Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2268(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0009/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0009/2008

Συζήτηση :

PV 18/02/2008 - 22
CRE 18/02/2008 - 22

Ψηφοφορία :

PV 19/02/2008 - 6.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0052

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

22. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσιες εκθέσεις 2005 και 2006 (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0009/2008) του κ. Musotto, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσιες εκθέσεις 2005 και 2006 (2006/2268(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto, εισηγητής. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Kallas για την πολύτιμη συνεργασία του με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των εργασιών του. Είμαι επίσης ευγνώμων στην OLAF, εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή, Franz-Hermann Brüner, για την αστείρευτη στήριξή της και για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για τη χρήσιμη συμβολή τους, καθώς και τους εθνικούς φορείς και θεσμικά όργανα που έχουν συνεργαστεί μαζί μας σε αυτό το επίπονο καθήκον, ειδικότερα –εάν μου επιτρέπετε– την ιταλική Guardia di finanza, η προσέγγιση της οποίας στον τομέα αυτόν ήταν πάρα πολύ επαγγελματική.

Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων είναι ένα θέμα κεφαλαιώδους σημασίας που μας επηρεάζει άμεσα ως κράτη και ως πολίτες. Πρέπει, λοιπόν, να αντιμετωπίζεται με δέουσα αυστηρότητα και αποφασιστικότητα.

Το σημερινό ψήφισμα προορίζεται να αποτελέσει πρακτική απάντηση στο ανησυχητικό φαινόμενο της κοινοτικής απάτης. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή για να επιπλήξει κάποιους βουλευτές που έκαναν φασαρία)

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για διαφάνεια, αλλά υπάρχει επίσης ανάγκη για απλή ευγένεια.

Το σημερινό ψήφισμα προορίζεται να αποτελέσει πρακτική απάντηση στο ανησυχητικό φαινόμενο της κοινοτικής απάτης. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί είναι ανησυχητικά: στους τομείς των ιδίων πόρων, των γεωργικών δαπανών και των διαρθρωτικών δράσεων, οι παρατυπίες που επισημάνθηκαν το 2006 ανέρχονταν συνολικά σε 1 143 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τα 1 024 εκατομμύρια ευρώ του προηγούμενου έτους. Οι στατιστικές αποκαλύπτουν έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό παρατυπιών.

Θα ήθελα, ωστόσο, να τονίσω ότι ο μεγάλος αριθμός παρατυπιών δεν συνεπάγεται απαραιτήτως υψηλό επίπεδο απάτης. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι οι εποπτικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται είναι αποτελεσματικές και ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Στην ετήσια έκθεσή της για το 2006, η Επιτροπή ορθά τόνισε τη σημασία αυτής της συνεργασίας για λόγους πρόληψης και για το έργο της ανάκτησης χρημάτων. Έως τώρα, οι στατιστικές βασίζονταν σε πολύ διαφορετικές εθνικές δομές με διαφορετικά διοικητικά, δικαστικά, εποπτικά και ελεγκτικά συστήματα.

Ειδικότερα, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Ισπανία και η Γερμανία δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με παρατυπίες στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή, παρά την υποχρέωση όλων των κρατών μελών να το κάνουν. Οι κοινοτικοί κανόνες και οι υποχρεώσεις που απορρέουν σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις χώρες. Για τον σκοπό αυτόν, η στενότερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, τα οποία πρέπει να θεωρούνται κοινά συμφέροντα που υπερβαίνουν τα όρια των μεμονωμένων κρατών.

Απαιτείται περισσότερη συνέργια μεταξύ των εποπτικών αρχών και των τοπικών διοικήσεων όσον αφορά τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η διατήρηση της οργάνωσης και της εκταμίευσης κονδυλίων σε κεντρικό επίπεδο απαιτεί περίπλοκες ρυθμίσεις υλοποίησης και αυξάνει τις αποστάσεις μεταξύ των δημοσιονομικών αρχών και των τελικών δικαιούχων.

Η απλοποίηση των κανόνων είναι άλλο ένα θεμελιώδες σημείο που θίγει η έκθεση. Η προγραμματική περίοδος 2000-2006 απέδειξε πράγματι ότι οι υπερβολικά περίπλοκοι κανόνες συνέβαλαν στις παρατυπίες που εντοπίστηκαν.

Τέλος, παρότι υπάρχει μια ελαφρά βελτίωση στη δραστηριότητα ανάκτησης, η ανάκτηση εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα που προκαλεί τεράστια ζημία στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πιο συγκεκριμένα, η περίοδος των 39 μηνών μεταξύ του χρόνου όπου διαπράττεται μια παρατυπία και του χρόνου όπου επισημαίνεται στην Επιτροπή είναι απαράδεκτη, γιατί αυτή η καθυστέρηση κάνει την ανάκτηση πολύ πιο δύσκολη, αν όχι αδύνατη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARIO MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Musotto καλύπτει προσπάθειες δύο ετών για τη βελτίωση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα υγιές σύστημα οικονομικής διαχείρισης οφείλει να εστιάζει στις δαπάνες και στον έλεγχο και την καταπολέμηση των παρατυπιών, ιδιαίτερα όσων διαπράττονται με πρόθεση την απάτη.

Η έκθεση περιέχει πολλές κοινές ανησυχίες με την έκθεση απαλλαγής, και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων προσεγγίζεται, ασφαλώς, ως βασικό στοιχείο της χρηστής οικονομικής διαχείρισης· το επίκεντρό της, ωστόσο, είναι διαφορετικό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή, κ. Musotto, για την πολύ εστιασμένη έκθεσή του, η οποία επικεντρώνεται σε βασικά θέματα και απευθύνει πολλές εκκλήσεις στην Επιτροπή προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειές της.

Επιτρέψτε μου να σχολιάσω τέσσερα θέματα. Πρώτον, τον ρόλο των κρατών μελών: η έκθεση χρησιμοποιεί ένα πλήθος στοιχείων και στατιστικών σχετικά με τις παρατυπίες που σημειώνονται από τα κράτη μέλη και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτών. Δεν διστάζει να επισημάνει ότι ορισμένα κράτη μέλη δρουν περισσότερο αποτελεσματικά από άλλα. Θα ήθελα να τονίσω μία ακόμη φορά ότι ο μεγάλος αριθμός παρατυπιών δεν συνεπάγεται αναγκαστικά υψηλό επίπεδο απάτης, μπορεί ωστόσο να αποτελέσει μια αξιόλογη ένδειξη αποτελεσματικών και εκτενών ελέγχων.

Όταν παρουσίασα την έκθεση της Επιτροπής τον Ιούλιο, επεσήμανα ότι είναι ανάγκη τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια ορθή, ολοκληρωμένη και έγκαιρη ανακοίνωση δεδομένων σχετικά με τις παρατυπίες. Η καλή ροή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη και την Επιτροπή είναι βασική για την αποτελεσματική ανάκτηση και την από κοινού δράση κατά των απατεώνων. Πολλά κράτη μέλη το εφαρμόζουν, ωστόσο για κάποια άλλα υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Η Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα διστάσει να υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την ευθύνη που τους αναλογεί.

Συμφωνώ απολύτως με την πρόσκληση που εκφράζεται στην έκθεση για να προωθήσει το Συμβούλιο τις ετήσιες εκθέσεις και να τις εξετάσει σε υπουργικό επίπεδο. Το σύστημα οικονομικής διαχείρισης της ΕΕ είναι σύνθετο, διότι η ευθύνη ανήκει από κοινού στα κράτη μέλη. Το επίκεντρο της προσοχής, το οποίο έχει μετατοπιστεί στις εθνικές δηλώσεις επιρρίπτοντας τις ευθύνες για τις δαπάνες στα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβαδίζει με τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των παρατυπιών και την καταπολέμηση της απάτης.

Χαιρετίζω ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η έκθεση εστιάζει σε συστημικά και γενικά θέματα και όχι σε μεμονωμένες περιπτώσεις, για τις οποίες όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διεξάγει ανεξάρτητα έρευνες.

Η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την ανάγκη για μια σε περισσότερο βάθος ανάλυση των υφιστάμενων δομών στα κράτη μέλη, τα οποία είναι αρμόδια για την καταπολέμηση των παρατυπιών, για την υποστήριξη αυτών των κρατών μελών και για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Όλα τα παραπάνω θα απασχολήσουν την έκθεση του 2008. Η φετινή έκθεση της Επιτροπής υπογραμμίζει τα εξής θέματα: ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, βάσεις δεδομένων αποκλεισμού και εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης και «κρούσης του κώδωνα κινδύνου». Επιπροσθέτως, η έκθεση εξετάζει τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ανάκτησης των ποσών που δεν είχαν εισπραχθεί ή που είχαν καταβληθεί εσφαλμένα, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους για την ανάκτηση ποσών με συμψηφισμό. Η παρούσα έκθεση περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα ανακτηθέντα ποσά και τις οικονομικές διορθώσεις, κυρίως στις περιπτώσεις όπου οι πληρωμές δεν έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες.

Ο ρόλος του οργανωμένου εγκλήματος, όπως η Μαφία, στην υπονόμευση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ είναι θέμα που απασχολεί έντονα τον εισηγητή. Η OLAF έχει συνεισφέρει στην αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα (OCTA) που καταρτίζει η Europol. Με χαρά σας αναφέρω ότι ζήτησα και από τα δύο όργανα να συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε αυτόν τον τομέα.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας και η τελωνειακή απάτη είναι τα θέματα στα οποία διακυβεύονται μεγάλα ποσά. Δυστυχώς, είναι ένας τομέας όπου η συνεργασία με τα κράτη μέλη είναι συχνά δύσκολη. Θα είμαι πολύ σύντομος και θα αναφερθώ σε όσα έχω να πω για την έκθεση του κ. Newton Dunn. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεχή υποστήριξή του στην επισήμανση του χρήσιμου ρόλου της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

Το τέταρτο και τελευταίο μου σχόλιο αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού της OLAF. Η Επιτροπή κατέθεσε τον Μάιο του 2006 μια πρόταση σχετικά με το θέμα αυτό. Είμαι πεπεισμένος ότι εγείρει τα βασικά σημαντικά ζητήματα όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης, και συγκεκριμένα: τη ροή πληροφοριών, τα δικονομικά δικαιώματα και τον μηχανισμό καταγγελιών, τον ρόλο της επιτροπής εποπτείας και, γενικότερα, τη διακυβέρνηση και τη λογοδοσία. Ευελπιστώ ότι θα προβούμε σε διοργανικές συζητήσεις για την εύρεση λύσεων στο άμεσο μέλλον και ότι θα σημειώσουμε πρόοδο σε αυτά τα σημαντικά σημεία.

Η έκθεση του κ. Musotto επαναλαμβάνει την επιθυμία ενοποίησης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης. Από πολιτικής άποψης, στηρίζω πλήρως τη θέση αυτή, εντούτοις, από τεχνικής άποψης, θεωρώ ότι θα είναι μια δύσκολη υπόθεση. Η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να διαβιβάσει την απαιτούμενη ανάλυση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το Μάιο αυτού του έτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχουμε ενώπιόν μας μια έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, η οποία φέρει έναν κάπως διφορούμενο υπότιτλο: «Καταπολέμηση της απάτης».

Το πραγματικό επίκεντρο της έκθεσης δεν είναι η απάτη καθεαυτή, αλλά οι παρατυπίες. Ενώ η απάτη προϋποθέτει κακόβουλη πρόθεση, μια παρατυπία μπορεί να προκύψει λόγω αμέλειας ή λόγω λανθασμένων λογιστικών διαδικασιών. Όταν πρόκειται για ευαίσθητους τομείς, όπως οι οικονομικές σχέσεις εντός της ΕΕ, τέτοιου είδους ορολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ακρίβεια.

Ως εισηγητής της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, εκφράζω τη λύπη μου για την αύξηση του αριθμού των παρατυπιών οι οποίες εντοπίστηκαν στα επιδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία προγράμματα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αρνητική εικόνα για ορισμένα κράτη μέλη και για τους εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς τους. Ωστόσο, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες χώρες δεν θα πρέπει να γίνουν αιτία επαναξιολόγησης του ισχύοντος συστήματος αποκεντρωμένων ελέγχων, οι οποίοι διέπουν τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Η ευθύνη είναι προφανής· είναι μεμονωμένη και ως τέτοια θα πρέπει να είναι επίσης εφαρμόσιμη.

Η επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου στους μηχανισμούς οικονομικού ελέγχου σε μεμονωμένα κράτη μέλη αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η διασφάλιση της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Μια πιθανή προσέγγιση σε αυτό το θέμα θα ήταν η αναστολή των τακτικών πληρωμών στα κράτη μέλη τα οποία χρονοτριβούν στην επιστροφή ποσών καταβληθέντων κάτω από αντικανονικές συνθήκες.

Η ύπαρξη ατελών μηχανισμών ελέγχου ενδεχομένως να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο σύστημα των διαρθρωτικών ταμείων και να δημιουργήσει αρνητική εικόνα για την ΕΕ στο σύνολό της.

Επιπροσθέτως, χρειαζόμαστε ελέγχους με μεγαλύτερο εύρος και διαφάνεια. Συνεπώς, θα ήθελα εκφράσω την υποστήριξή μου στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια, σύμφωνα με την οποία θα δημοσιεύονται τα στοιχεία των δικαιούχων ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία. Εφόσον κάνουμε λόγο για τη διαχείριση δημοσίων κονδυλίων, θα πρέπει να θέσουμε ορισμένες απαιτήσεις στους δικαιούχους αυτής της ενίσχυσης.

Η στενότερη συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία μέχρι στιγμής δεν υφίσταται, αποτελεί προϋπόθεση για την καλύτερη εκτίμηση των συστημάτων ελέγχου. Σαφώς αληθεύει το γεγονός ότι για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι κουραστική η ανάγνωση των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον λόγο αυτόν, ωστόσο, θα έπρεπε να δοθεί περισσότερη προσοχή σε αυτές. Φαίνεται, όμως, ότι είναι προτιμότερο κανείς να εθελοτυφλεί και να αποποιείται της ευθύνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Francesco Musotto συνέταξε μια εξαιρετική έκθεση σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης για την περίοδο 2005-2006, και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ειλικρινά. Ο αριθμός των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη αυξήθηκε το 2006 σε ποσό που αντιστοιχεί σε 1 143 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 87 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό αποτελεί μόνο το 0,17% του συνόλου για τις αγροτικές δαπάνες, δηλαδή 49,7 εκατ. ευρώ, οφείλουμε να το εξετάσουμε σοβαρά. Περίπου το ένα τρίτο των συγκεκριμένων παρατυπιών αφορούσαν περιπτώσεις άμεσης απάτης.

Βάσει του νέου κανονισμού, τα κράτη μέλη θα μπορούν να ανακτούν αδικαιολόγητες πληρωμές ενίσχυσης με μεγαλύτερη ευκολία από πριν. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών θεωρούν λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό ανάκτησης της ενίσχυσης παραμένει χαμηλό. Η Επιτροπή θα πρέπει να επισπεύσει τη διαδικασία ανάκτησης και, αν το κρίνει απαραίτητο, να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα. Και οι δύο επιτροπές διαβεβαιώνουν επίσης την Επιτροπή για την πλήρη στήριξή τους στην αυστηρή εφαρμογή της επιλογής της αναστολής πληρωμών στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος το οποίο είναι δικαιούχος των κονδυλίων δεν παρέχει απόλυτες εγγυήσεις στην Επιτροπή ότι διαθέτει ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Grässle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ είναι υπεύθυνη για την έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης για πρώτη φορά και είμαστε ευγνώμονες στον κ. Musotto, ο οποίος έθεσε στο επίκεντρο της έκθεσής του το έργο της OLAF και τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη. Το έργο του ήταν επίπονο, καθώς έπρεπε να μελετήσει 630 σελίδες στατιστικών στοιχείων για τα έτη 2005 και 2006 σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης. Η αναθεώρησή του αποκαλύπτει μια πολύ ανάμεικτη εικόνα και θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά να αναλάβουμε δράση στο θέμα αυτό. Η αποκάλυψη των παρατυπιών δεν φαίνεται να αποτελεί θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τα κράτη μέλη. Αυτό είναι προφανές από το γεγονός ότι, για άλλη μία φορά, το Συμβούλιο απέχει από αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση, παρά το γεγονός ότι, ως το δεύτερο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, θα έπρεπε να ανησυχεί για το τι συμβαίνει στα χρήματα των φορολογουμένων, για τη διαχείριση και τη δαπάνη των οποίων είναι υπεύθυνο.

Ο εισηγητής προτείνει τη λήψη επίσημων μέτρων κατά της Γερμανίας και της Ισπανίας για τις παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Η Ισπανία παρέχει μόνο έγγραφες πληροφορίες σχετικά με τις παρατυπίες. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχει είναι χαρακτηριστικά στοιχειώδεις, όπως φαίνεται στην 18η έκθεση για τα διαρθρωτικά ταμεία.

Η Γερμανία αποτελεί μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Καθυστερεί πολύ περισσότερο από τα άλλα κράτη μέλη στην παροχή πληροφοριών και είναι η μοναδική χώρα που δεν αποκαλύπτει ονόματα. Πώς μπορεί η OLAF να κάνει τη δουλειά της χωρίς ονόματα; Οι απατεώνες κρύβονται εδώ πίσω από την προστασία δεδομένων, διότι, αυτό που πραγματικά συμβαίνει κύριε Březina είναι ότι ένα ποσοστό περίπου 15% έως 20% των παρατυπιών ενέχει κάποιο στοιχείο απάτης. Η Γερμανία, επίσης, θέτει εμπόδια στο ερευνητικό έργο της OLAF σε τοπικό επίπεδο και, συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις τελωνειακών παραβάσεων και επιστροφών κατά την εξαγωγή. Καλούμε την Επιτροπή να ετοιμάσει έκθεση σχετικά με το κάθε κράτος μέλος και σχετικά με την προθυμία ή όχι κάθε κράτους μέλους για συνεργασία με χρονικό περιθώριο μέχρι την ολοκλήρωση της επόμενης έκθεσης της OLAF.

Κατά την άποψη της Ομάδας μας, η επερχόμενη μεταρρύθμιση της νομικής βάσης της OLAF πρέπει να χρησιμοποιηθεί, πάνω από όλα, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη συνεργασία της OLAF με τα κράτη μέλη. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την OLAF και το προσωπικό της, οι οποίοι εργάζονται σε έναν πολύ δύσκολο τομέα. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα πράγματι επαληθεύονται σε κάθε έλεγχο. Ωστόσο, είμαι επίσης πεπεισμένος ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν μέσω της καλύτερης συνεργασίας με τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πιο σημαντικό καθήκον του, διότι όπως όλα τα κοινοβούλια έχει το δικαίωμα αλλά και το χρέος να παρακολουθεί τις δαπάνες. Επίσης, διαδίδεται ολοένα και περισσότερο η άποψη ότι ο έλεγχος στα κονδύλια της ΕΕ είναι ανεπαρκής και, συνεπώς, έχουμε πολιτικό χρέος στο κοινό μας, στα μέλη των εκλογικών περιφερειών μας και στους φορολογούμενούς μας όσον αφορά το θέμα αυτό.

Εφαρμόζουμε αυτήν τη νομοθετική και πολιτική υποχρέωση, κυρίως, μέσω της διαδικασίας απαλλαγής, αλλά, επιπροσθέτως, εκπονούμε τακτικές εκθέσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την καταπολέμηση της απάτης. Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε αίσθηση ή να προκαλέσουμε σκάνδαλο, αλλά να εκθέσουμε την κατάσταση αντικειμενικά και να επιλύσουμε τα προβλήματα.

Θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία να συγχαρώ τον συνάδελφό μου βουλευτή, κ. Musotto, για αυτήν την εξαιρετική έκθεση και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κ. Kallas και τον Γενικό Διευθυντή της OLAF, κ. Brüner, για την εποικοδομητική συνεργασία την οποία επέδειξαν σε αυτόν τον τομέα επίσης.

Μολονότι, αυτές οι υψηλού επιπέδου εκθέσεις χαιρετίζονται με μεγάλη εκτίμηση κάθε χρόνο, εμείς στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα νιώθουμε κάποιες φορές ότι σκιαμαχούμε, αφού τα ευρήματα των εκθέσεων συναντούν αντίσταση από την πλευρά του Συμβουλίου, με αποτέλεσμα εδώ και χρόνια η Επιτροπή να μην μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τα απαραίτητα μέτρα.

Θεωρούμε ότι ο πιο αδύναμος κρίκος είναι η στάση των κρατών μελών, διότι σε ορισμένα κράτη μέλη –η συνάδελφος βουλευτής κ. Grässle μίλησε προ ολίγου για την περίπτωση της Γερμανίας σχετικά με το θέμα αυτό– δεν γίνεται κατανοητό το πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί το γεγονός ότι οι πόροι της ΕΕ θα δαπανώνται σύμφωνα με τους κανόνες, ότι οι δαπάνες θα υπόκεινται σε έλεγχο και ότι όλα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα ανακτηθούν.

Θεωρούμε ιδιαίτερα αξιοθρήνητο το γεγονός ότι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ υπό τη μορφή των συναλλαγών τύπου «carrousel» εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε βαθμό ώστε να μην διαθέτουμε τα συνολικά στοιχεία για τα ποσά που αφορά, μολονότι, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, ανέρχονται περίπου σε ποσοστό 35% με 40% του προϋπολογισμού της ΕΕ. Είναι η στιγμή να αναλάβουμε αποφασιστική δράση και σε αυτόν τον τομέα, τόσο για τα συμφέροντα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών υποθέσεων, όσο και για τα συμφέροντα της κοινής γνώμης. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, λαμβάνοντας τον λόγο εξ ονόματος της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στα ακόλουθα θέματα. Πρώτον, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στα ποσά που αντιστοιχούν στις παρατυπίες και αφορούν τους ιδίους πόρους: 328 εκατ. ευρώ το 2005 και 353 εκατ. ευρώ το 2006, σε σχέση με 212 εκατ. ευρώ το 2004. Θα πρέπει επίσης να αναφέρω την αύξηση στις παρατυπίες στον τομέα των διαρθρωτικών δράσεων: 703 εκατ. ευρώ το 2006 σε σύγκριση με 601 εκατ. ευρώ το 2005.

Δεύτερον, παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση στα ποσά που αντιστοιχούν στις παρατυπίες στον τομέα της γεωργίας. Το σύνολο του 2006 ήταν 82 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 102 εκατ. ευρώ το 2005. Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα αυτή η μείωση, διότι πολύ συχνά οι αγροτικές δαπάνες αφορούν τεράστιο αριθμό δικαιούχων –αγροτών– οι οποίοι πολλές φορές πρέπει να αναλάβουν μόνοι τους τη σύνθετη διαδικασία απολογισμού της χρηματοδότησης που λαμβάνουν.

Τρίτον, θα ήθελα να επισημάνω τη δήλωση της έκθεσης ότι οι σύνθετες αρχές προγραμματισμού και οι μη αποτελεσματικές μέθοδοι επίβλεψης και ελέγχου αποτελούν τα κύρια αίτια της εμφάνισης των παρατυπιών στις δημοσιονομικές δαπάνες.

Τέταρτον, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στη χορήγηση πόρων.

Σημαντικό στοιχείο της διαφάνειας αποτελεί η δέσμευση των κρατών μελών για δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα και τους δικαιούχους των πόρων που προέρχονται από όλα τα κοινοτικά ταμεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος είπε το ίδιο: η έκθεση αλληλοεπικαλύπτεται με τη διαδικασία απαλλαγής. Υπό αυτήν την έννοια, επίσης, η παρούσα συζήτηση είναι η «προθέρμανση» για την ακρόαση της προσεχούς εβδομάδας με τους Επιτρόπους Špidla και Hübner. Γνωρίζουμε τα στοιχεία για τις δηλωθείσες παρατυπίες. Σαφώς, δεν αποκαλύπτουν ολόκληρη την ιστορία, μας λένε, ωστόσο, πολλά για τα δηλωθέντα προβλήματα στους τομείς των ιδίων πόρων, της γεωργίας και των διαρθρωτικών ταμείων. Η έκθεση αναφέρει συνολικά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ δηλωθεισών παρατυπιών και η τάση είναι αυξητική. Έχουμε επιστρέψει το επίπεδο του 2002, ενώ έπονται καλύτερες στατιστικές για τα έτη 2003, 2004 και 2005. Στον τομέα της γεωργίας η κατάσταση είναι σχετικά καλή.

Οι προβληματικοί τομείς είναι ξεκάθαρα οι ίδιοι πόροι και τα διαρθρωτικά ταμεία: οι ίδιοι πόροι αναλογούν σε 325 εκατ. ευρώ των δηλωθεισών παρατυπιών, ενώ τα διαρθρωτικά ταμεία σε 700 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, πέντε κράτη μέλη είναι ευθύνονται για το 84% των δηλωθεισών παρατυπιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν ποιες χώρες συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του κ. Musotto. Είναι όντως αξιοσημείωτο. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι την περίοδο πριν το 2006, έπρεπε να ανακτηθεί άλλο 1 δισεκατομμύριο ευρώ πόρων και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υποστηρίζει ότι δεν θα μπορεί να καταβληθεί ποσοστό 12% των διαρθρωτικών ταμείων του έτους 2006. Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγεται η παρούσα διαδικασία απαλλαγής, γεγονός το οποίο μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Το θέμα αυτό θα επανεξεταστεί.

Όσον αφορά τους ίδιους πόρους, το πρόβλημα του λαθρεμπορίου τσιγάρων αντιμετωπίζεται σωστά. Κλείσαμε τη συμφωνία με την Philip Morris. Υπάρχει μια νέα συμφωνία με την Japan Tobacco, η οποία θα αποδώσει πολλά κέρδη και θα επιφέρει μείωση στο λαθρεμπόριο τσιγάρων. Το κύριο πρόβλημα όσον αφορά τους ίδιους πόρους είναι οι συναλλαγές τύπου «carrousel» όσον αφορά τον ΦΠΑ. Τα ποσά παρατίθενται: πρόκειται για υπέρογκα ποσά, τα οποία ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Μια έρευνα που διεξήγαγε η βρετανική Βουλή των Λόρδων υπογραμμίζει περαιτέρω το συγκεκριμένο ζήτημα. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων οργάνωσε ήδη μια ακρόαση και θα ακολουθήσει η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών στις 4 ή 5 Μαΐου. Ελπίζω ότι εγώ, ως εισηγητής, θα μπορέσω να συντάξω μια εξίσου καλή έκθεση σχετικά με την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ υπό τη μορφή «carrousel», όπως η έκθεσή μου σχετικά με το λαθρεμπόριο τσιγάρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sinnott , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση αποτελεί έναν μακρύ κατάλογο αποτυχιών. Περιγράφει παραστατικά πώς τα ποσοστά απάτης αποκαλούμενα ως «παρατυπίες» αυξάνονται συστηματικά και πώς οι προσπάθειες αντιμετώπισης της απάτης αποτυγχάνουν. Ομολογεί ανοιχτά ότι το ποσό που αφορά την απάτη το έτος 2006 στους τομείς ιδίων πόρων αγροτικών δαπανών και διαρθρωτικών δράσεων των κρατών μελών ανέρχεται στο 1,143 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό το έτος 2003 ισούταν με 922 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε μόλις τέσσερα χρόνια η απάτη αυξήθηκε κατά 200 εκατ. ευρώ.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους σε αυτό το θεσμικό όργανο ότι τα παραπάνω δεν είναι ανούσια χρηματικά ποσά, αλλά τα χρήματα των φορολογουμένων. Η ΕΕ χρηματοδοτείται από τους πολίτες της, συμπεριλαμβανομένων των υπό σκληρή πίεση φορολογουμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα χρήματα που πληρώνουν αξίζουν πολύ καλύτερη μεταχείριση. Οι κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν ήδη αναφωνήσει «αρκετά». Τα φρικτά αυτά στατιστικά στοιχεία αποτελούν την αιτία για την οποία η κυβέρνηση της χώρας μου θα τηρήσει τη δέσμευση μανιφέστο ότι θα παραδώσει στον βρετανικό λαό ένα δημοψήφισμα σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι κρυφό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μάχεται πολλά χρόνια προκειμένου να θέσει υπό έλεγχο τα οικονομικά της. Χρηματοδοτούμε μεγάλες εταιρείες, οι οποίες μετεγκαθίστανται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φεύγουν με άδεια χέρια. Όντως, η ΕΕ συχνά φαίνεται ότι δεν γνωρίζει ποιον πραγματικά χρηματοδοτεί και ποιος κινεί τα νήματα. Κατά την άποψή μου, η καταγραφή των ομάδων πίεσης δεν έχει νόημα.

Οι πολυάριθμες παρατυπίες μάς αφήνουν, επίσης, μια πικρή γεύση, ιδιαίτερα εφόσον σχετίζονται άμεσα με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για τη Βουλγαρία, έως ότου διαλευκανθούν οι υποθέσεις διαφθοράς, στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα. Υπάρχει επίσης το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη προφανώς ενδιαφέρονται ελάχιστα για την ανάκτηση των εσφαλμένα καταβληθέντων χρηματοδοτήσεων. Αν αναλογιστούμε ότι οι υποθέσεις της δεκαετίας του 1990 κλείνουν μόλις τώρα, τότε προφανώς τα πράγματα στην ΕΕ κινούνται πάρα πολύ αργά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Musotto. Το έργο του είναι διεξοδικό και εξαιρετικό. Η παρούσα έκθεση είναι πολύ σημαντική και η καταπολέμηση της απάτης είναι ζήτημα για το οποίο η εμπιστοσύνη του κοινού είτε θα κερδηθεί είτε θα χαθεί. Πιστεύω ότι στην έκθεση αναφέρονται τρία πολύ σημαντικά προβλήματα, τα οποία πρέπει να θέσουμε σε σωστή βάση.

Πρώτον, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι κάποιες χώρες δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αγροτικές δαπάνες. Η Γερμανία και η Ισπανία αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Γερμανία δεν παρέχει καν στοιχεία ατόμων και εταιρειών τα οποία θα χρειαζόταν οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τους κανονισμούς. Όταν μερικές μεγάλες χώρες δίνουν το κακό παράδειγμα, η κατάσταση δημιουργεί άσχημη εικόνα.

Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η κοινοποίηση των παρατυπιών μπορεί να χρειαστεί μέχρι και 39 μήνες, δηλαδή πάνω από τρία χρόνια. Πρόκειται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και το γεγονός αυτό δεν εμπνέει εμπιστοσύνη στην ιδέα ότι τα κράτη μέλη επαγρυπνούν.

Το τρίτο ζήτημα, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό, είναι ότι στον τομέα αυτόν εμπλέκεται επίσης το ειδικό και το οργανωμένο έγκλημα. Το γεγονός αυτό έχει γίνει πλέον τόσο σοβαρό ώστε πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση του συγκεκριμένου εγκλήματος.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση και πρέπει να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασης προκειμένου να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά τον εισηγητή. Η μελέτη αυτού του τόσο ολοκληρωμένου φακέλου δεν είναι εύκολο έργο, και πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την εξαιρετική εργασία του κ. Musotto. Θεωρώ ότι μπορούμε να το πούμε αυτό σήμερα, δεδομένου ότι δεν θα υπάρξουν τροπολογίες στην παρούσα έκθεση αύριο. Αυτό, επίσης, αποτελεί φόρο τιμής στον εισηγητή.

Δεύτερον, φαίνεται ότι δεν απασχολεί καθόλου καμία από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές να ανακαλύψουν τι συμβαίνει με τα χρήματα των φορολογουμένων. Για άλλη μία φορά, το Συμβούλιο αποποιείται της ευθύνης του. Όποτε γίνεται λόγος για το πώς δαπανούνται τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε δύσκολα ζητήματα, το Συμβούλιο απλώς απέχει. Ωστόσο, είδαμε ότι οι παρατυπίες μειώθηκαν εδώ και χρόνια στον τομέα της αγροτικής πολιτικής, όπου αναλάβαμε αποφασιστική δράση και αναπτύξαμε συστήματα ελέγχου άμεσων πληρωμών· και με αυτό το σχόλιο θέτω το ζήτημα του τι θα γίνει με τις απαλλαγές στην επιτροπή μας.

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τη διαρθρωτική πολιτική, όπου καμία ενέργεια δεν έγινε και μείναμε με σταυρωμένα χέρια να παρακολουθούμε την εξέλιξη των γεγονότων για χρόνια ολόκληρα, τα ποσά έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Αυτό είναι εμφανές και παρουσιάζεται στις εκθέσεις περί απάτης εδώ και χρόνια. Ο Επίτροπος Kallas θα δει στην απαλλαγή του έτους 2006 ότι αποτελεί προβληματικό ζήτημα και θα περιμένουμε από αυτόν να αναλάβει δράση και όχι να μείνει αδρανής και να παρακολουθεί τα γεγονότα..

Για αυτόν τον λόγο θα ήθελα εσείς, κύριε Επίτροπε, να μεταφέρετε το μήνυμα αυτό στα κράτη μέλη που συμπεριφέρονται σαν να μην τους αφορούν οι κανόνες που έχουμε θεσπίσει, και αυτό είναι το μήνυμα του εισηγητή με την πλήρη στήριξη των προηγούμενων ομιλητών. Θέλουμε να πείτε: «Σύμφωνοι, θα παγώσουμε το 10% των χρηματοδοτήσεων για εσάς. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα αποθεματικό και θα μπορέσετε να πάρετε τα χρήματα, εφόσον λάβετε τα κατάλληλα μέτρα». Αυτή είναι μια πολύ πρακτική απαίτηση από το Κοινοβούλιο. Δεν αποτελεί σχέδιο δράσης: είναι μια πρακτική ενέργεια. Αυτό περιμένουμε από την Επιτροπή, και τότε θα είμαστε ικανοποιημένοι.

Για άλλη μία φορά, συγχαρητήρια στον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, όπως οι προηγούμενοι ομιλητές, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτήν την πολύ σημαντική έκθεση.

Θέλησα να πάρω μέρος σε αυτήν τη συζήτηση, διότι επικεντρώνεται στη γεωργία. Οι προηγούμενοι ομιλητές ανέφεραν ότι έχει σημειωθεί βελτίωση ως προς τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις, ιδίως όσον αφορά τα χρήματα που καταβάλλονται στους αγρότες, και υπάρχει πλέον η πρωτοβουλία για τη διαφάνεια προκειμένου να δημοσιεύονται τα ποσά που λαμβάνουν οι αγρότες.

Μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες είναι ότι θεωρούν πολύ συχνά ότι είναι ένοχοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Ασφαλώς, κανένας μας δεν μπορεί και δεν πρόκειται να ανεχθεί την απάτη. Επίσης, λόγω της ύπαρξης απάτης στον προϋπολογισμό της ΕΕ, επικρατεί πολύ αρνητική δημόσια αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων που εισπράττει. Εάν το κοινό κατανοούσε καλύτερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θα μπορούσε να κραυγάσει δυνατότερα απαιτώντας από εμάς μια πιο σκληρή στάση στην καταπολέμηση της απάτης.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε τη διαφορά ανάμεσα στην απάτη και τις παρατυπίες πολλές από τις οποίες έχουν έρθει στο φως διότι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να τιμωρηθούμε για τις παρατυπίες, αλλά οφείλουμε να τιμωρήσουμε την απάτη κατά του κοινοτικού προϋπολογισμού. Το ζήτημα αυτό αφορά τα κράτη μέλη όπως ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής διότι όλα τα κράτη μέλη σύναψαν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση με καλή πίστη και συγκέντρωσαν πόρους για ορισμένες πολιτικές. Είναι ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που έχουμε συγκεντρώσει δαπανώνται σωστά και ότι δεν υπάρχει απάτη κατά των δημοσίων χρημάτων.

Πρέπει να υπάρχουν ποινές για τα κράτη μέλη τα οποία τηρούν μια χαλαρή στάση κατά της απάτης, είναι, ωστόσο, πολύ σημαντικό να μην τιμωρούνται τα κράτη μέλη που ανταποκρίνονται θετικά σε αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, είναι σημαντικό η Επιτροπή να αναλάβει δράση σε επίπεδο κρατών μελών.

Θα ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας το πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά τον τομέα της γεωργίας: επικρατεί στους αγρότες πλέον μια πολύ έντονη αίσθηση ότι είναι κάποιες φορές ένοχοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Αυτό είναι απαράδεκτο και, συνεπώς, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ διότι μου δίνετε και πάλι τον λόγο. Όσοι παρακολουθούν την πολιτική μου δραστηριότητα και τις δηλώσεις μου γνωρίζουν ότι είμαι πολιτικός που επικρίνει, ότι είμαι επίσης ιδιαιτέρως επικριτικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ότι παραμένω δυναμικός υπέρμαχος της Ευρώπης. Συνεπώς, δεν μπορώ να αγνοήσω τα λόγια του κ. Clark, ο οποίος στο μεταξύ αποχώρησε από την Αίθουσα. Όπως όλοι οι ευρωσκεπτικιστές, ο κ. Clark χρησιμοποιεί μισές αλήθειες, ολόκληρα ψέματα και πολλές υπεραπλουστεύσεις σε τακτική βάση. Στην ομιλία του έκανε λόγο, για παράδειγμα, για τα εκατομμύρια ευρώ στα οποία ανέρχεται η απάτη, ενώ η έκθεση αναφέρει ξεκάθαρα ότι το θέμα που μας απασχολεί είναι οι παρατυπίες. Διαρκώς χρησιμοποιεί την «απάτη» για να αντικαταστήσει τη λέξη «παρατυπίες», χωρίς να τις διαχωρίζει. Αυτό είναι άστοχο, διότι η έκθεση αναφέρεται σε κάτι άλλο.

Δεύτερον, με τον τρόπο ομιλίας του δημιουργεί την εντύπωση ότι κάθε κακό που μας συμβαίνει πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα απλώς να ζητήσω από τον κ. Clark να διαβάσει την έκθεση της βρετανικής Βουλής των Λόρδων σχετικά με την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ μέσω συναλλαγών τύπου «carrousel». Τότε θα αντιληφθεί ότι οι αρχές του δεν κατάφεραν να θέσουν τέλος στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Μιλάμε για απάτη η οποία ανέρχεται σε 3,5-4,5 δισεκατομμύρια στερλίνες ετησίως. Αυτό σημαίνει πάνω από 10 εκατομμύρια στερλίνες την ημέρα! Αυτό είναι σημαντικά πιο πολύ…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE). – (RO) Συγχαρητήρια για την έκθεση του κ. Musotto. Πιστεύω ότι εξαιτίας των πολλών παρατυπιών της περιόδου 2003-2006 άλλαξε ο κανονισμός παρουσίασης του έκτου προγράμματος πλαισίου, για παράδειγμα, σε σύγκριση με το πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο. Στο πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο, ο δικαιούχος ήταν ανώνυμος και υπήρχε ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αναφορά στη χώρα ή στους υπευθύνους των προγραμμάτων. Στο έκτο και έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, η ανωνυμία έπαψε να ισχύει. Στο όγδοο πρόγραμμα πλαίσιο, θα είναι εφικτό να μην καταφεύγουμε πλέον σε αυτό το σύστημα σύνθετης υποβολής προγραμμάτων;

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Grässle (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ διότι μου δίνετε εκ νέου τον λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Bösch, για τα καλά του λόγια για τον εισηγητή μας και για την αμεροληψία και τη βοήθειά του. Ο κ. Bösch ασχολείται με την έκθεση σχετικά με την απάτη εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα έχουμε την τιμή να συμφωνούμε εδώ, και πιστεύω ότι το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη ισχύος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών.

Έχουμε επικεντρώσει την πλήρη προσοχή μας στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη το μήνυμα ότι θέλουμε να βοηθήσουμε να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την έλλειψη σαφήνειας. Εάν εξετάσουμε τα στοιχεία σχετικά με την ανάκτηση των κονδυλίων, αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πολύ ευρύ φάσμα απόψεων. Για τον λόγο αυτόν, κάνουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας απαλλαγής. Συνεπώς, πρέπει όντως να ζητήσω από την Επιτροπή να έχει το σθένος να μας δηλώσει εάν δεν γνωρίζει κάποια πράγματα, ούτως ώστε να συνδράμουμε εμείς. Πιστεύω ότι εάν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα μαζί, τότε μαζί θα το επιλύσουμε με επιτυχία. Για άλλη μία φορά, ευχαριστώ πολύ τον κ. Bösch.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές για τα σχόλιά τους σχετικά με την παρούσα έκθεση. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πολύ εστιασμένη και εποικοδομητική έκθεση. Έχω μόνο δύο παρατηρήσεις σχετικά με ένα ζήτημα το οποίο θέσατε πολλοί από εσάς, δηλαδή τι είναι παρατυπία, τι είναι απάτη και πώς πρέπει να προσεγγίσουμε την ανάκτηση.

Μπορώ να πω ότι είχαμε μια προκαταρκτική συνάντηση με τους αρμοδίους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και προσπαθήσαμε να εναρμονίσουμε την κατανόηση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Η προσπάθεια αυτή θα βοηθήσει ενδεχομένως σε όλες τις μελλοντικές μας συζητήσεις σχετικά με την απαλλαγή και, ασφαλώς, οι τρεις εκθέσεις συμπεριλαμβανομένης της επόμενης σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους.

Δεύτερον, έθεσα το θέμα αυτό στην Προεδρία του Συμβουλίου ζητώντας να εξετάσει αυτήν την κοινοβουλευτική έκθεση στο πλαίσιο των διαδικασιών της, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ζητώ να εξεταστεί το εν λόγω έγγραφο στο πλαίσιο του Ecofin. Ελπίζω να το εξετάσουν. Μετά την ψηφοφορία επί της παρούσας έκθεσης, όταν θα αποτελεί επίσημο έγγραφο, εμείς ασφαλώς θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση στο Συμβούλιο, ακόμα και σε επίπεδο των αρμοδίων υποεπιτροπών.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Musotto, εισηγητής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου, πρώτον, να ευχαριστήσω όλους του συναδέλφους μου για τα ευγενικά τους λόγια, και ιδιαιτέρως τον κ. Bösch, το προηγούμενο έργο του οποίου έθεσε τα θεμέλια για τη δική μου έκθεση.

Θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία, το βασικότερο των οποίων είναι η σύμπνοια απόψεων με τον Επίτροπο Kallas, συγκεκριμένα όσον αφορά τη φύση των ρυθμιστικών μηχανισμών που διέπουν την καταβολή κονδυλίων. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί στο θέμα αυτό. Μία σημαντική πτυχή που επεσήμανε ο κ. Kallas είναι ότι όσο περισσότερες δυσκολίες και επιπλοκές υπάρχουν, τόσο δυσκολότερη γίνεται η κατανόηση των κανόνων και, ως εκ τούτου, με τόσο μεγαλύτερη ευκολία κινούνται στις γκρίζες αυτές ζώνες το οργανωμένο έγκλημα, πρωτίστως, και κάθε είδους παράνομες δραστηριότητες. Επομένως, η απλοποίηση και, ακόμα περισσότερο, η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στους αρμοδίους για τις καταβολές των κονδυλίων και στους δικαιούχους αυτών αποτελεί άλλο ένα μέσο επίτευξης σαφήνειας, διαφάνειας και ευκολίας κατανόησης του συστήματος στο σύνολό του.

Το πρόβλημα της ανάκτησης είναι πραγματικό. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και η δυνατότητα επιβολής ποινών σε όσους διαπράττουν απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να διασφαλιστεί με κάποιο είδος ασφάλειας ή εγγύησης που θα τεθεί σε εφαρμογή μέσω των τραπεζών. Είναι βασική η εύρεση μεθόδων διασφάλισης των καταβολών και, κυρίως, ανάκτησης των ποσών αυτών. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε, θα βελτιώσουμε και θα διευκολύνουμε τη γρήγορη ανάκτηση.

Πιστεύω ότι, χάρη στη συνεργασία, την καλή θέληση και την πολιτική δέσμευση όλων των συναδέλφων μου, επιτύχαμε έργο καίριας σημασίας. Αναμφισβήτητα, οι πολιτικές ανησυχίες αποτελούν το μόνο κίνητρο για αυτήν τη συνεργασία, την προθυμία και την επιθυμία καταπολέμησης ενός φαινομένου, το οποίο αποτελεί τεράστιο πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Σαφώς, η απουσία του Συμβουλίου δεν διευκολύνει την κατάσταση, και η παρουσία εκπροσώπου του θα μας ενημέρωνε για τη γνώμη του Συμβουλίου. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο είναι απόλυτα ενωμένο και ομόφωνο ως προς αυτές τις αρχές, και συνεπώς θεωρούμε ότι έχουμε επιτύχει κάτι θετικό, το οποίο μας δίνει ελπίδα για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE), γραπτώς. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συγχαρητήρια για την παρούσα έκθεση, η οποία επισημαίνει όχι μόνο τις επιτυχίες του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά και ορισμένες αξιοθρήνητες ελλείψεις και μακρόχρονα χρέη.

Για εμένα, η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, διότι στην Ουγγαρία αποφασίστηκε η σύσταση ενός εθνικού οργάνου για την καταπολέμηση της απομίμησης. Το όργανο αυτό θα έχει πρωτίστως συντονιστική λειτουργία, διασυνδέοντας το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της Ουγγαρίας με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών οι οποίες συνδέονται με υπηρεσίες δεδομένων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρέπει να προετοιμαστούμε για μια μακρά και μάταιη μάχη. Η γνώση –είτε αυτή προστατεύεται είτε δημοσιοποιείται– καθίσταται ολοένα και περισσότερο προσβάσιμη. Ένα αυτοκίνητο που εκτίθεται σε ένα δωμάτιο μπορεί να αντιγραφεί σε διάστημα 5 λεπτών στο διπλανό δωμάτιο. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι χειρότερο, απλώς πιο φθηνό: από εμάς εξαρτάται να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε και θα αγοράσουμε έτσι και αλλιώς το ακριβότερο. Πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε πρόθυμοι να πληρώσουμε για το πνευματικό επίτευγμα και για την καινοτομία, ακόμη και αν έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το δευτερεύον προϊόν ή την υπηρεσία που δεν έχει καμία προστιθέμενη αξία.

Για να το κάνουμε αυτό, απαιτείται σημαντική ευαισθητοποίηση και δέσμευση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους πολίτες ότι θα αναγνωρίσουν αυτούς τους συσχετισμούς και θα προβούν σε αποφάσεις βασιζόμενοι σε αξίες, αν οι νομοθέτες ή οι κυβερνήσεις μας αδυνατούν να το κάνουν.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μειώσουμε στο ποσοστό σφάλματος που βρίσκεται κάτω από το ανεκτό όριο τον αριθμό των παρατυπιών που σχετίζονται με τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων: όταν πρόκειται για κοινοτικά κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αντίθετο προς τους διακηρυγμένους στόχους της ΕΕ, οι απάτες αυτού του είδους κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο να φαίνεται γελοία.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου