Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/0246(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0011/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0011/2008

Viták :

PV 18/02/2008 - 24
CRE 18/02/2008 - 24

Szavazatok :

PV 19/02/2008 - 6.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0049

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. február 18., Hétfő - Strasbourg HL kiadás

24. Közösségi Vámkódex (vita)
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont a Belső Piac és Fogyasztóvédelem Bizottság részéről a Közösségi Vámkódex (Modernizált Vámkódex) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására céljából a Tanács által 2007. október 15-én elfogadott közös álláspontjának második olvasatra (A6-0011/2008) való előterjesztése (11272/6/2007 - C6-0354/2007 - 2005/0246(COD)) (előadó: Janelly Fourtou).

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou, előadó. – (FR) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Most, hogy három év megfeszített munkájának végére érkeztünk, örömmel látom a dokumentum főbb pontjaival kapcsolatosan elért eredményeket.

A vámunió az Európai Unió egyik alappillére és a belső piac működésének egyik kulcsfontosságú eleme. A jelenlegi Közösségi Vámkódex, amelyet a nyolcvanas években dolgoztak ki, majd a kilencvenes években fogadtak el, mára már elavult. Vámszolgálataink előtt új kihívások állnak. 2007-ben a világkereskedelem közel 16 milliárd dollárra avagy a globális GDP 31%-ára rúgott, és csak az Európai Unió a globális import és export 20%-áért volt felelős.

A vámszolgálatok felelősek a kereskedelem zavartalan áramlásáért, valamint az ehhez szükséges felügyeletért, de ugyanakkor biztosítaniuk kell az EU polgárainak épségét és biztonságát is. Amennyiben kielégítő egyensúlyt kívánunk elérni, úgy korszerűsíteni kell az alkalmazott felügyeleti módszereket és fokozni kell a különböző szolgáltatások és gazdasági szereplők közötti együttműködés szintjét.

A vámkódexet továbbá a nemzetközi kereskedelmi környezetben végbement egyéb radikális változásokhoz kell igazítani, amelyek elsősorban az informatika és az elektronikus adatcsere-technológiák egyre fokozódó és visszafordíthatatlan előretöréséből fakadnak. Ez a konkrét témakör a kollegám, Heaton-Harris úr által készített és a Parlament által tavaly decemberben elfogadott jelentésben szintén központi helyet kapott.

A korszerűsített Vámkódex első olvasatát 2006. december 12-én fogadták el, és 2007. június 25-én a német elnökségnek sikerült elérnie egy politikai megállapodást. A Parlament az első olvasat során a javaslat 51 módosítását fogadta el, amelyek közül 34-et, elsősorban anyagi jellegű módosításokat, a Tanács közös álláspontja teljes egészében vagy részben átvett.

A nézeteltérés főbb pontjai az engedélyezett gazdálkodók jogállása, a vámképviselőként való eljáráshoz való jog, a központosított vámkezelés és a komitológia voltak. Az engedélyezett gazdálkodók jogállását, amely közvetlenül kapcsolódik a szeptember 11-i eseményekhez, az úgynevezett „biztonsági módosítás” rendelet vezette be, amelynek célja az volt, megkönnyítse a gazdasági szereplők munkáját, ellensúlyozva ezzel biztonsági szempontok eredményeképpen rájuk háruló újabb terheket.

Az előadó elégedett azzal, hogy a Parlament által kidolgozott koncepció az első olvasat során átvételre került; ez azt jelenti többek között, hogy a két különböző fajta engedélyezést, nevezetesen a „vámügyi egyszerűsítés” és a „biztonság és védelem” típusú engedélyezést élesen el kell különíteni egymástól. Ez a pragmatikus megoldás figyelembe veszi a gazdasági szereplők különböző igényeit.

A vámképviselők kérdéséhez érve, azokban az országokban, ahol ennek a szakmának régre visszanyúló hagyományai vannak, ott ez a téma heves indulatokat váltott ki. Bár a Tanács nem fogadta el szó szerint a Parlament javaslatait, de az alapján a feltevés alapján járt el, miszerint a vámképviselőknek és az engedélyezett gazdálkodóknak az általunk meghatározott irányvonalak mentén kellene együttműködni.

Az előadó úgy gondolja, hogy a Bizottság elfogadható kompromisszumot dolgozott ki. Ezt a megoldást továbbá elfogadták a vámképviselői szövetségek is annak ellenére, hogy bizonyos tagállamokban elvesztették monopolhelyzetüket.

Ami a központi vámkezelést illeti, itt egy másik újdonsággal találkozunk, mégpedig, hogy a Tanács egy új 106. cikket vezetet be, mégpedig azért, mert úgy tartja, hogy logikusabb és átláthatóbb, ha a Vámkódex minden ide tartotó rendelkezése egy cikkben megtalálható lenne.

Ezentúl minden gazdasági szereplő élhet a központi vámkezeléssel bármelyik tagállam területén belül. A több tagállamot érintő esetekben eleget kell tenniük az engedélyezett gazdálkodói státuszhoz való jogosultság kritériumainak.

Végül pedig, azokat a területeket megvizsgálva, amelyeken belül a dokumentum jelentős előrelépéseket tett, örömmel tapasztalhatjuk, hogy a komitológiai folyamat a bővítést követően a korszerűsítet Vámkódex már 44 rendelkezését fedi le.

Ezért kértem a Parlamentet, hogy módosítás nélkül támogassa a Tanács közös álláspontját.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, a Bizottság tagja. − Elnök úr! Több mint kétévnyi aktív intézményközi munkát követően ma már igen közel állunk a javaslattal kapcsolatos együttdöntési eljárás befejezéséhez; ez ügyben szeretnék külön köszönetet mondani Fourtou asszonynak elkötelezett munkájáért és köszönöm a Belső Piaci és Fogyasztóvédelemi Bizottság tagjainak támogatását.

Nagyon örülök, hogy az európai vámrendszer jövő-orientált reformja már – reményeim szerint – az idei év során megtörténik, hiszen idén ünnepeljük a Vámunió 40. évfordulóját. Ez bátorságot és lendületet ad majd a még előttünk álló feladatokhoz.

A Vámuniót általában, mint a Közösség egyik régi pillérét említik, de nem szabad csupán a múlt egyik örökségévé redukálni azt. Ma is működik és nem csak azért, hogy saját erőforrásainak begyűjtését biztosítsa. A vámigazgatási szervek, vámügyi jogszabályok és eljárások egyre növekvő mértékben járulnak hozzá a belső piac biztonságához és a fogyasztóvédelemhez, támogatják a közös politika külső aspektusait és ugyanakkor hozzájárulnak nemzetközi kereskedelmünk megkönnyítéséhez is. E célból a jelenlegi jogszabályok addig fognak fejlődni, amíg nem lesznek képesek reagálni a nagyobb változásokra és kihívásokra, mind az Unión belül és azon kívül is, és mindezt a leghatékonyabb szabályok és technikák segítségével fogják végrehajtani.

Mit takar valójában a Közösségi Vámkódex modernizációja?

Először is, jobb vámrendeleteket, többek között egyszerűbb és korszerű szabályokat és eljárásokat, a gazdasági szereplők jogainak és kötelességeinek egyértelművé tételét, a velük való egységes bánásmód garantálását, valamint biztonságuk és védelmük azonos szinten történő biztosítását.

Másodszor pedig, a vámügyi előírások progresszív számítógépesítését, szem előtt tartva a teljesen „papír nélküli” vám- és kereskedelmi környezet létrehozását, amelynek kialakítását a 2008. január 15-én elfogadott, a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló 70/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat támogat és foglal keretbe.

E változások közé tartozik többek között a nemzeti számítógépes vámrendszerek közötti átjárhatóság. Ez lehetővé teszi majd különösen az áruk vámkezelését a nyilatkozattevő letelepedési helyén, függetlenül attól, hogy ezek az áruk hol léptek be a Közösségbe, hogy hol hagyták el azt, illetve, hogy a Közösségen belül honnan származnak – ez az úgynevezett „központi vámkezelés”. Lehetővé teszik majd továbbá az adatelemek valósidejű cseréjét is a vámhatóságok között, amelyek az adatok segítségével kockázatelemzést hajtanak végre és közös kockázatkezelési keretrendszerben fejlesztik az ellenőrzést.

A Bizottság javaslatának első olvasat során történő támogatásával a Parlament elismerte a jogalkotási kezdeményezés igen jelentős hozzájárulását a növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégiához. A Bizottság kiegyensúlyozott kompromisszumnak tartja a Tanács 2007. októberi közös álláspontját, amely a Parlament által az első olvasat során elfogadott módosítások többségét átveszi.

A Bizottság ezért üdvözli Fourtou asszony jelentését, amely a közös álláspont módosítás nélküli jóváhagyását javasolja.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani Fourtou kisasszonynak. Ahogy mindig, most is csodálattal adózok hozzáértése előtt ebben az igen összetett témakörben.

A modernizált Vámkódex, ahogyan azt már korábban is említettem, egy rendkívül unalmas, de legalább ugyanennyire fontos bizottsági jogszabály. 1975-ben, amikor az Egyesült Királyság egy olyan népszavazáson szavazott, amelyet valójában most kellene megtartani (nevezetesen a Lisszaboni Szerződésről) – ami nem más, mint népszavazás a klubhoz való csatlakozásról – mi úgy gondoltuk, hogy egy szabadkereskedelmi övezethez való csatlakozásról szavazunk. Nem mást kaptunk azonban, mint egy vámuniót, és ittlétem óta keményen dolgozok ezen a bizonyos jelentésen, mert könnyen lehet, hogy a Vámkódex megfelelő kialakítása és korszerűsítése a legfontosabb dolog, amit tehetünk egészen addig amíg, ahogyan azt a biztos úr is mondta, az egész rendszer nem születik újjá az elektronikus vámkezelés rendszerén belül, egyszerűbbé téve a kereskedelmet és egyszerűsítve a vámok beszedését az egész Unióban.

Ahogyan azonban ez minden európai dologgal kapcsolatban előfordul, ezen a területen sem haladunk előre abban a tempóban, amiben szeretnénk, ha egyáltalán haladunk bármennyit is előre. A szövegben továbbra is találhatóak korlátok, és ezek közül sok olyan annyira beépített, hogy ezek csak akkor tűnhetnek el, ha tiszta lappal indulunk és mindent újra kezdünk. Mi is pontosan az engedélyezett gazdálkodó? Milyen képesítéssel kell ezeknek az engedélyezett gazdálkodóknak rendelkezniük? Lehetséges-e ezeket a dolgokat a jövőben olyan akadályként használni, amely gátolná az embereket, hogy induló vállalkozások vagy akár már Európa-szerte működő vállalkozások részeként csatlakozzanak a kereskedelemhez és terjeszkedjenek Európa többi része felé?

Mindent összevetve a modernizált Vámkódex tulajdonképpen nagyon jó dokumentum, de lehetett volna ennél sokkal jobb is. Sajnálatos módon, itt a Házban túl gyakran kell kompromisszumokat kötnünk, remélem azonban, hogy mindez összességében az európai kontinens javát fogja szolgálni.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, a PSE képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök úr! Véleményem szerint a Bizottság által előterjesztett, valamint a Parlament és a Tanács által tárgyalt Közösségi Vámkódex példaszerű eljárásnak bizonyult. Előadónk, Fourtou asszony rengeteget dolgozott rajta és végül – ahogy ez szinte minden esetben lenni szokott – a Parlament, a Bizottság és a Tanács megegyezett az elfogadásra kerülő végleges szöveget illetően.

Az a véleményem – ahogyan ezt Heaton-Harris úr is említette –, hogy az Európai Unió mindenek előtt egy vámunió, ezért a vámkódexet az Unió működésének egy nagyon fontos elemének tartom. A vámszolgálat azonban, mint olyan, nem önállóan működik, a hatóságok továbbra is jelentős mértékben részt vesznek működésükben, hiszen egyes áruk és értékek mindannyiunkra kihatnak. Itt a csempészetről és annak veszélyesebb válfajairól, mint például a fegyver vagy kábítószer-csempészetről, valamint a tőkekiáramlásról van szó.

Logikusnak tartom tehát, hogy a közösségi vámkódex tartalmazza az összes tagállam által használt normál megszorításokat és hogy megkísérelje ezek összehangolását. Úgy érzem, hogy a felvetett vitapontokat sikeresen megoldottuk a vámképviseleti jogok és az engedélyezett gazdálkodó kettős fogalmának segítségével: két olyan koncepció elgondolásával, amelyek bár elvben igencsak eltérnek egymástól, mégis összehangolhatóak. Hiszem, hogy a végül elfogadott megoldás a helyes és megfelelő megoldás.

Kovács biztos úr kitartott a központi vámkezelés koncepciója mellett, már amennyiben a vámuniót egy különálló egységnek tekintjük. Természetesen annak nincs értelme, hogy a különböző vámhivatalok között eltérések legyenek. Azon a véleményen vagyok, hogy ez jó és praktikus megoldás, amely lehetővé teszi majd, hogy megfelelő módon tudjuk működtetni a rendszert.

Az utolsó szempont, amit meg kell említenem az, a komitológiai folyamat. Mind a Bizottság, mind a Tanács elismerte már a Parlament részvételének fontosságát a folyamatban. A megállapodás azt jelenti, hogy azoknak a rendelkezéseknek a száma, amelyekkel kapcsolatban ezt az eljárást a Parlament részvételével alkalmazták, 28-ról 44-re nőtt, azaz a Parlament egyre hatékonyabban képes beavatkozni a vámkódex rendelkezéseinek megalkotásába.

Végezetül pedig elnök úr, szeretném megköszönni Fourtou asszony munkáját, és köszönetet mondani a Biztos úrnak a Ház javaslataival kapcsolatos erőfeszítéseiért.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Unió minden kétséget kizáróan sokkal több, mint egyszerű vámunió. A mai vita és a holnapi szavazás során nem fogjuk vámunióvá redukálni. Mindamellett, az EU külső határainál folytatott vámpolitika igen fontos eleme az Európai Unió tevékenységeinek és a belső piac működésének.

Az Európai Parlament Osztrák Néppárt Európa Klubja üdvözli a modernizált közösségi vámkódexszel kapcsolatos rendeletre vonatkozó javaslatot. Hogy miért? Azért mert korszerűsíti a vámeljárásokat; mert megteremti az egyszerűbb, gyorsabb vámkezelés alapját a külső határoknál; mert azt is jelenti, hogy most már a nemzetközi kereskedelmi környezetben bekövetkező radikális változásokat – például az informatika vagy az elektronikus adatok stb. területén – is figyelembe kell venni; és továbbá mert a vámképviselőkre most már egyértelműen megfogalmazott, közös követelmények vonatkoznak és ez nagyobb megbízhatóságot és szakszerűséget eredményez.

Ez a rendelet megerősíti a tagállamok és az Európai Unió közötti együttműködést. Erősebb Közösséget hoz létre, amit az a tény is tükröz, hogy a Parlament által előterjesztett módosításokat a Tanács átvette. Az én szemszögemből mindez egyszerűbb és gyorsabb vámkezelést jelent, ami nemcsak a kereskedelem, de az egész Európai Unió számára kedvező.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Én is szeretném megköszönni az előadó és az árnyékelőadó munkáját, mindketten nagyszerű munkát végeztek egy erősen szakmai tartalommal bíró témakörben.

Az új vámkódex célja, hogy egy korszerű kódexszel váltsa fel a jelenlegit és az ahhoz kapcsolódó rendeleteket, modernizálja a jelenlegi vámeljárásokat és megteremtse a hozzáférhető, átjárható vámrendszerek alapjait az Európai Unió egész területén. Ez egy olyan dolog, amit különösen nagy örömmel fogadunk, hiszen ez egyrészről azt fogja jelenteni, hogy a társaságok hasznot tudnak majd húzni annak az információs technológia terén bekövetkezett fejlesztésekhez történő igazításából, másrészről pedig az EU határain áthaladó, egyre nagyobb volumenű áruk gyorsabb és biztonságosabb feldolgozását fogja eredményezni.

A vállalkozási társulásoknak és kereskedelmi kamaráknak igazuk volt, amikor kezdettől fogva figyelmeztettek bennünket azzal a szertelen bürokráciával kapcsolatban, amelyet az EU Egyesült Államokból átgyűrűző biztonsági kezdeményezései gerjesztettek. A parlamenti tanácskozásokat és a Bizottság hivatalaival való intenzív kapcsolattartást követően végre sikerült egy viszonylag stabil és bürokráciamentes megoldást találnunk, és ezért hálás vagyok.

A társaságok szempontjából kulcsfontosságú a jelenleg megvalósítási fázisban lévő, egyablakos központi vámkezelés. Ezen kívül büszkén mondatom, hogy sikerült érvényt szerezni azon követelésünknek, amely értelmében a szükséges kritériumoknak megfelelő vállalkozások kiváltságos státuszhoz jutnak.

Dél-badeni származásomra való tekintettel szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben nem tesszük meg időben a szükséges óvintézkedéseket, akkor a vámkódex bizony komoly problémákat okozhat az EU harmadik országokkal közös külső határainál. Tisztában vagyok azzal, hogy a Bizottságnak szándékában áll megtenni ezeket az óvintézkedéseket – itt valójában Svájcra gondolok – és remélem, hogy az EU–Svájc Vegyesbizottság tagállamai is végrehajtják feladataikat.

Svájc az Európai Unió áruinak egyik legfontosabb piaca. Svájc négy közvetlen uniós szomszédja felelős az ország teljes exportjának 41%-áért, valamint teljes importjának 59%-áért, ezért itt azonnali lépésekre van szükség. Nem engedhetjük meg, hogy a vámkódex bevezetésének eredményeképpen kilométeres sorok torlódjanak fel a svájci határokon csupán azért, mert a svájci vámkezelési eljárások némileg eltérnek az EU vámügyi eljárásaitól.

Azt kérném Kovács biztos úrtól, hogy sürgősen vizsgálja meg ezt a kérdést és tárja azt a tagállamok elé. Egy olyan, Európa szívében elhelyezkedő gazdasági központról van szó, amely – tevékenységeink eredményeként – nem válhat le a nemzetközi árumozgásról.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Bízom benne, hogy a holnapi nap folyamán a második olvasat során elfogadjuk a Tanács vámkódexre vonatkozó közös álláspontját. Ez az európai vámügyi jogszabályok sikeres korszerűsítését jelenti, és átjáróként szolgál egy elektronikus, központosított, átjárható és automatizált vámrendszer felé. Az uniós szervek egyetlen irányítási pontot használva – egyablakos ügyintézéssel – folytathatják tevékenységüket, amely fokozza az igencsak szükségszerű ellenőrzések hatékonyságát. Az egységesített vámügyi információs portálnak – az egy ablaknak – köszönhetően a vállalkozóknak az Európai Unión belül csupán egyetlen vámhivatallal kell kommunikálniuk rendeltetési helyükön. Ez a szabály egyszerűsíti és egységesíti a terminológiát és a meghatározásokat, valamint még inkább felhasználóbaráttá teszi azokat. Ez jól szemlélteti azt a képességet, hogy még egy kibővített Európai Unióban is lehetséges leegyszerűsíteni a bürokráciát és javítani a jogi környezetet a vállalkozók és polgárok számára. Ezen túlmenően a jelentések szerint a projekt 2010-re megtérül. Szeretném megköszönni a előadónak, Fourtou asszonynak és Newton Dunn úrnak, valamint a Bizottságnak és a Tanácsnak is az elmúlt három évben végzett nagyszerű munkát.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Newton Dunn (ALDE). – Elnök úr! Egy megjegyzésem lenne Heaton-Harris úr véleményével kapcsolatban, aki azt mondta, hogy Nagy–Britannia úgy gondolta, hogy 1975-ben egy szabadkereskedelmi övezethez csatlakozik. Aggódom egy csöppet Heaton-Harris úr memóriája miatt, vagy talán az iskolai tanulmányai hiányosak. Nagy-Britannia éppen elhagyott egy európai szabadkereskedelmi övezetet, méghozzá az Európai Szabadkereskedelmi Társulást, az EFTA-t. Tettük mindezt azért, hogy csatlakozhassunk az Európai Közösséghez, amelyről Thatcher asszony, aki az 1975-ös népszavazás idején a konzervatívok vezetője volt, azt mondta, hogy „több mint szabadkereskedelmi övezet”. Ez igen egyszerű, igen egyértelmű dolog, amelynek nem nehéz utánanézni.

Mivel tehát Heaton-Harris úr népszavazást szeretne a Lisszaboni Szerződésről, számomra ez azt jelzi, hogy ő maga biztos abban, hogy brit polgárok szavazatuk leadása előtt elolvasnának minden, a szavazásra vonatkozó dokumentumot. Mindez lehet, hogy így is volt 1975-ben, amikor is a brit polgárok elolvashatták, hogy a szavazás egy még szorosabb unióról szól, nem pedig egy szabadkereskedelmi övezetről. Az Európai Unió egy szorosabb uniót jelent. Ezért kérhetném Öntől Elnök úr, hogy adjunk Heaton-Harris úrnak egy emlékezetserkentő tablettát?

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − Köszönöm Newton Dunn úrnak. Mennyivel sivárabbak lennének az estéink itt az Európai Parlamentben ezek nélkül az érdekfeszítő brit eszmecserék nélkül.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Elnök úr! Megpróbálok ellenállni a kísértésnek, hogy én magam is részt vegyek ebben. Szeretném megköszönni az előadó aprólékos és gondos munkáját.

Legyünk őszinték! Az emberek a társas összejöveteleken általában nem erről a témáról beszélgetnek. Ennek ellenére a vámügyi jogszabályok megfelelő megfogalmazása igen fontos a kereskedelem és a munkahelyek szempontjából, és ez az amiért tesszük. A központi vámkezelés ötlete jónak tűnik, már ha működik és reméljük működni is fog ezekkel az új szabályokkal.

Az egyablakos szolgáltatás elgondolása továbbá csökkentheti a felesleges bürokrácia mértékét is. Egy megjegyzésem azonban lenne: ha a rendszer már működésben van, kérjünk visszajelzéseket a gazdasági szereplőktől és mutassunk hajlandóságot arra, hogy ahol olyan problémák jelentkeznek, amelyeket a ma este felszólalók meghatároztak, ott igazítsunk a rendszeren.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, a Bizottság tagja. − Elnök úr! Szeretném ott kezdeni, hogy nemcsak nagyon örülök neki, de nagyon büszke is vagyok arra, hogy eljutottunk eddig a pontig. Egyetértek azokkal a felszólalókkal, akik azon a véleményen voltak, hogy ez az egész Unió számára hatalmas eredmény.

Először is szeretném megköszönni támogatásukat a modernizált Vámkódexszel kapcsolatban és érdeklődésüket a jövőbeni fejlesztéseket illetően. Ahogyan azt Önök is jelezték, a Kódex elfogadása és későbbi hatályba lépése még nem a történet végét jelenti, hiszen annak alkalmazása a végrehajtási rendelkezések véglegesítésétől és alkalmazásától függ.

Az új ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás e rendelkezések elfogadását fogja szolgálni. Ez lehetőséget ad majd a Parlamentnek, hogy a Vámkódex Bizottság segítségével részletekig menően ellenőrizhesse azt, hogy a Bizottság miként szándékozik végrehajtani az általános rendelkezéseket.

Ezen az eljárási követelményen kívül a Bizottságnak továbbá szándékában áll, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelemi Bizottság révén tájékoztatni a Parlamentet a végrehajtási intézkedéstervezetek állását illetően, valamint a modernizált Vámkódex alkalmazásával kapcsolatos ütemtervvel kapcsolatban.

Ami Svájc és az Európai Unió Schwab úr által említett problémáját illeti, a Közösségi Vámkódex biztonsági módosítása 2009. július 1-jén lesz hiánytalanul végrehajtva. Ez azt jelenti majd, hogy minden a Közösségbe beérkező és az azt elhagyó áru indulás és érkezés előtti vámárunyilatkozat-köteles lesz. A vámkódexben felvázolt könnyítések az engedélyezett gazdálkodók hasznát fogják szolgálni.

Ahogyan más harmadik országokkal is tesszük, Svájccal is tárgyalásokat folytatunk az ellenőrzési központok kölcsönös elismerésével, az ellenőrzések eredményével, valamint az engedélyezett gazdálkodók jogállásával kapcsolatban. Ezek a tárgyalások jelenleg is folynak és előreláthatólag 2009. július 1-ig egy – mindkét fél számára kielégítő – megoldás születik.

Mondanivalómat azzal zárnám, hogy Önöket is szeretném meghívni a 2008. július 1-jén, a Vámunió 40. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségre. A Vámunió a belső piac kialakításának egyik első alapköve volt, és továbbra is annak egyik legfontosabb eleme. Örömmel várom a vámmal kapcsolatos jövőbeni eszmecseréket az ünneplés alkalmából. Még egyszer szeretném megköszönni a támogatást!

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou, előadó. – (FR) Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a felszólalóknak, valamint azoknak, akik részt vettek a jelentés elkészítésében.

Ha már Medina Ortega úr szóba hozta a csempészetet, nem tudom megállni, hogy ne említsem meg a pénzhamisítás témakörét. 1998 és 2004 között a pénzhamisítással összefüggő bűncselekmények száma 1000 százalékkal emelkedett. Ez azt jelzi, hogy a jelenleg hatályos ellenőrzéseket korszerűsíteni kell és, hogy más megközelítésre van szükség, ami a vámtisztviselők feladatait illeti.

Szeretnék továbbá tisztelegni a szakértők előtt is, akik igazi nyitottságról tettek tanúbizonyságot és csak annyit mondanék, hogy továbbra is hálával tartozom nekik. Ez minden bizonnyal választ ad a McGuinness asszony által felhozott kérdésekre is. Ami a végrehajtási intézkedéseket illeti, minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy elősegítsem a vámhatóságok és a közösségi intézmények közötti párbeszédet. Ezek közé tartozik a Bizottság is, amellyel mindig is szoros és eredményes együttműködés volt lehetséges.

Ezért megkérem Önöket, hogy támogassák a közös álláspontot és befejezésül szeretném megköszönni figyelmüket.

 
  
MPphoto
 
 

  Elnök. − A vitát berekesztem.

A szavazásra 2008. február 19-én kerül sor.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat