Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 18 lutego 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie posiedzenia
 2.Oświadczenie przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Spór dotyczący ważności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego: patrz protokół
 5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego: patrz protokół
 6.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół
 8.Sprostowanie przyjętych tekstów: patrz protokół
 9.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji:
 10.Ewentualne przypadki nadużywania władzy przez duże supermarkety prowadzące działalność w Unii (pisemne oświadczenie): patrz protokół
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 12.Upadłe oświadczenia pisemne: patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów): patrz protokół
 15.Petycje: patrz protokół
 16.Przesunięcie środków: patrz protokół
 17.Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu: patrz protokół
 18.Porządek prac
 19.Wystąpienia jednominutowe (art. 144 Regulaminu)
 20.Wniosek Witolda Tomczaka o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego (debata)
 21.Przejrzystość w kwestiach finansowych (debata)
 22.Ochrona interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć - Roczne sprawozdanie za lata 2005-2006 (debata)
 23.Stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego (dyskusja)
 24.Wspólnotowy Kodeks Celny (dyskusja)
 25.Czynniki sprzyjające poparciu dla terroryzmu i rekrutacja terrorystów (dyskusja)
 26.Dostęp do rynku UE dla przedsiębiorstw europejskich (debata)
 27.Reforma instrumentów ochrony handlu (debata)
 28.Program następnego posiedzenia: patrz protokół.
 29.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (409 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1005 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności