Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 18 февруари 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Спор относно действителността на мандата на член на ЕП: вж. протокола
 5.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протокола
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 7.Временна комисия по изменението на климата (удължаване на мандата): вж. протокола
 8.Поправка на приети текстове:вж. протокола
 9.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение: вж. протокола
 10.Премахване на злоупотребата с власт от страна на големите супермаркети (писмена декларация): вж. протокола
 11.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 12.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протоколи
 14.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 15.Петиции: вж. протоколи
 16.Трансфер на бюджетни средства
 17.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 18.Ред на работата
 19.Едноминутни изказвания (член 144 от Правилника на ЕП)
 20.Защита на привилегиите и имунитета на Witold Tomczak (разискване)
 21.Прозрачност във финансовата област (разискване)
 22.Борба срещу измамите (разискване)
 23.Правилно прилагане на нормативната уредба в областта на митническите и земеделските въпроси (разискване)
 24.Митнически кодекс на Общността (разискване)
 25.Фактори, които насърчават тероризма и благоприятстват вербуването на терористи (разискване)
 26.По-добър достъп до външни пазари за европейските предприятия (разискване)
 27.Реформа на инструментите за защита на търговията (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 29.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (488 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (757 kb)
Правна информация - Политика за поверителност