Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 18 februari 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Bezwaar omtrent de geldigheid van het mandaat van een lid: zie notulen
 5.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Tijdelijke commissie klimaatverandering (verlenging van het mandaat): zie notulen
 8.Rectificaties op aangenomen teksten: zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 10.Mogelijk misbruik van machtspositie door grote, in de Europese Unie werkzame supermarkten (schriftelijke verklaring): zie notulen
 11.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 12.Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 15.Verzoekschriften: zie notulen
 16.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 17.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Spreektijd van één minuut (artikel 144 van het Reglement)
 20.Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Witold Tomczak (debat)
 21.Transparantie in financiële aangelegenheden (debat)
 22.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen – Fraudebestrijding – Jaarverslagen 2005-2006 (debat)
 23.Toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (debat)
 24.Communautair douanewetboek (debat)
 25.Factoren die bijdragen aan de ondersteuning van terrorisme en de werving van terroristen bevorderen (debat)
 26.EU-strategie voor markttoegang ten behoeve van Europese exporteurs (debat)
 27.Hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten (debat)
 28.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 29.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (407 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1050 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid