Seznam 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 18. února 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Průhlednost ve finančních záležitostech (rozprava)
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). – Pane předsedající, dovolte mi, abych úvodem poblahopřál zpravodaji, panu Pomés Ruizovi. Nečiním tak pouze proto, že stojí vedle mě a kope mě do kotníku, ale proto, že jeho zpráva je skutečně velmi dobrá.

Když dovolíte, rád bych uvedl tři skutečnosti. Za prvé, domnívám se, že cílem této zprávy je v podstatě zlepšit průhlednost a kontrolní mechanismy. Obvykle tak činíme třemi způsoby. Jedním z nich je průhlednost v oblasti dokumentace: ta je dobře zajištěna ustanovením článku 255 Smlouvy ES; za druhé, průhlednost finančních prostředků, o kterou se přičiňujeme v této zprávě; a za třetí samozřejmě průhlednost setkání.

Smutnou věcí, s níž se v této rozpravě setkávám – ani ne tak uvnitř této sněmovny jako mimo ni –, je skutečnost, že řada anti-Evropanů používá průhlednost velmi populisticky v tom smyslu, že na jedné straně volají po průhlednosti, a ve chvíli, kdy je průhlednost nastolena, začnou kvůli ní na lidi útočit. A z tohoto důvodu pouvažuji tuto rozpravu za poněkud smutnou a domnívám se, že pokud usilujeme o průhlednost, měli bychom být v té věci upřímní a čestní.

Druhý bod se týká vnitrostátních prohlášení. Rád bych se připojil k tomu, co o nich řekla paní De Langeová. To bychom měli stále zdůrazňovat. Domnívám se, že pan Kallas odvádí skvělou práci. I Komise odvádí skvělou práci. Ale 80 % veškerých prostředků utrácejí členské státy. Právě zde potřebujeme důkladnější finanční prohlášení. Jsem si jist, že by se mnou pan Mulder, pokud by zde byl, souhlasil.

Můj poslední bod se týká známého či spíše nechvalně známého bodu 22 této zprávy. Chápu důvody, které k němu vedly, ale domnívám se, že bychom neměli vylévat dítě i s vaničkou. Proto doporučuji odstranit bod 22, abychom tak mohli všichni bez problému hlasovat pro tuto zprávu, vždyť být proti průhlednosti je něco jako být proti míru nebo proti mateřství.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí