Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 18. februára 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Obnovenie zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Spor o platnosti voľby poslanca Európskeho parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Dočasný výbor pre klimatické zmeny (predĺženie mandátu): pozri zápisnicu
 8.Korigendá k prijatým textom: pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
 10.Zneužitie moci veľkými supermarketmi pôsobiacimi v Európskej únii (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 11.Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 12.Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 15.Petície: pozri zápisnicu
 16.Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 17.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 18.Program práce
 19.Jednominútové vystúpenia (článok 144)
 20.SKŽiadosť o ochranu imunity Witolda Tomczaka (rozprava)
 21.Transparentnosť v oblasti financií (rozprava)
 22.SKOchrana finančných záujmov Spoločenstva – Boj proti podvodom – Výročné správy 2005 – 2006 (rozprava)
 23.Vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a ich spolupráca s Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (rozprava)
 24.Colný kódex Spoločenstva (rozprava)
 25.Faktory podporujúce terorizmus a nábor teroristov (rozprava)
 26.Stratégia EÚ na zabezpečenie prístupu na trh pre európske spoločnosti (rozprava)
 27.Reforma nástrojov ochrany obchodu (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 29.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (419 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (938 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia