Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 18 februari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Insyn i finansiella frågor (debatt)
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Herr talman! Låt mig få börja med att gratulera vår föredragande José Javier Pomés Ruiz. Jag gör det inte enbart för att han står bredvid mig och sparkar mig på foten, utan för att jag tycker att hans betänkande verkligen är väldigt bra.

Jag skulle vilja säga tre saker, om ni tillåter. Först och främst anser jag att syftet med det här betänkandet är att i grund och botten förbättra öppenheten och kontrollen. Det sker vanligtvis på tre sätt. Ett sätt är att ha öppenhet i form av dokumentation, vilket mycket tydligt anges i artikel 255 i EG-fördraget. Ett annat sätt är öppenhet i ekonomin, vilket är vad det här betänkandet handlar om, och ett tredje sätt är naturligtvis öppenhet när det gäller möten.

Det tråkiga med den här debatten är – kanske inte så mycket inne i den här kammaren som utanför den – att det finns många EU-motståndare som utnyttjar öppenheten på ett mycket populistiskt sätt, på så sätt att de å ena sidan kräver att det ska finnas öppenhet, men å andra sidan när det råder öppenhet så går de till angrepp mot folk för det. Därför tycker jag att det är lite tråkigt med den här debatten, och jag tycker även att om vi tillåter insyn så bör det ske på ett ärligt och rättframt sätt.

Min andra punkt gäller de nationella förklaringarna. Jag skulle vilja ansluta mig till det som Esther De Lange sagt om dem. Vi bör alltid poängtera detta. Jag tycker att Siim Kallas gör ett mycket bra jobb. Kommissionen gör ett bra jobb. Men 80 procent av alla medel spenderas faktiskt av medlemsstaterna. Det är här som det krävs lite mer i de ekonomiska förklaringarna. Jag är säker på att om Jan Mulder vore här skulle han hålla med mig.

Min sista punkt gäller den välkända, eller kanske ökända, paragraf 22 i betänkandet. Jag förstår vad den syftar till, men jag anser att vi inte får kasta ut barnet med badvattnet. Därför skulle jag vilja föreslå att vi gör oss av med paragraf 22 så att vi alla enkelt kan rösta för det här betänkandet, för när allt kommer omkring så det ju så: att vara emot öppenhet är lite som att vara emot fred på jorden.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy