Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 18 februari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Insyn i finansiella frågor (debatt)
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – (DA) Herr talman! Det är ett nöje att delta i debatten i dag. Jag minns att det ett par år tillbaka i tiden fanns ett par dårar som krävde öppenhet, men numera består hela parlamentet av dårar som insisterar på öppenhet i räkenskaperna. Därutöver har vi en kommissionsledamot som vi inte får kritisera, i stället måste vi även lovorda honom för hans personliga medverkan till att få med de mer besvärliga parterna i kommissionen angående reformer av öppenheten.

Jag har emellertid inte blivit vald för att ge beröm. Jag har blivit vald för att belysa de mindre angenäma aspekterna i debatten. Jag skulle därför vilja fråga Siim Kallas huruvida det kommer att göras undantag på jordbruksområdet nästa år, undantag för vilka räkenskaperna inte offentliggörs fullständigt på Internet och för vilka vi inte kommer att kunna se vem som tar emot vad eller motsvarande belopp på andra områden. Kommer det att göras undantag eller kommer varje utgift att redovisas på Internet? Och hur är det med arbetsgrupperna: kommer namnen på alla experter att uppges?

Avslutningsvis, nu när vi har gjort sådana framsteg beträffande öppenheten, skulle det inte även vara en god idé att framföra en ursäkt till hjältarna Dorte Schmidt-Brown, Hans-Martin Tillack, Marta Andreasen och alla de andra som man har rackat ned på i åratal, men som gjort det möjligt att ni, herr Kallas, har kunnat nå en sådan framgång med era reformer?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy