Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 18. helmikuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin jäsenten valtuutuksien pätevyyteen liittyvä muistutus: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 7.Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta (toimikauden jatkaminen): ks. pöytäkirja
 8.Oikaisut hyväksyttyihin teksteihin: ks. pöytäkirja
 9.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 10.Euroopan unionissa toimivien suurten supermarkettien vallan väärinkäyttö (kirjallinen kannanotto): ks. pöytäkirja
 11.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 12.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 15.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 16.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 17.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 144 artikla)
 20.Witold Tomczakin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (keskustelu)
 21.Seurattavuus taloudellisissa kysymyksissä (keskustelu)
 22.Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – vuosikertomukset 2005–2006 (keskustelu)
 23.Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäinen avunanto sekä näiden ja komission yhteistyö tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön soveltamisessa (keskustelu)
 24.Yhteisön tullikoodeksi (keskustelu)
 25.Terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen myötävaikuttavat tekijät (keskustelu)
 26.EU:n strategia eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi (keskustelu)
 27.Kaupan suojan välineiden uudistaminen (keskustelu)
 28.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 29.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (407 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (953 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö