Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

27. Αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι τυχερός που σήμερα το βράδυ μπορώ να δώσω απαντήσεις, με μεγάλη μου χαρά, για δύο θέματα στο Κοινοβούλιο . Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μπόρεσα να έρθω από το Κίεβο ακριβώς γι’ αυτό.

Έτσι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας το Κοινοβούλιο για την πρόταση που μου έκανε και την ευκαιρία που μου έδωσε να προβώ σε αυτήν τη δήλωση σχετικά με την προστασία του εμπορίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε για αυτόν τον φάκελο, όπως αποδεικνύεται από τις συζητήσεις στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.

Το 2006, η Επιτροπή και το Συμβούλιο συμφώνησαν σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης των ευρωπαϊκών μηχανισμών προστασίας του εμπορίου. Πρόθεση αυτής της αναθεώρησης ήταν να διασφαλιστεί ότι τα ζωτικής σημασίας μέσα της Ευρώπης προστατεύουν τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις της έναντι του αθέμιτου εμπορίου και ότι συνεχίζουν να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τις θεαματικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χειρίζονται παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και όπου η ανάμειξη των οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων γίνεται αναπόφευκτα ολοένα και πιο δύσκολο να κριθεί και να προσδιοριστεί.

Μετά την αξιολόγησή μας και κατόπιν δημοσίων διαβουλεύσεων, και με την υποστήριξη του Σώματος, εργάστηκα με τους υπαλλήλους μου πάνω σε μια ομάδα προτάσεων για προσαρμογές των κανόνων της ΕΕ για την προστασία του εμπορίου που θα βελτίωναν πραγματικά την προσβασιμότητα, τη διαφάνεια, την ταχύτητα και τη σαφήνεια για τις επιχειρήσεις. Θα περιελάμβαναν, για παράδειγμα, μεγαλύτερη πρόσβαση σε έγγραφα, μεγαλύτερη βοήθεια προς τις μικρές επιχειρήσεις μέσω του συστήματος προστασίας του εμπορίου, και ταχύτερη λήψη προσωρινών μέτρων.

Θα προτείναμε επίσης να αποσαφηνιστεί, μέσω της σύνταξης κατευθυντήριων γραμμών, η εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σε δύο βασικούς τομείς. Πρώτον, να οριστεί ποιο επίπεδο παραγωγής εκτός της Ευρώπης καθιστά μια εταιρεία ακατάλληλη να αντιμετωπίζεται ως ευρωπαϊκή για τους σκοπούς των ερευνών μας και των αξιολογήσεων προστασίας του εμπορίου.

Δεύτερον, τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εξέταση του κοινοτικού συμφέροντος, που μας επιτρέπει να καθορίσουμε ποια ενέργεια προστασίας του εμπορίου είναι πράγματι, από γενικότερης οικονομικής άποψης, η πλέον συμφέρουσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση – κάτι που, όπως υποστηρίζω, γίνεται ολοένα πιο πολύπλοκο και δύσκολο να αναλυθεί, καθώς οι καταστάσεις δεν είναι τόσο ξεκάθαρες και τόσο απόλυτα θετικές ή απόλυτα αρνητικές όσο πιθανώς να φαίνεται εκ πρώτης όψεως, ή όπως συνέβαινε κατά την κλασική λειτουργία του μηχανισμού προστασίας του εμπορίου στο παρελθόν.

Η πρόθεση και στους δύο αυτούς τομείς είναι κατά κύριο λόγο να κωδικοποιηθεί η εδραιωμένη πρακτική, κάτι που θα παρείχε σαφήνεια και προβλεψιμότητα στις επιχειρήσεις και τους φορείς λήψης αποφάσεων σε αμφιλεγόμενες καταστάσεις, όπως αυτές που βιώσαμε τα τελευταία έτη και οι οποίες προβλέπω να αυξάνονται, και όχι να μειώνονται, τα προσεχή έτη.

Όποια και αν είναι η γνώμη σας για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του αντιντάμπινγκ, τα παραπάνω, πιστεύω, είναι χρήσιμο να βελτιωθούν, να αποσαφηνιστούν και να αποτελέσουν αντικείμενο σύνταξης κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη σιγουριά και προβλεψιμότητα σε όσους επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτών των μηχανισμών.

Μια ομάδα προτάσεων προς αυτήν την κατεύθυνση θα δημιουργούσε ισορροπία. Θα αντιπροσώπευε ένα «ουδέτερο έδαφος» συζήτησης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των κρατών μελών. Δεν έχει κανένα νόημα και δεν προσδίδει απολύτως τίποτα το να μεταθέσουμε το κέντρο βάρους, όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των μηχανισμών μας προστασίας του εμπορίου, από τη μία πλευρά στην άλλη στο εύρος των απόψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν το θέμα της προστασίας του εμπορίου. Είναι απαραίτητο να βρούμε και να ορίσουμε μια οδό που θα μας οδηγήσει, σε γενικές γραμμές, στη μέση.

Αν και οι προσπάθειές μας έχουν περιγραφεί συχνά ως προσπάθειες να πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη, αυτή η εντύπωση πρέπει να έχει δημιουργηθεί σε ανθρώπους που δεν έχουν δει τα προκαταρκτικά συμπεράσματα και τις προτάσεις μας, καθώς δεν υπάρχει τίποτα σε αυτήν τη δέσμη που να περιορίζει την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε το αθέμιτο εμπόριο και τίποτα που να αλλάζει σημαντικά τη βάση της λειτουργίας των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου που διαθέτουμε.

Ωστόσο, από τις διαβουλεύσεις κατέστη σαφές ότι αυτό το θέμα είναι πολιτικά ευαίσθητο και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων και, οφείλω να παραδεχτώ, διαφωνιών.

Μια δέσμη που θα ισορροπεί μεταξύ των διαφόρων απόψεων που εκφράστηκαν στη συζήτηση, κατά την άποψή μου, δεν θα τύχει επί του παρόντος της απαραίτητης στήριξης, και είναι καλύτερο να ενισχύσουμε τη συναίνεση από το να προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή σε ασυμβίβαστες προς το παρόν απόψεις σχετικά με ποια αποσαφήνιση και ποια αναθεώρηση πρέπει να γίνει.

Το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι ένα εύκολο περιβάλλον. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι, σε μια περίοδο όπου πιέζουμε εταίρους όπως η Κίνα να ασκούν θεμιτό εμπόριο, δεν πρέπει να διακινδυνέψουμε να διαμορφωθεί έστω και η αντίληψη ότι η ΕΕ θα μειώσει την επαγρύπνησή της για την προστασία του εμπορίου. Ούτε τέτοια κίνητρα ούτε τέτοιες προθέσεις υπάρχουν, αλλά, παρόλα αυτά, ορισμένοι υποστήριξαν ότι και το να διακινδυνεύαμε έστω να δημιουργηθεί αυτή η αντίληψη δεν θα ήταν συνετό αυτήν τη στιγμή.

Επιπλέον, οι κανόνες διαπραγμάτευσης στον Γύρο της Ντόχα, συγκεκριμένα το κείμενο των προέδρων, προσέθεσε σημαντική ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου, λόγω του πρωτοφανούς και, κατά την ειλικρινή μου γνώμη, απαράδεκτου περιεχομένου του κειμένου. Σε ολόκληρη την ιστορία των κειμένων των προέδρων στον Γύρο της Ντόχα, δεν πιστεύω να έχει υπάρξει κείμενο που να έχει συγκεντρώσει λιγότερη στήριξη από τον ΠΟΕ από ό,τι το σημερινό κείμενο των προέδρων για τους κανόνες.

Αλλά, πάνω από όλα, στόχος μας είναι η ενίσχυση της ενότητας κατά τη λειτουργία των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου προκειμένου να τους καταστήσουμε λειτουργικούς, και δεν είναι δική μου δουλειά, ως Επίτροπος, να περιορίσω αυτήν την ενότητα.

Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα μεταξύ των κρατών μελών μας δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις της ενότητας που θα ήθελα να υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μία πλευρά αυτού του διαλόγου είναι σωστή και η άλλη λάθος, σημαίνει απλά ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται προκειμένου να επιτύχουν μεγαλύτερη συναίνεση και, με κάθε ειλικρίνεια, μεγαλύτερο αίσθημα αλληλεγγύης κατά τη χρήση αυτών των μηχανισμών.

Αυτό προτείνω να προωθήσουμε. Θα συνεχίσουμε να ανατρέχουμε στις ιδέες που εκφράστηκαν και να επιτυγχάνουμε συμφωνία αντλώντας διδάγματα από την εμπειρία μας.

Θα ήθελα να τελειώσω κάνοντας την εξής παρατήρηση. Οι πιέσεις που οι παγκόσμιες οικονομικές αλλαγές ασκούν στο σύστημα προστασίας του εμπορίου μας θα είναι μόνιμες. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, αντιθέτως θα αυξάνονται. Θα γίνονται εντονότερες. Η ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε την παραδοσιακή συναίνεση και αλληλεγγύη θα δοκιμάζεται ολοένα και σκληρότερα, κάτι που καθιστά ακόμα πιο σημαντικό τον ρόλο της Επιτροπής στο να μας καθοδηγεί ανάμεσα στα διαφορετικά και αντικρουόμενα συμφέροντα και απόψεις που έχουν οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη για αυτό το θέμα.

Πιστεύω ότι οι μελλοντικές περιστάσεις θα καταδείξουν την ανάγκη για διαφάνεια και την ανάγκη ύπαρξης των κατευθυντήριων γραμμών που συντάξαμε αρχικά. Το ερώτημα με το οποίο ξεκινήσαμε αυτήν την αναθεώρηση θα εξακολουθεί να υφίσταται σε έξι μήνες, σε έναν χρόνο ή σε δύο χρόνια, και πιστεύω ακράδαντα ότι, εν ευθέτω χρόνω, θα πρέπει να απαντηθεί.

Η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι να βρούμε από κοινού οικονομικά και πολιτικά αξιόπιστες απαντήσεις, και η Επιτροπή θα συνεχίζει να εργάζεται έχοντας αυτό κατά νου.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (SV) Σας ευχαριστούμε, κύριε Mandelson. Την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ, μιλήσατε για την ανάγκη αναθεώρησης των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου. Μιλήσατε με πειστικότητα για το πώς η παγκοσμιοποίηση και οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες άλλαξαν τις προϋποθέσεις για τους μηχανισμούς προστασίας του εμπορίου και για το ότι πρέπει, ως εκ τούτου, οι μηχανισμοί αυτοί να ενημερωθούν προκειμένου να παραμείνουν αποτελεσματικοί και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Κοινότητας. Ό,τι είπατε τότε εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. Χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση των μηχανισμών.

Από τότε, ωστόσο, έχει αποδειχτεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αναθεώρηση. Οι αντιθέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών και μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντικές. Αυτό, όμως, δεν μειώνει την ανάγκη μεταρρύθμισης, το αντίθετο μάλιστα. Το γεγονός ότι όλα είναι τόσο μολυσμένα και ότι, επανειλημμένα, βλέπουμε τους ίδιους σχηματισμούς μάχης στις ίδιες προβλέψιμες γραμμές δείχνει, κατά τη γνώμη μου, ότι χρειαζόμαστε αλλαγή. Χρειαζόμαστε μια νέα εστίαση στον μηχανισμό και μια συναίνεση που θα μας ενώνει.

Τώρα η αναθεώρηση αναβάλλεται και φαίνεται αρκετά μακριά. Σίγουρα, αυτό λυπεί και άλλους και εμένα. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως αξία να μαλώνουμε για το ποιος ευθύνεται, εάν πρόκειται για λάθος των κρατών μελών, εάν πρόκειται για λάθος της Επιτροπής ή για το ποιο κράτος μέλος προκάλεσε δολιοφθορά. Το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών δεν θα ωφελήσει κανέναν.

Γιατί, παρότι η πρόταση έχει παγώσει προς το παρόν, οι ιδέες που εκφράστηκαν δεν πρέπει να διαγραφούν. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το ζήτημα αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο και να επικεντρωθούμε σε αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Πιστεύω ότι αυτά είναι αρκετά. Αφορούν τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια. Αφορούν ίσως και σαφέστερους κανόνες σχετικά με το πώς θα προστατέψουμε το κοινοτικό συμφέρον. Ίσως και για το πώς θα εκσυγχρονίσουμε τον ορισμό της κοινοτικής βιομηχανίας.

Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα διατηρήσουμε τον διάλογο ζωντανό και ότι θα συνεχίσουμε να συζητούμε και να κάνουμε συμβιβασμούς. Ευελπιστώ ότι θα προβούμε σε αυτές τις ενέργειες εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευελπιστώ επίσης ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα διατηρήσουν τον διάλογο ζωντανό.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Επίτροπο για την περιγραφή του και για την ειλικρίνειά του να αναφέρει τα διλήμματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος όταν ομιλεί με τους συναδέλφους του και με τα κράτη μέλη για την αναθεώρηση του μηχανισμού προστασίας του εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά με ευχαριστεί επίσης ότι είστε ειλικρινής και παραδέχεστε ότι δεν μπορείτε να κάνετε προτάσεις αυτήν τη στιγμή, καθώς απλά είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμφωνία για το ποιος είναι τώρα ο καλύτερος δρόμος να ακολουθήσει.

Ακόμη, αυτό που τόνισε ο Επίτροπος είναι ότι είναι σημαντικό να βρεθεί τρόπος να δημιουργηθεί μια γέφυρα μεταξύ των χωρών που τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από το εμπόριο και των χωρών που τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από την παραγωγή. Εγώ προσωπικά προέρχομαι από μια εμπορική χώρα, τις Κάτω Χώρες, αλλά κατανοώ πολύ καλά τους προβληματισμούς χωρών όπως η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες διαθέτουν μεγάλη παραγωγική βάση, σχετικά με την ανάπτυξη και την προστασία του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτές οι χώρες χρειάζεται να προστατέψουν και τη δική τους βιομηχανία. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί αυτή η γέφυρα και επίσης είναι σημαντικό που ο Επίτροπος επιθυμεί να εργαστεί συγκεκριμένα για αυτό.

Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλήσουμε για την ανάγκη αναθεώρησης αυτών των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου, καθώς αντιμετωπίζουμε ταχείες αλλαγές στη διεθνή οικονομία. Επομένως, τι χρειάζεται να συζητήσουμε; Χρησιμοποιώ συγκεκριμένα το ρήμα «συζητήσουμε», γιατί ούτε και εγώ έχω όλες τις απαντήσεις ακόμη. Πρέπει να συζητήσουμε τη διαφάνεια του συστήματος, τη μεγαλύτερη ευελιξία που απαιτείται, έναν καλύτερο ορισμό του τι είναι ευρωπαϊκή εταιρεία, και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές στο πλαίσιο του καθορισμού των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πολλά είναι τα σημεία που εμείς, ως Κοινοβούλιο, πρέπει να συζητήσουμε και για τα οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που θα μπορούμε, στη συνέχεια, να μοιραστούμε με τον Επίτροπο.

Πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς, ακόμα και για την Ομάδα μου, να προβούμε σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Είμαι πρόθυμος να ξεκινήσω τη συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρησης και, στη συνέχεια, να σκεφτώ πώς μπορούμε να ορίσουμε διάφορους τομείς πάνω στους οποίους θα θέλαμε να εργαστούμε περισσότερο. Γι’ αυτό θα χρειαστεί να γίνουν πολλές συζητήσεις και στην Ομάδα μου, όπως και στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ας προσπαθήσουμε. Συμφωνώ με τον Επίτροπο. Είτε χρειαστούν έξι μήνες, είτε χρειαστούν δώδεκα μήνες, είτε δύο χρόνια, ας συνεχίσουμε τουλάχιστον τον διάλογο. Δεν μπορούμε απλά να αγνοήσουμε το γεγονός ότι επίκεινται αλλαγές σε διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένης της παγκόσμιας οικονομίας, και το σύστημα προστασίας του εμπορίου μας πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης του διαλόγου και χαίρομαι που ο Επίτροπος μίλησε με τόση ειλικρίνεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter , εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (SV) Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Οι συζητήσεις μαζί σας είναι πάντα διασκεδαστικές! Με παρηγορεί η άποψή μου ότι το θεμιτό εμπόριο είναι καλύτερο από το ελεύθερο εμπόριο, και φυσικά ότι το εμπόριο με βάση την αρχή της αλληλεγγύης προς έναν πιο αδύναμο εταίρο είναι σημαντικότερο από το επισήμως θεμιτό και αμοιβαίο εμπόριο.

Και τώρα σχετικά με τον TDI, τον δείκτη εμπορίου και ανάπτυξης.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ίσως πρέπει κάποτε να ψάξουμε ο ένας στις βιβλιοθήκες του άλλου και να καταλάβουμε το γενικό υπόβαθρο πίνοντας ένα φλιτζάνι τσάι ροοίμπος. Διαφορετικά μπορείτε να έρθετε μαζί μου στον χώρο απόθεσης αποβλήτων από όπου έγινα πολιτικά ενεργός, και να γνωρίσετε τα παιδιά του δρόμου στη Βραζιλία.

Αλλά πίσω στον TDI. Τι σημαίνει ευρωπαϊκή επιχείρηση; Αυτό είναι δύσκολο να οριστεί τώρα και, ως εκ τούτου, ίσως είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ως έννοια. Τι συνιστά γνήσιο κοινοτικό συμφέρον; Οι καταναλωτές; Οι εθελοντικές οργανώσεις; Οι μικρές επιχειρήσεις; Οι μεγάλες εταιρείες; Δεν είναι καθόλου εύκολα να δοθεί ορισμός, κάτι που σημαίνει ότι επί του παρόντος είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ο μηχανισμός, εκτός από ορισμένες προφανείς περιπτώσεις.

Υπάρχει μια διάσταση σε όλα αυτά που λείπει εξ ολοκλήρου, και πιστεύω ότι θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον εάν μπορούσατε να επιστρέψετε σε αυτήν όταν παρουσιάσετε τις νέες σας προτάσεις. Δεν πρέπει το οικολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ να εξισωθεί με το άμεσο ντάμπινγκ; Ποια είναι η διαφορά εάν μια εταιρεία δεν τηρεί τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τις κοινωνικές διατάξεις που αξίζουν δισεκατομμύρια ευρώ ή εάν λαμβάνει δισεκατομμύρια ευρώ σε κρατικές ενισχύσεις; Θα ήταν ενδιαφέρον να κάνετε μια συζήτηση με τον ΠΟΕ και να δούμε εάν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το ερώτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, για να είμαι ειλικρινής, χαίρομαι που η αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου που προτείνατε απέτυχαν. Προσπαθήσατε να δώσετε ώθηση στην αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου ενσωματώνοντάς την στη στρατηγική για την Ευρώπη στον κόσμο. Ακόμα και εάν υποθέσουμε ότι αυτή η αναθεώρηση θα ήταν χρήσιμη, είναι αρκετά σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς τους μηχανισμούς στους τομείς που θα ήταν επωφελείς, αντί να τους εξαλείψουμε συνολικά. Ωστόσο, αυτό το τελευταίο ήταν το αντικείμενο της ανακοίνωσής σας τον Νοέμβριο του 2007. Παρακάμψατε τη μεγάλη πλειοψηφία που ήταν υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου συστήματος, με μόνο μια μικρή μειοψηφία να είναι κατά της διατήρησής του και υπέρ της σταδιακής εξάλειψής του. Ο τρόπος με τον οποίο το έργο της αναθεώρησης ανεστάλη σε επίπεδο Επιτροπής δείχνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών και πολλοί από τους συναδέλφους σας θεώρησαν αυτές τις προτάσεις απαράδεκτες και ότι στην πραγματικότητα οδηγούσαν σε μια μικρή αλλά πολύ δυναμική ομάδα άσκησης πιέσεων.

Ποιος θα ωφελούνταν από αυτήν την αναθεώρηση; Όχι το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης, που κινδυνεύει να χάσει τις θέσεις εργασίας του, καθώς οι μεγάλες εταιρείες μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των αναδυόμενων οικονομιών που τόσο πολύ εκθειάζατε. Όχι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις χώρες, που αναγκάζονται να υπομένουν απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, και σίγουρα όχι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις –και μιλώ ως επιχειρηματίας– η λειτουργία παραγωγής των οποίων συνάδει με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι οποίες δεν προτίθενται να δουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται στα ύψη εκμεταλλευόμενες κακές περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες σε ορισμένες τρίτες χώρες.

Αυτές οι προτάσεις δεν έχουν καμία σχέση με την εντιμότητα και τη δικαιοσύνη στο πλαίσιο των σχέσεων του διεθνούς εμπορίου και μεταξύ των εταιρειών. Στην πραγματικότητα, αυτοί που θα ωφελούνταν κατά κύριο λόγο θα ήταν οι μεγάλοι εισαγωγείς, που εκ φύσεως δυσανασχετούν με οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού των καταχρηστικών πρακτικών τους. Αυτοί που θα ωφελούνταν θα ήταν οι μεγάλοι έμποροι χονδρικής και οι διανομείς που τινάζουν στον αέρα τα συμφέροντα των καταναλωτών και προτιμούν να αποσιωπούν το γεγονός ότι οι καταναλωτές είναι ταυτόχρονα εργαζόμενοι, πολίτες και φορολογούμενοι. Αυτοί που θα ωφελούνταν θα ήταν όσοι στην ΕΕ ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη, ξεχνώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται ότι έχει οικοδομηθεί, πρωτίστως, πάνω στις αρχές της αμοιβαίας αλληλεγγύης και υποστήριξης.

Το σύστημα των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου που διαθέτουμε δεν είναι τέλειο, αλλά είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα σε σύγκριση με άλλα που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρεμπιπτόντως, αυτή η άποψη δεν είναι μόνο δική μου· εσείς –η Επιτροπή– διενεργήσατε μελέτη το 2006 που καταλήγει στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα συμβεί όσον αφορά τις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, προτού προβούμε σε οποιαδήποτε αναθεώρηση σε αυτόν τον τομέα. Αυτή η αναθεώρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τι πράττουν οι εμπορικοί μας εταίροι, αντί να εγκαταλείψει μονομερώς νομικούς μηχανισμούς για την προστασία μας από το ντάμπινγκ: νομικούς μηχανισμούς που, παρεμπιπτόντως, βασίζονται σε διεθνώς συμφωνηθείσες ομάδες κανόνων.

Δυστυχώς, πρέπει να προσθέσω ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω τη συμπεριφορά της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου το 2007. Πολλά κράτη μέλη και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς διαμαρτυρήθηκαν ότι οι αλλαγές που πρότεινε η Επιτροπή εφαρμόστηκαν προτού δοθεί η ευκαιρία στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εκφέρουν γνώμη επ’ αυτών. Τους τελευταίους μήνες, η ΓΔ Εμπορίου, με πρωτοβουλία της, απλά κατήργησε ορισμένες από τις εδραιωμένες αρχές της διοργανικής συνεργασίας. Ως αποτέλεσμα, καμία απολύτως υπόθεση δεν ρυθμίστηκε. Θα ήθελα να ελπίζω, και σας ζητώ να με διαβεβαιώσετε για αυτό, ότι αυτό το είδος συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου δεν θα συνεχιστεί στο μέλλον. Θα ήθελα επίσης να παρουσιάσετε τις βασικές προτάσεις σας για το πλαίσιο των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου ενώπιον της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και πριν από την εφαρμογή τους να πραγματοποιηθούν σοβαρές συζητήσεις με το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτό το θέμα απασχόλησε υπερβολικά ορισμένους ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Στην επιτροπή, ορισμένοι παρά λίγο να πάθουν καρδιακή προσβολή όταν διάβασαν το πρώτο σχέδιο έκθεσης.

Η Επιτροπή διέκοψε την πρωτοβουλία γιατί εσείς, κύριε Επίτροπε, προφανώς παρασυρθήκατε από το καθήκον να κάνετε μια πρόταση αναθεώρησης ικανή να διασφαλίσει πλειοψηφία. Οι διοικητικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου μας παρασύρθηκαν και στην ημερήσια διάταξη έβαλαν στη σημερινή συζήτηση τον ανόητο τίτλο «Δήλωση της Επιτροπής: Αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου», ενώ στον κατάλογο των αγορητών αναφέρεται «Αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας των καταναλωτών» που δεν είναι και πολύ καλύτερο. Κοιτώντας τα θεωρεία του κοινού, φαίνεται ότι οι πολίτες συγκλονίστηκαν επίσης και έφυγαν πηγαίνοντας σε κάποιο εστιατόριο ή στο σπίτι τους. Ίσως κάποιος να παρακολουθεί τουλάχιστον στο Διαδίκτυο και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια επισκόπηση εδώ στο Κοινοβούλιο.

Περισσότερο λυπάμαι για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να συντάξει μια πρόταση αναθεώρησης που θα μπορούσε να διασφαλίσει πλειοψηφία στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το είδος της αναθεώρησης, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι η αναθεώρηση θα αποτύγχανε παταγωδώς.

Τι είναι σημαντικό τώρα; Πρώτον, θα ενημερώσει εγκαίρως η Επιτροπή το Κοινοβούλιο για τις προθέσεις της να ασχοληθεί εκ νέου με αυτήν την αναθεώρηση και θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή μας σε κάθε στάδιο; Επιτρέψτε μου να επιστήσω την προσοχή σας ειδικά στα δικαιώματα συναπόφασης σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Δεύτερον, θα εγκριθεί μια αναθεώρηση από την πίσω πόρτα, χωρίς να λάβει απόφαση το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο; Ή θα προσπαθήσετε εσείς, κύριε Επίτροπε, –όπως αναφέρθηκε– να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη; Οι μηχανισμοί προστασίας του εμπορίου πρέπει να εφαρμοστούν σύμφωνα με τους τρέχοντες κανόνες και πρακτικές.

Τρίτον, γιατί προβαίνετε σε αλλαγές του προσωπικού στο σχετικό τμήμα τη συγκεκριμένη στιγμή; Τις προσεχείς εβδομάδες, θα παρακολουθούμε πολύ στενά τη συμπεριφορά της Επιτροπής και της ΓΔ Εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σίγουρα η δουλειά σας δεν είναι εύκολη. Καλείστε να αντιμετωπίσετε ένα από τα πιο δύσκολα χαρτοφυλάκια. Το εμπόριο/εξωτερικό εμπόριο είναι ένας τομέας που αντιμετωπίζει εντελώς νέες προκλήσεις. Εδώ και χρόνια μιλούμε για παγκοσμιοποίηση, αλλά πιστεύω ότι τώρα μόλις αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται.

Στη διάσημη ομιλία σας στο Βερολίνο, στη Διάλεξη Τσόρτσιλ, είπατε ότι η Ευρώπη εκτίθεται σε νέες προκλήσεις και ότι από το τέλος του πολέμου οι προκλήσεις έχουν αλλάξει καθώς το πλαίσιο αναφοράς δεν είναι πλέον το Βερολίνο ή το Παρίσι, αλλά το Μουμπάι, η Σαγκάη και άλλες μεγάλες πόλεις των αναδυόμενων οικονομιών. Συμμεριζόμαστε την άποψή σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε ακριβώς την ίδια οπτική. Βλέπουμε τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα νέο διεθνές και παγκόσμιο πλαίσιο. Η Κίνα είναι πραγματική. Η Κίνα δεν είναι απλώς ένας μύθος ή μια εικόνα· η Κίνα έχει γίνει πραγματικότητα για όλους εμάς και αποτελεί σύμβολο αλλαγής. Το ερώτημα είναι: ποια συμπεράσματα συναγάγουμε από αυτό; Καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αλλάξουμε τους μηχανισμούς. Καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις προσαρμόζοντας τους μηχανισμούς προστασίας του εμπορίου ή άλλους τομείς.

Η Ομάδα μου δεν έχει καταλήξει σε μια οριστική απάντηση, αλλά σίγουρα έχουμε πολλές περισσότερες αμφιβολίες. Όπως ακούτε, αυτές οι αμφιβολίες είναι κοινές στο Σώμα. Έχουμε αμφιβολίες καθώς αυτοί οι μηχανισμοί προστασίας έχουν αποδείξει την αξία τους. Οι μηχανισμοί προστασίας έχουν μια ορισμένη ευελιξία. Μπορούν να ερμηνευτούν με διαφορετικούς τρόπους. Μπορούν να λάβουν υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα του κλάδου και μπορούν να ερμηνεύσουν το συμφέρον της κοινότητας με διαφορετικούς τρόπους. Ο έλεγχος μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους και, όχι, δεν είναι πάντα τέλειος.

Παρεμπιπτόντως, γνωρίζω ότι δεν έχετε κάνει πολλά λάθη. Μπορώ να εντοπίσω δύο σημεία όπου η αξιολόγηση ήταν λάθος, αλλά πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και με νέους μηχανισμούς. Προς τα πού οδεύουμε, λοιπόν; Λέτε ότι θα θέλατε να συνεχίσετε στην ίδια πορεία και ότι θα θέλατε να συνεχίσετε τις διαβουλεύσεις. Δεν έχετε κλείσει ακόμη τον φάκελο. Πού θα μας οδηγήσει, λοιπόν, αυτός ο δρόμος; Πού θα μας οδηγήσουν οι διαβουλεύσεις; Πώς θα θέλατε να πραγματοποιηθούν οι διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και με την αρμόδια επιτροπή; Αυτά είναι τρία ερωτήματα που ακολουθούν τα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοί μου. Θα ήμουν ευγνώμων αν μου δίνατε ορισμένες πληροφορίες, καθώς λαμβάνω μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου καθημερινά. Οι αλλαγές που γίνονται στην ΓΔ σας αποτελούν ένδειξη ότι επιδιώκετε μια αναδιοργάνωση ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης; Οι τεχνικές αλλαγές που προφανώς δρομολογούνται στη ΓΔ σας αποτελούν ένδειξη αυτού του γεγονότος; Η μη εφαρμογή των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου το 2007 μπορεί επίσης να ερμηνευθεί ως ένδειξη ή πρόκειται απλώς για σύμπτωση, και εμπλέκονται άλλοι παράγοντες;

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saοfi (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει το έργο της αναθεώρησης των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου και, κύριε Επίτροπε, επικροτώ αυτήν τη συνετή απόφαση, καθώς θα βοηθήσει να συνεχιστεί ο αγώνας για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού. Αυτοί οι μηχανισμοί αποτελούν πράγματι σημαντικότατο μέρος του διεθνούς εμπορικού συστήματος, καθώς διασφαλίζουν ότι εταιρείες, και κυρίως ΜΜΕ, που είναι τα κύρια θύματα του ντάμπινγκ, μπορούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον θεμιτού και σταθερού ανταγωνισμού, το οποίο με τη σειρά του διασφαλίζει μια υγιή οικονομία.

Θα ήθελα, συνεπώς, να επαναλάβω αυτό που ανέφερε ο κ. Verheugen σε ένα συνέδριο υφαντουργίας που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας: «Οι μηχανισμοί προστασίας του εμπορίου ωφελούν την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν μηχανισμοί προστατευτισμού». Πιστεύω πράγματι ότι αυτή η φράση τα λέει όλα. Αυτοί οι μηχανισμοί δεν είναι ένας συγκαλυμμένος τρόπος προστασίας της βιομηχανίας της Κοινότητας από την ελεύθερη κυκλοφορία του διεθνούς εμπορίου, αλλά επιδιώκουν να αποτελέσουν έναν τρόπο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της ορίζοντας εκ νέου φυσιολογικές συνθήκες ανταγωνισμού, όπου και όταν κρίνεται απαραίτητο.

Επομένως, η αποδυνάμωση της εφαρμογής αυτών των μηχανισμών δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος να προσαρμοστεί η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία. Στην πραγματικότητα, αντιθέτως, θα αγνοούνταν τα συμφέροντα των παραγωγών και τα μέτρα που θα λαμβάνονταν θα οδηγούσαν εμμέσως στην ενθάρρυνση των μετεγκαταστάσεων και των μεταναστεύσεων των δικών μας κέντρων έρευνας και καινοτομίας.

Η Ευρώπη καλείται να διαδραματίσει τον ρόλο του προστάτη στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Εάν επιθυμούμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, δεν πρέπει να περιορίσουμε την επιτήρηση στις συμφωνίες μας με τους εταίρους, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες του θεμιτού και δίκαιου διεθνούς εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όσα ειπώθηκαν αποδεικνύουν ότι η πρότασή σας ήταν τουλάχιστον αμφιλεγόμενη. Στην αρχή, ωστόσο, δεν υπήρχε κάτι που να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Η Επιτροπή είχε ξεκινήσει μια ανεξάρτητη μελέτη και μια δημόσια διαβούλευση· και τα δύο έδειξαν ότι υπήρχε ευρεία συναίνεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα του τρέχοντος συστήματος. Οι μόνες βελτιώσεις που προτάθηκαν από τις διάφορες συμμετέχουσες πλευρές επεδίωκαν μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη πρόσβαση για τις ΜΜΕ.

Ωστόσο, αποκρύπτοντας αυτήν την πραγματικότητα, η Επιτροπή εισήγαγε μια αναθεώρηση που θα καταγραφεί στην ιστορία για τη γενική αντίδραση που προκάλεσε. Οι επαγγελματικές οργανώσεις και οι επιχειρήσεις, μαζί με τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου, διαμαρτυρήθηκαν για ένα σχέδιο που απειλούσε την ικανότητα της Ένωσης να προστατεύει τον εαυτό της από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή απέσυρε την πρότασή της και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι’ αυτό. Η προσέγγιση που υποστήριξε ήταν στην πραγματικότητα επικίνδυνη και είχε σπείρει σπόρους διχασμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και να σέβεται τα ποικίλα συμφέροντα, όχι να δρα διασπαστικά φέρνοντας τους καταναλωτές αντιμέτωπους με τους εργαζόμενους, ή τους εισαγωγείς αντιμέτωπους με τους παραγωγούς. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κάθε έργο αναθεώρησης απαιτεί δύο πράγματα: πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις και τα αποτελέσματα των δικών του ερευνών και να ενημερώνει τους βουλευτές του Σώματος εκ των προτέρων για την ακριβή κατεύθυνση της πρότασης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πιο επίμαχες πλευρές της.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το μόνο που προλαβαίνω να κάνω σε ένα λεπτό είναι να συγχαρώ τον κ. Mandelson για την απόφαση που έλαβε να μην προχωρήσει στην αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου.

Φανταστείτε σε ένα σύστημα ορμητικών ποταμών να έχει τοποθετηθεί μια σειρά από φράγματα. Η διαχείριση των υδατοφρακτών γίνεται σύμφωνα με κοινούς κανόνες. Είναι αποδεκτό να αποφασιστεί η αλλαγή ενός φράγματος χωρίς κανένας άλλος να κάνει το ίδιο, απλά και μόνο επειδή ορισμένοι πιστεύουν ότι το νερό δεν θα φτάσει στα σπίτια τους αυτό τον χειμώνα; Η μονομερής αλλαγή των κανόνων των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου θα αποδυνάμωνε το φράγμα προκειμένου να αποφευχθεί η διαχείριση των υδατοφρακτών. Δεν είναι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη και η Επιτροπή έπραξε σωστά λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ σαφή μηνύματα που της απέστειλε το Κοινοβούλιο, καθώς και οι επαγγελματικές οργανώσεις, η ευρωπαϊκή βιομηχανία και τα περισσότερα κράτη μέλη.

Το ελεύθερο εμπόριο δεν θα επιβιώσει εάν καταργηθούν οι κανόνες που το διέπουν. Ωστόσο, αυτοί οι κανόνες πρέπει να εκσυγχρονιστούν και πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτούς οικουμενικές αξίες, όπως η προστασία των αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο και μόνο, η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσει το πολιτικό βάρος της και την εμπορική ισχύ της σε διμερείς συμφωνίες με τους κυριότερους παραγωγούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο μέσω της αμοιβαίας δράσης και της θέσπισης σύγχρονων και οικουμενικών κανόνων θα μπορέσει το εμπόριο να βελτιώσει όχι μόνο τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών εκτός της Ευρώπης, στον κόσμο γενικά, αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης και την επιβίωση των ευρωπαίων εργαζόμενων και επιχειρηματιών που θέλουν να συνεχίζουν να παράγουν και να διαμένουν στην Ευρώπη και να εξάγουν από αυτήν.

Αυτό αναμένουμε από τον Επίτροπο, ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρώπη στη διεθνή σκηνή. Συγχαρητήρια, κύριε Mandelson.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος Mandelson εξέφρασε την ευχαρίστησή του που παρέστη σε δύο συζητήσεις και το ίδιο ευχαριστημένη είμαι και εγώ, καθώς θα ήθελα να ζητήσω ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την πολύ χρήσιμη απάντησή του όσον αφορά τον ΠΟΕ, ευχαριστώντας τον για τις λεπτομέρειες που έδωσε.

Αναφέρει ότι οι φήμες ότι προχωρήσαμε υπερβολικά πολύ στη γεωργία προέρχονται από μια πολύ μικρή κοινότητα συμφερόντων ·θα υποστήριζα (υποθέτω ότι αναφερόμαστε στους ιρλανδούς αγρότες και τις γεωργικές επιχειρήσεις) ότι συνήθως είναι καλά ενημερωμένοι, και αυτό που θα ήθελα να γίνει σαφές πριν από τα μεσάνυχτα είναι ότι κάνουν λάθος –ελπίζω να κάνουν λάθος– και ότι όσα μας λέτε σήμερα το βράδυ ισχύουν πράγματι. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω το σχόλιό σας σε σχέση με τη μη γεωργική πλευρά του ΠΟΕ. Εκφράσατε επίσης τη λύπη σας για το κείμενο που έχει συνταχθεί.

Η αρχική μου ερώτηση, δεδομένων των σχολίων σας για τον ΠΟΕ και τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, είναι η εξής: έχετε λιγότερη αυτοπεποίθηση από οποιαδήποτε άλλη φορά τώρα που πρόκειται να συνάψετε συμφωνία στον ΠΟΕ; Πρόκειται για αρκετά ευθεία ερώτηση, αλλά η απάντησή σας θα ήταν χρήσιμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αντιμετωπίζουμε ένα δίλημμα μεταξύ του ελεύθερου εμπορίου στο οποίο πιστεύουμε και του θεμιτού εμπορίου που παραβιάζεται. Εάν η εντιμότητα δεν ικανοποιείται, πρέπει να προστατέψουμε, τουλάχιστον προσωρινά, αυτούς που ενεργούν με δίκαιο τρόπο.

Θα ήθελα να παρουσιάσω τη θέση της πολωνικής κυβέρνησης, η οποία, επί του παρόντος, είναι κατά της αναθεώρησης, λέγοντας ότι στην έκθεση Caspary αναφέρθηκε ότι όσα έγιναν ήταν αρκετά. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ας υποθέσουμε ότι ορισμένες χώρες έχουν εταιρείες με έδρα την Κίνα, για παράδειγμα. Η προστασία θα σήμαινε ότι αυτές οι εταιρείες θα ευνοούνταν περισσότερο από άλλες εταιρείες στις χώρες της Ευρώπης, κάτι που δεν είναι δίκαιο. Πιστεύω ότι το ελεύθερο εμπόριο στην υφαντουργία μάς δίδαξε ένα μάθημα το 2005, και πιστεύω ότι τώρα πρέπει να προσεγγίσουμε τη νέα αναθεώρηση με μεγάλη σύνεση. Ευελπιστώ ότι ο Επίτροπος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να γίνει αυτό σωστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο βαθμός της εμπορικής δραστηριότητας υποδεικνύει το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης. Το υψηλό επίπεδο εξαγωγών είναι χαρακτηριστικό των ανεπτυγμένων οικονομιών, αλλά αυτό πρέπει να αποτελεί αμφίδρομη οδό και το ίδιο υψηλή πρέπει να είναι και η κίνηση των εισαγωγών. Εάν η κίνηση είναι κατά βάση μονόδρομη, οδηγεί σε ανισορροπία, έλλειψη εταιρικής σχέσης και αυξανόμενο χάσμα στο επίπεδο της ανάπτυξης. Επομένως, είναι απαραίτητο να οριστεί ένα είδος αρχών που να βοηθούν στον καθορισμό σχετικών προτύπων και κανονισμών ποιότητας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο σταθερότητα και εταιρική σχέση στον τομέα του εμπορίου.

Πολύ συχνά κάνουμε λόγο για αμοιβαία αλληλεγγύη και ισότητα, όταν στην πραγματικότητα επιδιώκουμε να προστατέψουμε τα εθνικά μας συμφέροντα σε βάρος αυτών με τους οποίους έχουμε κοινά συμφέροντα. Πολύ συχνά ακόμη προάγουμε την ανάπτυξη των εξαγωγών και την πιθανότητα επενδύσεων σε ορισμένες χώρες χωρίς να ελέγχουμε εάν οι δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά εκεί, για να μην αναφέρω την κατάσταση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τα επίπεδα των μισθών και την κοινωνική προστασία. Οι μηχανισμοί προστασίας του εμπορίου πρέπει να διασφαλίζουν δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Mandelson, σας ευχαριστώ για την ειλικρινή εξήγηση που δώσατε σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η προσπάθειά σας δεν στέφθηκε με επιτυχία. Ακούγοντας ορισμένους συναδέλφους βουλευτές, βλέπω ότι είναι ευχαριστημένοι που δεν πετύχατε την αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου, και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο ότι φοβούνται μήπως τους καταργήσετε. Δεν σας άκουσα να λέτε κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα ήταν πιο σωστό να παραδεχτείτε ότι ίσως να ήσασταν υπερβολικά φιλόδοξος, ότι θελήσατε να προχωρήσετε πολύ μακριά με τις μεταρρυθμίσεις; Αναφέρομαι, συγκεκριμένα, στην αναθεώρηση της ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των βιομηχανικών χωρών και των εμπορικών συμφερόντων.

Καθώς αυτό ήταν ανεπιτυχές, τώρα δεν θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε διάφορες απαραίτητες αλλαγές στον τομέα της πρόσβασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τυγχάνουν ευρείας στήριξης. Επιπλέον, οι απαραίτητες αλλαγές σε σχέση με τη διαφάνεια, την ταχύτητα, την προσβασιμότητα των εγγράφων, που υποστηρίζονται ευρέως, δυστυχώς δεν θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα δύο χρόνια. Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι αλλαγές θα γίνουν και ότι θα συζητήσουμε τις πιο μεγαλεπήβολες προτάσεις καταλλήλως κάποια στιγμή;

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εάν εξετάζετε ένα νέο σχέδιο μεταρρύθμισης που είναι κοντά στην αρχική έκδοση, πώς φαντάζεστε ότι θα μπορέσετε να υπερασπιστείτε στον ΠΟΕ μια πολιτική που τιμωρεί το ντάμπινγκ όταν εφαρμόζεται από ξένες εταιρείες, αλλά το αποδέχεται όταν ωφελεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις; Το πρόβλημα δεν είναι να γνωρίζουμε ποιος παράγει τα αγαθά που φτάνουν στην Ευρώπη, αλλά να γνωρίζουμε εάν εξάγονται υπό θεμιτές και ίσες συνθήκες. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι μια εταιρεία που ισχυρίζεται ότι είναι ευρωπαϊκή, και η οποία εφαρμόζει ντάμπινγκ, θα έχει αδιαμφισβήτητη υπεροχή απλά και μόνο επειδή είναι ευρωπαϊκή σύμφωνα με τον δικό σας νέο ορισμό.

Επιπλέον, δεδομένου ότι αυτή η συζήτηση πρόκειται να διεξαχθεί σε πολυμερές επίπεδο, γιατί να μην γίνει ακόμα πιο διορατική και να συμπεριλάβει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ εντός του πεδίου εφαρμογής των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου; Θα εξυπηρετούσε την Ευρώπη και θα την ωφελούσε σημαντικά εάν βρισκόταν στην εμπροσθοφυλακή αυτής της εκστρατείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE).(PT) Κύριε Επίτροπε, πέρα από το ερώτημα που σας έθεσα και το σχόλιο που έκανα προηγουμένως, οφείλω να ομολογήσω ότι, όσον αφορά την Ευρώπη, οι διαδικασίες που κινήθηκαν σχετικά με την υφαντουργία και την υπόδηση έφεραν, ιδιαίτερα στη χώρα μου, αλλαγές που απέτρεψαν την ανεργία. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν σε καμία περίπτωση μια κίνηση προστατευτισμού, και οι εν λόγω εταιρείες μετακίνησαν και μετεγκατέστησαν τα εργοστάσιά τους εκτός της Ευρώπης και τώρα δημιουργούν θέσεις εργασίας εντός και εκτός της Ευρώπης. Ήταν, επομένως, μια ενδιαφέρουσα κίνηση.

Ωστόσο, παρότι έγινε αυτό, φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2007 δεν κινήθηκαν διαδικασίες από την Επιτροπή.

Συνεπώς, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής: ήταν πρόθεση της Επιτροπής να μην κινήσει διαδικασίες (όχι σχετικά με την Πορτογαλία, αλλά από άλλες χώρες), να μην ξεκινήσει έρευνες κατά του ντάμπινγκ ή των επιδοτήσεων, να περιμένει μια απόφαση σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης που ήταν σε εξέλιξη, ή ήταν πρόθεσή της να βάλει στο ράφι υποθέσεις που είχε ήδη αρχίσει να διερευνά; Αυτή είναι η ερώτησή μου προς εσάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, φοβούμαι ότι δεν παρακολούθησα όλη την ερμηνεία της τελευταίας ερώτησης που μου τέθηκε. Έπιασα μόνο το τελευταίο μέρος, που φαίνεται να υπονόησε ότι αναστείλαμε τη λειτουργία των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου και ότι πλέον δεν κινούμε διαδικασίες.

Δεν καταλαβαίνω τη βάση της ερώτησης, καθώς μια επίσκεψη στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου θα δώσει στη βουλευτή τις πληροφορίες που ζητεί για τις υποθέσεις που ερευνώνται επί του παρόντος ή έχουν ερευνηθεί και για το ποιες προτάσεις θα υποβληθούν κανονικά.

Δεν διαμαρτύρομαι για την κατηγορία ότι είμαι υπερβολικά φιλόδοξος – αυτό είναι το σημείο αναφοράς για ό,τι κάνω και για το πώς εργάζομαι. Εάν λείπει η φιλοδοξία από έναν Επίτροπο, τότε πιστεύω ότι θα κριθεί με πολύ χαμηλά πρότυπα. Ωστόσο, δεν είμαι αρκετά φιλόδοξος για να υιοθετήσω αμέσως την πρόταση του φίλου μου κ. Schlyter να μεταβώ από την ανικανότητά μου να προτείνω συναινετικές μεταρρυθμίσεις για τους μηχανισμούς προστασίας του εμπορίου κατά του ντάμπινγκ χαμηλού κόστους παραγωγής σε μια νέα αντίληψη οργανικού και οικολογικού ντάμπινγκ. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στο πρώτο προτού εστιάσουμε την προσοχή μας στο δεύτερο, αλλά ελπίζω να μην το εκλαμβάνει αυτό ως ένδειξη έλλειψης φιλοδοξίας από μέρος μου, παρά μόνο ως μεγάλο ρεαλισμό.

Ο κ. Caspary φάνηκε να λέει ότι απογοητεύτηκε που οι προτάσεις δεν παρουσιάστηκαν. Λοιπόν, μπορώ να κατανοήσω την απογοήτευσή του, αλλά δεν είμαι απολύτως βέβαιος εάν και το Κοινοβούλιο θα επιδείκνυε μεγαλύτερη ικανότητα να καταλήξει σε μια απλή συναινετική άποψη για το ποια θα πρέπει να είναι η μεταρρύθμιση που μπορούν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη.

Ο κ. Arif ανέφερε ότι το κίνητρό μου ήταν να φέρω τους καταναλωτές αντιμέτωπους με τους εργαζόμενους και τους εισαγωγείς αντιμέτωπους με τους παραγωγούς. Δεν φέρνω κανέναν αντιμέτωπο με κάποιον άλλο – απλώς, στον πραγματικό κόσμο, οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές θέσεις και διαφορετικές ανάγκες. Φοβούμαι ότι δεν ζούμε ακόμη σε μια ιδανική σοσιαλιστική κοινωνία, όπου κανένας δεν έχει διαφορετική άποψη, κανένας δεν έχει διαφορετικές ανάγκες και κανένας δεν έχει διαφορετικά συμφέροντα. Φοβούμαι ότι πρέπει να λειτουργήσουμε στον πραγματικό κόσμο και μέσα από αυτά τα συμφέροντα και τις ανάγκες να φτάσουμε σε ένα θεμιτό, δίκαιο και αποδεκτό αποτέλεσμα στην προσπάθειά μας να προωθήσουμε αυτές τις πολιτικές.

Νομίζω ότι η άποψη που εξέφρασε η κ. Mann για τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον τομέα πολιτικής ήταν πολύ ρεαλιστική. Δεν επεδίωξα μεγαλύτερη ευελιξία επί τούτοις. Αυτό που επιδίωξα να κάνω, προσεγγίζοντας αυτήν την αναθεώρηση, ήταν να καταλήξουμε σε μια ομάδα μηχανισμών εμπορίου που δεν θα διέφεραν ή δεν θα άλλαζαν σημαντικά από αυτούς που διαθέτουμε σήμερα, αλλά θα λειτουργούσαν εντός ενός σαφώς κατανοητού πλαισίου, που θα είχαν σαφώς προβλέψιμες, εύλογες και ισορροπημένες επιπτώσεις στο εύρος των διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εμπορικά σε ολοένα και πιο διαφορετικές συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία του 21ου αιώνα. Και δεν πρόκειται να απολογηθώ για αυτό.

Εν κατακλείδι, θα απαντούσα απλώς στον κ. Markov: ναι, ίσως να πρόκειται πράγματι για επακριβή σύνοψη ότι το σύστημα προστασίας του εμπορίου που διαθέτουμε δεν είναι το καλύτερο, αλλά αυτό έχουμε. Πιστεύω ότι πρόκειται για δίκαιη περιγραφή του συστήματός μας.

Το ερώτημα που έπρεπε να θέσω και ακόμα δεν έχει απαντηθεί δεν είναι εάν το σύστημά μας είναι το καλύτερο – πιθανώς να μην είναι, αυτό όμως έχουμε και το επίπεδο της λειτουργίας του είναι λογικό. Έπρεπε να ρωτήσω, θα εξακολουθήσει στο μέλλον να είναι λειτουργικό με τον τρόπο που είναι σήμερα; Θα γίνεται ολοένα και πιο αμφιλεγόμενο και θα αμφισβητείται μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο μέλλον; Θα προσαρμοστεί στα μεταβαλλόμενα μοντέλα παραγωγής και τις εφοδιαστικές αλυσίδες των αυξανόμενων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που διεθνοποιούνται ολοένα και περισσότερο και θα συνεχίσουν να το κάνουν περισσότερο από ποτέ; Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτω. Δεν έχουν δοθεί ακόμη ικανοποιητικές απαντήσεις, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεθούν και πρέπει να συνεχίσουμε να τις αναζητούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Έχουν περάσει δέκα χρόνια από την αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου. Οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει να εκσυγχρονιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένουν σχετικοί με το παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ.

Οι ανοικτές αγορές ωφελούν τους πάντες και πρέπει να αποτελούν στόχο μας, αλλά είναι αλήθεια ότι η προστασία του εμπορίου παραμένει απαραίτητη για την προστασία μας έναντι του αθέμιτου εμπορίου. Ωστόσο, στην απόφασή μας για το τι είναι αθέμιτο εμπόριο, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και ένα ευρύτερο συμφέρον της Κοινότητας από αυτό που επιτρέπουν οι σημερινοί κανόνες και πρέπει να αποφύγουμε την πρόκληση ζημιάς σε ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα εκατομμυρίων καταναλωτών σταθμίζονται προσεκτικά έναντι των στενών ενίοτε συμφερόντων λίγων παραγωγών.

Ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα βρει σύντομα το κατάλληλο πολιτικό περιβάλλον για να επιστρέψει κάνοντας νέες προτάσεις για την αναθεώρηση των μηχανισμών προστασίας του εμπορίου μας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου