Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2130(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0008/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0008/2008

Debates :

PV 18/02/2008 - 20
CRE 18/02/2008 - 20

Balsojumi :

PV 19/02/2008 - 6.13

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0048

Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2008. gada 18. februāris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

20. Pieprasījums aizstāvēt Witold Tomczak deputāta imunitāti (debates)
Protokols
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. - Nākamais punkts ir Sakalas kunga ziņojums (A6-0008/2008) Tieslietu komitejas vārdā par pieprasījumu aizstāvēt Witold Tomczak deputāta imunitāti un privilēģijas [2007/2130(IMM)].

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas, referents. - Priekšsēdētāja kungs! 2005. gada aprīlī Tomczak kungs lūdza Eiropas Parlamentu aizstāvēt viņa imunitāti krimināllietā, taču pēc gada parlaments nolēma viņa imunitāti neaizstāvēt.

2007. gada 21. maijā Tomczak kungs vēlreiz lūdza Eiropas Parlamentu aizstāvēt viņa imunitāti. Jaunajā lūgumā Tomczak kungs izvirzīja trīs jaunus argumentus attiecībā uz šo pašu lietu. Pirmais arguments: Tomczak kungs sūdzas, ka Ostrovas tiesa neļāva viņam piekļūt lietas materiāliem. Taču pēc šīs sūdzības pārbaudes noskaidrojās, ka Tomczak kungam bija atļauta piekļuve materiāliem, kad viņš pats apmeklēja tiesu. Viņš pat nofotografēja vismaz vienu dokumentu.

Otrais arguments: Tomczak kungs sūdzas, ka process nav objektīvs, jo uzraudzības tiesnesis pieprasīja lietu izskatošajam tiesnesim dot spriedumu pēc iespējas drīzāk pat bez apsūdzētā klātbūtnes. Taču šis pieprasījums ir izdots pēc tam, kad Tomczak kungs neieradās tiesas noklausīšanā ne mazāk kā 12 reižu.

Trešais arguments: Tomczak kungam šķiet, ka Ostrovas tiesai ir personīgi aizspriedumi pret viņu. Tomēr Tomczak kungs izstāstītais apstāklis, ka lietu izskatošais tiesnesis dzīvo tajā pašā pilsētā, kur prokurors, par kuru Tomczak kungs iepriekš iesniedza sūdzības, pats par sevi nevar liegt tiesnesim rīkoties objektīvi.

Turklāt Tomczak kungam ir vērsties augstākas instances tiesā, lai iesniegtu kasācijas sūdzību Polijas Augstākajā tiesā. Polijas tiesu iestādēm pienācīgi jāizskata Tomczak kunga, kurš 1999. gadā bija Polijas parlamenta deputāts, arguments, ka viņa deputāta imunitāte joprojām bija oficiāls šķērslis kriminālprocesa ierosināšanai.

Tieslietu komiteja ņēma vērā sarežģītās tiesiskās sekas, ka saskaņā ar Polijas likumiem Tomczak kungs var zaudēt mandātu šajā Parlamentā, un komitejas priekšsēdētājs uzdeva mutisku jautājumu Komisijai. Uz šo jautājumu 2008. gada 14. janvārī atbildēja komisārs F. Frattini, kurš apsolīja vērsties pie Polijas varas iestādēm, lai nodrošinātu to, ka Polijas tiesību aktos nav diskriminācijas starp Eiropas Parlamenta un valsts parlamenta deputātiem.

Pēc debatēm ar Komisiju Tieslietu komiteja pieņēma lēmumu neaizsargāt Tomczak kunga deputāta imunitāti iepriekš minēto iemeslu dēļ.

Ir skaidrs, ka Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 8. un 9. pantu nevar piemērot Tomczak kunga gadījumā. Viņa pieprasījuma jāizskata kā pieprasījums pēc Eiropas Parlamenta lēmuma lūgt pārtraukt tiesas procesu pret viņa, kā tas, piemēram, ir iespējams saskaņā ar Polijas konstitūcijas 105. pantu.

Saskaņā ar pieņemto praksi, Parlaments varētu nolemt aizstāvēt kāda deputāta imunitāti, ja pastāvētu aizdomas, ka apsūdzības pamatā ir nodoms kaitēt deputāta politiskajai darbībai (fumus persecutionis). Tomczak kunga lietā nav šāda veida skaidru pierādījumu.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, es iesaku neaizsargāt Tomczak kunga deputāta imunitāti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, PSE grupas vārdā. – (PL) Priekšsēdētāja kungs! Deputāta imunitātes galvenais mērķis ir aizsargāt pašu parlamentu kā demokrātiski ievēlētu pārstāvniecības organizāciju. Tā nodrošina šīs iestādes kolektīvu neatkarību pret ārējo spiedienu un garantē deputātiem vārda un rīcības brīvību, veicot parlamentārieša pienākumus. Eiropas Parlamenta deputātu imunitātes tiesiskais pamats ir noteikts 1965. gada Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās. Protokola 8. pantā noteikts, ka ,,attiecībā uz Eiropas Parlamenta locekļiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus”. Arī 9. pantā noteikts: ,,Eiropas Parlamenta sesijās tā locekļiem ir sava valstī – imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem. Imunitāte tāpat attiecas uz Eiropas Parlamenta locekļiem, kamēr viņi dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu un prom no tās.” visās citās dalībvalstīs – imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un tiesvedību.

Saskaņā ar iepriekš minēto, jāatzīmē, ka pret Tomczak kungu ierosinātā apsūdzība nav saistīta ar paustajiem viedokļiem vai viņa balsojumiem oficiālo pienākumu izpildes laikā, jo viņš nebija Eiropas Parlaments tajā laikā, kad risinājās minētie notikumi. Tādēļ, ņemot vērā apstākļus, nav tiesiska pamata piešķirt Tomczak kungam deputāta imunitāti. Taču Tomczak kunga lieta ir atklājusi saskaņas trūkumu starp vēlēšanu kārtību Polijas Saeimā un Eiropas Parlamenta vēlēšanu kārtību Polijā attiecībā uz obligātajiem nosacījumiem kandidātiem un apstākļiem, kādos pēc ievēlēšanas personām var atņemt mandātu.

Šī lieta tika apspriesta īpašā sanāksmē, un, kad Polijas pievienojās Savienībai, tā apņēmās panākt atbilstību ES spēkā esošajiem tiesību aktiem, it īpaši attiecībā uz to tiešo iesaisti dalībvalsts iekšējos tiesību aktos. Es vēlētos izmantot iespēju un aicināt pirmajā iespējamā gadījumā saskaņot tiesību aktus, kas atteicas uz Polijas Saeimas un Eiropas Parlamenta deputātu status. Ja stāvoklis ir tāds kā pašlaik, tad Eiropas Parlamenta deputāts var automātiski zaudēt mandātu zināmu darbību rezultātā, bet Polijas Saeimas deputātu par tādām pašām darbībām nevar nekādi sodīt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki, UEN grupas vārdā. – (PL) Priekšsēdētāja kungs, Tomczak kunga lieta ir piemērs tam, ka Polijas tiesiskā sistēma neatzīst, ka, kļūstot par Eiropas Savienības dalībnieci, tā ir apņēmusies būt saskaņā ar ES spēkā esošo tiesisko sistēmu.

Šāda tiesas rīcība ne tikai nonievā Eiropas Parlamentu, bet arī neatbilst Eiropas Parlamenta reglamentam un Polijas krimināllikumam, kurā noteikts, ka pret deputātu nevar sākt tiesas procesu, kamēr Eiropas Parlaments nav pieņēmis lēmumu imunitātes jautājumā. Manis aprakstītā situācija ļauj secināt, ka Tomczak kunga gadījumā mums nav darīšana ar ārkārtīgi nekompetentu tiesu vai tiesa, kura cenšas notiesāt Tomczak kungu par pavisam nenozīmīgu incidentu, kā rezultātā viņš zaudēs Eiropas Parlamenta deputāta mandātu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – Priekšsēdētāja kungs! Es aicinu visus deputātus balsot pret imunitātes atcelšanu W. Tomczak lietā. Mums bija ļoti labas debates plenārsēdē. Visi bija vienisprātis, ka mēs nevaram ļaut Polijai noteikt dubultus standartus – vienu vietējiem deputātiem un otru šejienes deputātiem. Atbildīgais komisārs F. Frattini apsolīja nosūtīt vēstuli Polijas tieslietu ministram un pieprasīt vienādus noteikumus imunitātes atcelšanai.

Pēc 14. janvāra sanāksmes es runāju ar komisāru F. Frattini un tikos ar viņu vēlreiz pirms divām nedēļām, kad viņš teica, ka devis dienestiem rīkojumu nosūtīt vēstuli. Pagājušajā nedēļā es sazinājos ar viņa biroju. man apstiprināja, ka vēstule ir nosūtīta un ka es saņemšu tās kopiju šajā pašā dienā. Pēc tam kās negaidot zvanīja no komisāra F. Frattini biroja un stāstīja man kaut ko citu – ka vēstule vēl neesot nosūtīta. Te nu mēs esam bez vēstules un bez Polijas valdības atbildes.

Mūsu noteikumi ir ļoti skaidri – mums vajadzīgs balsojums. Tādēļ es vēlētos lūgt jūs balsot pret imunitātes atcelšanu un pieprasīt nosūtīt lietu atpakaļ komitejai iespējama jauna lēmuma pieņemšanai, tiklīdz mēs būsim saņēmuši komisāra F. Frattini vēstuli un Polijas valdības atbildi.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas, referents. - Priekšsēdētāja kungs, man šķiet, ka jautājums par imunitātes atcelšanu nav tas pats kas imunitātes atcelšana. Tomczak kungs bija gaidīts un aicināts stāties tiesas priekšā 12 reizes, bet viņš tiesā neieradās.

Visi procedūras un ārpus procedūras jautājumi, kas radušies saistībā ar Tomczak kunga lietu, ir īpaši jautājums par iespējamajiem apvainojošajiem vārdiem, ar kuriem viņš apveltījis policistus, ir objektīvi jāatrisina Polijas tiesu iestādēm. Tādēļ es vēlos uzsvērt divus punktus. Jautājums par to, vai Tomczak kunga imunitāte tika pareizi atcelta procesa sākumā, kad viņš bija Polijas parlamenta deputāts, ir jautājums, kuru var noskaidrot tikai attiecīgā tiesu iestāde Polijā, šajā gadījumā Ostrovas Veļkopoļskas apgabaltiesa. Vienmēr pastāv apelācijas iespēja.

Otrkārt, iespēju, ka Tomczak kungs var zaudēt mandātu šajā Parlamentā, nevar uzskatīt par lietas ierosināšanas motīvu, jo laikā, kad notika incidents, 2004. gada 19. jūnijā, Tomczak kungs nebija Eiropas Parlamenta deputāts, un tiesību aktos, ko piemēro valsts parlamenta deputātiem, nav paredzētas šādas sekas.

Pamatojoties uz minētajiem apsvērumiem, Tieslietu komiteja iesaka Eiropas Parlamentam neaizstāvēt Tomczak kunga deputāta imunitāti.

 
  
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. - Debates ir slēgtas.

Balsojums notiks rīt.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika