Zoznam 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 18. februára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Transparentnosť v oblasti financií (rozprava)
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, rád by som začal blahoželaním spravodajcovi, pánovi Pomésovi Ruizovi. Nerobím to len preto, lebo stojí vedľa mňa a kope ma do členku, ale preto, lebo si myslím, že jeho správa je skutočne veľmi dobrá.

Rád by som sa vyjadril k trom otázkam , ak dovolíte. Po prvé, myslím si, že cieľom tejto správy je v podstate zlepšiť transparentnosť a kontrolu. Zvyčajne sa to robí troma spôsobmi. Jeden je transparentnosť z hľadiska dokumentácie: tento spôsob je pomerne zreteľne ustanovený v článku 255 Zmluvy o ES. Po druhé, transparentnosť financií, čo robíme  v tejto správe a po tretie, samozrejme, transparentnosť stretnutí.

Smutným momentom, ktorý pozorujem v rámci tejto rozpravy – nie tak veľmi vo vnútri, ale mimo Parlamentu – je, že existuje veľa antieurópanov, ktorí používajú transparentnosť veľmi populistickým spôsobom v tom zmysle, že na jednej strane vyžadujú transparentnosť, a keď je transparentnosť preukázaná, začínajú za to postihovať ľudí. V tomto ohľade považujem túto rozpravu za trochu smutnú a myslím si, že keď budeme transparentní, mali by sme byť úprimní a priami.

Druhý bod sú národné vyhlásenia. Rád by som podporil to, čo povedala o vyhláseniach pani De Lange. Mali by sme to stále zdôrazňovať. Myslím si, že pán Kallas robí veľmi dobrú prácu. Komisia robí veľmi dobrú prácu. Ale v skutočnosti 80 % všetkých finančných prostriedkov míňajú členské štáty. To je oblasť, v ktorej potrebujeme vynaložiť trocha viac úsilia vo finančných vyhláseniach. Som si istý, že pán Mulder by so mnou súhlasil, keby tu bol.

Záverečnú poznámku mám k slávnemu, resp. neslávne známemu odseku 22 tejto správy. Viem, odkiaľ pochádza, ale myslím, že by sme nemali vyliať dieťa aj s vaničkou. Preto navrhujem, aby sme vyškrtli odsek 22, aby sme všetci mohli jednoducho hlasovať za túto správu, pretože byť proti transparentnosti je do istej miery ako byť proti mieru a materstvu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia