Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2130(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0008/2008

Внесени текстове :

A6-0008/2008

Разисквания :

PV 18/02/2008 - 20
CRE 18/02/2008 - 20

Гласувания :

PV 19/02/2008 - 6.13

Приети текстове :

P6_TA(2008)0048

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 18 февруари 2008 г. - Страсбург Редактирана версия

20. Защита на привилегиите и имунитета на Witold Tomczak (разискване)
Протокол
MPphoto
 
 

  Presidente. − Segue-se o relatório do Deputado Aloyzas Sakalas, em nome da Comissão dos Assuntos Jurídicos, sobre o pedido de defesa da imunidade parlamentar de Witold Tomczak [2007/2130(IMM)] (A6-0008/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas, rapporteur. − Mr President, in April 2005 Mr Tomczak requested that the European Parliament defend his immunity in criminal proceedings, but Parliament decided, a year later, not to defend his immunity.

On 21 May 2007, Mr Tomczak again requested that the European Parliament defend his immunity. In the new request, Mr Tomczak presented three new arguments concerning the same case. The first argument: Mr Tomczak complains that the Court of Ostrów did not grant him access to the files of the case. However, after examination of his complaint, it was found that Mr Tomczak was granted access to the files when he visited the court himself. He even photographed at least one of the documents.

The second argument: Mr Tomczak claims that the proceedings are not objective, as the supervisory judge made a request to the judge presiding in the case to deliver the judgment as soon as possible, even without the presence of the accused. However, this request was issued after Mr Tomczak had failed to appear at the court hearings on as many as 12 occasions.

The third argument: Mr Tomczak alleges that the Court of Ostrów is prejudiced against his person. However, the fact, declared by Mr Tomczak, that the judge presiding in the case lives in the same town as the prosecutor against whom Mr Tomczak had previously filed charges does not in itself prevent that judge from acting objectively.

In addition, Mr Tomczak has the opportunity to appeal to a higher court and to make a cassation complaint to the Polish Supreme Court. The argument put forward by Mr Tomczak, who was a member of the Polish Parliament in 1999, that his national parliamentary immunity remained a formal obstacle to the criminal proceedings should be duly considered by the Polish judicial authorities.

The problematic legal consequence that, according to Polish law, Mr Tomczak might lose his seat in this Parliament has been noted by the Committee on Legal Affairs, and its chairman put an oral question to the Commission. It was answered on 14 January 2008 by Commissioner Frattini, who promised to address the Polish authorities, with the aim of ensuring that Polish law does not discriminate between Members of the European Parliament and national parliamentarians.

After the debate with the Commission, the Committee on Legal Affairs took a decision not to recommend the defence of Mr Tomczak’s parliamentary immunity on the above grounds.

It is clear that Articles 8 and 9 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities are not applicable in the case of Mr Tomczak. His request should be treated as a request for a decision of the European Parliament to ask for suspension of the proceedings against him, as, for example, is possible under Article 105 of the Polish constitution.

Following its established practice, Parliament could decide to defend the immunity of one of its Members if a suspicion existed that the prosecution was based on an intention to prejudice a member’s political activities (fumus persecutionis). There is no clear evidence of this kind in the case of Mr Tomczak.

In the light of the above considerations, I recommend that the immunity of Mr Tomczak should not be defended.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, w imieniu grupy PSE. – Panie Przewodniczący! Immunitet parlamentarny służy przede wszystkim ochronie samego Parlamentu jako demokratycznie wybieranej instytucji przedstawicielskiej. Chroni zbiorową niezależność tejże instytucji przed naciskami z zewnątrz i gwarantuje posłom swobodę słów i czynów podczas pełnienia obowiązków parlamentarnych. Podstawę prawną immunitetu posłów do Parlamentu Europejskiego określa protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich z 1965 r. W artykule 9 protokołu stwierdza się, iż wobec posłów nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego ani też zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu, w czasie wykonywanie przez nich obowiązków służbowych. W artykule 10 podobnie stwierdza się, iż podczas sesji Parlamentu posłowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych posłom ich państwa, a na terytorium innego państwa członkowskiego z immunitetu chroniącego przed zatrzymaniem oraz immunitetu jurysdykcyjnego. Immunitet chroni także posłów podczas ich podróży do i z miejsca, gdzie odbywa się posiedzenie Parlamentu.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że oskarżenie wniesione przeciwko Witoldowi Tomczakowi nie odnosi się do opinii lub stanowiska zajętego przez niego w głosowaniu w czasie wykonywanie przez niego obowiązków służbowych, ponieważ w momencie zdarzenia nie był on posłem do Parlamentu Europejskiego. Tym samym nie istnieją w tym kontekście podstawy prawne do przyznania posłowi prawa do skorzystania z immunitetu. Tym niemniej sprawa Witolda Tomczaka wykazała jednak także brak spójności ordynacji wyborczej do Sejmu i Parlamentu Europejskiego w Polsce w kwestii wybieralności polskich posłów, a także utraty przez nich mandatu.

Tę kwestię omawialiśmy na specjalnym posiedzeniu i przystępując do Unii Europejskiej Polska przyjęła obowiązek respektowania obowiązującego w Unii prawa, zwłaszcza wywierającego bezpośrednie skutki w wewnętrznym obrocie prawnym państwa członkowskiego i postuluję przy tej okazji o jak najszybsze ujednolicenie prawodawstwa związanego ze statusem posłów na Sejm i do Parlamentu Europejskiego, ponieważ za ten sam czyn poseł do Parlamentu Europejskiego może automatycznie stracić mandat, zaś poseł do polskiego parlamentu za taki czyn nie jest w ten sposób karany.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Sprawa posła Tomczaka stanowi przykład nieakceptowania przez polski wymiar sprawiedliwości faktu, iż Polska stając się członkiem Unii Europejskiej, zobowiązała się do przestrzegania regulacji prawych obowiązujących w Unii Europejskiej. Pomimo, że Parlament Europejski nie podjął jeszcze decyzji, co do objęcia immunitetem posła Tomczaka, sąd właściwy do rozpoznania sprawy wyznaczył termin posiedzenia na 15 lutego, a więc w ubiegłym tygodniu.

Takie zachowanie sądu stanowi dowód nie tylko lekceważenia Parlamentu Europejskiego, ale także działania niezgodnego z Regulaminem Parlamentu Europejskiego oraz polskim kodeksem postępowania karnego, zgodnie, z którym nie może być prowadzone postępowanie karne wobec posła dopóki nie zostanie rozstrzygnięta przez Parlament Europejski kwestia immunitetu. Powyższe argumenty przemawiają za tym, że w przypadku posła Tomczaka mamy do czynienia albo z sądem wyjątkowo niekompetentnym albo też z sądem, którego celem jest skazanie posła Tomczaka za drobny incydent, który w jego przypadku skutkuje pozbawieniem go mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – Mr President, I urge all Members to vote against the lifting of immunity in the Tomczak case. We have had a very good debate in the Chamber. Everyone has agreed that we cannot allow Poland to set double standards: one for MPs at home and another, much stricter one, for MEPs here. The responsible Commissioner, Mr Frattini, promised to send a letter to the Polish Minister for Justice to insist on identical rules for waiving immunity.

I talked with Commissioner Frattini after the meeting on 14 January, and met with him again two weeks ago, when he said that he had instructed the services to send the letter. Last week I was in contact with his office. It confirmed that the letter had been sent, and that I would receive a copy of the letter the same day. Then somebody suddenly called from Commissioner Frattini’s office telling me a different story, saying that the letter was still pending. So here we are, with no letter and no answer from the Polish Government.

Our rules are very clear: we have to have a vote. I would therefore ask you to vote against the waiving of immunity, and request that the case be referred back to the committee for a possible new decision once we have received the letter from Commissioner Frattini and the answer from Poland.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas, rapporteur. − Mr President, I think that the consequences of the issue of waiving immunity are not the same as waiving immunity. Mr Tomczak was expected and summoned to appear before a court 12 times, but he did not appear at court.

All the procedural and substantive questions raised in connection with Mr Tomczak’s case, and especially the question of the alleged insulting language used against the police officers, should be resolved objectively by the Polish judicial authorities. Therefore, I would like to stress two points. The question of whether the immunity of Mr Tomczak was properly waived at the beginning of the proceedings, when he was a member of the Polish Parliament, is a question that can be verified only by the appropriate judicial authority in Poland, in this case the District Court in Ostrów Wielkopolski. There is always the possibility of appeal.

Secondly, the possibility of Mr Tomczak’s losing his seat in this Parliament cannot be considered as a motive for the prosecution, as, at the time of the incident of 19 June 2004, Mr Tomczak was not a Member of the European Parliament, and the law applicable to national parliamentarians does not contain provisions for such consequences.

On the basis of the above considerations, the Committee on Legal Affairs recommends that the European Parliament should not defend the parliamentary immunity of Mr Tomczak.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − O debate está encerrado.

A votação terá lugar na terça-feira, 19 de Fevereiro de 2008.

 
Правна информация - Политика за поверителност