκης, ότι όταν τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται επιτυγχάνουν τους στόχους τους ταχύτερα και με καλύτερα πολιτικά αποτελέσματα. Αυτή είναι η οδός που πιστεύω ότι πρέπει όλοι μας να ακολουθήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή συζήτηση αφορά την ευρωπαϊκή εσωτερική πολιτική, και θεωρώ σωστό να κάνουμε αυτό που ήδη έκανε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Frattini, δηλαδή μια συνοπτική ανασκόπηση. Το 2007 ήταν μια μεγάλη χρονιά για την ευρωπαϊκή εσωτερική πολιτική. Το άνοιγμα του χώρου Σένγκεν ήταν μια μεγάλη επιτυχία και μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες μας ότι η ασφάλεια δεν θα μειωθεί, αλλά θα αυξηθεί αν έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα βάσεων δεδομένων όλες οι ανακριτικές αρχές της Ευρώπης.

Παρ’ όλα αυτά, πρέπει φυσικά να κοιτάζουμε και στο μέλλον. Διαβάζω εδώ ότι το SIS II συζητήθηκε κατά την άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου στη Σλοβενία υπό τη σλοβενική Προεδρία. Από όσα γνωρίζω, τώρα παροπλίζεται και πάλι το κεντρικό σύστημα. Τμήματα της Επιτροπής φαίνεται να είναι έτοιμα, αλλά τώρα συστήνεται μια νέα πολιτική ομάδα εξειδικευμένων υπουργών Εσωτερικών που θα ασχοληθεί με το SIS II. Στόχος τους ως προς το SIS II είναι να γίνει πραγματικά πρόοδος στην πράξη ως προς την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στην Ευρώπη. Γιατί, λοιπόν, πρέπει να υπάρξει και άλλη καθυστέρηση; Φοβάμαι ότι μετά από τη διεύρυνση πέφτουμε σε τέλμα γιατί όλοι είναι ευχαριστημένοι που η διεύρυνση πέτυχε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εμείς εδώ στο Σώμα προβήκαμε σε αξιολόγηση των συστημάτων μετά από έξι μήνες και θα εμμείνουμε σε αυτό.

Ένα δεύτερο συγκεκριμένο θέμα για το οποίο ζητώ να αναληφθεί δράση είναι η αστυνομική συνεργασία. Όπως γνωρίζετε, δεν έχουν δυστυχώς ενσωματωθεί όλα τα τμήματα της Συνθήκης του Προυμ στο κοινοτικό δίκαιο, ειδικά δε ουσιώδη θέματα της αστυνομικής συνεργασίας δεν εγκρίθηκαν. Γι’ αυτό απαιτείται και εδώ περαιτέρω πρόοδος.

Στον τομέα της προστασίας των συνόρων περιμένουμε προτάσεις της Επιτροπής. Περιμένω προτάσεις για τα συστήματα εισόδου και εξόδου, γιατί θα είναι πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε πόσα άτομα παραμένουν παράνομα στην Ευρώπη.

Και ένα τελικό σημείο: θα έχουμε μια νέα συνθήκη. Συνεπώς, θα ήθελα να ενθαρρύνω τον πρόεδρο της επιτροπής μας κ. Deprez. Την εμπιστοσύνη των πολιτών στη συνθήκη αυτή θα την κερδίσουμε αν φέρουμε από τα άδυτα του Συμβουλίου στο άπλετο φως της Ολομέλειας τις αποφάσεις που ισχύουν στον τομέα της εσωτερικής πολιτικής. Εδώ ο κόσμος θα δει πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ως εκ τούτου, σας ζητώ να πιάσετε το χέρι που σας απλώνει το Σώμα. Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, συμμερίζομαι την προσέγγιση του Επιτρόπου Frattini στη συζήτηση. Οφείλουμε να ατενίσουμε το μέλλον, οφείλουμε να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τον χρόνο που μας απομένει με αίσθηση ευθύνης και την αφοσίωση που είναι κοινή σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Πιστεύουμε ότι μετά από πολυετείς συζητήσεις για τον χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του οποίου το Κοινοβούλιο επέκρινε το σαφές δημοκρατικό έλλειμμα –ένας τόσο ακανθώδης τομέας για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών– μπορούμε να επικροτήσουμε την υπογραφή της νέας συνθήκης, η οποία προσδίδει επιτέλους μια ευρωπαϊκή διάσταση σε αυτόν τον χώρο και η οποία εκχωρεί στο Κοινοβούλιο πλήρεις νομοθετικές εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με τη δικαστική, ποινική και αστυνομική συνεργασία και τις πολιτικές εισόδου και διαμονής.

Για τον λόγο αυτόν, η Ομάδα μου πιστεύει επίσης ότι, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ευαίσθητης φάσης της επικύρωσης, κανένα θεσμικό όργανο δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι το πλαίσιο έχει αλλάξει πλήρως. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατό να προτείνουμε απλώς την έναρξη ισχύος της Συνθήκης, αλλά πιστεύουμε ότι θα ήταν πολιτικό σφάλμα να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα με τρόπο που παραβλέπει το δημοκρατικό πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Για τον λόγο αυτόν, η Ομάδα μας θεωρεί επίσης ότι είναι απαραίτητη μια κοινή δέσμευση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ζητήματα που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, να μην παρεμποδιστεί η ψήφισή τους, αλλά να διασφαλιστεί ότι μπορεί να ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, και να ενσωματωθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, πιστεύω ότι τα σημαντικά ζητήματα για τα οποία ελάχιστα έχει ζητηθεί η γνώμη μας, όπως η πρόταση του ευρωπαϊκού συστήματος για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR), η πρόταση για αναθεώρηση της απόφασης πλαισίου για την τρομοκρατία, η οδηγία για την εισδοχή υψηλά ειδικευμένων εργατών και η οδηγία για ενιαία διαδικασία για την εισδοχή οικονομικών μεταναστών.

Θα ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, για να εκφράσω τις ανησυχίες μου για όσα ειπώθηκαν από το Συμβούλιο σχετικά με την οδηγία για την επιστροφή προσώπων. Εκτιμούμε τη διαθεσιμότητα και τη συνεργασία του Συμβουλίου, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν ορισμένα εξαιρετικά ευαίσθητα σημεία. Ένα εξ αυτών είναι ότι η 18μηνη κράτηση δεν θεωρείται βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω οδηγίας, αλλά μέτρο καταπίεσης για το οποίο πάρα πολλοί στο Κοινοβούλιο θα συνεχίσουν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, εξετάζουμε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταστεί χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αυτό συνεπάγεται πρόοδο προς μια Ευρώπη όπου και τα πολιτικά δικαιώματα υποστηρίζονται και τα σύνθετα ζητήματα επιβολής του νόμου, όπως η τρομοκρατία και το διακρατικό έγκλημα, αντιμετωπίζονται.

Αλλά, δυστυχώς, αυτό την τελευταία δεκαετία δεν επιτύχαμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, και αντ’ αυτού δώσαμε έναν μάλλον στενό ορισμό της ασφάλειας.

Η επιβολή του νόμου πρέπει να στοχοθετηθεί καλύτερα και οι πολιτικές ελευθερίες πρέπει να αναβαθμιστούν. Για παράδειγμα, η αποτυχία –μέσα σε 10 χρόνια– να καταλήξουμε σε ένα μέτρο για την προστασία των ελάχιστων δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων αποτελεί πραγματικά μια μαύρη τρύπα.

Ο γενικός εισαγγελέας Maduro, στο πλαίσιο γνωμοδότησης για τις μαύρες λίστες των τρομοκρατών –πρόκειται, νομίζω, για απόσπασμα από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ– δήλωσε: «Τους νόμους τους χρειαζόμαστε πρωτίστως όταν ηχούν τα τύμπανα του πολέμου». Δεν υπάρχουν μαύρες τρύπες. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας είναι και πόλεμος του νόμου κατά όσων τον αμφισβητούν».

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο των κρατών μελών δεν το έλαβε αυτό υπόψη του κατά την εξέταση της έκθεσής μας από την Προσωρινή Επιτροπή για τις Έκτακτες Παραδόσεις. Δεν λάβαμε ουσιαστική απάντηση στην εν λόγω έκθεση.

Συμφωνώ με τον Επίτροπο Frattini, ότι δηλαδή χρειάζεται να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με το πώς θα κινηθούμε για τη μετάβαση από τις μη ικανοποιητικές διακυβερνητικές διαδικασίες του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης στη φυσιολογική λήψη αποφάσεων από την Κοινότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα χρειαστεί να αλλάξει η νοοτροπία και η στάση μας, καθώς και οι διαδικασίες. Ορισμένα από τα μέτρα του τρίτου πυλώνα που έχουν δρομολογηθεί, όπως το Προυμ, η προστασία των δεδομένων, η Ε&Σ της ΕΕ, είναι χαμηλής ποιότητας όσον αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο και τη διασφάλιση των πολιτικών ελευθεριών.

Μεγάλη είναι η εμπιστοσύνη προς τα τεχνολογικά προγράμματα, είτε σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών είτε σχετικά με τη δημιουργία νέων κοινοτικών βάσεων δεδομένων. Τάσσομαι υπέρ της σωστής ανταλλαγής δεδομένων, αλλά είμαι επιφυλακτική απέναντι στην υπερβολική εξάρτηση από τεχνολογικές βεβιασμένες και επιφανειακές λύσεις. Ας μην λησμονούμε την παραδοσιακή αστυνόμευση που βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών· έστω και εάν είναι ακόμα δυσκολότερο να λειτουργήσει εκτός των συνόρων, δεν πρέπει να υποβαθμίζεται σε δευτερεύουσα προσπάθεια υπό το πρίσμα της εκτυφλωτικής γοητείας των βάσεων δεδομένων, καθώς αυτό εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων.

Ζήτησα από τον Επίτροπο Frattini να εξετάσει το ενδεχόμενο σύνταξης μιας πράσινης βίβλου σχετικά με το εάν το καθεστώς της ασφάλειας δεδομένων είναι επαρκές, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη σκανδαλώδη απώλεια δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής, το έχει απορρίψει. Ευελπιστώ ότι θα το ξανασκεφτεί.

Επίσης, μπορεί ο Επίτροπος να εξετάσει την ανάγκη για κάτι τέτοιο λαμβάνοντας υπόψη το «φακέλωμα» προς το οποίο οδηγούμαστε; Ο Επίτροπος Frattini δεν το παραδέχεται, αλλά η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνει αρκετά ανοικτά: «φακελώνουμε». Ας κάνουμε μια συζήτηση για το ποιες διασφαλίσεις χρειαζόμαστε.

Τέλος, σχετικά με τη μη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, πιστεύω ότι οι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο θα το εκτιμούσαν –και σίγουρα εγώ, ως βρετανίδα βουλευτής του ΕΚ– εάν ενημερώνονταν για το ποια θα είναι η στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τις ρήτρες συμμετοχής και μη συμμετοχής, καθώς θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε σημαντικά προκειμένου να καταστεί σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σκοπεύει να συμμετάσχει ενεργά στη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις τα επόμενα έτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (GA) Κύριε Πρόεδρε, η ιρλανδική κυβέρνηση διαδραματίζει ενεργό, κεντρικό ρόλο στην Ευρώπη, στον αγώνα για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικές δυνάμεις της Ιρλανδίας συνεισφέρουν μέσω της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, της Europol.

Με πληθυσμό 500 εκατομμύρια, σε 27 πλέον χώρες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα διεθνή σύνορα να λειτουργούν ως προστασία έναντι των παράνομων δραστηριοτήτων εγκληματιών. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρχουν γερές βάσεις για τη στενή συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας, των τελωνείων, του ναυτικού και των μυστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα κράτη μέλη.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο να επηρεάσει την ουδετερότητα της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία είναι ουδέτερη χώρα, και οι ιρλανδικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπερπόντια εδάφη εκτός εάν έχει εγκριθεί ανάλογο ψήφισμα από τα Ηνωμένα Έθνη και εάν ληφθεί η απαραίτητη συναίνεση –μετά από ψηφοφορία στο Dáil Éireann– από την ιρλανδική κυβέρνηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου συμφωνεί με πολλά από όσα ελέχθησαν, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως κεντρική βάση πολλών αποφάσεων που θα επιθυμούσαμε να ληφθούν κατά την εναπομείνασα περίοδο θητείας του Κοινοβουλίου.

Η Ομάδα μου συμφωνεί επίσης ότι μια διοργανική συμφωνία θα ήταν χρήσιμη προκειμένου να αποφευχθεί η αυθαίρετη χρήση της συναπόφασης που έχουμε δει ορισμένες φορές, αυτή η αυθαίρετη χρήση κατ’ εντολήν του Συμβουλίου όταν πολλοί από εμάς διαπίστωναν ότι το Κοινοβούλιο χρησιμοποιούνταν ως ένα είδος άλλοθι, επειδή δεν μπορούσε να ληφθεί ομόφωνη απόφαση. Θα προτιμούσαμε αυτές οι ρυθμίσεις να τεθούν εντός ενός κατάλληλου πλαισίου – και εντός ενός πλαισίου που δεν πρόκειται να καθυστερήσει για πέντε χρόνια μεγάλο μέρος της προόδου που επιθυμούμε να επιτευχθεί.

Όσον αφορά τα ζητήματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για το γεγονός ότι ένα από τα ζητήματα που φαίνεται να μην έχει επιλυθεί στο Συμβούλιο είναι οι διαδικαστικές εγγυήσεις.

Πολλοί στο Κοινοβούλιο συμφώνησαν με την εισαγωγή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, πιστεύοντας ότι σύντομα θα ακολουθήσουν διαδικαστικές εγγυήσεις. Άλλοι που ήταν προφανώς πιο επιφυλακτικοί δήλωσαν ότι θα ήθελαν να δουν πρώτα τις εγγυήσεις και μετά θα εξέταζαν το θέμα της μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε, παρακαλώ, πότε να αναμένουμε αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για όλους τους πολίτες μας.

Συμμεριζόμαστε επίσης την ανησυχία που εκφράστηκε το πρωί στις ερωτήσεις για την προστασία των δεδομένων. Εκφράζονται ολοένα και μεγαλύτερες ανησυχίες για την έλλειψη διαφάνειας και, αναμφίβολα, αυξάνονται συνεχώς οι ανησυχίες του κοινού για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η χρήση και η ανταλλαγή των δεδομένων χωρίς να παρέχονται σαφείς πληροφορίες στους πολίτες για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Ανησύχησα κάπως, για να εκφραστώ επιεικώς, όταν άκουσα το Συμβούλιο να συζητά τα θέματα της οδηγίας για την επιστροφή προσώπων, αναφέροντας ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν επιθυμούν να γίνει δυσκολότερη η επιστροφή. Ορισμένοι από εμάς μπορεί να πιστεύουν ότι αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο δεν επιθυμεί την εφαρμογή μιας ασφαλούς, προστατευτικής και ανοικτής διαδικασίας που να διασφαλίζει τα δικαιώματα των προσώπων και αντ’ αυτού, όπως συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη, να προσπαθεί απλώς να επιτύχει τους στόχους μέσω της επιστροφής.

Δεν επιθυμούμε να γίνει η επιστροφή απαραιτήτως δυσκολότερη. Επιθυμούμε να καταστεί μια πιο ανοικτή διαδικασία που να προστατεύει τα δικαιώματα. Ένα από τα θέματα για το οποίο ανησυχούμε είναι, για παράδειγμα, η χρήση από ορισμένα κράτη μέλη της αυτόματης απαγόρευσης επανεισόδου. Συμμεριζόμαστε επίσης τις ανησυχίας για τη διάρκεια της κράτησης.

Επικροτώ τη δήλωση σχετικά με την πρόταση για μετανάστες υψηλής ειδίκευσης. Εντέλει, μπορεί να δούμε ένα θετικό μέτρο σε μια μεταναστευτική πολιτική, απομακρυνόμενοι από την πολιτική που ακολουθούσε η Ένωση για αρκετό διάστημα και πολλοί από εμάς θεωρούν πολιτική εκφοβισμού. Εντέλει, θα καταλήξουμε σε συμφωνία για κάτι πιο θετικό και πιο ανοικτό, ακόμα και εάν αφορά μόνο ένα μικρό μέρος όσων εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αλλά θα ήθελα, σας παρακαλώ, να ακούσω ένα σχόλιο για όσα συμβαίνουν με τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών. Τέλος, θα ήθελα να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή σχετικά με το σχόλιο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκτίμησα ιδιαιτέρως την προθυμία της Επιτροπής και του Συμβουλίου να επιτύχουν γρήγορα διοργανική πολιτική συμφωνία ενόψει των νέων μεταβατικών αλλαγών που θα γίνουν τους προσεχείς μήνες. Από τον Ιανουάριο του 2009, το Κοινοβούλιο θα μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάγκη των ευρωπαίων πολιτών να μπορούν να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο στις επιλογές που γίνονται στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστεύουμε ότι το 2008 θα είναι ένα έτος μετάβασης, κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει, επομένως, να προσδιοριστούν αρκετές προτεραιότητες όσον αφορά την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε με θέματα για τα οποία δεν υπάρχει επιστροφή, θέματα στα οποία πρέπει να επιμείνουμε. Σκέφτομαι την ανάγκη να υιοθετηθεί μια κοινή πολιτική ασύλου μέχρι το 2010 και την ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον καθορισμό αυτής της κοινής πολιτικής· σκέφτομαι ακόμη την ανάγκη να καταρτιστεί γρήγορα ένα γενικό σχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, να μην ενθαρρύνεται μόνο η εισδοχή ειδικευμένων ή υψηλά ειδικευμένων μεταναστών, αλλά να καταρτιστεί ένα σχέδιο που να καλύπτει κάθε εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ακόμη ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην ελεύθερη κυκλοφορία ανδρών και γυναικών εντός του χώρου Σένγκεν, επωφελούμενοι από τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2007, και να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις πτυχές.

Επίσης, θεωρώ ότι οφείλουμε να προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια του 2008 να αξιολογήσουμε ορισμένες από τις επιλογές που ήδη έχουν γίνει. Συγκεκριμένα, σκέφτομαι δύο σημαντικά ερωτήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια πραγματική εκτίμηση της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας του Frontex. Μου φαίνεται ότι μια αντικειμενική αξιολόγηση θα μπορούσε αθόρυβα να μας κάνει να παραδεχτούμε ότι τελικά δεν είχε τον αντίκτυπο που η συντριπτική πλειονότητα του Κοινοβουλίου και των πολιτών της Ευρώπης ήλπιζαν ότι θα είχε. Παρομοίως, πιστεύω ότι πρέπει να αξιολογηθεί η τεράστια ποσότητα βάσεων δεδομένων που διαθέτουμε. Πολύ συχνά, η ανταλλαγή πληροφοριών δεν έχει καμία αξία και ενίοτε οι πληροφορίες χάνονται.

Ολοκληρώνοντας, πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι ενδεχομένως να πρέπει να κάνουμε μια τελική αξιολόγηση της οδηγίας για την επιστροφή προσώπων. Φαίνεται ότι έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή, και μάλλον πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας: πρέπει να καταρτίσουμε ένα σχέδιο δράσης και ένα σχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, και μόνο τότε θα μάθουμε πώς να εκδιώκουμε, να απελαύνουμε και να θέτουμε υπό κράτηση μετανάστες.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τα ερωτήματα που τέθηκαν στο Συμβούλιο απαιτούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις όσον φορά τον Frontex. Στο παρελθόν, επέστησα επανειλημμένα την προσοχή σε αυτό το ζήτημα. Επομένως, αυτή η συζήτηση αποτελεί μια καλή ευκαιρία να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για τον Frontex για μία ακόμη φορά. Ως προς αυτό, επικροτώ τα λόγια του κ. Catania.

Πολλά εθνικά κοινοβούλια προέτρεψαν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να παράσχουν ανθρώπινο δυναμικό και υλικό για τις δραστηριότητες του Frontex. Προφανώς, τα κράτη μέλη δεν ανυπομονούν καθόλου να συμμετάσχουν σε επιχειρησιακές δραστηριότητες, και για αυτό τον λόγο είμαι ευχαριστημένος που οι Κάτω Χώρες συμφώνησαν επιτέλους να χρησιμοποιήσουν μια φρεγάτα. Η ερώτησή μου είναι η εξής: τι θα συμβεί με το πλήρωμα του πλοίου και τους μετανάστες αφού τους περισυλλέξουν;

Μπορεί ο Προεδρεύων να μας πει πώς θα αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι που αναχαιτίζονται σε πλοία στη θάλασσα; Λαμβάνουμε τακτικά αναφορές για αναχαίτιση πλοίων με μετανάστες. Κατά κανόνα, οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται αρχικά στην ακτή και λαμβάνουν φροντίδα. Είναι το κράτος μέλος στο οποίο ανήκει το πλοίο του ναυτικού αυτό που έχει την υποχρέωση να παράσχει άσυλο ή να φροντίσει για την υποδοχή των ανθρώπων που βρίσκονται στο αναχαιτισμένο πλοίο;

Από την αντίδραση του ολλανδού υφυπουργού Δικαιοσύνης αυτήν την εβδομάδα, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ακόμα μια σαφής απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Θα ήθελα να αποσαφηνιστεί περαιτέρω αυτό το ζήτημα, καθώς, φυσικά, δεν είναι σωστό τα κράτη μέλη που παρέχουν υλικό και ανθρώπινο δυναμικό να πρέπει να επωμιστούν ολόκληρο το βάρος. Κύριε Προεδρεύων, εάν δεν μπορέσετε να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα μπορέσετε να μας παράσχετε μια γραπτή απάντηση;

Έχω άλλη μία ερώτηση προς τον Επίτροπο Frattini. Είναι εύκολο για τους υπουργούς Δικαιοσύνης να υπόσχονται την παροχή πλοίων του ναυτικού, για παράδειγμα, αλλά η υλοποίηση εξαρτάται από τους υπουργούς Άμυνας, που συχνά θεωρούνται τυχεροί εάν έστω πληροφορηθούν τις υποσχέσεις που δίνουν οι υπουργοί Δικαιοσύνης. Είναι σαφές ότι αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα συντονισμού.

Το ερώτημά μου προς τον Επίτροπο Frattini είναι το εξής: τι σκοπεύετε να κάνετε για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα στο μέλλον; Εξάλλου, έχει μεσολαβήσει τόσο μεγάλο διάστημα από τότε που δόθηκαν αυτές οι υποσχέσεις μέχρι να αρχίσουν να διαφαίνονται ελάχιστα αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, πολύ ορθά συζητείται εκτενώς σε αυτό το ημικύκλιο η ανάγκη να ληφθεί κάθε είδους μέτρο για να αυξηθεί η ασφάλεια των πολιτών μας. Ένα πρώτο παράδειγμα εν προκειμένω είναι ο Frontex. Ωστόσο, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, καθώς η ίδια η Ευρώπη έχει γίνει πολύ λιγότερο ασφαλής ακριβώς λόγω της πολιτικής των ανοικτών συνόρων που ακολούθησε. Είναι γεγονός ότι αυτή η πολιτική έχει αυξήσει αισθητά τη δύναμη του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος χωρίς να έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την καταπολέμησή του.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Επιπλέον, οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν πέσει θύματα των αλλεπάλληλων νομιμοποιήσεων του καθεστώτος των παράνομων μεταναστών, στις οποίες αποφάσισαν να προβούν ορισμένες χώρες. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν θα μειώσει την επαίσχυντη εμπορία ανθρώπων. Ο χώρος της ασφάλειας για τον οποίο συζητούμε εδώ είναι, δυστυχώς, σε κάποιον βαθμό ένας χώρος στον οποίο κυριαρχούν εγκληματίες – ιδίως ισλαμιστές εξτρεμιστές.

Οι ουσιώδεις κρατικές αρμοδιότητες στον τομέα αυτόν μειώνονται ολοένα και περισσότερο, όπως η αρμοδιότητα όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τον πλήρη και άνευ όρων έλεγχο των δικών τους αγορών εργασίας, και πρέπει να μην επιβάλλεται κανένας απολύτως περιορισμός στον τρόπο με τον οποίο ασκούν την πολιτική τους για την αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι ο κ. Deprez ανέλυσε σωστά το πρόβλημα και ότι ο Αντιπρόεδρος Frattini έδωσε τη λύση σε αυτό το πρόβλημα.

Βρισκόμαστε ουσιαστικά μπροστά σε ένα έτος μετάβασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτού του έτους μετάβασης, στο οποίο πρέπει να προσθέσουμε έξι ακόμη μήνες ώς το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, έχουμε να λάβουμε μερικές ώριμες αποφάσεις που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Γι’ αυτόν τον λόγο, πιστεύω ότι η διοργανική συμφωνία είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε τις ώριμες πρωτοβουλίες με την τόσο απαραίτητη και τόσο επιθυμητή συναπόφαση.

Επομένως, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η σημασία πρωτοβουλιών όπως εκείνες στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης –ας έχουμε υπόψη ότι, από τις 26 στρατηγικές προτάσεις της Επιτροπής, το ένα τρίτο ανήκει στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης– μας επιφορτίζουν με τεράστια ευθύνη όταν εξετάζουμε τα νομοθετικά σχέδια που είναι υπό εξέλιξη.

Αυτός είναι ο λόγος που η πολυαναμενόμενη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα αξίζει όλη την προσοχή μας, όπως και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα μεταναστευτικά φαινόμενα, και αφορούν τόσο τη νόμιμη όσο και την παράνομη μετανάστευση.

Η αστική και ποινική δικαιοσύνη για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τους πολίτες, η Europol, μια αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία στο νέο πλαίσιο της Συνταγματικής Συνθήκης –χωρίς να λησμονούμε, κύριε Πρόεδρε, την προστασία των δεδομένων στον τρίτο πυλώνα– όλα αυτά αξίζουν να εναρμονιστεί ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης από την άποψη τόσο των μεθόδων όσο και του χρόνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, το διαδίκτυο, το Internet είναι το νέο πεδίο μάχης. Κατά την Επιτροπή και το Συμβούλιο, πεδίο μάχης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας –σωστό είναι αυτό– αλλά για πολλούς από μας επίσης, πεδίο μάχης για την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Σίγουρα το Internet το χρησιμοποιούν τρομοκράτες –το ξέρουμε αυτό– αλλά το χρησιμοποιούν επίσης και εκατομμύρια αθώοι πολίτες για να συζητούν. Ακόμα και για την τρομοκρατία, την οποία χωρίς να τη δικαιολογούν, προσπαθούν να την καταλάβουν, κάτι που εμείς εδώ σπανίως κάνουμε, δυστυχώς, Έτσι, το να έχουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία καταπολεμά τη διακίνηση προπαγάνδας υπέρ της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο είναι κάτι ενδεχομένως σημαντικό, αλλά και φοβερά ευαίσθητο.

Κύριε αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, πρέπει να σας πω ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία έχει ένα σημαντικότατο πρόβλημα, ως είναι σήμερα γραμμένη. Δεν απαιτεί κάποιος ο οποίος προωθεί προπαγάνδα για την τρομοκρατία να το κάνει εσκεμμένα και.... «και» να υπάρχει πιθανότητα αυτή η προπαγάνδα να καταλήξει σε τρομοκρατική πράξη. Αντί για το «και», το κείμενό σας έχει «ή». Μπορεί δηλαδή κάποιος πολίτης ο οποίος προσπαθεί να δικαιολογήσει και να καταλάβει την τρομοκρατία που συμβαίνει κάπου στη γη, να κατηγορηθεί μόνο και μόνο επειδή «κάποιος» θεωρεί ότι αυτά του τα λόγια κατέληξαν σε κάποια τρομοκρατική ενέργεια, έστω και αν δεν είχε καμία διάθεση να το πράξει. Αυτό πρέπει να το διορθώσετε.

Επίσης, παρακαλώ εξηγείστε: θα ελέγχεται το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μας μηνυμάτων, των e-mails; Και από ποιους, προκειμένου να μπορεί να κρίνει κατόπιν η αστυνομική αρχή αν έχει παραβιασθεί αυτός ο νέος νόμος που προωθείτε. Διότι υπενθυμίζω, ότι στην περίπτωση του data retention, της διατήρησης στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών, είχατε δηλώσει επανειλημμένα –για να μας καθησυχάσετε– ότι το περιεχόμενο των SMS μας και των τηλεφωνημάτων μας δεν θα παρακολουθείται. Θα παρακολουθείται εδώ το περιεχόμενο των e-mails, κατ’ εφαρμογή αυτού του μέτρου που προωθείτε;

Ένα άλλο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι η πρωτοβουλία για ευρωπαϊκό PNR. Αγαπητοί φίλοι, δεν το έχουμε ανάγκη. Τουλάχιστον δεν μας έχετε εξηγήσει γιατί; Έχουμε το APIS, έχουμε –πολύ σωστά είπε ο κ. Frattini– το VIS, μια επιτυχία συμφωνίας μας, έχουμε το Σένγκεν, ξέρουμε λοιπόν μια χαρά ποιος ταξιδεύει πού ανά τη γη σήμερα και ποιος έρχεται στην Ευρώπη.

Εξ άλλου, μόνο τρεις χώρες, σήμερα στην Ευρώπη, από τις 27 έχουν μέτρα που προβλέπουν την πιθανή εφαρμογή PNR στη χώρα τους. Πού είναι η πίεση για εναρμόνιση, αυτή τη στιγμή, της νομοθεσίας PNR;

Επίσης, οι προστάτες δεδομένων της Ευρώπης έχουν διαφωνήσει με αυτό το μέτρο. Γιατί το προωθείτε με τόσο φανατισμό; Γιατί δεν κάθεσθε να συζητήσετε με το Κοινοβούλιο, με άτομα που φλέγονται να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία, αλλά που ενδεχομένως ενδιαφέρονται εξίσου –ίσως και περισσότερο, όπως καμιά φορά μας κατηγορούν– για την προστασία των δικαιωμάτων;

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν δίνουν μόνο μεγαλύτερη έμφαση στον όρο «ασφάλεια» στα έγγραφά τους, αλλά φαίνεται και να έχουν συνειδητοποιήσει περισσότερο τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα των πολιτών. Ωστόσο, όσο και αν εργαζόμαστε στην Ευρώπη για τον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θα είναι μάταιο αν μας εμποδίζουν όπως φαίνεται τα νομικά συστήματα τρίτων χωρών.

Πιστεύω ότι η Επιτροπή, και ειδικά και τα κράτη μέλη, θα πρέπει να παρακολουθούν πιο εντατικά κατά πόσον π.χ. το νομικό σύστημα των ΗΠΑ έχει επιρροή που φθάνει ως τα σπίτια των ευρωπαίων πολιτών. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να απαντήσουν μια ερώτηση δική μου και ορισμένων συναδέλφων μου για το πώς είναι δυνατόν να διαβιβάζονται στις αρχές ασφαλείας στοιχεία μεταφοράς δεδομένων αλληλογραφίας από τις ΗΠΑ που θεωρητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τελωνειακούς σκοπούς.

Το απόρρητο της αλληλογραφίας είναι ένα από τα τελευταία οχυρά που έχουμε καταφέρει να προστατεύσουμε. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα μπορέσει να λύσει σε συνεργασία με το Συμβούλιο το πρόβλημα μιας σφαιρικής προσέγγισης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος από τη σκοπιά όχι μόνο της ασφάλειας, αλλά και της ελευθερίας, της προστασίας των πολιτών και της απάλειψης των προβλημάτων της σύγκρουσης μεταξύ νομικών συστημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο αναπληρωτής αρχισυντάκτης της Corriere della Sera, Magdi Allam, ο οποίος πολύ δύσκολα θα μπορούσε να κατηγορηθεί για ρατσισμό και ισλαμοφοβία, έθεσε ένα σοβαρό ζήτημα: οι ιμάμηδες και όλες οι ανάγκες ενός μεγάλου τεμένους στη Ρώμη –χρηματοδότηση και πληρωμές– υποστηρίζονται από πρεσβείες διαφόρων ισλαμικών χωρών.

Αυτό παρέχει ασφάλεια στην Ευρώπη, σε μία από τις μεγαλύτερες πρωτεύουσές της, έναντι του απτού κινδύνου της διάδοσης των εξτρεμιστικών ισλαμικών δογμάτων; Δεν νομίζω. Αντιθέτως, πιστεύω ότι πρέπει να ελεγχθεί η διάδοση των φονταμενταλιστικών ισλαμικών ιδεών που συνδέονται στενά με την τρομοκρατία, και αυτό είναι που πρέπει να εξετάσει πολύ προσεκτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τρομοκρατία: τι συμπέρασμα να εξαχθεί από την άποψη που εξέφρασε πρόσφατα ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Poiares Maduro, ο οποίος θεωρεί παράνομο τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων όσων περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα των μελών της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν; Θα ήθελα να επαναλάβω ότι αυτός ο κανονισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρμογή του ψηφίσματος 1390 των Ηνωμένων Εθνών, που ενέκρινε ολόκληρη η διεθνής κοινότητα ως απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο πολιτισμένος κόσμος θέλει να προστατευτεί από τον κίνδυνο της τρομοκρατίας: δεν πρέπει ποτέ να επαναπαυόμαστε έναντι της θανάσιμης απειλής της ισλαμικής τρομοκρατίας!

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι δεν έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αντιθέτως, οι κυβερνήσεις δεν επιτρέπουν στους πολίτες τους να εκφέρουν άποψη για τη Συνθήκη της Λισαβόνας μέσω δημοψηφισμάτων και, επομένως, απομακρυνόμαστε από την αρχή της ελευθερίας.

Γιατί οι πολίτες δεν είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να μειωθεί η συμμετοχή της χώρας τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ; Γιατί οι πολίτες δεν είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να αρθεί το δικαίωμα αρνησικυρίας των κυβερνήσεών τους στους τομείς της μετανάστευσης, της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και όσον αφορά τον έλεγχο επί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας; Γιατί οι πολίτες των κρατών μελών, ιδίως των μικρότερων, να μην γνωρίζουν ότι πρόκειται να καταστεί πρακτικώς αδύνατον να αναλάβουν τα κράτη τους την εκ περιτροπής Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου; Αλήθεια, τους έχει ενημερώσει κανείς ότι μέσα σε έξι χρόνια η χώρα τους θα χάσει το αυτόματο δικαίωμα να ορίζει Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη αλλάζει ριζικά τα βασικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ψηφιστεί μόνο από τα κοινοβούλια, χωρίς τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων και συζητήσεων σε εθνικό επίπεδο, αντί για ελευθερία το αποτέλεσμα θα είναι η ανεξέλεγκτη αλαζονεία της εξουσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να το υπενθυμίσει αυτό στις κυβερνήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihael Brejc (PPE-DE). – (SL) Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πολύ καλές παρουσιάσεις σχετικά με αυτό το αρκετά πολύπλοκο ζήτημα που συζητούμε σήμερα.

Θα ήθελα, επ’ ευκαιρία, να επιστήσω την προσοχή σε έναν άλλο τομέα, τον οποίο δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμη με αρκετή σαφήνεια. Αναφέρομαι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κράτη μέλη που είναι πλέον υπεύθυνα για τα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάλληλη διασφάλιση αυτών των συνόρων, προκειμένου να τα προστατέψουν και να εξασφαλίσουν ότι η υποδομή είναι η κατάλληλη και διευκολύνει την εφαρμογή των προτύπων Σένγκεν. Ωστόσο, διαπιστώσαμε παράλληλα ότι η κατάσταση της ζωής στα σύνορα επιδεινώθηκε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στη μείωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων που ζουν στα σύνορα, ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, και θα ήθελα να ρωτήσω εάν το Συμβούλιο και η Επιτροπή προτίθενται να λάβουν πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στις παραμεθόριες περιοχές, ώστε να αποτραπεί η εγκατάλειψή των περιοχών αυτών από τους κατοίκους τους. Γνωρίζουμε όλοι ότι εάν οι άνθρωποι αυτοί εγκαταλείψουν τις παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή εάν υπάρξουν μη κατοικημένες περιοχές, η προστασία τους θα είναι δύσκολη.

Το δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξής: στη συνεδρίαση της επιτροπής, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ανέφερε ότι η συνεργασία με τις χώρες των Βαλκανίων είναι μία ακόμη σημαντική αποστολή στην οποία επικεντρώνει την προσοχή του το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, ενδιαφέρομαι ιδιαιτέρως να μάθω εάν η εφαρμογή των προτύπων Σένγκεν και η εγγύηση της ασφάλειάς μας θα παρεμποδίσουν τη συνεργασία των αστυνομικών μας δυνάμεων με τις αστυνομικές δυνάμεις των βαλκανικών χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική καμπή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την οργάνωση ενός πραγματικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και η έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας μας επιτρέπει να ενισχύσουμε τον δημοκρατικό και δικαιοδοτικό έλεγχο. Προφανώς επιθυμώ να στηρίξω τα αιτήματα των συναδέλφων μου βουλευτών να καταλήξουμε σε μια λίστα προτεραιοτήτων επί των οποίων μπορούμε να εργαστούμε κάνοντας χρήση μιας πρόωρης διαδικασίας συναπόφασης, στη βάση μιας διοργανικής πολιτικής συμφωνίας.

Πράγματι, η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί μόνον να βελτιώσει την ποιότητα των αποφάσεων και, ορισμένες φορές, όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει, να καταστήσει δυνατή την επίτευξη συμφωνίας. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σε αυτήν τη συζήτηση, και προτείνω να προωθήσουμε επίσης τον ενισχυμένο ρόλο ο οποίος τους ανατίθεται με τη νέα συνθήκη.

Μια άλλη από τις προτεραιότητές μας, φυσικά, θα πρέπει να είναι η προστασία των δεδομένων. Δεν πρέπει να σας εκπλήσσει που επανέρχομαι στο θέμα αυτό. Όντως, γνωρίζετε ότι ενθαρρύναμε την έγκριση της απόφασης πλαισίου σχετικά με την προστασία των δεδομένων στον τρίτο πυλώνα. Φυσικά, είμαστε ευχαριστημένοι που ζητείται εκ νέου η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος αυτού. Ωστόσο, ανησυχούμε ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέτρια αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο Συμβούλιο επ’ αυτού του κειμένου, ακριβώς λόγω του κανόνα της ομοφωνίας.

Δεδομένου ότι οι πυλώνες σύντομα θα καταργηθούν, και για να διασφαλιστεί η πραγματική προστασία της ιδιωτικής ζωής των συμπολιτών μας, δεν πιστεύετε ότι μια λύση θα ήταν η τροποποίηση των υφιστάμενων οδηγιών σχετικά με την προστασία των δεδομένων έτσι ώστε να ισχύουν για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία; Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας επειδή αυτό πρέπει επίσης να διέπει την πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού καταλόγου με τα ονόματα των επιβατών. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που σας θέτω και θα ήθελα πραγματικά μια απάντηση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld (ALDE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα επιθυμούσα πλήρη διαφάνεια από την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το διατλαντικό πρόγραμμα προστασίας των δεδομένων. Φαίνεται ότι τώρα –στο τέλος της διαδικασίας διαπραγματεύσεων– η Επιτροπή θα ζητήσει από το Συμβούλιο εντολή. Ακολουθήθηκε αντίστροφη πορεία.

Δεύτερον, ο φάκελος των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) αρχίζει να μετατρέπεται σε χαοτικό θέμα. Η ανάγκη για το όλο πρόγραμμα είναι κάθε άλλο παρά σαφώς καθορισμένη. Η νομική βάση δεν είναι ξεκάθαρη. Δεν περιλαμβάνεται ακόμα σύστημα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τρίτο πυλώνα. Και όμως, αυτό φαίνεται ότι δεν εμπόδισε τους υπουργούς Εσωτερικών να αποφασίσουν για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα PNR. Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Deprez, δεν προσκλήθηκε.

Αναρωτιέμαι πώς ο γερμανός υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε την ίδια στιγμή ότι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα PNR θα ήταν αντίθετο με το γερμανικό Σύνταγμα. Κατά τη γνώμη μου, αυτός ο φάκελος δεν είναι καθόλου έτοιμος· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει πρώτα να ενημερωθεί για ποιον λόγο αυτό το πρόγραμμα είναι απαραίτητο.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymaρski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το σημαντικότερο γεγονός του 2007 στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ήταν σαφώς η διεύρυνση του χώρου Σένγκεν. Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι οι προσδοκίες για ευκολότερη διασυνοριακή κυκλοφορία δεν επιβεβαιώνονται σε καμία περίπτωση από την πραγματικότητα.

Η κυκλοφορία στα σύνορα Πολωνίας-Γερμανίας μεταξύ της Σαξονίας και της Κάτω Σιλεσίας είναι τώρα προβληματική λόγω της διεύρυνσης του χώρου Σένγκεν. Άνθρωποι κατηγορούνται στα τυφλά για διακίνηση λαθρομεταναστών και κρατούνται από την αστυνομία για ώρες σαν να πρόκειται για κοινούς εγκληματίες. Αυτές οι κατηγορίες στρέφονται εναντίον οδηγών ταξί στην παραμεθόρια περιοχή. Κατά παράβαση του νόμου, τους ζητείται να ελέγχουν τα έγγραφα των επιβατών. Τα οχήματα με πολωνικές πινακίδες υφίστανται ελέγχους που διαρκούν αρκετές ώρες.

Η Συμφωνία του Σένγκεν εισάγεται στα σύνορα Πολωνίας-Γερμανίας με τρόπο που αποτρέπει τους πολίτες να περάσουν τα σύνορα. Αυτό δεν συνάδει με τον στόχο της εν λόγω συμφωνίας και απαιτείται επείγουσα δράση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). – (RO) Οι προσπάθειες της Επιτροπής και του Συμβουλίου να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρώπη καρποφόρησαν τον Δεκέμβριο του 2007 με τη διεύρυνση του χώρου Σένγκεν. Στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης, το σχέδιο νομοθεσίας για τη θέσπιση κοινών προτύπων για τον επαναπατρισμό παράνομων μεταναστών από τρίτες χώρες και την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες παράνομων μεταναστών είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει στη μείωση αυτού του φαινομένου.

Όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, η Επιτροπή ξεκίνησε την ανάληψη νομοθετικών μέτρων υποβάλλοντας στο Κοινοβούλιο το σχέδιο νομοθεσίας για τους όρους εισόδου και διαμονής των υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων και τη διαδικασία ενιαίας άδειας διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ένα ζήτημα που θεωρώ ότι είναι ύψιστης σημασίας: τα μεταβατικά μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν, και επιβάλλονται από ορισμένα κράτη μέλη με σκοπό να περιοριστεί η κυκλοφορία εργατικού δυναμικού από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καλό να προωθείται μια ενιαία πολιτική για την αντιμετώπιση της νόμιμης μετανάστευσης από τις τρίτες χώρες, αλλά δεν είναι φυσιολογικό να επιβάλλονται περιορισμοί σε υπηκόους της ΕΕ. Δεν μπορούμε να ομιλούμε για χώρο ελευθερίας όταν επιβάλλονται περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού.

Κατά τη γνώμη μου, είναι προφανές ότι οι οδηγίες για τη νόμιμη μετανάστευση από τρίτες χώρες πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά ταυτόχρονα να αρθούν οι περιορισμοί που ισχύουν σε ορισμένα κράτη μέλη. Αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά, καλώντας τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για τη νόμιμη μετανάστευση για να άρουν τυχόν περιορισμούς εργασίας που επιβάλλονται σε υπηκόους άλλων κρατών μελών που αναφέρονται στην οδηγία.

Επιπλέον, πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της προτίμησης, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στους ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Επίσης, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω διάκριση σχετικά με τις τρίτες χώρες, δίνοντας προτεραιότητα στους υπηκόους γειτονικών χωρών, ιδιαίτερα όσων περιλαμβάνονται στην πολιτική γειτονίας, Ευελπιστώ η συζήτηση μεταξύ του κ. Frattini και του κ. Deprez που άνοιξε τη συζήτησή μας να οδηγήσει σε πρακτικά αποτελέσματα και θετική δράση από τη δική μας πλευρά.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η γέννηση της Συνθήκης της Λισαβόνας και η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, αν και οι πολίτες της ΕΕ ανέμεναν αυτές τις αλλαγές. Συγκεκριμένα, η υπαγωγή του χώρου αυτού στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου απαιτεί καλή προετοιμασία από την πλευρά τόσο των χωρών όσο και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο το γνωρίζει αυτό και προετοιμάζεται για την ανάληψη νέων καθηκόντων, και ιδιαίτερα για την κοινή λήψη της πλειονότητας των αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο: προτιθέμεθα να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε για έναν κοινό κατάλογο προτεραιοτήτων στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και, εάν ναι, πότε θα γίνει αυτό; Γνωρίζω ότι και το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν προγράμματα. Το Κοινοβούλιο, διαμέσου της επιτροπής στην οποία συμμετέχω, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, επίσης γνωρίζει τι πρέπει να γίνει. Ωστόσο, χρειαζόμαστε κοινή, αποτελεσματική και διαφανή δράση, και έναν κοινό κατάλογο προτεραιοτήτων προς όφελος των πολιτών μας.

Θα ήθελα επίσης να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την πορτογαλική Προεδρία για τη διεύρυνση του χώρου Σένγκεν, και ταυτόχρονα να απευθύνω έκκληση για τακτική αξιολόγηση της λειτουργίας αυτού του συστήματος. Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εφαρμογή του, μπορούμε ήδη να διακρίνουμε ορισμένες δευτερεύουσες αρνητικές επιπτώσεις μαζί με τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται το απαγορευτικό κόστος των θεωρήσεων για πολίτες τρίτων χωρών, και ιδίως για τους Λευκορώσους. Το κόστος για την έκδοση θεώρησης –60 ευρώ– αποτελεί εμπόδιο και καθιστά αδύνατο να επισκεφτούν αυτοί οι υπήκοοι τους γείτονές τους στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, δυσχεραίνει και εμάς κατά τη διεξαγωγή της πολιτικής γειτονίας, η οποία εξάλλου περιλαμβάνεται στη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη.

Κύριε Επίτροπε, αυτό απαιτεί κάτι περισσότερο από απλή παρακολούθηση· κυρίες και κύριοι, αυτό πρέπει να αλλάξει.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επικεντρωθώ σε κάτι που μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά έχει επιδεινωθεί σοβαρά κατά τη διάρκεια του 2007 και επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους: την ασφάλεια στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν επιτρέψει και επιτρέπουν τη διαχείριση της πρόληψης της τρομοκρατίας στα αεροδρόμια σαν να ήταν πολιτική μεταφορών.

Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα περιορίζονται μέσω διαδικασιών που σχεδιάζονται για τις λογιστικές και τεχνικές προδιαγραφές για αεροπλάνα και τρένα. Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες μένουν απροστάτευτοι απέναντι σε καταχρήσεις και περιορισμοί των δικαιωμάτων τους εγκρίνονται χωρίς καμία εκτίμηση της αναλογικότητας ή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους. Άντρες και γυναίκες αντιμετωπίζονται, μερικές φορές, σαν κοπάδια ζώων στα σημεία ελέγχου από τους υπαλλήλους ασφαλείας που δεν γνωρίζουν τους κανονισμούς που εφαρμόζουν ή τις εξαιρέσεις σε αυτούς τους κανονισμούς, διότι οι κανονισμοί θεωρούνται μυστικοί.

Ζητώ από την Επιτροπή –και από τον κ. Frattini συγκεκριμένα– να αποκαταστήσει την εξουσία της σε αυτόν τον τομέα· και ζητώ από το Συμβούλιο να εξετάσει σοβαρά το θέμα.

Έχουμε μετατρέψει τα αεροδρόμια σε χώρους που βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπου δεν ισχύουν ούτε ο νόμος ούτε οι πιο βασικές εγγυήσεις, αλλά μόνο η αστυνομική εξουσία χωρίς κανένα είδος ελέγχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω τρία θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Το πρώτο αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να χειριστούμε τη φάση η οποία οδηγεί στη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Όπως όλοι οι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελα να καταλήξουμε σε μια διοργανική συμφωνία για την επίσπευση της συζήτησης των εφαρμοστέων διατάξεων για τον δικό μας τομέα αρμοδιότητας. Πράγματι, αυτό μου φαίνεται ότι είναι απολύτως απαραίτητο για μια αποτελεσματική και διαφανή συνεργασία. Οι νέοι κανόνες σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων θα πρέπει επίσης να δοκιμαστούν αυτό το έτος. Ως εισηγήτρια της απόφασης πλαισίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ανέλαβα τη δέσμευση να έχω στενή και διαρθρωμένη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια.

Σχετικά με το θέμα της τρομοκρατίας, μια συνολική θεώρηση των διαφόρων κειμένων που έχουν εγκριθεί θα παρείχε μια καλύτερη εικόνα του αντίστοιχου πεδίου εφαρμογής τους και του τρόπου με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους. Επιπλέον, ενώ η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών. Κατά συνέπεια, θα είμαι εξαιρετικά προσεκτική, όταν εργάζομαι πάνω στην απόφαση πλαίσιο, όσον αφορά τη σαφήνεια των ορισμών και των όρων που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να αποκλειστεί οιοσδήποτε δυνητικός κίνδυνος παραβίασης αυτών των ελευθεριών, ιδιαίτερα δε της ελευθερίας της έκφρασης.

Τέλος, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τη μελλοντική δράση μας σχετικά με τη μετανάστευση. Από μακρού χρόνου η ΕΕ ενδιαφέρεται κυρίως να εξοπλιστεί με ένα πραγματικό οπλοστάσιο νόμων για να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση, παρότι αυτή η προστατευτική στάση έναντι των συνόρων της δεν έχει εξισορροπηθεί από μια άξια του όρου πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση. Κατά συνέπεια, είμαι ευτυχής με τις πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στον τομέα αυτόν, και ελπίζω ότι η πολιτική βούληση για στήριξη μιας φιλόξενης Ευρώπης θα είναι τόσο ισχυρή όσο και η βούληση για την προστασία της Ευρώπης φρούριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Θα περάσουμε τώρα στην πρακτική που οι Άγγλοι αποκαλούν «catch the eye». Εν πάση περιπτώσει, καθώς είμαι επίσης ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος για την πολυγλωσσία, θα προσπαθήσω να μιλήσω στους διερμηνείς, στους φίλους μου διερμηνείς, για να δω πώς μπορεί να μεταφραστεί ο όρος «catch the eye» στις υπόλοιπες γλώσσες.

Για την ώρα, θα πούμε ότι όποιος επιθυμεί να μιλήσει μπορεί να το κάνει, αν ο Πρόεδρος του παραχωρήσει χρόνο ομιλίας με τη διαδικασία «catch the eye». Με τη διαδικασία «catch the eye» λοιπόν, δίνω τον λόγο στον κ. Cavada, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι έχει πολλά να μας πει επί του θέματος αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα αρχικά να σας παρακαλέσω να συγχωρήσετε αυτήν τη διατάραξη της ημερήσιας διάταξης, ή ακριβέστερα της σειράς προτεραιότητας. Μια βλάβη τρένου μεταξύ Παρισιού και Βρυξελλών λίγο έλειψε να με βγάλει από την Ευρώπη, όμως τώρα η κατάσταση διορθώθηκε, σας ευχαριστώ.

Κάθε χρόνο, συζητούμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την οικοδόμηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Σήμερα, ωστόσο, αυτή η συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία, και γι’ αυτό θέλω να παρουσιάσω τους λόγους που οδήγησαν την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να καταθέσει αυτές τις δύο προφορικές ερωτήσεις, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή αντίστοιχα, και να πιέσει τους εκπροσώπους αυτών των θεσμικών οργάνων να παράσχουν σαφείς απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτουμε.

Αν αυτή η συζήτηση είναι σημαντική, είναι γιατί με την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας τον περασμένο Δεκέμβριο και τη θέση της σε ισχύ που προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2009, οι πολιτικές που συνδέονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα και η πρόοδος που σημειώνεται στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης πρέπει και θα υποστούν σημαντικές αλλαγές, αλλαγές τις οποίες το Κοινοβούλιο −όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι− ζητεί συνεχώς εδώ και αρκετά χρόνια.

Μεταξύ αυτών, θα αναφέρω το τέλος της δομής πυλώνων, επιτρέποντας τη διαχείριση σε κοινοτικό επίπεδο των περισσότερων διαδικασιών του τρέχοντος τρίτου πυλώνα, τη γενίκευση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, την επέκταση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη· ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι δεσμευτικός.

Προκειμένου να επωφεληθούμε πλήρως από τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η νέα συνθήκη, χρειάζεται από τώρα να προετοιμάσουμε μια κοινή διοργανική στρατηγική η οποία θα μας επιτρέπει να συντάξουμε μια λίστα με τις προτάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης το 2008 και θα εγκριθούν επίσημα κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου 2008-Μαΐου 2009.

Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι μια στρατηγική αυτού του είδους θα σήμαινε ότι, άπαξ και η νέα συνθήκη τεθεί σε ισχύ, δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιούμε διαρκώς προτάσεις που έχουν μόλις εγκριθεί, και αυτό θα εγγυάται τον πλήρη δικαιοδοτικό έλεγχο εκ μέρους του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την πλήρη και αμέριστη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στον καθορισμό πολιτικών οι οποίες αφορούν τον ίδιο τον πυρήνα των δικαιωμάτων των πολιτών.

Ως προς την ερώτηση που μου θέσατε, θα την δω ο ίδιος και θα σκεφτώ, προκειμένου να σας βοηθήσω με τα δικά μου ταπεινά μέσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragutin Mate, Προεδρεύων. − (SL) Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματα που θέσατε εδώ σήμερα. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να απαντήσω σε όλα λεπτομερώς, επομένως θα προσπαθήσω να θίξω τα πιο σημαντικά. Αρχικά, θα ασχοληθώ με το ερώτημα του κ. Weber σχετικά με το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν SIS II.

Θα ήθελα να δηλώσω ρητά ότι στο Συμβούλιο πιστεύουμε ότι η ασφάλεια κατά τη μετάβαση από το «SIS I για όλους» στο σύστημα SIS II είναι υψίστης σημασίας και ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την απώλεια δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο ή την έκθεση της λειτουργίας του συστήματος σε οποιοδήποτε είδος απειλής. Γι’ αυτό αποφασίσαμε τη σταδιακή μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο, κάτι που, φυσικά, περιλαμβάνει την ανάπτυξη του συστήματος μετατροπής. Κατά συνέπεια, αυτό θα παρατείνει κάπως το διάστημα που απαιτείται για να τεθεί το σύστημα SIS II σε λειτουργία. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολύ καλή απόφαση, καθώς θα διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων και, φυσικά, η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που θα παρέχει το νέο σύστημα, κάτι που αποτελεί τη σημαντικότερη πτυχή του συστήματος SIS II.

Εν συνεχεία, θα ήθελα να ασχοληθώ με το ζήτημα που έθεσαν αρκετοί βουλευτές του ΕΚ σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο αυτή η συνεργασία να είναι στενή στις περισσότερες περιπτώσεις. Βέβαια, θα χρειαστούμε κάποιο είδος πολιτικής συναίνεσης και αμοιβαίας σχέσης προκειμένου να δημιουργήσουμε και να διασφαλίσουμε επαρκές επίπεδο ασφάλειας, καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε μια έγκυρη και ισόρροπη προσέγγιση, και σε αυτό ακριβώς το σημείο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, και δύσκολα μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε χωρίς αυτήν τη στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο.

Φυσικά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ. Η διαδικασία επικύρωσης έχει δρομολογηθεί. Πρόκειται για μια σχετικά ευαίσθητη διαδικασία, ίσως περισσότερο ευαίσθητη σε ορισμένες χώρες από ό,τι σε άλλες. Ωστόσο, πρέπει να εργαστούμε και να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα απειλήσει τη διαδικασία επικύρωσης σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, πιστεύω ότι θα ήταν συνετό, κατά τη διάρκεια αυτού του έτους που οδηγεί στην εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, να συνεργαστούμε μεταξύ μας και να χωρίσουμε τη νομοθεσία για την οποία συζητούμε σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα αποτελείται από τη νομοθεσία που πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της και για την οποία έχουμε λάβει τη γνώμη του Κοινοβουλίου, ή η οποία έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσης. Η άλλη ομάδα αποτελείται από τη νομοθεσία που εισαγάγουμε τώρα ή θα εισαγάγουμε σύντομα και για την οποία χρειαζόμαστε τη στενή και τακτική συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να βρούμε την κατάλληλη μορφή συνεργασίας προκειμένου να διασφαλίσουμε επαρκή ασφάλεια και μια αρκετά αποτελεσματική μέθοδο λειτουργίας και να καθορίσουμε μελλοντικές πρακτικές εργασίας.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ εν συντομία στην οδηγία για την επιστροφή προσώπων και τον Frontex. Οι τεχνικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις σχετικά με την οδηγία για την επιστροφή προσώπων θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της σλοβενικής Προεδρίας, ενώ έχουμε επίσης συμφωνήσει να διεξαγάγουμε πολιτικές διαπραγματεύσεις. Συνεπώς, ευελπιστώ ότι θα επιτύχουμε τον απαραίτητο και τον κατάλληλο πολιτικό συμβιβασμό. Ακόμα πιστεύω ότι αυτό θα επιτευχθεί και είμαστε ήδη σε επαφή με τον εισηγητή, κ. Weber, κάτι που με κάνει να πιστεύω ότι το ζήτημα προχωρά καλά.

Σχετικά με τον Frontex, θα ήθελα να πω απλώς ότι η αξιολόγηση των εργασιών του Frontex βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η Προεδρία προτίθεται να διεξαγάγει λεπτομερέστερη συζήτηση σε υπουργικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της διάσκεψης στις αρχές Μαρτίου, όπου θα συζητήσουμε για τον Frontex και το μέλλον του και θα αξιολογήσουμε τις εργασίες του μέχρι σήμερα. Μετά τη συζήτηση αυτή, θα μπορέσουμε να παράσχουμε στο Κοινοβούλιο μια λεπτομερέστερη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini , Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η πρωινή συζήτηση κατέδειξε την κοινή θέληση και των τριών θεσμικών οργάνων να συνεργαστούν. Ως εκ τούτου, δεν είναι μόνο η μέθοδος εργασίας σημαντική, αλλά και η ουσία. Επομένως, η επιθυμία που εξέφρασε στην αρχή ο κ. Deprez, για την οποία θα έλεγα ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Συμβουλίου, και με την οποία συμφωνώ προσωπικά, είναι η ορθή μέθοδος εργασίας που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.

Όπως ανέφερα στην αρχή, η ιδέα της εργασίας με χρονοδιάγραμμα που δεν περιορίζεται στους έξι μήνες αποδείχτηκε επιτυχής στο Συμβούλιο. Πρέπει να προσπαθήσουμε το ίδιο και εδώ, καθώς πιστεύω, από ό,τι έχει ειπωθεί, ότι αναδείχτηκαν πολλά θέματα που αποτελούν σαφώς προτεραιότητα. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να επιβραδύνουμε τις εργασίες για τη δημιουργία του SIS II –της νέας γενιάς του συστήματος SIS– είναι προφανές σε όλους. Πρέπει να προχωρήσουμε και, πέρα από τη συζήτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η διαδικασία δοκιμής αυτού του νέου συστήματος δείχνει ότι παρέχει πραγματικά προστιθέμενη αξία στην ασφάλεια των εξωτερικών μας συνόρων.

Αντί να αναφερθώ στην καθυστέρηση, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη να δοκιμάσουν τα κράτη μέλη –κάτι με το οποίο συμφωνώ–το σύστημα εις βάθος για να διαπιστωθεί πώς λειτουργεί και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα, προτού πραγματικά το εφαρμόσουν. Τα χρονοδιαγράμματα για τα οποία συζητούμε με την Προεδρία, και τα οποία θα οριστικοποιήσουμε στο Συμβούλιο Υπουργών σε λίγες εβδομάδες, τον Φεβρουάριο, είναι χρονοδιαγράμματα που αποδεικνύουν την αφοσίωσή μας στην προστιθέμενη αξία από τη νέα γενιά του SIS, κάτι που αποτελεί σαφή προτεραιότητα.

Πολλοί μίλησαν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων ασφαλείας, και ιδίως των αντιτρομοκρατικών μέτρων. Πρόκειται για κάτι που ζήτησε το Κοινοβούλιο και για το οποίο συμφώνησα έναν χρόνο πριν. Σήμερα, έχουμε δρομολογήσει μια άσκηση. Τον Δεκέμβριο, όλα τα κράτη μέλη έλαβαν λεπτομερές ερωτηματολόγιο για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την εφαρμογή των αντιτρομοκρατικών μέτρων. Μπορώ να πω, όχι μόνο στη Βαρόνη Ludford αλλά και σε όλους σας, ότι στα μέσα του Απριλίου θα είμαι σε θέση να δημοσιεύσω λεπτομερώς τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης και για τα 27 κράτη μέλη. Αυτό, πιστεύω, αποτελεί άλλο ένα θέμα προτεραιότητας προς συζήτηση, κάτι που ανέκαθεν ενδιέφερε το Κοινοβούλιο.

Ορισμένοι μίλησαν για διαδικαστικές διασφαλίσεις. Γνωρίζετε ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία επ’ αυτού του θέματος, καθώς ορισμένα κράτη μέλη θέτουν ανυπέρβλητα εμπόδια, αλλά τώρα η σλοβενική Προεδρία έθιξε ένα ζήτημα που θεωρώ ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα: το ζήτημα των ερήμην εκδιδομένων αποφάσεων. Αποτελεί μία από τις πτυχές που σχετίζονται με τις διαδικαστικές διασφαλίσεις. Δεν καλύπτει ολόκληρη τη συζήτηση, αλλά αποτελεί εξαιρετικά σημαντική πτυχή: η εναρμόνιση των κανόνων για τις ερήμην εκδιδόμενες αποφάσεις –ένα ζήτημα που νομίζω ότι έθιξε η κ. Lambert– είναι ένα ζήτημα που αξίζει να αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα το 2008.

Αναφερθήκαμε ήδη στην αξιολόγηση του Frontex. Στις 13 Φεβρουαρίου, θα δημοσιεύσουμε την πρώτη μας ολοκληρωμένη αξιολόγηση για τον Frontex. Είναι σαφές ότι το έγγραφο της Επιτροπής θα συζητηθεί στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, και θα αποτελέσει τη βάση για ανάληψη δράσης, η οποία θα έλεγα ότι επίσης αποτελεί προτεραιότητα, το 2008: πώς εργάστηκε ο Frontex, πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε να κράτη μέλη να συμμετέχουν περισσότερο.

Από πολλούς αναφέρθηκε η τρομοκρατία. Η τρομοκρατική προπαγάνδα στο Διαδίκτυο και η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση είναι δύο ζητήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο μη νομοθετικών πρωτοβουλιών. Ορισμένα νομοθετικά μέτρα έχουν ήδη σχεδιαστεί, θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την Επιτροπή και αξίζει να τα συζητήσουμε.

Εκτίμησα ιδιαιτέρως αυτό που ανέφερε η κ. Roure για το ευρωπαϊκό PNR. Πρόκειται για μια συζήτηση που θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε εγκρίνει το ευρωπαϊκό PNR έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτά τα τρία κριτήρια –που, αν δεν κάνω λάθος, τα ανέφερε η κ. Roure– πρέπει να καθοδηγούν τις ενέργειές μας: η αναλογικότητα κατά τη συγκέντρωση αυτών των δεδομένων και η προστιθέμενη αξία τους για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, καθώς αυτό καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Εάν αυτό το μέσο φέρει αποτελέσματα, θα το υιοθετήσουμε, εάν δεν φέρει αποτελέσματα θα το προσαρμόσουμε ή δεν θα το υιοθετήσουμε. Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε εδώ. Και μετά, τίθεται και το ζήτημα του πώς θα προστατεύουμε τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και πώς θα τιμωρούμε όσους κάνουν κατάχρηση αυτών των δεδομένων. Αυτά είναι θέματα προς συζήτηση, προφανώς ανοικτή, με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε το 2008.

Τέλος, η μετανάστευση. Πιστεύω ότι πρέπει τώρα να συνεχίσουμε με τη γενική προσέγγιση στο θέμα της μετανάστευσης, καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο κάλεσε να σκεφτούμε, ενόψει της μελλοντικής γαλλικής Προεδρίας, αυτό που προτίθεται να προτείνει η γαλλική κυβέρνηση ως ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση, και έχω ήδη προγραμματίσει η Επιτροπή να είναι πλήρως διαθέσιμη για να εργαστεί επ’ αυτού.

Τέλος και πάλι, η πολιτική ασύλου. Το 2008 θα είναι καθοριστικό, καθώς το 2010 λήγει η προθεσμία για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Το 2008 θα είναι το έτος που το σχέδιο δράσης θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή.

Έχω δώσει παραδείγματα προκειμένου να δείξω πώς, σε αυτό το πνεύμα, η πρόταση του κ. Deprez, την οποία πιστεύω ότι πρέπει να επικροτήσουμε, πρόκειται να εφαρμοστεί και πώς θα ορίσουμε με σαφείς όρους τι μπορεί να γίνει άμεσα καθώς είναι έτοιμο –και υπάρχουν πολλά που μπορούμε να ολοκληρώσουμε κατά τη διάρκεια της σλοβενικής Προεδρίας– και τι μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητούμε από σήμερα έως, για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, επισημαίνω με κάποια έκπληξη και λύπη ότι, καταρχάς, το Συμβούλιο δεν απάντησε σε καμία ερώτηση για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR). Διερωτώμαι εάν θα συμφωνούσε να μας δοθούν γραπτές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά.

Δεύτερον, επισημαίνω –και πάλι με λύπη– ότι εδώ και έναν χρόνο ζητούμε πληροφορίες για την ομάδα επαφών υψηλού επιπέδου και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των Αμερικανών για την προστασία των δεδομένων. Και πάλι, δεν λάβαμε απάντηση. Διαπραγματεύονται έναν χρόνο, και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να μας πουν τι ακριβώς διαπραγματεύονται. Θα επιθυμούσα να δοθεί γραπτή απάντηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστούμε κυρία in 't Veld. Πιστεύω ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο έχουν σημειώσει όσα είπατε και είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν γραπτές απαντήσεις στα αιτήματα που μόλις διατυπώσατε.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά την περίοδο συνόδου του Μαρτίου.

 

5. Συνεργασία μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0507/2007) του κ. Armando França, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για τη βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Armando Franca, εισηγητής. – (PT) Το πρόσωπο της παλαιάς Ευρώπης έχει αλλάξει. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με 27 κράτη μέλη και σχεδόν 500 εκατομμύρια κατοίκους, αντιμετωπίζει σύνθετες και ενδιαφέρουσες προκλήσεις, που απαιτούν να υιοθετήσουμε μια ακόμα πιο ευρεία θεώρηση του κόσμου και μια στάση που να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα όπως η διατήρηση της ειρήνης, η ασφάλεια, η σταθερότητα, η ελευθερία και η άσκηση της δημοκρατίας. Όπως απαθανάτισε η σοφία του Βίκτορα Ουγκώ, το μυστικό της χρηστής διακυβέρνησης είναι να γνωρίζουμε πόσο από το μέλλον μπορούμε να παρουσιάσουμε στο παρόν. Συνεπώς, το πεδίο και η σημαντικότερη πρόκληση αυτής της έκθεσης –η πρόκληση της ασφάλειας των προσώπων και της ιδιοκτησίας στον χώρο της ΕΕ– αποτελεί ένα ζήτημα που αφορά την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. Αναφέρομαι στην ασφάλεια, συγκεκριμένα, σήμερα και αύριο, κάθε μέρα, στους δρόμους, στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο και στο σπίτι, στη ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα. Η ασφάλεια του κοινού μας χώρου είναι αυτή που, χωρίς να επιβάλλεται, διασφαλίζει και στηρίζει την ελευθερία σε μια ισορροπημένη κοινωνία.

Η ελευθερία είναι θεμέλιος λίθος, πρωταρχική αξία της Ένωσης· η ασφάλεια είναι μέσο στην υπηρεσία της ευημερίας, προσφέρει σταθερότητα και διασφαλίζει την ελευθερία. Η ελευθερία ως αξία και η ασφάλεια ως μέσο είναι εξαιρετικά σημαντικά για το ευρωπαϊκό σχέδιο. Η πρωτοβουλία της Αυστρίας, που συνεχίστηκε από την πορτογαλική Προεδρία και οδήγησε στην απόφαση του Συμβουλίου, προβλέπει τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης της ΕΕ σε καταστάσεις κρίσεως. Είναι μια καλή και απαραίτητη πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία συμπληρώνει ταυτόχρονα τη Συνθήκη του Προυμ, καθώς η τελευταία προβλέπει τη συνεργασία μόνο σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή σοβαρών ατυχημάτων. Η έκθεσή μου προτείνει 11 τροπολογίες στην πρόταση απόφασης που ορίζει επίσης ένα ελάχιστο γενικό πλαίσιο για ενδεχόμενη συνεργασία σε ανθρωπογενείς κρίσεις, πειρατείες, τρομοκρατικές επιθέσεις κλπ.· δηλαδή, καταστάσεις ανθρωπογενών κρίσεων που συνιστούν σοβαρή άμεση υλική απειλή κατά προσώπων, ιδιοκτησίας, υποδομών ή οργανισμών.

Στην πρόταση, η συνεργασία σχετικά με την κατάρτιση, την προετοιμασία και τη δράση των ειδικών μονάδων επέμβασης αποτελεί πάντα ένα ενδεχόμενο και το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει ή να μην ζητήσει συνεργασία, αναφέροντας το είδος της βοήθειας που έχει ανάγκη. Η αποτελεσματικότητα και η αμεσότητα των επεμβάσεων θα εξαρτάται πάντα από τον βαθμό της προετοιμασίας, του συντονισμού, της σύνδεσης και της πρόβλεψης ομοιόμορφων μεθόδων στον τρόπο λειτουργίας των μονάδων επέμβασης, και γι’ αυτόν τον λόγο προτείνω, πρώτον, το ενδεχόμενο κοινής κατάρτισης και ασκήσεων και, δεύτερον, τη χρηματοδότηση της κατάρτισης και των ασκήσεων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 32 και 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι, κατά τη γνώμη μας, οι κανόνες για την αστική και ποινική ευθύνη που ισχύουν σε περίπτωση κοινών επιχειρήσεων πρέπει να είναι ίδιοι με αυτούς της Απόφασης Προυμ.

Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι βουλευτές, αυτή η απόφαση του Συμβουλίου είναι πολύ σημαντική. Είναι μια κοινή λύση σε κοινά προβλήματα και απειλές που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη. Είναι μια λύση που δίνει έμφαση στην ουσιώδη συνεργασία κατά την προετοιμασία και την ανταπόκριση σε ανθρωπογενείς κρίσεις, που είναι πάντα απρόβλεπτες, αλλά πάντα πιθανές. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη θεσμική και τεχνική συνεργασία και να επιστήσω την προσοχή στις τροπολογίες που πρότεινε ο κ. Diaz de Mera, ο κ. Δημητρίου και η κ. Iotova, οι οποίες βελτίωσαν και εμπλούτισαν το σχέδιο έκθεσης που υπέβαλα.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini , Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή αυτήν την αυστριακή πρωτοβουλία, που κινήθηκε εκ νέου με πολύ θετικό τρόπο από την πορτογαλική Προεδρία.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η πρακτική και επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλητική κατάσταση.

Κατά πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. França, για την εξαιρετική εργασία του πάνω σε αυτόν τον φάκελο, καθώς και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στο σύνολό της, για τις πολύ χρήσιμες τροπολογίες που περιέχονται στην έκθεση.

Επικροτώ τις τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο και στοχεύουν στη βελτίωση της πρωτοβουλίας. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω τις τροπολογίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με την Απόφαση Προυμ ή τα ερωτήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των διατάξεων περί ευθύνης ή με τον επαναπροσδιορισμό και την αποσαφήνιση του όρου «καταστάσεις κρίσεως», ή μια τροπολογία που αναφέρεται στη δυνατότητα χρηματοδότησης για κοινά προγράμματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικές μονάδες επέμβασης λειτουργούν επί του παρόντος στο πλαίσιο του δικτύου ΑΤΛΑΣ. Η κατάρτιση και οι ασκήσεις τους είναι κοινές και εμείς χρηματοδοτούμε αυτά τα προγράμματα. Χρηματοδοτούμε αυτές τις δραστηριότητες από τον προϋπολογισμό μας από το 2006 και η πρότασή μου για το 2008 είναι να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση του ΑΤΛΑΣ στα 900 000 ευρώ.

Εν κατακλείδι, επαναλαμβάνω τη στήριξή μου προς αυτήν την έκθεση και επιθυμώ διακαώς την ταχεία πρόοδο αυτού του φακέλου και τη γρήγορη έγκρισή του και από το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihael Brejc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (SL) Αυτή η απόφαση σχετικά με τη συνεργασία των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών σε καταστάσεις κρίσης είναι ένα από πολλά τα έγγραφα που πρέπει να αυξήσουν την ετοιμότητα και την ικανότητα των κρατών μελών να ανταποκρίνονται επαρκώς σε καταστάσεις κρίσης, όπως είναι οι τρομοκρατικές ενέργειες. Η ανάληψη δράσης σε καταστάσεις κρίσης και στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας είναι ένα σύνθετο καθήκον που απαιτεί την καλή συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών.

Πολλά έχουν γίνει έως σήμερα όσον αφορά τη δημιουργία πολιτικών και νομικών βάσεων και τη λήψη πρακτικών προληπτικών μέτρων. Ωστόσο, δεν έχουμε αντιμετωπίσει επαρκώς τις αιτίες και τις ρίζες της τρομοκρατίας. Για τον λόγο αυτόν, επαναλαμβάνω την πρότασή μου ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στις ρίζες και τις αιτίες της τρομοκρατίας. Τα πρώτα βήματα που έγιναν στον τομέα της ανταλλαγής τώρα, η δυσκολία έγκειτο σε ουσιαστικά επίσημα εμπόδια που θα προέκυπταν εάν ένα κράτος μέλος σε κατάσταση κρίσης, για παράδειγμα μετά από τρομοκρατική επίθεση, ζητούσε τη συνδρομή άλλου κράτους μέλους.

Για την ανάληψη αποτελεσματικότερης δράσης σε καταστάσεις κρίσης, είναι απαραίτητο οι αρχές των κρατών μελών να συνεργάζονται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο οι ειδικές μονάδες τους να είναι εξοικειωμένες η μία με την άλλη και να συνεργάζονται. Η συγκεκριμένη απόφαση διευρύνει το πεδίο συνεργασίας στην περίπτωση των πιο σοβαρών τρομοκρατικών ενεργειών, δηλαδή σε πραγματικές καταστάσεις κρίσης. Επιτρέπει σε ένα κράτος, όταν του ζητηθεί, να παράσχει βοήθεια μέσω των ειδικών του μονάδων. Αυτό με κανέναν τρόπο δεν θα απειλήσει την κυριαρχία του άλλου κράτους, απλά και μόνο θα το βοηθά. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο λόγω των πρακτικών συνθηκών, αλλά και επειδή ενισχύει μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αλληλεγγύη. Η Ομάδα μου στηρίζει αυτήν την απόφαση και ευελπιστούμε να λάβει πολλές θετικές ψήφους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. França, για την πολύ καλή δουλειά του.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για τη βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν διαθέτει όλα τα μέσα, τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε ενδεχόμενη μορφή απειλής μεγάλης κλίμακας ή κατάστασης κρίσης που απαιτεί ειδική επέμβαση. Συνεπώς, είναι καίριας σημασίας κάθε κράτος μέλος να μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή άλλου κράτους μέλους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πρωτίστως, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και σε περίπτωση καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων.

Ελπίζω ακόμη, και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου, ότι η τροπολογία του Κοινοβουλίου θα εισαγάγει μια ουσιώδη διασφάλιση έναντι της μη εξουσιοδοτημένης επέκτασης αυτών των απλοποιημένων κανόνων συνεργασίας «κατ’ αναλογία» στις αλληλεπιδράσεις με τις υπηρεσίες τρίτων χωρών, προκειμένου να αποτραπούν καταχρήσεις σε αμφίβολες, για παράδειγμα, επεμβάσεις και προκειμένου να μην παραβιάζουν αυτές οι επεμβάσεις τα δικαιώματα των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, η Αυστριακή πρωτοβουλία και η έκθεση της Επιτροπής επιδιώκουν την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάληψη κοινών επιχειρήσεων στο έδαφος κάθε κράτους μέλους για την αντιμετώπιση, δήθεν, τρομοκρατικών επιθέσεων. Ήδη, αυτές οι επιχειρήσεις εντάσσονται στη Σύμβαση του Προυμ, σύμφωνα με την οποία αυτές οι αστυνομικές δυνάμεις θα έχουν πλήρεις και απόλυτες εξουσίες επέμβασης και διεξαγωγής καταδιωκτικών επιχειρήσεων στο έδαφος κάθε κράτους μέλους. Ακόμα και με τη χρήση όπλων.

Χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργεί ένα κλίμα τρομο-υστερίας, ανασφάλειας και τρόμου για έναν αόρατο εχθρό που στο όνομα της δήθεν αντιμετώπισής του, περιορίζονται δραστικά τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και οι δημοκρατικές ελευθερίες.

Ποιος είναι ο εχθρός, τελικά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Η τρομοκρατία ακούμε τόσα χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να θωρακίσει την πολιτική της, να θωρακίσει το οικονομικό και πολιτικό σύστημα κατά των αμφισβητήσεων από τους εργαζόμενους. Κι αυτό το ομολογεί και η ίδια η έκθεση. Όσα λέγονται περί τρομοκρατίας κλπ., είναι θεωρίες. Νομιμοποιεί τις επεμβάσεις και τις κοινές αστυνομικές επιχειρήσεις, ακόμη λέει και για την υποψία διάπραξης εγκληματικών πράξεων, ή την υποψία απειλής κατά της ιδιοκτησίας υποδομών ή οργανισμών του κράτους ή διάπραξης αόριστων αδικημάτων. Ακριβώς, με τέτοιες σκόπιμα αόριστες διατυπώσεις μπορεί να δικαιολογείται επέμβαση ακόμα και για την καταστολή παραδοσιακών μορφών λαϊκής κινητοποίησης και διαμαρτυρίας, όπως για παράδειγμα συμβολικές καταλήψεις δρόμων και δημοσίων κτηρίων, μεγάλες απεργίες, περιφρούρηση απεργιακών κινητοποιήσεων.

Πιστεύουμε πως αυτός είναι ο στόχος, γι’ αυτό και δεν συμφωνούμε. Είμαστε αντίθετοι, καταψηφίζουμε την πρωτοβουλία και την έκθεση, και καλούμε τους λαούς να προστατέψουν τα ατομικά και δημοκρατικά τους δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς η συνεισφορά των ειδικών που μπορούν να αναλάβουν αποστολές αυξημένου κινδύνου στην ασφάλεια είναι πολύτιμη –συμφωνούμε ως προς αυτό!–. όπως η σχεδιαζόμενη και βελτιωμένη συνεργασία είναι πλεονέκτημα σε περίπτωση τρομοκρατικής απειλής. Οι σημερινές εξελίξεις είναι ανησυχητικές από ορισμένες απόψεις, ακριβώς επειδή αυξάνεται το ποσοστό της εγκληματικότητας. Αστυνομικά τμήματα κλείνουν και ειδικές μονάδες μειώνονται, ενώ αντιμετωπίζουμε όλο και πιο συχνά εγκληματικές συμμορίες που είναι όλο και πιο ανάλγητες και τρίβουν τα χέρια τους με χαρά κάθε φορά που ανοίγουν νέα σύνορα. Στην κατάσταση αυτή, η ΕΕ εξακολουθεί να θέλει να είναι όσο γίνεται πιο δύσκολο για τους υπεύθυνους πολίτες να προστατεύσουν τον εαυτό τους με όπλα και συνέβαλε, με τα εσφαλμένα πολυεθνικά της οράματα, σε μια πολυ-εγκληματική κοινωνία με άβατες περιοχές και αυξημένη τάση για βία.

Φυσικά, είναι σημαντικό να μην πάσχει η καταπολέμηση της εγκληματικής δραστηριότητας για χάρη της ετοιμότητας αντιμετώπισης τρομοκρατικών ενεργειών. Θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουμε την ανοησία να αποσπούμε αστυνομικούς σε αντιτρομοκρατικές μονάδες και να κλείνουμε λειτουργικές ειδικές μονάδες μόνο και μόνο για να δημιουργήσουμε νέες ειδικές μονάδες – για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση νεανικών συμμοριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σε αντίθεση με τους προηγούμενους ομιλητές, εγώ επικροτώ αυτήν την πρωτοβουλία και θα την προλόγιζα με την παροιμία «το καλό πράγμα αργεί!». Το λέω αυτό επειδή η αυστριακή πρωτοβουλία ανάγεται σε μια πρωτοβουλία των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του 2004 και αναφέρεται στο πώς κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποστηριχθεί πιο καλά από ειδικές μονάδες σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης. Ως εκ τούτου, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα που έθιξε ο προηγούμενος ομιλητής, και δεν καταλαβαίνω την Ομάδα ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ που απλά απορρίπτει αυτό το είδος πρωτοβουλίας αμοιβαίας συνδρομής από ειδικές μονάδες.

Γνωρίζουμε ότι, στην πραγματικότητα, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να προστατεύεται διαρκώς για κάθε ενδεχόμενο. Συνεπώς, το Κοινοβούλιο προσπάθησε με αυτήν την πρωτοβουλία να βρει τρόπους για την καλύτερη δυνατή, κυρίως δε την πιο γρήγορη, διασυνοριακή συνδρομή σε τέτοιες ειδικές περιπτώσεις, ειδικά για τις περιπτώσεις τρομοκρατικής επίθεσης, ομηρίας ή απαγωγής.

Επικροτώ ιδιαίτερα τις πρόσθετες προτάσεις του Σώματος γιατί διευκολύνουν την απόφαση για το ποιος π.χ. θα καλύψει τελικά τις δαπάνες, δηλαδή το κράτος μέλος που ζητάει βοήθεια, ή ποιοι κανονισμοί πρέπει να εφαρμόζονται όταν δραστηριοποιούνται υπάλληλοι σε άλλο κράτος μέλος. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και κανόνες για την ευθύνη. Επικροτώ το γεγονός ότι υπάρχουν και κοινές εκπαιδεύσεις με σκοπό τον συνδυασμό αυτών των ειδικών μονάδων και τη βελτίωση της χρησιμοποίησής τους, εφόσον χρειαστεί. Συγχαίρω τον εισηγητή. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θα υποστηρίξει αυτήν την πρωτοβουλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Μπορώ να δώσω τον λόγο μόνο με τη διαδικασία « catch the eye » σε βουλευτές που δεν έχουν μιλήσει προηγουμένως κατά τη διάρκεια της συζήτησης, και δεν βλέπω κανέναν που δεν έχει μιλήσει να μου ζητάει τον λόγο.

Επιπλέον, ο κ. Frattini με έχει ενημερώσει ότι δεν προτίθεται να μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής. Επομένως, ας δώσουμε στον εισηγητή, κ. França, δύο λεπτά χρόνο ομιλίας για να κλείσει αυτήν τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Armando França, εισηγητής. – (PT) Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τις αναφορές που έγιναν στην εργασία μου, στην έκθεση και στους συναδέλφους στην επιτροπή της οποίας είμαι μέλος, στον κ. Frattini και στους υπόλοιπους βουλευτές που εξέφρασαν τη στήριξή τους για την έκθεση και για την πρωτοβουλία της Αυστρίας, καθώς και την απόφαση του Συμβουλίου και της πορτογαλικής Προεδρίας να την συνεχίσουν.

Θα ήθελα να τονίσω μια πτυχή που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική. Σε αυτόν τον τομέα, η ασφάλεια –επαναλαμβάνω– η ασφάλεια είναι μέσο, δεν είναι αξία· είναι ένα μέσο στην υπηρεσία της ελευθερίας και στην υπηρεσία της αποτελεσματικής και θετικής άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων συγκεκριμένα των πολιτών της ΕΕ. Και άλλη μια πτυχή μου πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντική είναι ότι αυτή η απόφαση δεν τάσσεται υπέρ οποιασδήποτε επέμβασης, όπως αναφέρθηκε εδώ· αυτή η απόφαση θα προαγάγει μια θεμελιώδη πτυχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και συγκεκριμένα τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, και επίσης θα προαγάγει τη συνεργασία στο πλαίσιο κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ασκήσεων, και ως εκ τούτου της πρόληψης. Μόνο όταν τα κράτη μέλη το ζητήσουν, θα υπάρχει η δυνατότητα να αναληφθεί δράση σε ειδικές καταστάσεις κρίσης που θα προκύψουν και αυτό πρέπει, φυσικά, να αξιολογηθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Πρότεινα επίσης τη στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κυρίως για να τονωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, καθώς και για να παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη που την χρειάζονται.

Τέλος, θα ήθελα να δηλώσω ότι είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε, να εκτελέσουμε και να επισπεύσουμε αυτήν την απόφαση, καθώς καταστάσεις κρίσης που απειλούν την ασφάλειά μας και, συνεπώς, την ελευθερία μας σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορούν να προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ημέρα και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη και των 500 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε França, συγχαρητήρια για την εξαιρετική έκθεσή σας.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 11.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE), γραπτώς. – (EN) Συνεργαζόμαστε για την ελαχιστοποίηση της αναγκαιότητας των ειδικών μονάδων επέμβασης. Όσο καλές και εάν είναι οι μονάδες και όσο καλή και εάν είναι η μεταξύ τους συνεργασία, η πρόληψη εξακολουθεί να είναι η καλύτερη θεραπεία.

Θεωρώ ότι η βεβαιότητα μιας συντονισμένης και ισχυρής αντίδρασης θα βοηθήσει σημαντικά την κατάσταση, δρώντας αποτρεπτικά για τους απαγωγείς, τους τρομοκράτες ή τους απελπισμένους εγκληματίες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιττά εμπόδια ή κίνητρα για υπονόμευση της ασφάλειάς μας χάριν των διαδικαστικών κανόνων.

Πιστεύω ότι το τρέχον προβλεπόμενο δίκτυο διμερών συμφωνιών θα ικανοποιήσει επαρκώς τις ανάγκες μας. Μόνο οι στενοί γείτονες μπορούν να εγγυηθούν ταχεία αντίδραση, η οποία τις περισσότερες φορές συνοδεύεται από την ανάγκη για ειδική επέμβαση.

Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που αρκετά κράτη μέλη δέχονται επιθέσεις ταυτόχρονα, κάτι που αποτελεί σαφές ενδεχόμενο όσον αφορά τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, χρειαζόμαστε διαφάνεια και συνεπείς ρυθμίσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος μιας πολύπλοκης εξίσωσης, το αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να αλλάζει όσο εισάγονται καινούργια δεδομένα. Δεν πρέπει να θεωρούμε την τρέχουσα ρύθμιση ως μόνιμη. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να μετατρέψουμε αυτήν τη συνεργασία σε κοινοτική πολιτική.

Τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.50 και συνεχίζεται στις 11.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, χθες ο Martin Schulz έκανε ένα σχόλιο με πολύ ιδιαίτερο περιεχόμενο προς ένα άλλο μέλος του Σώματος – τον Hans-Peter Martin. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να δεχτεί την ουσία αυτής της δήλωσης. Απορρίπτω και επικρίνω το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης.

 

6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

7. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

8. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ψηφοφοριών.

(Για αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

 

8.1. Ερμηνεία του κανονισμού (άρθρο 19, παράγραφος 1) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. –(EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο βάσει του άρθρου 170, παράγραφος 4, του Κανονισμού, για να επισημαίνω ότι η παρούσα πρόταση για την οποία ζητείται να ψηφίσουμε παρέχει στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου τόσο αυθαίρετες και δικτατορικές εξουσίες τις οποίες κανένας που πιστεύει στη δημοκρατία δεν θα σκέφτονταν ποτέ να προτείνει. Αλλά το να καλούμαστε να διεξαγάγουμε ψηφοφορία, όταν οι πολιτικές ομάδες σε αυτό το Κοινοβούλιο δεν είχαν καν τον χρόνο να την συζητήσουν, σίγουρα δεν μπορεί να είναι σωστό. Ως εκ τούτου, ζητώ την αναβολή αυτής της ψηφοφορίας και την διεξαγωγή της την επόμενη περίοδο συνόδου στο Στρασβούργο, ώστε να δοθεί η ευκαιρία να γίνουν κατανοητές οι τεράστιες επιπτώσεις της υπερψήφισης αυτής της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Farage, πρώτον, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αναβολή του θέματος. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Συζητήσαμε, όμως, χθες εν συντομία επί της ουσίας του θέματος, αφού ο κ. Hannan ζήτησε τον λόγο. Σας λέω ξεκάθαρα ότι το περιεχόμενο της δήλωσής σας, όπου μιλάτε για δικτατορικά μέτρα, είναι απαράδεκτο εδώ. Δεχτείτε την απόφαση της πλειοψηφίας του Σώματος και της πλειοψηφίας της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων! Εδώ όλα γίνονται κανονικά και σύμφωνα με τον νόμο, και πρέπει να είσαστε καλοί δημοκράτες και να το δεχτείτε.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας του PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, συζητήσαμε το θέμα αυτό εκτεταμένα στην Ομάδα μας. Θεωρούμε ότι ο Πρόεδρος πρέπει να συμβουλευτεί και πάλι το Σώμα πριν από την απόφαση, ειδικά ενόψει της διατύπωσης της αναθεωρημένης έκδοσης, αφού οι κατηγορίες για αυταρχική ενέργεια είναι εντελώς αδικαιολόγητες. Το αντίθετο ισχύει! Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος χρησιμοποίησης των διατυπώσεων που έκανε ο προηγούμενος ομιλητής. Γι’ αυτό παρακαλούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία όπως είχατε προτείνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Μάλλον βιάστηκα. Έχει υποβληθεί επίσημη πρόταση. Μπορεί να μιλήσει ένα μέλος υπέρ και ένα κατά. Ακούσαμε ήδη τον ομιλητή που είναι κατά της πρότασης και τώρα μπορεί να μιλήσει κάποιος που είναι υπέρ. Υποθέτω ότι ο κ. Hannan θα θέλει να υποστηρίξει τον κ. Farage. Γι’ αυτό τώρα θα μιλήσει μόνο αυτός. Παρακαλώ, κύριε Hannan.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η απόλυτη πλειοψηφία δεν είναι το ίδιο με το κράτος δικαίου. Αποδέχομαι ότι υπάρχει μια μειοψηφία στο Σώμα που τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος, καθώς και μια μειοψηφία στο Σώμα που τάσσεται κατά της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Αλλά το Κοινοβούλιο οφείλει, παρ’ όλα αυτά, να ακολουθεί τους δικούς του κανονισμούς. Και η διά βοής απόρριψη των κανόνων βάσει των οποίων λειτουργούμε είναι πράγματι ένας αυθαίρετος και δεσποτικός κανόνας. Μόνο ο σεβασμός και η συμπάθειά μου προς το πρόσωπό σας, κύριε Πρόεδρε, με συγκρατούν από το να παρομοιάσω την πρόταση με το Ermachtigungsgesetz (εξουσιοδοτικό νόμο) του 1933, που επίσης ψηφίστηκε με κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Καλώ το Σώμα να μην ψηφίσει για αυτό το θέμα μέχρι να...

(Διαμαρτυρίες)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Hannan, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υιοθετούμε τέτοιες συγκρίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, επέδειξα υπομονή επί αρκετές ημέρες, επί αρκετές εβδομάδες. Τώρα, υπάρχουν όρια. Δεν έχουμε ακόμη λάβει απόφαση στους κόλπους της Ομάδας μας. Το σχόλιο αυτό είναι απαράδεκτο. Θα επιβάλλουμε εσωτερικές κυρώσεις εντός της Ομάδας μας και θα ζητήσω την αποβολή του κ. Hannan από την Ομάδα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα του κ. Farage για αναβολή της ψηφοφορίας)

 

8.2. (A6-0511/2007, Michael Cashman) Απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης (ψηφοφορία)

8.3. (A6-0509/2007, Παναγιώτης Δημητρίου) Απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης (Ελβετία και Λιχτενστάιν) (ψηφοφορία)

8.4. (A6-0001/2008, Philippe Morillon) Στατιστικά στοιχεία για την υδατοκαλλιέργεια (ψηφοφορία)

8.5. (A6-0507/2007, Armando Franca) Συνεργασία μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών (ψηφοφορία)

8.6. (A6-0005/2008, Umberto Guidoni) Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες προοπτικές (ψηφοφορία)

8.7. (A6-0505/2007, Markus Ferber) Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)

8.8. Κατάσταση στο Ιράν (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θέλω μόνο να πω ότι η Ομάδα μου στηρίζει τις ομάδες που υπέβαλαν την κοινή πρόταση ψηφίσματος και θα την προσυπογράψει.

 
  
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 6

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, λυπούμαι που οι τροπολογίες μου υποβλήθηκαν με αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ζητώ υποστήριξη για την αντικατάσταση μίας λέξης. Έτσι η φράση «πιθανής στρατιωτικής χρήσης» θα γίνει «πιθανού στρατιωτικού δεσμού».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 9

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι και πάλι πολύ απλό. Η εισαγωγή μίας λέξης: «ειλικρινούς συνεργασίας».

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 9

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, μετά λύπης ανακοινώνω στο Σώμα ότι ο κ. Zamel Bawi, η εκτέλεση του οποίου είχαμε ζητήσει να ματαιωθεί, εκτελέστηκε εχθές στις 4.00 στη φυλακή Karoon στο Ahwaz. Για τον λόγο αυτόν, υποβάλω προφορική τροπολογία στην υπάρχουσα τροπολογία του κ. Salafranca Sanchez-Neyra, επί της οποίας ελπίζω να λάβω τη σύμφωνη γνώμη του. Η προφορική τροπολογία σχετίζεται με αυτήν την εκτέλεση και αναφέρει ότι ένας από τους καταδικασμένους σε θάνατο είναι ευρωπαίος πολίτης, ο οποίος απήχθη από τη Συρία. Οι άλλοι δύο έχουν καταχωριστεί ως πρόσφυγες από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και είχαν ήδη λάβει άσυλο στη Νορβηγία.

Η προφορική τροπολογία είναι η εξής: «καταδικάζει έντονα την εκτέλεση στο Ιράν, στις 4 το πρωί (τοπική ώρα) της 30ής Ιανουαρίου 2008, του αχβασίτη ακτιβιστή Ζαμάλ Μπαουί, του δέκατου ένατου κατά σειρά αχβασίτη ακτιβιστή που εκτελείται στους 12 τελευταίους μήνες και καλεί την Ιρανική Κυβέρνηση να μην προβεί στην εκτέλεση της θανατικής καταδίκης εις βάρος του ολλανδού πολίτη και ακτιβιστή στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Φαλέχ Αμπντουλά αλ Μανσουρί και των καταχωρισμένων ως προσφύγων από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Ρασούλ Αλί Μαζρεά και Σαΐντ Σακί, των οποίων η εγκατάσταση στη Νορβηγία έχει εξασφαλισθεί, καθώς και να τους επιτρέψει να μεταβούν στη χώρα της οποίας έχουν την ιθαγένεια ή τους έχει παράσχει άσυλο». Στη συνέχεια, το κείμενο παραμένει ως έχει: «ζητεί επίσης την αποφυλάκιση των κούρδων δημοσιογράφων Αμπντολχαβέντ "Χιουά" Μπουτιμάρ και Αντνάν Χασανπούρ, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 15

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, εκεί που αναφερόμαστε σε κάθε μορφή βασανιστηρίων, προτείνω την εισαγωγή της φράσης: «συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά απάνθρωπων εκτελέσεων», καθώς κάτι τέτοιο συμβαίνει, ιδίως εκτελέσεις με βασανιστήρια.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 17

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό αφορά το υπάρχον κείμενο. Το κείμενο ήδη «ζητεί να είναι σε θέση οι μειονότητες να ασκούν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει το ιρανικό σύνταγμα». Αλλά δεν τους παρέχονται ούτε τα δικαιώματα που προβλέπει το δικό τους Σύνταγμα. Συνεπώς, προτείνω το τελευταίο μέρος του κειμένου να ξεκινά ως εξής: «καλεί τις ιρανικές αρχές να ενεργήσουν σύμφωνα με το Σύνταγμα και να καταργήσουν, τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πράξη, όλες τις μορφές διακρίσεων». Το υπόλοιπο θα μείνει ως έχει. Έτσι, αναφέρεται ότι πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με το δικό τους Σύνταγμα, το οποίο δεν γίνεται σεβαστό.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 19

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ να αποσύρω αυτήν την προφορική τροπολογία, καθώς είναι συμπληρωματική στο κείμενο που έχει ήδη εγκριθεί ομόφωνα. Η παράγραφος 19 αφορά την περιφρόνηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Έχει ήδη επιτευχθεί συμβιβασμός, οπότε συμφωνώ να την αποσύρω.

 
  
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 3

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, σε ένα ψήφισμα τόσο μεγάλης πολιτικής σημασίας είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη και συμφωνία στο Κοινοβούλιο.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, προτείνουμε μια προφορική τροπολογία που θα αφαιρούσε οποιαδήποτε κρίση αξιολόγησης από την αρχική τροπολογία και θα την μετέτρεπε σε μια απλή αναφορά σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ένα «σχετικό γεγονός» σε σχέση με το θέμα του ψηφίσματος, αλλά, επαναλαμβάνω, αφαιρώντας οποιαδήποτε κρίση αξιολόγησης προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη υποστήριξη από το Κοινοβούλιο.

Η προφορική τροπολογία θα αντικαθιστούσε το κείμενο της τροπολογίας με το ακόλουθο: «λαμβάνει υπόψη την από 12 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Δηλαδή, μια απλή αναφορά, χωρίς καμία κρίση, ενός σχετικού γεγονότος.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής σκέψης Γ

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγνώμη. Οι τροπολογίες μου εμφανίστηκαν με αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο εξαιτίας τεχνικού προβλήματος. Δεν είμαι τόσο τρομερό παιδί ώστε να θέλω να σας βασανίσω.

Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού έχουν υποβληθεί, πρέπει τώρα να τις παρουσιάσω. Πρόκειται για την εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου το οποίο το Ιράν κλήθηκε να εφαρμόσει το ταχύτερο δυνατό. Η πρότασή μου είναι να προστεθεί η φράση «κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμη».

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία )

– Πριν από την ψηφοφορία επί της αιτιολογικής σκέψης H

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, μια πολύ δυσάρεστη χρήση των γερανών αφορά τους δημόσιους απαγχονισμούς, ιδίως απαγχονισμούς που περιλαμβάνουν βασανιστήρια. Επομένως, η πρότασή μου είναι να είναι να εισαχθεί μετά τις λέξεις «συχνά με δημόσιο απαγχονισμό» η φράση: «όπου χρησιμοποιούνται γερανοί που παρέχονται από δυτικές εταιρείες».

Δεν είμαστε ευτυχείς για το γεγονός αυτό. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν είναι ευτυχής.

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία )

– Μετά την αιτιολογική σκέψη ΙΗ

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για σημαντική τροπολογία στην οποία εφιστώ την προσοχή του Σώματος, καθώς οι δικοί μας άνθρωποι και οι πολίτες της ΕΕ κινδυνεύουν από ορισμένες δραστηριότητες.

Έτσι, η νέα αιτιολογική σκέψη είναι η εξής: «λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν σε διεθνή δράση για την οικοδόμηση της δημοκρατίας στο Ιράκ και την προστασία του λαού του από τρομοκράτες που εκπαιδεύονται και εφοδιάζονται και από εξωτερικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, κάτι που σημαίνει ότι οι στρατιωτικοί από τα κράτη μέλη της ΕΕ –πολίτες της ΕΕ– υφίστανται απώλειες και τραυματισμούς που προκαλούνται από τρομοκρατικές επιθέσεις στις οποίες το Ιράν δεν είναι αμέτοχο».

Παρακαλώ να στηρίξετε την τροπολογία.

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία )

 

8.9. Αποτελέσματα της Διάσκεψης για τις κλιματικές αλλαγές (Μπαλί) (ψηφοφορία)

8.10. (A6-0003/2008, Fiona Hall) Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσματος

 
  
MPphoto
 
 

  Godfrey Bloom (IND/DEM). (EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο βάσει του άρθρου 151, παράγραφος 3, του Κανονισμού για να ρωτήσω εάν έχουμε όντως το νόμιμο δικαίωμα να ψηφίσουμε για κάτι τέτοιο. Είχα την τιμή να σας συναντήσω εχθές το απόγευμα στις 17.00, με τη θερμοκρασία στο γραφείο σας να είναι 27°C. Όλο αυτό το κτήριο υπερθερμαίνεται. Το κτήριο στο Στρασβούργο υπερθερμαίνεται, και θα πρότεινα να τακτοποιήσουμε πρώτα τα του οίκου μας προτού αρχίσουμε να ψηφίζουμε για άλλα πράγματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Εγώ δεν αισθάνθηκα αυτήν τη ζέστη, ίσως έχει να κάνει με την εσωτερική σας πραγματικότητα.

 

8.11. (A6-0495/2007, Carl Schlyter) Πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία (ψηφοφορία)

8.12. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική έναντι των Ρομά (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 9

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN).(IT) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να αφαιρέσω τις λέξεις «οπισθοδρομικές συνήθειες» από την προφορική ερώτηση, δηλαδή τις δύο τελευταίες λέξεις της παραγράφου 9. Εάν επιθυμείτε, μπορώ να διαβάσω το κείμενο που παραμένει: «καλεί τους Ρομά να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και τα παιδιά, αποφεύγοντας τους καταναγκαστικούς γάμους».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

(Στη συνέχεια απορρίπτεται η τροπολογία 9)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 

9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Ερμηνεία του Κανονισμού (άρθρο 19, παράγραφος 1)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την κατανόησή σας για το ότι έχει κλείσει η φωνή μου. Επιθυμώ να δηλώσω ότι υπερψήφισα την ερμηνεία αυτή και ότι η παρομοίωση του κ. Hannan, αν και διατείνεται ότι δεν την έκανε, της ψηφοφορίας μας με το Ermächtigungsgesetz του Χίτλερ το 1933 ήταν μια εντελώς απαράδεκτη παρομοίωση.

Αλλά μια τόσο γελοία παρομοίωση μάς δείχνει απλώς την πνευματική κατάσταση του ατόμου που την κάνει. Απλά επιβεβαιώσαμε, σύμφωνα με τους κανονισμούς μας, ότι το άρθρο 19 του Κανονισμού δίνει ήδη στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου το δικαίωμα να δίνει τέλος σε αλλεπάλληλες χρήσεις των παρατηρήσεων επί της εφαρμογής του κανονισμού, των αιτήσεων επί της διαδικασίας κλπ. «όταν ο Πρόεδρος είναι πεπεισμένος ότι προφανώς αποσκοπούν και θα οδηγήσουν σε παρατεταμένη και σοβαρή παρακώλυση των διαδικασιών του Σώματος ή των δικαιωμάτων άλλων βουλευτών».

Δεν πρόκειται για μέτρο που καταπνίγει τη συζήτηση. Έχουμε επαρκή χρόνο αγόρευσης στις συζητήσεις, που μοιράζεται αναλογικά σε κάθε ομάδα σύμφωνα με το μέγεθός της. Πρόκειται απλώς για ένα μέτρο διασφάλισης έναντι όσων προσπαθούν να διαταράξουν το Σώμα.

Οι εξουσίες που έχει ο Πρόεδρός μας είναι πολύ λιγότερες από αυτές που έχουν οι πρόεδροι των περισσότερων εθνικών κοινοβουλίων, όπως λόγου χάριν ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων. Πράττουμε σωστά λαμβάνοντας αυτό το μέτρο διασφάλισης, και σημειώνω ότι ο πρώην ηγέτης του κόμματος του κ. Hannan, μέλος της επιτροπής μας, στην πραγματικότητα ψήφισε υπέρ αυτού του μέτρου, επομένως η συμπεριφορά του κ. Hannan είναι απαράδεκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – (FR) Κυρίες και κύριοι, ο κανόνας είναι ο εξής.

Όταν οι αιτιολογήσεις ψήφου έχουν αρχίσει για ένα θέμα, καταρχήν −και λέγω καταρχήν− ο Πρόεδρος δεν δέχεται άλλους αγορητές επί του θέματος αυτού αλλά, ενόψει της ευαισθησίας και του θέματος, προτείνω να παρεκκλίνουμε από αυτόν τον κανόνα και να επιτραπεί να μιλήσουν όλοι οι βουλευτές οι οποίοι το ζήτησαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία επί της αλλαγής του Κανονισμού δεν αναφέρθηκε στα έγγραφά μας, συνέβη ένα συγκεκριμένο σφάλμα. Ομιλώ εδώ εξ ονόματός μου και εξ ονόματος του κ. Czarnecki και του κ. Libicki. Ψηφίσαμε υπέρ του αιτήματος του κ. Farage υψώνοντας τα χέρια μας, και πιστεύαμε ότι η ονομαστική ψηφοφορία αφορούσε και αυτό, με αποτέλεσμα να γίνει λάθος. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να το διορθώσουμε εδώ προφορικά. Ταυτόχρονα, καταχωρίζουμε ηλεκτρονικά αλλαγή της ψήφου μας υπέρ της αντιπρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στο ίδιο ζήτημα: εμείς εδώ, σε μια ομάδα αρκετών βουλευτών, καταψηφίσαμε τις ίδιες μας τις πεποιθήσεις· πράγματι, έπρεπε να έχουμε καταψηφίσει την τροποποίηση αυτή του Κανονισμού, η οποία είναι καταφανώς μη δημοκρατική τροποποίηση· εδώ, στην καρδιά της δημοκρατικής Ευρώπης, εισάγεται ένας κανονισμός ο οποίος δίνει απόλυτη εξουσία στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Παρόμοιες μεγαλεπήβολες λύσεις δεν απαντούν σε κανένα δημοκρατικό Κοινοβούλιο, και για τον λόγο αυτόν θελήσαμε να καταψηφίσουμε αυτήν την πρόταση, αλλά εξαιτίας του σφάλματος στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Piotrowski την υπερψηφίσαμε. Αυτό αφορά τους Bogdan Pęk, Dariusz Grabowski και Andrzej Zapałowski.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, όπως ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής, ζητώ και εγώ να αλλάξει η ψήφος μου επί του Κανονισμού. Η ψήφος μου δεν συμφωνεί με τις πεποιθήσεις μου, και γι’ αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να την αλλάξω. Είμαι κατά της αλλαγής του Κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την πολύ συνετή ερμηνεία των νέων σας εξουσιών, καθώς μας επιτρέπετε να προβαίνουμε σε αιτιολογήσεις ψήφου ακόμα και εάν δεν προσυπογράψαμε αυτήν την έκθεση. Επιτρέψτε μου επίσης να σας ευχαριστήσω που χαρίσατε στον κ. Corbett μισό λεπτό επιπλέον για να προβεί σε μια πολιτική τοποθέτηση που μπορεί πραγματικά να μην έχει σχέση με το συγκεκριμένο θέμα.

Λαμβάνω τον λόγο για να δηλώσω ότι πιστεύω πραγματικά πως πρόκειται για παρέκκλιση από τον Κανονισμό μας. Ανησυχώ πολύ σχετικά με αυτό. Είμαι σε επικοινωνία με την Προεδρία, και ευελπιστώ ότι η Προεδρία θα σεβαστεί τις απόψεις της μειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Ο κ. Corbett δήλωσε ότι είχαμε τη δυνατότητα να λάβουμε τον λόγο στο πλαίσιο των συζητήσεων του Σώματος, καθώς χρόνος αγόρευσης παρέχεται σε όλες τις Ομάδες. Όμως, όπως είδαμε να συμβαίνει σήμερα, μερικές φορές ορισμένες Ομάδες δεν είναι το ίδιο ανεκτικές με άλλες όσον αφορά τις διαφορετικές απόψεις. Είναι πολύ δύσκολο να λάβουν χρόνο αγόρευσης οι βουλευτές που μπορεί να εκφράζουν μια άποψη μειοψηφίας σε μια μεγάλη Ομάδα. Ειλικρινά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιτρέψατε να το επισημάνουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ παρασύρθηκα. Νόμιζα ότι ελέγχαμε την προηγούμενη ψηφοφορία. Τάσσομαι ρητά κατά της ερμηνείας του άρθρου 19 που κατατάσσει τα διαδικαστικά ζητήματα πάνω από τις αρχές και τα δικαιώματα, ειδικότερα την ελευθερία του λόγου.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως που επιδείξατε σύνεση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και μου επιτρέψατε να λάβω τον λόγο για να παρουσιάσω την αιτιολόγηση της ψήφου μου.

Είχα επίγνωση τι ψήφισα όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα και το καταψήφισα ξεκάθαρα. Κατανοώ ότι ορισμένοι άνθρωποι στο Κοινοβούλιο ερμηνεύουν τους κανονισμούς και κατανοώ ότι αυτό συνεπάγεται ότι συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς μας.

Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την εκχώρηση αυθαίρετων εξουσιών σε έναν πρόεδρο. Είμαι βέβαιος ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του σημερινού Κοινοβουλίου θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις εξουσίες με εξαιρετική σύνεση, και είμαι βέβαιος ότι το επικροτούμε αυτό. Αλλά τι θα συμβεί με τους μελλοντικούς Προέδρους; Τι θα συμβεί εάν ένας μελλοντικός Πρόεδρος που θα επιλέξει να ερμηνεύσει αυτούς τους κανονισμούς όπως κρίνει ο ίδιος κατάλληλος δεν εγκρίνει τις διαφωνίες και τις καταστέλλει;

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί καθώς αυτό δεν σημαίνει ότι ολισθαίνουμε προς τη δικτατορία, ούτε πρέπει να εκλαμβάνεται ως ολίσθηση προς τη δικτατορία, αλλά μάλλον ως διαφορετικότητα απόψεων. Ως εκ τούτου, δηλώνω σε όλους ότι η πραγματική δοκιμασία μιας δημοκρατίας είναι το πώς μεταχειρίζεται τις μειονότητές της και εάν τις μεταχειρίζεται καλά τότε όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι συνιστά γνήσια δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μέχρι σήμερα τη λέξη «δικτατορικός» για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, παρά την κριτική που ασκώ τόσα χρόνια. Νομίζω και είμαι πεπεισμένος ότι αυτό που κατέστη σήμερα δυνατό μέσω αυτής της απίστευτης εμβέλειας εξουσιοδότησης του Προέδρου ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στην αυθαιρεσία. Δεν μπορεί κανείς να υποθέτει πάντα –και μάλιστα εδώ στο Σώμα– ότι ο Πρόεδρος θα ενεργεί ισορροπημένα και δίκαια. Εξαιτίας της απόφασης που ελήφθη εδώ και την οποία φυσικά καταψήφισα, ο Πρόεδρος διαθέτει τώρα απίστευτη αυθαίρετη δύναμη και, ως εκ τούτου, το Σώμα θα μπορεί να μεταλλαχθεί σε ένα αυθαίρετο Κοινοβούλιο. Οι πολίτες της Ευρώπης δεν το αξίζουν αυτό! Πιστεύω ότι εδώ ξεπεράστηκαν σαφώς τα όρια και αυτό θα μας οδηγήσει σε μείζονα προβλήματα δημοκρατίας.

 
  
  

- Έκθεση Armando França (A6-0507/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγνώμη. Με καθυστέρησε ένας συνάδελφος. Συζητούσαμε για τη δημοκρατία: μια εξαιρετικά σημαντική έννοια την οποία είμαι βέβαιος ότι στηρίζουμε όλοι στο Σώμα, ακόμα και εάν δεν ενεργούμε πάντα με αυτόν τον τρόπο.

Κατανοώ τις τροπολογίες στη συγκεκριμένη έκθεση όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ειδικών μονάδων επέμβασης, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν πρόκειται για τροποποίηση της Συνθήκης του Προυμ. Οι βρετανοί Συντηρητικοί αρχικά απέρριψαν τη Συνθήκη του Προυμ. Η αιτία που την απορρίψαμε ήταν ότι, αρχικά, επρόκειτο για συμφωνία συνεργασίας μεταξύ περιορισμένου αριθμού κρατών μελών. Υπό την Προεδρία ενός κράτους μέλους, αποφασίστηκε η επέκταση της εν λόγω διάταξης χωρίς να προηγηθούν οι κατάλληλες διαβουλεύσεις. Ακόμα και ο ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων αναγκάστηκε να υποβάλει τη γνωμοδότησή του αφού συνειδητοποίησε ότι δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις.

Εμείς, ως Συντηρητικοί, τασσόμαστε κατά της χρήσης μονάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και της εφαρμογής της Συνθήκης του Προυμ, και δεν στηρίζουμε τις τροπολογίες σε αυτήν τη Συνθήκη.

 
  
  

- Έκθεση Markus Ferber (A6-0505/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, οι ιρλανδοί συνάδελφοί μου της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ στηρίζουν πλέον πλήρως την ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της Ένωσης, και ψηφίσαμε ανάλογα. Το πράττουμε γνωρίζοντας ότι η καθολική υπηρεσία είναι εγγυημένη για όλους τους πολίτες εντός της Ένωσης, και ότι έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγροτικές και οι αραιοκατοικημένες περιοχές εξυπηρετούνται από επαρκή αριθμό ταχυδρομικών γραφείων.

(GA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι είναι εξίσου σημαντικό να παρέχουμε ταχυδρομικές υπηρεσίες σε άτομα με μειωμένη όρασης και σε τυφλά άτομα. Οι ιρλανδοί συνάδελφοί μου της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ και εγώ απευθύνουμε έκκληση σε όλα τα κράτη μέλη να διατηρήσουν άμεσα διαθέσιμες ταχυδρομικές υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο ή να δημιουργήσουν τις υπηρεσίες αυτές σε χώρες όπου δεν παρέχονται επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, ολοκληρώσαμε τις συζητήσεις μας και συμφωνήσαμε να παράσχουμε σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια πλήρως ανοικτή αγορά στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο στον δρόμο προς την ενιαία αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν απειλεί τις δημόσιες υπηρεσίες. Χαίρομαι που καταλήξαμε σε έναν λογικό συμβιβασμό, για παράδειγμα διατηρούνται οι ταχυδρομικές παραδόσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Επιπλέον, η οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν αρκετά έκτακτα μέτρα, για παράδειγμα δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες για άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης, αν και σήμερα το Κοινοβούλιο απέρριψε σχετικό ειδικό άρθρο.

Η έλευση νέων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας επηρεάζει καίρια τις αλλαγές στη δομή της ζήτησης ταχυδρομικών υπηρεσιών· η ελευθέρωση θα οδηγήσει συνεπώς σε καλύτερη, και συγκεκριμένα πιο ευέλικτη, ανταπόκριση σε ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών για ταχυδρομικά αντικείμενα. Πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει και σε χαμηλότερες τιμές ως αντάλλαγμα για αποτελεσματικότερες υπηρεσίες και μας συγχαίρω για αυτό τον συμβιβασμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Κυρίες και κύριοι, λυπούμαι βαθύτατα που η τροπολογία 3, που είναι παρόμοια με την τροπολογία 18, σχετικά με τις δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, δεν συμπεριλήφθηκε στην έκθεση Ferber. Το να είναι κάποιος τυφλός ή να έχει σοβαρά προβλήματα όρασης είναι μια αναπηρία που καθιστά αδύνατον να δει τον κόσμο με τα μάτια του. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ακούσουν με την καρδιά τους τις 321 φωνές των βουλευτών που ψήφισαν αυτήν την τροποποιημένη οδηγία με την καρδιά τους. Καθώς η οδηγία εγκρίθηκε κατά τη δεύτερη ανάγνωση, πιστεύω ότι τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, θα επιλύσουν αυτό το πρόβλημα με τρόπο που να ικανοποιεί τα άτομα που είναι τύφλά ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, προτού γίνω βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εργαζόμουν. Μία από τις δουλειές που έκανα ήταν να παρέχω συμβουλές σε εταιρείες που δραστηριοποιούνταν σε προσφάτως ελευθερωθέντες κλάδους – τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο των ταχυδρομείων (σε περιορισμένο βαθμό) και τον ενεργειακό κλάδο. Αυτό που βιώσαμε με την ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών ήταν μια έκρηξη επιλογών. Βιώσαμε μια έκρηξη καινοτομίας. Είδαμε τον ανταγωνισμό να οδηγεί σε μείωση των τιμών και σε αύξηση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι που οδήγησε σε μεγάλη καινοτομία και ευρύ φάσμα επιλογών για κάθε καταναλωτή. Ας ελπίσουμε ότι, με αυτήν την οδηγία, αυτό που θα δούμε να συμβαίνει τώρα θα είναι η ίδια πειθαρχία αγοράς που εφαρμόστηκε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών να επεκτείνεται και στον τομέα των ταχυδρομείων, ότι θα διαπιστώσουμε εξάπλωση του πλούτου, καινοτομία και βελτίωση των υπηρεσιών στην Ευρώπη και ότι, στο τέλος, ο κερδισμένος θα είναι ο καταναλωτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνδέσω τα σχόλιά μου με το τελευταίο μέρος της δήλωσης του κ. Kamall, καθώς πιστεύω πραγματικά ότι η ελευθέρωση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών ανοίγει τον δρόμο για την καινοτομία και τις ευρείες επιλογές των καταναλωτών.

Ωστόσο, δυσκολεύομαι πολύ να κατανοήσω τον ορισμό των καθολικών υπηρεσιών και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στις υπηρεσίες των αγροτικών περιοχών. Αυτήν την εβδομάδα, στην εκλογική μου περιφέρεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοινώθηκε ότι επτά ταχυδρομικά γραφεία θα κλείσουν. Αυτό συνέβη μετά από μαζικές διαβουλεύσεις. Ορισμένα από αυτά τα ταχυδρομικά γραφεία ήταν κερδοφόρα. Οι εκθέσεις επί των διαβουλεύσεων ανέφεραν ότι σχεδόν το 100% των πολιτών τάσσονταν υπέρ της συνέχισης της λειτουργίας αυτών των ταχυδρομικών γραφείων. Ωστόσο, λόγω ενός ορισμού σχετικά με το ποια υπηρεσία απαιτούνταν από την κυβέρνηση, οι διαβουλεύσεις μετατράπηκαν σε φιάσκο, οι γνώμες όλων αγνοήθηκαν. Οι αγροτικές υπηρεσίες θα αποδεκατιστούν σε πόλεις όπως το Staverton, το Hellidon, το Brington και το Harlestone, και το Milton Malsor στην εκλογική μου περιφέρεια.

Για τον λόγο αυτόν, ανησυχώ πολύ για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας στα κράτη μέλη.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: Η κατάσταση στο Ιράν (B6-0046/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να γραφτεί στα πρακτικά ότι ήθελα να ψηφίσω υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν, αλλά δεν άκουσα σωστά τη διερμηνεία τη στιγμή της ονομαστικής ψηφοφορίας και στην τελική ψηφοφορία δεν πίεσα το κουμπί για να ψηφίσω.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Αποτελέσματα της Διάσκεψης για τις κλιματικές αλλαγές (Μπαλί) (B6-0059/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, είμαι πεπεισμένη ότι οι άνθρωποι πρέπει να μειώσουν την αρνητική επίδραση που ασκούν στο κλίμα αυτού του πλανήτη. Στη διαδικασία για την επιβράδυνση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο η Ένωση, αλλά ολόκληρος ο κόσμος.

Γι’ αυτό, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας πολιτικής, πρέπει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκτήσουμε αποτελεσματικότερα μέσα και να παράσχουμε βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες με τρόπο που θα τους επιτρέψει να προσαρμοστούν στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό είναι ένα από τα επόμενα σημαντικά καθήκοντα που πρέπει να αναλάβουμε, καθήκοντα που υπογραμμίζονται στο σημερινό ψήφισμα για τη Διάσκεψη του Μπαλί.

 
  
  

- Έκθεση Fiona Hall (A6-0003/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι ως ιδιοκτήτης μιας μικρής υδροηλεκτρικής μονάδας γνωρίζω τι σημαίνει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δυστυχώς, γνωρίζω επίσης πολλά και για τα προβλήματα, τα οποία συχνά δημιουργούνται τεχνητά και αντιμετωπίζουν όσοι επιθυμούν να παράγουν και να διανέμουν ενέργεια με αυτόν τον τρόπο.

Επίσης, είμαι ιδιοκτήτης ενός κάπως παλαιού οικογενειακού σπιτιού. Έκανα εκτεταμένη ανακαίνιση σε αυτό το σπίτι το 2001, χρησιμοποιώντας προσωπικούς μου πόρους, προκειμένου να επιτύχω υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Γνωρίζω ότι η εξοικονόμηση ενός kilowatt είναι εξίσου καλή με την παραγωγή ενός kilowatt. Επικροτώ το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (και το στήριξα με την ψήφο μου) για πολλούς από τους λόγους που αναφέρθηκαν εδώ. Ωστόσο, λυπούμαι βαθιά για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλές κυβερνήσεις των κρατών μελών φέρουν ευθύνη, καθώς αμελούν να λάβουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και συνεχώς υποτιμούν τη στρατηγική τους σημασία και την ανάγκη να καταστούν πολιτική προτεραιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την έκθεση για το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Το σχέδιο αυτό ζητεί χρηματοδοτική στήριξη προκειμένου να εισαχθούν όσο το δυνατόν συντομότερα πρωτοποριακές τεχνολογίες που βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Θα οδηγήσει επίσης σε μικρότερη εξάρτηση από την παροχή ενέργειας από ανατολάς.

Παρ’ όλα αυτά, το σύστημα εμπορίας αδειών εκπομπών είναι αμφιλεγόμενο. Θα μπορούσε να εκπληρώσει την αποστολή του εάν η κάθε χώρα της Ένωσης ξεκινούσε από το ίδιο σημείο. Πρέπει να εφαρμόζονται ειδικοί όροι σε λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως η τσεχική. Είναι επίσης απαραίτητο να παρασχεθεί στήριξη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νεόδμητων κτηρίων. Αυτός μπορεί να είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αντιστροφής της τάσης, καθώς κάθε έτος η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας εξακολουθεί να είναι υψηλότερη από την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, και αυτό θα συνεχιστεί στο μέλλον.

Η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα στηρίξει την έρευνα για τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και την πρακτική εφαρμογή τους, σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Η απαίτηση επισήμανσης των συσκευών με πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνουν δεν πρέπει να αποτελεί γραφειοκρατικό βάρος για τους κατασκευαστές και οι πληροφορίες δεν πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, σε αντίθεση με τον προηγούμενο συνάδελφο που μίλησε, δεν έχω δικό μου σταθμό παραγωγής ενέργειας, αλλά έχω ένα πολύ παλαιό σπίτι –ένα σπίτι της δεκαετίας του 1840– και είναι ένα καταπληκτικό σπίτι. Εάν βρεθείτε ποτέ στο Λονδίνο, είστε ευπρόσδεκτος να με επισκεφτείτε για ένα φλιτζάνι τσάι. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας για την αλλαγή του κλίματος, νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να ταχθούμε υπέρ της ανάγκης για ενεργειακή απόδοση.

Μπορεί να μην το συνειδητοποιείτε, αλλά εκπροσωπώ το Λονδίνο, τη σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο, την πρωτεύουσα της σπουδαιότερης χώρας στον κόσμο. Πολλά κτήρια γραφείων και κατοικιών αφήνουν τα φώτα τους αναμμένα το βράδυ. Πρόκειται για ένα δείγμα ευημερίας, αλλά πρέπει να είναι ενήμεροι για την ενεργειακή απόδοση.

Λειτουργούν επίσης πολλές επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας –εστιατόρια και παμπ– και πρόσφατα, λόγω της απαγόρευσης του καπνίσματος, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν συσκευές θέρμανσης αιθρίων για την εξυπηρέτηση των πελατών τους που επιθυμούν να καθίσουν έξω και να καπνίσουν. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η απαγόρευση της χρήσης αυτών των συσκευών θέρμανσης αιθρίων, που συμβάλλουν λιγότερο από 0,1% στις εκπομπές CO2, αποτελεί ένα εντελώς δυσανάλογο μέτρο. Οπότε, ας δούμε το γενικό πλαίσιο. Όλοι έχουμε ανάγκη την καλύτερη ενεργειακή απόδοση, αλλά ας μας επιτραπεί να βρούμε λύσεις που θα είναι λειτουργικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως όλοι στο Σώμα, έτσι και εγώ γνωρίζω τα στατιστικά στοιχεία που είναι ευρέως διαθέσιμα και αποδεικνύουν ότι θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε τεράστιες ποσότητες ενέργειας και να γλιτώσουμε από σωρεία προβλημάτων στο μέλλον εάν χρησιμοποιούσαμε την ενέργεια με αποδοτικότερο τρόπο.

Δεν έλαβα μέρος στην ψηφοφορία για αυτήν την έκθεση, γιατί ξέχασα να κάνω δήλωση συμφερόντων – οικονομικού κυρίως συμφέροντος. Στην παράγραφο 22, απευθύνεται έκκληση για απαλλαγή από τα κατ’ αποκοπή συστήματα μέσω των οποίων αγοράζουν οι καταναλωτές την ενέργεια που χρειάζονται, είτε την ηλεκτρική είτε το φυσικό αέριο. Έχω εγγραφεί σε ένα κατ’ αποκοπή σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγγράφηκα γιατί έτσι είναι εύκολο να κάνω τον προϋπολογισμό μου για τους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας, και εκατομμύρια άνθρωποι –γενικά φτωχοί άνθρωποι– στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνουν ακριβώς το ίδιο. Πιστεύω ότι ο περιορισμός των επιλογών τους σε αυτό το ζήτημα αποτελεί οπισθοδρόμηση.

Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να είμαστε αρκετά συνετοί όσον αφορά τις εκκλήσεις που έχουμε απευθύνει στο παρελθόν και τον τρόπο που ενεργούμε. Ομιλούμε για ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε εμπορικές δυσκολίες με την Κίνα – υψηλότατος φόρος στις εισαγωγές ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων από τη συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, συμπεριφερόμαστε διπρόσωπα υπερψηφίζοντας αυτήν την έκθεση, χωρίς όμως να αναλαμβάνουμε δράση επ’ αυτών των μέτρων.

 
  
  

- Έκθεση Carl Schlyter (A6-0495/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω τον λόγο σχετικά με αυτήν την έκθεση, καθώς απεχθάνομαι την κοινή αλιευτική πολιτική και την οικολογική καταστροφή που έχει προκαλέσει στη χώρα μου και τον θαλάσσιο χώρο που την περιβάλλει.

Υπάρχουν πολλά θετικά σημεία σε αυτήν την έκθεση, καθώς στοχεύει να περιορίσει τον αριθμό των ιχθύων που απορρίπτονται, που αιχμαλωτίζονται και δεν χρειάζονται, ή για τα οποία οι αλιείς δεν διαθέτουν τις κατάλληλες ποσοστώσεις. Αλλά αυτό δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του, και για τον λόγο αυτόν πρέπει να πετάξουμε τη συγκεκριμένη πολιτική στον κάλαθο των αχρήστων.

Δεν προστατεύει τα ψάρια, δεν βοηθά τους αλιείς, αντιθέτως πολλοί αλιείς στη χώρα μου προτείνουν να την απορρίψουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από όλο τον κόσμο όπου η αλιευτική πολιτική συμβάλλει στην οικολογική προστασία και κρατά τους αλιείς στις θέσεις εργασίας τους, επιτρέποντάς τους να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Η Ισλανδία έχει θεσπίσει μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις που γίνονται ιδιοκτησία των αλιέων και των οικογενειών τους και μπορούν να μεταβιβαστούν από γενιά σε γενιά.

Δεν ενεργούμε αρκετά συνετά ή έξυπνα σε αυτήν την πολιτική, και πρέπει να απαλλαγούμε από αυτήν.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική έναντι των Ρομά (B6-0050/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Κύριε Πρόεδρε, και τα 12 εκατομμύρια Ρομά που είναι διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν θέση στη σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία μας. Η Ευρώπη πρέπει να ανταποκρίνεται στα σύνθετα συχνά προβλήματα της κοινότητας των Ρομά. Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να προταθεί μια σύνθετη προσέγγιση στην επίλυσή τους.

Καθώς πιστεύω ακράδαντα ότι η εκπαίδευση και η επακόλουθη εξέλιξη της σταδιοδρομίας μπορεί να σπάσει τον φαύλο κύκλο των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά, ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος. Το πρόγραμμα EQUAL, που επικεντρώνεται στη στήριξη των περιθωριοποιημένων ομάδων, απέδειξε ότι έχει καλή πρακτική χρήση. Είναι σημαντικό να εκτιμούμε τις δράσεις των ενώσεων, ιδίως το έργο της ένωσης Kolping, η οποία ίδρυσε συμβουλευτικά κέντρα που βοηθούν τους μακροχρόνια άνεργους να βρουν εργασία.

Ενέχεται ο κίνδυνος αυτές οι σημαντικές δραστηριότητες να σταματήσουν στη Σλοβακία εξαιτίας καθυστερημένης επαναχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν. Θα ήθελα να ζητήσω την άρση κάθε εμποδίου που προκαλεί την αφερεγγυότητα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και τοπικών αρχών, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο αδύνατη την υλοποίηση νέων προγραμμάτων. Πιστεύω ότι η Επιτροπή θα είναι πιο προσεκτική κατά την παρακολούθηση εθνικών στρατηγικών και ότι θα εναρμονίσει, μέσω των βέλτιστων μεθόδων, την κοινή πρόοδο των κρατών μελών σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς Ρομά.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα το ψήφισμα, καθώς αυτό το κείμενο διαθέτει όλα τα απεχθή χαρακτηριστικά που είναι συνήθη στα κείμενα που εγκρίνονται εδώ σχετικά με τις διακρίσεις. Πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική πλαίσιο, πρέπει να υπάρξει ειδική ομάδα εργασίας για τον συντονισμό αυτής της στρατηγικής πλαισίου, και ενδεχομένως να είναι αναγκαία η πρόσληψη περισσότερου προσωπικού για αυτό κ.ο.κ.

Εξυπακούεται ότι οι Ρομά πρέπει να μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ, και ότι είναι απαράδεκτο το να μην μπορούν να τα ασκήσουν, αλλά αυτό το ψήφισμα είναι άλλη μία περίπτωση υπερβολικής εμπλοκής. Οι Ρομά πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν ευθύνες οι ίδιοι, μια πτυχή που αγνοήθηκε εντελώς εδώ.

Οι τροπολογίες που υπέβαλε η κ. Angelilli ήταν δικαιολογημένες. Προβλήματα όπως οι καταναγκαστικοί γάμοι και η μειονεκτική θέση των γυναικών και των παιδιών πρέπει να επιλύονται εντός των ίδιων των κοινοτήτων των Ρομά. Πραγματικά δεν βοηθά να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι σχετίζονται με τις διακρίσεις. Πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) (Στην αρχή η ομιλία δεν ακούγεται) Κάθε κράτος μέλος αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά με την κοινότητα των Ρομά, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν γρήγορα. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν με ευχαριστεί το γεγονός ότι το ψήφισμα, που είναι ένα σαφές έγγραφο αλλά γενικού περιεχομένου, αναφέρει μόνο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: την Τσεχική Δημοκρατία, και πιο συγκεκριμένα το στρατόπεδο συγκεντρώσεως στο Lety.

Παρ’ όλα αυτά, υποστήριξα το γενικό ψήφισμα, αλλά έχω μια αντίρρηση. Η Επιτροπή καλείται να απομακρύνει το χοιροστάσιο που λειτουργεί στη θέση του πρώην στρατοπέδου συγκεντρώσεως Ρομά, κάτι που είναι ανάρμοστο κατά τη γνώμη μου, και να βοηθήσει στην ανέγερση μεγαλοπρεπούς μνημείου. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από την Επιτροπή να παράσχει επαρκείς πόρους για να βοηθήσει την Τσεχική Δημοκρατία να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση.

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει μόνο την Τσεχική Δημοκρατία ως συγκεκριμένο παράδειγμα, πιστεύω ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους χρηματοδοτικούς της πόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα είναι άλλο ένα, έστω και διστακτικό, βήμα προς μια πραγματική στρατηγική ενσωμάτωσης των Ρομά. Σήμερα το Κοινοβούλιο ζήτησε, όπως είχε κάνει και πριν από τρία χρόνια, να απομακρυνθούν τα χοιροτροφεία από το πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Lety προκειμένου να ανεγερθεί εκεί μνημείο.

Αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα δείχνει για άλλη μία φορά πόσο ανεπαρκή υπήρξαν τα μέχρι τώρα μέτρα. Οι κοινωνικοπολιτικές προσπάθειες τόσο εκεί όσο και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές. Η πραγματική ενσωμάτωση των Ρομά στην κοινωνία μας θα ήταν μια πραγματική απόδειξη ότι οι θεμελιώδεις πυλώνες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Ερμηνεία του Κανονισμού (άρθρο 19, παράγραφος 1)

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγει το Κοινοβούλιο τις ψηφοφορίες είναι πρόχειρος, και αυτή η απόφαση θα κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Αυτή η απόφαση συνεπάγεται ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων περιορίζονται. Οι μειονότητες θα δυσκολεύονται περισσότερο εντός του Κοινοβουλίου να διασφαλίσουν ότι οι ψηφοφορίες είναι αξιόπιστες. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένοι Αντιπρόεδροι είναι πολύ καλύτεροι από άλλους.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι η πολιτική των «ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τα πάντα» λειτουργούσε μια χαρά. Αυτή η πολιτική συνεπάγεται ότι οι βουλευτές του ΕΚ πρέπει να βρίσκονται στα έδρανά τους και να δίνουν προσοχή (και, ας το παραδεχτούμε, πολλοί δεν προσέχουν). Η απουσία ελέγχων και αμφισβητήσεων των αποφάσεων του Προέδρου συνεπάγεται ότι οι σύνοδοι διεξάγονται αρκετά ομαλά και ότι όλες οι ψήφοι καταγράφονται ώστε οι ψηφοφόροι μας να μπορούν να δουν, στα αρχεία, πώς ψηφίζει ο κάθε βουλευτής.

 
  
  

- Έκθεση Michael Cashman (A6-0511/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς(FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του βρετανού συναδέλφου μου βουλευτή Michael Cashman σε πρώτη ανάγνωση σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης, σχετικά με το απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, τη Λετονία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με τις εθνικές τους θεωρήσεις προς τον σκοπό της διέλευσης από το έδαφός τους. Εγκρίνω τις τροπολογίες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που στοχεύουν στο να λάβουν υπόψη τη νέα κατάσταση που υφίσταται στον χώρο του Σένγκεν και το γεγονός ότι, από την 21η Δεκεμβρίου 2007, πολλές από τις χώρες για τις οποίες προοριζόταν το μέτρο είναι μέλη του χώρου Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Διετέλεσα εισηγητής για την Επιτροπή Ανάπτυξης στην έκθεση για το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα, και συνεπώς χαιρετίζω με ικανοποίηση την εξαιρετική εργασία του συναδέλφου μου κ. Cashman. Το 2008, το όραμα του 1957 προχώρησε ένα ακόμη βήμα: η ευρωπαϊκή οικογένεια διεύρυνε επισήμως τα σύνορά της. Άλλα σύνορα καταργήθηκαν και ο «χώρος Σένγκεν» έγινε σημαντικά μεγαλύτερος, με εμφανή θετικό αντίκτυπο. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι, πέρα από το φυσικό και το γεωγραφικό πεδίο, καταβάλλουμε περισσότερες προσπάθειες στον πολιτικό και τον οικονομικό τομέα. Σε πολλούς τομείς, τα 27 κράτη μέλη εξακολουθούν σήμερα να έχουν διαφορετικές δομές· σε ορισμένες περιπτώσεις, διαφέρουν πολύ μεταξύ τους: σε πάρα πολλούς τομείς δεν υπάρχει ούτε καν η βασική συνέργεια και η εικόνα που δημιουργείται από αυτό είναι εντελώς αποσπασματική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει διαδικασίες για τη σύνθεση των πολιτικών και των στρατηγικών των κρατών μελών: επικροτούμε την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και προϊόντων, αλλά τονίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που να είναι εντέλει ομοιογενές.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. − (PL) Η έκθεση που τίθεται σε ψηφοφορία σήμερα είναι καίριας σημασίας για την απλοποίηση του ελέγχου των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Βάσει των νέων κανονισμών, οι θεωρήσεις που εκδίδουν η Πολωνία και τα νέα κράτη μέλη παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτές που εκδίδουν τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες της Ουκρανίας, για παράδειγμα, θα μπορούν να κυκλοφορούν σε ολόκληρη την ΕΕ με θεώρηση που έχει εκδοθεί από την Πολωνία.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η έκθεση αυτή είναι ένα είδος απάντησης στη διεύρυνση του χώρου Σένγκεν, κάτι που διευκολύνει τη διέλευση προσώπων από τρίτες χώρες εντός της ΕΕ. Μια θετική πτυχή που αναγνωρίζω είναι η ενδυνάμωση της δράσης εντός της ΕΕ για την καταπολέμηση της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών, της εμπορίας προσώπων, ανθρωπίνων οργάνων και παράνομων όπλων και της τρομοκρατίας. Εν προκειμένω, τάσσομαι κατηγορηματικά υπέρ της έκθεσης του Michael Cashman.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να μπορέσουν η Κύπρος και οι δύο χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2007 –η Ρουμανία και η Βουλγαρία– να εισαγάγουν ένα απλοποιημένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, βάσει της μονομερούς ισοδυναμίας θεωρήσεων και αδειών παραμονής.

Αυτή η αναγνώριση περιορίζεται στη διέλευση από το έδαφος αυτών των τριών κρατών μελών για διάστημα έως πέντε ημερών.

Υποστηρίζω σθεναρά αυτό το απλοποιημένο καθεστώς, καθώς οι υπήκοοι τρίτων κρατών που διαθέτουν θεώρηση που έχει εκδώσει άλλο κράτος μέλος το οποίο θα ωφεληθεί από αυτό το σύστημα έχουν ήδη υποβληθεί σε αυστηρές διαδικασίες ελέγχου στο εν λόγω κράτος μέλος και έχει κριθεί ότι δεν συνιστούν απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή κίνδυνο όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση.

Αυτοί οι κανόνες για τη μονομερή αναγνώριση των θεωρήσεων και των αδειών παραμονής εισήχθησαν για πρώτη φορά στο κοινοτικό κεκτημένο για τις θεωρήσεις το 2006, με σκοπό την απλοποίηση της διέλευσης συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων και, ταυτόχρονα, την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου στα προξενικά γραφεία.

Για τις εννέα χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και εντάχθηκαν πλήρως στον χώρο Σένγκεν από 21ης Δεκεμβρίου 2007, η αμοιβαία αναγνώριση αυτών των εγγράφων κατέστη υποχρεωτική στο τέλος της μεταβατικής περιόδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Όπως και στην περίπτωση της έκθεσης για την Ελβετία και το Λιχτενστάιν, πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, γενικά, αυτές οι συμφωνίες πρέπει να συνάπτονται σε ευρύτερο πλαίσιο επιδιώκοντας ταυτόχρονα την προώθηση των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και την προστασία αυτών των ανθρώπων από το ειδεχθές φαινόμενο της εκμετάλλευσης, προάγοντας την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους και την ένταξή τους, για παράδειγμα, μέσω της διασφάλισης του δικαιώματος στην επανένωση των οικογενειών, εφαρμόζοντας τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους –πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχει επικυρωθεί ακόμη από κανένα κράτος μέλος της ΕΕ– που συντάχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ένα διεθνές νομικό μέσο που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων, και ειδικότερα του αναπαλλοτρίωτου δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή.

Με άλλα λόγια, η διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πολιτών μεταξύ των διαφόρων κρατών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο διευκόλυνσης της εκμετάλλευσης φθηνού προσωρινού εργατικού δυναμικού που εύκολα «απορρίπτεται», της αύξησης της εκμετάλλευσης και της πίεσης όσον αφορά τις αμοιβές, της καλλιέργειας επισφαλών συνθηκών, της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, της οπισθοδρόμησης όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις κοινωνικές συνθήκες εν γένει, αλλά αντιθέτως να χρησιμοποιείται ως μέσο καταπολέμησης αυτών των φαινομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Είναι κοινό μυστικό ότι πολλές ανατολικές χώρες ενέχουν τεράστιο δυναμικό κινδύνου: οι συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος, η πορνεία, το εμπόριο ανθρώπων και εγκλήματα που αφορούν τα ναρκωτικά ελέγχονται πάρα πολύ συχνά από ανατολάς. Επίσης, πολλά από τα νέα κράτη μέλη μας θεωρούνται χώρες διέλευσης, από τις οποίες μπορούν οι άνθρωποι να συρρεύσουν στη δυτική Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, έπρεπε να γίνονται εδώ και καιρό αυστηρότεροι έλεγχοι στα ανατολικά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για να εξασφαλιστεί ότι η κατάργηση των συνόρων Σένγκεν δεν θα καταντήσει «εισιτήριο ελευθέρας» για εγκληματίες. Για τον λόγο αυτόν, ενέκρινα και εγώ την έκθεση Cashman.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI), γραπτώς.(NL) Καταψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση. Έχω ήδη εκφράσει τις βασικές μου επιφυλάξεις για το σύστημα Σένγκεν επανειλημμένα στο παρελθόν, και επομένως δεν μπορώ να αποδεχτώ σήμερα την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης που περιέχεται στην έκθεση. Η ύπαρξη του χώρου Σένγκεν προϋποθέτει εκ φύσεως τον αδιάβλητο έλεγχο των εξωτερικών του συνόρων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Barroso μπορεί να μας λέει χιλιάδες φορές ότι η διεύρυνση του χώρου Σένγκεν δεν θα μειώσει την ασφάλεια, αλλά η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Για παράδειγμα, γερμανοί εμπειρογνώμονες επί της ασφάλειας που ανήκουν στο περιβάλλον της καγκελαρίου Μέρκελ επισημαίνουν τεράστιες αδυναμίες στα νέα ανατολικά εξωτερικά σύνορα, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων. Ο φόβος που εκφράζεται ευρέως είναι ότι η παράνομη μετανάστευση θα αυξηθεί σημαντικά. Για ακόμη μία φορά, τα πεφωτισμένα πνεύματα της ευρωζώνης αναλώνονται σε ευσεβείς πόθους και παίζουν με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
  

- Έκθεση Παναγιώτη Δημητρίου (A6-0509/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του εξαίρετου κύπριου συναδέλφου μου Παναγιώτη Δημητρίου, σε πρώτη ανάγνωση βάσει της διαδικασίας συναπόφασης, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης του 2006 σχετικά με τη θέσπιση απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από τα κράτη μέλη ορισμένων τίτλων παραμονής που εκδίδουν η Ελβετία και το Λιχτενστάιν για τη διέλευση από το έδαφός τους. Εγκρίνω επίσης τις τεχνικές τροπολογίες που πρότεινε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με στόχο την ευθυγράμμιση του κειμένου με τις αρχικές διατάξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εδαφικές διατάξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Όπως επισημάναμε, τα μέτρα και οι συμφωνίες που διευκολύνουν την κυκλοφορία των πολιτών από διαφορετικές χώρες πρέπει να βασίζονται στις αρχές της ισορροπίας και των αμοιβαίων πλεονεκτημάτων για τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

Υπενθυμίζουμε τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ της ΕΚ και της Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, που παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πορτογαλία, καθώς πάνω από 100 000 Πορτογάλοι εργάζονται στη συγκεκριμένη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και πολλών χιλιάδων εποχικών εργαζομένων. Αυτές οι συμφωνίες πρέπει να βοηθήσουν στην επίλυση πολλών περιορισμών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πορτογάλοι εργαζόμενοι στην Ελβετία, για παράδειγμα, όσον αφορά τις αλλαγές εργασίας ή επαγγέλματος, την επανένωση των οικογενειών, τη μετεγκατάσταση σε άλλο καντόνι ή την κοινωνική προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Υπό αυτήν την έννοια αλλά και γενικά, αυτές οι συμφωνίες πρέπει να αποτελέσουν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου που στοχεύει ταυτόχρονα στην προαγωγή των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και στην προστασία τους από το απαράδεκτο φαινόμενο της εκμετάλλευσης.

Η διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πολιτών μεταξύ των διαφόρων χωρών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο διευκόλυνσης για την εκμετάλλευση φθηνού προσωρινού εργατικού δυναμικού που εύκολα «απορρίπτεται», τον υποβιβασμό των εργασιακών σχέσεων, και κυρίως την οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις κοινωνικές συνθήκες.

 
  
  

- Έκθεση Philippe Morillon (A6-0001/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει να βελτιώσει και να απλοποιήσει τη σχετική νομοθεσία που θεσπίστηκε πριν από 10 χρόνια. Την τελευταία δεκαετία, η υδατοκαλλιέργεια υπήρξε ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας του κλάδου των γεωργικών τροφίμων και η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια απασχολεί επί του παρόντος περισσότερους από 80 000 εργαζομένους.

Η αυξανόμενη σπουδαιότητα του τομέα, τόσο από οικονομικής όσο και από κοινωνικής πλευράς, απαιτεί τη βελτίωση των πληροφοριών που γίνονται διαθέσιμες. Συνεπώς, στόχος είναι η βελτίωση της συγκέντρωσης και της διαβίβασης δεδομένων. Επίσης, θεμελιώδους σημασίας είναι η εναρμόνιση των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών.

Ως εκ τούτου, αποφάσισα να υπερψηφίσω αυτήν την πρόταση, όπως ενισχύθηκε από τις τροπολογίες που εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
  

- Έκθεση Armando França (A6-0507/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η αύξηση, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, των τρομοκρατικών απειλών και επιθέσεων, μαζί με τις ολέθριες συνέπειές τους, οδήγησε στην πιεστική ανάγκη να εισαχθούν τα απαραίτητα μέτρα και μέσα για την αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας.

Πρόκειται για κοινή απειλή που απαιτεί παγκόσμια αντίδραση – μια αντίδραση που θα παράσχει τα μέσα, τους πόρους και τις γνώσεις των ειδικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων μείζονος κρίσης, τις οποίες ένα κράτος μέλος θα έπρεπε διαφορετικά να αντιμετωπίσει μόνο του.

Αυτή η πρωτοβουλία της αυστριακής Προεδρίας επιτρέπει τη συγκρότηση κοινών ομάδων υποστήριξης που πρέπει να μπορούν να παράσχουν σε ένα κράτος μέλος την απαραίτητη επιχειρησιακή συνδρομή μετά από τρομοκρατική επίθεση.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό το είδος κατάστασης μείζονος κρίσης απαιτεί την ταχεία αντίδραση των ειδικών μονάδων επέμβασης.

Συνεπώς, υποστηρίζω αυτήν την απόφαση που στοχεύει να θεσπίσει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο, απλοποιώντας αυτήν τη συνεργασία και επιτρέποντας στα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται ταχύτερα σε καταστάσεις κρίσης ή τρομοκρατικές επιθέσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το κράτος μέλος που πλήττεται λαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο βοήθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Το κείμενο αυτό, σχετικά με την πρωτοβουλία της Αυστρίας, προβλέπει τη δυνατότητα ενός κράτους μέλους να ζητήσει τη βοήθεια μονάδας ειδικής επέμβασης άλλου κράτους μέλους για τον έλεγχο κατάστασης κρίσης (ομηρία, πειρατεία κλπ.). Η βοήθεια που προβλέπεται θα μπορούσε να συνίσταται είτε στην παροχή εξοπλισμού είτε ειδικής εμπειρογνωμοσύνης, είτε στη δυνατότητα διεξαγωγής επιχείρησης στο έδαφος του αιτούντος κράτους μέλους.

Ψηφίζουμε υπέρ του κειμένου αυτού, για διαφόρους λόγους. Πρώτον, διότι αυτή η ρύθμιση, η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δεν είναι δεσμευτική αφού δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη είτε να ζητήσουν βοήθεια είτε να παράσχουν βοήθεια. Επιπλέον, το κείμενο δηλώνει ότι όλες οι πρακτικές διευθετήσεις (τύποι μονάδων, εξοπλισμού, κλπ.) θα ορίζονται με διμερείς συμφωνίες μεταξύ του αιτούντος κράτους μέλους και του κράτους από το οποίο ζητείται βοήθεια.

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, η οποία εξ ορισμού δεν γνωρίζει σύνορα, είναι όντως πολύ σημαντικό να καταβληθεί προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ εθνικών αστυνομικών δυνάμεων στην ΕΕ.

Σε μια στιγμή κατά την οποία όλα τα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων των κρατών μελών θα εμπίπτουν σύντομα σε υπερεθνική αρμοδιότητα βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, φαίνεται να παραμένει ένας πυρήνας διακυβερνητικής αντίστασης, και είμαστε ευτυχείς γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Στον τομέα των πολιτικών ελευθεριών, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, η ΕΕ βαδίζει σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, που θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις διασφαλίσεις των πολιτών, καθώς και την κυριαρχία των κρατών και των λαών.

Οι ομοσπονδιακές και μιλιταριστικές τάσεις και τα μέτρα που αναπτύσσονται στην ΕΕ ευθύνονται για τη λήψη αποφάσεων που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν δομές, όσον αφορά την πληροφόρηση και τις αστυνομικές δυνάμεις, με δικαίωμα να παρεμβαίνουν στα εθνικά εδάφη, σε μια κίνηση που στην πραγματικότητα προσπαθεί να υπερκαλύψει τις εθνικές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο πραγματικός σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας της Αυστρίας, που με επιδέξιο τρόπο κατέστη χειρότερος μέσω των προτάσεων του ΕΚ, είναι να συγκροτηθούν ή να επιτραπεί να σχηματιστούν, με το πρόσχημα της «τρομοκρατίας» και των υποθετικών «καταστάσεων κρίσεως ή κινδύνου» πραγματικές «πραιτοριανές φρουρές», κατάλληλα εκπαιδευμένες, ώστε να συμμετέχουν συγκεκριμένα στον έλεγχο, τον εκφοβισμό ή την καταστολή της άσκησης δικαιωμάτων και ελευθεριών, κατά παράβαση των βασικών αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της συνταγματικής νομιμότητας και εθνικής κυριαρχίας της Πορτογαλίας.

Συνεπώς, προειδοποιούμε για τους κινδύνους που ενέχονται στο περιεχόμενο και τους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας, και για οποιαδήποτε άλλα μέτρα σχετίζονται με την άσκηση οποιουδήποτε είδους απεριόριστης, παράλογης, δυσανάλογης και μη συνταγματικής εξουσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Καταψήφισα την έκθεση γιατί ανησυχώ για το τι σημαίνει για το μέλλον. Δεν αντιτίθεμαι στη μεταξύ μας βοήθεια και συνδρομή σε καταστάσεις κρίσης, αλλά κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει όταν και όποτε παρίσταται ανάγκη και με φυσικό τρόπο. Δεν πιστεύω ότι δικαιολογείται η διεξαγωγή κοινών ασκήσεων με έξοδα των φορολογουμένων της ΕΕ, και είμαι κάθετα αντίθετη στο να επιχειρούν και να ασκούν εξουσία αλλοδαποί πράκτορες σε σουηδικό έδαφος υπό το καθεστώς ασυλίας. Η λογική συνέπεια είναι η ανάπτυξη μιας κοινής αστυνομικής δύναμης, κάτι που με βρίσκει κάθετα αντίθετη.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Το κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα νομικό πλαίσιο σε επιχειρήσεις που διεξάγονται από ειδικές μονάδες επέμβασης ενός κράτους μέλους που αποστέλλονται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης. Επειδή αυτές οι επεμβάσεις μπορεί να έχουν πολλές μορφές (ανταλλαγή εξοπλισμού, εμπειρογνωμοσύνη, ενεργές μονάδες, κλπ.), επαφίεται στα κράτη μέλη να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες για να καθορίζουν τις πρακτικές διευθετήσεις και να αποφασίζουν αν θα αποδεχθούν ή θα αρνηθούν το αίτημα επέμβασης στο έδαφός τους από μία από αυτές τις επιχειρησιακές μονάδες. Απίστευτο. Τελικά, εδώ έχουμε πραγματική περίπτωση εφαρμογής αυτής της αμφιλεγόμενης και περίπλοκης αρχής της επικουρικότητας!

Τελικά, εδώ υπάρχει ένας τομέας −ο τομέας της εθνικής ασφάλειας, ο κατ’ εξοχήν κυρίαρχος τομέας− ο οποίος αντιστέκεται στην υπερεθνική μπουλντόζα μιας Ευρώπης που νομοθετεί επί παντός και παντού.

Χάριν αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, λοιπόν, η Ευρώπη στοιχηματίζει στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αστυνομικών αρχών. Στηρίζουμε αυτήν την πρωτοβουλία.

Ωστόσο, το κλειδί για τη νίκη επί της τρομοκρατίας δεν βρίσκεται μόνο στη συνεργασία. Απαιτεί να συνειδητοποιήσουμε τον επαναστατικό πόθο των Ισλαμιστών, οι οποίοι υποστηρίζουν την καταστροφή της ουμανιστικής και χριστιανικής δυτικής κοινωνίας και των αξιών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström (PSE), γραπτώς. (SV) Υπερψηφίσαμε την έκθεση, καθώς βασίζεται στην εθελοντική δράση και συνεργασία που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ δύο κρατών μελών. Ωστόσο, εμμένουμε στην αρχή ότι δεν πρέπει να επιτραπεί σε αλλοδαπούς πράκτορες να εργάζονται ή να ασκούν εξουσία σε σουηδικό έδαφος υπό το καθεστώς ασυλίας. Προβλέπουμε ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην πιθανή ανάπτυξη κοινής αστυνομικής δύναμης, κάτι για το οποίο διατυπώνουμε σοβαρές επιφυλάξεις.

 
  
  

- Έκθεση Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE), γραπτώς. − (CS) Επιτρέψτε μου να κάνω μια επεξηγηματική παρατήρηση σχετικά με την ψηφοφορία επί της έκθεσης για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, για τον οποίο έγιναν ατελείωτες συζητήσεις εδώ, είναι μια πολύ καλή ιδέα και ένα πολύ καλό όραμα. Ωστόσο, έχουμε ακόμα να διανύσουμε πολύ δρόμο μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Αρκετά με τα λόγια. Πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε πώς λειτουργεί και, εντέλει, εάν λειτουργεί. Ως βουλευτής του Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί μια νέα χώρα, γνωρίζω από την εμπειρία μου ότι σε αυτό το στάδιο ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας είναι μόνο μια ψευδαίσθηση και ευσεβής πόθος.

Αυτό αποδεικνύεται από τα πρώτα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την προτεραιότητα που έχει δοθεί στα έργα που αφορούν τα νέα κράτη μέλη. Από τις 559 επιχορηγήσεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο υποτροφιών για νέους επιστήμονες, μόνο δύο χορηγήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (ωστόσο, καμία δεν δόθηκε στην Πολωνία, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη!), ενώ πάνω από 100 χορηγήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και 80 στη Γερμανία. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η διαφορά στην ποιότητα των έργων ήταν αρκετά μεγάλη για να δικαιολογεί αυτούς τους αριθμούς. Φυσικά, εν μέρει ευθύνεται η έλλειψη πείρας των ανθρώπων που υποβάλλουν τα έργα στα νέα κράτη μέλη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό υποδεικνύει ότι μέχρι σήμερα ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Συνεπώς, χρειάζονται λιγότερα λόγια και περισσότερες πράξεις για να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα. Εν προκειμένω, πρέπει να αναφερθεί ότι εξακολουθούμε να υστερούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η συγκεκριμένη έκθεση περιέχει κάποιες αντιφάσεις και θέσεις που δεν υιοθετούμε. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι η επιστημονική έρευνα πρέπει να επιστρέψει στην αρχική της αποστολή: τη δημιουργία νέων γνώσεων. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ της Ε&Α και της καινοτομίας, αν και υπάρχει κάποια συσχέτιση, η οποία όμως είναι σύνθετη και άπτεται τομέων που απέχουν πολύ από τη σφαίρα της επιστήμης.

Επομένως, η αντίληψη της έρευνας ως ένα είδος πανάκειας για την επίλυση όλων των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων πρέπει να διορθωθεί και πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα.

Ορισμένα μέτρα που ελήφθησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το 2000 ήταν μια αντίδραση στους προβληματισμούς για τις ανεπαρκείς επενδύσεις της Ευρώπης στην οικονομία της γνώσης, και αυτό ενισχύθηκε περαιτέρω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 2002, όπου η ΕΕ έθεσε ως στόχο να επιτύχει ποσοστό έντασης της Ε&Α της τάξεως του 3% έως το 2010. Ωστόσο, η αύξηση των δαπανών Ε&Α από το 2000 υπήρξε ανεπαρκής, φτάνοντας κατά μέσο όρο μόλις το 1,84%, που χρηματοδοτείται εν μέρει από τη βιομηχανία.

Οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα είναι χαμηλότερες από το κοινωνικά βέλτιστο επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο και να συνεργαστούν ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία νέων γνώσεων, καθιστώντας τις διαθέσιμες στην κοινωνία ως σύνολο.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. − (PL) Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, όπου περιγράφονται νέες προοπτικές έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόοδος και η κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και η θέση της Ευρώπης στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, εξαρτώνται από τις επενδύσεις στην επιστήμη και την έρευνα, και την ανάπτυξη νέων γνώσεων που καλύπτουν τις ανάγκες του 21ου αιώνα.

Εξάλλου, η επιστημονική έρευνα και οι νέες τεχνολογίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνική ανάπτυξη, και μπορούν ακόμα να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς τα οφέλη τους είναι μετρήσιμα. Επομένως, καίριας σημασίας είναι ένα καλό και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της επιστημονικής έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, εάν επιθυμούμε να ανταποκριθεί η Ευρώπη στις νέες προκλήσεις, ιδιαίτερα αυτές του οικονομικού ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προς τα κράτη μέλη· πρέπει πραγματικά να τα προσανατολίσουμε προς την τακτική αύξηση των δαπανών για την επιστημονική έρευνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Η Επιτροπή μάς παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας σε μια στιγμή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει την ατέρμονη διατλαντική διαρροή επενδύσεων και ειδικευμένων ερευνητών. Εάν επιθυμούμε η ευρωπαϊκή έρευνα να καταστεί ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτός είναι ένας από τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, η Ένωση θα πρέπει να ξεπεράσει τα σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζει σε αυτόν τον τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, σκέφτομαι συγκεκριμένα τον κατακερματισμό της έρευνας στην ΕΕ και τις ανεπαρκώς ανεπτυγμένες στρατηγικές στον τομέα της επιστημονικής συνεργασίας, την έλλειψη ανθρωπίνων και υλικών πόρων, τις ανεπαρκώς ανεπτυγμένες ερευνητικές υποδομές, που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες ανταγωνιζόμενες τα παγκόσμια ερευνητικά κέντρα. Σε αυτά προστίθεται η χαμηλή κινητικότητα των επιστημόνων, της εμπειρογνωμοσύνης και της πείρας, που οφείλεται κυρίως σε νομικά, διοικητικά και γλωσσικά εμπόδια.

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και εξάλειψης της κατακερματισμένης του φύσης, πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως τις περιφέρειές μας.

Οι περιφέρειες πρέπει να καταρτίσουν στρατηγικές για την ανάπτυξη ανθρωπίνων και υλικών πόρων στον τομέα της έρευνας και πρέπει να προωθήσουν την πρόσβαση όλων στην έρευνα, ιδιαίτερα των γυναικών ερευνητριών και των νέων. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο στη διαδικασία για τη δημιουργία καλύτερων εργασιακών συνθηκών για τους ερευνητές και να εγκρίνουν μέτρα που θα τους επιτρέψουν να συνδυάσουν την επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή.

Οι περιφέρειες είναι εξίσου σημαντικές στην προώθηση και τη διασφάλιση αποτελεσματικότερων τρόπων χρηματοδότησης της έρευνας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που δόθηκαν στα επιχειρησιακά προγράμματα. Οι περιφέρειες πρέπει επίσης να βοηθήσουν στη δημιουργία ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας που εμπίπτουν στην εδαφική σφαίρα των δραστηριοτήτων τους, δημιουργώντας δεσμούς μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητικών ινστιτούτων και της βιομηχανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Κυρίες και κύριοι, κανείς δεν αμφιβάλλει πλέον ότι η επιστήμη είναι ο καθοριστικός παράγοντας που κρύβεται πίσω από την ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Οι σημερινές παγκόσμιες τάσεις αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα της επιστήμης και απαιτούν να της δοθεί επαρκής σημασία στην κοινωνία. Μόνο οι επενδύσεις σε μια βασιζόμενη στις γνώσεις κοινωνία θα καταστήσουν την Ένωση ανταγωνιστική, δημιουργική και στρατηγικά ελκυστική.

Στην Πράσινη Βίβλο «Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες προοπτικές», η Επιτροπή κάνει μια ανάλυση και προσφέρει λύσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας βασιζόμενης στις γνώσεις κοινωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε, στην έκθεση του εισηγητή Umberto Guidoni, ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, την επιστήμη, την έρευνα, τον πολιτισμό και την πληροφορική οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη για το μέλλον. Φυσικά, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά τα μέτρα δεν θα φέρουν άμεσα και απτά αποτελέσματα. Πρόκειται για μαραθώνιο, όχι αγώνα ταχύτητας, αλλά είμαι βέβαιη ότι στο τέλος θα πετύχουμε.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας δίνει στα ερευνητικά ινστιτούτα, στα πανεπιστήμια και στους επιστήμονες από τις 27 χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα να συνεργαστούν. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υφίστανται διασυνοριακά διοικητικά εμπόρια που παρακωλύουν τη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ινστιτούτων. Το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ανατολάς σημαίνει σημαντική διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και προσφέρει σε 150 000 περίπου ερευνητές νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση των επιστημονικών και τεχνικών δυνατοτήτων τους.

Είμαι πεπεισμένη ότι οι νέες αντιλήψεις και η καινοτομία σε όλους τους τομείς θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες εργασίας και να βρούμε νέους τρόπους προκειμένου να προστατέψουμε το περιβάλλον, να βελτιώσουμε την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία, και να διασφαλίσουμε ασφαλέστερες ανεξάντλητες πηγές ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η αντίληψη ότι η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία είναι θεμελιώδεις συνιστώσες της ανταγωνιστικότητας δεν είναι καινούργια, αλλά παραμένει επίκαιρη. Πέρα από τη διάσταση των απόψεων σχετικά με την ανάγκη να προσανατολίσουμε τις προσπάθειές μας στην καινοτομία ή στην πιο ακαδημαϊκή έρευνα, είναι σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει τις επενδύσεις της στη γνώση και στις πρακτικές εφαρμογές της γνώσης. Αλλά αυτή η ανάγκη δεν είναι απλά και μόνο ζήτημα οικονομικών επενδύσεων.

Διάφορες διαδοχικές εκθέσεις αναφέρουν τους πολλούς λόγους για τους οποίους η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου. Από τα αμερικανικά πανεπιστήμια έως την έρευνα της Ινδίας, μας περιβάλλει σκληρός και αυξανόμενος ανταγωνισμός. Από την άλλη πλευρά, τα ευρωπαϊκά τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι λιγότερο ελκυστικά, όπως επίσης καταδεικνύουν αυτές οι εκθέσεις, αναφέροντας συνεχώς ως παράγοντες που εμποδίζουν τις καλύτερες επιδόσεις, μεταξύ άλλων, τη χαμηλή χρηματοδότηση συνολικά και κατά κεφαλήν και την έλλειψη αυτονομίας των πανεπιστημίων μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οποιαδήποτε προσέγγιση που τα αναδεικνύει αυτά σε επείγον οικονομικό και στρατηγικό ζήτημα αξίζει την έγκρισή μας. Και ενώ είναι αλήθεια ότι ο χρόνος είναι εναντίον μας, είναι επίσης αλήθεια ότι είναι καλύτερο να δαπανούμε χρόνο επιλέγοντας τις καλύτερες λύσεις παρά να λαμβάνουμε βιαστικές και αναποτελεσματικές αποφάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), γραπτώς. − (ES) Ενόψει της ματαίωσης της συζήτησης επί της έκθεσης του κ. Guidoni σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, ως εισηγήτρια για τη Σοσιαλιστική Ομάδα θέλω να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους ψηφίσαμε υπέρ της.

Καταρχάς, πρέπει να αναφέρω την καλή εργασία που επιτέλεσε ο κ. Guidoni, η οποία συμπεριλαμβάνει πολλές από τις προτάσεις μας. Ένας ευρωπαϊκός χώρος έρευνας πρέπει, ασφαλώς, να περιλαμβάνει:

– μια ενιαία αγορά εργασίας για ερευνητές, πράγμα που σημαίνει τη θέσπιση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής σταδιοδρομίας στο πεδίο της έρευνας και ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης για τις θέσεις απασχόλησης και τις συμβάσεις επαγγελματικής κατάρτισης·

– να καταστούν οι διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής πιο ανοιχτές, με καλύτερη ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στα συμβούλια·

– άρση των εμποδίων στην κινητικότητα και προώθηση μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην έρευνα και την ανάπτυξη, με μέτρα για εναρμόνιση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής·

– ενίσχυση των ερευνητικών ιδρυμάτων και συμμετοχή των ΜΜΕ στην έρευνα και ανάπτυξη·

– μεγαλύτερο συντονισμό με εθνικά και περιφερειακά προγράμματα και περισσότερες συνέργειες με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα·

– δημιουργία υποδομών με εκμετάλλευση από κοινές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· και

– ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, προώθηση πολυμερών πρωτοβουλιών, ανταλλαγές για τη χρήση υποδομών και προγράμματα επιστημονικής συνεργασίας για την ανάπτυξη.

Αυτοί είναι απαραίτητοι και συνεκτικοί τρόποι για να σημειώσουμε πρόοδο, και γι’ αυτόν τον λόγο ψηφίσαμε υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η επιστήμη δεν γνωρίζει σύνορα, και τα θέματα που αφορούν τη βάση της έρευνας αποκτούν ολοένα και περισσότερο παγκόσμιο χαρακτήρα. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ) πρέπει να διασφαλίζει ότι η επιστημονική και η τεχνολογική συνεργασία συμβάλλουν αποτελεσματικά στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της ανθρωπότητας.

Για το λόγο αυτόν, ελπίζω ότι ο ΕΧΕ, από την άποψη του ανοίγματός του στον κόσμο, θα ωφελήσει τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τα πλεονεκτήματα και τον πλούτο που προσφέρει η περιφερειακή ποικιλότητα της Ευρώπης, με την ενσωμάτωσή τους με συνεκτικό τρόπο στα προγράμματα έρευνας στο πλαίσιο των «δικτύων αριστείας».

Θα προέτρεπα επίσης τον ΕΧΕ να αναγνωρίσει τη σημασία των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ), που αποτελούν πολύτιμους εταίρους στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ εθνών και ηπείρων στο πλαίσιο της προοπτικής της αειφόρου παγκόσμιας ανάπτυξης, προκειμένου να απαντηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

Ευχαριστώ ειλικρινά τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για την υποστήριξη της τροπολογίας μου επί αυτού του θέματος που περιέχεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτή είναι μία επιπλέον απόδειξη του πνεύματος συντονισμού και συμπληρωματικότητας που επικρατεί στο Κοινοβούλιό μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο χώρο της έρευνας που προωθούν οι βασικές κατευθύνσεις της ΕΕ για την διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Ο ΕΧΕ αποτελεί χώρο σύγκρουσης και ανταγωνισμού συμφερόντων μεταξύ χωρών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, χώρο όπου θα εντείνεται η ανισόμετρη επιστημονική ανάπτυξη.

Ενισχύονται τα κίνητρα, οι επιδοτήσεις και οι φοροαπαλλαγές των μονοπωλιακών επιχειρήσεων για να επενδύσουν και να αξιοποιήσουν για λογαριασμό τους τα αποτελέσματα. O δημόσιος τομέας υποτάσσεται και εξυπηρετεί τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων. Προωθείται η κινητικότητα των ερευνητών μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και υποστηρίζεται το ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με πρόφαση το κόστος. Τα πάντα υποτάσσονται στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Είναι φανερό ότι μέσα από το σκληρά ανταγωνιστικό περιβάλλον, που διαμορφώνεται και στο χώρο της έρευνας, θα ξεχωρίζουν τα περίφημα «κέντρα αριστείας» των ισχυρών κρατών τα οποία θα εξασφαλίζουν τα «φιλέτα» των ερευνητικών προγραμμάτων συγκεντρώνοντας τους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.

Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της ερευνητικής πολιτικής της Ε.Ε. –στα πλαίσια της πάλης για την συνολική ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής της Ε.Ε. και του κεφαλαίου– για να αποκατασταθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιστήμης, για έρευνα και επιστήμη στην υπηρεσία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και της κοινωνικής ευημερίας.

 
  
  

- Έκθεση Markus Ferber (A6-0505/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Χαιρετίζω την έγκριση σε δεύτερη ανάγνωση της κοινής θέσης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της ταχυδρομικής οδηγίας του 1997 σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, και συγχαίρω τον εξαίρετο γερμανό συνάδελφό μου Markus Ferber για το τεράστιο έργο που επιτέλεσε.

Χαίρομαι για το γεγονός ότι το Συμβούλιο αποδέχθηκε όλα τα σημαντικά στοιχεία της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα δε την αναβολή της προθεσμίας για το άνοιγμα της αγοράς στις 31 Δεκεμβρίου 2010 με παράταση δύο ετών για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004· την καθολική υπηρεσία με τουλάχιστον μία παράδοση και μία συλλογή πέντε ημέρες την εβδομάδα για κάθε πολίτη της ΕΕ, με τη διατήρηση επαρκούς αριθμού σημείων πρόσβασης στις αγροτικές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές· και τον σεβασμό της επικουρικότητας σε κοινωνικές θεωρήσεις, για το θέμα των οποίων ελπίζω ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα εργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι απογοητευμένος για το γεγονός ότι δεν έχουν τεθεί τα θεμέλια για μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή για τον τομέα αυτόν. Τέλος, ελπίζω οι φορείς λειτουργίας να συμφωνήσουν γρήγορα για τη θέσπιση ευρωπαϊκού γραμματοσήμου για τις επιστολές των 50 γραμμαρίων και σύντομα θα αναλάβω πρωτοβουλία για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν στο αρχικό κείμενο της Επιτροπής και τον συμβιβασμό που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στόχευε ιδιαίτερα στην αναβολή της συνολικής ελευθέρωσης της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών την 31η Δεκεμβρίου 2010, το κείμενο που κατατέθηκε εκ νέου από το Συμβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητικό.

Δεν είναι ικανοποιητικό διότι μόνον συνοπτικά και ελάχιστα ρυθμίζει τα θέματα και τα προβλήματα που τέθηκαν και αφορούν ιδιαίτερα τη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας, την υποχρέωση παράδοσης αλληλογραφίας πέντε ημέρες την εβδομάδα και την πραγματικά ίση μεταχείριση περιοχών, και την ύπαρξη ενιαίας τιμής χαρτοσήμου. Δεν είναι ικανοποιητικό διότι από όλα αυτά τα σημεία πηγάζει νομική αβεβαιότητα.

Στην πραγματικότητα, το κείμενο αυτό, του οποίου οι ελάχιστες συναινετικές αρετές κερδήθηκαν με σκληρές προσπάθειες, απλά καθυστερεί τις αναπόφευκτες ανεξέλεγκτες συνέπειες του ανοίγματος του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ανταγωνισμό.

Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στην αύξηση του αριθμού ταχυδρομικών γραφείων που θα κλείσουν, σε μεγάλης κλίμακας απώλειες θέσεων εργασίας και σε πίεση προς τα κάτω των αμοιβών και υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας στον ταχυδρομικό τομέα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίσουν τα ίδια εάν επιθυμούν να καταργήσουν τα εθνικά μονοπώλια των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Για αυτόν τον λόγο, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 10, που απορρίπτει την κοινή θέση του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Λυπούμαστε για τη μη έγκριση της πρότασής μας να απορριφθεί η συγκεκριμένη οδηγία που στοχεύει στην πλήρη ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια «αγορά» σε επίπεδο ΕΕ.

Με αυτόν τον τρόπο, η πλειονότητα του ΕΚ –εκπροσωπώντας τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται στον πυρήνα της Δεξιάς σε κάθε χώρα– επιδιώκει να κάνει ένα ακόμα βήμα προς τη διάλυση αυτής της καίριας δημόσιας υπηρεσίας.

Πρόκειται για επίθεση των μεγάλων πολυεθνικών κατά των δημόσιων ταχυδρομικών υπηρεσιών, της δημόσιας κυριότητας αυτών των υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης που πρέπει να τις παρέχει, καθώς και κατά της δημοκρατικής τους φύσης, προσπαθώντας να αποσπάσει από την εξουσία των πολιτών, δηλαδή από την εθνική τους κυριαρχία, τον έλεγχο και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων για αυτά τα καίρια ζητήματα, που πρόκειται να αποφασίζονται σε υπερεθνικό επίπεδο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, εξυπηρετώντας συμφέροντα φορέων ξένων προς τους πολίτες και την Πορτογαλία.

Επίσης, σημαντική είναι η απόρριψη της τροπολογίας μας που αποσκοπούσε να διασφαλίσει την απαίτηση να συμμορφώνονται απόλυτα όλοι οι «φορείς» με το εργατικό δίκαιο, και συγκεκριμένα με κάθε νομική και συμβατική διάταξη που αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, τις οποίες τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, καθώς και με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης και τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Αναφορικά με τη χθεσινή ομιλία μου για την ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, θα ήθελα να προσθέσω ένα σχόλιο το οποίο δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω προηγουμένως λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχα στη διάθεσή μου. Το σχόλιο αφορά τις πηγές χρηματοδότησης για την καθολική υπηρεσία. Φοβάμαι ότι οι μέθοδοι χρηματοδότησής της μέσω ταμείου που θα δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν ή μέσω κρατικών επιχορηγήσεων μπορεί να παρεμποδίσουν την ελευθέρωση του τομέα και να αποτελέσουν μέσο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για να επιβραδύνουν και να αποφύγουν την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας. Συνεπώς, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να διαδραματίσει εδώ κεντρικό ρόλο, έχοντας ως καθήκον να παρακολουθήσει την κατάλληλη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υποστήριξα τις τροπολογίες οι οποίες υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να εγγυηθούν τη χρηματοδότηση καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, ιδιαίτερα για τις πολλές αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες της Σκωτίας.

Υποστήριξα επίσης τις τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα μου, οι οποίες ζητούν την ενίσχυση των υποχρεώσεων για χρηματοδότηση της παροχής δωρεάν ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Το γεγονός ότι η έκθεση Ferber εγκρίθηκε χωρίς τροποποίηση ως προς αυτά τα σημεία μπορεί να εγείρει ανησυχίες ότι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω διάβρωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Υποστηρίζω την ελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς στη Σουηδία, αλλά είμαι αντίθετος με την άποψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αποφασίσουν εάν θα καταργηθούν ή όχι τα διάφορα ταχυδρομικά μονοπώλια.

Θεωρώ ότι πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αποφασίσουν μόνα τους εάν επιθυμούν να καταργήσουν τα εθνικά ταχυδρομικά μονοπώλια. Για αυτόν τον λόγο, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 10, που απορρίπτει την κοινή θέση του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα, όπως και σύσσωμη η Ευρωομάδα της Αριστεράς, τον συμβιβασμό Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου, γιατί ενισχύει τη δογματική νεοφιλελεύθερη προσέγγιση σε έναν νευραλγικό τομέα δημοσίου συμφέροντος, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η οδηγία αυτή δεν παρέχει μακροπρόθεσμη λύση και η αναβολή της έναρξης ισχύος της, αναβάλλει απλώς τα αρνητικά αποτελέσματα για δύο χρόνια.

Με την επί της ουσίας κατάργηση της «αρχής της καθολικής υπηρεσίας», η πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές και φθηνές ταχυδρομικές υπηρεσίες θα περιοριστεί. Οι συνέπειες θα είναι ακόμη μεγαλύτερες για τους κατοίκους απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων, ορεινών ή νησιωτικών, περιοχών, η εξυπηρέτηση των οποίων δε θα είναι συμφέρουσα για τις επιχειρήσεις.

H μέχρι σήμερα εμπειρία στις χώρες όπου η αγορά έχει ήδη απελευθερωθεί πλήρως, κάθε άλλο παρά θετική είναι. Η απαίτηση για την απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών με το «έτσι θέλω», μάλλον προβλήματα δημιουργεί, παρά λύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), γραπτώς. – (FR) Επιθυμούσα να αντιταχθώ έντονα στην ελευθέρωση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών βασιζόμενος σε τρεις θεμελιώδεις θέσεις:

- στην ανάγκη να υπάρχουν δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες για άτομα που είναι τυφλά ή έχουν μειωμένη όραση, κάτι που αποτελεί ουσιώδη αξία μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις.

- στη διασφάλιση από τα κράτη μέλη της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας πριν από το άνοιγμα των αγορών, κάτι που αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την προστασία των καταναλωτών.

- στη συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία, ιδιαίτερα της κοινωνικής ασφάλισης, από όλους τους φορείς λειτουργίας.

Επειδή οι σχετικές τροπολογίες δεν εγκρίθηκαν, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να εκφράσω τη λύπη μου για αυτήν την ολίσθηση προς την ανεξέλεγκτη ελευθέρωση η οποία δεν σέβεται το θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών σε μια δημόσια ταχυδρομική υπηρεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς.(PT) Επικροτούμε την τελική έγκριση της έκθεσης για την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι η μακρά θεσμική διαδικασία καταδεικνύει τη σημασία αυτού του φακέλου για την επίτευξη των δύο βασικών στόχων του, και συγκεκριμένα τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας και το κατάλληλο άνοιγμα της αγοράς στον δίκαιο ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα, θα ήθελα να τονίσω ότι το άνοιγμα των αγορών θα σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερες επιλογές για τους πολίτες, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και καταργώντας οριστικά τα υφιστάμενα μονοπώλια.

Άλλο ένα ζήτημα είναι η χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Όπου περιλαμβάνει καθαρό κόστος για ένα κράτος μέλος, μπορεί να καλύπτεται από ένα σχέδιο χρηματοδότησης που θα υποβάλλεται στην Επιτροπή. Εντούτοις, αξίζει να υπενθυμίσουμε την περίπτωση της Πορτογαλίας, και άλλων χωρών, που καταδεικνύει ότι η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία μπορεί να παρέχεται με αρκετά καλό τρόπο με πόρους από τον αποκλειστικό τομέα, μια διαφανής και ουδέτερη μέθοδος που δεν περιλαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν υπάρχει λόγος να αποτρέψουμε τη συνέχιση αυτής της υπηρεσίας, καθώς είναι θεμελιώδους σημασίας για την εδαφική και κοινωνική συνοχή και για τη στήριξη των πληθυσμών που ζουν σε έρημες ή πιο απομακρυσμένες και μη προσβάσιμες περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η κοινή θέση του Συμβουλίου για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, που έρχεται για έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώνει την πλήρη απελευθέρωση της «αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών» από την 31-12-2010.

Με την τροποποίηση της Οδηγίας ένας ακόμη χρυσοφόρος τομέας, αυτός των ταχυδρομικών υπηρεσιών, παραδίδεται στο μεγάλο κεφάλαιο, στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, για την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες από δημόσιο αγαθό μετατρέπονται σε εμπόρευμα. Στη χώρα μας, η ιδιωτικοποίηση τομέων δραστηριότητας των ΕΛΤΑ που προώθησαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση. Τα ΕΛΤΑ θα λειτουργούν πλέον με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με γνώμονα το κέρδος και όχι το κοινωνικό όφελος. Άμεσες θα είναι οι επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών και οδυνηρές οι συνέπειες για τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ, αλλά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπου οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, η ανυπαρξία εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων αποτελούν ήδη τον κανόνα.

Σε αμφισβήτηση μπαίνει και το συνταγματικά κατοχυρωμένο απόρρητο της αλληλογραφίας, αφού παραδίδεται πλέον σε ιδιώτες, χωρίς καμία εγγύηση και με ελάχιστες δυνατότητες ελέγχου για τη διασφάλιση του απορρήτου της, και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το ΚΚΕ αντιτάσσεται στην απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών και παλεύει για ταχυδρομικές υπηρεσίες αποκλειστικά δημόσιες, σύγχρονες και αποτελεσματικές και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα για την επίτευξη συμβιβασμού με το Συμβούλιο, βάσει του οποίου η ταχυδρομική αγορά της Ευρώπης πρόκειται να ελευθερωθεί το αργότερο έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2010 (με εξαίρεση τις χώρες με ιδιαίτερα δύσκολη μορφολογία, στις οποίες θα δοθούν δύο ακόμα έτη). Κατά την εξέλιξη των εργασιών, υποστήριξα συγκεκριμένα την εφαρμογή της αμοιβαιότητας, ότι δηλαδή πρέπει να επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία προκειμένου να αποτραπούν οι χώρες που αποφεύγουν την ελευθέρωση των αγορών τους από το να ανταγωνίζονται τις χώρες που ξεκινούν τις δικές τους.

Συνεπώς, επισημαίνω με μεγάλη ικανοποίηση ότι πρώτα ο εισηγητής (κ. Ferber) και κατόπιν το Συμβούλιο αποδέχτηκαν την τροπολογία μου και ότι εφεξής αποτελεί μέρος της συμβιβαστικής λύσης που εγκρίνεται τώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η πρόταση αποσκοπεί να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Χωρίς τις κατάλληλες διασφαλίσεις, η ελευθέρωση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την έννοια μιας καθολικής υπηρεσίας. Η απροθυμία του Συμβουλίου να συμπεριλάβει στην πρόταση σαφή δέσμευση για την παροχή δωρεάν ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με μειωμένη όραση με οδήγησε να ψηφίσω υπέρ του να καταστεί μια τέτοια δέσμευση πιο σθεναρή.

Γενικά, είμαι ικανοποιημένος με την προσοχή που δίνει η πρόταση στα υπόλοιπα θέματα και επικροτώ την εγγύηση ότι οι επιστολές θα συλλέγονται και θα διανέμονται τακτικά σε απομακρυσμένες περιοχές και πόλεις.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Κατάσταση στο Ιράν (B6-0046/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Το θέμα των πυρηνικών στο Ιράν πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω διπλωματικής προσέγγισης που στοχεύει στην «κανονικοποίηση» των σχέσεων. Πρέπει να διατηρήσουμε μια πολιτική γραμμή, η οποία να βασίζεται στη διπλωματία και να μας επιτρέπει να εγκαταλείψουμε την κλιμάκωση των στάσεων και των απειλών για ανάληψη στρατιωτικής δράσης, να ανοίξει διόδους διαλόγου μέσω της αναγνώρισης του δικαιώματος του Ιράν να αναπτύξει πυρηνική τεχνολογία για μη στρατιωτική χρήση. Παρ’ όλα αυτά, είναι σωστό ότι πρέπει να δεσμευτούμε για να επιτύχουμε μια κατάσταση διαπραγμάτευσης που θα πείσει το Ιράν να εγκαταλείψει την επιλογή της στρατιωτικής χρήσης, σε μια πολύπλευρη προοπτική πυρηνικού αφοπλισμού, για τη διασφάλιση κατάστασης ηρεμίας και την εξασφάλιση της διεθνούς ειρήνης.

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να μην εκφράσω κάποια ανησυχία σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, καθώς γινόμαστε μάρτυρες ενός ξεσπάσματος καταστολής της ελευθερίας της έκφρασης και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των γυναικών, όπου η τάξη διασφαλίζεται μέσω ενός σκληρού και απάνθρωπου δικαστικού και σωφρονιστικού συστήματος που καταφεύγει πολύ συχνά στη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και τον λιθοβολισμό. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει απτά αποτελέσματα. Για να αποκτήσει θέση στο τραπέζι των διαβουλεύσεων των μεγάλων διεθνών δυνάμεων, το Ιράν πρέπει να παρουσιαστεί πλέον όχι ως στρατιωτική υπερδύναμη, αλλά ως μια χώρα ικανή να προστατέψει τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Μόλις πριν από λίγους μήνες, η υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι ο ισχυρισμός της ότι το Ιράν κατασκεύαζε πυρηνικά όπλα ήταν εσφαλμένος. Στην πραγματικότητα, το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν εγκαταλείφθηκε το 2001/2002.

Παρ’ όλα αυτά, η Ουάσινγκτον δεν μπόρεσε να συναγάγει το κατάλληλο πολιτικό συμπέρασμα από αυτήν τη πνευματική στροφή 180 μοιρών. Το επιχείρημα για την ανάπτυξη τεχνολογιών εθνικής αντιπυραυλικής άμυνας στην ανατολική Ευρώπη ήταν η υποτιθέμενη προστασία έναντι ενός πυρηνικού Ιράν που μυστηριωδώς είχε αποκτήσει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Τώρα, εάν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν υφίσταται, η δικαιολογία για την ανάπτυξη εθνικής αντιπυραυλικής άμυνας καταρρίπτεται, εκτός εάν η κρυφή ατζέντα είναι η διατύπωση απειλών προς μια ανακάμπτουσα Ρωσία. Είμαι κάθετα αντίθετος με αυτήν την ανάπτυξη και θα διεξαγάγω εκστρατεία εναντίον της.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Το ψήφισμα σχετικά με το Ιράν επί του οποίου διεξήχθη ψηφοφορία σήμερα έχει σαφή πολιτική σημασία. Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών και πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό.

Το κείμενο αυτό ασχολείται τόσο με το πυρηνικό ζήτημα όσο και με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αμφότερα τα θέματα, είμαστε σαφείς. Δεν μπορούμε να δεχθούμε την ανάπτυξη στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος στο Ιράν. Το ψήφισμα εκφράζει τη συμφωνία του και την υποστήριξη των προσπαθειών της ΕΕ να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα και υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο ΔΟΑΕ. Επαναβεβαιώνει επίσης ότι μια λύση στην παρούσα κλιμάκωση του πυρηνικού θέματος είναι δυνατή και δεν πρέπει να εξετάζεται η ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

Από την άλλη πλευρά, οι σοβαρές και επανειλημμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να καταγγελθούν σθεναρά. Η κατάσταση είναι ανησυχητική, σε τέσσερις τομείς: τη θανατική ποινή, τα δικαιώματα των γυναικών, την ελευθερία της έκφρασης και την καταπίεση των θρησκευτικών μειονοτήτων. Θεωρώ απολύτως ουσιώδες να μην εμφανιζόμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας σχετικά με αυτό το θέμα, και το ψήφισμα προτρέπει μετ’ επιτάσεως την ιρανική κυβέρνηση να αλλάξει πορεία στο θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα εγκρίνει και πάλι ψήφισμα που θα επιβάλλει κυρώσεις στο Ιράν για τις πυρηνικές δραστηριότητές του. Θα πρόκειται άραγε για παροχή στήριξης για μια στρατιωτικής επιχείρηση κατά της χώρας αυτής; Ή απλά θα πρόκειται για χρήση αυστηρότερου τόνου και επιβολή διπλωματικών ή οικονομικών κυρώσεων;

Επί μήνες αυτό το ευφυώς σκηνοθετημένο ψυχόδραμα διατηρεί το Κοινοβούλιο και τα άλλα διεθνή όργανα σε αναμονή. Όμως, είναι πράγματι η πυρηνική ικανότητα του Ιράν η κύρια απειλή την οποία ο κόσμος γενικά, και η Δύση και οι σύμμαχοί της ιδιαίτερα, έχουν να αντιμετωπίσουν; Είναι εντελώς παράδοξο ότι δεν αντιδρούμε στα πυρηνικά όλα του Πακιστάν, τα οποία είναι όντως υπαρκτά, σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, ή στα πυρηνικά όπλα της Βόρειας Κορέας, που βρίσκονται στα χέρια ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου καθεστώτος. Είχα ήδη την ευκαιρία να το πω: οι κανόνες δικαίου που ισχυριζόμαστε ότι τηρούμε θα πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Διαφορετικά, χάνουν κάθε έννοια και νομιμότητα.

Στο μεταξύ, είμαι πολύ πιο ανήσυχος σχετικά με την ισλαμική απειλή στη δική μας ήπειρο, η οποία, πέραν του γεγονότος ότι δεν είναι καθόλου υποθετική, έχει ήδη αποδείξει τη δολοφονική της ικανότητα στο Λονδίνο και τη Μαδρίτη, χωρίς τη συμμετοχή του Ιράν. Είναι αλήθεια ότι αυτή η απειλή είναι μία από τις συνέπειες της πολιτικής της μαζικής μετανάστευσης που εφαρμόζετε, και την οποία θέλετε να την καταστήσετε ακόμη χειρότερη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Οφείλουμε να καταγγείλουμε την υποκρισία της «διεθνούς κοινότητας» –δηλαδή, των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους– σχετικά με τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, και ιδίως σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Δεν έχει αναληφθεί παρόμοια πολιτική πρωτοβουλία για τα προγράμματα πυρηνικών όπλων ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ ή των Ηνωμένων Πολιτειών –ή ακόμα για τα πυρηνικά προγράμματα του Ισραήλ, του Πακιστάν ή της Ινδίας, χωρών που δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη για τη μη διάδοση, αλλά διαθέτουν πυρηνικά όπλα– για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν δηλώσει ήδη ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επιθετικά.

Επομένως, είναι αναγκαία η πλήρης συμμόρφωση με τη συνθήκη για τη μη διάδοση και η εξάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων.

Το πραγματικά ζήτημα σχετικά με το Ιράν είναι ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ γνωρίζουν ότι η μέγιστη παραγωγή πετρελαίου αποτελεί ήδη παρελθόν για πολλές χώρες.

Η αιτία για τις σοβαρές απειλές στρατιωτικής επέμβασης, τις προκλήσεις και την τόσο μεγάλη σπουδή για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι ότι η συγκεκριμένη χώρα έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα υδρογονανθράκων στον κόσμο, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ προσπαθούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες, χειραγωγώντας ακόμα και τη δημόσια γνώμη, ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο των πηγών ενέργειας του Ιράν και ολόκληρης της Μέσης Ανατολής, όπως βλέπουμε να γίνεται τώρα στο Ιράκ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα. Ωστόσο, καταψήφισα τις τροπολογίες στο κείμενο που αναφέρονται στην οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (PMOI).

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι τοποθετήσεις του Χ. Σολάνα, εκπροσώπων της Ε.Ε. και των κομμάτων που την στηρίζουν εξαφανίζουν οριστικά τις όποιες αυταπάτες για το ρόλο της ΕΕ κατά του Ιράν και γενικότερα στη Μ. Ανατολή.

Αποδεικνύουν πως η ΕΕ αποτελεί σύμμαχο στην προώθηση του Αμερικανονατοϊκού σχεδίου για τον «εκδημοκρατισμό της Μ. Ανατολής» που στοχεύει στην υποταγή κρατών και λαών, στον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Οι διαβεβαιώσεις της ΔΕΑΕ, η έκθεση της CIA, για τη μη στρατιωτική χρησιμοποίηση από το Ιράν της πυρηνικής ενέργειας σκόπιμα αγνοούνται από την ΕΕ, που κλιμακώνει τις πιέσεις με κυρώσεις κατά του Ιράν, δυναμώνει την προπαγάνδα για να εξοικειώσει την κοινή γνώμη με έναν πόλεμο εναντίον του. Άλλωστε, με σαφήνεια ο Χ. Σολάνα συνέδεσε την κατάσταση στο Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή με το θέμα των πυρηνικών, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στα πυρηνικά του Ισραήλ.

Στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής εκδηλώνονται η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και οι ανταγωνισμοί για το μοίρασμα των αγορών. Θύματά της είναι οι λαοί της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Λιβάνου κλπ. Μοναδική απάντηση στα νέα επιθετικά, πολεμικά σχέδια είναι η αντίσταση των λαών στον ιμπεριαλισμό, χωρίς ψευδαισθήσεις για το ρόλο της ΕΕ.

Για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παραβίασή τους αρμόδιοι είναι οι λαοί κάθε χώρας που δεν πρέπει να επιτρέψουν να αποτελέσουν πρόσχημα για ένα νέο Ιράκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το Ιράν αποτελεί επί του παρόντος τοπική και παγκόσμια απειλή και πρόκληση για την ικανότητα των κρατών μελών της ΕΕ να κρατήσουν σθεναρή κοινή στάση στη διεθνή σκηνή. Πέρα από τις διαδοχικές και αντιφατικές εκθέσεις που εμφανίζονται, η αλήθεια είναι ότι το Ιράν δεν έχει τηρήσει την υποχρέωσή του ως προς τη διαφάνεια, ούτε έχει βοηθήσει στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Επιπλέον, πέρα από το ζήτημα των πυρηνικών, ούτε τα καινούργια στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η άσκηση βίας από την πλευρά του κράτους και η υποκριτική εκλογική δημοκρατία αποτελούν συνιστώσες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή της στάσης μας απέναντι στο Ιράν.

Επομένως, υπό το πρίσμα των παραπάνω, αλλά λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις απόψεις που υπερασπίστηκα στο παρελθόν, συμφωνώ με το περιεχόμενο του ψηφίσματος που εγκρίθηκε, και τονίζω την επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμορφωθούν το Συμβούλιο και η Επιτροπή με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου διαγράφοντας την ιρανική αντιστασιακή οργάνωση PMOI από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Η ΕΕ (και ορισμένα κράτη μέλη) αντιμετωπίζουν την ιρανική αντίσταση με τρόπο που ωφελεί το ιρανικό καθεστώς, χωρίς να ωφελεί ούτε τον ιρανικό λαό ούτε τους δημοκρατικούς στόχους για αυτό το μέρος του κόσμου. Αυτή η στρατηγική πρέπει να αλλάξει – και αρχίζει να αλλάζει.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Έκβαση της Διάσκεψης του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος (B6-0059/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Είμαι ευχαριστημένος με την έκβαση της Διάσκεψης του Μπαλί, καθώς και με το γεγονός ότι οδήγησε σε ανέλπιστα αποτελέσματα, εν μέρει χάρη στον ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση, ήταν εξαιρετικά σημαντικό να δώσουμε ένα μήνυμα ενότητας, συνεργασίας και ευθύνης με τρόπο που θα οδηγούσε τις διαπραγματεύσεις στον καθορισμό νέων στόχων μείωσης των εκπομπών για τη μετά Κυότο περίοδο (2012).

Αποδεχόμενοι τα πορίσματα των επιστημόνων της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Αλλαγή του Κλίματος (ΔΟΑΚ), όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν σε πολιτικό επίπεδο ότι η κλιματική αλλαγή υφίσταται, ότι οι αιτίες της είναι ανθρωπογενείς και ότι χρειάζεται να αναλάβουμε δράση έως το 2020 για να αποφύγουμε την ανεπανόρθωτη ζημία στο κλίμα της Γης.

Ευελπιστώ ότι η Κοπεγχάγη το 2009 θα σηματοδοτήσει μια ιστορική καμπή στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, με την αποδοχή αυστηρών στόχων για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2020 από όλες τις βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες χώρες. Σίγουρα, αυτή η νέα πρόκληση θα περιλαμβάνει έξοδα και ανεπάρκειες που είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν εκτός εάν, όπως έχω ήδη αναφέρει σε προηγούμενες παρεμβάσεις, προβούμε σε απαραίτητες και θαρραλέες επιλογές όπως η επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια. Η αδράνεια, η αναβλητικότητα και οι εξαντλητικές διασκέψεις θα οδηγήσουν μόνο στην ανεπανόρθωτη ζημία του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος (COP 13 και COP/MOP 3) καθώς, λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη, πιστεύω ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Μπαλί ήταν μια σημαντική πρόοδος ώστε το 2009, στην Κοπεγχάγη, να συνταχθεί και να εγκριθεί νέο πρωτόκολλο, με νέους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πιστεύω ότι η πορτογαλική Προεδρία της ΕΕ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη Διάσκεψη του Μπαλί, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων και κατορθώνοντας να συναφθεί μια πολύ θετική συμφωνία. Ωστόσο, θα ήταν επιθυμητό στο σχέδιο δράσης του Μπαλί να αναφέρονται ποσοτικοποιημένοι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Συνολικά, το συγκεκριμένο ψήφισμα το μόνο που κάνει είναι να επαναλαμβάνει γενικές ιδέες, και είναι ανεπαρκές σε διάφορους τομείς. Σ’ αυτό οφείλεται η αποχή μας.

Για παράδειγμα, καθώς ο κύριος στόχος είναι η μείωση των εκπομπών CO2 που παράγονται από την καύση ορυκτών καυσίμων, ανακύπτει το θέμα της μέτρησης αυτών των εκπομπών. Γνωρίζουμε ότι αυτή η μέτρηση είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία και ότι μπορεί να παραποιηθεί, καθώς τα ορυκτά καύσιμα, μετά την εξόρυξή τους, μεταφέρονται και υφίστανται επεξεργασία, και τα υποπροϊόντα τους διανέμονται και χρησιμοποιούνται πολλαπλώς, σε χιλιάδες τελικά σημεία.

Όπως έχουν υποδείξει διάφοροι ειδικοί του χώρου, για τη μείωση των εκπομπών και την επίτευξη των στόχων, είναι πιο αποτελεσματικό και απλό να παρακολουθείται ένα μέσο που θα εγκριθεί στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου για την εξόρυξη και τη διεθνή εμπορική διάθεση των ορυκτών καυσίμων. Έτσι, θα ήταν ευκολότερο να καθοριστούν ποσοστά ή στόχοι για τη μείωση της πρωτογενούς παραγωγής ορυκτών καυσίμων, και των αντίστοιχων εξαγωγών/εισαγωγών, θέτοντας έτσι μέγιστους περιορισμούς εκπομπών ανά χώρα.

Αλλά υπάρχει ακόμη η ανάγκη να αναληφθούν δεσμεύσεις από τις πλουσιότερες χώρες για αποδέσμευση κεφαλαίων με στόχο τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, βοηθώντας τις να επωμιστούν το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των απαραίτητων μέτρων.

Λυπούμαι για το γεγονός ότι οι προτάσεις της Ομάδας μου προς τον σκοπό αυτόν απορρίφθηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Τον περασμένο Δεκέμβριο, τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος συναντήθηκαν στο Μπαλί, σημειώνοντας πρόοδο σε πολλές πτυχές που σχετίζονται με την προστασία του παγκόσμιου κλίματος.

Εκτός από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέου πρωτοκόλλου προς αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου του Κυότο, θα ήθελα να τονίσω τη δήλωση ότι η τέταρτη έκθεση της ΔΟΑΚ υπήρξε καλύτερη επιστημονική βάση για τις εργασίες της Σύμβασης, και την αναφορά, για πρώτη φορά –σπάζοντας έτσι το ταμπού– ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει επίσης να συνεργαστούν, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως το οικονομικό τους πλαίσιο και την ανάπτυξή τους.

Τέλος, πιστεύω ότι η σημαντικότερη καινοτομία στο Μπαλί ήταν η συμπερίληψη, για πρώτη φορά, του θέματος της αποψίλωσης, το οποίο, ως μέρος του σχεδίου δράσης του Μπαλί, θα συζητηθεί με σκοπό την συμπερίληψή του στο μελλοντικό πρωτόκολλο.

Ψηφίζω υπέρ του ψηφίσματος της Προσωρινής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, καθώς υποστηρίζει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο Μπαλί, εκφράζει αρκετές παρατηρήσεις για τον ρόλο της ΕΕ στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, με τον οποίο συμφωνώ, και αναφέρει συγκεκριμένα πού το σχέδιο δράσης του Μπαλί θα μπορούσε να έχει προχωρήσει περισσότερο.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

Η 13η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί από τις 3 έως τις 15 Δεκεμβρίου, έπρεπε να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα δύο χρόνια και να καταλήξει σε συμφωνία που θα παρέτεινε το Πρωτόκολλο του Κυότο, το οποίο λήγει το 2012. Παρότι ο πρώτος στόχος φαίνεται να έχει επιτευχθεί, απέχουμε ακόμη πολύ από την επίτευξη του δεύτερου στόχου.

Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσει σε αριθμητικό στόχο σταθεροποίησης και έπειτα μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020 από το επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν το 1990. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τον εποικοδομητικό και ενεργό ρόλο που είχε τη δυνατότητα να διαδραματίσει στο Μπαλί έτσι ώστε να μην δίδει αφορμές στις χώρες που απορρίπτουν όλους τους στόχους για να αρνηθούν να δράσουν.

Παρότι η συμφωνία του Μπαλί, η οποία υπογράφηκε από όλες τις χώρες που ήσαν παρούσες, πρέπει να χαιρετιστεί, δεν πρέπει να υποχωρήσουμε σε νέο σύνολο περιβαλλοντικών κοινοτοπιών. Μένουν ακόμη δύο χρόνια για να καταλήξουμε σε συμφωνία, και οι δισταγμοί σχετικά με τον οδικό χάρτη δείχνουν ότι η δυσκολότερη απόσταση απομένει να διανυθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ψήφισμα για την αλλαγή του κλίματος στη Διάσκεψη του Μπαλί, προσπαθεί να βρει θετικά εκεί που δεν υπάρχουν και ταυτόχρονα να συγκαλύψει τα αίτια της περιβαλλοντικής καταστροφής, δηλαδή τη ληστρική εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου από το κεφάλαιο, προκειμένου να κερδοφορήσει εμπορευματοποιώντας γη, αέρα, ενέργεια και νερό.

Επισείει τον κίνδυνο ότι η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε «να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης των φτωχότερων χωρών», προκειμένου το ευρωμονοπωλιακό κεφάλαιο να χρησιμοποιήσει τις κλιματικές αλλαγές, ως άλλοθι για τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των αναπτυσσομένων χωρών, όταν είναι γνωστό ότι η δράση των πολυεθνικών είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες φτώχειας τους.

Ζητά σοβαρές δεσμεύσεις από τις αναδυόμενες χώρες, σε συνάρτηση με το στάδιο ανάπτυξης και διάρθρωσης της οικονομίας τους. Αναφέρει πιο ειδικά την Κίνα και Ινδία για προώθηση συνεργασίας, στην ενεργειακή πολιτική για το περιορισμό των ρύπων. Ουσιαστικά στοχεύει να τις πιέσει, περιορίζοντας την αναπτυσσόμενη δυναμική τους και τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς που διεκδικούν στον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό στο μοίρασμα των αγορών. Ίσως γι’ αυτό λείπει οποιαδήποτε αναφορά στα μέτρα ευθείας μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και διατυπώνονται μόνο γενικά ευχολόγια.

Με λίγα λόγια στο Μπαλί η βιτρίνα ήταν οι κλιματικές αλλαγές. Το κύριο ήταν η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων στον ενεργειακό τομέα και η εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω πλήρως την αξιολόγηση του ψηφίσματος για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων της Διάσκεψης του Μπαλί. Χάρη στην ΕΕ, στο Μπαλί επιτεύχθηκαν περισσότερα από όσα αναμένονταν, αλλά λιγότερα από όσα χρειάζονται. Η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ όλων των διαπραγματευόμενων μερών σχετικά με συγκεκριμένους στόχους και αριθμούς για τη μείωση των εκπομπών CO2 αποτελεί λυπηρό γεγονός. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), γραπτώς. (DE) Είναι σημαντικό ότι στο ψήφισμα που εγκρίθηκε δίνεται έμφαση στη σχέση της αποψίλωσης με την κλιματική αλλαγή. Ο ρόλος των τροπικών δασών είναι καθοριστικός για το παγκόσμιο κλίμα, γιατί αποθηκεύουν τεράστια ποσά CO2. Είναι, επιπλέον, οι μεγαλύτερες αποθήκες νερού της Γης. Απορροφούν το νερό σαν σφουγγάρια και ψύχουν έτσι την ατμόσφαιρα. Η αποψίλωση, η κοπή και η καύση δέντρων, όμως, θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο αυτήν την εξαιρετικά σοβαρή λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, εάν σταματούσε η αποψίλωση, η κοπή και η καύση, αυτό θα αποτελούσε εξαιρετικά σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση της θέρμανσης του πλανήτη.

Η αυξημένη ζήτηση βιοκαυσίμων στην Ευρώπη βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την προστασία των τροπικών δασών. Χιλιάδες εκτάρια τροπικών δασών έχουν ήδη αποψιλωθεί με σκοπό την παραγωγή φοινικέλαιου για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης βιοντήζελ. Ως εκ τούτου, η πιστοποίηση και αναγνώριση της αειφόρου παραγωγής βιοκαυσίμων είναι σημαντική προϋπόθεση για την προστασία των τροπικών δασών και του κλίματος του πλανήτη. Επιπροσθέτως, η παραγωγή επιδεινώνει την κοινωνική κατάσταση στις εν λόγω χώρες εξαιτίας της τεράστιας αύξηση της τιμής των βασικών τροφίμων. Ως εκ τούτου, διαφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στη δέσμη για το κλίμα και την ενέργεια να οριστεί δεσμευτικός στόχος 10% για τα βιοκαύσιμα μέχρι το 2020, επειδή αυτό δεν συνεισφέρει στην προστασία του κλίματος και απέχει πάρα πολύ από μια αειφόρο πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Πρέπει να υπάρξει δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τα προσεχή έτη. Το ψήφισμα περιέχει πολλές καλές ιδέες για το πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος, και γι’ αυτό αποφάσισα να το υπερψηφίσω.

Οι στόχοι που τίθενται μπορούν να συνοψιστούν στην έκφραση 20-20-20, που σημαίνει ότι οι εκπομπές πρέπει να μειωθούν κατά 20%, ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να αυξηθεί κατά 20% και ότι αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020. Ωστόσο, πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη μείωση των εκπομπών και πιστεύω ότι, στη συνέχεια, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αποφασίσουν τα ίδια πώς θα επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Συνεπώς, η ΕΕ πρέπει να απέχει από το να υποδείξει πώς οι χώρες πρέπει να αλλάξουν τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στον βαθμό που είναι απαραίτητο να δοθούν τέτοιες υποδείξεις, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η πυρηνική ενέργεια δεν περιλαμβάνεται στην ενότητα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πυρηνική ενέργεια είναι απαραίτητο στοιχείο για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτό το ψήφισμα επιλέγει να παραβλέψει το γεγονός επιμένοντας ότι οι εκπομπές δεν μπορούν να μειωθούν μέσω της χρήσης πυρηνικής ενέργειας.

Κατά την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος θα γίνει σαφές ότι η ΕΕ απέκλεισε έμμεσα τη δυνατότητα να συνεισφέρει η πυρηνική ενέργεια στη βελτίωση της κατάστασης του κλίματος. Αυτή η στάση είναι ιδιαίτερα παράξενη, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να επισημανθεί με σαφήνεια.

 
  
  

- Έκθεση Fiona Hall (A6-0003/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Υπερψηφίσαμε το ψήφισμα λόγω του γενικού του περιεχομένου, αλλά δεν υποστηρίζουμε όλα τα σημεία των τεχνικών λεπτομερειών ή τις φιλοδοξίες να ρυθμίζεται με πολιτικές αποφάσεις ποια προϊόντα θα κατασκευάζονται ή θα πωλούνται – όπως, για παράδειγμα, οι συσκευές θέρμανσης αιθρίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί υποστηρίζουν το γενικό περιεχόμενο αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας – ποιος θα μπορούσε να ταχθεί κατά της ενεργειακής απόδοσης; Ωστόσο, εκφράζουμε επιφυλάξεις σχετικά με ορισμένες πτυχές της πρότασης όπου ο εισηγητής φαίνεται να έχει χάσει την αίσθηση του μέτρου.

Η επισήμανση ως προς την ενεργειακή απόδοση είναι θετικό βήμα προκειμένου να δίνεται στους καταναλωτές το δικαίωμα της επιλογής, αλλά το να αρχίσουμε να απαγορεύουμε συγκεκριμένα προϊόντα αποκλειστικά και μόνο επειδή δεν χρησιμοποιούν την ενέργεια με τρόπο που εγκρίνουν ορισμένοι φαίνεται υπερβολικό.

Φαίνεται ιδιαίτερα παράλογο να κατηγορούμε τις συσκευές θέρμανσης αιθρίων (παράγραφος 16), που χρησιμοποιούνται ευρέως ως άμεση συνέπεια της νομοθεσίας της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου κατά του καπνίσματος.

Ευελπιστούμε ότι αυτή η συγκεκριμένη αναφορά δεν θα συμπεριληφθεί σε καμία μελλοντική πρόταση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Είμαι κάθετα αντίθετος στις απορρίψεις –και αυτή είναι η πολιτική του κόμματός μου– αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ της επιβολής των αποφάσεων της ΕΕ, όσο διαφωτιστικές και αν φαίνονται ορισμένες φορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Πρόκειται για άλλη μία έκθεση που εξετάζει μια κατάσταση χωρίς να προσπαθεί να βρει τις αιτίες της ή να υποδεικνύει συγκεκριμένες οδούς που πρέπει να ακολουθηθούν, αλλά απλά και μόνο αναφέρει αντιφατικές προτάσεις από διεθνείς οργανισμούς και, σε μία ή δύο περιπτώσεις, όπως στις αναφορές στη Ρωσία και την Αφρική, δείχνει ότι ασχολείται περισσότερο με την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ παρά με οποιαδήποτε πολιτική συνεργασίας, κάτι με το οποίο διαφωνούμε.

Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η έλλειψη ορυκτών καυσίμων, όπως αντικατοπτρίζεται στις τιμές τους, απαιτεί μείωση της κατανάλωσης. Προκειμένου να αποτραπεί η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, χρειάζεται επομένως να μειώσουμε σκόπιμα την περιττή κατανάλωση, τη σπατάλη σε διαδικασίες μετατροπής, μεταφορά και διανομή και στην τελική κατανάλωση.

Από τη στιγμή που η ενέργεια μπορεί να ανακυκλωθεί μετά τη χρήση και οι πηγές ενέργειας είναι ανεπαρκείς, πρέπει να διαχειριστούμε την ενέργεια βάσει τεχνικών γνώσεων και σύνθετων πολιτικών προτεραιοτήτων, κάτι που απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό από τις κυβερνήσεις προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, εξαλείφοντας τις διακυμάνσεις και τη νευρικότητα των φορέων της αγοράς. Πρέπει να το επιτύχουμε αυτό.

Άλλες καλοπροαίρετες συστάσεις σχετίζονται με τη ζωή και την εργασία σε πόλεις και μητροπολιτικές περιοχές, με ενδεχομένως πολύ θετικές συνέπειες για την ανανέωση και την καινοτομία των δικτύων ενέργειας, των κτηρίων, των μεταφορών και άλλων υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω τη γενική αρχή αυτής της έκθεσης ως σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη διεξαγωγή ερευνών για την εξεύρεση τρόπων προκειμένου να γίνουν οι «συσκευές θέρμανσης χώρου» πιο αποδοτικές, αλλά δεν είμαι υπέρ της απαγόρευσης των «συσκευών θέρμανσης αιθρίων».

Από όσο γνωρίζω, η πλειονότητα αυτών των συσκευών χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες παμπ για να προσφέρουν θέρμανση στους καπνιστές, τους οποίους η πρόσφατη νομοθεσία οδήγησε έξω στο κρύο. Ήδη η απαγόρευση του καπνίσματος έχει προκαλέσει το κλείσιμο εκατοντάδων παμπ με την επακόλουθη απώλεια θέσεων εργασίας. Μια τέτοια απαγόρευση θα πολλαπλασίαζε τον αριθμό των μαγαζιών που κλείνουν και τις απώλειες θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Ακόμη και πέρα από το ρεφρέν που έχει εδώ καταστεί κοινοτοπία σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και τα μέτρα καταπολέμησής τους, αυτό καθαυτό το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών κρατών αιτιολογεί την προσπάθειά μας να κάνουμε καλύτερη χρήση της ενέργειας. Ο λόγος για τον οποίο δεν θα καταψηφίσουμε αυτήν την έκθεση είναι ότι τα περισσότερα πρότυπα αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωστόσο, σε αυτήν την έκθεση, επανερχόμαστε σε μια μαλθουσθιανή και ενοχοποιητική αντίληψη που είναι παρούσα σε όλες τις εκθέσεις του Κοινοβουλίου: τυφλός στιγματισμός των αυτοκινητιστών, απαγορεύσεις ορισμένου εξοπλισμού, επιθυμία να επιβάλλουμε τη συμπεριφορά των ατόμων και να διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά από μικρή ηλικία, να ανακατευόμαστε στην χωροταξική και κατασκευαστική πολιτική, να προωθούμε τη φορολόγηση της ενέργειας και μηχανισμούς τιμολόγησης οι οποίοι, στην πραγματικότητα, θα βλάψουν μόνον τις ευπαθέστερες ομάδες του πληθυσμού.

Κατά συνέπεια − ναι σε ελάχιστα πρότυπα, ναι στην ενθάρρυνση της έρευνας, ναι στην αντικειμενική ενημέρωση που επιτρέπει φωτισμένες επιλογές, ναι στην προαγωγή φορολογικών κινήτρων. Όχι στις διώξεις και τα χτυπήματα ροπάλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Τα αποτελέσματα των ερευνών υποδεικνύουν ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από τον άνθρωπο συμβάλλουν στην ταχεία κλιματική αλλαγή. Επομένως, υποστηρίζουμε το βασικό συμπέρασμα ότι όλες οι χώρες πρέπει να λάβουν εκτενή μέτρα για τη μείωση αυτών των εκπομπών και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ηγηθούν της προσπάθειας.

Την ίδια στιγμή, εκφράζουμε την αντίθεσή μας για την τάση των εισηγητών και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να εκμεταλλεύονται πάντα τις μεγάλες προκλήσεις για τη συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας και τη δημιουργία μιας ΕΕ χωρίς ελευθερία και δυναμισμό.

Ο ρόλος της ΕΕ στην ενεργειακή πολιτική πρέπει να περιορίζεται στα εξής:

- καθορισμός στόχων εκπομπών για την κάθε χώρα και, στη συνέχεια, να δίνεται η ελευθερία στις χώρες αυτές και στην αγορά να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν αυτούς τους στόχους σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού·

- εσωτερίκευση του κόστους εκπομπών μέσω τιμολόγησης των δικαιωμάτων εκπομπών σε επαρκώς υψηλά επίπεδα. (Οι εκπομπές τότε θα συνυπολογίζονται αυτόματα στα δισεκατομμύρια οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε μέρα σε ολόκληρο τον κόσμο από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τότε τα νοικοκυριά θα επιλέγουν με δική τους πρωτοβουλία λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα παράγουν οχήματα με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και οι εργολάβοι θα κατασκευάζουν παθητικά σπίτια. Τότε θα παρέχονται χρήματα για τη διεξαγωγή Ε&Α στον τομέα)·

- διάθεση χρημάτων για έρευνα και θέσπιση νομοθεσίας για τη σήμανση των προϊόντων.

Οι πολιτικοί της ΕΕ δεν πρέπει να επιβάλλουν λεπτομερείς ρυθμίσεις. Κανείς δεν γνωρίζει επί του παρόντος πώς θα ήταν καλύτερο να σχεδιαστεί αυτός ο γιγαντιαίος μετασχηματισμός. Επομένως, αντιτιθέμεθα σε μέτρα όπως οι απαγορεύσεις των συσκευών θέρμανσης αιθρίων και τα φορολογικά πλεονεκτήματα για κατεδαφίσεις κτηρίων.

Ψηφίσαμε «όχι» προκειμένου να ενθαρρύνουμε με αυτόν τον τρόπο την επανεξέταση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, η οποία συμφωνεί με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2007 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, τα οποία υπογράμμιζαν την ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ για να επιτευχθεί ο στόχος εξοικονόμησης κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το έτος 2020.

Χαιρετίζω τα μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης προϊόντων, κτηρίων και υπηρεσιών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα παραγωγής και διανομής ενέργειας, μειώνοντας την επίπτωση των μεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας, διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα, για να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί η ορθολογική συμπεριφορά όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας.

Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από τις υποδομές (συμπεριλαμβανομένων των κτηρίων), τα προϊόντα (συσκευές και αυτοκίνητα, μεταξύ άλλων), τις μεθόδους και τις υπηρεσίες ενέργειας που προσφέρουν την καλύτερη ενεργειακή απόδοση στον κόσμο.

Το σχέδιο δράσης θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη εξαγωγών νέων τεχνολογιών, ενώ θα έχει θετικά αποτελέσματα στην απασχόληση. Επιπλέον, οι εξοικονομήσεις που θα γίνουν θα αντισταθμίζουν το κόστος των επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. − (EN) Δεν υποστηρίζω την παράγραφο που ζητά την απόσυρση από την αγορά συγκεκριμένων οικιακών συσκευών, καθώς πρόκειται για υπερβολικά απόλυτη δήλωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την έκθεση, η οποία στο σύνολό της είναι εξαιρετική. Ωστόσο, στην παράγραφο 16 όπου αναφέρεται ότι «παροτρύνει την Επιτροπή να ορίσει χρονοδιαγράμματα για την απόσυρση από την αγορά όλων των λιγότερο ενεργειακά αποδοτικών στοιχείων εξοπλισμού, συσκευών και άλλων προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια, όπως οι συσκευές θέρμανσης αιθρίων» θα ήταν προτιμότερο να μην προτείνεται μία συγκεκριμένη συσκευή για «απαγόρευση», καθώς είναι μόνο μία μεταξύ πολλών συσκευών που εγείρουν ανησυχίες για απώλεια ενέργειας και μια συσκευή που πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ιδιαίτερα ευχάριστα, κυρίως σε ένα αστικό κοινωνικό περιβάλλον όπως αυτό της εκλογικής μου περιφέρειας στο Λονδίνο.

Επικροτώ τις κινήσεις ορισμένων εμπόρων λιανικής να σταματήσουν να πωλούν τις συγκεκριμένες συσκευές θέρμανσης ως απάντηση στις πιέσεις των καταναλωτών, και εγώ η ίδια δεν θα αγόραζα αυτήν τη συσκευή. Αλλά πιστεύω ότι η βέλτιστη οδός είναι να οριστούν ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των συσκευών, να ενημερωθεί το κοινό για την ενεργειακή κατανάλωση και να ενθαρρυνθεί να προσέχει το συνολικό του αποτύπωμα άνθρακα και να επιλέγει ανάλογα τις συσκευές του, να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχει κοινωνική συνείδηση κλπ. παρά να απαγορευτούν οι συσκευές θέρμανσης αιθρίων ή άλλες παρόμοιες συσκευές. Εντέλει –ελπίζουμε – η καινοτομία σε απάντηση των προτύπων απόδοσης μπορεί να οδηγήσει σε αποδοτικότερες συσκευές θέρμανσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), γραπτώς.(NL) Επικροτώ αυτήν την πρόταση της κ. Hall, και το γεγονός ότι γίνεται επιτέλους η μετάβαση από αφηρημένες θεωρίες σε συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που αυτή η έκθεση διατηρεί τον στόχο της βελτίωσης κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης έως το 2020. Δεν εγκρίνω την παράγραφο 16 της έκθεσης, όπου ζητείται η απόσυρση από την αγορά των λιγότερο ενεργειακά αποδοτικών συσκευών. Εξάλλου, η βιομηχανία πρέπει να ενθαρρύνεται για την παραγωγή καλύτερων, αποδοτικότερων συσκευών. Για τον λόγο αυτόν, απείχα από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), γραπτώς.(NL) Το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) αντιτίθεται στις απαγορεύσεις, αλλά υποστηρίζει τις βελτιώσεις. Έτσι, το VVD αντιτίθεται στην απαγόρευση των συσκευών θέρμανσης αιθρίων, αλλά υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις για την καταπολέμηση της μη αποδοτικότητας. Η ομάδα VVD στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, θα ήταν παράξενο εάν δεν μεριμνούσαμε να καταστήσουμε τις συσκευές θέρμανσης αιθρίων πιο αποδοτικές. Για τον λόγο αυτόν, η ομάδα στήριξε την έκκληση της έκθεσης Hall προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σταδιακή κατάργηση των μη αποδοτικών συσκευών και την αντικατάστασή τους με αποδοτικότερα μοντέλα. Η έκθεση πρέπει να εκληφθεί ως κίνητρο προκειμένου να αναπτύξει η βιομηχανία αποδοτικότερες συσκευές, όπως για παράδειγμα συσκευές θέρμανσης αιθρίων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Το σχέδιο δράσης προβλέπει τα πλέον οικονομικώς αποδοτικά μέσα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Πράγματι, επικροτώ το σχέδιο και πιστεύω ότι ο στόχος της μείωσης των δικών μας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020 είναι εφικτός τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής άποψης.

Το σχέδιο αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και το υπερψήφισα, αν και πρέπει να εκλαμβάνεται μόνο ως ένα πρώτο βήμα και να το ακολουθήσουν πιο φιλόδοξοι στόχοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και η μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση είναι επιθυμητά για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα την έκθεση Hall, ελπίζω όμως ότι εδώ θα έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι στην επιδιωκόμενη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020 ή τη συμφωνημένη αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, που είναι και οι δύο ευγενείς προθέσεις τις οποίες προφανώς δεν θα καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Η έκθεση της Fiona Hall ασχολείται με ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Δεν αρκεί να θεσπίσει η ΕΕ αυστηρούς κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν και να είναι πρόθυμοι να αλλάξουν τις προσωπικές τους συνήθειες κατανάλωσης και τα πρότυπα συμπεριφοράς τους προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική διαφορά. Η παράγραφος 61 τονίζει ιδιαίτερα αυτό το σημείο: ο αγώνας πρέπει να αρχίζει στα σπίτια.

Για να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα όσον αφορά τις δικές του δραστηριότητες. Προτρέπουμε τους πολίτες της ΕΕ να πετάξουν τα πάντα από κατσαρόλες έως συσκευές θέρμανσης αιθρίων μπαρ και εστιατορίων, ενώ την ίδια στιγμή η κατανάλωση ενέργειας μόνο της δεύτερης έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι 5 322 τόνοι εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως! Μια μελέτη που διεξήγαγε η βουλευτής του ΕΚ Caroline Lucas δείχνει ότι οι μηνιαίες μετεγκαταστάσεις στη Γαλλία έχουν δραματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνολικά, τα ταξίδια στο Στρασβούργο, όπου το Κοινοβούλιο διεξάγει τις ψηφοφορίες του, προκαλούν 18 901 τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 10 000 πτήσεις από την Ευρώπη στη Νέα Υόρκη.

Ήταν καλό που ψηφίστηκε η έκθεση. Καλό θα ήταν να σταματήσουμε τα ταξίδια στο Στρασβούργο για τις ψηφοφορίες μας, που θα μπορούσαν κάλλιστα να διεξάγονται στις Βρυξέλλες.

 
  
  

- Έκθεση Carl Schlyter (A6-0495/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω μια απαγόρευση των απορρίψεων που συνάδει με την πολιτική του κόμματός μου σχετικά με λογικούς κανόνες εμπορικής αλιείας. Δεν μπορώ να υπερψηφίσω το ψήφισμα, γιατί συνεπάγεται μεγαλύτερη ανάμιξη της ΕΕ στα ζητήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο όσο ποτέ άλλοτε να προβεί στις δικές του ρυθμίσεις για την αλιεία και την προστασία των αλιευμάτων, όπως κάναμε πάντα προτού ενταχθούμε σε αυτό τον επιζήμιο οργανισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Οι απορρίψεις (το να πετάμε νεκρά ψάρια ή ψάρια που πεθαίνουν στη θάλασσα) και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα αποτελούν σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Με μηχανισμούς διαχείρισης που λαμβάνουν υπόψη τις εκφορτώσεις και όχι τα αλιεύματα, ο αλιευτικός κλάδος της ΕΕ πρέπει να αναμορφώσει ταχέως τις πολιτικές του προκειμένου να μειώσει αυτές τις κακές πρακτικές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας την πρόθεσή της να θεσπίσει μια πολιτική για τη μείωση των ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων της ευρωπαϊκής αλιείας.

Τα ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και η επακόλουθη απόρριψή τους έχουν αναρίθμητες αρνητικές συνέπειες: είναι σπατάλη πόρων, η αλίευση γόνων στοχευόμενων ειδών οδηγεί σε μικρότερες δυνατότητες αλίευσης αναφορικά με αυτά τα είδη και μείωση της αναπαραγωγικής βιομάζας και, σε συνδυασμό με τις αλιεύσεις και τις απορρίψεις ειδών που δεν αποτελούν αντικείμενο αλίευσης (ψάρια, καρκινοειδή, θαλάσσια θηλαστικά, είδη θαλάσσιων πτηνών κλπ.) ισοδυναμεί με βιολογική επίθεση στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω και καθώς αυτή η έκθεση επιδιώκει την αειφόρο αλιεία, σύμφωνα με τις αρχές της αναμορφωμένης ΚΑΠ, σκοπεύω να την υπερψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Είναι, φυσικά, επιθυμητό να μειωθούν τα ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και οι απορρίψεις, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω νομοθεσίας.

Καθώς είναι αδύνατο να αναφερθούν όλα τα θέματα που τέθηκαν στην έκθεση, επικροτούμε την έγκριση της τροπολογίας μας που «υπενθυμίζει ότι η αλιεία μικρής κλίμακας, αν και έχει ελάχιστο μερίδιο στις απορρίψεις, απαιτεί μεγαλύτερη κοινοτική στήριξη για την προώθηση και την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας και της αλιείας μικρής κλίμακας».

Λυπούμαστε για την απόρριψη των προτάσεών μας που τόνιζαν:

- ότι, προκειμένου να καθοριστούν κατάλληλα μέτρα για την προώθηση πραγματικής μείωσης των απορρίψεων, αρχικά είναι απαραίτητο να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι διάφορες αιτίες που προκαλούν τις απορρίψεις, όπως εμπορικοί λόγοι (συνδεόμενοι με την τιμή, την εμπορία, τη μεγιστοποίηση της αξίας των ιχθύων), οι αλιεύσεις ιχθύων κάτω από το ελάχιστο μέγεθος των εκφορτώσεων ή τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα·

- ότι πρέπει να διεξαχθεί λεπτομερής μελέτη για τα μέτρα που θα εγκριθούν και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του κλάδου·

- τη σημασία των εθελοντικών μειώσεων της αλιευτικής προσπάθειας και τη θέσπιση μηχανισμών που καθιστούν δυνατή τη χορήγηση οικονομικής αποζημίωσης για αυτήν την προσπάθεια και την έγκριση μέτρων θετικής επέμβασης στην αγορά για την καταπολέμηση των απορρίψεων (εγγυημένη εμπορία των ιχθύων σε λογικές τιμές και ανάπτυξη της κονσερβοποιίας).

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Στηρίζω το αίτημα για απαγόρευση των απορρίψεων, σύμφωνα με την πολιτική του κόμματός μου, αλλά δεν μπορώ να υπερψηφίσω το ψήφισμα στο σύνολό του, καθώς περιλαμβάνει την ίδρυση οργάνων σε επίπεδο ΕΕ.

Ειδικά όσον αφορά την τροπολογία 14, ενώ επαινώ τις προσπάθειες των αλιέων της Σκωτίας, που ανέλαβαν ηγετικό ρόλο μειώνοντας εθελοντικά την αλίευση νεαρών ιχθύων, δεν μπορώ να υποστηρίξω την εφαρμογή ενός συστήματος αποζημιώσεων που χορηγούνται από θεσμικά όργανα της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Λογική φαίνεται η θεσμοθέτηση μέτρων για την αποφυγή απορρίψεων των αλιευμάτων, για λόγους προστασίας των ιχθυοαποθεμάτων. Ωστόσο, πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί υπάρχουν απορρίψεις αλιευμάτων, όταν πολλοί εργαζόμενοι θα ήθελαν να έχουν στη διατροφή τους περισσότερο ψάρι.

Αιτία είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Τα αλιεύματα είναι εμπορεύματα που προορίζονται να μπουν στην αγορά με σκοπό το κέρδος της μεγάλης αλιευτικής επιχείρησης, και όχι απλώς αγαθά που θα καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες. Αν η αλιευτική επιχείρηση εκτιμά ότι δεν πρόκειται να έχει κέρδος ή πολύ περισσότερο εκτιμά ότι η τιμή ορισμένων αλιευμάτων θα πέσει λόγω της μεγάλης προσφοράς, τότε εξηγούνται οι λόγοι των απορρίψεων, χωρίς όλοι οι λόγοι να περιορίζονται μόνο σ’ αυτό.

Η νέα πρόταση είναι ουσιαστικά ένα ευχολόγιο και επαναλαμβάνει μια ανάλογη πολιτική που θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί πριν από πέντε και περισσότερα χρόνια, όπως διαπιστώνει και η έκθεση. Δεν έχουμε αντίρρηση να ληφθούν ορισμένα μέτρα για τον περιορισμό ή την απαγόρευση των απορρίψεων. Έχουμε όμως την επιφύλαξη, ότι ορισμένα από τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι επαχθή για τις μικρομεσαίες αλιευτικές επιχειρήσεις και ουσιαστικά να αποτελέσουν πρόσχημα να μην μπορούν να αλιεύσουν ελεύθερα. Δηλαδή μερικές από τις προτάσεις να αποτελέσουν άλλοθι για τη συρρίκνωση των μικρομεσαίων και γιγάντωση των μεγάλων αλιευτικών επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Κάθε προσφορά για βελτίωση της αλιευτικής πολιτικής της Ευρώπης είναι θετική για τη Σκωτία και τον αλιευτικό κλάδο της. Η έκθεση αναζητεί τη διερεύνηση τρόπων για προοδευτική μείωση της ποσότητας ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εφαρμογή της απαγόρευσης των απορρίψεων: δύο επιβλαβείς πρακτικές που έχουν γίνει κοινός τόπος στον τομέα της αλιείας.

Υπό αυτήν την έννοια, η έκθεση προτείνει μια λογική και αποτελεσματική προσέγγιση για τη συγκέντρωση πληροφοριών και ζητεί τη λήψη απλών μέτρων που να μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και να είναι οικονομικά βιώσιμα. Ψήφισα υπέρ των προτάσεων της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Ως φανατικός θεατής της σπουδαίας τηλεοπτικής σειράς «Deadliest Catch», είμαι πλέον μεγάλος θαυμαστής των αλιέων και της εργασίας τους. Θα υπερψηφίσω αυτήν την έκθεση, καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα τη σπατάλη που γίνεται, με ψάρια σε τέλεια κατάσταση να απορρίπτονται στη θάλασσα λόγω των μηχανισμών του περιπεπλεγμένου συστήματος των ποσοστώσεων.

Ενώ δεν πιστεύω ότι η παρέμβαση στην αγορά είναι η απάντηση που ζητούμε εδώ ή ότι οι ποσοστώσεις πρέπει να εγκαταλειφθούν, πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτήν την κατάσταση.

Τα ιχθυαποθέματά μας εξακολουθούν να είναι χαμηλά. Η ζήτηση ψαριών εξακολουθεί να αυξάνεται και εκεί τίθεται το δίλημμα. Πρέπει να προστατεύουμε τα αποθέματά μας και ένας τρόπος για να το πράξουμε αυτό είναι να εξαλείψουμε ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουμε τη σπατάλη ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και απορρίψεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Προς έκπληξή μου, ψηφίστηκε η τροπολογία 9. Αυτή η τροπολογία σημαίνει ότι όλα τα αλιευτικά σκάφη θα πρέπει να διαθέτουν τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (CCTV). Δεν δίνεται καμία εξήγηση για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, δεν έχει γίνει καμία εκτίμηση των επιπτώσεων για να αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματικό και δεν υπάρχει τρόπος για να υποδειχθεί πώς θα υλοποιηθεί από οικονομικής πλευράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE), γραπτώς.(NL) Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση σχετικά με την πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων. Οι βουλευτές του ΕΚ που ανήκουν στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDA) και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (PPE) ψήφισαν υπέρ της τελικής έκθεσης, καθώς περιέχει πολλά θετικά σημεία. Για παράδειγμα, αναγνωρίζει ότι ορισμένα είδη ιχθύων είναι γνωστό ότι έχουν υψηλό ποσοστό επιβίωσης εάν απελευθερωθούν και ότι μπορούν να εγκριθούν παρεκκλίσεις από την απαγόρευση απορρίψεων. Αυτό είναι σημαντικό σε περίπτωση των νεογνών γλώσσας, καθώς το συγκεκριμένο είδος έχει πολύ υψηλό ποσοστό επιβίωσης. Η έκθεση δίνει ακόμα έμφαση στα θετικά και τα αρνητικά κίνητρα για τη μείωση των απορρίψεων. Αυτή η προσέγγιση είναι πιο λογική από μια γενική απαγόρευση των απορρίψεων. Κατά τη γνώμη της αντιπροσωπείας των CDA/PPE, μια γενική απαγόρευση των απορρίψεων δεν είναι ρεαλιστική.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Στηρίζω το αίτημα για απαγόρευση των απορρίψεων, σύμφωνα με την πολιτική του κόμματός μου, αλλά δεν μπορώ να υπερψηφίσω το ψήφισμα στο σύνολό του, καθώς περιλαμβάνει την ίδρυση οργάνων σε επίπεδο ΕΕ.

Ειδικά όσον αφορά την τροπολογία 14, ενώ επαινώ τις προσπάθειες των αλιέων της Σκωτίας, που ανέλαβαν ηγετικό ρόλο μειώνοντας εθελοντικά την αλίευση νεαρών ιχθύων, δεν μπορώ να υποστηρίξω την εφαρμογή ενός συστήματος αποζημιώσεων που χορηγούνται από θεσμικά όργανα της ΕΕ.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική έναντι των Ρομά (B6-0050/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί συνάδελφοί μου και εγώ καταδικάζουμε κάθετα και ανεπιφύλακτα κάθε είδος ρατσισμού και ξενοφοβίας και στηρίζουμε πλήρως τους Ρομά στον αγώνα τους κατά των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν. Παρ’ όλα αυτά, αυτό πρέπει να συμβαίνει εντός του γενικού πλαισίου πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος.

Δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το ψήφισμα, καθώς αυξάνει την πιθανότητα απομόνωσης και περιθωριοποίησης των Ρομά, καθώς τους κατηγοριοποιεί και ζητά από την Επιτροπή να εξεύρει διάφορες στρατηγικές και σχέδια δράσης που πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια και οι διακρίσεις είναι προβλήματα για την καταπολέμηση των οποίων τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Η μειονότητα των Ρομά πλήττεται με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο από αυτές τις αδικίες. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι η πολιτική ενσωμάτωσης ρυθμίζεται με τον βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Υπερψηφίσαμε αυτό το ψήφισμα στην τελική ψηφοφορία. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι πάνω από όλα αποτελεί πολιτική ευθύνη κάθε κράτους μέλους να επιλύσει τα προβλήματα των εθνοτικών διακρίσεων και των ζητημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης εντός της επικράτειάς του.

Υπάρχει μια υπόνοια μεροληψίας στον αριθμό των τροπολογιών στο ψήφισμα που κατέθεσε η Ομάδα ΕΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε τις τροπολογίες της Ομάδας ΕΕΕ.

Το καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο αυτό είναι να υπογραμμίσει τις αρχές μιας ένωσης αξιών. Ο ρατσισμός και οι εθνοτικές διακρίσεις στην ΕΕ και την Ευρώπη πρέπει να καταπολεμηθούν. Αλλά αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσω εκπαιδευτικής δράσης και ενεργειών διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από την πλευρά κάθε κράτους μέλους, ώστε να ενσταλαχθεί σε κάθε νέα γενιά η εκτίμηση της ίσης αξίας όλων των ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Οι πολίτες Ρομά πέφτουν συχνά θύματα διακρίσεων σε διάφορες χώρες της ΕΕ· καθώς οι διακρίσεις αυτές μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές –πλήττοντας τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτισμικά τους δικαιώματα– ενισχύουν τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αποσύνθεση.

Πράγματι, η παραβίαση ή η μη άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα στην υγεία, τη στέγαση, την εκπαίδευση, την απασχόληση με δικαιώματα και την κοινωνική ασφάλιση πυροδοτεί καταστάσεις κοινωνικής ανισότητας, περιθωριοποίησης και γκετοποίησης, αναλφαβητισμού, ένταξης στην άτυπη οικονομία, και κοινωνικής και πολιτικής μη συμμετοχής που αντιμετωπίζουν επίσης πολλοί πολίτες Ρομά.

Επομένως, χρειαζόμαστε αποτελεσματικές πολιτικές για την καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας, της εκμετάλλευσης και της συγκέντρωσης του πλούτου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας με δικαιώματα, τη διασφάλιση της πρόσβασης και της άσκησης των πλέον θεμελιωδών δικαιωμάτων για την προώθηση των δημόσιων υπηρεσιών, και την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Βασικά, πολιτικές που αντιβαίνουν στις πολιτικές και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κεντρικό ζήτημα που παραλείπεται από το ψήφισμα.

Δεν πιστεύουμε ότι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες Ρομά έγκειται στην υιοθέτηση «κοινών πολιτικών» σε επίπεδο ΕΕ, όπως προτείνεται στο ψήφισμα.

Σ’ αυτό οφείλεται η αποχή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), γραπτώς. − (HU) Τον Απρίλιο του 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά, όπου καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης για τους Ρομά. Από τότε, δεν έγινε τίποτα, εκτός από υποσχέσεις και βαρύγδουπες δηλώσεις. Η πλειονότητα των 12-15 εκατομμυρίων Ρομά που ζουν στην Ευρώπη, εκ των οποίων τα 10 εκατομμύρια ζουν στην Ένωση μετά την ένταξη νέων χωρών το 2004, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, και υπό δυσμενείς κοινωνικές συνθήκες, με αυτά που αντιμετώπιζαν εδώ και χρόνια: φτώχεια, αποκλεισμός, το πρόβλημα της ενσωμάτωσης, η έλλειψη απασχόλησης και οι πολλαπλές διακρίσεις σε βάρος γυναικών και παιδιών Ρομά.

Η πλειονότητα των κρατών μελών δεν θεωρούν τους Ρομά εθνική μειονότητα επειδή δεν έχουν μητρική χώρα, και δεν προβαίνουν σε ουσιαστικές αλλαγές για την κατάστασή τους. Στην πραγματικότητα, οι εμπειρίες των πρόσφατων ετών καταδεικνύουν ότι ο ριζοσπαστισμός γίνεται ολοένα και εντονότερος και στα παλαιά και στα νέα κράτη μέλη. Συνεπώς, πιστεύω ότι έφτασε η ώρα για ουσιαστικές αλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική Ομάδα έχει ξεκινήσει ήδη το σχέδιο δράσης της, το πρώτο στάδιο του οποίου ήταν η σύνταξη ενός ψηφίσματος σε συνεργασία με επιφανείς εμπειρογνώμονες από τα υπόλοιπα κόμματα.

Επομένως, καλώ τους συναδέλφους βουλευτές να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση και να ξεκινήσουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά μαζί με την ψήφο μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι Ρομά αποτελούν σχεδόν μόνιμα θύματα φυλετικών διακρίσεων. Η μη αποδοχή των παραδόσεων και του πολιτισμού τους και η περιθωριοποίηση τους, τους οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό, τους μετατρέπει σε εύκολη λεία του κεφαλαίου. Πολλές φορές μάλιστα χρησιμοποιούνται ως εξιλαστήρια θύματα, τους αποδίδεται συλλογική ευθύνη, όπως πρόσφατα με τις απελάσεις από την Ιταλία.

Οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ περιορίζονται σε μεγαλόστομες δηλώσεις, αποφεύγοντας τη λήψη οποιωνδήποτε ουσιαστικών μέτρων.

Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, η πλειοψηφία των Ρομά ζει σε άθλιες συνθήκες, σε καταυλισμούς, χωρίς ύδρευση και αποχέτευση. Πολλοί είναι άνεργοι, χωρίς κοινωνική ασφάλιση και δικαιώματα στην υγεία. Οξυμένα είναι τα προβλήματα των παιδιών: αυξημένη παιδική θνησιμότητα, ελάχιστοι εμβολιασμοί, χαμηλό ποσοστό παιδιών που παρακολουθεί κανονικά το σχολείο. Το 80% παραμένουν αναλφάβητοι.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση ισότιμης συμμετοχής των Ρομά στον κοινωνικό βίο και τον σεβασμό των πολιτιστικών τους παραδόσεων. Στην Ελλάδα, ζητάμε να ιδρυθεί Κέντρο Μελέτης της Τσιγγάνικης Φυλής, που θα ασχολείται με τον πολιτισμό τους.

Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα που θα τους εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση και τα αναφαίρετα δικαιώματα στην δουλειά, την σύνταξη, την Υγεία, την περίθαλψη, την πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Ο αγώνας τους είναι κοινός με αυτόν όλων των εργαζομένων ενάντια στα μονοπωλιακά συμφέροντα και το εκμεταλλευτικό σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η υλοποίηση μιας στρατηγικής για τους Ρομά είναι κάτι το οποίο υποστηρίζω. Βλέπω ότι η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως μια στρατηγική για να βοηθηθεί η ένταξη των Ρομά στην κοινωνία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μειονότητες της ηπείρου και αξίζει να αναγνωριστεί ως τέτοια μέσω ευρωπαϊκού σχεδίου που θα μεριμνά για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), γραπτώς. − (RO) Αυτό το ψήφισμα είναι μια στρατηγική για τον συντονισμό και την προώθηση των ευρωπαϊκών προσπαθειών, με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες που σχετίζονται με τις διακρίσεις, την περιθωριοποίηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη μεγάλη φτώχεια. Το ενδιαφέρον της ΕΕ για τις μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων, είναι επίσης μια απάντηση στη διεύρυνση που περιλαμβάνει πρώην κομουνιστικές χώρες με σημαντικό πληθυσμό Ρομά. Συνεπώς, το πρόβλημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση, δεν περιορίζεται πλέον στις χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης.

Υπερψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα γιατί εφιστά την προσοχή των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τη δημιουργία ενός κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Διακρίσεις σε βάρος των Ρομά διαπιστώνονται ευρέως στον δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες, την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να αναλάβουν δράση για τη μείωση της απαράδεκτης απόστασης που υπάρχει μεταξύ των Ρομά και της υπόλοιπης κοινωνίας, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με τις αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

 

11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

13. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

14. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Διακοπή της συνόδου
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Εύχομαι σε όλους καλή όρεξη, ιδιαίτερα στους επισκέπτες μας από το Λονδίνο οι οποίοι, όπως ακούσατε, έρχονται από την ομορφότερη πόλη του κόσμου, την πρωτεύουσα της ομορφότερης χώρας του κόσμου, και οι οποίοι θα συνειδητοποιήσουν μία μέρα ότι η πόλη τους ανήκει σε μία από τις ομορφότερες ηπείρους του κόσμου.

Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 12.20)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου