Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 18. februar 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 4.Indsigelse mod gyldigheden af et medlems mandat: se protokollen
 5.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 7.Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer (forlængelse af funktionsperioden): se protokollen
 8.Berigtigelser til vedtagne tekster: se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 10.Det magtmisbrug, som store supermarkeder i Den Europæiske Union udøver (skriftlig erklæring): se protokollen
 11.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 12.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter): se protokollen
 15.Andragender (jf. protokollen)
 16.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 17.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 18.Arbejdsplan
 19.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 144)
 20.Beskyttelse af Witold Tomczaks immunitet (forhandling)
 21.Gennemsigtighed i finansielle anliggender (forhandling)
 22.Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser (forhandling)
 23.Told- og landbrugsbestemmelserne (forhandling)
 24.EF-toldkodeks (forhandling)
 25.Terrorisme og rekruttering af terrorister (forhandling)
 26.Markedsadgang for EU's virksomheder (forhandling)
 27.Reform af handelsbeskyttelsesinstrumenterne (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (384 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (975 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik