Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 18. veebruar 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Euroopa Parlamendi liikme mandaadi kehtivuse vaidlustamine (vt protokoll)
 5.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Kliimamuutuste ajutine komisjon (volituste pikendamine) (vt protokoll)
 8.Vastuvõetud tekstide parandused (vt protokoll)
 9.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine (vt protokoll)
 10.Võimalikud võimuliialdused Euroopa Liidu suurtes supermarketites (kirjalik deklaratsioon) ( vt protokoll)
 11.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 12.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 15.Petitsioonid (vt protokoll)
 16.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 17.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 18.Istungi läbiviimise kord
 19.heminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 144)
 20.Witold Tomczaki puutumatuse kaitsmise taotlus (arutelu)
 21.Läbipaistvus finantsküsimustes (arutelu)
 22.henduse finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2005. ja 2006. aasta aruanded (arutelu)
 23.Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide kohaldamine (arutelu)
 24.henduse tolliseadustik (arutelu)
 25.Tegurid, mis soodustavad terrorismitoetamist ja terroristide värbamist (arutelu)
 26.ELi strateegia turulepääsu tagamiseks Euroopa äriühingutele (arutelu)
 27.Kaubanduse kaitsevahendite reform (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 29.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (381 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (891 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika